Weldoener der mensheid Hans Spekman

Screenshot_13

Hans Spekman

(Door: Driek)

Hoewel is aangetoond dat het heel goed mogelijk is om mensen voortdurend zand in de ogen te strooien, kan het gemiddelde individu zichzelf niet langer dan een paar minuten voor de gek houden. Maar er zijn altijd uitzonderingen op die regel, en die uitzondering is Hans Spekman, een figuur die het steeds maar weer klaarspeelt om niet alleen zichzelf voor de gek te houden, maar ook een hele horde volgelingen. Me dunkt, een knap staaltje. Hoe komt het toch dat onze bevlogen weldoener Hans Spekman altijd bereid is om uit de verste uithoeken van de wereld horden vluchtelingen en crimineel uitschot, uit landstreken waarvan we het bestaan niet eens wisten, binnen te halen? Een goede menselijke eigenschap, maar wel een vorm van liefdadigheid die ten koste gaat van de levensvreugde in ons eigen land.

Johannes Leonardus Spekman, geboren 6 april 1966. Op 4 november 2011 stelde hij zich kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA. Hans heeft één jaar wijsbegeerte gestudeerd en één jaar politicologie aan de universiteit van Amsterdam, waarvan hij de propedeuse behaalde (voorbereidend examen), en tijdens zijn studie filosofie hoorde hij, evenals de grote wijsgeer Socrates die hem waarschijnlijk als voorbeeld diende, een stem, die hem opriep de politiek in te gaan. Ja, hoe kom ik in hemelsnaam op het idee om in het geval Spekman de grote filosoof Socrates er bij te halen? Welnu, dat komt zo.

Zijn beroemde voorganger Socrates was de zoon van een steenhouwer die veel kinderen en weinig geld bezat. De jonge Socrates had daarom nooit een regelmatige onderwijscursus kunnen bekostigen, want de meeste filosofen in die tijd waren praktische lieden en rekenden erg veel geld voor een leergang. Bovendien, het najagen van kennis en het bestuderen van nutteloze wetenschappelijke feiten scheen de jonge Socrates verknoeien van tijd en energie.

Hoe dan ook, Socrates, een vrij onaanzienlijke man met een gebroken neus en gehuld in haveloze kledij die zijn dagen doorbracht in twistgesprekken met leeglopers op de hoeken der straten – een echte arbeider dus, hetgeen misschien die werkmanskiel verklaart van onze Hans – trachtte iedereen te overtuigen dat zij goede kansen voorbij lieten gaan, dat zij een hol en oppervlakkig leven leidden, en dat zij teveel tijd besteedden aan allerlei ijdele vermaken.

Nu heeft Hans Spekman niet de bijzondere gave van schoonheid ontvangen, en dat is een opvallend gegeven: mensen die het merkteken dragen van de geest zijn meestal slecht geproportioneerd en misvormd van lichaamsbouw, en dat is bij onze Hans – ondanks zijn vreemde klederdracht – niet het geval. En hoewel ik hem niet wil neerzetten als iemand met een volmaakte gestalte en het uiterlijk van een Griekse held, dan toch wel als iemand met zonderlinge zweverige denkbeelden, die velen van ons tot wanhoop drijven.

Socrates betoogde: Als een mens maar op goede voet met zijn geweten blijft, kan hij best buiten de goedkeuring van zijn vrienden, buiten geld, buiten een gezin, zelfs buiten een thuis. En ja, dat vind ik nu precies een gedachte die mooi past bij onze polderfilosoof Hans, want wanneer wij filosoof Hansepans zijn gang laten gaan – en dat is tot op heden nog steeds het geval – dienen wij straks allemaal een overgebleven kamertje af te staan aan een gevluchte asielzoeker, krijgen alle minderjarige asielzoekers een verblijfsvergunning, worden zij liefderijk opgenomen in ons koninkrijk, en  worden wij, Nederlanders, verplicht Koranlessen te gaan volgen op een avondcursus. Uiteraard wordt op alle openbare scholen Koranles een verplicht leervak.

En denkt nu niet dat dit onmogelijk is, want vanaf het moment dat Adolf Hitler in 1933 de macht naar zich toe trok, werd op alle scholen de Nationaal Socialistische Leer verplicht ingevoerd en werden de Joden – zoals nu de christenen – gezien als minderwaardig. Het waren tweederangs burgers en het was een geloofsgemeenschap die uitgeroeid diende te worden. Niks nieuw onder de zon dus.

Als het aan dit heerschap in werkmanskiel ligt, is ons lot is bezegeld. Want, zoals omstreeks het jaar 650 alle bewoners der gehele kuststreek van Noord-Afrika de nieuwe god Allah als hun goddelijke heerser hadden aangenomen en in minder dan een eeuw na Mohammeds vlucht van Mekka naar Medina de landen om de Middellandse Zee islamitisch waren geworden, alle verbindingen tussen Europa en Azië afgesneden waren en het Europese vasteland in een staat van beleg was gebracht – die duurde tot het einde der 17e eeuw –, zo zal Nederland de komende jaren, langzaam maar zeker, een islamitisch Kalifaat worden.

Natuurlijk, er zullen intelligente lezers zijn die nu op hun voorhoofd wijzen, doch de huidige situatie in het kleine Nederland met ruim een miljoen moslims is een ideaal gebied voor de eerste vestiging van een islamitische heilstaat, waardoor al het door ons gepleegde beschavingswerk onherroepelijk vernietigd zal worden.

IK ZOU ZEGGEN: “HEIL SPEKMAN”

Door:
Driek
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, Immigratie, Islam, Islamisering, Islamofilie, kalifaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, political correctness, politici, praatjesmakers, PvdA, Rotzakken, Socialisten, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

11 reacties op Weldoener der mensheid Hans Spekman

 1. Mr Talkie zegt:

  Hoe komt het toch dat onze bevlogen weldoener Hans Spekman altijd bereid is om uit de verste uithoeken van de wereld horden vluchtelingen en crimineel uitschot, uit landstreken waarvan we het bestaan niet eens wisten, binnen te halen? Het antwoord is heel simpel ,omdat het de PvdA betreft..

  Like

  • peterselie1 zegt:

   Het is beoogd EU beleid en H. Spekman is een uiterst dociele voorstander van de op nazi-roots gebaseerde EU.

   Like

  • Jaap zegt:

   Hans spekman,is een grote fantast van het ergste soort,criminelen binnen halen,Heel de partij van de PVDA bestaat uit leugennaars, Denk eens aan die SAMSON,hij kan hanspek een handje geven,op doeken zo,n. Partij,is veel te gevaarlijk.

   Like

 2. Spekman heeft een defect in zijn hersenen;je maakt mij niet wijs dat je vol kunt houden er voor je land te zijn en toch honderden duizenden moslims binnen te halen;je volk te verplichten van alles in te leveren om die sprinkhanen riant te onderhouden,terwijl je weet[kan niet anders]dat heel veel burgers dood ongelukkig zijn en zich ontheemd voelen!Dan ben je een sadist of,zoals gezegd,je hebt een defect in je hersenen!

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  2 tot 3 miljoen gematigde moslims en pak weg een duizend radicalen (vreemd we hebben nooit gesproken van radicale nationaal socialisten en radicale communisten) zijn meer dan voldoende om van Nederland of op zijn minst een deel van Nederland om te katten tot kalifaat. Is dat onzin, ik denk het niet. Terugblikkend naar de totale islamitische geschiedenis en haar inherente gewelddadigheid zie je dat onnoembaar veel culturen verdwenen of onherkenbaar veranderd zijn. Wat denk je (gewoon nuchter bekeken) wat de verborgen functie zal zijn van de vele islamitische enclaves in Europa. Precies goed gedacht, dat zijn islamitische vrijhavens vanwaaruit straks de spelde prik aanvallen beginnen in het omringende gebied van de ongelovigen. De islam zal zich de komende decennia als een olie vlek over Europa verspreiden en alle cohesie bij de bestaande bevolkingen wegslaan.

  http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-moslim-broederschap-terreur-verkrachting-chaos-en-burgeroorlog-ook-in-europa.html

  Like

 4. ieznogoud zegt:

  Ik kan het niet laten en daarenboven, het kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht.

  In Nederland zijn er nogal wat ‘linkse’ en/of ‘progressieve’ partijen, wier neurotische gedachtegoed volgens dr. Rossiters visie zowel irrationeel, kinderlijk als meedogenloos is.
  Een Amerikaanse top-psychiater heeft een opmerkelijk boek geschreven (“The Liberal Mind – The Psychological Causes of Political Madness”) waarin hij na grondig onderzoek stelt dat aanhangers van het linkse gedachtegoed – in Amerika ‘hope & change’ van de Democraten, in Europa het socialisme van zich ‘progressief’ noemende linkse partijen – feitelijk lijden aan een psychologische stoornis. Hij komt tot die conclusie vanwege de ‘markante irrationele overtuigingen en emoties’ van ‘links’ denkende mensen.
  Lyle Rossiter is al ruim 40 jaar een gecertificeerde forensische en klinische psychiater en heeft in opdracht van talloze publieke instellingen, rechtbanken en advocaten al meer dan 1500 patiënten behandeld en ruim 2700 civiele en criminele gevallen onderzocht. De veteraan-psychiater legt in zijn boek glashelder uit waarom het socialisme (het Europese socialisme wordt in de VS meestal ‘liberalisme’ genoemd; om verwarring te voorkomen zal in dit artikel dan ook ‘socialisme’ of ‘progressieven’ worden aangehouden) zoals Barack Obama dat in Amerika aan het invoeren is niets anders dan een psychologische stoornis is.
  ‘Op basis van opvallend irrationele overtuigingen en emoties ondermijnen moderne socialisten op meedogenloze wijze de belangrijkste principes waar onze vrijheid op gebaseerd is,’ aldus Rossiter. ‘Zoals verwende, boze kinderen rebelleren ze tegen de normale verantwoordelijkheden van volwassenen en eisen ze dat een ‘ouderlijke’ overheid van de wieg tot aan het graf voor hen zorgt.’
  ‘Een sociale wetenschapper die de menselijke natuur begrijpt zal de vitale rol van vrije keuze, vrijwillige samenwerking en morele integriteit niet ontkennen, zoals socialisten doen. Een politieke leider die de menselijke natuur begrijpt zal individuele verschillen in talent, streven, persoonlijke verantwoordelijkheid en arbeidsethiek niet negeren, zoals socialisten doen. En een wetgever die de menselijke natuur begrijpt zal geen woud van regels creëren waar de burgers van een land mee worden overgereguleerd en overbelast en die hun rol reduceert tot slaafse volgelingen van de staat – zoals socialisten doen.’
  Volgens Dr. Rossiter parasiteert de progressieve agenda op de zwakte en gevoelens van minderwaardigheid onder de bevolking door:
  – het creëren en versterken van slachtofferschap;
  – het bevredigen van kinderlijke claims op erkenning, toegeeflijkheid en compensatie;
  – het aanwakkeren van primitieve gevoelens van jaloersheid;
  – het verwerpen van de soevereiniteit van het individu om hem te onderwerpen aan de wil van de overheid.
  ‘De wortels van het socialisme – en de daaraan verbonden krankzinnigheid – kunnen duidelijk begrepen worden in het licht van het opgroeien van kinderen tot volwassenheid, en hoe een verstoord opgroeiproces leidt tot de irrationele overtuigingen van de progressieven,’ verklaart Rossiter. ‘Als de moderne linksdenkende jammert over ingebeelde slachtoffers, tekeer gaat tegen ingebeelde schurken en boven alles probeert het leven van anderen die prima voor zichzelf kunnen zorgen te besturen, komt de neurose van de linksdenkende pijnlijk aan het licht.’
  In zowel de VS als in Europa hebben socialisten / progressieven sterk de neiging om sociale spanningen en hun oorzaken te bagatelliseren of te ontkennen en houden zij tot het uiterste vast aan hun droom van een tot in alle details door de overheid opgelegde ‘multiculturele’ samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk ‘gelijk’ is – op de absolute top, de overheid, na. Dit is feitelijk niets anders dan het aloude Sovjet-model dat helaas vooral goed zichtbaar geworden is in het bestuur van de Europese Unie. In zowel sociaal, economisch als financieel opzicht is zo’n afgedwongen ‘linkse’ maatschappij echter niet alleen onhoudbaar maar ook onbetaalbaar en -mede daardoor- uiteindelijk zelfs totaal onleefbaar.

  Like

  • Ad zegt:

   ”Kennelijk is zijn droom de eerste Kalief van Nederland te willen worden.”
   Kalief staat aan het hoofd van een kalifaat. In de geschiedenis wordt meestal bedoeld het islamitische rijk maar er waren ook andere kalifaten. In 1924 werd het kalifaat door Mustafa Kemal Atatürk
   Bron: wikipedia

   Like

 5. wim peters zegt:

  Die,,proleet,, van slissende,, Spekman is een van de grootste gevaren,voor war er nog over is
  van mooie,,moslimvrije Nederland !!!

  Like

 6. Republikein zegt:

  Wijsbegeerte! Niet erg lang gelukkig, wat een hilarisch gebeuren.
  Ceremoniemeester van zijn eigen hersenspinsels, op naar het multiversum.
  En Spekman zag dat het goed was!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s