DE KLATERENDE LACH VAN EEN VROUW

Screenshot 39

Geliefd bij de Turken: het levend doormidden zagen van gevangenen

(Door: Driek)

Gelukkig, eindelijk, dat is nu werkelijk een pak van mijn hart. Want de aanvoerder van de knechten van Beëlzebub, Recep Tayyip Erdoğan, die sinistere potentaat die vrouwen het lachen in het openbaar heeft verboden, is tot president verheven. Nu, in het land van Erdoğan verdwijnt die lach toch wel. In dat moskeeënland, inmiddels een verdoemd land en veroordeeld tot een troosteloze zwarte naargeestigheid, verdwijnt binnenkort alle levensvreugde. Want wat is bekoorlijker dan de klaterende lach van een mooie vrouw? Doch in het Turkse spookpaleis van Erdoğan wordt niet gelachen. Er worden geen toneelvoorstellingen gehouden, geen vrolijke partijtjes voor jongelieden en geen dichters die hun zielenroerselen als vonken afvuren op enthousiast luisterende mensen. Er zijn alleen nog ellenlange lulverhalen over Allah en zijn profeet Mohammed, gehouden door vieze baardige imbeciele imams, gehouden in stinkende moskeeën.

En terwijl van verre alreeds de snerpende zweepslagen klinken op gebogen naakte schouders, knechtswerk wordt verricht door christenen in doodsnood, en gevangenen, gevallen in de met bloed besmeurde handen der islamitische barbaren en als slaven verkocht, was deze walgelijke Mefisto de gastheer van ons koningspaar. Kan het erger? Ja, tegenwoordig wel. Je hoef niet veel meer te doen dan het dagelijks nieuws te volgen om stapelgek te worden.

Maar, lezers van E.J. Bron, de catastrofe heeft zich nog niet voltrokken, Turkije komt niet bij de kliek van het Europees gedachtegoed. Er staat niets vast, omdat wij nog steeds een minister-president hebben als Mark Rutte. Gelukkig. Ons kan niets gebeuren. En met dat linzenetende heethoofd als die Turkse president Erdoğan, staat – op ons koningshuis na –  niemand werkelijk  te trappelen van ongeduld om die enge man binnen te halen. Voorlopig is het besluit om Turkije met zijn haatdragende islam te omarmen nog heel ver weg. Een fijne geruststellende gedachte.

En alhoewel de lezer dagelijks bijna al zijn geestelijke energie offert aan de berichten  der Socialistische en Nationaal Socialistische couranten, het dagelijkse gif tot zich neemt en geteisterd wordt door berichten over nog meer moskeeën en nog meer islam, wil ik de lezer, indien deze zin in heeft,  even mee terugnemen naar de 19e eeuw. Dit is belangwekkend, want in november 1922 werd Mustafa Kemal erkend als de nieuwe leider van Turkije. En na nieuwe vredesbesprekingen met de geallieerden volgde in 1923 het Verdrag van Lausanne dat door veel Turken als acceptabel werd gezien. Toen werd Turkije een fijn en normaal land. Weliswaar islamitisch, maar, zouden we nu zeggen: de meerderheid deed het goed. Ze waren niet allemaal zo. Je had er een heleboel goeie onder.

Maar daar ging eerst heel wat aan vooraf. “De zieke man” werd Turkije vroeger genoemd, en dat was terecht. Het Turkse leger, dat eenmaal geheel Europa met grote schrik vervulde en dat te vuur en te zwaard doordrong tot aan de poorten van Wenen, was in de loop der tijden volkomen ontaard en verzwakt en zag zijn macht teruggedrongen. In de loop van de 19e eeuw hebben zich hele landstreken – weliswaar met heel veel wapengekletter – aan de invloed van de woeste Turken kunnen ontworstelen.

De onrust begon  in Griekenland. Iemand, waarschijnlijk een rechtse onruststoker, riep toen waarschijnlijk: minder Turken, of misschien: weg met de Turken. Zoiets moet het zijn geweest. Een opruier dus. En de Grieken, nimmer de herinnering aan hun vroegere grootsheid verloren, want de geesten der mythische goden waren nog altijd rond, werden als door een felle bliksemschicht met nieuwe glans verlicht.

Screenshot 40

Een islamitische Turk wurgt een Zuidoost-Europeaan

En, lezer, zoals de Griekse mythe verhaalt: zij, de kinderen van het Licht, stieten de kinderen der Duisternis van hun troon om zich van de opperheerschappij meester te maken. Zij, de Grieken, waren bezield met een vernieuwd verlangen naar vrijheid, zij wilden de chaotische wrede wereld der Turken vernietigen. Het broeide onder de hartstochtelijke bevolking. die verschrikkelijk te lijden had onder de wrede Turkse heerschappij. En de Grieken, gewend als zij waren zich te koesteren aan de warme boezem der Aarde, te leven als de eerste stervelingen in het Paradijs, hun leven te leiden in onschuld, want nooit waaiden er orkanen of winterstormen die aan de velden hun lentedos konden ontnemen: de Grieken wilden hun eigen volmaakte wereld die zoveel schoons te bieden had heroveren op die miserabele volgelingen van Mohammed.

En, plotsklaps, in 1821, greep het volk naar de wapenen. De gekwelde, doch vermetele, Grieken trotseerden de woeste legerschare der Mohammedanen. Lange tijd hielden de dappere Grieken kloekmoedig stand. Maar toen kwam het verschrikkelijke moment dat den vijand zich manifesteerde in haar gehele misdadige ruwheid. Op den duur moesten zij de overmacht der gewelddadige Turken voelen, want op gruwelijke wijze verminkten de misdadige sadistische Turken hun families. Hun hoofden en armen werden afgehakt en kinderen werden levend begraven of verbrand. In Griekenland gingen deze barbaren wel bijzonder wreed tekeer. Ja, lezer, dat waren dus de Turken. Volgelingen van een duistere profeet. Onze latere gastarbeiders die het schoonmaakwerk kwamen doen. Je gelooft je oren niet, maar volgens enkele bewindslieden waren dit de stugge werkers die mee hebben geholpen ons land op te bouwen.

Die verschrikkelijke niet te beschrijven strijd, want de tomeloze wreedheden der boosaardige Turken waren buiten alle proporties, duurde van 1819 tot 1921. Voor de Grieken kreeg die strijd een bijzonder gevaarlijk karakter toen Turkije de hulp inriep van Mehemet Ali, de Pacha van Egypte. Deze droeg de onderwerping van Griekenland op aan zijn zoon Ibrahim. En ook toen werden er ontzettende wreedheden door de woeste Turken begaan.

Maar, gelukkig, eindelijk trok de ellende waaraan de Grieken blootstonden de aandacht van heel Europa. Iedereen werd ineens klaarwakker. De regeringslieden van Engeland, Frankrijk en Rusland sloegen de handen ineen om het ongelukkige Griekse volk te helpen. De Turkse vloot werd in de haven van Navarino vernietigd. Een Frans leger verdreef de troepen van Ibrahim uit Morea. In het jaar 1830 werd Griekenland eindelijk vrij verklaard.

Toen het eiland Kreta in 1897 tegen Turkije opstond, grepen de dappere kinderen van de god Zeus opnieuw vol geestdrift naar de wapenen. Maar ook nu brachten ze het er slecht vanaf. Grieken zijn genieters, geen strijders. En als de grote mogendheden niet tussenbeide waren gekomen zouden de Turken tot Athene zijn doorgedrongen. Turkije moest, ondanks zijn overwinningen, Kreta toch afstaan. Dit eiland werd nu onder het bewind van de Griekse kroonprins geplaatst. Het Turkse Rijk ging na de vreselijke Krimoorlog zienderogen achteruit. Zijn financiën verkeerden in deerlijk slechte staat. De regering leende steeds om de haverklap geld, doch bleek op den duur niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Daarbij stonden de christenen in het Turkse Rijk aan gruwelijke vervolgingen bloot. In 1875 en 1876 brak onder de christenen een opstand uit, een opstand die zulke ontzettende daden van weerwraak bij de Turken ten gevolge had, dat Rusland het noodzakelijk achtte zich met de zaak te bemoeien.

De Russisch–Turkse oorlog, die vanaf 1877 tot 1878 werd gevoerd, liep voor de Turken heel noodlottig af. Reeds waren de overwinnaars op weg naar Constantinopel toen, vooral op aandringen van Engeland, de vrede van San Stefano tot stand kwam. Servië, Montenegro, Roemenië en Bulgarije werden vrij verklaard, en deze staten waren het, die tezamen met Griekenland, in 1913 het deerlijk verzwakte Turkije te lijf gingen. De Turken leden vreselijke nederlagen en spoedig kwam uiteindelijk na veel strijd de vrede tot stand, waarbij bepaald werd dat Turkije een groot deel van zijn gebied moest afstaan.

Lezers, ik neem hier geen blad voor de mond. Ik heb geen zin in aalmoezeniersgepraat. Ik zeg het hier, zonder geaarzel, op deze site, waarin het vrije woord nog steeds gekoesterd wordt en heilig is: het zoude verstandig zijn van onze regeringsleiders Turkije de eerst komende honderd jaar maar links te laten liggen. Want het is en blijft een wreed en onbetrouwbaar volk. Het is voor geen cent te vertrouwen.

Screenshot 41

Door:
Driek
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Europa, Griekenland, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, Moslims, Rotzakken, Turken, Turkije. Bookmark de permalink .

18 reacties op DE KLATERENDE LACH VAN EEN VROUW

 1. dot zegt:

  Sultan of dictator ? Allebei mijn generaal ! Erdogan wil de kalifaat, het is duidelijk !

  Like

 2. janfreak zegt:

  Ook Duitsland heeft al te kennen gegeven er niet op gebrand te zijn dat Turkije lid wordt van de EU.

  Like

 3. Johan V zegt:

  Een leuke Hollandse schone mag ik graag horen lachen . Maar in Turkije daar hebben al die lelijke wijven bijna allemaal een snor , nee die hoef ik niet te horen . Misschien wel goed als de vrouwen ( snorremansen ) daar niet meer mogen lachen.

  Like

 4. Sjaak zegt:

  Tjakkaaaa !
  Bedank voor deze uiting die alles op een punt brengt !
  —————————————————————
  Er zijn alleen nog ellenlange lulverhalen over
  Allah en zijn profeet Mohammed, gehouden
  door vieze baardige imbeciele imams,
  gehouden in stinkende moskeeën.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Deze passage vond ik ook het meest van toepassing op de sinistere vreugdeloosheid en de geestdodende duisternis van de islam.
   Krankzinnigen zijn het die zo willen leven en dit ook met fysiek geweld aan anderen willen opdringen!

   Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Een prima artikel van U Driek. Tijdens enkele vakanties op Kreta, heb ik vernomen hoe vreselijk de Turken daar hebben huisgehouden. Er is een klein dorpje, in het westelijk deel van Kreta, genoemd naar 2 Griekse martelaren, die door de TURKEN LEVEND WERDEN GEVILD! Zo is dat moslimvolk allemaal! Wat Atatürk aangaat, voor deze generaal kan ik nog enige sympathie opbrengen, en wel, omdat hij van Turkije EEN SECULIERE STAAT had gemaakt, en omdat HIJ een PLEURISHEKEL HAD AAN DE ISLAM.

  Like

  • jantjeuitnl zegt:

   Lees maar eens wat met goedvinden van ons koningshuis met Balthasar Gerards is gebeurd. Da’s ook niet heel lang geleden.
   Nu wordt iemand die een waxinelichthoudertje gooit meer dan een jaar gevangen gehouden.
   Daarmee wil ik de spreekwoordelijk wrede Turken niet goed praten.

   Like

 6. Luchtpint zegt:

  Hebben jullie dit al gelezen ? Zou relevant kunnen worden op langere termijn. Turkije heeft Salafisten gesteund en dat kan gaan ontploffen in hun eigen gezicht !!!

  http://www.jihadwatch.org/2014/08/the-islamic-state-this-is-a-mess-of-turkeys-making

  Het iets langere stuk komt van

  http://www.washingtonpost.com/world/how-turkey-became-the-shopping-mall-for-the-islamic-state/2014/08/12/5eff70bf-a38a-4334-9aa9-ae3fc1714c4b_story.html

  Like

 7. Marc Bouwman zegt:

  Goed verhaal. Ik zou toch niet mijn geld op Rutte zetten. Integendeel. Als ik hier in Europa iemand zou vertrouwen aangaande de Turken, dan is het toch eerder Merkel die overduidelijk is over een Turks lidmaatschap voor de EU.

  Like

 8. Roger Catrysse zegt:

  En dat Turkije wordt met de tijd lid van Europa niet te begrijpen

  Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  Goed stuk weer, Driek! Ja, er ging heel veel aan vooraf. Maar tenslotte……Het Kemalisme hield het zo ’n ruime driekwart eeuw vol en nu, in een paar jaar tijd, wordt alles weer afgebroken…..
  Is er stemfraude gepleegd? Misschien. Maar zelfs om dat te kunnen laten slagen moet toch een afdoende aantal mensen plotseling op Erdogan gestemd hebben.
  Waaróm? Zien ze zóveel in de Islam? Blijkbaar.
  Sommigen zullen nu zeggen, dat je je dan ook kunt afvragen, waarom zoveel Duitsers destijds dan op Hitler stemden, maar persoonlijk vind ik dat toch gemakkelijker te verklaren: Er was veel wanhoop in Duitsland na WOI; de geallieerden hadden met het Verdrag van Versailles een kapitale fout gemaakt, men zocht een zondebok (de Joden)…….Je hoeft geen (massa) psycholoog te zijn om de roep om een Sterke Man te verklaren….. Maar de roep om de Islám, zelfs zonder concrete redenen…..
  Als je het mij vraagt is dat toch een specifiek, onaangenaam iets van veel Oosterlingen…..

  Like

 10. Trucker zegt:

  Mijheer Driek wil nog een kleine aanvulling maken :
  moslimbroeder hussein barack beschouwd erdogan als een goede vriend

  http://www.barenakedislam.com/2014/07/18/obamas-bff-pm-erdogans-anti-israel-speeches-have-incited-muslim-violence-against-jews-in-turkey/

  Like

 11. Auke zegt:

  Grieken van die tijd waren overwegend christelijk en zeker geen aanhangers van de afgod zeus.

  Like

  • Driek zegt:

   Auke zegt: Grieken van die tijd waren overwegend christelijk en zeker geen aanhangers van de afgod zeus.

   Ja beste Auke, maar dit hoort bij mijn verhaal, en daarin zijn de Grieken nog altijd de kinderen van de god Zeus, ook wel genoemd Jupiter. Ik ben nog niet van de achterlijke hoor.

   Like

 12. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Hier hoef ik niets aan toe te voegen. UItstekend werk.

  Like

 13. Scarlatti Bombatti zegt:

  En ondertussen wordt op tv Indië herdacht… terwijl binnen onze eigen grenzen alweer de moslims staan te trappelen om een bloedbad aan te richten… En dat alles tóegestaan en ààngemoedigd door ‘onze’ overheid en regenten als v AARStsen… het is amper te bevatten nog…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s