Het uur der waarheid

Screenshot_26

(Door: Driek)

Niet langer sluipt zachtjes op kousenvoeten het uur der waarheid nader voor de Nederlandse burger, zij hoeven niet langer hun oren te spitsen om de horde onverdraagzame strijders van de profeet Mohammed te kunnen beluisteren. Het uur der waarheid, het grote  moment dat de bel geluid  wordt om het doek te laten zakken over het schouwtoneel der wereld en onze beschaving is nabij, en ook de tijd is voorbij om de vreselijke misdaden gepleegd door minderwaardige bevolkingsgroepen te verzwijgen en goed te praten. Het lang gevreesde moment is aangebroken dat een duivelse macht het volk van zwaardvechters gereedmaakt de strijd aan te binden met de ongelovigen. De vernietiging der Nederlandse volksaard is al lange tijd gaande, en allerlei zonderlinge barbaarse heidense leerstellingen hebben kans gezien zich hier als onkruid te verspreiden.

Eens, lang geleden, het was de tijd dat jongens nog avonturenboeken lazen over indianen, Bedoeïenen, exotische haremvrouwen, sluwe Arabieren, want sluw waren de Arabieren in die verhalen altijd. Het waren verhalen die de geest inspireerden tot avontuur. Doch al die sprookjesachtige vertellingen waren verre van ons, wij hadden toen, in onze naïeve rechtschapenheid, nog geen flauw vermoeden van de plotselinge onverwachte ontwikkelingen die ons nog te wachten stonden. Gelukkig maar. Tenslotte hadden wij een vreselijke oorlog doorstaan en de Nederlanders hechtten weer als vanouds aan de handhaving van een vreedzame levenswijze. Sluipenderwijs kwam daar een eind aan. Zonder dat wij daar erg in hadden.

Screenshot_25

Want, beste lezer, vandaag de dag worden onze vertrouwde straten bevolkt door bevolkingsgroepen in vreemde dracht, onze steden worden gedemoraliseerd door vreemdelingen die ons, gastvrije Nederlanders, vijandig gezind zijn. Buurten, waar wij onze jeugd onbevangen hebben beleefd, worden nu bewoond door afzichtelijke vrouwengestalten in wanstaltige kledij, mannen met priemende knevels in djellaba bespugen en bespotten onze beschaving, voortdurend wordt onze eeuwenlange verdraagzaamheid op de proef gesteld. Er daagt een moment dat de burger komt tot rebellie, dat wij niet langer het juk van het martelaarschap wensen te dragen  en wij plotsklaps kloekmoedig pal staan voor de oprukkende legioenen van Mohammed.

Wij, burgers van Nederland, missen de onontbeerlijke steun van krachtdadige regeringslieden, wij voelen ons overgeleverd aan de ziekelijke uitwassen van een  verderfelijk gedachtegoed, dat de grondslagen van onze Joods christelijke samenleving verkettert en besmeurt. Onze politici, die zijn gekozen door ons, burgers, hebben ons misleid, en een misleid volk zal, als de tijd daar is, de schakels zijner ketenen verbreken en in opstand komen. De boven ons gestelde lieden gedragen zich als de volgelingen van de god Bacchus, de god van de wijn en de luidruchtige feesten, zij hebben zich het verkwistende gedrag der goden eigen gemaakt, dat bestaat uit het verbrassen onzer belastinggelden en het verkwanselen van onze geboortegrond. Het zijn niet langer leiders van een volk, doch gewetenloze sujetten, lieden die de schaamte allang voorbij zijn, die het bovenste knoopje van hun boord, door het vele schransen, ternauwernood kunnen dichtknopen.

Screenshot_23

Lezers, ik wil in dit onbarmhartige betoog mijn pijlen niet alleen richten op onze bewindslieden, want zoals gezegd: het uur der waarheid nadert. Laten we een blik terugwerpen in de geschiedenis. En die geschiedenis overziend, vanaf die vreedzame tijd, de jaren vijftig, onschuldige jaren, toen iedereen zich nog het hompus werkte, die rustige vreedzame jaren vijftig, tot vandaag, het grauwgrijze heden, waarin voedselbanken floreren, huisuitzettingen en toenemende armoede algemeen goed beginnen te worden, de levensvreugde der burgers tot het minpunt is gedaald: vandaag komt mij die hele islamisering werkelijk onbegrijpelijk voor. Hoe hebben wij dat in hemelsnaam  ooit kunnen toelaten. Hebben we niet goed opgelet? Ja, we waren druk bezig Nederland groot te maken, dus veel tijd om ons met een duistere “godsdienst” bezig te houden, hadden we niet. Trouwens het interesseerde ons toen geen jota.

Wij hadden toen zeer betrouwbare ministers. Met iemand als Dr. Willem Drees (1886-1988), die in 1947 het oude liedenpensioen invoerde, veel deed voor de wederopbouw van Nederland, kon ons niets gebeuren. Dachten we. Maar vader Drees verdween in 1958 van het toneel. En toen kwamen de Turken. En de Marokkanen. Ook anderen. Maar die bleven niet. We hadden gastarbeiders. Niets vermoedend verleende menig Hollands huisgezin gastvrijheid aan een Turkse of Marokkaanse gastarbeider. “Want het waren toch ook mensen met heimwee naar huis”,  zei de goedgelovige Nederlander. Maar wat wist die Nederlander nu van die ziekelijke islamitische veroveringsdrang? Helemaal niks toch? Nul komma nul. Het waren in onze ogen vrij simpele vriendelijke lieden die geen vlieg kwaad deden.

Screenshot_27

Inmiddels zijn we een stuk wijzer. Dank zij internet. En de kritische websites. En dankzij intelligente journalisten. Want in 2002 verscheen van de Italiaanse schrijfster en journaliste Oriana Fallaci (1929 – 2006) haar boek “De woede en de trots”, een verschrikkelijke aanklacht tegen de islam. Het is een afgrijselijk boek. Het is absoluut geen boek voor een mooie zomerdag of een knusse winteravond bij het open haardvuur. Fallaci verwijt in haar boek dat de Westerse intellectuelen het gevaar van de islam schromelijk onderschatten en dat zij weigeren het gevaar van het moslimfundamentalisme onder ogen te zien. Zij beschrijft de aanslag op 11 september, die niet ver van haar huis in Manhattan plaatsvond.Wat de schrijfster vooral zeer verbijsterde waren de beelden van het gejuich in enkele Palestijnse kampen, beelden die de verontwaardigde wereld rondgingen. Achttien dagen na elf september schreef ze dit boek. Een journalistiek hoogstandje. Fallaci schrijft:

“Wakker worden, mensen. Wakker worden! Verlamd als jullie zijn door de angst om tegen de stroom in te gaan of racistisch te lijken.”

En verder schrijft zij: “Ze willen onze cultuur vernietigen, onze kunst, wetenschap, moraal en geneugten. En dat door mannen, die in plaats van bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid, altijd maar weer hun kont in de lucht steken, oftewel vijf keer per dag bidden!” Zij beschrijft gebeurtenissen die je doen walgen. Zoals de terechtstelling van twaalf mannen in Dacca, die voor het oog van twintigduizend gelovigen beestachtig worden afgemaakt onder het gejuich van “Allah Akbar,” waarna twintigduizend randdebielen een stoet vormen en over de lijken lopen en hun botten verbrijzelen.

Of de executie van drie vrouwen op een openbaar plein in Kaboel, die gehuld in een boerka als ‘dingen’ worden afgeslacht. En zoals de ‘infibulatie’, waarbij de clitoris bij jonge vrouwen wordt weggesneden en de grote schaamlippen dichtgenaaid om seksueel genot te verhinderen. “Kunnen wij dit blijven aanvaarden?”, schrijft Fallaci. “Waarom protesteren Westerse intellectuelen daar niet tegen?”

Ja , beste lezers, dat vraag ik mij ook steeds af.

Screenshot_28

Door:
Driek
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Dhimmitude, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, nieuw fascisme, Overheid, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

33 reacties op Het uur der waarheid

 1. Mowdes zegt:

  Ik sla de trom……

  Ik sla de trom en dreun de droomers wakker.
  Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker.
  Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen
  Als zijn gelijken, die het goed bedoelen
  En nooit hun ruggen nek hebben gebogen.
  Door liederlijke landsknechten bespoten,
  Getrapt, geslagen worden totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,
  Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen,
  Als de gerechten, onze zielsgenooten
  In donkre martelkampen weggesloten
  Verteren zonder hoop op beter morgen,
  Als dronken loeders godenzonen worgen,
  Het beste volk geprangd wordt totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde
  Verloor, voor wie een hart heeft, alle waarde.
  Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden
  Veracht muziek en gruwt van groote woorden;
  Zoolang de besten in hun cellen zuchten,
  Dweept men niet met opalen avondluchten,
  Het leven is verbitterd door den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.
  Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,
  Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,
  Matrozen neemt de haken van Uw schepen,
  En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,
  Wij zijn de laatsten en wij moeten ’t keeren.
  Boven den knoet verkiezen wij den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, we zijn in ’t nauw gedreven,
  Wij die in vrede en vriendschap wilden leven,
  Werden een zee van purperroode vlammen
  Die zich een weg baant door betonnen dammen:
  Bezielde mannen die voor vrijheid vechten
  Zijn sterker dan een troep betaalde knechten.
  Wij vreezen niets, den duivel noch den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom; eens komt een eind aan ’t lijden,
  Na deze ellenden rijzen zachte tijden.
  Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen.
  Dan mogen onze kinderen weer spelen,
  Dan glijden weer op ’t meer de blonde barken,
  Dan vrijen weer de paren in de parken……
  Het leven wint het eindlijk van den dood!
  Maar wordt nu wakker, want de nood is groot.

  Jan Greshoff

  Like

 2. koddebeier zegt:

  En zonder dat de slapende massa het in de gaten heeft zijn we wederom bezet.
  Let op ze steeds meer eisen en zich misdragen en ons terroriseren .
  En de stompzinnige autochtone Nederlander kijkt Utopia,Voetbal, Darten,Tour du jour, enz. Geef het volk brood en spelen !! Zij hebben niet door dat de vijand al onder ons is, geholpen door de landverraders.

  Like

 3. fred weber zegt:

  Overigens worden wij nog altijd misleid door onze Regeringsleiders(Pechtold c.s.) en de Brusselse #EUSSR Mafia die nog altijd weigert paal en perk te stellen aan het aantal economische vluchtelingen en een 5de Cologne die vanuit de Arabische landen West-Europa binnenstromen.Enige suggestie in die richting wordt ons zelfs door de Elite verboden.

  Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Prima betoog en inderdaad het is de hoogste tijd om de handen ineen te slaan. We MOETEN zorgen van de verschrikkelijke islam verlost te worden voordat ze ons te lijf gaan. Nu kan het mogelijk nog net maar dan mogen we niet aarzelen of het uitstellen tot morgen of overmorgen.

  Like

 5. Cathja zegt:

  Gruwelijk, maar zo heel erg wáár!! Ja, wanneer gaan de ogen van iedereen in de wereld eens wijd open, en zien we glashelder wat er op ons af komt?
  We mogen niet wegkijken, niet net doen alsof dit óns niet zal gebeuren. Wij moeten maatregelen nemen, en niet alleen in ons eigen belang, maar denken we ook nog aan onze kinderen, kleinkinderen, en verder nageslacht?
  We zijn óók aan hén verplicht de vrijheid waarin wij zijn opgegroeid, door te geven!

  Like

 6. Jean zegt:

  Voor die baardapen mij te pakken hebben zijn er eerst minstens 15 baardapen richting 74 misbruikte maagden vertrokken.
  Als iedere westerling zich zo zou opstellen is de rekensom snel gemaakt zodat onze kinderen en kleinkinderen weer een toekomst hebben, die toekomst voor ons en onze nazaten is onbestaande met die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij op ons grondgebied.
  De politiekers zijn volop bezig met het eigen belang en profitariaat vanuit die hoek valt geen resultaat te verwachten dus moeten wij het in eigen handen gaan nemen, ik ben er echt klaar voor want nog maar een baardaap op kopvod te horen dreigen brengt al braakneigingen.

  Like

 7. Charles Martel zegt:

  De barbaarsheid kan alleen worden tegengehouden indien die kultuurloze terreurideologie wordt verboden, d.w.z. verspreiders van dit ‘geloof’ oppakken en het land uitzetten, alle subsidiering stopzetten. Het geschiedenis onderricht moet opnieuw op feitelijke bronnen gebaseerd zijn en niet op islamitische sprookjes. Bovendien is het hoogste tijd dat onze strijdkrachten terug opgewaardeerd worden, want dat dit nodig is bewijst de “ausradiering” van de christenen in Irak, Syrie, enz. Weldra, zeer weldra, is het onze beurt.

  Like

 8. Theresa Geissler zegt:

  Voor protest in die richting moet je bij de realisten zijn, NIET bij de intellectuelen.
  Die zweven veel te ver boven de werkelijkheid, net als Sartre ’s existentialistenkliek!
  Hebben niet eens in de gàten wat zich daaronder afspeelt…..

  Like

  • Trucker zegt:

   meisje Theresa voor deze éne keer ben ik volmondig met je eens intellectuelen deugen voor geen millimeter, is een te mijden soort en worst zijn zij die denken dat ze moreel superieur zijn aan een ander (mij bijvoorbeeld) 🙂

   Like

 9. johannes zegt:

  zie zo Driek dat is effe goed gezegd. ik maak me elke dag gloeiend ,alleen al door de kranten berichten en de tv leuteraars,kots misselijk ben ik van sommige zo genaamde christelijke site’s zo als xn waar alles wat antie moslim is wegjorist wordt waar een moslima de moderator is ,die alles wat pro Israel is, wegrommeld op een vieze scheinhijlige manier,waar dat tering wijf haar leugens neer kan zetten, zonder dat ze af geknald wordt, je weet wel de hoog begaafde moslima,die rare spelletjes wil spelen,die haar nog zuur gaan opbreken.en ingesprek wil gaan op een vriendelijke manier,waar ieder normaal mens doorheen kijkt,om haar leugens te slijten aan de domme nederlandse goedgelovige.nou over het dit naaien van zo’n kut zal ik me niet druk maken ,ze zien maar.

  Like

 10. dgneree zegt:

  Nederland heeft meer schrijvers nodig als Driek.
  (en natuurlijk als de bloggers en reageerders hier en elders)

  Like

 11. opa Joop zegt:

  Wisten wij het niet?
  Nou wij het werk klootjesvolk wisten het wel.
  het gebeurde onder onze ogen.
  Ze namen alle sociale huurwoningen in.
  er waren wel protesten. volks woede, brand en opstand. het was er wel.
  Maar de staat en politie waren tegen ons en beschermden het ongedierte.
  Dus moest je maar naar de bank voor een wurg hypotheek.
  Na jaren ploeteren moest je weer naar de bank want ook in jouw nieuwe buurt kwamen ze.
  Nu kunnen we nergens meer heen en de staat zal u niet beschermen.
  In tegendeel ze veroorzaken het probleem opzettelijk.

  En een volks opstand? vergeet het maar.
  Een slaven baantje, minimum uitkering, het komt allemaal in gevaar.
  De staat weet tegenwoordig wanneer u gaat schijten en hoeveel water u spoelt.
  We zijn reeds heel lang verloren, stom laf volk.

  maar er is nog hoop.
  De sjiieten zullen de soennieten met geweld uit Nederland verdrijven.
  Of wij onderwerpen ons gewoon aan ISIS.
  Zover is het al gekomen.

  Like

  • Tempelier. zegt:

   We zijn reeds heel lang verloren, stom laf volk.opa Joop . Nou Opa Joop ik zal mijn strijdbijl niet begraven, ik heb nog jonge kinderen en die verdienen een vrij Nederland en geen kalifaat. Dus mijn klote soennitische moslimburen kunnen mijn rug op, en verhuizen doe ik niet, dan hebben ze gewonnen. Kijk zojuist moest ik van de buren even naar dat moskee gejank luisteren, tja dan krijgen ze van mij enigma met gregoriaanse zang.

   Like

 12. janfreak zegt:

  En vooral niet die zeurpieten vergeten die onze cultuur de grond in willen boren. Ik zeg maar zo, wanneer allochtonen zich aan onze cultuur ergeren dan moeten ze consequent zijn en ook niet meer door ons in leven willen worden gehouden. Laat ze maar emigreren naar het Kalifaat. daar zullen ze zich vast ongelooflijk gelukkig voelen. Kunnen ze naar hartenlust hun vrouwen in elkaar slaan en jonge meisjes verkrachten. En zijn wij van die ettertjes verlost.

  Like

 13. lucky bee zegt:

  Ik waarschuw de Nederlanders om niet meer met islamistische vliegtuigen te vliegen. Een vliegtuig vol met Kafirs is een droom van iedere mujahedin om het telaten storten. A Free tickets to Paradice.Denk aan Tripolie en nu Malysia airways.ze laten het gewoon over een oorlogs gebied vliegen , dat doen ze expres dat garandeer ik.

  Like

 14. meneertje zegt:

  Een uitstekend artikel, Driek!
  Ook ik ben van mening dat de enige wijze om te ontkomen aan een toekomstige overheersing van Nederland door fundamentalistische moslims, gewapend verzet is.

  Van de regering is op dit punt niets te verwachten. Integendeel, gewapend verzet tegen de islamisering zou juist moeten beginnen met een staatsgreep tegen de regering, om een allereerst een realistischer bewind aan de macht te krijgen.

  Maar hoe zullen “we” dat nu eens aanpakken? En wie zijn die “we” die het karwei gaan opknappen?
  Als er iets van een staatsgreep tegen de regering zou moeten komen, dan zou die al lang in voorbereiding moeten zijn.
  In strikt geheim uiteraard. Maar hoe houd je een groot plan, waarbij zeer veel mensen zijn betrokken, in deze tijd nog geheim?
  Overal staan camera’s en ook op allerlei andere wijzen kan de regering vrijwel alles over ons te weten komen.
  Nou ja, dat is bekend en behoef ik niet gedetailleerd toe te lichten.

  Niet voor niets durft de regering in allerlei opzichten tegen de wil van de bevolking in te gaan. Zij weet dat zij dit veilig kan doen, omdat elke poging tot verzet al in het voorbereidingsstadium zou worden ontdekt.

  Volgens mij is gewapend verzet tegen regering en islam in Nederland nagenoeg kansloos, tenzij het de politie en het leger op zijn hand zou krijgen. Maar leger en politie zijn in Nederland al in hoge mate geïnfiltreerd door de islam.

  Er is niettemin nòg wel een mogelijkheid om de verdere islamisering te stoppen.
  Maar die hangt, merkwaardig genoeg, van de moslims zelf af.
  Als er in korte tijd een aantal grote aanslagen in Nederland zou komen, liefst van een soort waarbij ook de islamofielen die ons regeren, persoonlijk zouden worden getroffen, dan zou er een kans zijn dat de ogen van de verblinde machtshebbers open zouden gaan.

  Maar vermoedelijk beseffen de moslims dat ook heel goed. Die houden zich (individuele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten) rustig in Nederland, totdat zij zich machtig genoeg voelen om toe te slaan.

  En dan is het te laat voor Nederland.
  Ik zie de toekomst zeer somber in.

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  Beste Driek, een prima artikel. Ik klaag aan de VUILE VERRADERS der POLITIEK, te weten het CDA,de PvdA,VVD en D66. ZIJ ZIJN SCHULDIG aan de invasie van deze massa moordenaars der ISLAM. ZIJ hebben in 1975, ONS VERRADEN voor OLIE en hun BANKREKENING! ZIJ zouden voor een TRIBUNAAL dienen te verschijnen als LANDVERRADERS!!

  Like

 16. Pure horror en pure waarheid,die deze mevrouw schrijft.Niet dat het ook maar iets zal helpen;de wereld wenst dit niet te erkennen!Geloofd liever in sprookjes!

  Like

 17. opa Joop zegt:

  Landgenoten, ……..weest allen voorbereid op den strijd met den vijand.
  Bewapen u reeds in deze zwarte dagen opdat het licht weer terug zal komen
  in onze dierbare Nederlanden.
  Leve Nederland Hoezee, hoezee. en Willy doet in Argentinië met ons mee.

  Like

 18. Harry zegt:

  Verdomd Driek , je overtreft jezelf steeds weer .
  Mag ik je feliciteren met dit nieuw ontdekte talent .
  Althans voor ons dan , zelf wist je het waarschijnlijk al .
  Echt hoor , petje af !

  Like

  • Driek zegt:

   Beste meneer Harry,
   Dank u wel, meneer Harry, voor het compliment, het verheugd mij ten zeerste dat ik op deze site van E.J. Bron mijn gedachten kan nederzetten, zonder steeds te worden aangevallen door de u welbekende personen, welke op de site van Geen Nieuws mijn plezier in het schrijven vergalden. ik hoop weer inspiratie te hebben voor mijn volgende artikel.

   Vriendelijke groeten,

   Driek

   Like

 19. Willie zegt:

  Beter ons voorbereiden zoals onze voorvaderen hier al deden : Black Sabbath – Jerusalem

  Like

 20. Willie zegt:

  Kijk deze (full) movie on Youtube : Battle for Vienna Against ” ISLAM ” ♰ GOD BLESS OUR CHRISTIAN FAITH ♰ FULL FILM https://www.youtube.com/watch?v=G4Z1vE5ZB_w

  Like

 21. bigljohn zegt:

  Miljoenen soldaten die voor niets hun leven gaven (1940 – 1945) voor onze vrijheid. Voor niets werd de bevrijding gevierd. Voor niets werkten onze ouders en grootouders zowat dag en nacht om Nederland weer op de been te helpen. En waarvoor ? Het bleek allemaal voor niets te zijn geweest. Omdat de linkse politiek in Straatburg besloten had, dat Arabische olie belangrijker was dan het voortbestaan van Europa. Overeengekomen werd, ongebreidelde Immigratie van Moslims naar Europa, terwijl de Islam niets in de weg gelegd zou worden ! Een voorkeurspositie zou krijgen op de autochtone bevolkingen ! Men kan dit heus wel de grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis noemen. Het leven van 500 miljoen Europeanen en zijn hoogstaande cultuur werd door gewetenloze politici op het spel gezet, gelijk alsof het een spelletje Monopoly betrof ! Rutte die het ESM verdrag ondertekende, met volledige bevoegdheden voor de E.U. Gellof het of niet, maar ons noodlot is definitief bezegeld. Hard, maar waar !

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @bigLjohn: 21.45. uur. Zo is het John. En deze waarheid, zou ik wel in de suffe koppen van NEDERLANDERS erin willen slaan. Deze domme slappe massa, die ALLES GELOOFT WAT HET RODE TUIG op de NOS allemaal uitbraakt. Met dit volk gaan we het niet redden, ze zijn inmiddels te dom om voor de duvel te dansen. Snurk maar door Nederlanders, dan hollen PvdA,VVD,CDA,D66, ons land nog verder uit!

   Like

 22. treintrien zegt:

  Driek, bedankt voor dit mooie stuk over deze bijzondere vrouw.
  Mevrouw Fallaci wordt node gemist….Journaliste van grootse klasse.
  Ik ben nu aan de inhaalslag bezig en ben alles van haar aan het lezen. (Meneer Treintrien kreeg laatst een speuraanval en heeft een hoop gevonden in de tweedehands boekwinkeltjes op het www. Als ik zocht vond ik niks of reteduur, hij is daar veel handiger in)

  Ben nu bezig in “Inshallah”. In het engels dus dat is een pittige klus en dat duurt nog even.
  Op de een of andere manier is het het een nóg zwartgalliger versie van “Van het westelijk front geen nieuws” ( -Remarque) Of dat is althans een associatie die mijn verwarde brein er steeds bij krijgt 🙂

  Fallaci had nog een hele hoop van dit soort felle stukken moeten schrijven.
  Ik zal haar beschrijving van haar bezoek aan Khomeini nooit meer vergeten.
  Ik ga hem gewoon woordelijk overtikken, ze is het waard om gelezen te worden.

  (Noodzakelijke duiding 😉 : Dit uit de kluiten gewassen artikel is een soort achtbaan en dat geeft dit stuk mooi weer. Het gaat in het boek direct vooraf aan het verhaal van de twaalf platgetrapte mannen in Dacca, al genoemd door Driek.)

  Citaat uit : De woede en de trots:

  ..”Alle! om Khomeini te interviewen was ik verplicht de chador te dragen, om de chador aan te doen moest ik mijn spijkerbroek uitdoen, om de spijkerbroek uit te doen moest ik me terugtrekken. Natuurlijk had ik deze operatie kunnen uitvoeren in de auto waarmee ik van Teheran was gekomen. Maar de tolk hield me tegen. U-bent-gek-mevrouw, u-bent-gek. Voor-zoiets-word-je-in-de-heilige-stad-Qom-gefusillerd, mevrouw… Aldus belandden we van weigering naar weigering bij het voormalig Koninklijk Paleis, waar een medelijdende wachter ons binnenliet en ons de voormalige Troonzaal liet gebruiken. Een ruimte waar ik me een soort Maagd Maria voelde die zich met Jozef schuilhoudt in de door de os en de ezel verwarmde stal teneinde het kindje Jezus te baren. En weet je wat er gebeurde? De koran verbied een man en een vrouw die niet met elkaar getrouwd zijn om zich samen achter een gesloten deur terug te trekken, en plotseling vloog de deur van de zaal open. Ingelicht over onze aanwezigheid stormde een Controleur van de Zedelijkheid (een heel strenge mullah) binnen en krijste schande-schande, en er was maar één manier om niet gefusilleerd te worden. Trouwen. Een huwelijksakte op termijn (vier maanden) ondertekenen die de mullah onder onze neus zwaaide, trouwen. De ellende was dat de tolk al een vrouw had. Een Spaanse. Ene Consuelo die heel jaloers dus niet bereid was om polygamie te accepteren. En ik wilde met niemand trouwen. Nog minder met een Iranier met een Spaanse jaloerse echtgenote die dus niet bereid was om polygamie te accepteren. Tegelijkertijd wilde ik niet gefusilleerd worden oftewel het interview laten lopen met Khomeiny. Met dit dilemma had ik te kampen en…
  Je lacht, ik weet het zeker. Volgens jou zijn het grappen, ik weet het zeker. Wel, dan vertel ik je het vervolg van deze geschiedenis niet. Ik laat je met de nieuwsgierigheid of ik nu al dan niet trouwde met de reeds getrouwde tolk, en om je te laten huilen vertel ik je het verhaal van de twaalf onreine jongemannen (wat ze voor onreins gedaan hadden werd nooit duidelijk) die werden terechtgesteld in Dacca.”…(einde citaat, blz 76-77 in mijn versie)

  Iedereen: lezen!

  Like

  • Driek zegt:

   treintrien zegt: Ik ga hem gewoon woordelijk overtikken, ze is het waard om gelezen te worden.

   Beste treintrien, de boeken van Fallaci waarin zij schrijft over de islam, zijn nog regelmatig tweedehands verkrijgbaar op internet en ik kom ze regelmatig tegen in de kringloop. Wat ze schrijft over de islam is zeer treffend, maar als schrijfster sla ik haar niet hoog aan, ze heeft geen boeiende schrijftrant, en het zijn dikke pillen van boeken, waar geen doorkomen aan is, dus u heeft een hoop schrijfwerk, kijk eens op Bol.com, die hebben ze misschien wel.

   Like

 23. Avidia zegt:

  Ik heb mijn vriendschap met meerdere vrienden verbroken door hun constante adoratie voor de moslims. Het werd me teveel om het aan te horen, en door de aanvallen die ik kreeg als ik een tegengeluid liet horen, je kunt het gewoon niet van hen winnen, ze willen niet eens luisteren, heb je haar weer enz. Dan kun je zeggen houd je mond, maar dat kan ik dan weer niet. Maar de andere kant is, rust in huize Avidia.

  Like

  • meneertje zegt:

   Ik heb relaties met twee vrienden verbroken, omdat zij hardnekkige P.v.d.A.- (de ene) en D’66- (de andere) aanhangers waren. Beiden hoogopgeleide intellectuelen, met wie ik op niveau over literatuur, beeldende kunst, geschiedenis, muziek, enz .kon praten, maar niet over politiek.

   De relaties met ettelijke familieleden (waaronder een zwager, arts, met wie ik tientallen jaren ook bevriend was) zijn sterk bekoeld door onze verschillende opvattingen over de situatie in Nederland.

   Een zeer groot deel van de bevolking van Nederland, waaronder juist ook veel intellectuelen, weigert absoluut de realiteit te zien en wordt zelfs kwaad als je die realiteit met argumenten aantoont.

   Vandaar dat ik ook niet zie dat een opstand in Nederland om onze cultuur te redden van de fundamentalistische islam, kans van slagen zou hebben.

   Like

 24. Tom Hendrix zegt:

  @Avidia: 04.33. uur. Ik maak hetzelfde mee, Avidia. Ze blijven maar geloven in de RODE LEUGENS, dat niet ALLE MOSLIMS zo zijn, als de onmensen van ISIS, Hamas etc. Je komt er gewoon niet doorheen. Zelfs eigen familie is gehersenspoeld door het RODE VIRUS!

  Like

 25. johannes zegt:

  ha ha nou ik heb er ook al een paar uit gezwaaid,had ik jaren eerder moeten doen,gelukkig geen fam.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s