Jodenhaat inherent aan de islam

Leon de Winter

(Door: Leon de Winter)

Leon de Winter (60) is columnist van De Telegraaf en schrijver van zeer succesvolle boeken zoals Kaplan, Hoffman’s honger, God’s Gym en Het recht op terugkeer. De joodse schrijver heeft zich de afgelopen weken intens geërgerd aan de volgens hem eenzijdige berichtgeving over de militaire acties van Israël in Gaza en het zogeheten bloeddorstige optreden van Israëlische militairen. Hij legt uit waarom dit land niet anders kan.

In het najaar van 2005 trok Israël zich volledig terug uit Gaza. De grenzen waren niet gesloten en de toekomst lag open. Er werden verkiezingen gehouden. Maar het volk van Gaza koos niet voor vrijheid en een betere economische en sociale toekomst, nee, het koos voor Hamas. Elke Gazaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat. Lees hun Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.

De als gematigd geldende Fatah bleef naar de zin van Hamas te veel invloed houden en een burgeroorlog ontstond. Hamas won die. Leden van Fatah werden van hoge gebouwen geworpen of in de straten geëxecuteerd.

De bevolking van Gaza behoort tot de meest geletterde van de Arabische wereld, dus je kunt de Gazanen moeilijk verwijten dat ze niet wisten wat ze deden. Hamas ging meteen tot de aanval over. Met raketten en mortieren werd het dagelijks bestaan in de Israëlische buurdorpen geterroriseerd.

Israël voerde een controle van goederen in waarmee raketten en tunnels konden worden gemaakt. Dat werd de ‘boycot’, die, zoals nu blijkt, verre van waterdicht was. Hamas bouwde duizenden raketten en talloze tunnels.

Sinds 2007 heeft Hamas drie keer oorlog gevoerd met Israël. Duizenden doden zijn daarvan het resultaat. In de laatste geweldsronde zijn duizend woningen verwoest. Maar die doden en ruïnes doen er in de Arabische perceptie niet toe. Hamas heeft namelijk weten te overleven en dat geldt in de Arabische wereld als een overwinning.

Op Arabische tv-zenders werd de ’overwinning’ van Hamas uitvoerig belicht. Wie niet vermorzeld is, heeft zijn eer behouden en kan zich opmaken voor een nieuwe slag, zo geldt in het schema van de tribale eer-schaamte cultuur van het Midden-Oosten. De ruïnes en de doden vormen objecten van trots. Hamas heeft geofferd en de eer van de Arabische natie overeind gehouden.

De progressieve media in het westen gaan anders om met die ruïnes en doden. De Volkskrant bracht vele pagina’s met de meest afgrijselijke foto’s van slachtoffers in Gaza. Meestal hield de krant de belangrijkste informatie weg (of bracht die tot een bijzin terug): 3300 raketten op Israël in één maand, de ontdekking van tientallen terreurtunnels. De Volkskrant liet de foto’s hun ophitsende werk doen.

De Arabische fans van Hamas zien in die foto’s vol ellende symbolen van trotse weerstand, de Volkskrant daarentegen deelt de lezer mee dat Israël een land is van kinderdodende Joden.

De puinhopen die de Volkskrant toont, vormen een klein deel van de werkelijkheid. Iets verder staan de hotels waarin de correspondenten hebben gelogeerd met alle luxe en maaltijden die de correspondent wenst. De oorlog woedde in precies gedefinieerde wijken. Daar zijn die foto’s gemaakt. In veruit het grootste deel van Gaza staan de huizen en gebouwen ongeschonden overeind. Foto’s daarvan, en van de hotels en de maaltijden van de correspondenten, zien de lezers van de Volkskrant niet.

Totalitair

Gaza is een totalitair stadstaatje. Er is geen vrije pers en er bestaat ook geen vrijheid voor buitenlandse correspondenten. Dus heeft de westerse nieuwsconsument geen enkel beeld van een Hamasstrijder gezien. Ze waren er gewoonweg niet. Ontelbare beelden van ellende, maar in de verste verte geen Hamasstrijder te bekennen. Terwijl de raketten op Israël bleven regenen in een frequentie van meer dan honderd per dag (ik heb het twee weken lang meegemaakt), bleven de mannen die deze raketten afvuurden in de kranten en in het nieuws op TV onzichtbaar. Wel circuleerden continu beelden van Israëlische soldaten in agressief bewegende tanks of met zware bepakking. Die beelden – montages van bebloede kinderlijkjes met huilende ouders afgewisseld met emotieloze Joodse soldaten – vertelden het verhaal, dat de Joden doelgericht Gazaanse burgers doodden.

Mede door die media is het spook van het antisemitisme weer in Europa opgedoken. Joden zijn kinderdodende, genocidale monsters. Hoeveel doden er in Gaza precies zijn gevallen, weet niemand. In Gaza bestaan geen onafhankelijke ‘Palestijnse gezondheidsautoriteiten’ (zo werden de Hamascijfers van de doden dagelijks gepresenteerd in onze media). Alles is Hamas.

Wat inmiddels wel bekend is, is dat het aantal doden door natuurlijke oorzaken (ziekte, ouderdom) de afgelopen maand in Gaza dramatisch is gedaald. Vermoed wordt dat de cijfers van de natuurlijke doden in de cijfers van de doden door geweld zijn verwerkt.

Hamasleden dragen geen uniform en dus worden de terroristen die door Israël zijn gedood als burgerdoden geteld. Er zijn kinderen om het leven gekomen, een gruwelijk feit. Hoeveel het er zijn en onder welke omstandigheden ze zijn gedood, is niet bekend – maar de media hebben die feiten niet nodig. De foto’s spreken. De Joden zijn kinderdodende monsters.

In Syrië zijn in de afgelopen drie jaar twintigduizend kinderen gedood. Dat heeft nooit geleid tot hysterische demonstraties in de straten van Europa waar geschreeuwd werd ‘Dood aan de Alawieten!’ Elf miljoen moslims zijn sinds 1950 in geweldsconflicten gedood en in negentig procent van de gevallen gebeurde dat in interne islamitische conflicten (in 0,3 procent gebeurde dat in oorlogen met Israël) – hoeveel kinderen waren daar bij?

Hiermee vergeleken is het Palestijns-Israëlische conflict klein en overzichtelijk. Maar dat is het niet in de media. De afgelopen weken was dit het grootste mondiale nieuws ook al vielen er elders in het Midden-Oosten en in Afrika veel meer slachtoffers. Maar dat waren geen slachtoffers van Joden. Die Joodse daders behoren namelijk tot een aparte categorie voor wie andere normen gelden.

Geen leger in het Midden-Oosten – nee, geen leger in de geschiedenis van oorlogsvoering – treedt met zoveel terughoudendheid op als het Israëlische, maar in de media worden de Joodse soldaten afgebeeld als karikaturen vol bloedlust en wreedheid. Vermoedelijk zijn enkele honderden vrouwen en kinderen om het leven gekomen in de urbane strijd tussen de Hamasterroristen, die zich onder de eigen bevolking verbergen en het reguliere Israëlische leger. Maar in de progressieve media wordt de schuld daarvan geheel in de schoenen van de Joden geschoven. Om het cynisch te zeggen: kon het Israëlische leger met zijn superieure vuurkracht in vier weken slechts enkele honderden onschuldigen doden ook al hadden 1,3 miljoen vrouwen en kinderen nergens een schuilplaats? Als Hamas die vuurkracht zou hebben gehad, waren honderdduizenden Joden gedood. Die 3300 op bevolkingscentra afgevuurde raketten waren niet bedoeld als vuurwerk.

Israël wil geen burgers doden. Maar de fascistische terroristen van Hamas stelden Israël voor een onmogelijk dilemma. De linkse Israëlische schrijver Amos Oz beschreef dat dilemma als volgt: ‘Wat zou u doen als uw buurman aan de overkant van de straat op zijn balkon gaat zitten, zijn zoontje op zijn schoot neemt en met zijn machinegeweer begint te schieten op de kamer waar uw kinderen slapen?’

Boze brieven

Normaal wordt iemand als Oz in de progressieve media bewierookt. Nu worden zijn woorden weggehouden. Vooraanstaande internationale Joodse intellectuelen nemen in hun eigen landen dezelfde posities in als ik – het vlammende stuk van Booker Prize winnaar Howard Jacobson in The Independent zag u niet in Nederland terug. In het Verenigd Koninkrijk leidde het tot een stortvloed van boze brieven aan de redactie van deze anti-Israëlische linkse krant, die Jacobsons stuk onverhoeds had afgedrukt.

Stelt u zich het dilemma voor: als u niet terugschiet, worden uw kinderen gedood. En als u wel terugschiet, bestaat het gevaar dat u het jongetje op de schoot van de overbuurman doodschiet.

Links en rechts in Israël zijn het eens over deze oorlog tegen Hamas: de terreur van de raketten en de tunnels moet stoppen. De wereld die Hamas voorstaat is een onmenselijke, homovijandige, vrouwvijandige, reactionaire wereld. Toch kiezen mensen die zich links en gay en feminist noemen de kant van de fascisten. In Tel Aviv is er jaarlijks een Gay Pride Parade. Zoiets zou in Gaza of Caïro of Mekka of Islamabad tot een bloedbad leiden. Maar er zijn, niets is te gek, ‘Gays for Gaza’.

Een van de redenen waarom links anti-Israël is geworden, is de geslaagde poging van Palestijnse activisten om Israël te transformeren tot een vorm van ‘koloniale’ agressie. In de verhalen van deze activisten werden zielige Arabische inboorlingen door boosaardige Joodse kapitalisten verdreven. In werkelijkheid werd in de negentiende eeuw de basis van Israël gelegd door Joodse socialisten die op aangekochte grond (altijd gekocht, nooit geroofd) collectieve boerderijen opzetten en het dorre land tot ontwikkeling brachten.

Wat is het probleem in de media? Israël is noodgedwongen een militaristisch land. Het is een open democratie maar heeft een militaristische traditie om te kunnen overleven in een oceaan van haat. Israël wordt nu door links net zo gehaat als Amerika gehaat werd in de jaren zestig en zeventig. Amerika had dezelfde militaristische traditie, maar die wordt nu door Obama afgebroken, met fatale gevolgen voor de wereldorde.

Europees links begrijpt die traditie niet. In de ogen van links zijn legers uitingen van het militair-industriële complex die zeker niet mogen worden ingezet tegen zwakke groepen als arme Palestijnen.

Maar er is meer. Er bestaat in Europa een lange traditie van Jodenhaat. Die haat heeft vele wortels, waaronder ook, helaas, wortels ontstaan in het Christendom. In de afgelopen decennia was het gelukkig ‘not done’ om je openlijk als Jodenhater te uiten, maar de oorlogen die Israël moet voeren, hebben de haters het alibi geboden om ‘zionisten’ te bekritiseren – ‘zionist’ werd een makkelijk alternatief voor het verboden woord ‘rotjood’. Dat is nu veranderd. Jonge Europese moslims hebben het taboe afgebroken en nu mag een Jodenhater weer ouderwets zijn ressentimenten etaleren.

Schandvlek

Waarom kan de islamitische wereld Israël niet aanvaarden? Als indertijd in de Ottomaanse provincie Palestina (er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan) het braakliggende land was opgekocht door moslims, was er niets aan de hand geweest. Nee, het waren Joden die het land kochten en er zich vestigden als vrije individuen.

We komen nu tot de kern van het conflict, dat nu al honderdveertig jaar oud is: Joden horen ondergeschikt te zijn aan moslims maar gedragen zich – en dat is voorbehouden aan moslims – op islamitische grond als arrogante heersers. Daarmee ontkennen de Joden de waarheid van de islam, die elke meter van het Midden-Oosten claimt als eeuwige islamitische grond. Zolang Israël bestaat, is het een schandvlek op het blazoen van de islam. De islam belooft heerschappij en superioriteit – Israël ontkracht die belofte.

Het bestaan van Israël raakt moslims in het diepst van hun overtuigingen. Het gaat niet zozeer om wat Israël doet, maar om het naakte feit dat Israël bestaat. Ik schrijf het met tegenzin: Jodenhaat is inherent aan de islam.

De Europese Jodenhaat vertoont hetzelfde mechanisme. Ofschoon Joden zich in bijna alle samenlevingen waar zij wonen inzetten als creatieve en bedrijvige burgers, worden zij nog steeds gehaat – opnieuw: niet om wat zij doen (wat vaak opmerkelijk is in positieve zin: joden hebben twintig procent van alle Nobelprijzen gekregen ook al vormen zij slechts 0.2% van de wereldbevolking) maar om wie zij zijn.

Jodenhaat is een psychose. De meest krankzinnige samenzweringstheorieën bedenken Jodenhaters. Ze lijden aan wanen, verstoorde emoties, hallucinaties, geweldsexplosies. En nu zijn de Joden, zo vertellen de linkse media en de haters, kindermoordenaars en maken zij zich schuldig aan volkerenmoord.

Onder Israëls bestuur is de bevolking van Gaza verzesvoudigd in omvang, is de levensverwachting beter geworden dan in Turkije. Ook dit jaar – na de doden – zal de bevolking van Gaza dramatisch toenemen, wat voor nog grotere economische en sociale problemen zal zorgen. Genocide?

Door de haters wordt Israël nu daarvan beschuldigd. Geloof me, Joden weten wat genocide is. De Joodse aanwezigheid in Europa is in de Tweede Wereldoorlog dramatisch gereduceerd en zal in de komende decennia zo goed als verdwijnen. Haters: verheug je! Joden eruit, moslims erin. Joden beschuldigen van genocide is een schaamteloze poging de Joodse heiliging van het leven, van elk menselijk leven, Joods of niet, te besmeuren.

De Joodse zorg voor kinderen, voor wie Joodse ouders hun leven zouden geven als het moet, is humaan en liefdevol. Voor de moslims van Hamas zijn kinderen publicitair kanonnenvoer.

Iron Dome

Israël moet een asymmetrische oorlog voeren. Het land heeft als voornaamste wapen de Iron Dome, een kostbaar technologisch wonder dat de eigen bevolking heeft beschermd. Hamas heeft als belangrijkste wapens dode kinderen en media die de Jodenhaters in de kaart spelen.

Vroeger brulden de Jodenhaters in Europa; ’Joden, rot op naar je eigen land!’ Nu brullen ze: ’Joden, rot op uit je eigen land!’

Bron:
www.telegraaf.nl
Auteur: Leon de Winter

(h/t delamontagne)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", antisemitisme, Appeasement, Barbarisme, Censuur, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Gazastrook, Hamas, Heilige Land, hersenspoeling, Hypocrisie, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, Moslims, nieuw fascisme, Racisme, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, Terrorisme, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

36 reacties op Jodenhaat inherent aan de islam

  • Theresa Geissler zegt:

   Inderdaad, maar het ware misschien beter, deze geweldige tekst eens onder de aandacht te brengen van ene Esther Voet.
   Het lijkt er namelijk op, dat de realiteit niet helemaal tot haar doorgedrongen is, met andere woorden: Ze ziet liever autochtonen als Jodenhaters dan islamieten…….

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa: 11.21. uur. Beste Theresa veel succes met de demonstratie vanmiddag. En dat wens ik de rest van de demonstranten ook toe.

    Like

  • MvdW zegt:

   Beste Leon de Winter, Hoe kom je aan goede informatie ? Het lijkt bijna onmogelijk om niet partijdig te zijn, en “neutrale” informatie te verwerven. Het is, denk ik weleens, per definitie zelfs onmogelijk. Moeilijk….

   Like

 1. P.v.d.Munnik zegt:

  Groot respect voor Leon de Winter voor de manier waarop hij duidelijk verwoordt hoe de vork in de steel zit. Jammer dat er in Nederland niet veel en veel meer mensen zijn die zijn gedachtegoed delen, zeker niet dat stelletje labbekakkerige volksvertegenwoordigers waarmee wij opgescheept zitten, behoudens dan een enkeling zoals Wilders.
  Respect ook voor het Joodse volk voor de manier waarop de vijand tegemoet getreden is en ze er in geslaagd is veel meer slachtoffers te voorkomen.

  Like

 2. Jelle R zegt:

  Alweer een fantastisch betoog!

  Like

 3. Harry zegt:

  Prima verhaal weer !
  Als de Joden vertrekken en we krijgen er nog meer moslims voor terug , dan zal dat zeer zeker de verarming in de hand werken !
  Wat hebben we aan een enorme zwerm onfris ruikende lorrenkoppen , die NIKS bijdragen aan de maatschappij , slechts uitkeringen , huizen , ruimte en leefgenot opsouperen ?
  Kunnen we niet gaan werken aan een importstop en voor iedereen die geen moslim is en wel wordt toegelaten een evengroot aantal ( of liefst een veelvoud daarvan ) moslims het land uit tremmen ?
  Ze hebben in tegenstelling tot wat links ons hier heeft geprobeerd wijs te maken nog HELEMAAL niks bijgedragen , slechts ellende gebracht !
  Persoonlijk kan ik tenminste niks positiefs ontdekken .
  En van negatieve dingen heb ik een lijst van hier tot Tokyo .

  Like

 4. Driek zegt:

  Ik vind dit weer een uitstekende verhelderende berichtgeving van Leon de Winter, doch ik ben bang dat die antisemitische aanhangers van Gretta Duisenberg en Harry van Bommel, dus de lezers van de Volkskrant en die andere Nationaal Socialistische couranten, de site van E.J. Bron niet bezoeken. Jammer. Grote complimenten voor dit artikel. Toch maar hopen dat dit schuim der aarde dit artikel lezen.

  Like

 5. Dr.Kwast zegt:

  Israël !!!!!! Vecht om te overwinnen, tot de laatste man, vrouw. Ga achter boom of steen zitten en ze zullen je vermorzelen. Goed geschreven een duidelijk uitgelegd heer Winter.

  Like

 6. GJ zegt:

  Spijker op z’n kop !!

  Like

 7. Jean zegt:

  Israël krijgt mijn steun oor 100% en zal die blijven krijgen want het beschermd zijn eigen volk en dat is lovenswaardig, daar kan die troep in dat EU gedrocht nog veel van leren, maar ja om iets te leren heb je hersens nodig en laat daar nu net het gebrek liggen bij die zwaar dementerende uitgerangeerde eikels en trutten in dat smerig EU gedrocht.
  Volgende week staan ze met de armen open om die smerige vuile baardaap met zijn verpest zoontje op te vangen en te voorzin van alle comfort.
  Een kind van 10 jaar volproppen met barbaarse smeerlapperij is een zeer zware misdaad.
  WALGELIJK.

  Like

 8. oud-marinier zegt:

  Goed stuk , fantastisch …. Keiharde waarheid …!!! jammer dat zo weinigen dit willen erkennen en inzien .

  Like

  • Oud Marinier en NNG Veteraan. zegt:

   QPO oud marinier , ook ik ben het hartgrondig met Leo de Winter eens, maar helaas krijgen de moslimfundamentalisten ook hier steeds meer aanhang.

   Like

 9. Claudia M. zegt:

  Subliem! Ik heb dit draadje direct links en rechts gedropt.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Prima verwoord door Leon de Winter. Ik heb via mijn echtgenote, 2 weken op proef “de Volkskrant”, en het klopt helemaal, wat er gezegd wordt over “de Azijnbode”. Geen objectiviteit, maar voornamelijk het beschuldigen van Israël. Net zoiets als Israël is de booswicht, en Hamas en de Palestijnen zijn koorknapen. De pers is niet obejectief. Sinds ik op dit blog van Dhr. Bron vertoef, heb ik meer objectieve verslaggeving gezien, als ooit daarvoor. Ik laat mij niet door de progressieven voor de gek houden!

  Like

 11. Bob Fleumer zegt:

  Als het Westen Israel niet helpt te overleven door ook in Europa schoon schip te maken met de islam, staat ons hetzelfde te wachten. Als het stompe mes op je keel wordt gedrukt is het te laat om nog iets te doen. Wij moeten de al hier levende moslims ook dwingen te kiezen; of ze passen zich aan, zo niet dan gaan ze terug naar “het huis van de vrede” en daar moeten ze voor tekenen.

  Like

 12. Sjaak zegt:

  Waarom kan de islamitische wereld Israël niet aanvaarden? Als indertijd in de Ottomaanse provincie Palestina (er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan) het braakliggende land was opgekocht door moslims, was er niets aan de hand geweest. Nee, het waren Joden die het land kochten en er zich vestigden als vrije individuen !!!!!
  ——————————————————————————————————————————-
  Omdat ze nog in de middeleeuwen leven en door hun incest
  zonder hulp van nietmoslims nooit uit hun nomadenleven gekropen zijn !
  Egypten is het beste voorbeeld hoe je door tapijtenvreters een opkomende
  bloeiende staat in korte tijd naar de sodemieter helpen kan !
  In Duitsland heerst ook de spreuk !

  Waar de indoktrieneerde koraan is in het Hirn !
  Is geen plaats meer over in de IQ lege moslim-Birn !

  Like

 13. De dag van waarheid komt steeds dichterbij!
  En wie zal bestaan?
  De dag dat alles in het Licht komt!
  De dag van gerechtigheid en oordeel!
  Ik zie uit naar …
  DE DAG DES HEREN!!!

  Like

  • Harry zegt:

   Die laatste zin is niet veel anders dan bij voorbaat capituleren , Denis .
   Daarom worden er zoveel mensen afgeslacht !
   Afwachten op een ander .
   En in dit geval een illusie ook nog, in mijn optiek .
   Het zou beter zijn als de overheid moslims vogelvrij zou verklaren en iedere niet-politiek correcte doedel met enige moed een geweer te schenken .
   Dan was er nog hoop .

   Illusies hebben nog nooit een probleem opgelost .
   Wachten op iets dat nooit komt heeft hele levens doen verknoeien .

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Denis Brummer: 12.38. uur. Mooi gezegd Denis. Ook voor mij mag dat heel snel gebeuren, deze wereld is compleet rot, en wordt geregeerd door het KWAAD!

   Like

 14. Ad zegt:

  “Het bestaan van Israël raakt moslims in het diepst van hun overtuigingen. Het gaat niet zozeer om wat Israël doet, maar om het naakte feit dat Israël bestaat. Ik schrijf het met tegenzin: Jodenhaat is inherent aan de islam. De Europese Jodenhaat vertoont hetzelfde mechanisme. (….) opnieuw: niet om wat zij doen (….) maar om wie zij zijn. Jodenhaat is een psychose.” enz.

  Hier wordt beweerd dat in Europa hetzelfde mechanisme zou spelen als bij de Islam. Bij islamitische Jodenhaat wordt vermeld: het feitelijke bestaan van Israël op Islamitisch heilige grond. Het geraakt worden in het diepst van de overtuigingen van de Mohammedaan, ‘geraakt in zijn identiteit’ zou ik er aan willen toevoegen.

  Dat er in beide werelden Jodenhaat bestaat kan ik zien, maar waar zijn de overeenkomstige mechanismen? Jodenhaat inherent aan de Europese cultuur?

  Als hier dezelfde mechanismen spelen, kijkt Europa hier dan in een spiegel volgens Leon de Winter? Nogmaals dat er Jodenhaat bestaat is duidelijk maar als je zegt dat er hetzelfde mechanismen speelt moet je daar nader op ingaan of dat daar niet zomaar losjes neerzetten. Want dat zou dan leerzaam kunnen zijn.

  Like

  • Sjaak zegt:

   Want dat zou dan leerzaam kunnen zijn ?
   ——————————————————
   Ik en vele anderen zijn het strontziek over
   de moslimregeltjes nader in te gaan !
   Doorgesneden kelen,verkrachtingen,
   moord en doodslag zijn hun mechanismen
   en dat zijn niet dezelfden als die van een
   Christelijk gepreekt land !
   EINDE VAN DE DISCUSSIE !
   GA DE POT MAAR ERMEE OP !

   Like

  • Sjaak zegt:

   BAGDAD – (Telegraaf )
   De radicale Islamitische Staat (ISIS) heeft meer dan 500 yezidi’s gedood tijdens hun offensief in het noorden van Irak. De leden van de religieuze minderheid liggen verspreid over meerdere massagraven, zegt de Iraakse minister Mohammed Shia al-Sudani van Mensenrechten zondag.
   De autoriteiten zeggen over bewijzen te beschikken dat er vrouwen en kinderen levend begraven zijn bij de inname van de noordwestelijke stad Sinjar !

   Like

 15. Ad zegt:

  Al zittend op de pot heb ik even de tijd om je er op te wijzen dat het onderwerp de Europese Jodenhaat is. Jij ook op tijd de pot op Sjaak, zeker as je zo strontziek bent als je zegt.

  Like

  • Ahava zegt:

   Ad, welk punt wil je maken? Dat Europese moslims dus islam in onze contreien in de kern iets totaal anders is dan de islam in het Midden-Oosten? Ik snep je eerste en tweede commentaar niet, het enige duidelijke is dat je zat te poepen…

   Like

   • Ad zegt:

    Ja, maar ik doe dat op de pot zoals het hoort.

    Welk punt wil ik maken? Ik had een vraag aan de schrijver van het stuk. Die had het over dat er dezelfde mechanismen in de Europese Jodenhaat als in de islamitische. Ging dus niet over Islamitische Jodenhaat in Europa maar over islamitische Jodenhaat en Europese Jodenhaat.

    Like

 16. Trucker zegt:

  Niks nieuws onder de zon, klinkt als een boutade maar is niet de bedoeling.
  In Groot Britagne werden er enige jaren terug schoolboeken verspreid in islamietenscholen gefinancierd door (ik dacht) saoedie arabia waarin letterlijk stond dat Joden apen waren.
  Veel ophef is daarrond niet geweest in de media, ik heb het in ieder geval NOOIT in de openbare KRomroep BRT weten duiden noch enige ander media kanaal dat Vlaanderen “rijk” is.
  Jodenhaat wordt in islamieten middens aan hun ADDERgebroed geleerd het moment dat die in staat zijn om rechtop te lopen.

  Like

 17. Auke zegt:

  Eindelijk, hij (leon de Winter) begint door te krijgen dat het echt aan de islam zelf ligt. De genen van de islam zijn, per definitie, tegen alle kafirs (iedereen die niet in de afgod (dus satan) Allah geloofd) en tegen de joden in het bijzonder. Mo begon zijn maantochten door als eerste zijn vrienden (Joden hadden hem opgenomen, omdat hij uit Mekka gevlucht was) uit te moorden. Daarbij is Mo vermoord door een Jodin (haar man was vermoord door Mo) en dat is niet aardig.

  Like

 18. George Washington zegt:

  “de joodse daders behoren tot een aparte categorie waarvoor andere normen gelden’.
  Ik had ooit een collega die het maar wat vreemd vond dat haar zwarte collega haar haar blond had laten verven. Het paste gewoon niet in haar ordening der dingen. Zwarten horen zwart haar te hebben in haar perceptie.
  Joden zijn niet een aparte categorie. De perceptie is dat Joden, naar analogie van voorgaande, verspreid over de wereld horen te wonen, woekeraars behoren te zijn en geregeld slachtoffer van pogroms worden die ze aan zichzelf te wijten hebben.
  Deze mensen kunnen het niet verdragen dat er een joodse staat is met een bevolking die lieden die op hun vernietiging uit zijn, hard van zich af slaat.
  Net zomin dat het hun interesseert in welke kleur een blanke zijn haar verft, zomin interesseert het ze wanneer moslims elkaar afslachten.

  Like

 19. Republikein zegt:

  Goeie schrijvert, Bodar is ook goed man!Andere stropdas,

  Like

 20. Pingback: Comment en oproep van Ya´akov Siepman | E.J. Bron

 21. U.G. Kempenaer zegt:

  Leon de Winter, dat was toch de man die de psychopatische islamiet Badr H. zo fanatiek en gepassioneerd verdedigde? Ja, altijd de kant van de minderheden kiezen hè, hoezeer die minderheden de autochtonen ook mogen haten. Een slang die met twee tongen spreekt. Infaam.

  Like

 22. J.de W. zegt:

  http://www.lezentv.nl/articles/184 >

  >Een prachtig interview met de schrijver van het boek “Een vrouw op de vlucht voor een bericht”.

  Een ontroerend interview met de Israëlische schrijver David Grossman, een zéér wijs mens. Hij verwoordt het precies zoals het is; beide volkeren zijn slachtoffer, beiden zijn getraumatiseerd door dagelijkse onrust, dreiging, angst voor de dood, al decennia lang leven beiden volkeren hiermee, inclusief de vele oorlogen.

  Ga juist nu in gesprek met mensen die zoeken naar een verzoenende oplossing, mensen zoals David Grossman.

  Zelf heb ik in 1970/1971 gewerkt in Israël, in het uiterste Noorden. Geen dag waren we veilig, bewapend gingen we de plantage in, ’s nacht werd er gepatrouilleerd met geweren o ver de schouders, mijn huisje schudde weleens onderaan de Golanheuvel vanwege gevechten in de heuvels, schuilkelders bleven niet onbenut.

  Ik wil geen partij kiezen, met mijn vrienden in Israël spreek ik nu om te zoeken naar een verzoenende oplossing, dit zal tijd vragen, héél véél tijd..

  Er is zoveel onrust op de wereld, zoveel haat, zoveel geweld, bah.

  Ik reken op iedereen, joden, christen en moslims.

  P.S. Inderdaad maakt niemand zich “druk” over de bezetting van dit gebied door de Turken; Het Ottomaans Rijk, dat honderden jaren heeft geduurd. Wie hoor je hierover???!!!
  Leon de Winter, goed dat u het aanhaalt.
  De herovering van dit gebied door Fransen en Engelsen, honderd jaar geleden, het Engels mandaat en hierna de oprichting van de staat Israël.

  Like

 23. wilbert zegt:

  Van A tot Z gelogen door de heer Winter. Vergis u niet mensen. De telegraaf waar meneer de Winter tot de harde kern behoord is nog steeds net zo fout als in de oorlog. Meneer de Winter verspreid hier een stukje propaganda dat men in de toekomst zal gebruiken als schoolvoorbeeld. Het is jammer dat verstandige mensen zich zelf niet goed informeren en dit voor waarheid aannemen. Maarja, het zijn maar moslim-kinderen die afgeslacht worden. Toch?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s