VIDEO: “Geef de Joden de schuld” – een documentaire over islamitisch antisemitisme

 

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Islam, Jodenhaat, Moslims. Bookmark de permalink .

18 reacties op VIDEO: “Geef de Joden de schuld” – een documentaire over islamitisch antisemitisme

 1. cat zegt:

  ” The Jews this, the Jews that”..blabla..volgens hun smerige koran.

  Ze zijn jaloers op de Joden.
  9 vd 10 Nobelprijswinnaars : Joden
  9 vd 10 CEO of worlwide company’s: Joden
  9 vd 10 wetenschappers : Joden
  9 vd 10 schrijvers, uitvinders, kunstenaars: Joden.
  enz. Enz.
  Wie heeft van een gort droog stukje woestijn, binnen “no time” een ware vruchtbare oase gecreerd ? : de Joden.
  Welk volk wist zich staande te houden na 60 jaar, omringd door 270 bloeddorstige moslims?:
  De Joden.
  Heil komt vd Joden.
  Shalom.

  Misschien komt er een tijd hier dat wij 24/7 propaganda machine aanzetten tegen de Moslims.!! Afgekeken van hun hetze , haat tegen de Joden, maar dan beter.

  Islam is een parasiet. Het maak ziek.

  Like

 2. Sjaak zegt:

  Dit is de enige hete lucht die de moslim van zich geeft !

  Like

  • fleckie zegt:

   .Argentinir’ Nw. Isr. Weekblad 11.8.1995.Buenos Aires: Na de tweede Wereldoorlog zijn zo’n 400.000 ( vierhonderdduizend) nazi’s naar Argentinie gevlucht, waar de regering hen hielp een nieuw bestaan op. te bouwen. Onder hen waren 150 oorlogsmisdadigers.
   Dat schrijft journalist Jorge Camarasa na 15 jaar onderzoek in zijn boek. ‘ODESSA al SUR’. De bekendste nazi’s die in Argentinie een thuisland vonden, waren Adolf Eichmannen. Joseph. Mengele.. …….<~<~<~<~<~<~<~

   Like

 3. fleckie zegt:

  Men mag wel NIET vergeten, dat na de 2e W.O. Of, al waarschijnlijk bijna aan het eind, hoge, op militaire leest geschoeide nazi.s, met hulp,! waren ‘weggekomen’, OOK naar islamitische landen, het spreekwoord’een vos verliest welzijn haren, maar nooit zijn streken’ , geldt nog altijd…………….HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS 17 september 1944.:::::
  ‘GEEN VERZET TEGEN HET NAZI-REGIME’, uit Ontwaakt, 22.10.1985.
  Vertegenwoordigers v.d.katholieke kerk dien Disseldorf bijeenkwamen voor een forumdiscussie over het onderwerp van verzet tegen de nazi’s tijdens het Hitlerregime,stonden versteld over hetgeen zojuist de mond van de 83-jarige prelaat v.Dusseldorf ,Dr.Carl Klinkhammer,vernamen. Hij zei,volgens het verslag in de Rheinische Post ,dat hij precies wist wie in de kerk gefaald hadden verzet te bieden. Zonder iemandte sparen, noemde hij de vooraanstaande leden v.h.destijdse Duitse episcopaat , de kardinalen Faulhaber van Munchen,Bertram van Breslauer, en Schulte en Frings van Keulen, als personen die zich in geen enkel opzicht leden van het verzet hadden betoond”. …..Het kranteverslag over de discussie vervolgde: “Met behulp van talloze herhalingen uit preken,herderlijke brieven, telegrafische groeten aan HITLER, alsmede bulletins van Duitse bisschoppen, slaagde hij erin aan te tonende dat deze leiders in strijd met de wensen van vele priesters en enkele leken,er niet alleen tegen waren enig verzet tegen de (nazi’s) te bieden wanneer die eenmaal aan de macht waren gekomen, maar in hen ook de enige hoop op bevrijding van het socialisme en het communisme zagen’.################################
  ‘Eer…de…macht…van…het…Pausdom…vergaat,…zal…deze…eerst…de…mensheid…tot…wederzijdse…….vernietiging…..brengen ” …IGNATIUS …von …..LOYOLA. (1491-1556)……….OPRICHTER…
  van de JEZUIETEN-ORDE……####################################################
  ‘OORZAKEN WERELDOORLOG ll ‘, uit ‘ de ANTIFASCIST, NO.l, no.l, 1981!!!, door Joh.Wildschut.:…..’ ROME’s overwinning in West- Duitsland ‘!, …De WESTDUITSE Bondsrepubliek is een kind dat in het VATICAAN verwekt en in WASHINGTON geboren is, verklaarde EEN der leidende protestanten …in.. Duitlsland ,Ds.Niemoller,…in…de…Wiesbadener
  Koerier. Met levendige beklagenwaardigheid betreurde hij het feit, dat het protestantisme…de…strijd…tegen…het…katholicisme…verloren…had. Het mankeerde er nog maar aan dat de bepalingen …v.h.Westfaalse Vredesverdrag dat in het jaar 1648 een vvor…de…protestanten…gunstige…oorlogsafloop bezegelde, van ambtswege niet veranderd werd. Destijds had het katholicisme …haar …strijddoel…niet…bereikt. Maar wel was het toen met de onbestreden macht van…ROME…over Duitsland gedaan………….Het protestantisme werd steeds machtiger tot het rond de laatste eeuwwisseling zijn glandspunt bereikte in die zin,dat de protestantse ‘CESARS von HOHENZONNERN’, die als symbool van het protestantisme bekend stonden, aan de top hunner macht waren. Nadien is er meerder malen strijd geweest, uit welke…ditmaal…het…katholicisme succesvol naar voren kwam. De eerste stappen …ter…zekerstelling…van..hun..sukses ..tekenen..zich..voor..iedere onbevangen waarnemer der EUROPESE verhoudingen duidelijk af. In het jaar 1933…als…..duistere….wolken…der..rusteloosheid…en…economische…nood…diep in Duitsland doordrongen, werd met hulp der katholieke Centrumpartij een…..TROJAANS…..PAARD…..naar binnen gebracht,…welke de KATHOLIEKE…HITLER..besteeg. ..En zijn getrouwen volgden hem in de paradepas. ..De verbindingslijn tussen DUITSLAND en het VATICAAN was door HITLERS KATHOLIEKE raadgever tot stand gebracht en in een ..CONCORDAAT…. Bezegeld. daarna volgden inperkende maatregelen…tegen…de..PROTESTANTSE kerk,die, ofschoon ze als de machtigste vertegenwoordiger van tweederde der bevolkingsaanwas kunnen optreden,desondanks voor de door het VATICAAN BEGUNSTIGDE PARTIJ op de knieën viel. …..
  Door deze overwinning aangespoord sprong dat …OORLOGSPAARD…DER…..AS…..onstuimig over EUROPA heen,:verloor echter zijn bezieling: …werd…al…maar…zwakker en viel tenslotte ..in..de..strijd,nog VOOR de oprichting van ‘Das HEILIGE …ROMISCHE…REICHES…DEUTSCHER…NATION’ bereikt was……………Intussen had echter geheel Europa, de VATICAANSE ruiter, met JEZUIETISCHE ..WENDBAARHEID, ..midden…in…de…stroom…OMGEZADELD..en..liet..zich..nu, ..in..1945..door..de..springvloed…der…geallieerde…overwinningen dragen. Dat dit zo is toont de ontwikkeling der WESTDUITSE verhoudingen na de oorlog. Voor de oorlog telde ..Duitsland ongeveer dubbel zoveel protestanten als katholieken. Dat veranderde door de overeenkomst van
  Jalta,die Millioenen vluchtelingen
  ..uit..het…Oosten..in..het..kleiner geworden gebied van Duitsland dreef. Door zulk een toevloed steeg in de West-zone het procentueel aandeel der katholieken nog meer,die daar voeger al hoger was dan in het Oostelijk deel. Dit behoort ook bij de strategie van het Vaticaan,maar is van ondergeschikt belang in vergelijking tot de DIPLOMATIEKE..ONTWIKKELING..in de SFEER ..DER..HOGERE..POLITIEK…Op deze vlakte behaalde ROME zijn grootste overwinning met betrekking tot de Regeringsvorming in WESTDUITSLAND. ……………..DANIEL MUHY……………….
  De Amerikaanse boodschapper Robert Daniël MUHY is een vrome katholiek, een der trouwste zonen van Rome. Tijdens de oorlog verklaarde hij zich een trouwe vriend van de door het VATICAAN ..GEZEGENDE…VICHY-regering.Het was geen toeval dat een man als Murphy …tot…politiek…raadgever…van generaal EISENHOWER werd benoemd en de opdracht had’ de samenstelling van een MILITAIR BESTUUR…over..het..overwonnen Duitsland te vormen’. Dit verklaart waarom de bezettingspolitiek voor het Vaticaan …zulk…een… gunstige …vorm…had…aangenomen……Van verpletterende maatregelen tegen het veroverde land werd afgezien waardoor het ‘entnazifizierungs’-program in een klucht veranderde en het CONCORDAAT van het Vaticaan MET de HITLER-REGERING nog STEEDS GELDIGHEID BEZIT………………..KATHOLIEKE STAATSOPBOUW ….. NA DE OORLOG……………….
  Hoewel Murpy’s ..PAUSVRIENDELIJKE… politiek fel becritiseerd werd, behield deze trouwe volgeling van Rome zijn belangrijke post als politieke raadgever (achter de coulissen) ook onder generaal Lucius D.Clay, de Militaire Gouverneur van de U.S.-zone. In deze onopvallende stelling kon MURPHY er veel TOE bijdragen, dat de regering in Bonn ACCOORD ging met het politiek meesterlijk ontworpen plan van het Vaticaan………..Denieuwe Duitse Bondstaat is sterk katholiek gekleurd. Bondskanselier Adenauer was ,zoals vele andere invloedrijke mannen in deze staat, een TROUWE ZOON van ROME. Als de door de paus gezegende MUSSOLINI op,de top van zijn roem stond, verklaarde Adenauer,toendertijd Oberburgermeister ..van..Keulen, in een telegram aan de fascistische dictator dat:?.MUSSOLINI’S. …NAAM…MET…GOUDEN…LETTERS…IN…DE…KERKGESCHIEDENIS…GESCHREVEN…ZAL…WORDEN….Onder het Hitler-regime …kwam Adenauer in strijd met de nieuwe machthebbers ..en ..moest..in..de..Benedictijnerabdy Maria Laach, toevlucht zoeken,waar de monniken hem goed verzorgden. ..Adenauer was..als…voortreffelijk katholiek nauw bevriend met KARDINAAL FRINGS
  van Keulen, en wel zozeer,dat zijn tegenstanders beweren:’naast Bonn heeft de nieuwe Bondstaat een tweede Regeringszetel in het KEULSE KARDINAALS-PALEIS’………..Kardinaal Frings had in de verkiezingsstrijd om de samenstelling van h.nieuwe parlement zijn gehele invloed aangewend ..en..kon..met..het..bereikte..sukses ongetwijfeld tevreden zijn. Want v.d.dertien benoemde kabinetsministers behoorden er zeven tot de Christelijke Democratische Unie(CDU) en de Christelijke Sociale Unie( CSU), tweesporig de katholieken. Beheerste ..partijen. erustgesteld verklaarde de kardinaal na de verkiezingen dan ook:De Kerk kan nu weer haar eigenlijke opgave tenuitvoer brengen,zoals de huwelijks-en familievragen, de rechten der ouders en op de scholen, ZONDER HUN INVLOED OP HET OPENBARE LEVEN TE MOETEN OPGEVEN.’……….Het in Jalta en Potsdam zo omleinde ‘entnazifizierungs-programma was in de laatste jaren zozeer gewijzigd en onherkenbaar verminkt,dat het met zijn oorspronkelijke bedoeling hoegenaamd niets meer gemeen had.Velen noemden het sarcastisch het RENAZIFIZIERUNGrpgramma. In plaats van het recht zijn vrije loop te laten,waardoor voor schuld een verzoening tot stand zou zijn gebracht,scheen men algemeen een politiek van vergeven en vergeten te willen toepassen. dat..was..werkelijk..zeer..verdrietig..voor..al..degenen..die..onder..HITLERS TERREUR zwaar hebben moeten lijden. Men trachtte de bittere pil te verzoeten met de verklaring dat:’Het nazisme was een ziekte,zodat de aangestokenen een korte tijd in quarantaine door moeten brengen en een bijzondere behandeling moeten ondergaan..om..daarna… ‘Als genezen’…ontslagen ..te ..kunnen worden,waardoor zij weer op krachten kunnen komen’. Wanneer het maar ..zo..zou..zijn..!!!
  In werkelijkheid strooien velen van hen,eenmaal in vrijheid, de nazi-bacillen verder uit.
  ……….DE VROEGERE NAZI’S …WORDEN…WEER…MACHTIG,
  Het is GEEN GEHEIM dat de rooms-katholieke …hiërarchie …alles…eraan…gedaan heeft leidende katholieken der HITLERBENDE …..te …..beschermen…en…te..behoeden en zich voor hen in te zetten . Het Vaticaan deed van alles om de terechtstelling van prelaat ..TISO, de ..SLOWAAKSE…..DICTATOR-MARIONET, te …verhinderen…..Paus…Pius..de..Xll…intervenieerde…ten ..gunste..v..d..veroordeelde oorlogsmisdadiger…Greiser. kardinaal Faulhaber zond op 5 oktober 1946 de bevoegde verdediger…….in……Neurenbergs-OORLOGSMISDADIGERS-PROCES, …..het volgende telegram:’Dient..a,u,b.een genadeverzoekin voor HANS FRANK, (de miljoenenmoordenaar)…..daar …..voorspraak…van…de…hoogste…kerkautoriteit…onderweg…is’.
  Zo ….hebben ….de…..hoogwaardigheidsbekleders der roomse kerk in -en buiten Duitsland op openlijke en geheime wijze al het mogelijke gedaan om elk programma af te remmen of te doorkruisen..en..op..te.heffen,…..dat..zijn …oorspronkelijke bedoeling had de …..ZAAISTAAT DES HAATS met wortel en al uit te róeien….Ten gevolge v.h.feit dat het Vaticaan met voorbedachte rade ingrepen het RADERWERK ..DER..JUSTITIE,zitten heden ..in..WEST-DUITSLAND..weer vele onderdanen der totalitaire kliek in machtosities,..niet..alleen..in..de..politiek,maar ..op..ALLE..
  LEVENSTERREINEN………..Dr.HANS ENARD als voorbeeld,..de vrome katholiek..werd.. BEIERS MINISTERPRESIDENT, ..en..dat..terwijl..hij onder Hitler…GERECHTSPRESIDENT was bij het Hof van Appel……….

  Like

  • fleckie zegt:

   ……….VON PAPEN, HITLER en de PAUS……….’de ANTI-fascist ‘ no.2,1985
   ‘ Ik hebindertijd eens een artikel geschreven over het in het begin van HITLERS macht gesloten concordaat tussen HITLER en de PAUS………..Het was Von Papen van het Karholiek Centrum In DUITSLAND, die hiervoor had gezorgd. Thans lees IKON Vrij Nederland dat dit concordaat ook nog een andere betekenis had. HITLER MOEST JAARLIJKS EEN MILJARD MARK AAN HET VATICAAN BETALEN VOOR DE HULP AAN ZIJN REGIME. Dit bedrag werd tot het einde van de oorlog betaald. ……….IS HET DAN EEN WONDER DAT HET VATICAAN VOOR ALLE MISDADEN VAN HET HITLER-REGIME VOLSLAGEN BLIND WAS? ……….Voor ZOVEEL GELD moet je een oogje dichtknijpen. ………. Sch.

   Like

   • fleckie zegt:

    ……….HET GOUD UIT DE BERNIETIGINGSK

    ………..’HET GOUD UIT DE VERNIETIGINGSKAMPEN’,
    UIT’HITLERS BANKIERS’van Jean Ziegler,uitg.meulenhoff/Kritak,isbn.9029055197 voor Nl.,isbn.906303721x( voor Belgie)…(het verbijsterende verhaal : hoe Zwitserse bankiers het ROOFGOUD van Hitler heelden,witwasten en zodoende de Duitse OORLOGSMACHINERIE DRAAIEND hielden,)…pag 134……………Het TERREURBEWIND v.d.SS strekte zich uit over ALLE door de WEHRMACHT VEROVERDE GEBIEDEN. behalve de zes miljoen vermoorde joden hebben in Europa vele miljoenen RUSSISCHE, JOEGOSLAVISCHE en POOLSE zogenaamd.’minderwaardige ‘ mannen,vrouwen. En kinderen, honderdduizenden zigeuners,krijgsgevangenen,dwangarbeiders,allerlei gijzelaars en tienduizenden verzetsstrijders -ook Duitse-de dood gevonden. VEERTIEN MILJOEN MENSEN HEEFT DE SS-STAAT vermoord in CONCENTRATIEKAMPEN,BEDRIJVEN MET DWANGARBEIDERS,GETTO’S, en tijdens MASSAEXECUTIES. ……….Elie WIESEL schrijft:’ DeHOLOCAUST overtreftdoor het aantal slachtoffers en door zijn mysterie en door zijn zwijgen alles wat de mens zou kunnen ondernemen of bevatten’. …En verder’ Jullie kunnenbeweren dat jullieweten hoe de slachtoffers hebben geleefd, en hoe ze zijn VERNIETIGD.Maar in feite weten jullie niets. Auschwitz is niet zichtbaar of inzichtelijk te maken…..Auschwitz ligt aan gene zijde v.d.geschiedenis’. …..Elke WIESEL heeft gelijk: Auschwitz hoort thuis in het rijk v.h.onzegbare. Het analytisch verstand v.h.nageslacht schiettekort bij zoveel gruwelijkheden………..Niettemin wil ik een paar dingen. Opmerken. Voor het goud,zilver en andere waardevolemetalen uit de concentratiekampen was het ..’WIRTSCHAFTS-VERWALTUNGSHAUPTAMT ‘ v.d.SS verantwoordelijk. de SS-BUREAUCRATEN droegen elke maandgeld over aan de RIJKSBANK.Deze ..boekte..de..tegengaande over. Het goud ging bij de voorraad en vond hoogstwaarschijnlijk zijn gebruikelijke weg naar de Zwitserse bankkluizen( en van daaruit naar de wereldmarkt)Hoe ging dat in zijn werk? DE SS-EENHEDEN ROOFDEN in de concentratiekampen, van de gevangenen die onder hun beheer stonden, in werkkampen en van joodse gemeenten niet alleen alles aan sieraden,goud,zilver,horloges en wat maar van waarde was. Ze stalen ook systematisch alle kandelaars,zilveren standaards,kortom alles wat met de godsdienst verband hield. Om maar te zwijgen v.d.kunstschatten-sculpturen,manuscripten en schilderijen. Engelse onderzoekers zijn de officiele afhandeling v.h.roofgoud nagegaan.De buit v.d.Wehrmacht ging rechtstreeks naar de RIJKSKAS. Die v.d.SS volgde een andere weg:het Wirtschaftsverwaltungshauptamt had bij d e Rijksbank een verzamelrekening voor al het ROOFGOUD onder de schuilnaam ‘MELMER’. De opbrengst v.d.verwerking( tot staven omgesmolten gouden tanden,trouwringen, enz.) ging op een rekening met de deknaam’Max Heiliger’,eveneens bij de RIJKSBANK. ……….DE SS WAS EEN GOED GEORGANISEERDE ROVERSBENDE;halfedelstenen,brilmonturenen sieraden met gering goudgehalte werden op de zwarte markt v.d.bezette landen door SS-AGENTEN te gelde gemaakt. ook is bewezen dat die agenten zakenreizen naar Zwitserland ondernamen. ……….Gideon HAUSERN beschrijft het gruwelijke optreden v.d.SS-BEULSKNECHTEN. Hoe ze in MAIDANEK, AUSCHWITZ, BUCHENWALD,TREBLINKA, en in praktisch ALLE KAMPEN, DE GPUDEN TANDEN UIT DE KAKEN V.D.GEVANGENEN WEGBRAKEN. Ook in andere gevangenissen die onder toezicht v.d.SS stonden,werden de gevangenen systematisch beroofd.###########################

    Like

   • fleckie zegt:

    het boekvan Michael Baigent: Richard Leigh, : ‘VERSCHLUSSACHE JESUS’. ‘Die. QUAMRANROLLEN UND die WAHRHEIT uber . Das. Fruhe. Christentum’, uit het Engels. van Paul S Dachs und Brigitta Neumeister- Taroniio , door uitg.Droemer Knaur,( ‘ The Dead SEA. CROLLS. DECEPTION’_ isbn 3-426-26557–5
    Verschlussache Jesus isbn 3-426-26557-5 .

    Like

   • fleckie zegt:

    ‘HiITLERS PAUS’, De verborgen geschiedenis. van Pius Xll.‘. , boek geschreven door John Cornwell, uitg . Balans,Amsterdam isbn 90.5018.434.0. Uitg. van Halewyck. Leuven isbn90.5617.247,6……….<~<~<~<~<~<~<
    Op ejbron 21.3.2015::: onder ‘de EU. KIJKT. WEG’:::::”AMERIKAANSE. BANKIERS FINANCIERDEN. HITLER”, ’gebracht’. door de Prov.Zeeuwse. Courant, 25.10.1982. …….<~<~<~<~<~<~<

    Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg,, ‘OORZAKEN WERELDOORLOG ll………
   ‘DOOR DE PAUS GEPLANDE VERGEVING IN HET ..HEILIGE. JAAR’.
   In zijn. Openingstoespraak voor het heilige jaar .1950 liet Pius Xll uitvoerig weten dat het Vaticaan de geallieerden aanleiding…..wil…..geven…..alle…..nazimisdadihers vergeving te schenken en te vergeven( die zich zo vol overgave voor de zaak v.h.pausdom in EUROPA hebben ingezet). :::
   ‘BEGRAAFT tijdens dit heilig jaar al het voorgevallenen door oprecht…..berouw’,…..gebood…..de paus,’want nooit was een heilig jaar meer geschikt dan nu om elkaar vergeving te schenken’..Bij verder lezen …van…dit…..voorzichtig…..afgetaste…..genadeverzoekin…ervaart men dat het hart v.d.paus ‘ van bittere smart doorboord wordt’,……..wat wel ….niet op de oorlog teruggevoerd moet worden, maar eerder DAARDOOR komen kan dat hij in de overwinning …der…geallieerden,….bewijzen ….voor …geloofsafval…en …voor…afneming v.d……DICTATEN….. Van ROME…ziet. Inplaats van wraak te oefenen zal naar mijn mening voor de oorlogsmisdadigers die voor het gerecht moeten verschijnen ‘…CLEMENTIE ..en BARMHARTIGHEID’ ….moeten gelden. …’Zij hebben …..meer …..gedwaald…..dan……GEZONDIGD’.
   Duidelijker drukte de paus zich uit toen hij direct ..op..de…vraag …antwoord…kon…geven..als…het…over…een…mindere…behandeling…ging………..’De HEER(bedoeld is God) moge met deze …..VERZOENINGSGEEST…al …diegenen….vervullen,die zich in verantwoordelijke ….openbare…betrekkingen…bevinden….Zonder het ….algemeen….welzijn…te ..benadelen, moge men de laatste resten …..ener……..uitzonderingswet …( wet tegen oorlogsmisdadigers) een halt toeroepen. Een wet die niets van doen heeft met vergeving tegen het …normale. ..recht,waardoor de JUISTE ..STRAF..moet worden toegediend( men zal dan wel degene mogen straffen die een brood steelt,: MAAR DE MASSAMOORDENAARS UIT DE WERELDOORLOG ZOU MEN MOETEN LATEN LOPEN…Daarom wenden wij ons wederom tot de Regeringsleiders , voorál ..van..de..CHRISTELIJKE STATEN, en bidden hen in de naam…van…..CHRISTUS,…..van..het..GENADERECHT…..RUIMSCHOOTS ..gebruik..te..maken…en…bij….ZULK EEN GINSTIGE gelegenheid…als…HET…heilige …jaar, …ALLE ……..VERZACHTENDE……OMSTANDIGHEDEN…… te…..LATEN…..GELDEN, die in de wetten aller landen zijn …NEERGELEGD……………WIJ, …en..met..ons…de…harten…der….BEDROEFDEN( de NAZIBANDIETEN)…..,…..,…..bidden ….om….deze…..VERTROOSTING……Wij drukken…hiermede…openlijk…onze…oprechte…dankbaarheid..uit .tegenover..die..regeringen,die( zoals in FRANCO-SPANJE) in verscheidene maten..onze..wens..in..aanmerking..nemen…of(zoals Verenigde Staten) ons nog de hoop gelaten heeft, ..dat..de..wens..in..vervulling gaat’…………Een der eersten die door pauselijk APPEL om MILDHEID …GUNSTEN verkreeg, was BARON…..ERNST ..von…WEIZACKER,…in de laatste oorlogsjaren BOODSCHAPPER. Der Hitler-regering …BIJ het …..Vaticaan….Na de volledige capitulatie v.d.ASMOGENDHEDEN…wilde het Vaticaan…..hem…..AANVANKELIJK….NIET…..UITLEVEREN…aan de geallieerden. INTEGENDEEL!…..Zij …BODEN ..HEM..TOEVLUCHT…tot..de ..gemoederen..der..overwinnaars..tot..bedaren..zou..zijn..gekomen….Als hij tenslotte ..toch..ter..verantwoording ..getrokken.werd,kwam hij er met ..ZEER..LAGE..STRAF..VAN..ZEVEN..JAREN..GEVANGENIS AF…Op 2februari van datzelfde jaar..werd..de..straftijd..TERUGGEBRACHT …..tot…..5…..jaar,…..naar…aanleiding v.d.pauselijke oproep.WAT BETEKENDE..DAT..MEN..HEM..DE..REST..VAN..DE ..STRAF…..KWIJTSCHOLD!,
   ……………HET. ..BEDROGEN. …..PROTESTANTISME !…………………………… Wanneer de protestanten verrast en verontrust zijn,ROME ook nu onder de nieuwe bondsregering weer vast in het zadel te zien zitten, dan komt dat waarschijnlijk alleen omdat zij zo lang en vast geslapen hebben. Ds.Niemoller liet de roep weerklinken dat de nieuwe …REPUBLIEK….haar VADER ..heeft ..in..het..Vaticaan…en..haar..MOEDER…in ..WASHINGTON…….Dit klinkt…als…jammergeschrei van iemand die lang en vast geslapen heeft en bij het ontwaken merkt dat zijn huis…door…rovers……..LEEGGESTOLEN…..is…Wanner echter het protestantisme..gewaar..wordt..dat..door…..BEDROG…en…..DIEFSTAL…te zijn …BEROOFD, moet het zichzelf daarvan de schuld geven,omdat het de deuren open liet..en..de….WAARSCHUWINGEN..van…BUITENSTAANDERS..in. de wind heeft geslagen…De protestantenzijn er zelf schuld aan als zij zich in politieke partijen laten trekken, die als…..’CHRISTELIJK’…..worden aangeduid…maar….VOLLEDIG…ONDER…KATHOLIEKE…INVLOED…STAAN. …Met blinde lichtgelovigheid hebben de protestante geestelijken zich …voor…de…..’CHRISTELIJK-DEMOCRATISCHE-UNIE’…en haar…..ZUIDDUITSE..filiaal…..de’CHRISTELIJKE -Sociale-UNIE …ingezet. …In de strijd om de ..macht……….gaven……….honderdduizenden…..protestanten…onder…leiding….hunner….geestelij-ken , deze beide partijen hun stem,terwijl zij zich lieten wijsmaken dat het zich hier NIET ..handelde ..om…..KATHOLIEKE……….MAAR……….OM…CHRISTELIJKE…groeperingen…Zo had het protestantisme in WESTDUITSLAND ..in..de..na-oorlogse tijd ..zelf..de..hand..uitgestoken om ..ROME. …naar..de…OVERWINNING…TE…LEIDEN…Daar..nu..het..protestantisme..in..een..tweederangs..positie gedrukt werd, voelt..ROME…zich sterk genoeg ..een..weinig ..met..haar..OVERWINNING te PRALEN…Als voorbeeld hiervan spreekt..de..katholieke..priester…HERMANN DIEM…in de Frankfurter Rundschau van 30 dec.1949 hierover en zegt..dat..de….de LIJN VAN ADENAUER..OVER..KARDINAAL….FRINGS….NAAR…HET…VATICAAN…..OVERDUIDELIJK…..ZICHTBAAR …..IS. ..Zo’n….doorslaggevend…..succes…..der…katholieke…..Parijs,…..alsmede…de..omstandigheid..dat…vele…..nazi.’s…weer…..MACTSPOSITIES…..BEKLEDEN,…vatten…de ..radicale elementen op als een wenk om hun schuilplaatsen ..te…verlaten..en..zich..weer….met…de….vroegere….glans….te….omhangen. (Zie hiervoor het boek van Bernt Engelman: ‘Grosses ..Bundesverdienstkreuz, in het Duits) ….Daarmee overeenkomend ..had..de..deining ener OPKOMEND …NATIONALISME… In ..de..laatste…maanden…allerhande…strandgoed ..van…het….NATIONAAL-SOCIALISTISCHE-SCHRIKBEWIND…..dat…..schipbreuk geleden had,..aangespoeld,..en men deed moeite..de..brokstukken..te..verzamelen..en..tot..een..geraamte ..van…..NEONAZISME ..saam te..voegen…Op .21jan.1949..vond in ..Bad..Homburg..de …OPRICHTINGSVERGADERING ..PLAATS…voor de…..WIEDERVEREINIGUNG…DEUTSCHLAND……De dag…daarop vormde zich in Kassel ..de…DEUTSCHE ..REICHSPARTEI, in een atmosfeer die door zwaardgekletter en zang van het lied…..’DEUTSCHLAND…UBER…ALLES’…..vervuld was. .Op 8 febr.1949 wordt bericht dat een andere nazigroep onder de naam …KATAKOMBE…..SCHEINWERFER..van Munchen uit tot ‘daden’..OPRIEP. ……..Zo blijkt weer dat er ..veel..te..weinig gestraft is met..betrekking..tot..de..oorlogsmisdadigers. We weten nu ook …..WIE…… Hier de Hanson heeft gehad en …NOG …heeft………..Over…verder…straffen…aan…oorlogsmisdadigers…uitgedeeld..en..aan..hen..die weinig of..niets..kregen,..zijn boeken..te..over verkrijgbaar. Een ieder kan..zien..dat..de..wereld…NIET…BEKEERD….is. En…juist…de…..RELIGIEUZE…..landen…hebben…de…..MEESTE…..OORLOGSMISDADIGERS…..IN…..BESCHERMING…..genomen. En hoe gek het ..ook..moge..klinken,…het..zijn..de..RELIGIEUZEN…die..de ONVERDRAAGZAAMHEID…VERSPREIDEN…Wonderlijk,..want..juist..voor..hen..geldt:..HEB..UW..VIJANDEN..LIEF, zegentdegenen..die..u..vervloeken,..doe..goed aan..degenen..die..u..haten, en ….gij zult..uw ..naaste..liefhebben..als..uzelf…Bijna alle gevoerde oorlogen ..waren …..GODSDIENSTOORLOGEN…: daaraan verbonden kent men de…..INQUISITIES,KRUISTOCHTEN, enz. ,die miljoenen doden opgeeist hebben. En gaat men de.. geschiedenis na, ..dan..komt..men..tenslotte..bij..de..eerste oorlog die gevoerd werd(voor zover bekend) , die plaats vond tussen twee mensen(voor zover men er in gelooft) nl.Kain en Abel,een strijd,waarin 50% v.d.strijdenden omkwam,
   Recentelijk dus een v.d.zwaarste oorlogen, Maar..DEZE…oorlog was een GODSDIENSTOORLOG, begonnen ..en uitgevoerd. ,door…de…godsdienstige…onverdraagzaamheid..van Kaïn, die niet kon verdragen dat zijn jongere broer ‘eerlijker’ was..dan..hijzelf!………..Hoe anders zou het zijn als de …RELIGIEUZEN’ zouden prediken:’Mensen als jullie god willen dienen,weiger om elkaar te doden,leef in vrede en helpt elkander..en..zie..ook ..in..de..vriendelijke. Rus..en..alle andere mensen Uw broeders. Hoe anders klinkt dit dan..het……ZEGENEN…DER…WAPENS,..waarmede ..miljoenen..onschuldigen..afgeslacht worden. ……….Kan het zijn dat ..de…RELIGIE…ZICH…MOET…BEKEREN???##############################################################################
   ‘EER…DE……MACHT ..VAN…HET…..PAUSDOM….VERGAAT,….ZAL….DEZE….EERST…..DE……MENSHEID…..TOT..WEDERZIJDSE…..VERNIETIGING…..BRENGEN’…
   IGNATIUS …von…LOYOLA(1491-1556)…..OPRICHTER ..VAN…DE…JEZUIETEN-ORDE.
   ##############################################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    ……………GETROUWDEMAN……….Volgens De Da Vonci Code was JEZUS GETROUWD met Maria Magdalena. dat had goed gekund,stelt rabbijn Blech…………….Het si de superbestseller v.d.21e eeuw’. De aantallen zijn overweldigend:wereldwijdbijna vijftig miljoen verkochte exemplaren v.h.boek,vertalingen in 44 talenten een film met Tom Hanks in de hoofdrol in duizenden bioscopen. De reacties zijn eenduidig:dit is in de uitgeverswereld nog nooit vertoond. Ik heb het inderdaad over de bestseller van Dan Brown:’DE DA VINCI CODE’………..De rooms-katholieke kerk is niet zo gelukkig met dit succesverhaal. Per slot van rekening gaat het hier niet om zomaar een spannende thriller. Door deze roman over iemand die een moord in het Louvre probeert op te lossen is een mythe van een christelijke samenzwering geweven, over doofpotaffaires..op..het..hoogste niveau en eeuwenoude GEHEIME GENOOTSCHAPPEN,die,zoals’de auteur niet moe wordt te herhalen,meer op werkelijkheid dan op fantasie berusten, Het boek introduceertbij de lezer daadwerkelijk bestaande katholieke orden,bekende namen,voor hetubliek toegankelijke heilige plaatsen en beroemde personen uit het verleden. Al deze ingrediënten worden gepresenteerd als de ontrafeling v.d.’GROOTSTE THEOLOGISCHE VERVALSING ALLER. TIJDEN’.”Bijna allesweter onze kerkvaders ons over Christus hebben onderwezen,is fout”, klaagt een van Browns personages. ” Het geloof”, zegt een andere held in zijn boek,” is gegrondvest op een leugen”. ………….VERDWENEN …GODIN……….
    Door fictie en feiten tot een explosief mengsel te vermengen,wil Brown ons doen geloven dat miljoenen vrome gelovige christenen de waarheid over de…HEILIGE…GRAAL… Nooit hebben begrepen. Honderden jaren lang leerden vrome christenen dat de HEILIGE GRAAL de beker was waaruit Jezus tijdens het LAATSTE AVONDMAAL had gedronken. Maar volgens Dan Browns alter ego,de alleswetende kunsthistoricus Robert Langdon,is dit niet waar. ” De Graal”,stelt Langdon op pedante toon:”is een symbool voor de verdwenen godin. De legendevorming.d.ridderlijke zoektocht naar de Heilige Graal waren in werkelijkheid verhalen over de verboden speurtocht naar het verloren gegane heilige vrouwelijke”. De Heilige Graal was in werkelijkheid de persoon Maria Magdalena,volgens Dan Brown. Zij was getrouwd met Jezus en zij was het ‘vat’ dat zijn kinderen baarde………..Dit geheim,dat sinds Jezus-tijd niet prijsgegeven mocht worden,is dat zijn familie zich tot op de huidige dag heeft voortgeplant. De ‘GROTE MEESTERS VAN DE PRIORIJ VAN ZION'( een werkelijk..bestaande..christelijke..organisatie), van wie Brown als leden o.a.Leonardo Da Vinci, Isaac Newton en Victor Hugo noemt,hebben een eed gezworen om hier nooit iets van openbaar te maken………..het is dus geen wonder dat de KERK zich hierover druk maakt. Voor het Vaticaan is Browns boek als geschiedschrijving verhullende godslastering. Als de premissen van THE DA VONCIMCODE waar zouden zijn,moet ROME zijn geloofsbeginselen en zijn geschiedenis radicaal herschrijven………………….VEEL BETER VOORSTELBAAR………………
    Maar wat mij als rabbijn opvalt, is dat de door Brown bedachte theorieën over Jezus die zijn boek voor christenen zo blasfemisch maken, hem voor Joden juist veel beter voorstelbaar maken……Jezus was dus getrouwd! En waarom zou hij dat niet geweest zijn. Als Jood, opgegroeid in de Joodse traditie, zou het celibaat hem volledig vreemd zijn geweest.” Gaat heen en vermenigvuldigt u!” was een bijbels gebod voor alle Joden.Het celibaat als christelijk ideaal werd pas aangenomen met een decreet tijdens het concilie van Elvira(300-306 gewone jaartelling) : ” Men stemt in met het volledigverbod voor bisschoppen,priesters,diakenen, dat wil zeggenvoor alle kerkelijke ambtsdragers die de altaardienst leiden,dat zij zich van het huwelijk onthouden en geen kinderen verwekken: wie dit wel heeft gedaan moet uit het priesterambt worden ontzet”.
    Christelijke commentatoren verklaren dit standpunt: de Kerk wilde verhinderen dat de eventuele rijkdommen v.d.priesterlijke leiders door vererving verloren zou gaan. Het materieel bezit van een ongehuwde priester- kaste zou altijd aan ROME TOEVALLEN. Historici hebben ook de negatieve consequenties van deze doctrine onder de aandacht gebracht. Het waren meestal de ‘besten en slimsten’ die het priesterschap aanvaardden omdat het in hoog aanzien stond– met als consequentie dat hun genetisch materiaal in de erfelijke vergetelheid verdween. Daarentegen werden bij de Joden degenen met het grootste intellectuele potentieel ..voorbestemd voor een rabbinaal leven van lernen en onderwijzen,waarbij grote waarde werd en wordt gehecht aan een groot gezin met vele kinderen. ……………ZINNELIJK…GENOT…………..Voor Christenen heeft Dan Browns boek een aspect dat nog veel enger is. Een getrouwde Jezus is een veel te menselijke gestalte ,die de aanbeden godheid doet schudden op zijn grondvesten. Het christendom verwerpt dat hun object van goddelijke verering seksueel actief kan zijn geweest–zoals het ook niet uit de voeten kan met een Jezus die is verwekt door geslachtsgemeenschap.Het is deze verstoorde relatie met zinnelijk genot die het christelijke denken van zijn bijbelse joodse bronnen heeft vervreemd. Joden hebben geen enkel probleem met een getrouwde Mozes. ..De Tora gaat verder dan de verplichting om te trouwen: het huwelijk heet in de Tora kiddoesjien–eenhoofdig niveau van heiligheid. …..Dit ESSENTIËLE MENINGSVERSCHIL heeft het Jodendom en het christendom door de eeuwen heen uiteengedreven. Joden blijven erop hameren dat onze grootste profeet niet als een godheid mag worden beschouwd. Mozes moest en moet als menselijk,sterfelijk en allesbehalve goddelijk worden gezien. Vanwege zijn grote zonde,( de moord op een Egyptische bewaker,red), heeft hij bij wijze van strafmaatregel het beloofde land
    nooit mogen betreden. Zelfs zijn graf bleef geheim,waardoor het nooit tot een bedeplaats heeft
    kunnen uitgroeien. Mozes symboliseert het potentieel van het mensdom.In hem zien wij,waartoewij,zijn medemensen, kunnen uitgroeien…………….MENSELIJKE WAARHEID…………..
    e christenen stellen dat Jezus niet als mens, maar als godheid moet worden gezien.Zijn menselijkheid mag zijn godheid nooit overschaduwen. Jezus was geen uitzonderlijk mens,maar een god, die naar de aarde was afgedaald..Het is ondenkbaar dat lichamelijke afwijkingen en menselijke zwakheden onderdeel zijn van zijn wezen konden uitmaken…….Dit dogma heeft Brown aangevallen–op een fantasievolle manier– waarmee hij een menselijke waarheid over de grondlegger v”h.christendom heeft onthuld. Een getrouwde Jezus met kinderen is voor de Kerk niets minder dan een mindere god…….Er is voor Joden dus geen reden bezorgd te zijn om het succes van THE DA VINCI CODE. .in elk geval is Brown er verantwoordelijk voor dat dat vijftig miljoen mensen nadenken over iets dat Joden al eerder over de grondlegger van h.christendom vaststelden:Jezus was geen god, hij was een mens. Wellicht zal de wereld op een dag de leer van het Jodendom erkennen:het gaat niet om de God die mens werd,maar de mens die ernaar zou moeten streven meer als God te zijn…………Dit artikel verscheen eerder in de Judische Allgemeine , met dank aan http://www.aish.com.########################################

    Like

   • fleckie zegt:

    ……….’DWANGARBEIDERS’, NW.ISR.WEEKBLAD 25.2.2000.’onderhandelaars hopen op akkoord begin maart’……..,.. Duitse maatschappijen kunnen hun zakelijke belangen schaden als zij niet deelnemen aan het….fonds….voor….schadevergoeding aan DWANGARBEIDERS,waarschuwde de voorzitter van de DUITSE KAMER van ..KOOPHANDEL maandag. Diezelfde dag weten de GRUNEN , die deel uitmaken v.d.regering , veel van het verwachte begrotingstekort van DERTIG MILJARD aan het regeringsaandeel in een fonds voor dwangarbeiders. ……….De vrijdag ervoor waren onderhandelingen over zo’n fonds in Berlijn zonder resultaat afgesloten. De onderhandelaars hopen begin maart in WASHINGTON een akkoord te bereiken. In de berichtgeving in de Duitse media…overheersten…klachten over het geld dat dit fonds ‘ de kleine man’ zal kosten. Veel Duitsers denken dat het voor zeker de helft naar joden zal gaan; in werkelijkheid is krap twintig procent (168.000 personen,waarvan 140.000 kampoverlevenden) van de naar schatting 240.000 nog in leven zijnde dwangarbeiders joods.
    De Duitse regering ..en..het..bedrijfsleven beloofden ..afgelopen..december, na meer dan een jaar onderhandelen, ..dat..zij..elk…vijf..milard mark zouden schenken..aan..het..fonds…ERINNERUNG,VERANTWORTUNG und ..ZUKUNFT. Onder druk van ‘ class action suits’ ..beloofden onder meer DAIMLER-CHRYSLER,..VOLKSWAGEN, ..SIEMENS ..en…de DEUTSCHE BANK een. bijdrage
    maar ruim de helft v.h.bedrijvendeel…moet…nog…bijeengebracht…worden. ………..Het fonds moet ongeveer 2,3 …miljoen …..voormalige…..dwangarbeiders ..compenseren..die. Tewerk waren gesteld in DUITSLAND( binnen de grenzen van 1937) , voornamelijk ..niet-joden uit…OOST-Europa , joden..en..verzetsmensen. ..Veel Nederlanders die in DUITSLAND WERKTEN ..vallen..buiten..de..regeling, schreef minister …BORST… van…Volksgezondheid vorige week aan de Tweede Kamer….Alleen…wie…naar …DUITSLAND werd…GEDEPORTEERD , ..minstens twee maanden in een kamp of ghetto verbleef en onder voortdurende bewaking werkte maakt een kans, net als iemand wiens gezondheid blijvend is geschaad door nazi-onrecht of die nooit is gecompenseerd voor wat de nazi’s hem of haar ontroofden. Vooral veel v.d.9600 voormalige. verzetsmensen en 6800 joden die in Nederland wonen,zullen voor de regeling in aanmerking komen. ……….DE AMERIKAANSE ONDERHANDELAAR STUART …EIZENSTAT …maande …vorige..week..in..Berlijn..tot..snelheid. Elke maand sterft EEN ..procent v.d.gegadigden, benadrukte hij: de gemiddelde leeftijd ligt rond de tachtig. ..Maar er zijn nog Beel twistpunten.
    Vertegenwoordigers ..van….Oost-Europese regeringen, Israel, joodse organisaties en advocaten van oud-dwangarbeiders willen dat het leeuwendeel v.h.geld aan overlevenden wordt gegeven. Maar de Duitse regering en Duitse bedrijven willen …EEN ..MILJARD…RESERVEREN… Voor een nog op te richten ..SJOA-educatie-fonds. …..Vooral…vertegenwoordigers ..van ..WIT-RUSLAND , ..POLEN..TSJECHIË, ..RUSLAND…..en ..DE…..OEKRAINE…..vinden honderd miljoen mark voor dat doel genoeg,omdat de individuele uitkeringen anders te lang zouden worden..Verder wil de Duitse regering een miljard mark gebruiken voor compensatie van GEROOFD…GOED…en..zou..ongeveer driehonderd miljoen mark aan administratie-en advocatenkosten moeten worden uitgegeven. ……….De bedrijven eisen een vrijwaring van toekomstige claims. de AMERIKAANSE REGERING..wil..beloven..haar..rechtbanken..een ..processtop ..te adviseren..en..ook..de..andere..regeringen..zouden dat moeten doen. Maar geen regering ..kan..iemand..beletten..een claim in te dienen ..en..rechtbanken ..zijn vrij om te bepalen welke zaken zij …ontvankelijk..verklaren……..Claims op niet-uitbetaalde polissen bij DUITSE…VERZEKERAARS. Als ALLIANZ AG, zijn voor de Amerikanen een groot struikelblok bij de. Onderhandelingen over de uitkeringen uit ..het…DUITSE…’DWANGARBEIDERSFONDS’. De onderhandelaars over hetfonds hebben daarover …geen..controle..en..het is niet duidelijk of en hoe ook claims op…polissen…uit..ditzelfde fonds vergoed worden. Een internationale commissie onder voorzitterschap v.d.AMERIKAANSE ..oud-staatssecretaris LAWRENCES EAGLEBURGER ..wil in twee maar ..alle..polissen uitbetaald zien…………..Vertegenwoordigers Van joodse dwangarbeiders protesteren ertegen dat personen, die buiten de Duitse grens van 1937 dwangarbeid verrichtten, niet voor uitkeringen uit het fonds in aanmerking komen. Zij willen bovendien weten of het fonds eerdere schadeloosstellingen meetelt………..Bewijzen..dat..men..tijdens..het..werk werd bewaakt kan juist voor kampoverlevenden( voor wie dit zeker geldt) moeilijk zijn. Vaak hebben zij geen papieren. Zo werd een claim van Sal Zanten, voorzitter ..van..de Joodse Gemeente .’-Hertogenbosch ,’ door gebrek aan bewijs.’ afgewezen door het (onafhankelijke) fonds voor dwangarbeiders v.h.DUITSE SIEMENS AG. SIEMENS Nederlandbood hulp bij het indienen van aanvragen in Duitsland en Zanten dacht eindelijk wat gerechtigheid te krijgen. Hij werkte vanuit kamp…MONOWITZ…bij IG..FARBEN. Siemens was daar onderaannemer, zegt Zanten. Zijn naam staat echter niet in de SIEMENSARCHIEVEN. “anten moet bewijzen..dat..hij..bij..ons heeft gewerkt..en..niet..andersom”, stelt het Duitse bedrijf. Ook na aandringen van Zanten ..en..vragen..van..SIEMENS. NEDERLAND..is..niet..duidelijk …of…SIEMENS..ONDERAANNEMER..was..van. IG FARBEN.
    Het Duitse hoofdkantoor verwijst Zanten naar het nieuwe fonds,:weer een afwijzing..’ wegens gebrek aan bewijs’ ..zou zijn gevoel..van..onrecht ..slechts..vergroten……………………..EF
    ###########################################################################

    Like

 4. fleckie zegt:

  Aanvulling: in het r.k,.KROATIE waren ook concentratiekampen zoals bijvoorbeeld o.a.Jasenovac..

  Like

 5. fleckie zegt:

  ……………BARAK…1B…………..Nieuw Isr.Weekblad, 29.8.2014………..door Sarah Whitlau.
  Tienduizenden mensen verbleven de afgelopen 70 jaar noodgedwongen in kamp VUGHT. Hun lotgevallen worde bespreekbaar gemaakt in de tentoonstelling ‘Als muren konden spreken’.
  Op 5september is het zeventig jaar geleden dat het SS-concentratiekamp VUGHT werd ontruimd.Op deze DolleDinsdag,toen Nederland in de ban was van berichten dat de bevrijding aanstaande zou zijn,werden duizenden gevangenen uit het kamp per trein afgevoerd naar Duitsland,naar SACHSENHAUSEN en RAVENSBRUCK,waar velen van hen,vlak voor de bevrijding van VUGHT eind oktober,de dood vonden……………Hoewel in 1947 op de executieplaats in het bos nabij het kamp een nationaal monument werd onthuld waar jaarlijks de Dodenherdenking gehouden wordt,duurde het tot 1990 voordat delen v.h.kamp opengesteld werden voor publiek.Na de ontruiming werd het kamp onmiddellijk in gebruik genomen als interneringskamp voor NSB’ers,Rijksduitsers en van collaboratie verdachte Nederlanders. Ook werden er Duitse burger-evacuees uit het zogenaamde SELFKANTGEBIED ten Oosten van Sittard opgevangen. Sinds 1951 is een deel v.h.kamp in gebruik als woonoord’Lunetten’ voor Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen,waarvan sommigen er nog steeds wonen.
  MET ZORG OMRINGEN……….Begin jaren ’90 werden de nog overgebleven barakken afgebroken.Behalve dan BARAK 1B,waar de Molukkers een kerk in hadden gevestigd. OM DIE REDEN IS Barak 1 B De enige nog originele barak die Nederland kent.Een paar jaar geleden besloot NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT,zoals het officieel heet,dat deze barak,voordat het te laat zou zijn,bewaard en gerestaureerd moest worden. De directeur van Kamp Vught,Jeroen van den Eijnde:” We beseften dat dit rechtstreekse overblijfselen zijn van de oorlogsperiode en dat we die moeten bewaren en met zorg omringen.Omdat ze zo belangrijk Zijn om het verhaal v.d.oorlog te vertellen.Eind 2013 was de restauratie en de realisatie van een tentoonstelling in Barak 1B klaar. In de barak is naast twee educatieve ruimtes een expositieruimte met daarin de tentoonstellin’ALS MUREN KONDEN SPREKEN”. Daarin worden de vier functies die het kamp in vier verschillende periodes kende, naast elkaar gezet: concentratiekamp,(1943-’44), opvangkamp voor Duitse burgerevacuees(1944-’45) en interneringskamp(1944-’49), en woonoord ‘Lunetten’ ( sinds 1951). Van den Eijnde:’Het zijn allemaal oorlogsgerelateerde groepen. de verhalen in tentoonstelling. En filmpjes..zijn..gegroepeerd..rondom..thema’s :aankomst, vertrek ,waar kwamenze..vandaan…en…waarom, trauma’s, taboes,(on)macht ..en..weerbaarheid. Het zijn tegen elkaar aan schurende geschiedenissen,dat blijft…ongemakkelijk. ….Over collaboratie mocht lange tijd niet verteld worden. ..De laatste jaren is daar iets meer ruimte voor “.Volgens van den Ijnde is er juist veel belangstelling voor die ‘ANDERE ‘ VERHALEN. DERDE GENERATIE…………
  .Onderdeel v.d.expositie zijn korte filmpjes waarin vier groepen via de derde generatie aan het woord komen. Selma Huffener is de kleindochter van Lotti Huffener,die als kind met haar zusje en ouders gevangen zat in het kamp. Selma vertelt in een filmpje dat zij het vaak gezellig vond om ieder jaar naar de herdenking v.h.KINDERPRANSPORT in het kamp te gaan. “Mijn oma was daar,ooms en tantes,neefjes en nichtjes”. ..Ook aan het woord komen Bettina Drion,wier grootvader ,NSB’er, werd gefusilleerd in het kamp,en Stephanie Lalihatu, kleindochter van een KNIL-militair. Drion groeide op met het idee dat haar grootvader,die een Joodse naam had,als slachtoffer was omgekomen tijdens de oorlog. pas op latere leeftijd leerde ze de waarheid over hem. Ze schreef er het boek SCHERVEN..over……………dat het belangrijk is om het over de oorlog. Te blijven hebben,dat is duidelijk voor Van den Ijnde.”De tweede Wereldoorlog is een gebeurtenis die er enorm toe doet. Elk jaar laait de discussie op of het nog wel moet,die aandacht, maar de belangstelling. Voor verhelen neemt juist toe. Velen worden geboeiden geïntrigeerd door het gebeurde,en hebben vragen:hoe kon dat gebeuren? Wat zou ik hebben gedaan? Jong en oud wordt door de verhalen gegrepen.Het is makkelijk om dat hier zichtbaar en invoelbaar te maken, hier in dit ‘schuldige landschap’,zoals Armando dat noemde”.
  De ….herdenking….op….5….september….wordt live uitgezonden. door. De. NOS, en OMROEP BRABANT….Op NPO2 wordt die avond de documentaire ….TUSSEN HEMEL. en ..HEL..van …Joost…Seelen…uitgezonden, waar in oud-gevangenen vertellen over hun herinneringen aan KAMP VUGHT……Op dezelfde dag verschijnt het boek Het HELE LEVEN IS HIER EEN WERELD OP ZICHZELF: de geschiedenis van kamp VUGHT, (uitgeverij De Bezige Bij)’ de publieksuitgave v..h.proefschrift van Marieke Meeuwenoord.##########################################

  Like

 6. fleckie zegt:

  ……..’SILTE ROMDOM…..SEKSUEEL …..GEWELD…..IN…DE…..SJOA’.NIW.ISRA.WEEKBLAD
  25.6.2014. ..door Marisa Fox-Bevilaqua……………..’ de vrpuwen van Rwanda, Bosnië en Nigeria zijn mogelijk niet de enige die zich gesterkt voelen door Angelina Jolies’Global SUMMIT to end sexual violonce in conflict’, die in juni in LONDEN werd gehouden. De conferentie ,en het recente voornemen v.h.International Criminaliteit Court in den Haag,om te onderzoeken naar en de vervolging van seksuele en GENDER gelegateerde misdaden te intensiveren, vormen de basis voor eendiscussie over het taboeonderwerp van seksueel geweld tegen Joodse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog . ……….”Het officiele standpunt was dat er geen sprake was van misbruik van vrpuwen”, zegt de Israelische auteur en toneelschrijver Nava Semel vanuit haar huis in Tel Aviv. Het eerste boek dat zij publiceerdewas de bundel korte verhalen KOVA SJEL ZCHOECHIET( de glazen hoed) ,gebaseerd op de ervaringen van haar moeder tijdens de Sjoa.
  Een v.d.hoofdfiguren in het boek is Clarissa, kapo in het concentratiekamp en ‘kamphoer’ . En hoewel. Seksslavernij heus niet nieuw was in1985, toen de bundel voor het eerst gepubliceerd werd, Werchter boek met de nodige angst..en..vijandigheid..ontvangen.” Niemand …niemand…wilde..erkennen dat de Sjoa en de Israelische ..Identiteit iets met elkaar te maken hadden”, zegt Semel.” We waren strijders, geen bange en beschadigde Joden”. Die mentaliteit zorgde ervoor dat overlevert hun mond hielden. Voor vrpuwen gold een dubbel stigma. Holocaustonderzoeker Niki Keren werkte mee aan het curriculum over de Sjoa voor Israelische scholen: ” Holocaustgeschiedkundige…Ruth…body..heeft het over de vraag die haar vaak gesteld wordt als ze haar tatoeage zien:”War
  Thebe jij gedaan om te overleven?”. De implicatie was dat de enige vrpuwen die overleefden hoeren waren,dat..ze..iets..gedaan..moesten..hebben ..om te overleven.We gaven de slachtoffers de schuld en bleven onze wonden openkrabben,i.p.v.ze te laten genezen. …………..ONTKENNING……………”Seksueel geweld werd gewoon niet serieus genomen ” zegt Jessica Neuwirth, een internationaal vrouwen-en mensenrechtenadvocaat uit New York. Zij adviseerde bij het Internationale Criminele Tribunaal voor Rwanda maar verzamelde ook getuigenissen van seksueel geweld tijdens de Sjoa.” In sommige gevallen ..was..sprake…van…’bevrijdingsverkrachting'( door de soldaten die de kampen bevrijdden) en een houding van ‘ mannen zijn nou eenmaal mannen’ en dat vrpuwen nou eenmaal onderdeel zijn van de krijgsbuit”………..Een belangrijk ..element..in..de..ontkenning en de stilte ROMDOM seksueel geweld tijdens de Sjoa is de SJANDE-factor(‘ schande’..in het Jiddisch), zoalsRochelleSaidel, mede-oprichter v.h.Remember the WOME..INSTITUTE.. het noemt. Zij en haar collega Sonja Hedgepeth liepen tegen dit fenomeen aan tijdens een workshop in het Yad Vashem museum in 2006 .”Ik zat midden in een hele waslijst van wreedheden tegen vrouwen, toen ik..het..woord….verkrachting ..gebruikte”, herinnert Saidel zich. “Lawrence Langer, een gerespecteerd Holocaustkenner en een v.d…KEYNOTE SPEAKERS, stond op en onderbrak me, heel onbeleefd, en vroeg:”Waar is je bewijs? Wie is er verkracht”?…………..Het incident zette Saidel..ertoe..aan..om..getuigenissen van Sjoa-overlevendente te gaan verzamelen over het onderwerp. Dat bleek moeilijker dan gedacht;het woord ‘verkrachting’ kwam ..niet..als..trefwoord..voor..in..de..index van het Yad. Vashem-archief. Niet van de wijs gebracht gaven Saidel en Hedgepeth opdracht. Tot een onderzoek dat uiteindelijk leidde tot hun boek’SEXUAL VIOLENCE AGAINST JEWISHWOMEN DURING THE HOLOCAUST( Brandels University PRESS, 2010). Het was het eerste wetenschappelijke boek over het onderwerp en inspireerde Gloria Steinem om het ‘WOMEN UNDER SIEGE’-project op te starten, een journalistiek project dat onderzoekt op welke manier verkrachting en andere vormen van seksueel geweld als instrument bij GENOCIDES en conflicten in de 20e. En 21e eeuw .Steinem stelt dat een beter begrip v.h.seksuele geweld tijdens de Holocaust later geweld tijdens GENOCIDES had kunnen voorkomen. …..”Vrouwen zijn verkracht sinds het begin der tijden”..zegt Saidel.” Waarom zou er een hiaat van zes jaar zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog?”Tijdens het onderzoek voor haar boek kwam ze een videotape tegen met een getuigenis van vijf minuten van Manya Horowitz, een overlever die in een nazihuishouden moest werken en herhaaldelijk verkracht werd.Een paar dagen nadat Saidel een presentatie had gegeven over deze getuigenis kreeg ze een e- mail met de titel’ Ik ben Manya’s dochter ‘.Saidel:” Ik heb een dag gewacht voordat de

  mail durfde te lezen. Ik was enorm opgelucht dat ze me bedankte voor het gebruiken van de getuigenis van haar moeder,omdat ze wil dat de wereld weet wat er met deze vrouwen gebeurd is, en om te helpen voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt met vrpuwen tijdens oorlog.
  ……………VERSCHIL…………..Toch is er een groot verschil tussen seksueel geweld tijdens de Holocaust en in daaropvolgende conflicten, aldus Holocaustonderzoeker Eva Fogelman. Deze psycholoog, auteur van en filmmaker droeg bij aan het boek van Saidel en Hedgepeth en aan
  RAPÉ:WEAPON OF WAR and genocide’,onder redactie van John ROTH en Carol Rittner( Paragon House. 2012) .” Verkrachting is het beleid geweest bij elke genocide, behalve tijdens de Holocaust en in Cambpdja”, zegt Fogelman. ” in Rwanda en Soedan , bijvoorbeeld kregen soldaten expliciet de opdracht om vrouwen te verkrachten.Ook is er bewijs voor verkrachtingen op grote schaal van moslimvrouwen in Bosnië. En hoewel er talloze vrpuwen zijn verkracht,aangerand en vernederd, en hoewel er een hoop sadistische SS’ers waren,was verkrachting geen opdracht v.d.nazi- agenda. Het was zelfs verboden vanwege de RASSENSCHANDE ( rassenbezoedeling voortkomend uit seksuele relaties tussen ariërs en niet-ariërs)”…. …” Wehrmachtsoldaten moesten soms voor de rechtbank verschijnen vanwege RASSENSCHANDE”, zegt de Zwitserse diplomaat en historicus dr.Simon Geissbuhler.” Maar waar het de verkrachting. van Joodse vrouwen door ROEMENEN en anderen betrof was er sprake van 100% straffeloosheid”………..Hoe verantwoordden de nazi’s het oprichten v.h.bordeel in blok 24 in AUSCHWITZ,gegeven het verbod op seks met niet-ariërs?. Fogelman zegt dat het opgezet werd als een tegengif tegen homoseksualiteit, waar de nazi’s vreselijk bang voor waren, en dat het. In eerste instantie vooral ‘bemenst’ werd door niet-joden. Maar,voegt ze eraan toe,het blijft moeilijk om eerstehands getuigenissen uit het bordeel te vinden, ook al is er ampel bewijs van seksueel geweld tegen vrouwen gedurende de hele Sjoa. ” de meeste seksslavinnen werden vermoord”, zegt ze,” en er bestond bovendien nogal wat tegenzin onder de mensen die getuigenissen verzamelden en afnamen, om naar seksueel misbruik te vragen. Omdat je het gevoel had dat je een persoonlijke grens over ging. Ik denk dat het ook een bepaalde gevoeligheid was”.############################################################

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg: Fogelman herinnert zich dat ze in 1978 terugkwam van een van haar eerste interviews met een overlevende. Haar supervisor, dr.Hillel Klein ,z”l, een vooraanstaande psychoanalyticus ,vroeg haar of ze had gevraagd naar seksueel geweld.” Het was niet in me opgekomen”, herinnert ze zich. ” Het is zo.’n moeilijk onderwerp om aan te snijden, en nu nog steeds,na al die jaren ,zijn de getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik de moeilijkste om te doen”. Bovendien kregen de interviewers v.d.Sjoa Foundation niet expleciet de opdracht om naar seksueel misbruik te vragen. De meeste interviews vonden plaats in het bijzijn van familieleden,wat het nog moeilijker maakte om openlijk te spreken. Volgens Fogelmans’onderzoek was verkrachting niet alleen wijdverbreid onder nazi’s,maar ook onder de mensen die vrouwen en kinderen verborgen,onder partizanen en zelfs door familieleden en redders. ” Als je een vrouw dwingt om seks met je te hebben voor een stuk brood,zodat ze kan overleven,dan is dat verkrachting” , zegt Fogelman,maar veel overlevers gaven zichzelf de schuld ,en zetten de stilte en het zwijgen voort.
   Er is maar EEN getuigenis,afgenomen in BERGEN – BELSEN van Hadassa Rosensaft in september 1945, die spreekt van de twee selecties van vrouwen die gedaan werd in AUSCHWITZ : een om te bepalen wie naar de gaskamers gong,een om te bepalen wie naar het bordeel ging. “Maar noch de aanklager noch de verdediging is daar ooit op teruggekomen”,legt Fogelman uit.”Veel vrouwen werden huishoudster of werkten in de keuken of huizen van SS’ers,waarbij ook van ze verwacht werd dat ze seks leverden. Het is een enorm falen van deze rechtszaken dat overtreders straffeloos bleven nadat ze misdaden tegen de menselijkheid hadden gepleegd. Om de zaken nog ingewikkelder te maken ontbrak toendertijd een definitie van seksueel geweld. De hoofdaanklager v.h. International Criminaliteit Court, Fatou Bensouda, merkte eerder deze maand in een beleidsstuk op dat onder de noemer seksmisdaden nu ook ” gedwongen naaktheid” valt,iets wat nogal diepe weerslag heeft als het over de Holocaust gaat. ……………….TIJDGEEST….
   “Elke vrouw die door de poorten van een nazikamp liep was slachtoffer van seksueel geweld”,zegt Nava Semel.”Seksueel geweld is niet alleen verkrachting”. En hoewel er dertig jaar geleden controverse was rond het boek over haar moeder is het nu verplichte kost op Istaelische scholen.”Toen het voor het eerst gepubliceerd werd, hoorde ik van heel veel overlevers dat ze opgelucht waren dat er eindelijk iemand over durfde te praten,omdat ze dat zelf niet konden”,aldus Semel. ” en gedurende de afgelopen jaren heb ik contact gehad met alle vrouwen die in het boek voorkomen,behalve met Clarissa , ik zie mijn boek als TIKOEN”……………….De Londense conferentie van Jolie en de recente beslissing v.h.Haagse tribunaal om de behandeling v.seksueel geweld te verbeteren, hebben volgens haar dezelfde boodschap.”Het is ontzettend belangrijk dat een eind gemaakt wordt a.d.gedachte dat het slachtoffer schuld draagt en dade daders vervolgd worden. Die gedachte was waarom overlevers zich niet uitspraken. Hun grootste prestatie was hun gezin””, legt Semel uit. En ze wilden niet het risico lopen dat er iets dat zou verwoesten. Nu is de tijdgeest anders. Ze kunnen zich uitspreken en hun waardigheid en trots en integriteit bewaren,en ze hoeven niet meer bang te zijn dat ze de schuld krijgen of anders behandeld zullen worden door hun kinderen of door de “.maatschappij”…………….MOED……………….Ook RochelleSaidel haalt moed uit de Haagse beslissing en de conferentie van Jolie. De holocaust was onderdeel van een paneldiscussie in Londen,waarin Manya Horowitz’ verklaring werd gebruikt,gepresenteerd door de Sjoa Foundation. Deze stichting hield in 2012 een symposium over seksueel geweld tijdens de Holocaust aan de Universiteit van Zuid Californie. ” Het zal meer deuren openen”, merkt ze op.” Het laat zien dat er een verband is tussen de Holocaust en moderne genocide”. ……….. C” Joodse vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld tijdens de Holocaust uitten zich nog steeds niet publiekelijk”, zegt Jessica Neuwirth. Als voorbeeld geeft ze de Koreaanse ‘troostmeisjes’ die meer dan twintig jaar geleden naar voren kwamen en die regelmatig bij de Japanse ambassade in Seoel demonstreren tegen de verschrikkingen waarvan zij slachtoffer waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.”De eerste stap,voor degenen die het op zich hebben genomen om de verschrikkingen v.d.Holocaust te documenteren,is om het stigma van seksueel geweld af te halen. En als ze dat gedaan hebben,moeten ze actief zoeken naar bewijs.En dat zullen ze vinden.#################################################

   Like

 7. Fleckie zegt:

  Oppag29, van het boek HITLERS BANKIERj …….staat o.a.vermeld’eant de hoogmoed die de Zwitserse bankwereld in 1939 in zijn greep kreeg,heeft haar niet meer losgelaten. De keldets van de banken in Zurich, Bern en Lugano,zijn riolen geworden. Devuilste geldstromen van de hele wereld komen in deze kanalen bijeen de grote Zwitserse banken zijn zeer machtig.En nog steeds maken ze astronomische winsten met roofgoud, gevlucht kapitaal en heling. Alleen heten hun klanten tegenwoordig niet meer Hitler,Himmler, Goring en Ribbentrop, maar. Moboeto, Ceaucescu, Hassan ll,Saddam Hoessein, Aboe Nidal. , Duvalier, Noriega, Traore,,Soeharto, Eyadema, Campaore, Marcos of Radovan. Karadzic. Dank zij het geld uit deze en andere troebele bronnen is Zwitserland vandaag de dag het op een na rijkste land van de wereld ofschoon het zo goed als geen eigen grondstoffen per hoofd van de bevolking bezit. Op de wereldranglijst staat Zwitserland direct achter de Verenigde. Arabische Emiraten~<~<~<~<~<~<

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s