GELIJKENIS (3)

Screenshot 41

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t Byzantium)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

12 reacties op GELIJKENIS (3)

 1. windwens zegt:

  Ze zijn alleen nog brutaler en poetsen niet eens hun genocide gevoelens weg door iedereen heimelijk in een oven te stoppen en daar mee te trachten te verdoezelen waar ze mee bezig zijn.
  Islam is dood en verderf gelijk aan het Nazisme.

  Like

 2. Man,man,het komt allemaal zo mijn strot uit!Laten we alsjeblieft nu eens tot verzet komen;tegen de regering,tegen de Eu,tegen de massa-immigratie,tegen de islam!Ik gun mijn kinderen toch echt een toekomstperspectief!En dat hebben ze nu niet,en wij zelf ook niet!

  Like

 3. Th.M. van Baarle zegt:

  Is er in uw omgeving een brede greppel te vinden waar u en uw naasten en verwanten in passen om hetzelfde te ondergaan?
  De terugkerende Syrië-gangers hebben er mogelijk al op geoefend.
  Is het wellicht tijd om dit soort ‘beestmensen’ aan te raden hun geluk elders te beproeven?

  Like

 4. fleckie zegt:

  …………..’ HOE (NIET) het EUROPESE ANTISEMITISME te BESTRIJDEN’, …..
  NIW 22.8.2014., van Carlo Strenger………..De neiging van rechts Israel om Europa te beschuldigen v.h.deligitimeren v.Israel heeft desastreuze gevolgen voor het politieke aanzien van ISRAEL…………………De oorlog in Gaza heeft tot een zorgwekkende golf van antisemitische incidenten,demonstraties en uitingen geleid. Ze…lopen…uiteen…van moslims die antisemitische leuzen schreeuwen tot rechts-extremisten die roepen dat joden vergast moeten worden.Dat fenomeen beperkt zich niet tot de straat – ook de intelligentsia deden mee..Een paar voorbeelden:de Italiaanse filosoof en voormalig politicus Gianni Vattimo zei in een radioprogramma dat hij graag een paar zionisten zou neer schieten en dat Europa geld moet inzamelen om HAMAS te helpen meer raketten te kopen. De Spaanse toneelschrijver Antonio Gala schreef dat het hem niet verbaasde dat de Joden in het verleden zo vaak verbannen waren.
  Het lijdt …geen…twijfel…dat…Europese …regeringen…in…Duitsland,..Spanje,..Italië,..Groot Brittannie, en andere landen waar zich antisemitische…incidenten…voordeden..snel moeten reageren. Als dit fenomeen de kans krijgt zich te verspreiden,..zonder ..scherpe ..veroordeling..van..veiligheidsdiensten …en…justitie, dan zullen de Europese Joden zich al gauw in een onmogelijke situatie bevinden. Nu al zijn er Europese steden waar Joden geen keppeltjes meer dragen op straat en hun Israelische vrienden vragen in h.openbaar geen Hebreeuws te spreken. Een situatie die absoluut onaanvaardbaar is. Tot zover het voor de hand liggende :geen enkel beschaafd persoon,van welke nationaliteit,overtuiging of ras zou hier anders over kunnen denken…………………VEROORDELING………………..Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de …Europese …media …navenant …gereageerd hebben. Alle grote Duitse en Franse kranten,tijdschriften en radiostations die ik volg hebben deze antisemitische incidenten zeer serieus genomen en ze bovendien nadrukkelijk veroordeeld. Toonaangevende intellectuelen,zoals de prominente Duitse socioloog Ulrich Beck,hebben uitgebreide analyses geschreven van deze recente gebeurtenissen,en ook overheden hebben in navolging hiervan gereageerd: de Franse
  minister-president Manuel Valls zei dat een aanval op FRANSE Joden een aanval op Frankrijk is en veel Duitse politici hebben vergelijkbare uitspraken gedaan. De Duitse ambtenaren die ik sprak, maarde anoniem wensen te blijven,vinden dat er niet genoeg mensen zijn gearresteerd. Ze vinden dat ..de ..berechting ..v.d….verdachten….snel moet gebeuren..en ..als..waarschuwing..moet dienen. Ze hopen dat op deze manier de diep zorgwekkende golf van antisemitisme onder controle gebracht kan worden….Maar er is nog een manier waarop deze golfbaan antisemitisme ..wordt ..aangekaart,..en die baart mij ernstige zorgen. Die manier zou wel eens destructief en zelfs catastrofaal kunnen zijn. Rechts Israel heeft lange tijd volgehouden dat elke kritiek op Israelische beleid, met name waar het de bezetting betreft,eigenlijk een uiting van antisemitisme is. Minister-presidentBenjamin Netanyahu klaagt al jaren iedere keer als het land bekritiseerd wordt…luidkeels…dat Israels…bestaansrecht…in twijfel wordt getrokken. En de mensen op rechts die verwoede pogingen doen hun koloniale stanunten over de bezetting van de Westelijke Jordaanoever..te..legitimeren, gebruiken de Europese antisemitische golf door heel hard’Zie je wel!’..te roepen.Zij zullen deze ontwikkelingen slechts zien als nog meer redenen om deze rampenpolitiek voort te zetten. Er is niets schadelijker voor Israel dan precies dat. ………………..
  BONDGENOTEN………………..Een nadere blik op de Europese media,vooral die van Duitsland en Frankrijk, laten juist stemmen horen die de kritiek op Israels acties in Gaza buitenproportioneel noemen en die vinden dat Israel inderdaad vaak ten onrechte onder een vergrootglas ligt.Syerker nog, de overweldigende meerderheid v.d.gerespecteerde mainstreammedia heeft zijn woede en afschuw geuit over de antisemitische neiging om JODEN als groep te beschuldigen voor de wandaden van Israels regering. De Europese mainstreammedia is inderdaad kritisch over veel van Israels daden,maar veroordeelt antisemitisme…eenduidig…en…steunt…Israels…recht…op…zelfverdediging,zelfs al zijn velen van hen van mening dat Israels reactie op de…AANVALLEN…van…HAMAS…buitenprortioneel is. De neiging van rechts Israel om Europa te beschuldigen van het deligitimeren van ISRAEL, en sterker nog de suggestie..of..zelfs …regelrechte…beschuldigingen..dat..Europa..antisemitisch is, is moreel verwerpelijk en heeft rampzalige gevolgen voor het politieke aanzien van Israel.Israel heeft in Europa veel vrienden die om ons [Israel,red.] geven,maar wel denken dat de bezetting zowel moreel onhoudbaar is als funest voor de toekomst van Israel………Het is terecht dat Israel erop wijst dat zijn daden…..buitenproportioneel…veel…aandacht…krijgen…vergeleken…bij…die…van…Rusland…en…China…en …vooral…vergeleken…bij…wat…er…in…SYRIE …gebeurt,zowel door de Assad-regering als door de barbaarse horden van de Islamitische Staat. Tegelijkertijd moeten we er met alle middelen die ons ter beschikking staatvorm zorgen dat wij onze vrienden en bondgenoten niet van ons vervreemden door hun kritiek op Istaels daden af te doen als antisemitisch.Als BENNETT en Lieberman cum suis denken dat Europa irrelevant is voor Israel bewijst dat slechts hun gebrek aan politiek inzicht,en een gebrek aan begrip voor de existentiële en strategische behoefte van het land. Israel zal in de komende maanden flinke kritiek te verduren krijgen. an hebben we onze vrienden in Europa even hard nodig als die in de Verenigde Staten om ons te beschermen tegen beschuldigingen en eenzijdige aanvallen……………Dit artikelverscheen eerder in Haaretz.
  #############################################################################

  Like

 5. lucky bee zegt:

  De Ene voor hun ideologie, de andere voor hun Allah en Mohammed.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Klopt voor de volle 100%!

  Like

 7. fleckie zegt:

  ……………….HOOP………………,NIW 2.8.2014,door Columnist Salomon Bouman.
  ‘De onbetwiste uitkomst van de oorlog heeft ISRAEL …GEDWONGEN om HAMAS ..via EGYPTISCHE bemiddeling,als onderhandelingspartner te aanvaarden’.
  Zonder een oplossing v.h.palestijnse probleem..zal..Israel..niet in vrede kunnen leven.Ik ben ervan overtuigd dat de Gaza-oorlog dat opnieuw heeft aangetoond. het is een harde conclusie,die niet alleen een duurzaam vreedzaam leven ontzegt aan Israëli’s en palestijnen maar wegend de uitval v.h.escalerende conflict ook Joden in de diaspora confronteert met verbaal en fysiek antisemitisme. Is er dan nog wel een uitweg uit de bijna honderd jaar durende botsing tussen het zionisme en het palestijnse nationalisme? Volgens de logica v.d.geschiedenis ..zou..de..GAZA-oorlog ..een keerpunt kunnen zijn,omdat alle oorlogen tussen landen,hoe lang en wreed ook, uiteindelijk met vrede werden bezegeld………..Het Israelisch-Palestijns conflict onttrekt zich helaas aan deze logica doordat het meer het karakter heeft van een bijzondere burgeroorlog volgens het adagium ‘twee volken vechten om EEN land’. Deze definitie v.h.conflict voldoet echter nog slechts gedeeltelijk. In het Israelisch-Palestijns akkoord van Oslo heeft de PLO in 1993 de staat Israel binnen de bestandslijnen van 1949 erkend. Israel is in conflict met de STATENLOZE PALESTIJNEN gebleven doordat de in het akkoord van Oslo voorziene mogelijke Palestijnse staat naast Israel door politieke ontwikkelingen in Israel wordt geblokkeerd. De burgeroorlog–een botsing tussen Israëli’s en Palestijnen..in..door..Israel beheerst .. en gecontroleerd gebied– woekert voort. In beide gemeenschappen zijn sterke stromingen die elkaar om religieus geinireerde redenen niet erkennen en derhalve aanspraak maken op het betwiste grondgebied in het vroegere Britse mandaatgebied over PALESTINA.Volgens het VN-delingsplan van 1947 was er een kortstondige Palestijnse staat. Deze ging als gevolg van Palestijns–Arabische agressie ten onder toen Israel de oorlog won en de Westelijke Jordaanoever onder JORDAANS ..bewind kwam en de GAZASTROOK ..in EGYPTISCHE handen viel………..De weigering van Hamas ,om islamitische redenen,om de staat Israel te erkennen is de diepere oorzaak voor de recente gevechtshandelingen. de weerstand in Israel,niet alleen om veiligheidsredenen,maar ook, wegens diep religieuze motieven, om Judea en Samaria op te geven,is ook een aspect van de nog onbesliste burgeroorlog………..Tegen een hoge ..binnen–..en..buitenlandse..prijs..kan..Israel..het conflict met de Palestijnen,in dit geval Hamas,wel met superieure militaire macht beheersen,maar niet beslissen. De Gaza–oorlog. Is EEN van velen die zullen volgen als een politieke oplossing v.h.conflict uitblijft.In 1993 leek een uitweg nabij,maar bleek mede als gevolg van ontwikkelingen in Israel; de moord op premier Yitzhak Rabin in 1995) een fata morgana…………….Als de ideologische en veiligheidsmotieven …zo…diepgeworteld zijn..is..er..dan..nog wel…hoop?…Ja,die is er als Israel..en..de..Palestijnen( Hamas) tot het inzicht komen ..dat..de..prijs..voor de voortzetting van het conflict ondraaglijk hoog wordt. Ideologie zou kunnen bezwijken onder loodzware militaire en economische druk. Ik vraag me af of het zware Israelische offensief tegen Hamas in Gaza een bres heeft geslagen in de Hamas-ideologie,en deze organisatie onder DRUKMIDDEL.d.zwaar getroffen bevolking naar een pragmatische omweg zoekt rond de ideologische ontkenning van Israel. Dit argument geldt ook voor Israel. De oorlog tegen Hamas in Gaza heeft de Israelische bevolking gedurende een maand blootgesteld aan raketteurreur ,eiste een hoge tol an gesneuvelde en gewonde soldaten en is een zware tegenslag voor de economie. Ook heeft de onbesliste uitkomst v.d.oorlog Israel gedwongen Hamas als onderhandelingspartner ,weliswaar via Egyptische bemiddeling,te aanvaarden…………….De opkomst v.h.teroristische Islamitische Kalifaat in delen van IRAK en SYRIE zou naar mijn oordeel Israel kunnen en misschien zelfs moeten aanmoedigen…de..Sunni–Palestijnen..in..Gaza..en..op..de..Westelijke Jordaanover…een…vredesperspectief..te..bieden..om..te..verhinderen dat het Kalifaat daar vaste voet aan de grond krijgt. Het is Israelisch belang te doorgronden dat en vredesregeling met de Palestijnen de vredesverdragen met Egypte en Jordanie verstevigt.Ik zou het toejuichen indien Israel de eerder door Hamas gesteunde Palestijnse regering van nationale eenheid als onderhandelingspartner aanvaardt. Dan terug naar de Amerikanse bemiddelaar John Kerry,naar de tweestatenoplossing,zoals premier Netanyahu eerder in het vooruitzicht stelde? Ik zou ervoor willen pleiten,maar dan wel onder strikte Israelische VEILIGHEIDSVOORWAARDEN. ik vind de eis van Netanyahu dat Israel controle behoudt over de Jordaanvallei redelijk gezien de tijdens de Gaza-oorlog opgedane ervaringen en de opkomst van het Kalifaat……………Ik begrijp dat Netanyahu Hamas geen winst gunt na deze oorlog.Is dat verstandig? Ik zou hem willen aanbevelen de blokkade rond Gaza aanzienlijk te verlichten,in te stemmen met de aanleg van een haven en vliegveld om de 1,8 miljoen Palestijnen..in…Gaza…economischee hoop te geven. Reconstructie van Gaza en economische groei zouden de ingrediënten kunnen zijn voor bijstelling van de ..haat–ideologie van HAMAS.Er is na de -oorlog een nieuwe dynamiek ontstaan waarop ..verder..gebouwd..kan..worden..als..de..emoties..en..angsten kunnen worden overwonnen.Gaza mag geen slaghoedje blijven in het bredere Israelisch–Palestijns conflict.
  ##############################################################################

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘Excuus CHRONICLE voor GAZA–advertentie………..NIW.2.8.2014.
   Het Britse weekblad THE..JEWISH..CHRONICLE heeft zijn excuus aangeboden voor een advertentie voor een inzamelingsactie voor de crisis in Gaza. het weekblad stelt dat het plaatsen v.d.advertentie,voor de actie van het Disasters Emergency Committee( DEC) ,een overkoepelende Britse hulporganisatie ,bedoeld was als..’PUUR ..HUMANITAIR…GEBAAR’.Nadat The Chronicle de advertentie had geplaatst,werd via ..Facebook…opgeroepen..tot..een ..boycot. Totdat het blad zijn excuses zou aanbieden………..Hoofdredacteur Stephen Pollard zei in en Statement dat de advertentie niet het standpunt v.h. blad uitdraagt.” De advertentie werd goedgekeurd door de voorzitter van The Jewish Chronicle,die niet betrokkeni is bij inhoudelijke beslissingen.Het was een advertentie voor humanitaire hulp die nergens een politiek standpunt inneemt”,aldus Pollard. In de advertentie is een Palestijns kind te zien met de tekst:’Duizenden kinderen in GAZA(…) zijn gewond,dakloos ..en..leven..in angst. Ze hebben dringend behoefte aan medische hulp,onderdak,eten en drinken’………..Pollard schreef ..dat..zowel..hijzelf..als..het..blad..’volledig achter …Operatie …Protective…EDGE…staan,zoals onze berichtgeving ook aantoont.’.
   ##############################################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    Correctie datum, moet zijn 22.8.2014

    Like

   • fleckie zegt:

    ……………….’De achtergronden van het conflict’,..door’Christenen voor Israel’ ,december 1991!!!!
    Na de INEENSTORTING van het …TURKSE of OSMAANSE RIJK, TIDENS DE EERSTE WERELDOORLOG.,kregen ENGELAND en FRANKRIJK toen het mandaat over SYRIE,LIBANON,IRAK,TRANSJORDANIE ..EN…PALESTINA. We zullen nu de historische achtergronden v.d.staat ISRAEL verder belichte en in h.bijzonder het Engelse mandaat over PPALESTINA,waarbij we vooral in zullen gaan op het toenemende ARABISCH-ISLAMITISCHE VERZET…tegen …de Joodse immigratie NAAR PALESTINA. …………
    HET ENGELSE MANDAAT,1922-1948………..Het Engelse mandaat over Palestina is de geschiedenis ingegaan als een periode waarbij de Engelsen erg veel last hebben gehad van de ruzies tussen de Joodse en Arabische gemeenschappen. Volgens de officiele gegevens v.d.Verenigde Naties bestond de bevolking van PALESTINA in 1919 voor slechts 10% uit Joden.De overige bevolking bestond uit Arabieren,waarvan ongeveer 10% christen was. In 1939 zou al 30% v.d.inwoners van Palestina Joods zijn. Deze toenemende Joodse immigratie werd een v.d.belangrijkste oorzaken v.d.toenemende Arabische onvrede met het mandaat.
    Een andere bron van onvrede met de Joden was het gevolg van de Joodse immigratie naar Palestina .De nieuw aangekomen immigranten kochten grond van ARABISCHE GROOTGRONDBEZITTERS, om zo grote KOLLEKTIEVE boerderijen,de KIBBOETZIM,op te richten. vanwege de steeds groter wordende stroom immigranten,namen JOODSE werkgevers zoveel mogelijk Joodse arbeiders in dienst. Dit maakte de Joden erg impopulair bij de Arabieren die zelf te kampen hadden met een flink aantal werkloze landarbeiders EN, ONGESCHOOLDE KRACHTEN. Toch waren de Joden NIET ..de..enige NIEUWKOMERS in h.land. Door de VOORSPOEDIGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING van het gebied,die DOOR de TOEVLOED, van JOODS KAPITAAL WAS ONTSTAAN,kwamen MEER DAN HONDERDDUIZEND ..ARABIEREN uit SYRIE,en LIBANON zich in PALESTINA VESTIGEN,wat de al bestaande problemen alleen nog maar vergrootten………………..De GROOT–MOEFTI………………..
    De eerste anti-Joodse rellenvoden plaats in april 1920 tijdens het ‘Nabi-musa’ festivaldat jaarlijks werd gehouden ter herdenking v.d.profeet MOZES. Uit h.gehele land waren Arabische boeren toegestroomd voor de festiviteiten.Na een aantal toespraken van enkele Arabische leiders,braken er…ontaan…anti-Joodse…rellen uit. Een v.d.Arabische leiders die een toespraak had gehouden,was…HAJ ..AMIN..AL-HOESSEINI, lid van een vooraanstaande familie uit JERUSALEM. Deze Haj Amin al-Hoesseini ..zou dit familielid van Y.Arafat,tijdens de Tweede wereldoorlogen graag geziene gast v.Hitler zijn. In 1921 werd Haj Amin door de Engelsen benoemd tot groot-moefti.Daarmee werd hij de belangrijkste religieuze leider in Palestina….Een jaar later richtten de Engelsen de Opperste Moslimraad op en Haj Amin werd gekozen tot voorzitter hiervan. hetzelfde jaar nog begon hij met h.organiseren van anti- Joodse relletjes en stakingen………………….RELLEN RONDOM DE KLAAGMUUR……………
    In 1928 braken er onlusten uit rond de Klaagmuur,die vooral belangrijk zijn geworden DOORDAT DE ISLAM IN DE STRIJD WERD EWORPEN TEGEN DE JODEN. de Klaagmuur, HET LAATSTE OVERBLIJFSEL van de TWEEDE TEMPEL,is het belangrijkste Joodse heiligdom.Tegelijkertijd..vormt…de..KLAAGMUUR .de westelijke grens v.d.Haram al Sharif, het gebied waar o.a.de Al-Aqsamoskee zich bevindt. Zo maakt zowel de islam als ..het..Jodendom..aanspraak op dit gébied. ???Direkt na de oprichting v.d.Opperste Moslimraad in 1922 begon deze organisatie het JOODSE TOEGANGSRECHT ….TOT….DE. KLAAGMUUR te beperken. et werd de Joden verboden schermen en bankjes mee te nemen om te gebruiken bij h.bidden..bij..de…MUUR. OP 24 sept.1928, op GROTE VERZOENDAG,zette nationalistische Joden echter toch een scherm bij de Klaagmuur neer om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen gescheiden konden bidden,net zoals dat in de synagoge gebeurt. De moslims wisten het echter voor elkaar te krijgen dat de Engelsen het scherm lieten weghalen op een moment dat de Joodse religieuze wetten dit verboden. de Opperste Moslimraad wist nog wat extra zout in de wonde te wrijven door met reparaties a.d.muur te beginnen.Na deze gebeurtenissen begon de Opperste Moslimrad ..met..een..LASTERCAAGNE ..TEGEN .. De..Joden. Ze beschuldigden de Joden ervan dat ze de Haram al- Sharif wilden overnemen. aj Amin al.- Hoesseini richtte een Comitee op dat zich belastte met de verdediging van dit complex.Zowel de laster-campagne..als..het..Comite…vond veel bijval bij de moslims,die zich klaarmaakten om de Haram al-Sharif tegen de heidenen te verdedigen………..Op 29 aug.1929 ,negen dagen na een demonstratie van zionisten bij de Klaagmuur,barstte de bom onder de moslims na eerst toespraak v.d.groot-moefti. Op verschillende plaatsen werden Joden aangevallen..en..vermoord.De Britten lieten snel troepen uit Egypte over komen om een eind te maken aan deze slachting waarbij honderden doden en gewonden vielen. ……………….DE. ARABISCHE…OPSTAND………..
    De laatste belangrijke opstand tegen de Britten en de Joden voor de stichting v.d.staat Israel,vond plaats tussen 1936 en 1939 en wordt door de Arabieren de GROTE. ARABISCHE. OPSTANDgenoemd. het bijzondere van deze opstand was dat hij 3 jaar heeft geduurd en dat de meerderheid v.d.Arabisch-Palestijnse bevolking erbij betrokken was. De bereidheid v.h.volk om in opstand te komen, werd ..veroorzaakt d.d.dood van Sheik jzz al.- DIN al-Qassam,een religieus leider die op 12 NEC.1935 met een groot aantal gewapende volgelingen werd doodgeschoten ..toen.. Hij..de..Palestijnse boeren tot opstand opriep. Sheik Izz al-DIn al-qassamhad in HAIFA en omgeving geheime revolutionaire cellen gesticht onder de bevolking,met als doel de Heilige Oorlog( Jihad) uit te roepen tegen de Engelsen en de Joden.De gespannen sfeer tussen Jpden en Arabieren kwam tot een uitbarsting.Joden en Arabieren vielen elkaar over en weer aan. In dezelfde maand werden overal in de belangrijkste Arabische dorpen nationale comités opgericht die het verzet zouden gaan leiden.Al snel organiseerden ze een algemene staking die pas zou worden stopgezet als aan de Joodse immigratie een halt zou worden toegeroepen……Ook Haj Amin al-Hoesseini ging zich met de opstand bemoeien.Hij richtte een guerillabeweging op die ook h.idee v.d.JIHAD hoog in het vaandel had staan. Ook legertjes v.Arabieren uit Syrie,Tránsjordanie en Irak begonnen zich in de strijd te mengen.,aangetrokken door h.voorbeeld van Izz al-Dinn al Qassam had gegeven. pas toen in september 1937 een Engelse a,bovenaards werd doodgeschoten namen de Engelsen maatregelen:de meeste Arabische leiders werden gedeporteerd en ook Haj Amin besloot het land te verlaten en naar IRAK te gaan,waar hij zou deelnemen aan een door NAZI’S geleide staatsgreep. Toch was de opstand nog niet voorbij: verschillende guerillagroepen bleven het land teisteren totdat uiteindelijk de Engelsen met zwaar geweld de opstand de kop in wisten te drukken…..Door al deze gebeurtenissen is deeriodev.h.Engelse mandaat een gewelddadige periode geweest,die ervoor heeft gezorgd datde weinige toenadering die er tussen Jood en Arabier was,is stukgelopen.Alleen met twee aparte staten,volgens een Engels rapport zouden ruzies tussen beide groepen voorkomen kunnen worden?######################################################################

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s