F.T.: De “beste minister op Buitenlandse Zaken”

Screenshot 34

(Door: Henk V.)

Van de heer F.T. ben ik geen grote bewonderaar. Toen na de laatst gehouden landelijke verkiezingen de PvdA en de VVD nogal onverwacht besloten om – ondanks de veronderstelde ideologische verschillen – een kabinet te gaan vormen dat op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen, grepen nare voorgevoelens mij bij de keel, omdat ik van tevoren de bezetting van één ministerspost met zekerheid kon noemen, die van Minister van Buitenlandse Zaken. Na de respectabele VVD-man Rosenthal zou T. die post gaan bekleden. Dat zal me wat worden, dacht ik.

Van T. waren diverse publicatie verschenen, die precies aangaven waar de man moest worden geplaatst: in het kamp van de zeer politiek correcte Gutmenschen en wij weten maar al te goed waar deze lieden staan als het gaat om het concept van de nieuwe maatschappij waar wij met donder en geweld naartoe worden gedreven, of wij daar nu voor voelen of niet.

T’s mening over de benoeming van de eerste imam bij het leger maakte al duidelijk hoe zonnig hij de toekomst van de wereld ziet, wanneer men maar vasthoudt aan de positieve doelen die politiek correct zich stelt. Vlak voor de uitzending van de Nederlandse eenheid naar Afghanistan publiceerde hij een artikel in de Volkskrant genaamd “Vertrouw niet de makelaars in angst”. Die “angst” had betrekking op de kritiek die onder meer via de PVV was geuit, omdat voorzien werd dat er een negatieve invloed via de imam zou kunnen uitgaan naar militairen met een moslim achtergrond, wat de motivatie van de soldaten te velde niet ten goede zou komen.

Islamdeskundige T. vond dat stemmingmakerij. De imam droeg immers het Nederlandse uniform met ere en voor T. stond het daarom vast dat er van het Nederlandse uniform een kalmerende invloed op de denkwereld van de geestelijke zou uitgaan; de man begaf zich in het hol van de leeuw! Ook hij liep daar evengoed gevaar en dat maakte dat men de imam eigenlijk als een zichzelf opofferende held moest zien, aldus psycholoog T.

De prognose van T. was wat te voorbarig! Eenmaal aan het woord in Afghanistan gaf de imam aan de schare gelovige militairen te kennen dat er wel degelijk iets wrong in een situatie waarin de mannen zouden kunnen komen te verkeren: moslims zouden gedwongen kunnen worden op moslims te schieten. En bij dat gegeven zette hij vraagtekens.

Hij maakte gebruik van zijn glasheldere, visionaire inzichten toen er “spontaan” grote demonstraties in diverse landen plaatsvonden, die tot gevolg hadden dat zittende machthebbers  in Tunesië, Libië en Egypte werden verdreven. Hij realiseerde zich dat de Arabische Lente was aangebroken, vooral ook toen in Egypte via verkiezingen de Moslimbroeders aan de macht kwamen. T. voorzag dat democratische krachten de gang van zaken in de drie genoemde landen verder in positieve zin zouden vormgeven. Democratie is altijd DE weg naar een betere toekomst, bedacht T. nog. [Dat heeft de verkiezingsoverwinning van Hitler in de jaren dertig destijds wel bewezen]. Hier moet T. misschien wel even geaarzeld hebben, maar hij overwon de twijfel; die verkiezing destijds in Duitsland was gewoon de uitzondering op zijn regel geweest. En aangezien de Broederschap uit echte moslims bestond, kon er in dat geval in de nieuwe democratie niets fout gaan, omdat de islam nu eenmaal geen fouten maakt, geloofde T. stellig.

Het democratische gehalte van de Moslimbroederschap viel helaas tegen, maar de fout lag uiteraard niet bij de Broederschap, want deze was ongetwijfeld van goede wil geweest . Er waren duistere elementen geweest die hadden samengespannen tegen de gekozen president Morsi . Zij brachten zijn bewind ten val. Maar als het aan T. had gelegen, zat hij nog vast in het zadel.

Welbespraakt zette de beste minister van BuZa die wij ooit hadden gehad zich vervolgens in om het zich voortslepende conflict in het Midden-Oosten, dat tussen Israël en de Palestijnen/Hamas, aan te pakken. Hij was, zoals mocht worden verwacht, een grote vriend van Israël, ja, een zeer kritische vriend van dat land, want goede vrienden behoren elkaar nu eenmaal  voortdurend  ongenadig op hun donder te geven, wist T. Hij was echter ook evenzo goed een grote vriend van de Palestijnen, maar zijn vriendschap voor die betrokkenen in het conflict vertoonde een opvallend grote blinde vlek. T. was ten opzichte van zijn Palestijnse vrienden in het geheel niet kritisch, omdat zij, zo stelde T. vast, vol goede wil waren en erg kwetsbaar en dan moet je mild zijn. Deze denkwijze is typisch voor het politiek-correcte denken en dat komt onder andere hierop neer: over de Palestijnen en Arabieren niets dan goeds, want ze zijn per slot van rekening volgelingen van een mooie ideologie.

En wij weten dat, wanneer de goeden strijden tegen de minder goeden, men ALTIJD de kant van de goeden moet kiezen. En dat heeft T. dan ook consequent gedaan. Hij bekritiseerde daarom het oppermachtige Israël dat telkens de fout inging en zich disproportioneel tegen vernietigende krachten teweer wilde stellen. Zoveel buitensporig geweld gebruiken kon natuurlijk niet. Als iemand je continu naar het leven staat, moet je gematigd van je afslaan, af en toe een berispend woordje spreken of een sporadisch tikje voor de kont geven, dacht diplomaat T. Gewoon gematigd van je afslaan en STEEDS bereid zijn tot overleg, ook terwijl de raketten op je neerdalen. Bovendien zou het af en toe prijsgeven van stukken land ook een heel positief gebaar afgeven naar de wereld. Israël moest dus gewoon inbinden en minder krachtig optreden (naar Nederlands voorbeeld dacht T. nog) en toen Israël niet naar de bezielende woorden van T. wilde luisteren, greep hij krachtig in en begon Israël op allerlei manieren te treiteren en uiteindelijk bevorderde T. de boycot van Israël; zoals een goede, kritische vriend van dat land betaamt.

Zelden hadden wij zo’n man van de daad op BuZa.

En zo dwarrelde T.voort. Als trouwe dienaar van de Europese gedachte had nu ook de Oekraïne zijn volle interesse. De EU wilde dat land er perse bij hebben, ook al moeten ook daar scheppen geld naar toe om de welvaart van het land op te krikken. De EU-burgers zullen weer flink in de buidel moeten tasten voor de bevordering van het welzijn van de aanstormende lidstaat. De EU MOET gewoon STEEDS GROTER worden. Een uitdijende EU is goed voor ons. Dat begrijpen wij allemaal, natuurlijk. Er behoeft geen economische versterking te worden beoogd. Groot worden is al een mooi doel op zich. Het ligt dan ook voor de hand dat T. aan de kant van de nieuwe lidstaat staat. Hoe meer kwetsbare landen erbij, des te beter. En nu de EU zich daarom ongevraagd in de binnenlandse aangelegenheden van dat land heeft gemengd, dienen zich spanningen met Rusland aan, want die stelt de inmenging in het buurland volstrekt niet op prijs. Rusland heeft er nooit van gehouden door andere landen ingesloten te worden, dus zeker ook niet door de EU. En nu ook veel Russen die in de Oekraïne wonen niets willen weten van een bedenkelijke overheid in Kiev die zich geheel van Rusland afwendt, is er een tijdbom aan het afgaan; vooral omdat er zich bij de nationalisten in de Oekraïne uiterst rechtse elementen hebben gevoegd. Rusland heeft te kennen gegeven in dat geval haar landgenoten in de Oekraïne niet in de steek te laten.

En dan de afschuwelijke ramp met de MH17 vlucht….. Een passagiersvliegtuig dat in het grensgebied van de Oekraïne werd neergehaald… En volgens T. was de zaak van meet af aan wel duidelijk! Aangezien de Russen toch al te kwader trouw waren, viel het niet moeilijk vast te stellen wie hier de boosdoeners waren: de Russen, of hun opstandige volksgenoten in de Oekraïne. In die stellige overtuiging hield T. een gloedvol betoog in de VN over het schandelijke gedrag van dat land en vond hij de tijd rijp voor een boycot om het te straffen….tot ons eigen nadeel. Maar nu er allerlei zaken boven komen die T’s lezing (of juister, die van de EU), stevig tegenspreken, waarbij duidelijk wordt dat hier belangrijke informatie wordt achtergehouden die het volk hoe dan ook MOET weten, omdat bijvoorbeeld het boycotwapen van de EU tegen het verkeerde land blijkt te zijn gericht, blijft het angstvallig stil in Den Haag en op BuZa.

Zie onder andere: http://joostniemoller.nl en ook https://ejbron.wordpress.com

En wat leert ons dit zo langzamerhand?

Dat ons land nog nooit zo’n incompetente minister op Buitenlandse Zaken heeft gehad en met het bovenstaande verhaal hoop ik dan ook duidelijk gemaakt te hebben dat het hoe dan ook werkelijk de hoogste tijd is geworden dat deze minister T. opstapt en met hem het hele kabinet dat hem steunt.

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", Frans Timmermans, political correctness, praatjesmakers, PvdA, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

24 reacties op F.T.: De “beste minister op Buitenlandse Zaken”

 1. peterselie1 zegt:

  Timmermans een socialistische antisemiet met oorlog hitsende trekjes is de juiste combinatie om Europa in een dystopie te veranderen.

  Like

 2. Ahava zegt:

  De verachtelijke T. mag een hoge post gaan bekleden in het nog verachtelijker Brussel(/Straatsburg).
  Zelden heb ik zo naar iemands onder-de-tram-lopen verlangd als nu.

  Like

  • Henk.V zegt:

   ik heb er altijd van gedroomd dat T op zekere dag tijdens het spitsuur de M25 bij Londen te voet zou oversteken, Ahava ..

   Like

   • m.l. van dongen zegt:

    Henk ik heb heel erg om je reactie zitten lachen. Maar als het niet Timmerfrans wordt daar in Brussel hebben ze een nog veel grotere griezel in de aanbieding. Nederland gaat naar de knoppen.

    Like

 3. Jean zegt:

  Omdat T. zo een gevaarlijke achterlijke eikel is moet T. asap opgesloten worden want als T. zijnn klepper opent komt er steeds levensgevaarlijk braaksel uit.
  Please minstens 20 jaar opsluiten en Alle Moslims Eruit richting zandbak.

  Like

 4. cat zegt:

  Net op het nieuws” Tmmermans als EU commisaris”. Help !! Hij wordt nog’s beloond voor zijn onkunde ! Pruts kabinet!

  Like

 5. Jol zegt:

  Enkeltje ‘Palestina’……………..

  Like

  • cathari a zegt:

   Ja. Zo draaien de haagsche molens. Hoezo zijn r weer alleen sosjalistiese namen? Dijsselbloem, timmerfranz. Ploemen…zeer geschikt voor t brusselse baantjescircus maar niet voor europese bevolking.

   Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Prachtige samenvatting van wat we in de afgelopen tijd allemaal hebben kunnen zien afspelen, Henk!
  Je zou er trouwens om lachen als het niet zo rampzalig was: Wat een zeldzaam onbekwame schertsfiguur is die T(immermans) toch!
  Nou heeft-ie een PvdA achtergrond, dus aan één kant is het misschien niet zo vreemd dat dit hele verhaal bij mij onbedwingbaar associaties opriep met het legendarische Kabinet Den Uyl.
  Niet eens zozeer met de toenmalige collega van T., Max van der Stoel, want dat was destijds nog één van de meest nuchtere, pragmatische figuren binnen dat hele zooitje, maar het zooitje in zijn geheel, Ome Joop voorop…..Daar had T. zo op het oog naadloos in gepast!
  Verkeerde emoties, verkeerde sympathieën -voor linkse dictaturen, toentertijd- roze bril politiek en, daaruit voortvloeiend, weer verkeerd gelegde accenten die voor de nodige blunders zorgden.
  Toegegeven, de sympathie voor Israël was in die tijd bij de PvdA nog onversneden, maar werd op zo n onhandige manier geëtaleerd dat het de olieboycot tengevolge had, die weer op dusdanige wijze werd ‘opgelost,’ dat we nu, zoveel decennia later, de gevolgen elke dag schrijnender ondervinden!
  Als je het mij vraagt, moest de PvdA in haar afkorting de A maar liever vervangen door de C: Partij van de Catastrofen.
  Dan is de aanwezigheid van een dergelijke schertsfiguur ook meteen afdoende verklaard!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Het VVD- PvdA rampenkabinet had het liefste gezien dat T de binnenkort vacante positie van de EU commissaris Lady Ashton (” Ashtray”) had ingenomen. Daar moet ik al helemaal niet aan denken!
   Dat omhooggevallen ( en niet overdadig intelligente) mens had eveneens een linkse achtergrond en een grotere ramp op benen ben ik niet eerder tegen gekomen.Alle interventies in Egypte en Libië werden door haar gecoördineerd.Ook zij is volstrekt pro Arabisch en dus automatisch anti Israël= antisemitisch.

   Ik weet het, in 1975 verkocht Europa zich aan de Arabische wereld en dus ook aan de islam, maar nu ik de uitwerking daarvan steeds scherper in beeld krijg, begin ik mijn vermogen te verliezen om naar vreedzame oplossingen te zoeken die het meest perverse verraad uit de westerse geschiedenis ongedaan moeten maken.

   Politiek correct davert maar door en heeft absoluut geen enkele boodschap aan het welzijn van de bevolkingen van onze West Europese landen.
   .
   Het stuk over T is uiteraard bedoeld om mijn onbegrensde afkeer van het linkse verraad uit te drukken, maar het is zoals je zegt, diep treurig wat politiek correct aanricht.

   Het beroerde is dat het zo’n moeite kost om het grote publiek wakker te krijgen.
   De mensen gedragen zich net als kikkers die in een pot vol koud water water zijn gegooid en het daar naar geweldig naar hun zin hebben , terwijl ze niet in de gaten krijgen dat de temperatuur van het water geleidelijk aan steeds hoger wordt. Totdat het water kookt..

   Die pot moet op tijd worden omgekieperd als ze in leven willen blijven.
   De pot zal niet uit zichzelf omvallen.. Op de een of andere manier zal er kracht moeten worden uitgeoefend als we willen dat onze samenleving gezond blijft……

   Like

 7. wouteenhoorn zegt:

  De beste? Ja, voor de PvdA wel. Voor mij de grootste misser in dit kabinet.

  Like

 8. Jean zegt:

  Theresa, de A van pvdA staat voot Allochtonen en die staan voor Catastrofen.
  Het klopt dus volledig wat je zegt.

  Like

 9. Bob Fleumer zegt:

  Timmermans, een jezuitische PvdA’er erger is er niet.
  Dit talenwonder is in staat een Babylonische spraakverwarring te veroorzaken.
  Wij hadden vroeger in de straat een schilleboer met een paard met van die oogkleppen op, het arme dier kon alleen een beetje vooruitkijken wat er om hem heen gebeurde ontging hem volkomen, net als Timmermans, ik heb nog nooit zo weing achting gehad voor een politicus.

  Like

 10. Republikein zegt:

  Minister van Staat?
  Brussel wacht.

  Like

 11. breget zegt:

  De beste in slechtheid ? Inderdaad.

  Like

 12. J. C. Th. Köhler zegt:

  Vanavond, in de eerste Pauw, was Hare Excellentie, de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert te gast. Uiteraard kwam Fransje Timmermansje ter sprake. De volkomen van de werkelijkheid losgezongen narcistische, megalomane volksverrader. Ik heb zelden iemand zo bekwaam de vragen zien ontwijken en antwoorden horen geven op vragen die niet gesteld werden als Jeanine. Van Timmermans natuurlijk geen kwaad woord. Opvallend was dat Jeroen Pauw het haar (en later Jozias van Aartsen) absoluut niet lastig maakte. Hij had zich daarmee kunnen profileren, maar bewerkstelligde nu slechts het tegendeel. Na deze uitzending ligt het bijna voor de hand: naar Pauw hoeven we niet te kijken.

  j.c.th.kohler@online.nl

  Like

  • Wachteres zegt:

   Ik had nog enige hoop bij Pauw, zonder Witteman, maar helaas ….

   Hij weet natuurlijk wel dat hij zijn baantje wel kan vergeten als hij niet politiek correct is in wat hij zegt en doet …..

   Like

   • m.l. van dongen zegt:

    Had ook enige hoop dat het in de nieuwe Pauw anders zou worden. Maar helaas zijn eerste uitzending, wat een aanfluiting!!!. Hij gaat gewoon op de oude voet verder. JAMMER, hoopte zoooooo dat Geert in zijn progamma zou verschijen.

    Like

  • susan zegt:

   Moedig om je tijd aan één uitzending te besteden, ik had daar geen enkele behoefte aan bij deze Pauw narcist, die minstens 200 vrouwen cohabiteerde, wat erg veel voor komt bij deze Partij van de Afgrond club, die iedereen meesleurt de afgrond in. Volgens Pauw zou dit dus een interessante vrouw zijn als meeloper van dit narcistische soort. Macht maakt corrupt bij dit soort.

   Like

 13. windwens zegt:

  Deze creep wil je toch ook niet in Brussel zijn fratsen laten uithalen. Een keertje lekker koppen met de tram lijkt me dan toch een beter idee.

  Like

 14. zrast zegt:

  Levensgevaarlijk die man.Die verkoopt zijn moeder aan de kermis als hij er zichzelf voordeel mee kan doen. Zo waarlijk helpe mij god almachtig zei die bij zijn aantreden, daar bedoelde hij alla mee denk ik.

  Like

 15. m.l. van dongen zegt:

  Had ook enige hoop dat wij in nieuwe Pauw iets beter voorgelicht zouden worden. Maar helaas zijn eerste uitzending, wat een aanfluiting!!!. Hij gaat gewoon op de oude voet verder. JAMMER, hoopte zoooooo dat Geert in zijn progamma zou verschijen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s