Geen Jodenhaat en propaganda voor terreurorganisaties in de Nederlandse straten!

Screenshot_23

(Door: Likoed Nederland)

Donderdag 24 juli was er een anti-Israël demonstratie in Den Haag, gesteund door ISIS aanhangers. ISIS is de organisatie die een islamitisch kalifaat in grote delen van Irak en Syrië heeft uitgeroepen. Vrouwen, homo’s, christenen en alle andere minderheden in dat gebied vallen vanaf nu onder een zeer strikte interpretatie van de sharia-wetgeving, waardoor zij tot tweederangsburger worden gedegradeerd en slachtoffer kunnen worden van geweld en moord.

Bovenstaande demonstratie kenmerkte zich door het molesteren van journalisten, het aanzetten tot Jodenhaat en het laten wapperen van vlaggen van de terreurorganisatie ISIS. Dit alles in een Nederlandse wijk, in een Nederlandse stad, in Nederlandse straten. Als hier niet keihard tegen wordt opgetreden, is bekend wat de volgende fase is: het aanvallen en in brand steken van synagogen en Joodse bedrijven, zoals in Parijs al gebeurde. De woning van een rabbijn in Amersfoort is reeds aangevallen. Circa 15 prominente Joden moeten al bewaakt worden. Bij synagogen en Joodse scholen moest de beveiliging fors worden opgevoerd. De molestaties en het aanzetten tot Jodenhaat zoals die in Den Haag plaatsvonden, zijn en waren te voorkomen door betere wetgeving en een meer adequate handhaving.

In Nederland ontbreekt op dit moment wetgeving om op te treden tegen symbolen van terroristische en racistische organisaties. Duitsland heeft deze wetgeving wel (artikel 86 van het Duitse Wetboek van Strafrecht). In Duitsland is het verboden om symbolen, uitingen of liederen te gebruiken of te verspreiden die gezien kunnen worden als propaganda voor ongrondwettige organisaties. Organisaties die de grondwettelijke vrijheden van andere burgers willen belemmeren of opheffen. De Duitse wetgeving is niet strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten binnen de demonstratievrijheid.Ook de handhaving op uitingen van racisme en aanzetten tot geweld dient een veel hogere prioriteit te krijgen. Deze mogen in Nederland niet gangbaar worden, niet in bepaalde gemeenschappen en niet op sociale media.

De subsidie voor het Meldpunt Discriminatie Internet, dat nu alleen tegen de ergste uitwassen in actie kan komen, dient weer verstrekt te worden. Nederland is een vrij land. Onze vrijheden mogen echter niet worden misbruikt om groepen zoals Joden deze vrijheden te ontzeggen. Het wordt tijd dat Den Haag hier werk van gaat maken.

Geplaatst door:
E.J. Bron

Bron:
http://likud.nl
LIKOED

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", antisemitisme, Barbarisme, demoniseren, Hypocrisie, ISIS, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, Moslims, Nederland, Overheid, politici, Racisme, Rotzakken, Salafisten, Terrorisme, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

18 reacties op Geen Jodenhaat en propaganda voor terreurorganisaties in de Nederlandse straten!

 1. Bob Fleumer zegt:

  Onze bestuurders weten niet meer wat moed is, het morele peil is zo gezakt dat zelfs simpele dingen niet meer gehandhaafd worden.

  Like

  • Cathja zegt:

   Maar als wij een anti-moslim demonstratie zouden houden, dan blijken onze ‘bestuurders’ opeens over zéér veel moed te beschikken…!!

   Like

 2. koddebeier zegt:

  Ik denk dat de meerderheid van het Nederlandse volk de Haatbaarden, hun hoofddoek broedmachines en hun onopgevoede kinderschare meer dan zat is en links gedraaide anti semitische vrienden en vriendinnen ook. Het moge duidelijk zijn dat we de laatste groep als collaborateurs en landverraders beschouwen.
  Het beste voor bieden groepen zou zijn om ons mooie Nederland zo snel mogelijk te verlaten, want de dag van afrekenen komt naderbij.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Likoed Nederland, ik ben het volledig met U eens!

  Like

 4. Erik Bink zegt:

  Tja, het is wel begrijpelijk dat een officiele organisatie als “Likoed Nederland” niet het achterste van haar tong kan laten zien – en misschien weet ze niet eens helemaal waarom ze dat zou moeten (hoewel…?) -, maar die manifeste Jodenhaters waarover “men” nu verontwaardigd is, zijn slechts de uitingen van hun aller ideologie: de islam. Om de islam gaat ’t uiteindelijk, die moet uit de wereld geholpen worden. Zoals Martien Pennings vaak schrijft: “De extremisten hebben niet alleen de beste papieren, ze hebben de enige papieren.” Ik voeg daaraan toe: Z i j hebben precies in handen wat de islam (Mohammed) voorschrijft.
  Zijn er wettelijke middelen voor het uitbannen van de islam? Durft men dat, kan dat? De hele problematiek gaat het rechtsstelsel te boven – dus zit men al om die reden met de handen in het haar -, het gaat om een bedreiging van onze cultuur, die ten grondslag ligt aan dat rechtsstelsel en die cultuur kan niet slechts door dat rechtsstelsel gered worden.
  Wat dan? Om te beginnen de islam verbieden als subversieve, ongrondwettige organisatie. Zie het voorbeeld van Duitsland in het bovenstaande artikel. Maar dan moet de islam ook als zodanig aangemerkt worden. Dat is de discussie die Wilders al weer zoveel jaar geleden wilde aanzwengelen, maar die getorpedeerd werd door de “Motie Halsema”. In het parlement zou dat het onderwerp met de hoogste prioriteit moeten zijn.
  “In Duitsland is het verboden om symbolen, uitingen of liederen te gebruiken of te verspreiden die gezien kunnen worden als propaganda voor ongrondwettige organisaties. Organisaties die de grondwettelijke vrijheden van andere burgers willen belemmeren of opheffen.”
  Nu, die omschrijving pas de islam als gegoten.

  Like

 5. De wet is niet toereikend????Maar Mein Kampf mag niet,?Er wordt hier met twee maten gemeten!En ik baal dat al die troep hier wordt toegelaten!Zolang ze van moslims komen,tenminste!Moeten wij eens proberen;zit je zo vast!En ik baal verschrikkelijk van Nederlanders die daar nog meehobbelen ook nog!

  Like

 6. Erik Bink zegt:

  Beste Yvonne,
  Op grond van het volgende is een h e r d r u k van “Mein Kampf” (oorspronkelijke titel van de Nederlandse vertaling uit 1939 door de NSB-er Steven Barends: “Mijn Kamp”, jawel …..) niet mogelijk:
  “… de Nederlandse Staat meent er het auteursrecht op te hebben en heeft in 1974 op grond daarvan de handel in een herdruk van het boek verboden.”
  Het lezen en het uitlenen door een bibliotheek bijvoorbeeld is wel toegestaan.
  Over dat “auteursrecht” van de Nederlandse staat is nogal wat geharrewar geweest, maar zo liggen de zaken nog. Het is mogelijk, dat de Nederlandse staat dat “auteursrecht” heeft aangevoerd om verspreiding van de verderfelijke tekst te voorkomen – maar het gaat er dus om of er redenen aangevoerd (kunnen) worden op grond waarvan de Koran verboden zou kunnen worden.Daar zou de discussie in het parlement over moeten gaan met alle wettelijke maatregelen van dien – die er echter (nog) niet zijn. Maar eigenlijk zou dat dus betekenen, dat de islam uit Nederland geweerd zou (moeten) worden. Zoiets dus.

  Like

 7. alidas1 zegt:

  En moskee’n bouwen gaat maar door, door. door ..
  wie geeft die toestemming daar toch steeds voor.
  Aan ons burgers wordt niets gevraagd we moeten het maar goed vinden.

  Like

 8. Jan zegt:

  Rode Kruis: Help de slachtoffers van het geweld in Gaza afkomstig van die Joden

  Het aanhoudende geweld in Gaza zorgt voor duizenden doden en honderden slachtoffers. Het meerendeel van de slachtoffers zijn burgers en een groot gedeelte daarvan zijn kinderen. Huizen, scholen, wegen, electriciteitssystemen … alles is verwoest, godverdegodver!
  https://www.rodekruis.nl/doneren/gaza

  Like

 9. johannes zegt:

  dat tuig gewoon e’t land uit donderen als we ze allemaal net zo zat zijn als ik kan dat vanavond al

  Like

  • Astrid zegt:

   Eigenlijk zou dat het beste zijn, want die lui willen perse niet integreren, ze willen slechts ons geld en onze middelen. En als je ziet hoeveel ze ons reeds gekost hebben en maar blijven kosten [alles steeds gerelateerd aan negativiteit], dan moeten we concluderen dat we niet langer als slaaf voor deze onbewuste wilden der aarde wensen te zwoegen of vrezen, maar dat men zich als zeer onaangepaste gasten dient te verwijderen van wat ooit ons eigen Nederlandse feest was.

   De moslimmens is er simpelweg nog lang niet aantoe om in het ‘vrije Westen’ te kunnen functioneren, dwz constructief en met respect op te gaan in en bij te dragen aan onze maatschappij. Dat zij met hun mentaliteit bepaald geen verrijking voor ons land [of voor welk ander land dan ook!] zijn, zij duidelijk. Men is veel te vroeg en te massaal uitgenodigd geworden, door weer andere onbewusten van de planeet: de immer wereldverbeterende, idealistisch gehandicapte goedmens, waardoor het waarschijnlijk ooit welbedoelde project is mislukt. Een inmiddels totaal uit de hand gelopen project dat zo spoedig mogelijk ontbonden dient te worden. Want, als wij – de wat meer bewusten der aarde – moeten wachten tot bij die links-beperkte goedmens eindelijk de kwartjes gaan vallen, dan is het al veel te laat. Dan zullen ook zij zelf aan de beurt komen voor het islamitische hakmes. Want voor de overtuigde moslim geldt: na de vinger komt de hand en daarna je hele hebben en houden, je laatste levensadem incluis.

   De van nature immer ontevreden mens, die de moslim per definitie is, kent het vrije denken en het vrije leven helemaal niet, die wordt er alleen maar nog onzekerder van. Een mens die enerzijds 5 maal daags een denkbeeldige godsfiguur aanbidt [bidden = zeuren en klagen over het feitelijke leven] en anderzijds zich al hakkend en rovend door het leven slaat, verzet zich juist weer tegen het zo vaak gehoorde ‘inshallah’ [het gaat zoals het gaat], die probeert het leven naar de eigen hand te zetten, wat onmogelijk is, want het leven gaat inderdaad nu eenmaal zoals het gaat, met of zonder moslims.

   De overtuigde moslim is dus een innerlijk ernstig verdeelde mens, continu in een geestelijke spagaat verkerend. De moslim is daardoor een gevaarlijke, passief-agressief reagerende geest. Hoe starrer de geest – en dit geldt ook voor al die linkse, vaak zelfverrijkende, quasi-wereldverbeteraars -, des sterker de signalen zullen moeten zijn, om deze luie geesten te kunnen losweken van hun vastgeroeste denkbeelden en ze wakker te schudden voor de negatieve feiten omtrent hun vervormde denkbeelden.
   Dat betekent feitelijk dat zij veel ellende zullen moeten gaan meemaken, van heel dichtbij welteverstaan. Want een mens verkerend in een werkelijk diep lijden is op dat moment helemaal alleen en vaak wakkerder van geest dan ooit daarvoor.

   Aangezien zowel de quasi-wereldverbeteraars [noem ze de handlangers en linkse verraders van ons land] als de politiek-ideologische dogmatici van de islam voorlopig nog in een diepe slaap verkeren, moeten we niet verwachten dat zij al snel tot inzichten zullen komen. Daarom moeten zij hun inzichten vooral daar maar gaan opdoen, waar er ook werkelijk voor hen te leren valt [waar men nog net even crazier en fanatieker is dan zij zelf en waaraan zij dan het liefst een tijd onderworpen worden]. Zij mogen beide de les van de zinloosheid van eeuwig terugkerende geloofsconflicten gaan inzien en daarna de oorzaak ervan bij zichzelf vinden, ipv bij de ander.

   Die dwaze lui uit de Schilderswijk die met hun achterlijke vlaggetjes met idem symbooltjes en teksten staan te wapperen en janken voor Gaza, adviseer ik om per direct naar de oorlogsgebieden te vertrekken en daar hun geloofsbroeders te assisteren. O wacht, dat doen deze laffe onderkruipsels van de mensheid niet, want het was namelijk een Palestijnse vader die, poserend voor het puin van zijn ex-huis stond met daaronder zijn zojuist overleden vrouw en kinderen, die vertwijfeld in de nieuwscamera riep: “waar zijn nu de moslims, waar zijn nu de Arabieren?!
   Tja, beste man, zo dacht ik op dat moment bij mezelf, het fenomeen van ‘uw broeders’ blijkt een dikke wassen islamneus te zijn. En uw iSS-broeders zijn veel te druk met hoofdhakken en kalifaatjes uitroepen elders. Maar onze oververwende islamschreeuwerts blijven heus, echt waar, liever in de gratis-geld-landen en lokken daar nieuwe oorlogen uit, in die voorheen o zo redelijk vredige gebieden van het noordelijk halfrond…..

   Like

 10. guusvelraeds zegt:

  Als onderstaande video onze politici niet voldoende zegt te starten met wetgeving die de islam aan banden legt wat hebben ze dan wel nodig? Als de orthodoxe moslims in Europa zich sterk genoeg voelen zullen overal van Berlijn tot Parijs binnen een week islamitische terreurgroepen opstaan. Zij zullen gevolg geven aan het belangrijkste bevel van hun profeet hun ideologie te verspreiden met het zwaard. Dat was, dat is en zal altijd de essentie zijn van de islam. Dwing elke moslim die zijn islam met geweld wil planten in de straten van Europa terug te gaan naar zijn islamitisch thuisland, Europa en de rest van de niet islamitische wereld moet gevrijwaard blijven van deze monstrueuze ideologie vermomd als religie.

  Like

 11. Daiyu-ninja zegt:

  Herinneren jullie je de kwestie nog van, Jesus redt?

  Hier een citaat:
  De juridische strijd werd zodoende een langdurig verhaal. Er werd een speciale bezwaarschriftencommissie in het leven geroepen en er werd in de zomer van 2009 een hoorzitting gehouden over de zaak. De uitkomst hiervan was dat de gemeente in het gelijk werd gesteld. De familie Van Ooijen ondernam echter geen actie om de gewraakte tekst te verwijderen. Integendeel: er kwam een nieuwe verflaag over de letters om slijtage tegen te gaan.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-%22Jezus_redt%22

  Als hamas aanhangers roepen dat de Joden dood moeten en dat er gaskamers voor de Joden gebouwd moeten worden etc, dan vindt van aartsen dat er geen grenzen overschreden zijn!
  Maar als een Nederlander de ongevaarlijke woorden, Jesus Redt op zijn dak zet, dan wordt hij keihard aangepakt.

  En zie hier de walgelijke tronie der moslims.

  Den Bosch zet medewerker op non-actief
  DEN BOSCH –
  Mehmed Esmer:
  Kijk hoe die domme Hollanders reageren, donder op man met jullie wazige reacties en jullie hebben dat zeker geen recht daarom want is niet jullie feest….Ga jullie maar bezig houden met het MH17 gedoe en ga daaraan maar janken, 280 Hollanders minder.

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft dinsdag een medewerker op non-actief gezet die op Facebook beledigende teksten publiceerde over slachtoffers van de ramp met vliegtuig MH17. Een dag eerder ontkende ‘s-Hertogenbosch nog dat ‘Mehmet Esmer’ zou werken voor de gemeente.

  De man toonde zich op Facebook niet erg rouwig om het verlies van 195 landgenoten. “280 Hollanders minder :-)”, schreef hij op zijn profiel.
  Schuilnaam

  Mehmet Esmer zou een schuilnaam zijn, meldt de gemeente dinsdag aan het BD. Hij blijkt een medewerker die via Weener XL in dienst is bij de gemeente.

  De gemeente heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Zolang het onderzoek duurt blijft de man geschorst. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek volgen nog ‘passende maatregelen’.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/mh17/22909211/__Medewerker_op_non-actief__.html

  Like

  • Hier op het gemeentehuis struikel je ook over moslims;dus bij voorbaat lig je al een straatlengte achter!

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Daiyu-ninja: 22.21. uur, op 29/7. Ziehier Nederland anno 2014. Het is een grof schandaal, dat 70 jaar, na de bezetting door NAZI DUITSLAND, de NEO NAZI’S weer marcheren; de ISLAMONAZI’S met het LINKSE TUIG! Man, man wat een land…

   Like

 12. lucky bee zegt:

  Tsia de vruchten van het beleid van Goddeloze PvdA en VVD ,hangen nu duidelijk aan de bomen.Allemaal kappen!en verbranden!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s