DE BURGER ONTWAAKT

Screenshot 15

(Door: Driek)

Niet geheel onverwachts, doch wel tergend langzaam, als ochtendnevel op ontkiemend lentegroen,  lijkt de burger uit zijn doffe sluimer te ontwaken. Zijn luikende ogen uitwrijvend, ontwaart hij een beeld dat hem verontrust. Niet langer kan hij met een zijden doek het naderend onheil bedekken. In hem is de vonk der waarheid door onheilspellend grimmige  geruchten aangeblazen. Zijn innerlijk geweten is altoos gesust door berichten in de Nationaal Socialistische Couranten, neergeschreven door listig journalisten die kleurige leugendraden spinnen en het volk onbeteugeld misleiden. Doch, heel misschien, is zijn innerlijk geweten langzaamaan ontvlamd. Niet langer kan hij voort doezelen en zich verschuilen achter de blanke boezem der onschuld.

De zoetgevooisde woorden van onze bedriegende bewindslieden zijn niet bij machte gebleken de bittere werkelijkheid der hakenkruisborden en antisemitische leuzen onder het mohammedaanse tapijt te vegen. Neen. In al die jaren van ongeloofwaardige zwetspraat onzer bewindslieden over de vredelievendheid der islam hebben de  gewetenloze volgelingen van ‘Mohammed de Vernietiger’ de tijd gegeven hun zwaarden te scherpen. Het beslissende moment voor de vredelievende burger is aangebroken. Zijn geweten gebiedt hem in opstand te komen tegen de slaafse onderwerping aan de islamitische barbaren. Kortom: de naïeve burger begint heel langzaam te ontwaken.

Misschien, weliswaar een lichtzinnige gedachte, maar misschien komt de tijd dat wij de christelijke ouderling Jan Peter Balkende, die ons heeft ondergedompeld in de grauwheid van de Europese Unie en ons tot slaaf heeft gemaakt van het Brusselse Kalifaat der Machtige Lieden, en dat orakel van Den Haag Diederik Samsom,  Fransje Timmerman, Alexander Pechtold en al hun kompanen in het  kwaad aan de hoogste boom kunnen opknopen. Dit is geen nobele gedachte. Maar lezers, voor nobele gedachten is op deze onbarmhartige site van E.J. Bron geen plaats ingeruimd. Hier worden leugens ontrafeld en verborgen waarheden aan het nakende daglicht blootgesteld. Iedere ambtelijke leugenaar krijgt hier de soldij die hij verdient. Echter mijn nobele gedachten gaan vandaag uit naar Geert Wilders, een verguisde held, een ridder der vrijheid die onze regerende samenzweerders keer op keer ter verantwoording roept voor hun jammerlijke daden. Geert Wilders, die onze eer waardig is, wenst met zijn onverschrokken fierheid niet te buigen voor de tirannie der profeet Mohammed en zijn maffe volgelingen. Ik vind Geert Wilders een held. En hierbij laat ik het.

Door:
Driek
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

82 reacties op DE BURGER ONTWAAKT

 1. ronezerman zegt:

  Wat een bemoedigend stuk, Driek; je slaat de spijker op z’n kop. Maar daarnaast geloof ik ook dat onze God (van Israël) alles vast in handen heeft. Ik beschouw de moslims (afgezien van de vreedzame onder hen) als de “geheiligden”, en als zodanig de “werktuigen van Zijn gramschap”, zoals we lezen in Jesaja 13. Spreekt ook Jeremia (51:20; 49:23) niet over de “hamer der ganse aarde”, die op haar beurt eveneens verbroken zal worden? Maar volgens Daniël (12) komt het uiteindelijk tot het verbrijzelen van de macht van “het heilige volk”, waarna alles voleindigd zal zijn. Alles volgens plan dus! Als mensen de genade, de verlossing door het bloed van het Lam Gods, stelselmatig verwerpen, blijft er alleen maar plaats voor de toorn! Als een voorproefje voor wat de wereld zo dadelijk nog te wachten staat! Openbaring 6:17. Gods zegen! Ron Ezerman.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   ronezerman: 22.51. uur. Inderdaad, uiteindelijk zal de Aanwezige alles ten goede keren.
   Maar ondertussen is het wel zoals Driek zegt in zijn artikel, wel van belang de tekenen des tijds te erkennen, Ron. Maar uiteindelijk is het van belang, om te vertrouwen op de G’d van Abraham, Isaac en Jacob.

   Like

  • Frans Brassens zegt:

   Welke sekte vertegenwoordig jij, Ron? Dat is niet zo één twee drie vast te stellen omdat álle sektes een cursus inlegkunde bieden met voorgedrukte tekstplaatsen, een cursus waar jij overduidelijk gebruik van hebt gemaakt.

   Ik kan je aanraden een studie te beginnen naar de oorsprong en de ontwikkeling van de vele religies die we kennen en met name ook betreffende het begrip ‘god’.
   Als je je verstand daarbij niet op nul zet, zul je tot de ontdekking komen dat ‘goden’ scheppingen zijn van de mens en niet andersom. Zelfs de Abraham uit het bekende boek deed er aan mee toen hij tijdens zijn reis naar betere oorden zijn lieve echtgenote haar beeldje van de oude stamgod afnam. Hij had namelijk uit het niets een nieuwe verzonnen die meer mogelijkheden bood.

   En dan die ‘heilige boeken’…..stuk voor stuk in elkaar gezet door mensen met een bedoeling, samenraapsels van oude verhalen (zoals het Oude Testament met een god die in wreedheid en onrechtvaardigheid nauwelijks onderdoet voor die uit de koran) of teksten die door misdadigers (samenkomend in de naam van een vermeend ‘profeet’) genoteerd werden om bepaald ongewenst gedrag te ‘rechtvaardigen’ omdat het van ‘hogerhand’ zou zijn voorgeschreven.

   Wat betreft de bijbel in het algemeen: Probeer er eens achter te komen hoe die ontstaan is in het jaar 325 op het Concilie van Nicea. Waarom sommige boeken er wél in kwamen en andere niet. Besef dan dat dat boek niets ‘heiligs’ in zich heeft en dat het door mensen in elkaar geflanst is. Dit nog afgezien van de vraag wat dat woord, heilig’ dan wel in mag houden. ‘Helend’ roepen exegeten dan bijvoorbeeld. Maar wat moet en kan er dan ‘geheeld’ worden?

   Like

   • Driek zegt:

    Geachte meneer Brassens,
    U bent atheïst. Doch de Bijbel is voor velen nog altijd een bron van troost. En u dient onderscheid te maken tussen het Oude – en Nieuwe Testament. Trouwens die meneer ronezerman beschikt in ieder geval over Bijbelkennis, want je moet wel de weg weten in de Bijbel om op die passages te komen. Mijn complimenten daarvoor. In de geschiedenis hebben grootse figuren in de Bijbel een bron van inspiratie gevonden. Enkel voorbeeld is Albert Schweitzer. Toch zeker geen lichtgewicht.

    Like

   • Jean zegt:

    Frans, volkomen mee eens, al meer dan 60 jaar zeg ik luid en duidelijk “religie is de opium voor het volk” daar ik niet verslaafd ben aan opium noch aan iets anders heb ik er gelukkig geen last van, mijn strijd tegen die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlpperij zal wel stijgen tot ze totaal verdreven is uit onze westerse landen.
    Daarom dat ik ook mijn strijd verder zal zetten tegen de lafaards en verraders onder eigen volk, voor 99% te vinden in dat kotsmisselijk EU gedrocht volgepropt met ordinaire misdadige zakkenvullers.

    Like

   • Trucker zegt:

    @ Frans Brassens 25 augustus 2014 om 10:04

    Tja bij tijd en wijle komen ze eens vanonder de stenen gekropen en spuwen gif alle richtingen…
    Lekker leuk het Christelijk geloof aanvallen, geen risico aan verbonden integendeel alle lachers op de hand.
    Ga naar pakweg den haag ergens en verkondig daar je theorien over de manual van de islamiet maar dan moet je geen ambulance bellen want die komen niet in die wijken.
    KOTSMISSELIJK wordt ik van jullie SOORT die uit benepen kleinburgelijk atheisme immer weer inhakt op de Joods Christelijke erfenis.
    Steeds die ergerlijke egoistische crap verkopen, wij schreeuwen niet in ieder topic van de daken dat we gelovig zijn of respect hebben voor onze Joods Christelijke waarden.
    Get lost

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Beste Driek,
    Atheïst wordt je als serieus mens niet zomaar wanneer je hele omgeving ‘religieus’ was en deels nog is. Zeggen wat ik zei doe je dan ook niet zonder gedegen kennis van zaken. Het kunstje van ‘Ron’ beheers ik minstens evengoed, getuige de destijds wanhopige Jehova getuigen, wier tekstbombardementen ik met eveneens van vindplaats voorziene bijbelteksten tegemoet trad. En getuige het feit dat ik – buiten mijn eigenlijke beroep – zelfs papieren in bezit heb die mij veroorloven anderen van bijbelinformatie te voorzien (om het zo maar eens te zeggen). Ik heb daarvan overigens nooit gebruik gemaakt.

    Het onderscheid tussen het O.T. en het N.T. maak ik uiteraard wel degelijk. Beide boekensamenstellingen stammen dan ook elk uit een geheel andere denk- en belevingswereld. De krampachtige pogingen, historische en recentere, om beide ‘werken’ in een logisch verband te brengen (het tweede als ‘vervulling’ van het eerste met name) doen zeer kunstmatig aan en lijden aan dezelfde inlegkunde die Ron hier op politiek presenteerde. Waarbij die van Ron overduidelijk een voorgekauwde versie daarvan betreft.

    De bijbel als inspiratie? Zéker, dat staat vast. Op allerlei gebied zelfs. Maar de bijbel is zeer zeker niet het enige boek dat mensen inspireerde, positief dan wel negatief. Want ook de bijbel is – zelfs heden ten dage nog voor sommigen – een gevaarlijke verzameling multi-interpretabele boekwerkjes. Zoals die van Nostradamus. Voor elk wat wils.
    Een en ander zegt uiteraard niets over de eventuele religieuze ‘waarde’ ervan.

    ‘Religie’, ‘godsdienst’, het zijn instrumenten ten behoeve van mensen die niet op eigen benen (denken te) kunnen staan en daarin houvast en troost vinden (iets waar ik absoluut niets tegen heb) EN van allerlei typen criminelen die er gebruik van maken om macht uit te oefenen over de simpelen en wat hen tevens een quasi rechtvaardiging biedt voor hun (wan)daden.
    In vroeger tijden betrof dit ook de ‘christelijke’ kerken – in bepaalde wat minder ‘verlichte’ kringen ervan dus zelfs nog altijd – en hoe dat zit met een sinds het jaar 622 vastgeroeste ‘religie’ als de islam weten we inmiddels maar al te goed.

    ALLE RELIGIES ZIJN KWALIJKE IDEOLOGIEËN DIE DE MENS MANIPULEERBAAR MAKEN, DIE DAARBIJ ZELFSTANDIG DENKEN BEMOEILIJKEN ZO NIET VERHINDEREN.

    De ene kwalijker dan de andere weliswaar.
    Maar toch. Religie en Politiek zijn twee verschijningsvormen van hetzelfde fenomeen. Het gaat in beide gevallen om ‘geloven’. Maar je moet iets niet ‘geloven’, je moet het zeker wéten. Daar ben je een zelfstandig denkend mens voor.
    Dat probleem dachten de samenstellers van de ooit vermaarde Heidelbergse catechismus op te lossen door te stellen (ik meen in ‘zondag 7’ of daaromtrent) dat het ‘geloof’ een ‘zeker weten’ is. Ach ja,…….geloof het maar.

    Like

   • Driek zegt:

    Meneer Brassens, u schrijft:
    Het onderscheid tussen het O.T. en het N.T. maak ik uiteraard wel degelijk. Beide boekensamenstellingen stammen dan ook elk uit een geheel andere denk- en belevingswereld. De krampachtige pogingen, historische en recentere, om beide ‘werken’ in een logisch verband te brengen (het tweede als ‘vervulling’ van het eerste met name) doen zeer kunstmatig aan en lijden aan dezelfde inlegkunde die Ron hier op politiek presenteerde.

    Dan ben ik blij dat we het op dit punt eens zijn.
    Verder schrijft u:
    En getuige het feit dat ik – buiten mijn eigenlijke beroep – zelfs papieren in bezit heb die mij veroorloven anderen van bijbelinformatie te voorzien (om het zo maar eens te zeggen). Ik heb daarvan overigens nooit gebruik gemaakt.

    Ja, ik hoop dat u mij dit euvel niet duidt, maar u werkt nu toch enigszins op mijn lachspieren. U bent dus een gediplomeerd Bijbel verteller. U heeft daarvoor de geldige papieren. Ik zoude zeggen, meneer Brassens, maak er ook maar geen gebruik van. Van die papieren dus.

    Doch ik wens u alle goeds.

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Driek, aan die papieren ben ik gekomen tijdens mijn jarenlange zoektocht naar wat ‘religie’ en ‘godsdienst’ dan wel zijn. Waarbij ik mij ook vergewiste van wat er in ‘opleidingen’ zoal verkondigd werd. Je ‘lacherige’ opmerking daarover raakt dan ook -helaas- kant noch wal.
    Om dit nog wat duidelijker te maken: In de jaren ’80 heb ik mij via een cursus voorzien van papieren die het mij mogelijk maken een cafébedrijf te beginnen. Gewoon, omdat ik dat leuk vond. Moet ik daarom een café openen? Oók nooit gebruikt dus.

    Ik heb mij naast veel andere religieuze zaken ook georiënteerd op de Theosofie. Erg interessant, maar ook dat is mijn pakkie an niet. Ik vond daar destijds evenwel een prachtig motto in het boek ‘De geheime leer’ van Blavatsky. En dat motto onderschrijf ik -met een straks volgende restrictie- ten volle. Misschien ken je het wel:
    ‘ER IS GEEN GODSDIENST HOGER DAN WAARHEID’
    Daarbij merk ik dan op dat ‘waarheid’ en ‘godsdienst’ niet op één lijn staan en dat ik mij afvraag hoe Blavatsky er toe kwam om ‘waarheid’ wél op een lijn te stellen met ‘andere’ godsdiensten. Mijn idee is, dat Waarheid boven al gaat. En waarheid heeft in de verste verte niets van doen met welke godsdienst dan ook. Waarheid gaat over feiten, godsdienst over bedenksels.

    Nog even een ernstige taalfout van mezelf recht zetten: Ik typte gisteren inderhaast ‘Atheïst wordt je als serieus mens niet zomaar. Schrap die t in ‘wordt’ maar s.v.p.

    En verder: Ik blijf uiteraard je door mij zeer gewaardeerde stukken lezen Driek, daar ben je héél wat beter in dan in kritiek op mijn – op kennis van zaken berustende – stellingname tegen verdovende middelen als ‘godsdienst’ of ‘religie’.

    Like

   • ronezerman zegt:

    Beste Frans! (1) Als het gaat om een studie naar de diverse religies kan ik je alleen maar zeggen dat ik niets heb met religie. Voor mij staat voorop de relatie met Jezus Christus. (2) Wat op de diverse concilies besloten is, daar heb ik feitelijk geen boodschap aan. Zeer kwalijk vind ik de besluiten van het Concilie van Trente (1545) , waar bijvoorbeeld de apocriefen werden “toegevoegd” aan de Bijbel, of de onzinnige leer van de transsubstantiatie op het 4e Lateraanse Concilie (1215). Eerlijk gezegd heb ik meer met de vergadering in Jeruzalem (Handelingen 15) waar staat dat God van meet af aan erop bedacht is geweest een volk voor Zijn Naam uit de heidenen te vergaderen (ik veronderstel hier de Gemeente van Jezus Christus), en daarna zal wederkeren om de vervallen hut van Jakob weer op te richten. Zie Openbaring 7:1-8! “Opdat het overige deel der mensen de Here zoeke”. Zie de schare, die niemand tellen kan in Opb. 7:9! (3) Het woord “heilig” doet mij denken aan mensen die van Godswege “apart gezet zijn” tot een bepaalde dienst. Alleen God is HEILIG! (4) Gods Woord is voor mij levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12), en: het bewijst zichzelf! De Bijbel is geen mensenwerk, beste Frans, maar Gods werk! En de Heilige Geest is Degene, die ons zal leiden (in en) tot de volle waarheid! Gods zegen! Ron.

    Like

   • jitskesez zegt:

    Voor uw informatie, het OT was compleet zoals we het vandaag de dag nog hebben, 600 jaar voordat Jezus werd geboren, en ook al eens vertaald, bijna 300 jaar voordat hij werd geboren, in het Grieks, zodat het een keihard feit is dat het OT authentiek is en nogmaals, allang bestond voordat Jezus werd geboren. Het NT is geschreven door de Apostelen van Jezus Christus en alle boeken behalve Openbaringen dateren van voor ’67 AD. De Kerk bezit *duizenden* manuscripten van de eerste eeuwen. De eerste editie van het NT zoals wij het kennen, behalve een beetje andere volgorde en de brief van Barnabas er ook bij, werd gepubliceerd in Jeruzalem in 100 AD door de Apostel Johannes, destijds hoofd van de Gemeente daar.
    De christenen zijn bijna drie eeuwen lang heftig vervolgd, maar toen niet meer, en konden toen vergaderen om het NT te behoeden voor valse brieven die er tussendoor waren gekropen maar niet echt waren. Ook is de brief van Barnabas verwijderd omdat het vrijwel een kopie is van een brief van Petrus.
    Het idee dat de Katholieke Kerk de bijbel heeft geschreven is verder bewezen onwaar omdat er niks Rooms instaat, en Luther de bijbel gebruikte om Rome de waarheid te zeggen met zijn 96 stellingen.
    Atheisten moeten echt ophouden te denken dat omdat zij de bijbel niet geloven, dat het zomaar een verzameling leugens van leugenaars wordt. Het is het meest nagetrokken, oudste geschiedenisboek dat de mensheid heeft, met een degelijke manuscript geschiedenis. Bijv. er werd in Qumram een kopie gevonden van Jesaja, gedateerd 600 B.C., en die is woord voor woord wat wij hebben (vertaald) in ons OT. Verder, in de Galatenbrief hoofdstuk 3 hangt Paulus een hele leerstelling op aan 1 letter (!) in Genesis, waaruit blijkt dat het door de tijden heen wel zeer precies is bewaard.

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Ik ga afsluiten, want als ik nu ook nog de hele kerkgeschiedenis moet gaan behandelen, en daar hoort dan het voortdurende geruzie van de aloude ‘kerkvaders’ bij, alsmede het langdurig gesteggel over de tweeheid of drieheid van het ‘godswezen’ en inderdaad ook het nogal anthrofophage transsubstantiatie verhaal (ouwel wordt vlees en wijn wordt bloed) en nog veel meer, wordt dit ‘een gebed zonder eind’, (om maar even in de sfeer te blijven).

    Ik constateer bovendien dat mijn opponenten het bestaan om ‘bewijzen’ te leveren juist uit het boekwerk dat ik kritiseer. Dat kan natuurlijk niet. Dat is hetzelfde als wanneer men een misdadiger van strafvervolging ontheft omdat hij zélf zegt dat hij onschuldig is!

    Ik constateer ook nog dat er kennelijk wordt gemeend dat bepáálde oude teksten die mogelijk authentiek zijn mogen gelden als komende uit ‘gods’ hand. Er waren en zijn meer religieuze geschriften die alle DOOR MENSEN beoordeeld zijn op hun ‘godswaarheidsgehalte’, wat me in casu tamelijk hoogmoedig voorkomt. Denk wat het N.T. betreft bijvoorbeeld aan het Evangelie van Thomas of dat van Maria Magdalena, maar er zijn er nog veel meer.

    Wat betreft de Septuagint, de vertaling in het Grieks van het O.T., daar is iets merkwaardigs mee aan de hand. De 70 vertalers leverden zogenaamd onafhankelijk van elkaar een eensluidende tekst in. ‘Gods’ inspiratie? Dat zie ik toch heel anders.
    Maar ook zo’n vertaling zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als er bewezen moet worden dat een geschrift van ‘goddelijke’ oorsprong is. Het blijft bij ‘geloven’, en dat is en blijft een vage zaak. ‘Ik geloof dat’ (wat dan ook) biedt geen enkele zekerheid.

    Een opmerking als ‘dat er niets Rooms in staat’ laat mij vragen ‘Wat is dan speciaal ‘Rooms?’. Hebben wij het over de vroege christenheid? Over iets anders? Sprak ‘Rome’ wel uit één mond?

    Wat betreft het boek Genesis. Een goed lezer ontdekt daarin twéé scheppingsverhalen die níet identiek zijn. Kennelijk mondeling overgeleverde verhalen die -niet helemaal slim geredigeerd in de oudheid- samen met andere mythen in dat boek terecht zijn gekomen.

    Wat betreft ouderdom, de Hindoestaanse Veda’s zijn heus nog wel wat ouder dan de bijbelboeken. Er komen verhalen in voor die sterk lijken op die in de bijbel, óók die uit het N.T.!. Iets dergelijks geldt deels ook voor het Sumerische Gilgamesj epos. Daarin is sprake van een ‘zondvloed’ zoals we die later ook in de bijbel tegenkomen. Kortom, we hebben het in ieder geval ook over oude verhalen, mythen, die ooit wel ergens een begin zullen hebben gehad, maar waarvan die oorsprong onbekend is.

    Tenslotte, @Ron, ‘religie’ en ‘relatie’ lijken toch wel érg op elkaar.
    Ik moet je ook zeggen dat jouw relatie ‘Jezus’ een voorbeeldig mens is, wat blijkt uit wat er over geschreven is. Ik kan hem daarom best respecteren, ook al blijft hij een voor mij zinnebeeldig persoon en zal ik hem niet gaan verafgoden. Maar een voorbeeld voor velen? Jazéker!

    Like

   • ronezerman zegt:

    Dank je wel, TJGraaf, voor je bloemrijk compliment! Ik heb ’t gelukkig nog kunnen opslaan, voordat het van de site verwijderd werd. Na 43 jaar de Bijbel bestudeerd te hebben kom ik tot de conclusie hoe beperkt (mijn) kennis is. Maar eens zal onze kennis volkomen zijn; dan zullen we kennen, zoals we tevoren gekend waren. Maar het Woord van God spreekt voor zich, en vooral het boek Openbaring blijft mij mateloos boeien, in het licht van de actualiteit! Maar het Oude “Testament” (ik spreek liever van “Verbond”) is net zo belangrijk, en dat wordt in diverse kringen vaak veronachtzaamd. Kun jij je voorstellen dat ik op zondag naar België moet reizen (bijna een uur) om in een (Evangelische) kerk te komen waar ik me thuis kan voelen? Want in mijn eigen omgeving (Roermond) ben ik niet welkom in de diverse clubjes……Vaker ben ik daar met geweld er uit gegooid, en dat beschouw ik als een groot voorrecht! Want wat heb je aan clubjes, waar één man nadrukkelijk de baas wil zijn, en die volledig naar binnen zijn gekeerd, en waar de mensen voornamelijk worden opgeroepen om zichzelf te verbeteren? Gr. Ron.

    Like

 2. Harry zegt:

  Hier kan ik me helemaal bij aansluiten , Driek !
  En als het op het ophangen van dat tuig aankomt , ik wil me wel opofferen om de beul te zijn die de touwen om de nek knoopt , van die landverraders . Maritieme ervaring zorgt dan ook voor uitstekende knopen !
  Daar heb ik graag mijn daardoor vermoede gebrek aan nachtrust en nachtmerries voor over om ons land die dienst te bewijzen .
  Onbegrijpelijk dat dit niet allang gebeurd is .
  Hadden we maar de vechtlust en moed van de Oekraïners ! De Russische kant van het verhaal , dan .
  Eigenlijk hebben al die klootzakken , zoals Rutte , Samsom , Timmergeval en Pechtold , ALLE geluk van de wereld dat we zulke ongeïnteresseerde doedels zijn .
  Maar het wordt er voor hen niet beter op , denk ik .

  De andere kant van het verhaal , Driek , is dat zoveel mensen gewoon geen benul hebben wat er om hen heen gebeurt .
  Ze missen alle informatie en voor die spaarzame info die hen wel bereikt passen ze zich gewoon aan .
  Ik probeer dagelijks om dat volk wakker te rossen , ze hebben zo’n dikke muur om zichzelf opgetrokken dat een fort erbij in het niet valt .
  Ik laat ze zien op de computer wat de islam inhoudt en ze gaan gewoon nog naar Turkije en Marokko op vakantie !
  Wat moet je nou met zulke klootzakken ?

  Like

  • delamontagne zegt:

   Hallo Harry, ik kan me van vroeger niet zo herinneren van het gebruik van knopen in de “vetkuil”.
   Je zult toch niet de
   Oudewijvenknoop bedoelen. Ikzelf denk eerder dat de wurgsteek een leuke oplossing is. Maar wat jullie hier toch allemaal de bewindslieden toewensen !!, denk toch aan je AoW.
   Mocht het er ooit van komen,als ik nog leef, wil ik de Prefect hier wel vragen of ik de Guillotine een tijdje mag lenen.
   groetjes

   Like

   • Harry zegt:

    Zeg , Montagne , ik ben ook altijd een verwoed watersporter en zeiler geweest .
    ’t Is maar even dat je het weet !
    Wij ” van onder ” zijn vaak multifunctioneel , dat moet je toch wel eens gemerkt hebben ?
    Zat jij bovendeks in ” het witte huis ” ? Pet op , schoon overhemd en als er een lampje niet brandt , naar beneden bellen : ” kom eens gauw ” . Waar wij met touw zaten te oefenen om knopen te leggen .
    Trouwens , die lui van bovendeks kunnen meestal niet eens hun eigen boot vastknopen , moeten de roeiers komen !
    Nee , nee, alsjeblieft geen commentaar richting vetput meer zeg !

    En er zijn geen betere knopenleggers dan de gemiddelde zeiler .
    Zo !
    Overigens wel de hartelijke groeten !

    Like

 3. Vederso zegt:

  De hele wereld wordt wakker want men is geschokt door de onthoofding van James Foley. Maar de goedpraters en wegkijkers formeren zich alweer om iedereen zand in de ogen te strooien.
  Lees als voorbeeld dit artikel; teneur = ISIS zijn een paar gekken en sadisten en hun handelingen hebben niets met die mooie “Religie van de Vrede” te maken;

  http://www.newrepublic.com/article/119182/jihadists-buy-islam-dummies-amazon

  Like

 4. Cathja zegt:

  Mooi gesproken, Driek! Ik sluit me bij uw woorden aan!

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  En ik ben het voor 100 % met je eens.

  Like

 6. Avidia zegt:

  Driek, helemaal met je eens, ik vind Geert ook een held, een hele grote held, de rest van de regering kan niet in zijn schaduw staan, stelletje onbenullen, denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, ze weten niet eens hoe je wijsheid schrijft, laat staan dat ze op de hoogte zijn van de betekenis van wijsheid. Opvreters zijn het van ons belasting geld, daarbij storten ze ons ook nog eens in een islam staat, in armoede, in verdeeldheid, in onvrede, in depressie enz enz.

  Like

 7. Giny zegt:

  Driek

  Wat heb je dat weer prachtig geschreven, ik heb er van genoten!
  Zag net in de herhaling van Buitenhof die akelige kop van Pechtold, die het allemaal zo goed wist
  te vertellen!
  Ook ik vind Geert Wilders een held, daar mag hij eindelijk weleens voor beloond worden!!!

  Like

 8. Frans Brassens zegt:

  Wat mij betreft je beste stuk tot nu toe Driek. Daar laat ik het bij.

  Like

 9. Monalisa zegt:

  DE BURGER ONTWAAKT, maar dat gaat veel langzamer dan wij denken, wert de mens maar in een keer wakker. Het is net een natte droom die gezegde DE BURGER ONTWAAKT

  Like

 10. koddebeier zegt:

  Prachtig Driek !!

  Like

 11. Henk.V zegt:

  In archaïsche bewoordingen zet Driek een duidelijk beeld neer.
  Moge zijn poëtisch stuk tot nuchtere daadkracht voeren, want de tijd om de leugens definitief de kop in te drukken is aangebroken..
  En dat werd ook wel tijd, dacht ik. Het politiek correct, multicultureel geneuzel moet maar eens afgelopen zijn.

  Like

 12. DonnaDolce zegt:

  Helemaal me eens, Driek…………… AMEN…. Het is de hoogste tijd dat Doornroosje(Nederland) wakker gaat worden….

  Like

 13. IFF zegt:

  Ongelooflijk beste Driek, dit schrijven heeft mij zowaar emotioneel beroerd en geraakt daar het van een bijzondere juistheid is. Maar het verraden volk is ontwapend en geketend. Als we willen ageren tegen de haatbaarden, hoe gaan we het dan doen? De linkse gutmensch zal alvorens te wijken eerst het eigen volk aanvallen. Ik ben triest, treurig en extreem boos. Kan ik de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen nog zinvol en veilig maken vraag ik mij iedere minuut af.

  Like

 14. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Ik heb zo’n idee dat de PVV straks bij de verkiezingen, HEEL groot gaat worden.

  Like

 15. delamontagne zegt:

  Zolang er nog “bewinds”-lieden zijn, die hun mond vol hebben over vredelievende geloof is=lam en b.v. volhouden dat IS=(lam), NIETS met islam te maken heeft en ,t klootjesvolk zich dat aan-laat-leunen, moet er toch nog een hoop veranderen.
  Hier een foto van de IS-aanhangers van dat vredelievende “geloof”, die een vader dwingen zijn ONTHOOFDE dochertje omhoog te tillen.
  WARNING GRAPHIC, RAW PHOTOS —

  http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56339

  Like

 16. Jean zegt:

  Driek,
  Ik ben gelukkig al jaaaaaaaren wakker, heel wakker.
  Prachtig artikel, dank u.

  Like

 17. wouteenhoorn zegt:

  Driek zo mag ik het graag lezen. Klasse
  En Ezerman wordt het d

  Like

 18. m.l. van dongen zegt:

  Pompt stemt het stemvee op de foute partijen. En zullen wij weer bij af zijn. Maar Driek je hebt een goed stuk geschreven. Er is een hele kleine kans dat Geert bij die Paul (nu griezel Witteman weg is) op het beeld zal verschijnen.

  Like

 19. Ben Luijendijk zegt:

  100% mee eens

  Like

 20. Sjaak zegt:

  Wilders is van het hoogste goed dat er op de wereld bestaat berooft !
  ,, DE VRIJHEID ”
  Die werd hem afgenomen doordat een Nederlandse linkse
  verradersbende zich tegen het eigen Christelijk/Protesstand gepragtes
  Nederland, op de niet in Europa gehorende islamkant geslagen heeft !
  Ze hebben zich tegen Nederland, een beschaaft land waar de doodstraf
  werd afgeschaft , en voor een geloofsrichting met de doodstraf
  als hoogste eer ( 72 maagden) gekozen !
  Ze hebben Haatimaams een platvorm voor hun haatprediken gegeven !
  En nu is in de Televaag te lezen dat deze vuile rooie landverraders met
  propagandaleuzen haatimaams vervolgen en het land uit zetten willen !
  Precies dat wat Wilders altijd al gezegt heeft !
  Geert ! Begin maar alvast je aanklachten tegen jouw vrijheidsberover
  voor te bereiden !

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Sjaak: 11.22. uur. Twee HAATBAARDEN bij elkaar Sjaak. En het is te gek voor woorden, dat zij de meest weerzinwekkende uitspraken doen, zonder dat ze aangepakt worden. Maar de politiek staat wel op de achterste benen, bij een sticker van Geer Wilders, met de waarheid over de islam! O tempora, o mores!

   Like

 21. alidas1 zegt:

  Mooi geschreven Driek
  Deze regering zou er een halfjaar of een jaar zitten werd er voorspeld
  Maar ze zitten er nog .
  Ze zijn niet weg te branden
  .Zo lang de Nederlanders ze blijven stemmen gebeurd niets

  Like

 22. lucky bee zegt:

  Ik heb al 13 jaar lang geprobeerd de Nederlanders te waarschuwen tegen de islam.Moet wel toegeven dat toen ik terug kwam uit Duitsland mijn nederlands belabbert was, maar ik heb geen tijd om te wachten tot mijn nederlands helemaal begrijpelijk wordt.Helaas tevergeefs ,ik wordt overal uitgesmeten.
  Ook nu nog zo te zien.

  Like

  • Driek zegt:

   lucky bee zegt: Helaas tevergeefs ,ik wordt overal uitgesmeten.

   Maar u wordt hier, op deze site van E.J. Bron, toch liefdevol bejegend? Of niet soms?

   Like

   • Harry zegt:

    Als een site beheerd wordt door een onderwijzer die toevallig ook nog Nederlandse taal doceert , die krijgt nog dagelijks een hartverzakking van de spelling van Lucky .

    Hij wordt volgens mij liefdevol getolereerd .
    Alleen die links die ie geeft werken NOOIT !
    Onlangs nog : Korintiërs 27 of zoiets , als ik dat aanklik krijg ik steevast : pagina niet gevonden .
    Vervolgens geeft ie nog een paar nummers door , 36 en 37 bijvoorbeeld , de preciese cijfers ben ik vergeten , als ik dan 36 aanklik, krijg ik van mijn computer alleen : “getal onder de honderd” .
    Als ik 37 aanklik geeft ie : “één meer dan 36” .
    Met dergelijke domme spelletjes kom je toch nergens ?
    Of is mijn computer zo ver verouderd ?

    Like

   • TLGraaf zegt:

    Zeker weten dus wees welkom lucky bee, keep going ok http://tinyurl.com/lmzwj5l

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Harry, 17.49u.: “Liefdevol getolereerd” is wel een goeie.
    Maar ach, op de keper beschouwd doet de ‘bromvlieg’ geen vlieg kwaad.
    Hij wordt althans nooit persoonlijk; dat is al heel wat! (Want als ze dat wèl worden, vat ik meteen vlam, dat hoef ik je intussen niet meer te vertellen.)
    Maarre…..Harry…..Jij geïnteresseerd in Korinthiërs zo en zoveel?
    Hé zeg, daar hoor ik nou van op!
    Kan het zijn , dat die vroeger in de RK kerk werden voorgelezen als “Brieven van de Apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe?”
    Zo ja, dan ben je wèl geïnteresseerd in een aardig staaltje van Hel-en-verdoemenis preken, als ik me niet vergis.
    Maar misschien vergis ik me wel: Als kind luisterde ik nooit goed.
    Altijd blij, als de Communie achter de rug was: Dan konden we bijna weer naar huis. Tja, zó enthousiast was ik….
    Maar je móest….je móest….Iedere Zondag weer, verdorie…..
    Ben op m’n veertiende crèche-hulpje geworden, dan kon ik er af en toe onderuit.

    Like

 23. Eline. zegt:

  Wat een prachtig taalgerbruik @Driek.
  En ik ben het helemaal met u eens.

  Like

 24. meneertje zegt:

  Heel bloemrijk geschreven, Driek. Mijn lof!
  Maar of de burger nu echt ontwaakt en of hij nu ook wat gaat doen?
  Ik hoop het vurig, maar heb mijn twijfels.
  De nieuwe smoezen worden alweer gefabriceerd, vrees ik: IS is maar een clubje stoute jongens, enzovoorts. Maar ik zal blij zijn als ik hier ongelijk heb.

  In de peilingen is er nog niets van te merken: geen winst voor de PVV.
  Maar het is toch al iets dat de toplandverradersclub, D’66, de eerste plaats op de ranglijst kwijt is.
  Die is nu voor de VVD, ook niet bepaald de partij waarop we zitten te wachten. Maar àlles is beter dan D’66.

  We moeten bij onze verwachtingen en voorspellingen één groep niet vergeten en dat is nog wel de grootste groep, namelijk de niet-stemmers. Hoe denken die mensen? De meerderheid heeft mogelijk in het geheel geen interesse.
  Maar het kan ook zijn dat zeer velen in principe aan onze kant staan, doch het stemmen heeft opgegeven, “omdat het toch niet helpt”.
  Als dat laatste het geval zou zijn, zouden wij wat optimistischer mogen worden. Want als ze zien, dat er echt wat gaat gebeuren, zouden ze misschien in actie komen.

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Meneertje, ik kreeg gisteren bericht dat het CDA D’66 nu voorbij streeft.

   De rampen zijn de wereld nog niet uit; ik spreek maar niet van wonderen, zoals het CDA ongetwijfeld nu doet. 😉

   Like

 25. meneertje zegt:

  Correctie: “het stemmen hebben opgegeven.”

  Like

 26. joopklepzeiker zegt:

  Jihadi cancer thrives in London
  Posted August 25, 2014 by joopklepzeiker
  Categories: Uncategorized
  Tags: Britain, British Foreign Secretary Philip Hammond, Foreign Secretary, Isis, Islam, Israel, Israel News, Jihad, London, Middle East War, Terorisme, USA

  Comment: Jihadi cancer thrives in London

  By BEN CASPITLAST UPDATED: 08/25/2014 13:46

  We’ve been told that if given welfare, education and comfortable lives that the bog of hatred from Islamic terror will dry, however in London this does not appear to be true.

  via Comment: Jihadi cancer thrives in London | JPost | Israel News.

  ISIS fighter Photo: REUTERS A Hummer at the background how comes ?

  To British Foreign Secretary Philip Hammond: I read what you wrote when you learned that “Jihadist John,” who decapitated American journalist James Foley, is London-born Majd Abed el-Bary, a British citizen.

  According to you, Mr. Foreign Secretary, “sooner or later they will try to attack us on our own land” and you accused that same jihadist of “an utter betrayal of everything the British people stand for.” You added: “It is horrifying to think that the perpetrator of this heinous act could have been brought up in Britain.”

  Tell me, Mr. Foreign Secretary, do you live in Britain? And if you do, are you deaf, blind and dumb? Because if you are not, I have to ask myself, what is it that so amazes and horrifies you? If you are indeed familiar with the UK, and take the occasional walk in London and try to walk through the neighborhoods and boroughs that Islamists have occupied in recent years, and try to understand what they are preaching to their congregations in those same mosques that are springing up like mushrooms after the rain, you really shouldn’t be surprised. Incidentally, Mr. Hammond, try doing it dressed like an Orthodox Jew.

  I wonder if you’ll survive, and in what condition.

  I don’t mean to mock you, Mr. Foreign Secretary, or the UK. Here in Israel we have enormous respect for Britain; because its leadership still knows how to discern between good and bad and I am sure that, in an anonymous poll, both Prime Minister David Cameron and yourself would vote for Israel in its war against Hamas. It would have to be anonymous because otherwise you are liable to pay too heavy a political price in your constituencies.

  We can all count and we all know the number of Muslim citizens there are in the UK these days and how influential they are. Here in Israel there are quite a few staunch supporters of Britain; me included. We consider you to be among the more enlightened nations in the world. Not only were you a military and political empire, but you are also responsible for most of the cultural treasures, music, theater, art, innovation, humor and creativity known to man.

  Only two months ago the Rolling Stones performed in Tel Aviv (it seems as if it was 20 years ago) and, despite the exorbitant price of tickets, they managed to draw an audience of 50,000 excited fans to Yarkon Park.

  But, Mr. Foreign Secretary, the UK has not only cultural heroes, but a surplus of ordinary heroes.

  We shall never forget that Britain was the first and only country to step up and look Hitler in the eye and not turn away; to fight Hitler against all odds and to beat him.

  Then you had Winston Churchill, a highly admired leader to this day, even among the best of our own leaders. Britain has known strength, determination and survivability.

  I wonder if you still have those traits, Mr. Hammond? I refer mainly to survivability. I am not sure.

  Medically, there are still signs of life. What then are your chances of surviving the Islamic tsunami and preserving your culture, your character, your personality? I don’t know.

  Your spirit lives, still, here and there. For example, a few weeks ago Hamas rockets threatened our international airport and caused panic that resulted in many airlines (led by the US, oddly enough) to cancel flights to and from Israel. It lasted a day-and-ahalf, until everyone realized that Ben-Gurion Airport is the safest in the world.

  But in that time, British Airways proved that it is made of the same stern stuff as before and continued flying, did not delay or cancel a single flight, and rightly so. We salute them.

  We visit London frequently, Mr. Hammond. Nothing beats British football, nothing like British music, theater, art, humor or the British spirit.

  But these visits are becoming increasingly hard. Your streets have changed. You don’t need to be much of a researcher to know how dangerous the penetration of radical Islam is to Europe’s capitals; how overbearing Islam can be; how alien it is to tolerance, to acceptance of the other, to integrate into the existing culture.

  Thirty minutes of surfing the Internet, Mr. Foreign Secretary, will reveal to you the horrifying worlds that are flourishing in your backyard.

  You’ll see religious preachers, seeped in hatred for everything Western, for everything Jewish, for everything Christian, for everything that does not identify with them.

  You’ll see fury in the streets, violence toward everyone who comes to demand the freedom to live as they wish. I especially recommend a video of an ostensibly moderate Muslim preaching his creed to a congregation of seemingly moderate Muslims and, after they have all finished defining themselves “moderate Muslims” he asks all those who support the Islamic laws of punishment – in which women are stoned to death for adultery, for example – to raise their arms. All the hundreds of men present raise their arms as one. And these are moderates.

  For decades, we have been told that Islamic terror is the result of ignorance and poverty. Give them welfare, education, comfortable lives and you’ll dry the bog of hatred. Well, that’s not quite true. The al-Qaida terrorists who attacked America 13 years ago were immigrants who enjoyed very comfortable lives in the American democracy. Your own British citizen, Mr. Hammond, who beheaded the American journalist, came from an elegant Maida Vale home and a life of comfort.

  It is hate, Philip, and nothing else; education to hate, to hate the other, to intolerance, to a thirst for blood and murder. And here we come to our mutual interests, Mr. Foreign Secretary.

  Soon you will understand, for good or for bad, that Israel is not a burden on the West. Israel is not stuck here like a bone in a Muslim throat. Getting rid of Israel will solve nothing. I think you may have already understood that. All you need do is listen to radical Islam. It talks; sometimes in English. It is exact; it is accurate.

  It declares and reiterates its real objective – to annihilate the West. To annihilate the infidels.

  Not only in Syria, or Iraq, or the Middle East, but everywhere.

  There is no need to chart the map of extremism and distinguish between Hamas and Islamic State, for example. They are arms of the same octopus. For 14 years, Hamas has been shooting rockets on women and children, even after Israel withdrew unilaterally from every last inch of the Gaza Strip. Why? Because they want to drive us out of here. How do I know this? They say so every day, explicitly, repeatedly.

  So why is the world silent? Good question, Mr. Hammond.

  You know that one day your own jihadists will come back home, don’t you? And it’s time to start doing something, isn’t it? To say something. Maybe, next time an incited mob demonstrates in the streets of London and calls for “Murder to Israel,” some brave British politician will stand up and tell these people the truth, in his voice, in his language.

  Or, alternatively, imagine, Mr. Hammond, what would have happened if the next generation of Hitler’s murder machine had grown up in your own country, in your London?

  Like

 27. Herman Moded zegt:

  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Die Zeit ist nicht mehr ferne,
  Da werdet ihr gehangen sehn
  Den Adel an die Laterne.
  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Die Zeit ist nicht mehr ferne!

  Der Despote mag am ersten Tag
  Zu dem Schafotte wallen,
  Das Land ist frei von Tyrannei,
  Sobald sein Haupt gefallen.
  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Der Tag ist nicht mehr ferne!

  Die nächsten, ei! die nenn’ ich gern,
  Es sind die Herrn Minister,
  Dann kommen Höflinge und Herrn,
  Und ekle geile Priester:
  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Die Zeit ist nicht mehr ferne!

  Und wenn der Wut des Volks ihr Blut
  In Strömen ist geflossen,
  Kann hoch und hehr aus blut’gem Meer
  Die junge Freiheit sprossen.
  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Die Zeit ist nicht mehr ferne!

  Mein Volk! mein Volk! nimm in die Hand
  Die Waffen und die Wehren!
  Schon höret man im ganzen Land
  Des Aufruhrs dumpfes Gären.
  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Der Tag ist nicht mehr ferne!

  Drum seht ihr wo Tyrannen froh
  Und schwelgend beim Gelage,
  So hungert gern und denkt: nicht fern
  Ist mehr die Zeit der Rache:
  Es wird geschehn, es wird geschehn,
  Die Zeit ist nicht mehr ferne!

  Like

  • Dat hopen we dan maar!De lijst van landverraders is lang!Zo lang:je kunt er mee behangen!

   Like

   • Monalisa zegt:

    Mooi stukje
    Het zal gebeuren, zal het gebeuren,
    De tijd is niet ver weg,
    want je zult zien hing
    de naald naar de lantaarn.
    Het zal gebeuren, zal het gebeuren,
    De tijd is niet ver weg!

    De despoten zoals op de eerste dag van
    verblijf aan de steigers,
    het land is vrij van tirannie,
    Toen zijn hoofd viel.
    Het zal gebeuren, zal het gebeuren,
    De dag is niet ver weg!

    Het volgende ei! Ik noem het zoals,
    Het is de ministers van de Heer,
    hovelingen Kom dan en Heer,
    En walgelijk geile priester:
    Het is gebeurd, het zal gebeuren,
    De tijd is niet ver weg!

    En toen de woede van de mensen, hun bloed
    stroomde in beken is,
    kan hoog en dominee uit blut’gem zee
    De jonge spruiten van de vrijheid.
    Het zal gebeuren, zal het gebeuren,
    De tijd is niet ver weg!

    Mijn volk! Mijn volk! te nemen aan de hand
    van de wapens en de stuwen!
    al horen we in het hele land
    Revolutionary Road saai gisting.
    Het zal gebeuren, zal het gebeuren,
    De dag is niet ver weg!

    Drum je zien waar tirannen blij
    en genietend op het feest,
    Zo veel en denkt verhongeren: niet ver
    meer is het tijd voor wraak:
    Het zal gebeuren, zal het gebeuren,
    De tijd is niet ver weg!

    Like

 28. Jean zegt:

  Mensen doe de ogen open en reageer, de wapenaankopen hebben nog nooit zo hoog gestaan en die wapens dienen niet op mussen weg te jagen, er worden miljarden uitgegeven aan wapens en de burgers moeten inleveren, nu is die Duitse fuhrerin weer naar Oekraïne geweest met enkele miljarden en hupsake Oekraïne gaat voor miljarden wapens kopen…
  Laten we ingrijpen voor de rotzooi ons vernietigd dat zijn we verplicht tegenover onze kinderen en kleinkinderen en laten we die lafaards en verraders arresteren zodat ze niet verder onze wereld kunnen vernietigen, reken niet op die staatscircussen want die vreten mee uit de ruiven van de wapenindustriën.
  Onafhankelijkheid, vrijheid en veiligheid is onze doelstelling en die doelstelling moeten we halen.
  Ik walg van deze wereld die draait op verraad en profitariaat, de kranen naar dat profitariaat moeten dicht, vreemdelingen mogen NOOIT geld in handen krijgen, als het echte vluchtelingdn zijn dan moeten wij die helpen via slaapgelegenheid en slaapgelegenheid in een gesloten instelling zoals leegstaande kazernes maar nooit geld in handen geven, zijn het klaplopers, illegalen of ander tuig dan binnen de 24u van ons grondgebied flikkeren want het is er momenteel zwaar over met maar binnenhalen.

  Like

 29. Vederso zegt:

  Mensen die er toe doen, beginnen zich uit te spreken;

  Like

 30. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Hopelijk is dit geen wishful thinking, want het wordt hoog tijd…

  Like

 31. Driek zegt:

  Meneer Harry, omdat u het bent, misschien bedoelde lucky bee: 1 Korintiërs 14,27.

  Daarin staat:
  “Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiedde door twee of hoogstens drie, en ieder wachtte zijne beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven”.

  Ik vind het een mooie tekst.

  Like

 32. Rene zegt:

  Na de reacties gelezen te hebben kom ik op het punt dat over relegie en politiek eigenlijk niet gepraat moet worden. Mijn vader zei altijd tegen mij Reneetje relegie is voor fanatiekelingen.
  Echter geloof hebben in Den Here Jesus is een persoonlijke zaak. Op het eind is het Den Here Jesus, Zijn woord en jij wat telt. Mooie woorden rond strooien, geleerd doen heeft allemaal geen waarde. Het is hoe je leeft en handelt zodat je niet met je eigen geweten overhoop ligt. Oorlog blijft doorgaan en het is altijd goed tegen kwaad. En de wereld blijft door draaien en dat is niet in de mens zijn hand. Zo mijn vader gaf tot conclusie dat, dat de doorslag gaf dat de God van de Universe een levende God is. Ik zelf ben nu 83 jaar en geef dezelfde wijsheid door aan mijn kinderen. Studie de Bijbel voor jezelf en laat je niet verlakken door secten te volgen en de hoog dravende woorden van geleerden. De leiders van de wereld zullen uiteindelijk allemaal voor die zelfde God staan om hun leven te verantwoorden en niet dat van iemand anders.
  L’Chaim.

  Like

 33. ronezerman zegt:

  @Rene zegt:
  (27 augustus 2014 om 17:43) Dan zeg ik: Amen! Het dwaze van God is nog altijd wijzer dan de mensen! Shalom! Ron Ezerman.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s