Zomer 2014. Wegkijken kan niet meer

Screenshot 54

(Door: Hans Moll)

Zomer 2014 is een zomer vol zegeningen. Het antisemitisme is nu zo zichtbaar naar buiten gebroken dat niemand er meer om heen kan. Dat is winst in de heersende politiek correcte cultuur van wegkijken en toedekken.

We kunnen er niet omheen: tijdens een Gaza-demonstratie op de Haagse Hoefkade roepen Moslimjongeren op om ‘alle Joden te doden’. Op pro-Palestina betogingen zijn vlaggen met hakenkruizen meegevoerd. In eerste instantie is natuurlijk nog geprobeerd dit welwillend met de deken van ‘de economische achterstand’ toe te dekken.

Zo staat bijvoorbeeld op de EO-site: ‘Volgens journalist Bakker heeft de (Schilders)wijk altijd al problemen gehad. Er is heel veel armoede en mensen hebben continu het gevoel dat ze worden achtergesteld en gediscrimineerd.  De stap naar de duidelijkheid en het perspectief van ISIS is daardoor duidelijker.’

Lees verder>>>
(h/t vederso)
Joost Niemöller

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Palestijnen", "Religie van de vrede", "Verrijking", antisemitisme, Appeasement, Arabieren, Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Elite, Eurabië, Hypocrisie, ISIS, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, kalifaat, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Moslims, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Racisme, Rotzakken, sharia, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

3 reacties op Zomer 2014. Wegkijken kan niet meer

 1. fleckie zegt:

  ……………..’ TUNNELVISIE’…………… NIW 8.8.2014, ………’..Tunnelvisie deed Israel h.gevaar van tunnels onvoldoende inzien’ .’ Hamas wilde dat de journalisten hun angst en lot zouden gaan delen en aan het zogenaamde Stockholmsyndroom ten prooi zouden vallen’. Van Hans Knoop.
  ‘ Het kan verkeren! Ook in Israel,al is de kans gering dat minister Lieberman van Buitenlandse Zaken ooit van Bredero heeft gehoord.Israel heeft naar zijn mening slechts enkele opties voorhebt bewaren v.d.rust aan de zuidgrens. Het heeft volgens hem de keuze tussen de complete vernietiging. En. Uitschakeling van HAMAS en het onder toezicht stellen van Gaza door de VN,naar het voorbeeld van KOSOVO,of zelf in delen van GAZA aanwezig blijven. et feit dat de ultrarechtse Lieberman een VN-mandaat voor GAZA een serieuze optie noemt,mag alleszins curieus worden genoemd. een enkele organisatie ter wereld heeft in ISRAEL zo weinig gezag als juist de V.N. Elke buitenlander die dit laatste voorstel zou hebben gedaan zou hoongelach ten deel zijn gevallen…………………VN-MANDAAT………………..Alhoewel de status van GAZA een internationaalrechtelijk onduidelijke is,zijn de meeste deskundigen van opvatting dat deze langstrok formeel tot EGYPTE behoort.Dit land voelt er echter weinig voor zoveel ARMLASTIGE en FUNDAMENTALISTISCHE PALESTIJNEN binnen de. Eigen. Grenzende hebben. VN-blauwhelmen faalden er in het verleden in GAZA doorgaans in terroristische aanslagen op kibboetsen in de grensstreek te verhinderen. Ja,inderdaad! Ook voor de Zesdaagse Oorlog vonden die aanslagen plaats,zij het niet in de grote steden………..Toch verdient een nieuw VN-mandaat een serieuze kans.Dat VN-troepen niets waard zouden zijn is een veel gehoorde verzuchting in Israel.Het is echter een slag in de lucht.VN-troepen zijn evenveel waard als het mandaat dat ze krijgen. Er dient nadrukkelijk onderscheid te worden gemaakt tussen VN-waarnemers,VN- vredeshandhavers en VN-vredesopleggers. De laatste categorie kanzware militaire middelen inzetten en zonodig zouden goed getrainde NAVO-militairen het VN-mandaat kunnen uitoefenen,zoals ook NAVO-eenheden in het voormalige Joegoslavië op basis van een VN-mandaat werden ingezet. Een optie die dus alleszins de moeite waard is,om goed tegen het licht te houden. ……….Nu Israel en de terroristische bewegingen op dinsdag een humanitair bestand hebben afgekondigd lijkt het ook tijd om de verrichtingen van zowel de IDF,de regering als de Israelische voorlichting eens aan een kritische analyse te onderwerpen…………………WINST en SCHADE……………….
  Het eerste dat zou moeten worden gewogen welke winst en welke schade deze oorlog Israel heeft opgeleverd.Een oorlog kent goede en slechte dagen.Zelfs in de glorieuze Zesdaagse Oorlog zijn operationeel ook zaken misgegaan. Men heeft de eerste dagen infanteristen de GOLAN willen laten innemen,hetgeen op een fiasco uitliep.Eerst na een staakt het vuren met JORDANIE en EGYPTE heeft Israel met gepantserde eenheden en zware luchtaanvallen die hoogvlakte aan het eind van de oorlog weten te veroveren. En wat te denken van de beschieting door de luchtmacht van het Amerikaanse oorlogsschip de LIBERTY voor de kust van Tel Aviv? Ook in deze zoveelste aflevering v.h.gevecht om Israels EXISTENTIE. Zijn er zaken misgegaan………..Duidelijk is dat het tunnelnetwerk door Israel niet of onvolledig in kaart is gebracht.En verder lijken er in enkele incidenten gevallen misschien ten onrechte aanvallen op scholen en ziekenhuizen te zijn uitgevoerd.Israel heeft die incidenten in onderzoek en dat gebeurt doorgaans grondig en objectief.
  Op de eerste dag van het grondoffensief zei de Israelische minister van Defensie dat het leger maximaal drie a vier dagen nodig had om alle tunnels te lokaliseren en op te blazen. Uiteindelijk ging de oorlog langer duren dan de Jom KIPOEROORLOG in 1973……… ….DISPROPORTIONEEL………..Uit interviews op o.a.CNN en het Israelische Channel 10 met militaire deskundigen bleek dat een grondoffensief onontkoombaar was. Vanuit de lucht konden de tunnels niet worden gespot.Uit officieuze,maar betrouwbare bron heeft mij informatie bereikt dat de legerleiding er de afgelopen twee jaar bij herhaling op heeft aangedrongen seismologen met hun geavanceerde technologie op afstand het tunnelnetwerk in kaart te laten brengen. de steeds klemmender verzoeken door de legerleiding zouden- aldus de bron- aan dovemansoren zijn met alle gevolgen van dien………..Verder heeft Israel in de voorlichting verzaakt de wereld duidelijk te maken dat het niet uit was op het maken van zo veel mogelijk burgerslachtoffers en het aantal- gezien de omstandigheden.- weliswaar in absolute cijfers hoog was maar in militaire zin relatief beperkt.Israel heeft verzaakt vanaf de eerste dag disproportioneel geweld te duiden en onderuit te halen. Dat het verwijt van’disprortioneel’ de toon in de berichtgeving zou gaan zetten had men van tevoren kunnen en moeten weten.Ook in. Oorlog van 2009 was dit het onterechte verwijt aan het Israelische leger. De vele onschuldige doden die aan de palestijnse kant zouden vallen zou het beeld over de juistheid v.d.oorlog in vele media doen kantelen.Compassie met de underdog is een menselijke reactie en daar is verder ook niets verkeerd mee.Maar Israel heeft daar geen adequaat antwoord op weten te geven
  ,daar waar HAMAS er maximaal van heeft geprofiteerd. Niet voor niets heeft HAMAS oorlogsverslaggevers de eerste dagen van het grondoffensief VERBODEN de GAZASTROOK te verlaten.
  HAMAS wilde dat de journalisten
  Hun angst en lot zouden gaan delen en aan het zogenaamde Stockholmsyndroom ten prooi zouden vallen.Dat is geen verwijt aan journalisten ter plekke.Ook het STOCKHOLMSYNDROOM is menselijk en zelf ik heb daar in bijvoorbeeld de Biafra-oorlog in 1969 ook de …. gevolgen van ondervonden……Ben ik na de dagelijkse aanvallen van de Nigeriaanse luchtmacht letterlijk over de lijken stapte en de uitgestoken handen van de hongeroedeemkinderen zag,werd ik als harde nieuwsman ook partij en ging ik Nigeria als schuldig voor het humanitaire leed aanmerken.
  Kolonel Ojoekwoe van Biafra was ook voor mij de good Guy en generaal Gowon van Nigeria de bad Guy en de verantwoordelijke voor die hongerkinderen en dagelijkse slachtpartijen. .Vele decennia later las ik in de New York Times een analyse over dieAfrikaanse oorlog uit een ver verleden.Uit die rustige weergave v.d.feiten bleek de werkelijkheid een geheel andere te zijn geweest dan zoals ik hem toendertijd daar beleefde. De conclusie luidde dat de leider van Biafra de bad Guy was en Nigeria alle denkbare humanitaire hulp had aangeboden die door Opoekwoe werd afgewezen. Die hongerbuiken leverden immers schokkende beelden op………………
  VERZUURDE RELATIES…………..Waar HAMas ook indirect en misschien onbedoeld in is geslaagd is het verzuren v.d.relatie tussen Israel en de Ver.Staten.Ik kan mij niet herinneren dat die relatie ooit in het verleden een dergelijk niveau heeft bereikt,of het moet tijdens de Sinaicampagne van 1956 zijn geweest toen Eisenhower Israel gelastte de troepen uit de Sinai terug te trekken.Ben Goerion was echter van een ander kaliber dan Netanyahu,die overigens de laatste weken goed heeft gepresteerd.Ben Goerion deedwat hij moest doen en liet nimmer zijn oor naar de Israelische vox populi hangen. Niet in 1956 ,niet tijdens de herstelbetalingen met Duitsland en niet met het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met de Bondsrepubliek.
  Toch is er- als de berichtgeving correct is onbedoeld door de IDF een megaoverwinning geboekt door het voorkomen van waarschijnlijk de grootste golf van terroristische aanslagen in de geschiedenis v.d.Joodse staat………..Uit verhoren van gevangengenomen. Hamas terroristen en buitgemaakte documenten zou blijken dat men voornemens was op of rond Rosj Hasjana vanuit de tunnels op Israels grondgebied tientallen,mogelijk zelfs honderden Israëli’ te doden en te kidnappen. Alleen al het verijdelen van dit gedetailleerde plan is het leven v.d. Ruim zestig militairen die in GAZA sneuvelden waard geweest, Zelfs als de verijdeling van een megabloedbad in en rond de dorpen langs de grens het enige tastbare resultaat van bijna een maand oorlog voeren zou zijn geweest zou de opbrengst al als batig moeten worden gekwalificiteerd . In combinatie met de primaire doelstelling, de uitschakeling van de raketlanceerinrichtingen en het opblazen v.d.tunnels, is opnieuw sprake van een indrukwekkende Israelische militaire prestatie die in militaire kringen wereldwijd wordt geroemd. Het leger kan alleen een catastrofe voorkomen,vrede moet daarentegen door de politieke leiding worden gebracht.######################################################################

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘ De GEESTEN van HAMAS’. NIW 8.8.2014 van Jan Frankea.’ in de Gazastrook zijn hele wijken totaal vernietigd. e midden van alle verwoestingen blijkt het vrijwel onmogelijk de posities van HAMAS in kaart te brengen’…………….Twee grote graafmachines scheppen hopen puin uit een diepe krater in de wijk SHIJaia in het oosten van Gaza-stad. Hoe dichter bij de grens met Israel,hoe groter de vernielingen. Kilometerslang staat vrijwel geen steen meer op de andere ,in eenapocalyptisch landschap dat doet denken aan de beelden van vernietidpgde Syrische steden als Homsen Aleppo. Er hangt de indringende geur van lijken.De reddingswerkers hier vinden, 21 dagen na de hevigste bombardementen op de wijk en op de tweede dag v.d.wapenstilstand ,geen intacte lichamen meer,alleen nog. Kleine stukjes mensenlevens in verregaande staat van ontbinding…………………’De ingangen van de tunnels kan ik niet laten zien.Niemand weet waar ze zijn’…………Op het belangrijkste radiostation in Gaza roepen HAMASSTRIJDERS de overwinning uit. Ze hebben 64Israelische soldaten gedood en de Joodse staat een maand lang in de houdgreep gehouden met hun raketten:”Nu gaan we onderhandelen met EGYPTE. We weten dat de Israëli’s weer hun diplomatieke trucs gaan toepassen,maar onze doelen zijn helder. een einde aan de wurggreep op GAZA, een eigen haven en een vliegveld.” er volgt een strijd.ust overwinningslied. Wat HAMAS en andere militante bewegingen in Gaza doen en willen is genoeglijk bekend,maar eenmaal in de dichtbevolkte kuststrook blijkt het vrijwel onmogelijk de militaire activiteiten v.d.beweging met eigen ogen waar te nemen.”Pas op met wat je schrijft over Hamas,” fluistert Laila ( niet haar eigen naam) ,bij de paspoortcontrole in een hotel in Gaza stad.” Ze lezen wat er overal in de media verschijnt en ik kan in de problemen komen als de verhalen alleen maar negatief zijn.” Laila is een FIXER in Gaza. Ze regelt interviews,vertaalt en zorgt dat journalisten gevaarlijke situaties vermijden.Zonder FIXER met connecties met Hamas is het niet mogelijk journalistiek werk te verrichten in Gaza, de controle van de beweging is totaal. “De ingangen v.d.tunnels kan ik niet laten zien.Niemand weet waar ze zijn. we noemen de Hamas-leiders geesten, omdat sommige nog nooit door iemand zijn gezien,” zegt Laila.
   COMMUNICATIECENTRUM…..Hoe moeilijk het is de strijdende partijen in Gaza te portretteren blijkt ook uit een bezoek aan het Al-Shifa-ziekenhuis in het centrum van Gaza Stad.Hiervandaan werden volgens het Israelische leger raketten afgevuurd. Hamas zou er een ondergronds COMMUNICATIECENTRUM hebben, beveiligd voor bommen door de honderden gewonden bovengronds.Voor het ziekenhuis hangen een paar Hamas-strijders in camouflageuniformen rond. In de ziekenhuizenbeddn liggen mensen. Met de meest vreselijke verwondingen over het hele lichaam en schotwonden.” Ik weet niet wie van hen Hamas-strijders zijn”, roept de dokter die iedere avond het aantal overleden patienten rapporteert.”Wij behandelen hier nu tienduizend mensen,aan alles is te kort. Wat zeker is,is dat alle kinderen die je ziet onschuldig zijn.Zij kunnen toch nooit een geweer afschieten!” ……….Op de vraag of Hamas niet eerder akkoord had moeten gaan met een wapenstilstand om het hoge aantal doden en gewonden te beperken,reageert hij woedend.”Wij hebben geen v.iegtuigen, luchtalarm of tanks.Zij zijn de enigen die voor ons opkomen. De Israëli’s zijn verantwoordelijk voor onze doden. Niet Hamas!”……….De dokter deelt zijn blik op de situatie. Intussen blijft door de stringente richtlijnen van Hamas een belangrijk deel v.d.werekelijkheid in Gaza voor journalisten buiten beeld.################################

   Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  En weer het gelul van: “die moslims en jongeren zijn zielig”, en “ze hebben geen baan”, en “ze zijn arm”. Allemaal gelul van de RODEN/SOCIALISTEN van met name de PvdA en uiteraard de SP en de DWAALLICHTEN van GL. Want klootzakken, wat denken jullie dan van de 100 duizenden Nederlanders – waaronder de meesten jongeren zijn- die NIET met hakenkruisvlaggen lopen en buurten terroriseren. Ik word KOTSMISSELI(JK VAN DE POLITIEK,DIE BEWUST HET ECHTE PROBLEEM NIET BENOEMEN, te weten de AANWEZIGHEID VAN DE MOSLIMS EN DE ISLAM!! Maar ook het CDA, de VVD, en uiteraard D66, WILLEN HET NIET WETEN!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s