“Jeder soll auf seiner eigener Fason sehlig werden”

Screenshot 7(Door: Vederso)

Iedereen moet zelf maar zien wat hij of zij wil geloven. Toen zo’n twintig jaar geleden iemand mij zei dat religie in de wereld een grote rol zou gaan spelen en dat de discussie de komende tijd beheerst zou gaan worden door islam en de EU kon ik me daar niks bij voorstellen. Nu kon je je vroeger tegelijkertijd in de architectuur van gotische kathedralen verdiepen en een ongelovige Thomas zijn. Tegenwoordig schijn je aan schriftgeleerden in Caïro te moeten uitleggen dat het betalen van jizya geen vanzelfsprekendheid is. Tegenwoordig razen religieus gemotiveerde mensen over de wereld en zien in ongelovigen een obstakel in het bereiken van hun utopie hier op aarde. Dat zijn overigens geen Zen-boeddhisten of verdwaalde leden van de al bijna vergeten Baghwan.

Ik vind de titel van dit stukje spreken voor een bepaald tijdperk dat we bezig zijn af te sluiten. Als je nu bladert in oude boeken van 15 jaar geleden laten deze een totaal andere wereld zien dan we nu ervaren. Toen was de wereld nog in orde en nu staat deze in brand. Sommige mensen doen nog steeds of recepten van maaltijden of de uitslag van een voetbalwedstrijd het allerbelangrijkste in het leven zijn, totdat de werkelijkheid ook aan hun deur klopt. Je wordt niet per se vrolijk van wat er allemaal gebeurt. Vooruitgang lijkt nu wel een galop naar de ondergang te betekenen.

De titel is een uitspraak van Frederik II van Pruisen en lijkt heel diepzinnig tolerant, maar van diezelfde meneer is de uitspraak toen zijn soldaten over hun leefomstandigheden mopperden: Wollt ihr Ewig leben? Die tolerantie is dus maar betrekkelijk, ondanks dat hij voor de Franse Hugenoten een kerk liet bouwen. Hij was een tijdgenoot van Voltaire, die ook een poosje aan zijn hof verkeerde. Van Voltaire is de beroemde uitspraak: “Ik ben het niet met u eens, maar ik zal me altijd sterk maken voor het feit dat u dat mag zeggen.” Zoiets schijnt Voltaire beweert te hebben en ik vond dat een mooie uitspraak totdat iemand aannemelijk maakte dat Voltaire dat nooit heeft gezegd. Weer een illusie armer.

Tegenwoordig wordt je hoofd er afgesneden omdat je een bepaald versje uit een sprookjesboek niet op de juiste manier kunt opzeggen. Nog niet overal, maar in een bepaald deel van de wereld, is dat dagelijks het geval. De club die zichzelf IS(IS) noemt, heeft grootse plannen en dat lijkt een beetje door te dringen. Het schijnt dat ze de hele wereld wil veroveren, maar voorlopig liggen Syrië en Irak nog ver weg. We kunnen dus gerust gaan slapen om morgen weer in de file naar ons werk te staan.

Tot dusverre heeft nog niemand mij er van kunnen overtuigen voorspellingen over de toekomst te kunnen doen. Maar de beschrijvingen van Huntington worden nu toch wel akelige werkelijkheid. Zijn “bloedige randen van de islam” wordt zelfs door voormalige officieren onderkend en ook voor gewaarschuwd. Alleen in Nederland lijkt het, op een enkeling na, niet te willen doordringen. Jan Salie 2.0

Het maakt echt niet uit of je van islam of islamisme wil spreken, of dat de islam nu te vergelijken valt met marxisme of nazisme, of dat het een voortzetting is of één van twee de bestaande hedendaagse islam heeft beïnvloed. Op het moment dat je eigen straat in puin geschoten wordt en je eigen leven op het spel staat, verdwijnt dit volledig naar de achtergrond. Dan is het voorbij met getheoretiseer over “Botsende Beschavingen” en zal zelfs de pianostemmer van om de hoek met een Kalasjnikov leren omgaan.

Maar morgen is alles anders en niets gebeurt zoals gedacht, maar soms denk ik wel eens, werd het maar weer zoals vroeger.

Door:
Vederso
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Uncategorized. Bookmark de permalink .

14 reacties op “Jeder soll auf seiner eigener Fason sehlig werden”

 1. Aegolius cs zegt:

  Protestantse kerk ziet ‘te weinig God bij koning’

  Koning Willem-Alexander geeft publiekelijk te weinig blijk van zijn christelijke geloof en achtergrond. Dat vindt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

  Voorzitter Karin van den Broeke noemt het dinsdag in NRC Handelsblad ‘opvallend’ dat God in zijn toespraken ‘niet sterk’ naar voren is gekomen. De koning is belijdend lid van de PKN.

  Vanuit streng reformatorische hoek klonk al langer kritiek. Zo schreef het Reformatorisch Dagblad na de kersttoespraak van vorig jaar dat de koning “niet had gewezen op Christus als de geboren Zaligmaker”. Ook was er kritiek op de vele zondagse activiteiten van het koninklijk paar.

  http://www.nu.nl/binnenland/3861356/protestantse-kerk-ziet-te-weinig-god-bij-koning.html

  Dit door het god verlaten land, hetwelk te dien tijde, nochtans hevige discussie over de enige dan wel Allah eenzelfde zou zijn volgens de duiven onder geloofshaviken. Als die laatste al mochten bestaan, afgezien van de islam en hun wijk en belevenissfeer……. gehoed door pakweg 380 moskeeën met financieel duistere geldstromen.

  Ik ben het met de Protestantse Kerk in Nederland geheel eens: eindelijk de kogel door de kerk.met behulp van “ons Huis” welke paspoorten al elders zijn ingelezen alsook hun onderkomen is gegarandeerd..

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Aegolius: 16.36. uur. Nu wel een goed standpunt van de PKN. Maar ten aanzien van de moordenaars van de IS, hoor ik zowel de PKN als de RK kerk, weinig of niet! Verder zal het Willem de Overbodige, worst zijn, wat er dienaangaande gezegd wordt! Hij doet lekker wat hij zelf wil, feest ondertussen met de Tango madam Maxima, en heeft lak aan het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking. En als de HAATBAARDEN hier los gaan, is hij net als de verraders van de politiek al gevlogen!

   Like

  • lucky bee zegt:

   de PKN heeft uit zo genaamde naasten liefde moslims bij ons toe gelaten,
   Lukas 10,25-37

   Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
   25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?
   26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
   27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.
   28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.
   29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?
   30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.
   31 En bijgeval kwam een zeker priester dien weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
   32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
   33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
   34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.
   35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem; en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.
   36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
   37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

   Uit: Statenvertaling (Jongbloed-editie)
   JE NAASTEN ZIJN ALLEEN VREEMDELINGEN DIE DE ZELFDE GOD ASL WIJ AANBIDDEN.

   Like

 2. bobzelf zegt:

  Ik heb al goed geoefend !!! en niet duur !!!
  ze zullen aan bob , een harde dobber hebben
  en geen maagden genoeg ,

  ik ben er klaar mee

  gr. bob

  Like

 3. Jean zegt:

  Lees er over hetgeen Gerald Celente schrijft a.g. de religie oorlog die voor de deur staat, wij moeten er nu mee starten alle moslims te verdrijven naar noord afrika willen we vrijheid, veiligheid en onafhankelijkheid bekomen en elke vorm van dictatuur uitsloten.
  Vergeet niet dat de moslims de soldaten van de EU maffia is, die zijn hier niet naartoe gekomen voor onze blauwe ogen, moslims willen bloed zien vandaar hun passie voor verminkingen bij kinderen, verkrachtingen van weerloze vrouwen en kindmeisjes, het vermoorden van mannen, als ze maar bloed zien dan is hun doel bereikt en dat is nu juist wat wij niet willen, dus moslims begin uw koffers te vullen en haal uw kamelen uit de garage en vertrek want wij westerlingen willen jullie niet in onze beschaafde seculiere gemeenschap.
  Waanzin, lees religie, heeft altijd schadelijke gevolgen en is altijd overgoten met bloed.

  Like

 4. Dr.Kwast zegt:

  Het scheppingsverhaal uit de bijbel, dat beweert dat God de mens schiep, is niet bewezen. Dat er een God bestaat is ook niet bewezen. Evenzo uit andere boeken die ook zo’n verhaal aanhangig maken.
  Wel is het bewezen via de evolutieleer, dat we zijn ontstaan uit iets wezelijks kleins. Het vreemde is dat geloofsminnenden totaal geen begrip voor bewijzen voor deze stelling hebben en dat ook stellig afwijzen. De ideologie van de booslim, gaat ervan uit dat zij, door toedoen van moorden, verkrachten en andere gruwelijkheden, een verdienste verwerven bij hun Allah en van hem het cadeau krijgen om in een schitterende omgeving te vertoeven en de geneugten van het aardse leven te verlengen tot in alle eeuwigheid. Zo ook bij de anderen die in een hiernamaals geloven. Met dien verstande dat zij de tien geboden naleven. De tien geboden die door de mens bedacht zijn, zijn van levensbelang voor een goede leefomgeving voor de samenleving. Het verwerven van een omgeving na de dood en het scheppen van de mens van een ziel, om zo toch de illusie te verwekken van de mogelijkheid van de verwerving van een leven na de dood, is ( als men redelijk kan redeneren van waaruit wij zijn ontstaan ) een belachelijk, vermakelijk bedenksel wat de mens als een fata morgana, met zes handen tegelijk aangrijpt om het leven een zin te geven. Want dood is eigenlijk verwerpelijk en het is niet zinvol om te bedenken dat je hier op aarde zoveel onrecht en lijden
  tegenkomt. Is het heerlijk om er naartoe te leven om ergens anders te zijn waar er voor je gezorgd wordt en dat voor eeuwig. Jammer van deze illusie. Konden veel mensen maar begrijpen dat dood dood is en er geen hel of iets moois staat te wachten als men inslaapt, of door een waanzinnige gekopt, verbrand of wat voor een gruwelijke dood dan ook jouw einde bewerkstelligt. Veel lof voor hem die voor een ander zijn leven geeft. Wat vaak niet gewaardeerd wordt door hen die daardoor wel hun kaarsje tot het eind kunnen laten opbranden. Jammer dat weinig doden gewaardeerd worden.

  Like

  • Driek zegt:

   Dr.Kwast zegt: Het scheppingsverhaal uit de bijbel, dat beweert dat God de mens schiep, is niet bewezen. Dat er een God bestaat is ook niet bewezen. Evenzo uit andere boeken die ook zo’n verhaal aanhangig maken.

   Gelukkig, eindelijk iemand die het raadsel heeft doorgrond. Ik hoef nu niet langer meer te twijfelen. Morgen, bij het eerste ochtendgloren, werp ik alle bedrieglijke geschriften over een Almachtige en het voortbestaan van de Ziel in de vuilcontainer. Voorgoed.
   Dank, Dr. Kwast.

   Like

 5. treintrien zegt:

  Mooi stuk, Vederso.
  Als zelfs ik, verstokte hippie en pacifist, Sun Tzu ga lezen, dan is er wél wat aan de gang, dus ik denk dat jouw toekomstbeeld al in gang is gezet.

  Ik meen dat dit de laatste weken in een versnelling komt, ook.
  Er hangt iets in de lucht. De laatste keer dat ik dat had was met de moord op Van Gogh.

  Als het de bedoeling was dat de bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan,
  dan is dat aardig gelukt.
  Met dank aan ‘het beste kabinet sinds de tweede wereldoorlog’. Zucht.

  Like

 6. bigljohn zegt:

  Slot citaat van het stukje; Maar morgen is alles anders en niets gebeurt zoals gedacht, maar soms denk ik wel eens, werd het maar weer zoals vroeger. Ik denk eerder dat het weer word zoals in de oertijd. De grootste achterlijke met de grootste bek en met de meest vervaarlijke knots speelt de baas, en slaat de harsens in van de spaarzaam aanwezige beschaafde mens. Voornoemde achterlijken bevinden zich al met zijn 50 miljoen in Europa. Hun aantal blijft buitensporig groeien, en hun drift om Europeanen er onder te krijgen is buiten proportioneel. Wie deze gang van zaken nog terug kan draaien zou nog meer macht moeten hebben dan God zelf !

  Like

 7. Auke zegt:

  De evolutieleer is niet bewezen. Het is een aanname. Er is niet 1x proefondervindelijk bewezen dat uit een bacterie een plant/dier ontstaat. Wanneer een bacterie een plant/dier zou worden, dan pas zou je kunnen spreken over het wetenschappelijk bewijs van de evolutieleer. Daar tegen over staat dan wel dat er intelligentie nodig is om een dergelijk proces te bewerkstelligen, want laboratorium en mensen. Wel bewezen is dat levende wezens zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Mits de informatie die nodig is om tot een dergelijke aanpassing te komen in die wezens aanwezig is. Is die informatie niet aanwezig dan gaat het dood. Er zijn een aantal heel goede proeven gedaan aangaande de evolutieaanname (waarvan men dacht dat door selectie extra informatie toegevoegd zou worden aan het DNA, wat bleek: NOT) en elke keer bleef de bacterie een bacterie. Wat betreft het bestaan van God, 1 ding weten we zeker Jezus heeft bestaan. Een atheïst kan hoogstens een agnost zijn. Tenzij er onomstotelijk, door proefnemingen, vast staat dat er geen God is.
  En dood is dood en daarna de opstanding.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Denkfoutje aan het eind, Auke. Niemand zal óóit kunnen bewijzen dat iets NIET bestaat!

   Ook nog: Dat Jezus heeft bestaan valt historisch alleen op te merken in een geschrift van Flavius Josephus over ‘Joodse Oudheden’. Hij is de enige die Jezus noemt.
   Hij noteerde: ‘Er leefde in de tijd een wijs man’ en verder dat die wijze man ‘de Christus GENOEMD werd. Meer niet.
   Er staan weliswaar nog wat andere opmerkingen in dat boek, maar er wordt door deskundigen sterk aan getwijfeld of dat geen latere toevoegingen waren om het ‘worden genoemd’ stiekem om te zetten naar ‘is’. That’s all.

   Er bestaan nog wat andere teksten, maar die gaan voornamelijk over de volgelingen van een ‘religie’ die gekoppeld is aan evangelische teksten en die mogen uiteraard niet als ‘bewijs’ gelden. Dan zou namelijk ook Klein Duimpje een historisch figuur genoemd mogen worden.
   Opmerkelijk is ook dat bij naspeuringen, opgravingen en wat al niet meer, nóóit een ‘Jezus’ of iets wat met hem in verband staat werd gevonden. De lijkwade van Turijn (met de vermeende afdruk van Jezus gezicht) bleek ook al een vervalsing.

   Er zal wellicht een ‘Jezus’ hebben bestaan, een soort grotendeels pacifistisch activist, iemand die sterk gerespecteerd werd door wie met hem was. Maar de latere heisa er rondom, inclusief het vergoddelijken, doet me denken aan al die andere ‘goden’ van toen en nu, die gewoon mensen waren en zijn. Denk Farao, denk Keizer van Japan, denk Lou de palingboer, denk nog veel meer.

   Ik beschouw de figuur Jezus uit de (met merkwaardige ‘wonderen’ doorspekte) verhalen overigens wel als een voorbeeld voor velen.
   Hij lijkt mij een te waarderen mens te zijn geweest.

   Like

   • Frans Brassens zegt:

    Ik herlas mijn tekst (10:23) en denk nu dat er wellicht een aanvulling nodig is. Inderdaad valt niet te bewijzen dat er niet zoiets is als een ‘macht’ (zomaar een woord) die we dan eventueel ‘god’ zouden kunnen noemen.
    Die ‘macht’ is dan evenwel in alle opzichten onkenbaar én ‘ondienbaar’.
    Als ik stel dat (de zeer vele) quasi ‘goden’ door mensen zijn geschapen en niet andersom, spreek ik over de ‘goden’ zoals men die denkt te kennen. Dat betreft dan geen ‘machten’, maar bedenksels.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s