NAVO-top: Europa moet militair versterkt worden

Screenshot 8

(Vertaling: E.J. Bron)

De NAVO-top in Newport in Wales openbaarde de intenties en plannen van de westerse landen met het oog op de Oekraïne-crisis en een mogelijke oorlog met Rusland. Daarbij werd duidelijk dat alle seinen op militarisering en bewapening van Europa staan. De secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, riep zelfs de nostalgie van de Koude Oorlog in herinnering.

NAVO wil Europa militair versterken

Al op de eerste dag van de topontmoeting kristalliseerde zich hierbij een strategie uit: de NAVO wil haar invloed in Europa veel groter maken, vooral in Oost-Europa. In de Baltische landen moeten veel meer troepen komen, net zoals in Oekraïne, waar ook een gezamenlijke militaire oefening gehouden zal worden. Op de lange termijn dient Oekraïne, zoals het er naar uitziet, te worden ingebonden in de NAVO. Dit geldt vooral als provocatie tegenover Rusland. Rasmussen riep echter ook op tot de verhoging van de defensie-uitgaven van alle 28 EU-lidstaten. In nauwere samenwerking met de VS ziet hij de NAVO zelfs als “politieagent van de wereld”. De Amerikaanse president Barack Obama sprak er voor de top al van Europa met behulp van de NAVO tegen de “Russische agressie” te willen beschermen.

Uitzonderingstoestand in Newport

In de ontmoetingsplaats van de NAVO-top, Newport in Wales, heerst de uitzonderingstoestand. Ongeveer 9000 politieagenten zorgen voor de veiligheid van 67 staatslieden en andere toonaangevende personen. Deze operatie kost de Britse belastingbetaler omgerekend ongeveer 60 miljoen euro. De stad werd grotendeels afgegrendeld, zodat niemand van de meer dan 20.000 anti-NAVO demonstranten ook maar in de buurt van de topontmoeting kon komen. De autoriteiten zijn kennelijk zó nerveus dat zelfs een journalist tijdelijk werd opgepakt, alleen omdat hij de veiligheidsbarrières had gefotografeerd. Hij werd urenlang ondervraagd.

Rasmussen loog bij de Irak-oorlog, NAVO destabiliseerde Libië

Dat de NAVO helemaal niet geïnteresseerd is in een vreedzame oplossing van het Oekraïne-conflict met Rusland tonen niet alleen de retoriek en de dreigingen op de NAVO-top, maar ook meerdere voorbeelden uit het verleden. Zo beweerde de huidige NAVO-secretaris-generaal Rasmussen, de toenmalige minister-president van Denemarken, in het jaar 2003 dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten. Dit bleek later echter een voorwendsel voor de Irak-oorlog te zijn. Maar ook de aanvallen van de NAVO op Libië laten op dit moment verwoestende gevolgen zien. Het land is sinds de afgedwongen val van Muammar al-Gaddhafi gedestabiliseerd en verwikkeld in een burgeroorlog met radicale islamieten.

Bron:
www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR, Irak, kwaadaardige opzet, Libië, NAVO, Rotzakken, Verenigde Staten, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

18 reacties op NAVO-top: Europa moet militair versterkt worden

 1. Monalisa zegt:

  Niet van ons geld

  Like

 2. Sjaak zegt:

  EN DE GROOTSTE RAT IN DIT SENARIO IS RASMUSSEN !
  WAAROM KRIJGT HIJ NIET OP STAANDE VOET EEN
  HARTAANVAL DE SMERIGE OORLOGSAANDRIJVER ?!

  Like

 3. Fred zegt:

  Natùùrlijk.
  De wapenhandel heeft weer geld geroken.
  De bankrekeningen van de elites (denken zij) moeten weer gespekt worden.
  En de gewone burger betaald het wel. (nog wel)
  Maar eens houdt het op.

  Like

 4. Eerst alles verkopen/weg geven,en dan dit?Lekker slim;mogen wij onze,inmiddels lege,portemonnee weer trekken!

  Like

 5. Willie zegt:

  DAAROM Sjaak , hij (en de rest) zijn WAR PIGS !!!

  Black sabbath- war pigs
  Generals gathered in their masses
  Just like witches at black masses
  Evil minds that plot destruction
  Sorcerers of death’s construction
  In the fields the bodies burning
  As the war machine keeps turning
  Death and hatred to mankind
  Poisoning their brainwashed minds
  Oh lord yeah!

  Politicians hide themselves away
  They only started the war
  Why should they go out to fight?
  They leave that role to the poor

  Time will tell on their power minds
  Making war just for fun
  Treating people just like pawns in chess
  Wait ‘til their judgment day comes
  Yeah!

  Now in darkness world stops turning
  Ashes where the bodies burning
  No more war pigs have the power
  Hand of God has struck the hour
  Day of judgment, God is calling
  On their knees the war pig’s crawling
  Begging mercy for their sins
  Satan laughing spreads his wings
  Oh lord yeah!

  Like

 6. koloth zegt:

  De hele wereld is zich er eigenlijk al van bewust.
  En toch kunnen deze oorlogshitsers gewoon hun gang gaan.
  Laten we hopen dat ze zullen branden in de Hell. (al dan niet op aarde).

  Like

 7. Jean zegt:

  Rotmussen go to hell.

  Like

 8. Cathja zegt:

  Schandalig dat honderden miljoenen burgers binnen de EU wordt wijsgemaakt dat we ons moeten bewapenen, omdat er een oorlog dreigt met Rusland! Maar WIE heeft Poetin uitgedaagd? En waarom moet Oekraïne ingebonden worden in de NAVO? Als dat geen provocatie richting Rusland is weet ik het niet meer!
  Rasmussen moet direct uit zijn functie gezet worden! Deze man is een veel groter gevaar voor Europa dan Poetin, door zijn leugens over de situatie waarin wij ons bevinden. De oorlog in Irak is ook op een smerige manier begonnen, en ook nu weer probeert men ons op een vuile manier wijs te maken dat we ons militair moeten versterken.
  Ja, we hadden onze Defensie op orde moeten houden. Dat had iedere burger kunnen vertellen. Maar onze overheid kan niet met geld omgaan, en daarom hebben ze ons Defensiemateriaal maar in de uitverkoop gedaan. Brussel heeft ons immers verteld (wijs gemaakt) dat we als EU-land nooit meer oorlog zullen meemaken?
  Maar deze grove leugen kon wel eens zeer snel achterhaald zijn.

  Like

 9. Jade zegt:

  Kun je rekenen??? Reken er dan maar niet op…
  Ik ga niet vechten tegen Poetin, ik ga bloemen gooien
  naar hun tanks zodra de Russen ons hier komen bevrijden
  van die schooiers in Den Haag en Brussel…

  Like

 10. Moeten de Europese landen meer aan hun leger besteden?
  Jazeker, er is in het verleden veel te gemakkelijk vanuit gegaan dat we wel veilig zijn onder de paraplu van de USA.
  Alleen de reden die nu gegeven wordt is niet de juiste, we moeten niet herbewapenen om Rusland maar omdat we veel te veel ontwapend hebben.
  Voormalig minister van defensie Hillen zei destijds al dat hij de laatst mogelijke bezuiniging ging doorvoeren, nog verder vond hij toen al onverantwoord, na hem is het gewoon verder gegaan.
  Maar ja, dat toegeven, dat de politici zelf schuldig zijn aan de ontwapening, dat vinden ze wat ongemakkelijk en daarom wordt een zondebok geschapen.

  Like

  • Monalisa zegt:

   Maar ja, dat toegeven, dat de politici zelf schuldig zijn aan de ontwapening, dat vinden ze wat ongemakkelijk en daarom wordt een zondebok geschapen.
   De legers zijn wegbezuinigt en dan moeten we nieuw spul kopen in de USA dat is toch de hele bedoeling van de USA,De USA staat op bankroet. dat moet aangevuld worden door onze centen.

   Like

 11. luckybee zegt:

  Met God zullen wij deze moslims fullus ook zonder kosten van ons land verwijderen.

  Like

 12. Ze doen net of het ter bescherming van Europa is maar het is een vooropgezet oorlogsplan tegen Rusland. Europa kan hun geen malle moer schelen!

  Like

 13. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  EUROPE IS JUST THE SITTING DUCK! Ze doen net of het ter bescherming van Europa is maar het is een vooropgezet oorlogsplan tegen Rusland. Europa wordt alleen gebruikt als ponnen….

  Like

 14. fleckie zegt:

  ……….PROCES. NIEUWS, ( pacta servanda sunt*),sept.2014.(procesNieuws is een uitgave van STICHTING. ‘Tribunaal voor de Vrede’ en verschijnt drie maal per jaar’.website:www.tribunaalvoordevrede.nl. ……………VOORWOORD……….v.mr.Meindert stelling, voorzitter van TRIBUNAAL voor de Vrede………………..Deinternationaleolitieke ontwikkelingen v.d.laatste tijd zijn buitengewoon zorgwekkend. Niets en niemand ontziende politieke of religieuze leiders zetten hun wil door ten koste van talloze slachtoffers. Ideologische opvattingen,seculiere zowel als godsdienstige ,worden gebruikt om mensen er toe te brengen zich volledig achter hun leiders te scharen. Kritiek op die ideologische opvattingen wordt niet geduld. Van redelijkheid is geen sprake en andersdenkenden worden als vijanden gezien of als afvalligen ,ketters of zelfs duivelaanbidders . Fundamentele mensenrechten zoals gewetensvrijheid,geloofsvrijheid en vrijheid van meningsuiting worden met de voeten getreden. Zelfs het recht op leven wordt niet gerespecteerd. Massamoorden en massale vluchtelingenstromen zijn het resultaat. ……….Na de val v.d.muur was er de hoop op een internationale samenleving waarin meer samenwerking en meer oog voor elkaars belangen mogelijk zouden zijn. Waarin ook zou kunnen worden gewerkt a.d.versterking v.d.mensenrechten. .We zijn er helaas getuige van geweest dat die hoop reeds spoedig op de proef werd gesteld. Met…name…de..schendingen v.h.internationale recht door NAVO-bondgenoten vormden de aanwijzing dat ECONOMISCHE en GEOSTRATEGISCHE belangen doorslaggevend zijn. NAVO-bondgenoten voerden aanvalsoorlogen …tegen…de…FEDERALE REPUBLIEK…JOEGOSLAVIE,AFGHANISTAN en …IRAK….Pleegden oorlogsmisdaden, martelden …..gevangenen…..of…..brachten…..gevangenen….in…het…geheim over naar landen waarvan men wist dat deze het niet zo nauw ..namen…met…mensenrechten, hielden mensen gevangenzonder dat er enig bewijs viel te leveren voor hun vermeende misdrijven, en doodden mensen met behulp van DRONES en zonder enige vorm van proces. Met als resultaat: verwoeste samenlevingen,ondermijning v.d.internationale rechtsorde,en bij een deel v.d.wereldbevolking een enorme haat tegen alles wat ‘WESTERS’ is……………Maar het vilthoed dan ook niet te accepteren dat mensen vanwege hun geloof worden verdreven of vermoord. Aan het religieus geweld moet een halt worden toegeroepen. De misdadigers die op grond van hun RELIGIEUZE INTOLERANTIE de vreselijkste misdrijven hebben gepleegd,zullen daarvoor moeten worden berecht. Dit teneinde de norm te handhaven dat mensen het recht hebben om zelf hun levensovertuiging te bepalen. Maar ook omdat intolerantie onder geen beding kan worden geaccepteerd, aangezien deze onverenigbaar is met het fundament v.d.mensenrechten. Dat wil zeggen met de waardigheid en waarde van ieder mens. ……….Evenmin valt te accepteren dat nationale minderheden de wapens opnemen teneinde zich te ONTTREKKEN aan het GEZAG van de STAAT ,WAARIN..ZIJ..WONEN, of om AANSLUITING TE ZOEKEN BIJ DE STAAT WAARMEE ZIJ ZICH VERWANT VOELEN. .Een streven dat een zorgwekkende gelijkenis toont met het mythisch geloof in de eenheid van een volk,dat in het fascisme tot uitdrukking werd gebracht met de idee van BLUT und BODEN. Een streven dat ook doet denken aan het ..irredentisme dat tot zoveel bloedvergieten heeft geleid op de BALKAN. Ieder streven om met geweld grenzen te veranderen,…is…eenvoudig…onaanvaardbaar.Evenals iedere ondersteuning van een dergelijk streven, door het zenden van wapens en dergelijke……………Maar we zien het deze dagen allemaal gebeuren.Het is het resultaat v.d.handelwijze van politieke of religieuze leiders die hun verantwoordelijkheden tegenover de mensheid en menselijkheid niet kennen,van volgelingen..die..zich..laten..meeslepen..en..de..medemenselijkheid..vergeten. Het toont aan dat zich binnen relatief korte tijd ingrijpende veranderingen kunnen voltrekken op INTERNATIONAAL niveau,en dat er geen enkele reden is voor het vertrouwen dat politieke leiders ..verantwoordelijk..zullen..handelen. Op korte termijn zal hieraan niet veel te veranderen zijn,want dat vergt een andere politieke cultuur, de doortrekking van starre ideologische opvattingen en diversiteit in de media. .Ondertussen blijft het van belang om te werken aan de vermindering v.d.risico’s die het internationale systeem met zich brengt. Met name ook waar het gaat om de risico’s v.h.gebruik van grootschalig militair geweld. Er is derhalve een…onverminderde..URGENTIE ..om..te..komen..tot..terugdringing..v.h.niveau van bewapening,beperking v.d.wapenhandel,en ontmanteling ..van…..MASSAVERNIETIGINGSMIDDELEN.###########################################

  Like

  • fleckie zegt:

   ,PROCES NIEUWS, ‘SEPT.2014. ……….MARSHALL-eilanden KLAGEN ATOOMSTATEN AAN.
   (Voor meerdetails zie website v.d.ambassade v.d.REPUBLIEK v.d.MARSHALL EILANDEN in WASHINGTON D.C.)1946 : in maart evacueren de VS 167 inwoners v.h.eiland BIKINI naar RONGERIK ATOL., 200 km verder, voor de eerste KERNPROEVEN sinds de Tweede. Wereldoorlog. Voor alle veiligheid worden in mei ook inwoners v.d.Enewetak,Rongelap en Wotho atlas verplaatst voor de duur v.d.operatie,die bestaat uit twee nucleaire explosies van HIROSHIMA.GROOTTE op …BIKINI………………..tot en met vanaf 1963 KERNPROEVEN op de eilande, bijv.VANAF .1963: de eerste SCHILKLIERKANKERS VERSCHIJNEN ONDER DE RONGELAP EILANDERS.?..Dokters stellen verhoogde GROEIACHTERSTAND vast. RONGELAP en BIKINI worden vrijgegeven voor bewoning, maar later weer geëvacueerd . Inmiddels wordt bekend dat veel meer eilanden besmet zijn …DAN EERST BEWEERD.
   ######################################################################<<

   Like

 15. fleckie zegt:

  ‘NEDERLANDS KERNAFVAL’, …..PROCES NIEUWS sept.2014,nr103. …::::::….’…WISE ‘,
  http// wisenederland.nl/groene-stroom ………’..HOEVEEL KERNAFVAL IS ER EIGENLIJK?’.##################################################################

  P.s.fleckie, hoeveel schildklierkankergevallen zouden er kunnen zijn in HET SLOEGEBIED, in de buurt van BORSSELE, ( we hebben ook nooit meer iets gehoord over het schip ‘DE REEFER RIO’ ?MET RADIOACTIEF BESMET VLEES, waar dat vlees GELOST WERD……… In…( Vlissingen???)

  Like

 16. jan zegt:

  dat we ons leger moeten opkrikken daar ben ik het mee eens maar niet om tegen poetin in te zetten maar om het moslim tuig er uit te donderen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s