Het gevaar van de pacifistische gesteldheid van het Westerse “progressieve” denken

Screenshot 5

(Door: Henk V.)

Met de strekking van het verhaal van Dennis Baert kan ik het in grote lijnen zeker eens zijn. Ik zou echter opmerkingen willen plaatsen bij de volgende overweging uit zijn voortreffelijk betoog:

”Niettemin geloof ik echter dat deze verklaring niet afdoende is om deze vraag te beantwoorden. Meer nog, het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat het niet de “Joodse” Andersheid van Israël is die de wrevel van bepaalde opiniemakers oproept, maar paradoxaal genoeg juist het feit dat Israël zo sterk lijkt op Europa…”

Ik weet niet of de grote gelijkenis met Europa Israël nog veel meer tot een paria maakt in het Midden-Oosten dan wat het nu al is. Citerend uit de koran houden islamitische haatpredikers hun gelovigen steeds maar voor hoe verderfelijk de Joden wel zijn. Dikwijls geven de teksten daarbij het advies met hen af te rekenen.

Ook in de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël nog niet was uitgeroepen en het aantal Joodse immigranten dat zich her en der in ”Palestina” had gevestigd nog niet zo groot was, koesterde de toenmalige grootmoefti van Jeruzalem al uitgesproken moordintenties jegens de Joden, zoals wij weten.

De grote schrik die door de Arabische wereld golfde toen Ben-Gurion de Joodse staat uitriep had mijns inziens wel degelijk een godsdienstige ondergrond, omdat aan de moslims steeds wordt voorgehouden dat de HELE wereld de islam BLIJVEND zal toebehoren, waarbij nog een andere gedachte een rol in het denken speelt. De moslims weten heel goed dat zij zich grote gebieden, die oorspronkelijk christelijk waren, met militaire middelen hebben toegeëigend en dat daarop een reactie vanuit de christelijke wereld is gevolgd: herovering!

Het prijsgeven van ”geheiligde” moslimgrond is iedere keer traumatisch geweest voor de moslimwereld, want door die gebeurtenis werd de goddelijke claim op de hele wereld gelogenstraft. En daarom koesterden de moslims dan ook steeds de intentie de zaken recht te zetten.

De weer tot leven gekomen hedendaagse claim op herstel van de islamitische heerschappij over Andalusië laat zien dat de moslims nooit en te nimmer hun intenties zullen wijzigen. Zelfs na meer dan twaalf eeuwen wachten(!) willen de aanhangers van Mohammed in Spanje de zaken rechtzetten. Moslims hebben daarbij een interessante uitleg: ”Jullie in het Westen hebben horloges, maar wij hebben de tijd.”

Moslims denken dus in zeer lange termijnen! Dat is een aspect waar de beleidsmakers in het Westen liever niet al te lang bij stil staan! Dit gebrek aan inzicht in de islamitische psyche zal het Westen veel schade bezorgen; moslims WILLEN hun doel bereiken, hoe lang het ook duurt.

Ik denk dan ook dat het verlies van Palestijns grondgebied, zo dichtbij het epicentrum van het Mohammedanisme gelegen,de moslims vol in het gezicht raakt, vooral omdat dit grondgebied wordt geregeerd door de gehate Joden, die hun identiteit als richtsnoer voor hun land hebben gekozen. Joden, waar de koran zo op afgeeft!!

De pijn wordt nog groter, nu blijkt dat de staat lsraël zich – tot nu toe – uitstekend kan verdedigen. Joden, die militair sterker zijn dan Allah’s voortreffelijkste onder de mensen? Waar moet dat heen? Hier worden uitspraken uit de Koran weerlegd.. Dat is onaanvaardbaar voor rechtgeaarde moslims.

Vandaar het theater rond de gebeurtenissen rondom Gaza en de niet ophoudende verdraaiing van de feiten in dat conflict tussen Israël en Hamas, waarbij de moslims de zwakte in het Europese denken heel goed aanvoelen en grondig uitbuiten.

Het politiek-correcte Westen kan immers niet overweg met het fenomeen ”oppermachtige Joden”! Joden moet je kunnen associëren met lijden en vervolging. Daarom stond het Westen Israël bij toen het werd aangevallen door Arabische agressors! Een voorbeeld van de nooit-weer-Holocaust reflex!

En precies die poging van Hamas om de ”Holocaust” nu als het ware in Gaza te positioneren is een psychologische voltreffer. Dat Hamas alle ellende zelf over de Gazastrook heeft afgeroepen en dus volledig aansprakelijk is voor wat daar gebeurt, doet er kennelijk niet meer toe. Roep ”Holocaust! Holocaust in Gaza!” en het Westen rent hersenloos de vijand, Israël, dreigend tegemoet. Alle reflexen, opgedaan na de tweede Wereldoorlog, zijn nog volledig intact en alleen geperverteerden van geest weten hoe je die moet bespelen.

Dennis Baert maakt nog een zeer behartenswaardige opmerking over de pacifistische gesteldheid van het Westerse ”progressieve” denken. Dat klopt en het is dit denken dat het Westen de das om zal doen. De bereidheid om je met hart en ziel EN LICHAAM in te zetten voor de verdediging van je land, je cultuur, je waarden en je normen is verdwenen.

Dat komt enerzijds voort uit lafheid en anderzijds uit modieuze desinteresse voor de eigen westerse identiteit. Die vindt politiek-correct niet echt meer de moeite van het verdedigen waard, omdat men heeft ”ontdekt” dat alle mensen in wezen wel het goede willen en dat daarom de diverse bronnen waaruit zij putten geen echte obstakels vormen om in onderling, wederzijds vertrouwen nader tot elkaar te komen. Volgens die theorie heeft ELKE maatschappij, ongeacht de samenstelling van de daarbij horende bevolkingsgroepen, het in zich uit te groeien tot een harmonisch geheel.

Wat je moet doen is simpel: je moet het goede in elkaar willen zien, met elkaar heel veel overleggen en dan zul je iets heel moois zien ontstaan… En dat zien wij dan natuurlijk ook: er is heel veel ”moois” ontstaan en heel veel wederzijds begrip, waarbij de mate van wederzijds begrip helaas wat ongelijkmatig is verdeeld: het Westen begrijpt van de moslims nagenoeg niets, terwijl de aanhangers van de islam de mentaliteit van het Westen heel goed door hebben en er daarom perfect op inspelen.

Af en toe wordt het Westen verontrust door ontwikkelingen die men waarneemt, maar dan komt er een bij het Westers denken passende, geruststellende uitleg uit de islamitische hoek en de wereld ziet er weer een stuk zonniger uit. En, tja, als het Westen al te wakker zou worden en zich wil verzetten tegen onaangename ontwikkelingen die men eigenlijk niet wenst, dan zijn er nog mensen in de islam die krachtige protesten of dreigingen uitspreken, waarna het Westen doorgaans vlot tot het besef komt dat het de islam weer eens heeft geprovoceerd en daarom maar weer inbindt. Ach ja…

Ik sluit af met een stelling: volgens mij heeft het pacifisme net zoveel slachtoffers gemaakt als de oorlogshitsers. Chamberlain had concessie na concessie gedaan in zijn overleg met Hitler en hij kwam met een papiertje terug, vol beloften van vrede. Het Westen liet daarop het kwaad een lange tijd rustig voortwoekeren. Wel hield men alle ontwikkelingen in het oog, maar men greep pas heel laat in. Veel te laat, naar bleek. De moordende Duitse oorlogsmachinerie had zich inmiddels volop kunnen ontplooien en aan het einde van de oorlog liep het verlies aan mensenlevens in de tientallen miljoenen.

Ik stel de pacifisten daar mede verantwoordelijk voor. En andermaal zijn zij onder ons. . .

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Europa, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Israël-vijandigheid, Krankzinnigheid, lafheid, Linkse Kerk, Pacifisme. Bookmark de permalink .

8 reacties op Het gevaar van de pacifistische gesteldheid van het Westerse “progressieve” denken

  • Henk.V zegt:

   Dank je,Agbert 🙂
   We zullen ons verder samen voor de waarheid inzetten en Israël de steun geven die het verdient.

   Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   ik kan dit niet met zoiets geweldigs beantwoorden zoals Agbert heeft gedaan, ik sluit me er graag bij aan… dé perfevte analyse vh stompzinnige Westerse denken t.o.v. het islamitische denken…. precies zoals t is!
   ‘het Westen begrijpt van de moslims nagenoeg niets, terwijl de aanhangers van de islam de mentaliteit van het Westen heel goed door hebben en er daarom perfect op inspelen.’

   Like

 1. Erik Bink zegt:

  De Eerste Wereldoorlog heeft het vertrouwen van “het Westen” in zichzelf “heer van de wereld” te zijn gebroken – de Tweede Wereldoorlog heeft dat nog eens dubbel en dwars onderstreept. Maar daar gaat ’t me hier niet helemaal om, het gaat me om het volgende citaat uit bovenstaand artikel:

  “Ik sluit af met een stelling: volgens mij heeft het pacifisme net zoveel slachtoffers gemaakt als de oorlogshitsers. Chamberlain had concessie na concessie gedaan in zijn overleg met Hitler en hij kwam met een papiertje terug, vol beloften van vrede. Het Westen liet daarop het kwaad een lange tijd rustig voortwoekeren. Wel hield men alle ontwikkelingen in het oog, maar men greep pas heel laat in. Veel te laat, naar bleek.”

  Het “pacifisme” in het interbellum werd natuurlijk en uiteraard gevoed door het alom heersende “Nie mehr Krieg” – nooit meer zoiets als de Eerste Wereldoorlog, een gemoedsgesteldheid die toch niet zo onbegrijpelijk was. Hoewel al meteen na het eind van die oorlog de dreiging van het bolsjewisme zich voordeed en wat later die van het fascisme/nazisme (overigens was in de jaren ’30 zo ongeveer de helft van de Europese staten fascistisch of cryptofascistisch), bleef “men” lange tijd de ogen daarvoor sluiten vanwege de ervaring van de Eerste Wereldoorlog – en mogelijk uit nog andere meer opportunistische of praktische en “politieke” motieven. Realisten als Churchill zagen de bui wel hangen en zo waren er wel meer – onder andere de schrijver-journalist Den Doolaard (pseudoniem van Bob Spoelstra) die in ’37 en ’38 tal van Europese landen bereisde en zijn artikelen daarover publiceerde in het boek “Het Hakenkruis over Europa”, waarin hij dus voorspelde, dat het hakenkruis zou gaan heersen over Europa als niet…..
  Tja, met betrekking tot de dreiging die nu geldt kan je parallellen met dat verleden trekken – alleen is de wereldsituatie nog complexer geworden dan 100 jaar geleden toen het Westen nog even “heer van de wereld” was.

  Like

 2. bigljohn zegt:

  Henk V; Prima vergelijking met de Nazi’s. Alleen is de situatie anno nu 100 keer gevaarlijker. Waar eenmaal de Islam heerst, is dat voor eeuwig. Dat staven de feiten. Europa word in een steeds groter tempo volgepompt met Moslims. En het gaat zelfs nog harder, want ze fokken als de konijnen. En als men dan ook nog weet dat 73% van de Nederlands Moslims symphatien koestert voor de Jihad, zinkt de moed helemaal in je schoenen. Waarschijnlijk geld deze 73% voor heel Europa. Een eenmaal begonnen Jihad in Europa zal nooit meer te stoppen zijn. De overheid is al volop bezig de politie en het leger te ontmantelen onder het mom van bezuinigingen. Ook een gevolg van – Straatsburg – 1975…..Verschillende Europese landen staan al op omvallen. Of de Jihad er komt is niet de vraag, maar wanneer. het kan geen jaren meer duren !

  Like

 3. Dr.Kwast zegt:

  Henk, heel goed.
  Ik heb ook zo min gedachten. Moslims weten niets van geschiedenis. Alles waar zij wonen is kaal aan zand en ruines. Behalve als men praat over bezit wat ooit van een moslim geweest is, al is dat door moord verkregen dan weet het innerlijke van de moslim ineens dat het van zijn over, over, betovergrootvader is geweest. En daar rust een clam op. Ook bij verkoop van grond aan ongelovigen blijft de clam aanwezig. Geschiedenis kennis alleen als het voor hen uit komt.

  Like

 4. Avidia zegt:

  Moslims zijn over het algemeen een dom volk, een volk dat uit de woestijn is voortgekomen, ze hebben geen beschaving, over het algemeen een zwak intellect, zelfs hier komt het te voorschijn, zelfs als ze hier geboren zijn, het is een inteelt volk, bezeten van oorlog voeren en haat. Ze hebben ook geen zachte blik in hun ogen, eerder een fanatieke oorlogs- blik, zo van: OOO, hebben jullie wat tegen ons??? Kom maar op, we hebben het ZWAARD in de aanslag. Er zal nog een hele tijd voorbij gaan voor ze echt westers worden, als ze dat ooit worden. Ze vinden zichzelf te geweldig, want zij hebben het ware geloof!!! (van een door een zonnesteek geteisterde man die z.g. een opdracht kreeg en die neerschreef, neerschreef??? In die tijd konden woestijnbewoners niet schrijven, waar halen zij dit sprookje vandaan?

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Ik ben bang dat wij weer oorlog moeten gaan voeren , of we willen of niet, ter bescherminge van onze vrouwen en hun kroost.Het wordt geen invasie meer zo als dat met de duitsers gebeurde ,Onze vijanden zitten nu al lekker in Nederland . De schuligen? alle partijen die ze bij ons toe hebben gelaten ook uit naasten liefde. Volgens Jezus Christus, naasten liefde alleen voor mensen die de zelfde geloof als wij beleiden.
  Lukas 10,25-37 Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
  Alle acteuren die hier voorkomen waren Joden en een Samatitaan ze hebben allemaal de zelfde God (JHWH).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s