OVERWEGINGEN NAAR AANLEIDING VAN “GAZA”…

Screenshot_14

(Door: Henk V.)

Wie de huidige gebeurtenissen naar aanleiding van de “Gaza kwestie” volgt en de reacties daarop zal er hoe dan ook emotioneel door worden geraakt. De moslims, daarbij gesteund door de politiek correcte media, verwachten van degenen die hun gedachten over deze treurige situatie willen uiten, dat zij onverkort de kant van de “weerloze, lijdende Palestijnse bevolking” kiezen en onbarmhartig de Israëlische “agressors” veroordelend in de hoek zetten.

De Joden naar oud gebruik in een hoek drijven, een welbekend fenomeen uit de geschiedenis en kennelijk heeft sluimerend antisemitisme op dit moment geen vermomming meer nodig. Uit naam van de zogenaamde rechtvaardigheid zegt men waarop het staat: eigenlijk behoren de Joden zich niet meer in hun land op te houden. Alles wat zij daarbij bezitten is, zoals altijd, op sluwe wijze verkregen. De rechtvaardige oplossing voor het probleem zou inhouden dat de Joden zich hoe dan ook moeten schikken. Of zij vermengen zich met de Palestijnen, of ze moeten gewoon ophoepelen. Het streven om een eigen stuk land te bezitten, helemaal voor jezelf alleen, waarin je als volk vrij kunt leven en je eigen religieuze identiteit volop kan beleven, en waarbij aan anderen ook nog godsdienstvrijheid wordt gegund, schijnt tegenwoordig racistisch te zijn. Dus stelt men zich op aan de kant van een volk dat nooit als een zelfstandig volk heeft bestaan: de Palestijnen.

De absurditeit van dit alles is dat de eisende, Arabische wereld er zelf geen enkele moeite mee heeft dat men zich op een stuk grondgebied bevindt dat zeshonderd keer zo groot is als het kleine Israël. Op dat enorme stuk grond vallen niet-moslims onder de exclusieve heerschappij van de islam. Niet- islamieten hebben zich daaraan te onderwerpen. De les wordt duidelijk: wat je aan Israël wilt onthouden, is toegestaan op een aanmerkelijk grotere schaal: je moet gewoon  in het groot “zondigen”, want dan is de ondeugd die men Israël aanwrijft tot norm geworden! De volslagen islamitisch Arabische wereld is in werkelijkheid, volgens de normen die men voor Israël hanteert, zelf volstrekt “racistisch”, want de islam dicteert het leven daar volledig. De islamitische verkettering van Israël als “racistische” staat is dan ook het toppunt van hypocrisie. Het treurige is dat het Westen dat kennelijk niet wil inzien.

En zij die zich bij de beoordeling van de huidige crisis liever op feiten baseren, worden onder het bombardement van veroordelend, anti-Israëlisch verbaal en visueel geweld doodmoe, want hun gerechtvaardigde verweer tegen de absurde voorstelling van zaken lijkt geen enkel effect te hebben. Martien, een van onze grote voorvechters voor de Joodse zaak, gaf onlangs openlijk toe dat de strijd tegen de leugen hem vermoeide en dat hij het accent in zijn schrijversactiviteiten zou gaan verleggen, om zichzelf te ontzien. Dat gevoel kennen wij allemaal: vechten tegen een leugenachtige bierkaai die je uitput.

Dat gevoel van zinloos verzet dat tot machteloosheid voert, beperkt zich niet alleen tot ons. Gesprekken met mensen in Duitsland en – recentelijk nog – in Engeland laten dezelfde symptomen zien: mensen nemen ontwikkelingen waar in hun maatschappij waarin zij zich niet meer kunnen vinden en gelijktijdig stellen zij daarbij vast dat de overheid als een op hol geslagen paard met haar beleid voortgaat en zich aan het welzijn van de eigen burgers werkelijk niet meer gelegen laat liggen. Wat de burgers denken is niet van belang en hoe zij zich voelen schijnt er evenmin toe te doen.

Dit duidt op twee zeer schadelijke gedragspatronen, die beide naar hun aard verwoestend uitwerken, omdat zij het democratische gehalte van onze samenleving totaal uithollen: onophoudelijke manipulatie van het denken in combinatie met een systematische onderdrukking van net gelijk welke vorm van gefundeerde tegenspraak. Deze repressie is een vorm van geweld die de mensen verdooft. Wij moeten dus gaan beseffen dat er niet aflatend geestelijk geweld tegen ons wordt aangewend van bovenaf!

Rondom de huidige situatie in Gaza wordt – overal in de wereld en niet in het minst in Europa -een strijd om de meningsvorming gevoerd, waarin zich vormen van extreem geestelijk, hysterisch geweld voordoen, gericht tegen de Joden en Israël en al deze zwaar overtrokken uitingen hebben onmiskenbaar één element gemeen: hier wordt geestelijk geweld gepleegd door fanatieke vertegenwoordigers van de islam en hun onbenullige politiek-correcte meelopers, de “nuttige idioten”…

Zoals wij weten, heeft de geschiedenis gruwelijke vormen van antisemitisme gekend en het zou veel te ver voeren wanneer zou worden gesteld dat de extreme vormen daarvan alleen maar samen hingen met de overheersende rol die de islam al dan niet had. Veel christelijke culturen, waarin de kerk een oppermachtige rol speelde, waren zeer actief anti-Joods. En over de duistere rol van de nazi-opvattingen hoeven we het nu even niet te hebben.

Maar er kan geen enkele twijfel over bestaan welke ideologische richting momenteel de Jodenhaat wereldwijd orkestreert: de islam; waarbij het breekijzer om de Joden te verdrijven uit het land waarop zij volkenrechtelijk aanspraak kunnen doen gelden de Gaza kwestie is; een godsgeschenk voor de islamitische krachten, omdat zich hier een kans voordoet om het Midden-Oosten met behulp van politiek correct eens en voor altijd “Judenrein” te maken, precies zoals islamitische fanaten al enkele jaren geleden tijdens een demonstratie in Londen via hun spandoeken riepen: “You haven’t seen the real Holocaust yet!”

Daarom wordt het de hoogste tijd dat wij ons zonder enige restrictie keren tegen de dreigende verleugening van het ooit zo redelijke, nuchtere denken, dat zich op feiten baseerde en niet op hysterie van lieden die geen benul van democratie of van mensenrechten hebben, omdat zij zelf geen enkele compassie hebben voor mensen die andere opvattingen zijn toegedaan.

DIT LIEGEN MOET OPHOUDEN!

Ik heb mij vaak afgevraagd waarom de Joden nu en in het verleden zo vaak in de hoek zijn beland waarin de klappen vallen en ik ben tot de volgende voorzichtige conclusie gekomen:

NOOIT proberen zij hun religieuze opvattingen dwingend aan anderen op te leggen. Wat zij geloven, beleven zij binnen hun eigen kring, waarbij zij consequent hun geloofsleer en de daarbij behorende tradities intact houden en aan hun nageslacht onveranderd doorgeven. Daarin ligt hun kracht als volk. Gelijktijdig nemen de Joden VOLOP aan het maatschappelijke leven deel, waarbij zij creativiteit en democratisch vermogen aan de dag leggen. Joden zijn in aanleg zeer gericht op kennisverwerving en studie en deze drang tot persoonlijke zelfontplooiing maakt hen niet ontvankelijk voor manipulatie van buitenaf, omdat zij zelfdenkers zijn. Deze traditie van zelfontplooiing zorgt er ook voor dat de Joden op het gebied van de handel, de wetenschap en de kunst verhoudingsgewijs buitengewoon presteren en daarom vaak met een scheve blik afgunstig worden nagekeken.

Het beeld wordt nu helder: wij zien een “ongrijpbaar”, niet-manipuleerbaar volk van zelfdenkers, dat succesvol haar weg door het leven kan vinden. Individualisten…

En dan wordt meteen duidelijk waarom autoritaire krachten de Joden niet kunnen uitstaan; omdat zij zich niet aan dictatuur zullen onderwerpen. De geschiedenis leert dat dictators altijd de intelligentsia willen kortwieken, zodat de tegenspraak tegen het regime het zwijgen wordt opgelegd.

En wat het Midden-Oosten aangaat: wat moet de autoritaire ideologie, die het gebied grotendeels in haar macht heeft, aanvangen met een land van zelfdenkers? De potentiële tegenspraak die van dat land uitgaat, moet tot zwijgen worden gebracht.

Vandaar de resolutie van 1967 in Khartoum die de Arabische Liga opstelde:

Geen erkenning van Israël;
Geen onderhandelingen met Israël;
Geen vrede met Israël.

Precies wat de Hamas-raketten vanuit Gaza demonstreerden.

En iedereen die in de islamitische mallemolen van de geschiedenisverdraaiing meedraait, raad ik dan ook dringend aan het joodse voorbeeld te volgen:

DENK ZELFSTANDIG EN KEN DE GESCHIEDENIS.

Doe recht aan de Joden, want zij willen in vrede met hun buren leven. Vrede moet ontstaan tussen twee partijen die oprecht VREDE willen. En ik, de feiten overziende, stel mij onverkort op achter Israël. Een land dat VREDE en VEILIGHEID wil en dat zoveel goeds kan en wil brengen aan haar buurlanden.

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

24 reacties op OVERWEGINGEN NAAR AANLEIDING VAN “GAZA”…

 1. janfreak zegt:

  Ik hoef niet eens argumenten voor en tegen te lezen, de Palestijnen hebben het aan zichzelf te danken, wat mij betreft hadden ze nog veel meer op hun donder mogen krijgen. 9 jaar lang heeft Hamas steeds meer verfijnde raketten afgeschoten op de bevolking van Israël als dank voor het terugkrijgen van de Gazastrook en wanneer Israël niet zo’n goed verdedigingssysteem had dan waren er in die jaren denk ik wel meer Israëliërs omgekomen dan nu dat handjevol Palestijnen.
  En het moge duidelijk zijn, dat er nu zoveel Palestijnse burgers en kinderen gedood zijn is niet te wijten aan het IDF, maar aan Hamas zelf, die heeft ze doelbewust als menselijk schild gebruikt. Ze schuwen werkelijk niets om hun doel te bereiken en offeren daar gewoon hun eigen mensen voor op. Dit zijn geen mensen meer, ook geen beesten want zelfs die zijn nog beschaafder.
  Ze hadden het geld dat ze in het bouwen van die tunnels hebben gestoken beter kunnen besteden door de Gazastrook welvarender te maken. maar daar zijn ze blijkbaar te stom voor, kunnen alleen moorden, het vermogen tot denken hebben ze nooit meegekregen.

  Like

  • fleckie zegt:

   Afgunst van anderen op Israel,(een natuurlijke reactie op) Israel is in feite helemaal niet afhankelijk van energie geleverd door anderen: Bovengronds…AARDGASVONDST!, AARDOLIEVONDST, EN ondergrondse watervoorraad (eerste en voornaamste levensbehoefte,immers.?), bovengronds: een zeer groot potentieel aan super-intelligentsia,(logisch toch dat men dan misgunstig is, doordat men dit NIET ‘in beheer ‘kan krijgen !..OORLOGSGEBIED veroorzaakt door ANDEREN!…………………………………………
   de OEKRAINE: Bovengronds zeer vruchtbare landbouwgronden, ONDERGRONDS:
   DELFSTOFFEN!
   !, OOK OORLOGSGEBIED veroorzaakt door ANDEREN

   Like

 2. windwens zegt:

  Prachtig geschreven stuk, zeker de regel DENK ZELFSTANDIG EN KEN DE GESCHIEDENIS. Is wel een ingang tot velen mensen die gewoon de tv aan het na papegaaien zijn. Vaak schuld bewuste mensen, die door propaganda en indoctrinatie van tv beelden denken dat dit de werkelijkheid is.Duidelijk mag zijn dat een ieder zijn eigen werkelijkheid heeft. Indien de werkelijkheid van deze mensen geweld wordt aan gedaan door wat plaatjes die soms uit hele andere gebieden zijn geplukt komt die werkelijkheid een ieder onder druk te staan. Omdat de westerling meestal niet meer kan vertrouwen op eigen gevoel, maar meer handelt van uit het denken met een combi van allerlei gewelddadige beelden die erover hen uit worden gestort. Komt men vaak ook niet verder dan wat men op dat moment vertel dan wel opgedrongen wordt. Wanneer je stevig met ze in debat treed wordt het voor velen van deze erg moeilijk om de tegen argumenten zelf verder onder uit te trekken. Omdat zij inderdaad totaal niet op de hoogte zijn van de geschiedenis en hoe alles tot stand is gekomen. De frustratie van deze mensen is dan op dat moment hoog, omdat zij zich een beeld hebben gevormd, en hierdoor dan kompleet uit hun eigen wereldbeeld gezogen worden.Terechte boosheid omdat men niet beter wist of weet. Dat is wat jaren van doctrine van allerlei partijen met onze mede landgenoten hebben gedaan. Hoe keren wij het tij dat mensen weer zelf duren te gaan denken en voelen zich niet meer laten leiden door wat andere zeggen of vinden. Dan ervaar ik ons land pas als een vrij land. Nu is er nog steeds een gedachten politie die op de achtergrond de trom slaat en die velen onschuldige mensen een mening of standpunt door de strot duwen.

  Like

 3. Wachteres zegt:

  http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2014/07/21/wij-hier-zijn-de-hoop-van-gaza/#more-108025

  Anja M. heeft ook haar overwegingen naar aanleiding van Gaza. Ze heeft zelfs haar lidmaatschap van de SP opgezegd.

  Zelfs de scherpe geest van Pat Condell zal haar niet overtuigen; hamas is goed en wil het goede volgens Anja en daarmee uit!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Het wijf is het spoor bijster, niet meer en niet minder!

   Like

  • windwens zegt:

   Die vrouw is wel zo overtuigd van haar eigen gelijk, die is werkelijk door en niets en niemand te doorbreken. Vind het echt zo mens wat altijd tracht een zogenaamde underdog te vinden waar zij dan heel hysterisch zich voor moet inzetten. Lijkt een beetje op een gebrek aan eigenwaarde , die ze voor het gemak dan maar haalt bij mensen die mijns inziens dit helemaal niet verdienen.

   Like

 4. Een goed artikel, duidelijk en onderhoudend. Ook ik ben in deze op de hand van Israël. Wat ik alleen niet begrijp dat de niet gekozen leiders van de Europese gemeenschap zich meer druk maken over sancties tegen Rusland die naar alle waarschijnlijkheid niets te maken hebben met het neergehaalde vliegtuig, dan zich druk maken over de Arabisch sprekende barbaren die gewoon bezig zijn het Christendom uit te roeien. Als het aan mij zou liggen hadden we allang alle Arabische landen moeten boycotten. De enige reden die ik kan bedenken is dat er een andere, geheime politieke agenda ter aan grondslag ligt. We hadden natuurlijk allang en officieel onze steun aan Israël moeten geven, enig land in die zandbak die nog stand houd tegen de moslim intifada. Als de lippen bewegen van een Moslim liegt hij bij voorbaat, tot het tegendeel bewezen is. Dat zit in de leugenachtige koeltoer wat weer te maken heeft met de koran. Deze mensen zijn vanaf hun geboorte gehersenspoeld en geprogrammeerd om makkelijk andere mensen op gruwelijke wijze om te brengen. Het is jammer dat, schijnbaar de hele wereld zo bang is voor die Arabieren dat ze Israël gewoon laten vallen. Wat nog erger is, dat de hele Europese Unie bezig is ons mensen in de uitverkoop te zetten door middel van cultuur vernietiging. Ik begrijp het niet, het enige dat ik detecteert is dat we worden voorgelogen om het laatste geld uit onze zak te kloppen.
  Weet iemand of Rusland westerse asielzoekers opneemt? Ik zit er hard over te denken om te verhuizen. Trouwens, Griekenland is ook een optie, die hebben de meeste ervaring met deze Arabische barbaren, ze durven in ieder geval de bouw van Moskeeën tegen te houden. Ik ben voorstander van het vernietigen van Hamas, ISIS EN ALLE ANDERE MOSLIM FANATIKELINGEN. weg ermee, alles deporteren die tegen ons zijn, zonder pardon. En al die mensenrechten organisaties in deze kwestie monddood maken door de subsidieregelingen stop te zetten. Het verplicht stellen dat het Europese hof geschiedenis lessen moeten volgen, want ook zij zijn verantwoordelijk voor de rechtspraak die de westerse mens zal vernietigen.

  Like

  • windwens zegt:

   Over weeg even eens om hier maar het zinkende schip te verlaten en richting het oosten op te schuiven. Er is niet veel meer over in de wereld waar je heen kunt als Rusland zelf in Polen worden zo al overspoeld met Moslims.

   Like

   • Ja, het is hetzelfde als een bijbelse sprinkhanen plaag. Een oorlog wordt onontkoombaar. Tenslotte kan men ze alleen maar bestrijden door ze uit te roeien. Ik ben er niet nieuwsgierig naar eerlijk gezegd. Er zijn leukere dingen om naar uit te kijken. Maar dat er snel iets moet gebeuren is een ding dat zeker is.

    Like

 5. johannes zegt:

  janfreak helemaal 100% mee eens,die lamstralen liegen nog als ze een scheet laten,zehebben nog lang niet genoeg op hun donder gehad,als ik die schijheilige namaak filistijnse hufter vanavond hoorde lullen over een strafhof,was ik al instaat om een bad vol te kotsen.maar let op,waar ze een podium krijgen vinden ze ook steun,voor hun vuile leugens.

  Like

 6. fleckie zegt:

  NIW.1aug.2014,……….’Israel support Center’……….Het souterrain van h.Joods cultureel Centrum in A’dam,waar zich de studentenlounge v.Chabad en Campus bevindt ,is sinds een kleine twee weken omgetoverd tot het Israel Support Center. Gewapend met laptops en tablets struinen elke dag zo’n twintig Nederlandse jongeren het internet af op zoek naar relevante artikelen en iniestukken over het conflict.
  tussen Israel en Hamas. Dit initiatief,genaamd Holland4Israel,is met meer dan 2700 ‘ likes’ op
  Facebook een daverend succes.”We brengen jongeren bij elkaar en we moedigen ze aan om op te komen voor wat voor hen belangrijk is.Tegelijkertijd willen we de Israelische bevolking een hart onder de riem steken. Ze moeten weten dat er hier in Nederland mensen zijn die achter ze staan”‘zei rabbijn Yanki Jacobs vorige week tegen het NIW.
  Naast Jacobs zitten in het kernteam ook Joep de Geus,voorzitter v. CIDI-jongerenorganisatie CIJO ,Arjan Wendt,voorzitter van Isreality,de jongerenorganisatie v.Christenen voor Israel,en Michael Serphos.

  Like

 7. guusvelraeds zegt:

  Goed verwoord Henk V. En wat doet het socialisme, islamisme en welk isme dan ook met zelfstandig denkende en hun eigen geweten volgende mensen? Precies uitroeien tot de laatste man en vrouw. Dat is de voedingsbodem van hun haat. Totalitaire systemen kunnen niets met individuen en maatschappelijke systemen die ongevoelig zijn voor manipulatie. Dat is ook de rede dat elk gevoel van nationale identiteit in Europa vernietigd wordt. In Israël wordt getoond hoe een volk met een sterke identiteit tot grootse zaken in staat is. De nieuwe wereldorde is hier als de dood voor. Deze mechanismen doorzien brengt je een stuk dichter bij de oorzaken van alle grote en kleinere problemen die nu spelen in de wereld.

  Like

 8. fleckie zegt:

  …………..’Wiesenthal waarschuwt’, ..NIW 1 aug.2014………………..Het Simon Wiesenthal Centrum– met zijn hoofdkwartier in Los Angeles-heeft in een brief scherpe kritiek geuit op het besluit van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen om de twee anti-Israeldemonstraties door te laten gaan.”Nederlanders zien zich geconfronteerd met twee vormen van terreur : die van degenen die het vliegtuig van Malaysa Airlines hebben neergeschoten, en die van aanhangers ..van .de…radicaal-islamitische ISIS-beweging. Meneer de burgemeester,de tweede kunt u stoppen,als u wilt. Als u dat niet doet,..draagt ..u…verantwoordelijkheid voor de gevolgen”,zo schrijft Simon Samuels,directeur Internationale Betrekkingen van het Wiesenthal Centrum.
  “Hoe denkt u over het in gevaar brengen van de Joodse burgers?”,vraagt Samuels zich verderop in de brief af.Hij concludeert dat Van Aartsen ,als hoofd v.d.politie,heeft gefaald door de ‘moordachtige slogans’niet uit het Arabisch te laten vertalen.###########################

  Like

 9. Avidia zegt:

  fleckie zegt:
  5 augustus 2014 om 22:17
  guusvelraeds zegt:
  5 augustus 2014 om 23:27

  Ik ben het met jullie eens, zou het zelf geschreven kunnen hebben. Ik heb het te doen met Israël, maar ben ook trots op hen, ze blijven zich handhaven, God zegen jullie Israël, houdt stand, roei die hele islam wereld uit, dan krijgen we eindelijk vrede. Het is een zeer fanatiek volk waar we beter vanaf kunnen zijn, ze hebben ons niets te bieden dan alleen oorlog, weg ermee.

  Like

 10. Tom Hendrix. zegt:

  Chapeau Henk V, geweldig verwoord! En ten diepste HATEN MOSLIMS, en hun RODE HELPERS en de POLITIEK-CORRECTEN. de ” GOD VAN ABRAHAM, ISAAC en JACOB”. Ze aanbidden satan, de opperduivel. En door de NWO- de nieuwe wereld orde, willen ze satan op de troon plaatsen. Met liefde werken onze laffe politici, “van links tot rechts”, daaraan mee. Ik sta 100% achter Israël, uiteindelijk verdedigt Israël ONS, maar de idiote en stomme bevolking, van Nederland en Europa, geloven liever de hele en halve leugens, van het vuile rode uitschot. We worden 24/7. belogen en bedrogen door onze regering, en de rode fascisten. Het is om te janken, maar uiteindelijk zullen deze satanische krachten, het niet winnen. De WACHTER VAN ISRAËL SLUIMERT NIET! Het Boek Openbaring is realiteit!

  Like

 11. Th.M. van Baarle zegt:

  Een uitstekend verhaal. Wat ik er als rode draad in meen te bespeuren is dat het autochtone deel van de bevolking de Joden goed gezind is maar tegelijk apathisch toekijkt. Een deel ook wegkijkt. Het is dringend nodig dat deel van de bevolking wakker te schudden en tot actie te brengen.
  Mijns inziens zal dat slechts in geringe mate lukken door middel van het WOORD.
  Er zullen DADEN gesteld moeten worden.
  Pas dan zullen er meer mensen bereid zijn zich in te zetten voor de TERECHTE zaak. Dat wil zeggen NEE zeggen tegen de verwoestende werking van de ISLAM.
  Daar wordt dan mogelijk een burgeroorlog mee geriskeerd. In het belang van ons nageslacht moet dat toch gedaan worden.
  OF LATEN WE HET ONS GELATEN GEBEUREN ????

  Like

 12. lucky bee zegt:

  Voor dat ik weer uitgepleurt word, ga ik alle E-Mails onbeantwoord deleten. sorry!

  Like

 13. Jan zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s