Waarom Nederland moet investeren in defensie

Screenshot_7

(Door: Riens Meijer)

De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 luidde het einde in van de communistische regimes in Oost-Europa. Binnen een jaar waren de meeste communistische regeringen afgetreden en was Duitsland herenigd. Op 1 juli 1991 volgde de ontbinding van het Warschaupact, de communistische tegenhanger van de NAVO. Toen op 25 december 1991 ook de Sovjet-Unie uiteenviel, was het conflict, dat veertig jaar de internationale veiligheidssituatie en het daarvan afgeleide defensiebeleid had bepaald, voorbij.

Het einde van de Koude Oorlog had voor de Nederlandse Krijgsmacht drie ingrijpende gevolgen. De meest fundamentele verandering was de sterk afgenomen militaire dreiging. Landsverdediging was niet langer noodzakelijk en daarmee viel het traditionele bestaansrecht van de krijgsmacht weg. Een meerderheid van het parlement vond het daarom verantwoord minder geld aan defensie te besteden. De tweede ontwikkeling was dat de Verenigde Staten door de constructieve opstelling van de Sovjet-Unie meer ruimte kreeg om de internationale rechtsorde te handhaven. De derde verandering was het opschorten van de dienstplicht.

Gezien de fundamentele aard en het tempo van de veranderingen is de periode 1989-1993 te beschouwen als een breuklijn in het Nederlandse defensiebeleid. De krijgsmachtdelen namen, omdat  de structuur van de krijgsmacht ongemoeid werd gelaten, in slechts vier jaar afscheid van de Koude Oorlog en accepteerden de deelname aan crisisbeheersingsoperaties als de nieuwe taak.

De politieke ambitie van een expeditionaire krijgsmacht die op korte termijn wereldwijd inzetbaar is, heeft gigantische consequenties gehad. De krijgsmacht is naar taken en structuur omgebouwd van een log dienstplichtleger naar een expeditionaire strijdmacht. Daarbij heeft  “Screbrenica” een omslag bewerkstelligd in het militaire denken. De ontplooiing van Nederlandse militairen zal nooit meer geïsoleerd mogen plaatsvinden, maar altijd als onderdeel van en in samenwerking met troepen van één of meerdere andere landen. De militairen treden voortaan zwaarbewapend een gebied binnen om zo nodig met geweld op te treden. Verder moet de  krijgsmacht voor ondersteuning niet meer afhankelijk zijn van anderen, maar dit zelf in eigen beheer regelen.

Nederland dient als een van de rijkste landen klaar te staan om overal in de wereld zo nodig met militair middelen onrecht te bestrijden en op te komen voor mensen wier bestaan bedreigd wordt. Wel zullen Nederland, de NAVO en de EU de volgorde van prioriteit moeten zijn, conform de hoofdtaken van Defensie en de verplichtingen binnen de Alliantie. Maar we zullen ook onze economische belangen moeten verdedigen om de status te behouden van een land dat voorspoed elders in de wereld kan brengen. Deze ambitie vergt een dienovereenkomstig gefinancierd defensieapparaat, dat niet onderhevig mag zijn aan opportunistische (bezuinigings)maatregelen.  Als kabinet en parlement die standvastigheid niet tonen, moet de consequentie zijn dat we ons internationale ambitieniveau omlaag brengen. De verschillende  gebeurtenissen in Oekraïne en de oplopende spanningen met Rusland bewijzen  hoe belangrijk het is om te willen blijven beschikken over de mogelijkheid om op alle geweldsniveaus te kunnen opereren. Een “complete” krijgsmacht en de daarbij behorende geldelijke middelen zijn dan een absolute voorwaarde. Het mag de Nederlandse politiek daarin niet aan consensus ontbreken.

Door:
Riens Meijer (econoom, gespecialiseerd in kansen en bedreigingen in de 21ste eeuw)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

40 reacties op Waarom Nederland moet investeren in defensie

 1. catharina zegt:

  Ik vind dat meneer Meijer een nogal grote broek aantrekt. “Nl dient als een van de rijkste landen….etc”. Het gaat weer over ons geld dat wel weer door anderen mag worden uitgegeven maar niet door onszelf. Ik heb in het hele Ukraine-drama, behalve dan het stokebrand moment van de agitatoren van Baalen en Verhofstad, nog maar bar weinig gehoord van die veelgeprezen en duur betaalde EU : om over de eveneens kostbare NAVO en UN maar niet te spreken…Aan papieren tijgers heb je niets, bureaucraten zijn tegenwoordig te koop, politici ook en diplomaten, de trapezekunstenaars die in “kringetjes draaien” op hoog niveau,, zijn de spelers in een duur circus dat vooral om zelfbevlekking draait. Het waterhoofd van de overheid groeit in steeds hoger tempo, de gewone burger bezwijkt en valt ten prooi aan de machinaties van MACHT. hoe mooi de woorden ook klinken.

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Versterking defensie Ok, maar we zouden wel gek zijn om over de hele wereld politieagent te willen spelen.
  Later krijg je toch stront voor dank !!!

  Like

 3. Monalisa zegt:

  Waarom Nederland moet investeren in defensie om de moslim dan de dienst uit kan maken! een Nederlander gaat er niet meer in.

  Like

 4. Theodoor zegt:

  Persoonlijk zie ik meer in een Nederlands binnenlandse vrijwilligersbijstandsleger om in te spelen op de onvoorwaardelijke komst van het grote islamitische bloedvergieten dat ook Europa zal rood kleuren.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Theodoor: 15.18. uur. Daar zie ik meer in. Onze grootste vijand is hier al in ons land aanwezig: DE ISLAM!

   Like

  • Leo zegt:

   Nederland , als het Nederland wil blijven ,moet niet investeren in defensie maar in zijn bevolking. Een standvastig volk schrikt af , een slap volk is de lul !

   Train en bewapen het volk, om ons land te vrijwaren van bloedige nakende straat terreur.

   Net als in ZWITSERLAND : Achter elke deur een mitrailleur ! Da s pas DEFENSIE !!

   Like

 5. Theo Prinse zegt:

  Nederland moet inderdaad het defensie budget van 8 naar 16 miljrad verdubbelen. Met name de marine moet qua schepen verdubbelen waaronder de aanschaf van 2 kleine drone vliegdekschepen. Nederland moet ook een eigen ruimte lanceer capaciteit ontwikkelen voor satellieten. later kan die ruimtevaart tak weer naar een Nederlandse onderneming geprivatiseerd worden. 90 % van de schepen enz. moet door Nederlandse bedrijven in Nederland gebouwd worden. Ook een 24 maanden dienstplicht en een evt. onbeperkte vrijwilligersdienst moet worden ingevoerd.
  Maar Nederland moet – zoals drs Riens Meijer stelt – beslist NIET overal in de wereld zo nodig met militair middelen onrecht bestrijden en op komen voor mensen wier bestaan bedreigd wordt. Dat is indertijd een een communistische grondwettelijke beslissing geweest van ingenieur Joris Voorhoeve.
  Het is nu en de komende decennia zo dat de conflicten in de wereld worden veroorzaakt door een opkomende islamitische wereldoorlog. Helaas wordt deze jihad geleid door de CIA van de moslim John Brennan en Husein Obama. Daarnaast is de door de CIA geinstigeerde terreur asymmetrisch t.o.v de conventionele legermacht. Verder is er een sluipende infiltratie gaande die alleen bestreden kan worden door uit de Euromuint en Schengen te stappen en de grenzen te sluiten en de aanwezige moslims te remigreren.
  Daarnaast is de financiele wereld van het westen zodanig aangetast dat alleen zeer rigoreuze industriele, technologische, wetenschappelijke innovatie de Nederlandse economie weer kan laten groeien ZONDER de financiering daarvan door de op de rand van faillisement staande bankenwereld.
  Zo heeft minister Melanie Schultz het autonomous car plan en zo zijn er nog veel meer zaken als 3-D, aeroponic farming, super light en goedkope hoogbouw, fototronics, nano en quantum technologie, humanoid robots etc.
  Hieronder mijn opvattingen over de ramp in Oekraine.
  De ramp op 17 juli met vlucht MH17 van Malaysian Airlines in Oekraïne heeft veel aspecten die nog op antwoord wachten.

  Feit is dat het Russische ministerie van Defensie vrij kort na de ramp verklaarde dat op die zelfde dag radar activiteit was waargenomen en dat die radar pulsen afkomstig was van de Kiev troepen.

  Feit is dat maanden eerder Malaysian flight MH370 op mysterieuze wijze in de Indische oceaan is verdwenen, dat de gezagvoerder een moslim was en dat zijn dochter na de verdwijning verklaarde dat hij een week voor de vlucht zich depressief gedroeg. Andere bronnen verklaren dat deze moslim 53-year-old Zaharie Ahmad Shah from Penang anti westerse uitlatingen had gedaan. The first officer was 27-year-old Fariq Abdul Hamid. Twenty passengers—12 of whom were from Malaysia and 8 from China—were employees of Freescale Semiconductor.

  Feit is dat de vliegtuigen van Al Qaeda die in 2001 de Twin Towers vernietigden en het Pentagon binnenvloog en nog een vliegtuig door jihad kamikaze moslims werden bestuurd.

  De oorzaak van de ramp met MH17 in Oekraïne kan zijn veroorzaakt door een explosief aan boord van het vliegtuig al of niet radiografisch bediend door een terrorist aan boord, iemand op de grond of iemand van de gezagvoerders. Er waren 2 moslim captains en onder de 2 assisten captains nog 1 moslim.
  Ook kan een raket van een militair vliegtuig of een raket van een grondvoertuig de oorzaak van de ramp zijn.

  Een explosief aan boord van MH17 kan het werk zijn van moslims al of niet in opdracht van de CIA en met steun van Kiev. Deze optie sluit Moskow en de oost Oekrainers – die vechten voor hun existentie- uit. In deze variant trekt Moskou de verkeerde conclusie of is in de val gelopen met hun mededeling dat er radar pulsen waren die immers grond raketten impliceren in plaats van een explosief dagen eerder bij de rechter motor gondel ingebouwd of aan het begin van de vlucht aan boord gebracht.

  Een raket van een gevechtsvliegtuig in samenhang met een ground based radar pulse duid op Kiev. Idem ZONDER die radar pulsen op Moskou. Maar Moskou gooit de eigen geopolitieke glazen in met het neerschieten van een neutraal toeristisch verkeersvliegtuig waar ook een Singaporees en een Indisch verkeersvliegtuig binnen 25 km in de buurt vlogen. De Oost Oekraïners hebben geen gevechtsvliegtuigen en ook geen grondraketten die 10 km hoogte halen en maanden opleiding voor een heel team van militairen behoeven.
  Moskou geeft geen Buk grond luchtdoelraket systeem aan onervaren groepen strijders vanwege de grote politieke consequenties als een burgerluchtvaart vliegtuig wordt getroffen. Dat zou snel terug slaan op Moskou.
  Een dergelijk Buk grondraket afweersysteem behoeft dus maandenlang goed opgeleide mensen maar die nemen geen orders aan van de lokale strijders maar alleen van Moskou dus Moskou levert geen Buk en personeel om reden niet verwikkelt te raken in lokale strijd.
  Een Buk systeem heeft geringe betekenis in de lokale soevereine strijd. Eerder waren met shoulder launched raketten Kiev vliegtuigen uitgeschakeld.
  Noch de oost Oekrainse strijders noch Moskou hebben belang bij een neerhalen van een burgerluchtvaart vliegtuig. Al zou dit toch gebeurd zijn dan is dit als een ongeluk te beschouwen en wordt dit diplomatiek afgehandeld.
  In deze variant treft de vliegmaatschappij en de luchtverkeersleiding en autoriteiten in Kiev en in gradatie de Nederlandse regring schuld omdat het een algemeen bekend oorlogsgebied was waar al verschillende vliegtuigen zijn neergehaald.
  Een ander punt is dat Kiev belang heeft om de schuld bij de Oost Oekraïnse strijders te leggen. Maar een nog groter belang heeft Kiev om de schuld bij Moskou te leggen. Enkel de schuld bij de Oost Oekraïnse strijders geeft Moskou ruimte om diplomatieke bescherming te bieden.
  Uit de bovenstaande argumenten dat Moskou vrijwel zeker niet betrokken is in de vliegramp van de MH17 noch bewezen schuldig verklaard kan worden geeft het amateurisme aan van Kiev en duid dus in sterke mate op hogere broodheren.
  Maar ook Cameron en Obama al dreigend vanaf de politieke kantlijn zijn amateurs.
  Het is meer politieke windowdressing omdat de wereldopinie al doorheeft dat een militaire response door Amerika en Engeland in deze kwestie enkel een bewust escaleren van de geo politieke verhoudingen tot doel heeft.
  Voor Cameron om voor de engelse bevolking de aandacht van zijn recente zware verkiezingsnederlaag af te leiden en om steun te verlenen aan de Europese annexionistische elite in Brussel welke met de failliete banken en landen financieel op punt van springen staat door Europa in een arrogante bully sfeer van oorlog met Rusland te pushen.
  De Nato gaat hier echt niet in mee.
  Voor Obama geldt dezelfde afleidingsrethoriek voor zijn lage electorale ratings en mogelijk impeachment procedures na de November US verkiezingen o.a. voor landverraad voor het smokkelen van wapens aan Al Qaeda en ISIS.
  Uit al deze amateuristische poses komt de mogelijkheid van een explosief aan boord of bij de rechter motor van vlucht MH17 door de CIA aangebracht en vanaf de grond of door een moslim crew member tot ontploffing gebracht als plausibele oorzaak naar voren.
  Net als met Malaysian flight MH370 maanden terug en met Al Qaeda’s vliegtuigen in de Twin Towers in 2001
  http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_370
  http://www.flightradar24.com/50.74,17.07/5

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theo Prinse: 15.49. uut. Wat uw visie op het neerhalen van de vlucht MH 17 betreft, ga ik mee in uw redenatie.

   Like

  • cat zegt:

   Prachtig verwoord. 100% meeeens. Vooral: moslims retour naar hun moslim landen. Maar ze gaan zeker niet vrijwillig terug. (Gedwongen deportatie? misschien?)

   Like

   • Leo zegt:

    Ehhh…… we blijven beschaafde mensen, dat voorop.
    Er moet een keuze gemaakt kunnen worden van 2 mogelijkheden tot terugkeer.
    1 vrijwillig verticaal of horizontaal.

    Like

  • Mooie lange reactie van je Theo Prinse! Volgens mij hebben moslims en hun linkse kontenlikkers er bij Rutte op aangedrongen om te bezuinigen op Defensie en Justitie. En dat heeft ie gedaan. Ik zat al te zoeken naar moslims om ze te beschuldigen van de vliegtuigramp. Jij vond ze in de cockpit! Het doel van de aanslag op het vliegtuig is oorlog ontlokken tussen de grootmachten. En dan zijn de moslims de lachende derde. Gelukkig zijn er mannetjes als jij die roet in het eten gooien!

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Theo Prinse! Geweldige analyse!

   Like

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Defensie moet krachtig kunnen opereren tegen SUBVERSIEVE krachten IN NEDERLAND. De vijand bevindt zich niet in het buitenland maar woont bij ons in.
  Deze vijand heeft eigen kazernes. Ze noemen het moskeeën.
  Ze worden getraind in het Midden-Oosten en komen terug als KILLERS.
  Sterkte, jongens en meisjes in ons leger. Jullie staat nog wat te wachten.
  Wees op je hoede. Je hebt heel snel een dolk in je rug.

  Like

 7. Fred zegt:

  De wapenhandelaren hebben weer eens geld geroken.
  Mede door hun word het vuurtje in Oekraïne en tegen Rusland steeds verder opgestookt zodat iedereen gaat roeptoeteren om wapens.
  Wapenleveranties zijn immers vette winsten.
  En wij trappen er in.
  Steeds maar weer.
  Sukkels zijn we.

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  Waarom wordt er toch altijd gezegd dat Nederland zo ‘rijk’ is?
  Dat zou je toch niet zeggen als je bijv. de ‘afroming’ van bejaarden in ogenschouw neemt?
  En waarom moet een piepklein landje de hele wereld ‘redden’ en onderhouden?
  Het kan niet eens voor de eigen bevolking zorgen!

  Like

 9. bigljohn zegt:

  Het Amerikaanse leger dar de politie agent in de wereld wou spelen. Kijk nu eens wat er van terecht is gekomen. De strijd in Korea en Vietnam werd in feite verloren, ten koste van honderduizenden soldaten. Andere kleinere brandhaarden gaven een nog slechter resultaat. Iedereen weet wat er na de aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan en Irak veranderde.
  En nu zou er voor onder meer Nederland een hoofdrol weggelegd zijn, om met de schamele restanten van wat er van ons wegbezuinigde leger nog over is, om ook de politie agent in de wereld te gaan spelen ! De steeds maar toenemende problemen van Moslims in Nederland en Europa worden gebagatelliseerd, en om geloofwaardig bij het kiesvee over te komen, werd een politierol bedacht voor het Nederlandse legertje. Terwijl ons wegbezuinigde Nederlandse legertje er nog niet in slaagt een deuk in een pakje zachte boter te slaan, worden wij hier in Nederland aan ons lot overgelaten. Net zolang totdat de alsmaar groeiende Moslim bevolking zijn kans ruikt en die ten volle benut !,

  Like

 10. Roger Catrysse zegt:

  Een goed Nederlands leger om de Nederlanders te beschermen tegen het gevaar van de islam Dat zullen we zeker nodig hebben

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @R.T. 17.11. uur. Dat leger komt er niet, want het CDA,D66,PvdA,D66, hebben ingestemd met de ISLAMISERING van Nederland. Waarom worden de Nederlanders niet wakker!

  Like

  • bigljohn zegt:

   Zeer juist Tom ! Daarom word het leger en de marine, luchtmacht, bejaarden en de zorg, kapot bezuinigd, om gelden vrij te maken voor de Islamisatie van Nederland. Per gelukszoeker mogen de investeringen van Den Haag rustig oplopen tot een ton ! Het bankroet van Nederland en ons allen dreigt, alsmede een aanstaande Sharia dictatuur !
   Ons leger kan ons niet meer beschermen, en de politiek, politie en justitie zijn al op handen van de Moslims !

   Like

 12. paulzwueste zegt:

  Die witteboorden-manager-idioot! Riens Meijer is alweer zo’n typische halve zool die helemaal niet weet waarover hij schrijft maar als economische profiteur… vermomd als wereld-verbeteraar bazelt op basis van allerlei economische statistieken en idiote vaststellingen en verwachtingen die kant nog wal raken in de realiteit van elke dag!!!
  Nederland moet zijn defensie opkrikken om internationaal de wereld te verbeteren!
  De man is totaal van de wereld!!! Nederland moet zijn defensie inderdaad opnieuw opbouwen om zichzelf te verdedigen in ons eigen binnenland!!!
  (Zover is het nu al gekomen!!!) En geen buitenlanders in militaire dienst!!! Oh God NEE!!!!
  En inderdaad zoals nu, om dat vuige oekraine ’n lesje te leren! Omdat daar maar liefst bijna 200 Nederlanders zijn vermoord!!! Daarvoor en Daarom ALLEEN! Heer Meijer! Idioot!!!!

  Like

  • cat zegt:

   Defensie, maraschausee, politie is al geinfiltreerd met moslims!! Zelfs de security op Schiplhol krioelt met moslims. In Het Turkse leger en politie moeten beide ouders van echte Turkse komaf zijn. Goede zaak en te begrijpen. Denk dat onze Westerse denken niet opgewassen is tegen de machoculturen als de islamitische landen. Het Westen is een zielige, linkse, humanistische, multidificulti zooitje geworden. We moeten de NL jongens met een loep gaan zoeken om bij de defensie te gaan. Of het zijn homo’s, metrosexuelen, links, “groen”, kerkelijk, getrouwd of woont samen met een multiculti enz.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Cat. Ook hier weer een trefzekere analyse op basis van een totaal ontluisterd en afgeroomd Nederland. De hoogste tijd voor verandering. Daarvan moet iedereen doordrongen zijn. Dat is de werkelijke opgave.

    Like

 13. cat zegt:

  Nederland moet zeker niet bezuinigen op defensie. Maar naar mijn mening bevindt de vijand niet buiten onze grenzen, maar juist hier op eigen bodem. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor het hele Westerse beschaving. Door de massale toestroom van moslims, bevindt zich hier een vijfde kollone, die bestaat uit moslims. Ze vermeerderen zich in een rap tempo, door de geboortecijfer.Of je nu de grenzen sluit of niet. Het heeft geen zin. Kijk maar om je heen: diegene die nog op hoog tempo kinderen maken zijn de moslims. Je zult bijna geen moslima op straat tegenkomen, zonder een buggy. Twee of meer kinderen naast lopend en eentje nog in fe buik.
  Het is dweilen met de kraan open. Islam en het Westen is onverenigbaar. Helaas is ook de defensieapparaat en politie geinfiltreerd met moslims. Zelfs de maraschausse. Ze zijn er overal. Ze zijn beter georganiseerd dan 40, 50 jaar geleden. De derde en de vierde generatie is nog fanatieker dan de eerste en de tweede generatie. Moslims zitten in de regering, De Tweede Kamer, Politie, Zorgsector, Onderwijs, Media enz. Ik geloof zeker niet dat een moslim in het leger of politie, zonder enige oordeel, een moslim objectief kan neerschieten of wat dan ook. Ik heb me inmiddels zoveel kennis over de Islam eigen gemaakt, dat ik nu een mening kan hebben. Het is zeer gevaarlijk. Maar ik heb geen oplossing. Ook Wilders heeft dit niet. De oplossing zou kunnen zijn, Het Westen onaantrekkelijk maken voor moslims. Te beginnen door Islam uit het hokje van religie te plaatsen. Het is een kwalijke totale ideologie. Koran verbieden, halal slachten verbieden, moskeen sluiten. Verdrag van Geneve herzien. (1951). Helaas ziet het ernaar uit dat het uitloopt tot wellicht een burgeroorlog. De Islamcritici wordt uitgemaakt voor rasisten en worden niet serieus genomen. Monddood gemaakt. Onze regering moet echter een cursus krijgen in de Islam. Waar zijn ze zo bang voor?? En over onze leger gesproken, dappere NL jongens en meisjes, moeten we koesteren. Ik zie de toekonst somber in. En nee, ik wil geen moslims in Nederland.

  Like

 14. Beste Martin

  Ik ben om 17.30 mijn Facebook account ontzegd.
  Account Disabled
  Your account has been disabled. If you have any questions or concerns, you can visit our FAQ page

  Ik heb al 3 verzoeken gedaan om mijn Facebook account terug te krijgen maar nog geen succes

  Ik kan nu niets meer posten en ook niets meer lezen van mijn 2.400 Facebook friends

  Like

 15. Nederlands leger moet dus voor iedereen klaarstaan,behalve voor de Nederlandse bevolking!Want daar komt het op neer!

  Like

  • Willie zegt:

   Uiteindelijk JIJ ZELF je eigen leger moeten zijn Yvonne , spijtig , maar wel de waarheid

   Like

   • Leo zegt:

    Leger of geen leger, maakt niet meer uit.

    Wie de wapens heeft, heeft de macht. Is een al om bekende spreuk.

    De burgers hebben ze dus NIET. DE nieuwe burgers hebben ze dus WEL.

    Waarom hebben wij ze niet ? omdat wij wederom in het hoekje van het gebroken geweertje zijn gedreven,daar er weer misbruik is gemaakt van onze NL integeriteits karaktereigenschappen.

    Wij zijn altijd een vredelievend en loyaal volk geweest t.o.v.zij die het minder hadden.
    De politiek heeft zich door middel van slinkse streken en verwrongen rechtvaardigheden ondersteund door felle leugens ons onze saamhorigheid ontnomen en zo n verwarring gesticht onder de burgers dat we elkaar al niet meer vertrouwen.

    Iedereen is niet meer rood, wit ,of blauw, maar grijs geworden , dus onherkenbaar voor elkaar, dat geeft afstand ,afvalligheid en desinteresse voor wat we zijn en waren.

    De nieuwe burgers hebben de kans gekregen! en GEGREPEN! in dit door de volksvertegenwoordiging gecre -eerde klimaat, daar de vruchten van te plukken, geholpen door grijze( Rood -Groene ) muizen die deze spiegel die hen politiek is voorgehangen
    klakkeloos te volgden , mede door de financiele voordelen en zekerheden ten profijte van hen zelve. ( join te club and don t look back )

    De nieuwe burgers blijken echter geen grijze muizen maar sluwe ratten met sterke familie , roots en traditie-
    banden, eensgezind en belust op MEER MEER ! ( van dat sociale lekkers )

    Daarbij zijn ze ook nog eens gewapend?!, georganiseerd !! EN, ze hebben een DOEL!.
    Dat doel is ALLES ten koste van ALLES !!

    Conclusie: Leger of geen leger als het fout gaat en dat is niet uit te sluiten ,zal een ieder op zichzelf zijn aangewezen, of zoals vroeger op nogal wat hekken boven voorheen Duitse kampementen stond te lezen : “Jedem Dass Seine” IEDER VOOR ZICH !.

    Tenzij wij ons weer VERENIGEN als/tot volk, ONZE rijen sluiten ONZE belangen zelf behartigen verdedigen. ( SAMEN VOOR ONS EIGEN )

    zo niet? zeg dan maar dag met je handje , Dag vogels, dag vissen dag landje.

    “Wie in vrede wil leven bereide zich ten strijde voor.” ALLEEN het saamhorige volk van Israel heeft deze Bijbelse aanbeveling NOOIT in de wind geslagen.

    Wij, het Nederlandse volk wel. Dus NIET piepen als t fout gaat.
    Nou, Doooeeeeiiiiiiiiiiii

    Like

 16. Mijn email zojuist aan:
  Dear ambassador Kolodkin

  I accept the condoleances of locals in the Ukrain concerning the victims of Malaysian airplane Flight MH17.

  I reject the war hysteria by David Cameron, Husein Obama, Frans Timmermans, Louis Bontes (former PVV) and Dutch NOS RTL people like David-Jan Godfroid, Gert-Jan Dennekamp, and Kiev mafia Jatsenjoek, Poroshenko et all to sanction Russia for the accident with flight MH17 for reason of personal politcal opportunism and European annexionism. Cameron screams Hitler rethoric either designed to purposely trying to force the Dutch government and its people into a pro Kiev Brzezinski Victoria Nuland etc annexation position or merely to distract from his own political setback..

  Meanwhile at 17.30 local Dutch time Facebook team disabled my account. I cannot share my pro Russian articles with my 2.400 friends worldwide. I have send Facebook a notice to restore my account as soon as possible. So far no reaction from Facebook. I feel censored by evil forces

  Here my latest article on MH17

  zie Theo Prinse 21 juli 2014 om 15:49

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Leo: 23.00. uur, op 21/7. Woorden die ik volledig kan onderschrijven. Dankzij het 42 jaren VVD,CDA,PvdA en D66 beleid, is de sociale cohesie, de sociale menselijke samenleving naar de donder gegaan. De socialisten met hun doorgeschoten hang naar nivellering, de liberalen en links-liberalen met hun doorgeschoten drang tot individualisering, en de christen-democraten, die met alle winden meewaaiden. Ziehier de oorzaak van de kapotte samenleving. En de klootzakken in Den Haag, lullen nu schijnheilig dat de sociale samenleving, met hun WMO, weer in een oogwenk hersteld is! Wat zijn wij belazerd en bedrogen geworden. Deze samenleving komt NOOIT MEER TERUG. De politiek heeft dat vakkundig naar de kloten geholpen. Kijk maar eens Leo, als mensen iets willen ondernemen tegen het afbraakbeleid van Rutte II, je krijgt de NEDERLANDER niet meer de straat, nog maar te zwijgen, de barricaden op. Iedereen is bang voor zijn/haar hachie. En ik beken dat ik daartoe inmiddels ook geneigd ben. We schrijven ons kapot op dit blog, maar grote delen van de bevolking blijven toch op de landverraders en islamofielen respectievelijk eurofielen stemmen. Ik heb er een hard hoofd in, de HAATJURKEN zijn lachende derde!

  Like

 18. Jan zegt:

  Bij de buren:

  Mängelliste der deutschen Armee: Bundeswehr kann nur die Hälfte ihrer Transall-Flieger einsetzen

  Seit mehreren Wochen liefert die Bundeswehr nun schon Waffenmaterial in den Nordirak, um den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat vor Ort zu unterstützen. Unterdessen wird immer mehr deutlich: Die deutsche Armee ist selbst in vielen Bereichen schlecht ausgerüstet.

  So berichtet die „Welt“ beispielsweise, dass nicht einmal Hälfte aller Transall-Flugzeuge des Typs  C160 der Bundeswehr überhaupt einsatzfähig ist. 32 der 57 Maschinen können nicht genutzt werden. Zusätzlich sei auch die Ersatzteilbeschaffung für diesen über 50 Jahre alten Flugzeugtyp teilweise nicht mehr möglich. Neue Airbus-Transportflugzeuge des Typs A400M sind zwar bereits bestellt, ihre Auslieferung verzögert sich jedoch bereits seit vier Jahren.

  So kann derzeit die Marine der Bundeswehr nur noch maximal fünf ihrer 43 Hubschrauber einsetzen. Der größte Teil der 22 Helikopter vom Typ „Sea Lynx“ wurde wegen einer serienmäßigen Panne aus dem Verkehr gezogen. Nur noch einer fliegt.Von den 21 fast 40 Jahre alten „Sea King“ können nur noch höchstens vier genutzt werden – der Rest wird gewartet oder repariert.
  http://www.focus.de/politik/deutschland/schlecht-ausgeruestete-armee-bundeswehr-kann-nicht-einmal-die-haelfte-ihrer-transall-flieger-nutzen_id_4152592.html

  Like

 19. Peter Hasebos zegt:

  Nederland met zo en zo investeren op defensie Nederland moet vliegdekschepen aanschaffen onderzeeërs en de landmacht moet ook grootter en de luchtmacht

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s