Het vasthouden aan het absurde onderscheid islam-islamisme zal tot de vernietiging van Europa door de islam leiden

Screenshot 5

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron)

Het vasthouden van de media aan het absurde en door niets bewijsbare onderscheid islam-islamisme (dit onderscheid maken alleen westerlingen, moslims wijzen zo´n onderscheid strikt van de hand) zal tot de vernietiging van Europa door de islam leiden. De als vreedzaam bestempelde, in de realiteit echter uiterst gewelddadige en op wereldheerschappij bedachte, islam heeft met dit noodlottige onderscheid daarmee – net zoals het door Odysseus verzonnen paard van Troje – de muren van onze westerse landen geslecht en staat als Trojaans paard midden in onze urbane centra in Duitsland en Europa. Klaar om de landen van de “ongelovigen” te overwinnen en de langverwachte “gouden appel” (symbool voor het christelijke Rome)  in te lijven.

Zelfs de hoogste politiekringen weten niets over de aanspraak op wereldheerschappij van de islam 

Toen ik in 2006 een voordracht over de islam hield voor officieren van justitie, rechters en belangrijke politici van een grote Duitse deelstaat (meer hier), kwam een van de hoogste politiemensen enkele minuten voor mijn toespraak bij me dat het vermoedelijk een hersenspinsel was om te beweren dat de islam wereldheerschappij wil. Dat kon toch niet waar zijn. Welnu, dat was in het jaar 2006.

Nu hebben we het jaar 2014 en het valt te betwijfelen dat de politieke en uitvoerende elites van onze westerse landen nu meer weten over de islam dan deze hoge politieman acht jaar geleden.

Hardnekkig blijft men erin geloven dat de islam net zo´n normale religie is als de grote religies van het boeddhisme, het hindoeïsme, het christendom of het Jodendom. En – aangesproken op de duizenden wereldwijde terreurdaden in naam van Allah – blijft net zo hardnekkig de legende van zogenaamd twee islamitische systemen overeind: die van de “vreedzame” islam en zijn niet vreedzame derivaat “islamisme”.

Mohammed was de eerste islamitische terrorist. Alle huidige terroristen doen hem na en beroepen zich op zijn woorden en daden

Hoe het echter tot het derivaat van het gewelddadige “islamisme”, dat zogenaamd niets te maken heeft met de ware islam, kon komen, kunnen zijn apologeten net zomin uitleggen als de vraag hoe het kan dat die “islamisten” hetzelfde boek, de koran, en dezelfde profeet, namelijk Mohammed, zo fundamenteel foutief kunnen interpreteren dat ze een zogenaamde vreedzame religie in haar tegendeel veranderen. En net zomin hebben ze er een antwoord op waarom het de “goede” islam in 1400 jaar kennelijk niet is gelukt zich helder en duidelijk van zijn boze tweeling “islamisme” te distantiëren en zich hiervan voorgoed te hebben ontdaan.

Mohammed, de eigenlijke centrale figuur van de islam en diens uitvinder, was de eerste islamitische terrorist in de geschiedenis van de islam. Hij voerde meer dan 60 roof- en veldtochten uit, overviel karavanen en vermoordde iedereen die zich niet onmiddellijk tot de islam bekeerde. Hij liet hun vrouwen als slaven verkopen, hield zelf talrijke slavenconcubines en verkocht de kinderen ook als slaven. Hij beval iedereen te doden die de islam verlaat en ook diegene die kritiek op de islam heeft – en hij beval bovendien de wereld van de “ongelovigen” met het zwaard en met terreur te bedekken, totdat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen.

Screenshot 4Het vasthouden aan het absurde onderscheid islam-islamisme zal tot de vernietiging van Europa door de islam leiden

Niets anders doen tegenwoordig diegenen, die door naïeve en/of onwetende media, politici of geestelijken als “islamisten” worden neergezet, dus als zogenaamd afvalligen van de “ware islam” – terwijl die “islamisten” in werkelijkheid de trouwste volgelingen van Mohammed, de koran en de Hadithen zijn. De Arabischtalige wereld lacht om dit onderscheid en is er blij mee – hij heeft immers de meeste baat bij de verovering van Europa door de islam. Het vasthouden door de Europese elites aan een zogenaamd vreedzame islam is het paard van Troje, waardoor Europa ooit net zo door de “krijgers van Allah” ingenomen en vernietigd zal worden als Troje door de soldaten van Agamemnon.

De onzin van het onderscheid tussen islam en islamisme is niet uit de koppen van de elite te krijgen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er bestaat geen islamisme-islam controverse, behalve in de koppen van westerse goedmenschen, geestelijken, niets vermoedende intellectuelen en politici of stiekem tot de islam bekeerde islamwetenschappers, die in hun leugenachtige boeken en geschriften de islam mooipraten tegen diens ware aard in.

Er bestaat maar één enkele islam, en die heeft niets gemeen met de hierboven genoemde wereldreligies, behalve het feit dat hij zichzelf “religie” noemt. Maar de islam is geen religie in de gebruikelijke zin van het woord. De islam is veel eerder een doodscultus (in de zin van de gewelddadige ascetische doodscultus)dan een religie: “Jullie houden ervan om te leven! Wij houden ervan om te sterven!” is een van de standaarduitspraken van islamitische geleerden als zij zich, vervuld van haat en nijd, tot het superieure Westen richten. En inderdaad: het hele systeem islam is erop toegespitst een eeuwige Jihad tegen de volkeren van de “ongelovigen” – zoals alle mensen genoemd worden die zich niet tot de islam bekennen – te voeren.

 

Screenshot 10

Doden, moorden, onthoofden, vernietigen  

Dat is de boodschap van Allah aan zijn gelovigen. Wie voor de islam sterft, wie “ongelovigen” doodt, wie zich voor de uitbreiding van zijn religie en voor de vernietiging inzet van diegenen die weigeren de islam als hun toekomstige religie aan te nemen, voor hem heeft Allah een volledig arsenaal beloningen paraat. Martelarenstatus, intocht in het paradijs met eeuwig genot met 72 maagden, die de meer dan 2000 (!) passages uit de koran en Hadith volgen en hun leven opofferen in de strijd met de goddeloze “ongelovigen”. Pas wanneer de hele wereld islamitisch is, komt – zo staat het in de koran – de “eeuwige vrede” in de wereld. Want het belangrijkste doel van de islam is de heerschappij over de wereld. Daar verandert ook de twijfel van de onwetende hoge politieman van een Duitse deelstaat niet het geringste aan.

Het belangrijkste doel van de islam was en is het verkrijgen van wereldheerschappij, van het dar al-Islam. Ondanks dit feit, ondanks de talloze islamitische publicaties hierover, ondanks de soera´s van de koran, waarin Allah zijn gelovigen expliciet beveelt de hele wereld te islamiseren en alle andere religies te vernietigen, ontbreekt tot nu toe ieder besef hierover bij de verantwoordelijke politici, journalisten en de andere “elites” van de niet-islamitische landen en regeringen.

“Mein Kampf” en de “Koran” behoren tot de meest verkochte, maar minst gelezen boeken

Net zoals bij Hitlers “Mein Kampf”, miljoenen malen gekocht, maar nauwelijks gelezen, gaat het bij de koran: hoewel een van de meest verkochte boeken ter wereld, wordt dit machiavellistische boek van een door en door politieke theocratie, die zich 1400 jaar lang zo succesvol als religie heeft gecamoufleerd, eveneens nauwelijks gelezen. En dit, hoewel alle doelen van de islam er gedetailleerd in beschreven staan, zoals wereldheerschappij, terreur, het vermoorden van “ongelovigen”, oorlog en rooftochten tegen de landen van de “ongelovigen”. Zo bestaat er bijvoorbeeld een hele soera die “De buit” heet. Er bestaat echter geen soera die bijvoorbeeld “tolerantie” of “vrede” heet!

De islam is de historisch langst voort durende sekseapartheid van de wereldgeschiedenis

Het zijn de barbaarse sharia, de eeuwige subordinatie van de vrouw tegenover de man (die de islam tot een historisch unieke en langst voort durende sekseapartheid van de wereldgeschiedenis heeft gemaakt), het bevel van Allah en Mohammed om alle “ongelovigen” te doden inclusief het gebod de “ongelovigen” over hun ware doelen te misleiden (Taqiyya), die de islam definitief als politiek veroveringssysteem ontmaskert en uit het verbond van serieuze religies katapulteert.

Dit zou je allemaal kunnen lezen als je de koran ter hand zou nemen. Maar de meeste moslims kennen hem tegenwoordig net zo weinig als destijds de Duitsers Hitlers “Mein Kampf”. En nauwelijks een westers politicus, nauwelijks een journalist en zo goed als geen enkele criticus van de islamkritiek heeft ooit meer dan een vluchtige blik in dit boek van het kwaad geworpen. Hierin bestaat hun tweede historische falen binnen een eeuw na hun catastrofale falen tegenover het nationaalsocialisme. Opnieuw wordt het resumé van Churchill weer waar, volgens welke men alleen maar van de geschiedenis kan leren dat de mensen niets geleerd hebben van hun geschiedenis.

Screenshot 9Bron:
http://michael-mannheimer.info/
Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Desinformatie, Europa, hersenspoeling, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, koran, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Mohammed, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, sharia, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

14 reacties op Het vasthouden aan het absurde onderscheid islam-islamisme zal tot de vernietiging van Europa door de islam leiden

 1. Is ons allemaal bekend,maar zolang de politici stoicijns blijven ontkennen en je de Nederlanders ,enkelen uitgezonderd,met geen mogelijkheid van de stoel krijgt,zolang zal dit gezwel door blijven etteren!

  Like

 2. Jean zegt:

  Iedereen weet het en toch blijven de lafaards en verraders de ondergang knuffelen.
  Ondergang? Wat bedoeld u?
  ISLAM bedoel ik want het is een achterlijke perverse gewelddadige smeerlapperij die in een beschaafd land totaal verboden zou moeten zijn en niet gesubsidieerd zou worden iets wat ze hier doen.
  Als wij nu de lafaards en verraders uitschakelen dan is het poepsimpel om die perverse vuiligheid uit te schakelen, niet?
  Daar wij tegen elke vorm van geweld zijn zullen wij ze uitschakelen door ze te deporteren naar die grote zandbak samen met hun perverse baardapen daar kunnen ze rondlopen zonder broek dat is gemakkelijker om reten te likken.

  Like

 3. Benesha zegt:

  De elite weet dit al lang hoor. De open grenzen en het vernietigen van de culturen van inheemse bevolkingen staan in het draaiboek tot het bekomen van de Orwelliaanse maatschappij.

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  “Jullie houden ervan om te leven! Wij houden ervan om te sterven!”

  NOU DOE DAT DAN OOK, STEL ACHTERLIJKE ZANDAPEN EN LAAT ONS MET RUST!
  Zijn jullie woestijnen nou nóg niet groot genoeg voor jullie zieke hobby?!

  Like

 5. Wim Peters zegt:

  Zijn wij dan de 4 enigste die dit zien ?

  Like

 6. fleckie zegt:

  ‘PEOPLE’ , hoofdredactioneel|varia, van hoofdredacteur M.SWIRC,…NIW,88.2014.
  Zeker als de directe slachtoffers v.d.oorlog je familie en vrienden zijn,is het soms moeilijk om mensen met een tegengesteld standpunt te blijven spreken,je daartoe te blijven verhouden.Als voor jou bij berichtgeving over de oorlog bekende gezichten horen,verandert alles.Dan is er geen sprake van een abstracte discussie………….Mensen met een vergelijkbare achtergrond komen op verschillende politieke posities uit. Waarbij de ogenschijnlijke vredesduif soms in oorlogsmodus functioneert en degene die door anderen als havik wordt betiteld ’s nachts wakker ligt v.d.doden aan beide kanten.Het in beeld brengen van die verschillende kampen is een v.d.belangrijkste taken van het NIW.Zeker in deze tijden krijg ik telefoontjes en muiltjes over hoe we het alsNIW in ons hoofd halen om een bepaaldepersoon a.h.woord te laten. Zolang ik zowel van linkerzijde als van rechterzijde’tot de orde word geroepen’ ben ik redelijk tevreden,waarbij overigens voor mij steeds minder duidelijk is wat ook alweer rechts is en wat links………….Intussen komen de meest uiteenlopende mensen in de media a.h.woord over ‘Gaza’,geregeld met gebrekkige kennis van zaken.Ik krijg pijn in mijn buik van uitzendingen waarin Israel wordt weggezet als een land dat graag kinderen en vrouwen doodt. Maar ik word ook misselijk van OORLOGSHITSERS op h.Amerikaanse Fox News die verklaren dat ‘onze regering zou moeten doen met de Mexicanen wat Netanyahu doet met de palestijnen ‘…………….Juist daarom werd ik deze week zo gelukkig toen ik zangeres Mathilde Santing bij KNEVEL en VAN de BRINK hoorde vertellen.Ze was net terug uit Israel en legde op invoelbare wijze uit wat het betekent voor een mens als je een paar keer p.dag moet schuilen voor het
  Luchtalarm.Voor een raket die bedoeld is om je te doden.Het is zo belangrijk dat ook niet-Joodse Nederlanders een breder perspectief schetsen,met daarin de sterk overbelichte Israelische ervaring.Ik werd er diep door geraakt.Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat anderen in Nederland in spiegelvorm precies hetzelfde hopen.Het Midden-Oosten-conflict is geimporteerd in de Ned.samenleving,of we het willen of niet? Na de uitzending luisterde ik naar een lied van Mathilde Santing en werd opnieuw ontroerd toen ze zong:’Beautiful people,you live in the same world as I do.But somehow I never noticed you”.######################################

  Like

 7. cat zegt:

  Islam MUST die.

  Like

 8. Jaantje zegt:

  Willen we een beetje in vrede en welvaart voortbestaan dan is een ding zeker we moeten ervan af.

  Like

 9. Vederso zegt:

  Goeie tekst. Eigenlijk zou elke ambtenaar hier een examen in moeten doen. Een examen waar je ook voor kunt zakken en de consequentie zou moeten zijn dat men dan een baan bij de overheid wel kan vergeten. Een gestelde vraag in dit examen: Wat is de belangrijkste doelstelling in de islam? Het goede antwoord: Wereldoverheersing/de ondergang van de westerse cultuur en samenleving. Andere vraag: Waar staat in de koran de zgn. Gouden Regel? Antwoord: Nergens. Ik kan het gehuil in de MSM al horen als iemand dit zou voorstellen. Verdreven christenen in Mosul spraken hun verbazing er over uit dat ook hun buurman hen naar het leven stond. (zie Daniel Greenfield) Zolang programma’s als P&W dit nog onder het tapijt schuiven, zal de islam hun levenswijze en wereldbeeld aan ons gaan opleggen.

  Like

 10. Ekster zegt:

  Gisteravond zag ik weer zo’n sterk staaltje onzin op televisie. Paddy Ashdown van de Engelse LibDems riep ISIS op om terug te keren naar “de oorspronkelijke”, en volgens de grote denker Ashdown, oh zo “vredelievende islam”, zoals het oorspronkelijk bedoeld zou zijn. Hoe krom kan een mens redeneren en hoeveel onzin kan een politicus ongestraft uitkramen? Werkelijk waar, het was weerzinwekkend. Deze man weet ofwel totaal NIETS van de (historie van) islam, ofwel is hij een smerige leugenaar. Wel, de man is politicus in het land dat zich verkoopt aan steenrijke Arabieren, dus dan weet je wel hoe het zit; weer zo’n typisch voorbeeld van een leugenachtige politicus die wij in dit deel van de wereld als volksvertegenwoordigers kiezen.

  Like

 11. Pingback: Waar het Westen terugvecht, buigen de “islamisten” | E.J. Bron

 12. Tom Hendrix zegt:

  DE ISLAM IS EEN SMERIGE VUILE GORE DOODSCULTUS EN DE PEST VOOR DE WERELD!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s