De feminisering der Westerse cultuur

Screenshot 13

(Door: trias politica)

De feminisering van de westerse samenleving is in volle gang. Vele gehersenspoelden zullen deze ontwikkeling toejuichen, maar het is maar de vraag of deze ontwikkeling wel zo gunstig is.

Ik heb de opkomst van het feminisme, een uitvloeisel van de generatie ’68, heel bewust meegemaakt. In het Amsterdam van midden jaren zeventig bijvoorbeeld. Toen werd je soms geconfronteerd met feministes, die er ideeën op na hielden waarvan je je echt afvroeg of er geen steekje los zat in hun bovenkamer. Daar kwam vervolgens -gelukkig- niets van terecht, maar het leerde mij wel dat wat ‘de menselijke denkbeelden’ betreft alles mogelijk is. Typerend voor de manier van denken in die tijd was bijvoorbeeld de uitspraak van de (linkse) wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend over de methoden van wetenschapsbeoefening: ‘Anything Goes‘, zo vond hij. Totale anarchie, ook in de wetenschap.

Nu, veertig jaar later, zie ik de gevolgen voor onze samenleving, die ik toen al voorspelde. Ons onderwijs speelt daarbij ook een grote rol. Dit onderwijs is eveneens volkomen ‘gefeminiseerd’. Die feminisering van de westerse cultuur krijgt intussen ook op politiek vlak concrete invulling. De Europese Commissie bijvoorbeeld, bepleit verplichte vrouwenquota. Niet alleen in haar eigen gremium, maar ook in de Raden van Bestuur van grote ondernemingen. Laat ik nu altijd geloofd hebben dat het niet de sekse is, die iemand geschikt maakt voor een bepaalde positie, maar diens kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. ‘De juiste persoon op de juiste plek, qualitate qua‘, heette het toch? In de Europese burelen is dat ingeruild voor een verplicht vrouwenquotum. Je zal maar zo’n vrouw zijn, die op die manier haar benoeming heeft verkregen. Dan hangt er toch altijd een zweem van ‘bevoordeling’ om je heen. ‘Positieve discriminatie‘ noemden wij dat vroeger, om de wenselijkheid van deze discriminatie te onderstrepen. Ik weet niet welk woord men er nu aan geeft, maar dat zal ongetwijfeld zonder de connotatie ‘discriminatie’ zijn, want daar zijn de erfgenamen van generatie ’68 natuurlijk fel tegen. Je discrimineert tegenwoordig -volgens sommigen- al als je Zwarte Piet oké vindt.

Maar we zien dit soort denken niet alleen terug in de Europese Commissie of het Europees Parlement, maar in vrijwel alle ontwikkelde westerse landen. Het belangrijkste EU-land, Duitsland, heeft een vrouwelijke bondskanselier, die als het haar electoraal uitkomt een draai van 180 graden maakt in haar energiepolitiek, daarmee bedrijfsleven én particuliere huishoudens opzadelend met een torenhoge rekening. We hebben een socialiste als premier van Denemarken, Helle Thorning-Schmidt, die geldt als de belangrijkste kandidate om Herman van Rompuy op te volgen als ‘baas van de EU’. We hebben vrouwelijke ministers van defensie in Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. En wie weet krijgen we binnenkort zelfs een eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten van Amerika (Hillary Clinton, red.).

Het is dus bepaald niet denkbeeldig dat we straks zowel een vrouw aan het hoofd van de EU (Europese Raad) hebben, als aan het hoofd van het sterkste land ter wereld, de VS. Daartegenover staan dan Rusland, met de uitgesproken masculiene Poetin; China, met een door mannen gedomineerde politiek; en de Arabische wereld, waar de vrouw niet eens het aanrecht als recht heeft, want daar heeft de vrouw geen enkel recht. Zelfs niet het recht om zelf auto te rijden. Echter, onze westerse feministen zullen niet rusten tot man en vrouw ‘gelijk’ zijn. En ondanks overweldigend wetenschappelijke bewijs van de evolutionaire, hormonale, psychologische én neurologische verschillen tussen man en vrouw blijven ze dit volhouden.  Het ’gelijkheidsstreven’ is een typisch vrouwelijk, idealistisch en in hoge mate irrationeel streven.

De natuur, ook de menselijke, wordt gekenmerkt door overlevingsdrang. ‘Survival of the fittest‘ noemde Darwin dat. Dat geldt ook voor samenlevingen. De respectievelijke rol van de man en vrouw zijn daarbij even belangrijk. Een teveel aan ‘vrouwelijke’ eigenschappen zoals ‘idealisme’ en ‘mededogen’ leidt tot bestuurlijke  inertie en besluiteloosheid. Thatcher vormde de bekende uitzondering op de regel. Maar kijk naar de hom noch kuit aanpak van bijvoorbeeld de eurocrisis door een Angela Merkel, dat is toch vlees noch vis? ‘Doormodderen’ is het devies. Intussen blijft een echte oplossing uit en verkeren grote delen van Europa in mensonterende omstandigheden.

In mijn waarneming is de westerse cultuur veel te veel doorgeslagen richting overwaardering van die ‘vrouwelijke’ eigenschappen. Ik spreek daarom van een feminisering van de westerse cultuur en bepleit een herwaardering van mannelijke eigenschappen als moed, vriendschap en daadkracht. Politieke moed is nodig om de onpopulaire, maar noodzakelijke, maatregelen te treffen op allerhande gebied (de euro, de volledig uit de hand gelopen immigratie, het democratisch tekort in onze moderne internetsamenleving, enzoverder); vriendschap is nodig om vruchtbaar samen te werken en zich aan afspraken te houden (‘een man een man, een woord een woord’, zie de EU-breuk met de no bail out clausule, om maar wat te noemen); en daadkracht is nodig om niet te blijven hangen in besluiteloosheid en eindeloos en oeverloos gezwam. Uiteindelijk gaat het om de balans tussen beide. Goed leiderschap kenmerkt zich door balans. Idealisme alleen leidt tot zwak leiderschap en het onvermogen prioriteiten te stellen. Rationele analyse is nodig om de problemen juist te definiëren en vervolgens op te lossen. Vaag gepraat over hoe de wereld er idealiter uit zou moeten zien schept geen welvaart en geen banen. Maar het broodnodige evenwicht is in de moderne westerse samenleving al decennialang verstoord, met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.

Om dat evenwicht te herstellen is er in mijn optiek wel degelijk behoefte aan een meer rationeel-analytische dan ideologische benadering van de grote politieke vraagstukken waar we momenteel in het westen mee geconfronteerd worden. De huidige westerse obsessie met ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’ werkt contra-productief en verwart bovendien ‘gelijkheid’ met ‘gelijkwaardigheid’. Dat geldt niet alleen voor culturen an sich, maar ook ten aanzien van de verschillende sekses, terwijl juist de erkenning van de verschillen de meerwaarde vormt.  Om het generaliserend te stellen: man en vrouw zijn complementair aan elkaar. Elke verstoring van deze balans (en daarvan is sprake met positieve discriminatie) levert alleen maar nadelen op voor de samenleving als geheel. Het Westen heeft zich niet ontwikkeld door gepamper en vrijblijvend geklets, maar door met elkaar de concurrentie aan te gaan en vrijheid (in brede zin) als belangrijkste kernwaarde te beschouwen. We kunnen daarom heden ten dage wel wat meer gezond verstand en competitiedrang gebruiken en (heel) wat minder ‘ideologie’ en ‘medelijden’.

Door:
trias politica
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in cultuurrelativisme. Bookmark de permalink .

34 reacties op De feminisering der Westerse cultuur

 1. Tom Hendrix zegt:

  Ik kan het niet vinden op DDS, ik krijg de melding: Pagina niet gevonden. Vreemd!

  Like

 2. lucky bee zegt:

  Daar om zijn onze gemeenten behoorlijk ziek, veroorzaak door beschadigde Chromosoom, de Josti Band wordt als maar groter, Downsyndroom zelfs populair vele mensen leiden aan ADHD , Dislectie en Autisme, veroorzaakt door beschadigde Chromosoom.Geanimeerd en geregeerd worden wij ook al door deze zieke mensen en het is geweldig toch?Ze helen ? niet nodig! zeggen ze.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Te provocerend….Tja, bepaald politiek-correct is het natuurlijk níet.
  Ik ben het er mee eens, natuurlijk, zeker in grote lijnen; al te vaak erger ik me kapot aan de werk- en benaderingswijze van mijn sekse-genoten, dat geef ik meteen toe. Toch gaat bij mij wel enigszins het rode lampje branden als de stelling: “Man en vrouw zijn COMPLEMENTAIR aan elkaar,” zeker als een màn daarmee komt aanzetten.
  Want wàt wenst hij daar, misschien onbewust, mee te bereiken?
  Het is zinvol, te beseffen, dat deze ‘wijsheid’ in zo niet alle, dan toch zeer vele culturen wordt gebezigd, tot in de islamitische aan toe: De fraaie term ‘complementair’ oftewel ‘gelijkwaardig’ klinkt zó redelijk en nobel, dat men haar in de regel, maar met een een al te gerust hart laat volgen door de éen of andere restrictie. Gelijkwaardig, máár…..kan talloze varianten bevatten, waarvan de meest algemene en overkoepelende is; …..niet gelijk. Dan weet men doorgaans al hoe laat het is. Met díe stelling als handvest volgen dan niet zelden de meest ‘redelijke’ argumenten, waarom een vrouw dat-en-dat maar beter niet kan gaan doen. De ware grond is dan niet zelden dat de man bepaalde arbeidstakken liever voor zijn eigen sekse gereserveerd ziet -en de vrouw, dat zij zichzelf tegen bepaalde beroepen niet opgewassen acht en het automatisch haar mede-vrouwen óók niet gunt. In elk geval is het raadzaam,naar dergelijke argumenten niet al te intensief te luisteren en hoe dan ook allereerst bij de eigen intuïtie te rade te gaan. Essentieel is hoe dan ook, dat ‘gelijkwaardig, maar niet gelijk’ met gereserveerdheid te beschouwen.
  Kort samengevat kan men ook stellen: Het woordje ‘maar’ maakt het al verraderlijk. Zoals het dat met alles doet, trouwens.

  Like

  • Lis zegt:

   Uw reactie had de mijne kunnen zijn, mevrouw Geissler. Wat me gelijk opviel, is dat mannelijke en vrouwelijke eigenschappen op een gegeven moment gelijkgesteld worden aan mannen en vrouwen. Ik ken genoeg mannen die zich ‘als een vent’ gedragen, maar ook mannen die de naam watjes nog niet eens zouden kunnen gebruiken, zo soft zijn ze. Daarentegen ken ik ook genoeg softe vrouwen die geheel voldoen aan de beschrijving in dit stuk. Maar ook vrouwen met haar op de tanden die juist de in het stuk genoemde eigenschappen ten volle vertonen. Onder die laatste groep reken ik mezelf ook (ondanks een zeer seksistische opvoeding)..

   Jammer dat het concept feminisering doorgetrokken wordt naar mensen. Daarmee devalueert de schrijver naar mijn idee juist zijn betoog. Doorslaande feminisering is kwalijk; ik heb het in het onderwijs gezien, in de zorg en in non-profit organisaties. Altijd maar lief zijn voor elkaar, de sfeer goed willen houden (ook als deze op ontploffen staan), geen ruzie maken, geen duidelijkheid als dit wrijving kan geven, noem maar op.

   Maar als er daadkracht, standvastigheid en weet ik wat nodig is, zijn het niet alleen de mannen op wie we moeten vertrouwen. Daadkracht en rationaliteit zijn geen eigenschappen die uitsluitend mannen beheersen. Genoeg vrouwen die dit eveneens bezitten.

   Like

 4. Republikein zegt:

  Is God een man?

  Like

 5. bigljohn zegt:

  het zit wat dat feminisme betreft helemaal niet goed. Leraressen op de scholen die jongens als een meisje willen opvoeden. Die jongens krijgen al straf als ze als rechtgeaarde jongens eens willen stoeien. Mannelijke leraren moeten een inhaalslag maken op de scholen, omdat vrouwen altijd een voorkeur kregen en volgens mij blijven krijgen. Op de TV is het een en al vrouw wat de klok slaat, met de reclames voorop. Wetenschappers die zeggen dat de man in de toekomst overbodig gaat worden, omdat de vrouw voortaan kinderen kan krijgen, via bepaalde technieken, waar geen man aan te pas komt. Veel vrouwen die in gezinnen de baas spelen, en hun man als onderdanige beschouwen. Komt hij ooit in opstand, dan zijn daar haar vriendinnen, de sociale werkster, de advocaat, de rechter….En onze man heeft ze het nakijken gegeven ! Ze eist en krijgt een dikke alimentatie, krijgt meestal het huurhuis en de kinderen wel, en strooit soms misselijkmakende verhalen over haar ex de wereld in. De man word behandeld gelijk een straathond. Zijn status is; betaal maar alles, en bemoei je eigen nergens mee. Want anders…..De kinderen worden soms als wapen gebruikt om de man er onder te krijgen. Ook van homosexuelen krijg je in deze maatschappij de boodschap door dat je, als hetero, niet meetelt als je geen homo of lesbo bent. De Gay parade onderstreept dit nog eens. Zij zijn er TROTS op om homo cq lesbo te zijn. En in de Arabische regio’s worden vrouwen als ongedierte behandeld door mannen. De mens, het blijft een raar wezen !

  Like

 6. Trias Politica zegt:

  @Theresa Geissler: dat woordje ‘maar’ heeft u ingevuld. De auteur niet. Mss zegt dat wat over uzelf.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Als U bedoelt, dat de term ‘gelijkwaardig’ voor mijn gevoel een voorbehoud in zich bergt, heeft U gelijk. Hoeft niet zo te zijn, maar is in de praktijk wèl zo.
   Nog sterker, trouwens: Ik besefte later, dat er zelfs een onjuistheid in mijn redenatie geslopen was: Het woord ‘complementair’ betekent niet eens ‘gelijkwaardig’ maar ‘aanvullend!’ Voilà: Man en vrouw ‘vullen elkaar dus aan in hun eigen taken en op hun eigen terreinen! Nou, dan hoef ik U al helemáál niet te vertellen, dat deze stelling gemakkelijk deuren opent voor allerlei restricties en, in het geval van de Islam, zelfs voor totale sekse-scheiding! Maar ook minder rigoureus toegepast kan het in het dagelijks leven allerlei beperkingen bewerkstelligen: Als men bijvoorbeeld al stelt: Vrouwen hebben meer feeling om kinderen op te voeden dan mannen, heeft men daarmee al een werktuig bij de hand om enerzijds die opvoeding vierkant bij de vrouw te leggen en anderzijds de man het excuus te verschaffen, die verantwoordelijkheid te ontvluchten…..
   Begrijp me niet verkeerd: In de meeste gevallen ís het ook wel zo. Het gevaar schuilt hem er alleen in, dat dat ‘aanvullend’ in de praktijk tot algemeen dogma verheven wordt. Terwijl ik van mening ben, dat, wanneer de uitzondering, die de regel bevestigt, zich aandient, bijvoorbeeld een vrouw die stomtoevallig wèl over ‘mannelijke’ vaardigheden beschikt, zij die kans gewoon moet krijgen, zonder enig tegenstribbelen. Dàt is wat ik zou willen. De stelling, dat man vrouw ‘complementair’ zijn LIJKT waarderend, maar houdt onderhuids naar mijn smaak te veel ‘zekerheden’ oftewel vaststaande normen in. Dat vertrouw ik, eerlijk gezegd niet.
   Maar dat is daarom nog geen Feminisme: Feministen hebben het zelf niet in de gaten, maar ze hangen op een bepaalde manier aan elkáár van dat soort normen, alleen op verlegd terrein.

   Like

  • Frans Brassens zegt:

   “Echter, onze westerse feministen zullen niet rusten tot man en vrouw ‘gelijk’ zijn. En ondanks overweldigend wetenschappelijke bewijs van de evolutionaire, hormonale, psychologische én neurologische verschillen tussen man en vrouw blijven ze dit volhouden”
   – aangevuld met:
   “De huidige westerse obsessie met ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’ werkt contra-productief en VERWART BOVENDIEN ‘GELIJKHEID’ met ‘GELIJKWAARDIGHEID’. Dat geldt niet alleen voor culturen an sich, maar ook ten aanzien van de verschillende sekses, terwijl juist de erkenning van de verschillen de meerwaarde vormt”.
   – rechtvaardigt alleszins de (algemene staat er, en daar gaat het dus om) conclusie:
   “Om het generaliserend te stellen: man en vrouw zijn complementair aan elkaar”.

   – Want ‘gelijkwaardig’ zijn beide zeker, maar ‘gelijk’ zeker níet. Beide kunnen elkaar aanvullen (complementeren!), waarbij sterkere punten van de een de zwakkere van de ander compenseren (aanvullen, het geheel in balans brengen). Die meerwaarde dus.

   Dat zal wel van beide kanten moeten worden erkend en nagestreefd.
   Iets wat met de besproken over de top geslagen ‘gelijkheidsdrang’ een moeizame zaak is.

   Like

 7. Wim zegt:

  Te provocerend voor DDS… waar halen ze de onzin vandaan! Als je ziet wat daar soms voor totaal idiote artikelen verschijnen, dan is het onbegrijpelijk dat zo’n volstrekt redelijk artikel als dit verwijderd wordt. Welke idioot is daar in de Politiek Correcte modus geschoten? Dat groepje noemt zich rechts, maar het gaat steeds meer op het linkse en politiek correcte Joop lijken. Als ik de auteur was zou ik ervoor bedanken om nog voor die anjameulenbelters stukjes te gaan schrijven.

  Like

 8. AdVader zegt:

  na ww2 postmodernisme, femini$$me is een onderdeel, net als andere pseudologische leugens als homosexualiteit&atheïsme, je cultureel goed ‘voelen’ terwijl je jezelf niet bent, je bent geïndoctrineerd/gehersenspoeld, je gedaagt je, als (alter) ego, een moderne gulag, verontmenselijking, sexualisering en identiteits politiek hebben discriminatie en ongelijke behandeling vervalst, respect? keuze? tolerantie? bende neo-sociale/liberale leugenaars, bende kutNLers!

  Like

 9. CrisisKomtEraan zegt:

  Het is de overmoed van het hele financiële piramidespel. Mensen wanen zich veilig, denken dat ze ‘binnen’ zijn met koophuis, auto, vakanties en volle supermarkten. Vroeger werkte en spaarde je, tegenwoordig wordt geld uit niks gecreëerd en kun je met hypotheken en kredieten meteen kopen wat je wil. Gevolg: arbeidskracht is verwaarloosd, mensen verslappen qua karakter, zijn lui en onverschillig geworden en hebben de landsgrenzen ook nog eens open gegooid, omdat ze “dachten” dat alleen brave gezinnen en hippies zouden binnenkomen. De soevereiniteit is stompzinnig genoeg weggegeven aan domme Brusselse technocraten en bureaucraten. Dit duurt allemaal totdat het piramidespel en de daaraan schulden- en consumptiemaatschappij instorten, door welke oorzaak dan ook. Zoals: teveel schulden en te weinig productiviteit, Rusland/Oekraïne, Midden-Oosten, BRICS, Euro&bankencrisis, derivatencrisis of een pandemie van Ebola. Meer dan genoeg risico’s. Banken, pensioenfondsen, overheden & bedrijven getroffen; massale crisis. De mensen verliezen hun pensioen en spaargeld en er breekt grote onrust uit. Hypotheken (lage rente: lokkertje voor ’t naïeve publiek) kunnen niet meer worden terugbetaald en huizenprijzen storten in, banken over de kop. Weg consumptie uit “overwinst”. In die onvermijdelijke chaos kom je er echt niet met al dat vrouwelijke gedoe. Dan wordt er als een speer geroepen om (blanke!) mannen om alles op te lossen. Echt. Dan moet er weer gewerkt worden in plaats van leuteren, lanterfanten en lol trappen. Feminisme is een Westers luxe-dingetje van overmoedige mensen die denken dat de samenleving een speeltuin is. Kwestie van tijd voor het als zodanig wordt ontmaskerd.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @CrisisKomtEraan: 03.08. uur. Zo denk ik er ook over. Geld maken uit het “NIETS”, precies zoals socialisten dat doen. Gevolg HYPERINFLATIE, met alle gevolgen zoals door U genoemd. Het gaat fout, daar ben ook ik van overtuigd! En dat staat los van feminisering, of andere overtuiging. Het is een economische wet, GELD UIT HET NIETS BESTAAT NIET,DAT IS EEN ZEEPBEL, en die gaat klappen!

   Like

 10. Sylvia Groot zegt:

  Trias politica, ik stam uit de tijd dat meisjes vnl door ‘meesters’ werden onderwezen.
  Dan werden ze volgepompt met geweldige voorbeelden hoe fantastisch de mannen het in de geschiedenis hebben gedaan in wetenschap en kunsten.
  Dat vrouwen werden uitgesloten van universiteiten en kunstacademisch omdat ze als minderwaardig aan de man werden beschouwd werd er voor het gemak maar eventjes niet bij vermeld.
  Dus hoefden ze ook niet te stemmen want waren immers te dom (gehouden).
  De meisjes werd tevens grondig ingeprent dat god altijd met ‘heer’ moest worden aangesproken, wat hun kijk op de superieure man uiteraard bestendigde.
  En last but not least: ALLE religies werden door ‘wijze mijnheren’ opgeschreven, geinspireerd door die onzichtbare spirituele ‘heer’, waarmee het patriarchaat werd verheven.

  Tot 14 juni 1956 werden getrouwde vrouwen door de leidende mannelijke elite als ‘handelings onbekwaam’ beschouwd. Ze mochten geen bankrekening openen, geen verzekering afsluiten en moesten een machtiging van manlief overhandigen wanneer ze een apparaat wilden kopen.
  Vrouwen werden op de dag van hun huwelijk ontslagen uit overheidsfuncties; tegelijkertijd werden ongehuwde vrouwen ‘onvolkomen mensen’ genoemd.

  Tja DAT hebben we echt weer nodig om de maatschappij te verbeteren !

  Dan hebben we het nog niet eens over alle door mannen bedachte oorlogen, verkrachters van vrouwen en kinderen, bedenkers van atoombommen en martelwerktuigen, vivisectie, etc.
  Wat wellicht iets te maken zal hebben met het wetenschappelijk bewezen feit dat mannen aantoonbaar agressiever zijn dan vrouwen bij wie het hersengedeelte dat agressiviteit onderdrukt groter is dan bij mannen (University of Pennsylvania).

  Het CBS berekende dat vrouwen veel sneller afstuderen dan mannen in het onderwijs, omdat ze gedisciplineerder en doelgerichter zijn hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat studerende mannen een hogere ‘lummelfactor’ hebben, werd al in 2002 geconstateerd door de sociale wetenschap (45% van de studentes aan de hogerberoepsopleiding had na 4 jaar een diploma tegen 34% van de mannen. Aan de universiteiten haalden 59% van de vrouwen het doctoraal na zeven jaar tegen 48% van de mannen).
  Hierdoor staan er inmiddels meer vrouwen dan mannen voor de klas, en zijn er meer vrouwelijke artsen aan het werk dan mannelijke.
  In datzelfde jaar werd geconcludeerd dat vrouwen beter scoren in commerciele banen dan de man omdat ze door haar hogere sociale intelligentie gerichter aan relatiebinding werkt, en ze beter is in organiseren en teamsturing dan de man.
  Een leuke wetenswaardigheid is dat mannen grotere roddelaars zijn dan vrouwen. Ze noemen het alleen anders, namelijk “voor de zaak” en ontkennen dat ze het leuk vinden.
  Als vrouwen hetzelfde doen dan zeggen mannen dat ze gewoon roddelen (Seattle, study 2003).

  “En wie weet krijgen we binnenkort zelfs een eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten van Amerika (Hillary Clinton, red.).”
  Let u op het woordje ‘zelfs’ dat in de context kennelijk het ongewenste ervan moet aangeven.
  Vrouwen mogen – vrij recent in de tijd – net zoals mannen leiding gaan geven,
  en wanneer zij daarmee evenlang de tijd zouden krijgen als mannen die gelegenheid reeds hebben gekregen (en verspeeld) – zo’n 5000 jaar – dan is een oordeel over haar prestaties in dit stadium lachwekkend voorbarig.

  Trias poltica geef de moed niet op, er is nog hoop,
  want aan “besluiteloosheid en eindeloos oeverloos gezwam” en “gepamper en vrijblijvend geklets” nemen nog altijd meer politieke heren dan dames deel.
  Dat zag u over het hoofd, onbedoeld. Het zij u vergeven, alsmede het hoge gehalte aan de ouderwetse wij/zij argumenten.

  Like

 11. Job zegt:

  Ik ben benieuwd wat je in dit perspectief vindt van de uitspraken van Victor Orbán, die de (feminiene) Westerse liberale democratie geen lang leven meer beschoren ziet door haar inherente besluiteloosheid, en die de autoritaire (viriele) wijze van besturen van mannen als Erdogan en Putin veel effectiever acht.
  Wat ik in dat opzicht paradoxaal vindt is dat hier en bij DDS regelmatig te lezen is dat Nederland een dictatuur aan het worden is en dat de EU autoritair zou zijn, Dit zou juist een tegengestelde ontwikkeling betekenen, weg van de feminiene overlegcultuur.

  Like

 12. toetssteen zegt:

  @Sylvia Groot
  Kunt u me ook een lijstje overleggen van de vakken waarin werd afgestudeerd? En dan graag de exacte vakken, want de rest neem ik nauwelijks serieus en zouden in mijn optiek nooit een universitaire studie mogen zijn. Ik heb namelijk niets met een hoogleraar vrijetijdskunde, tabaksontmoediging, filantropie en meer van dat soort onzin vakken.

  Schrijver heeft wel degelijk gelijk, deze maatschappij is volkomen vermutst. En dan bedoel ik niet dat het fout is om gevoel en medemenselijkheid te tonen. Zorgen voor een goed klimaat in het bedrijfsleven enzovoort, nee, ik doel op de dwang dat jongetjes die liever in een boom hangen nu opgevoed worden met de dwang dat dat wilde spelletjes gedrag fout is en hij moet gaan zitten breien. Oh, nee, dat mag ook niet meer, want dat is zo stereotiep! Ze moeten samen een puzzeltje maken van een brave new world waar de roze vogeltjes rondvliegen en de leeuw naast het lam staat te grazen….
  Mja, het ontwaken zal nog hard worden. Mannen en vrouwen zijn niet eender (wel gelijkwaardig, maar dat is een ander onderwerp), dat willen ontkennen zal onherroepelijk leiden tot grote problemen, en in een multi- etnische al helemaal. Waarom? Wel omdat andere culturen zich niet aan die o zo mooie roze barbiegedachten zullen houden.

  Like

 13. toetssteen zegt:

  @Jean
  Ik heb wel een punt van kritiek. Ofschoon Thatcher beslist een lady was, dus uiterlijk bepaald geen masculien type, kan ik de door haar gevoerde politiek niet bepaald feminien. Goed, ze was geen socialiste…..

  Springen ik over naar Australië waar Gillard (socialiste) er een enorme puinpak van heeft
  gemaakt.

  http://www.barenakedislam.com/2014/04/10/australia-police-are-hunting-three-arab-muslims-who-allegedly-gang-raped-two-16-year-old-girls/

  Dat is een uitvloeisel van de ze zijn zoooo zielug clubjes uit socialistische hoek. De Aussies zijn nog niet zo gefeminiseerd, maar ook daar lopen socialiste dikke tranen te janken over het brute optreden van Abott.
  Maar lees eens hoe ook daar de rechterlijke macht volkomen vertrut is, zelfs als het om kerels gaat.
  Kortom, ik zou het liever op willen hangen aan het socialisme. In het socialisme zit iets masochistisch. Helaas is die houding doorgesijpeld in het onderwijs van laag naar hoog.

  Like

 14. Trias Politica zegt:

  @jan, humor, douze points!

  Like

 15. Pingback: De feminisering der Westerse cultuur | De Vrije Chroniqueurs

 16. Jan zegt:

  Nederland debiliseert verder:

  Bart Smit luistert naar kritiek feministen
  Speelgoedfolder toont nu ook jongen met stofzuiger


  Speelgoedwinkel Bart Smit heeft in de nieuwste catalogus een jongetje afgebeeld die met een speelgoedstofzuiger speelt. En eentje die kookt. De afbeeldingen lijken een reactie op de hevige kritiek die het bedrijf vorig jaar over zich heen kreeg vanwege rolbevestigende reclame.
  http://www.joop.nl/kijk-nou/detail/artikel/28792_bart_smit_minder_seksistisch/

  Like

  • Sylvia Groot zegt:

   @Bigljohn, 11 augustus 2014, 22:02 uur:
   Mannelijke leraren moeten een inhaalslag maken op de scholen, omdat vrouwen altijd een voorkeur kregen en volgens mij blijven krijgen.

   U heeft wellicht bij de gefrustreerde Ton van der Kroon een mannenworkshop gevolgd?
   Volgens berichten doen jonge vrouwen het op universiteiten gewoon beter dan jongemannen.
   Tegen de tijd dat de laatsten liever hun piemel achterna lopen en het bier ontdekken, blijven de dames gewoon doorstuderen.
   Tja, dan wordt het resultaat uiteindelijk zichtbaar in de maatschappij, blijkbaar helaas voor u.

   Daarnaast wilden de socialisten dat de rolpatronen doorbroken zouden worden:
   dus huppa…. mannen integreren in traditionele vrouwenberoepen en omgekeerd vrouwen in mannenberoepen.
   Resultaat: er is bijna geen hoofdzuster meer te vinden. Ze werden vervangen door de hoofdverpleger die gezellig hun ondergeschikte verpleegsters commanderen.
   Een vrachtwagenvrouw ziet men echter zelden;
   en wat gingen de here tekeer nadat vrouwen werden aangespoord ook het leger in te gaan.

   Guttegut…. dat is natuurlijk geen enkel probleem voor angstige mannetjesputters.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s