De moordenaars van IS nemen Mohammed gewoon letterlijk

Screenshot 32

(Door: Leon de Winter – Vertaling: E.J. Bron)

Altijd als er in de naam van de islam gruwelijkheden worden begaan, horen we dat de terroristen slechts een vreedzame religie perverteren. Terwijl zij zich op het voorbeeld Mohammed beroepen.

Langzaam worden we een discussie ingetrokken. die we wilden vermijden. Het is een discussie, die de westerse wereld eigenlijk sinds de Verlichting min of meer begraven had. Nu is zij in volle hevigheid terug. De industriële revolutie gaf ons de instrumenten om baas te worden over ons eigen lot, en ondanks enorme terugvallen in de barbarij tijdens de 20e eeuw maakten we vorderingen op weg naar individualisering, secularisatie, welvaart.

Onderweg zijn we het idee kwijtgeraakt dat we waakzaam en vastberaden moeten zijn als we de waarden en overtuigingen willen bewaren en in stand willen houden, die ons vooruit gebracht hebben. Dit verlies betekende misschien het grootste geluk, want het leidde tot het idee dat we geen vijanden meer hebben. We konden het ons veroorloven niet vastberaden te zijn.

Maar we gingen nog verder. Ons schamend voor de bloedbaden van de 20e eeuw begonnen we te twijfelen aan de ideeën van de Verlichting, die ons zo ver gebracht hadden – deze existentiële zelftwijfel werd bijna een nieuwe levensstijl voor ons, de verlichte, goddeloze Europeanen. Bevrijd en niet belast door de geschiedenis merkten we dat we een tevreden leven kunnen leiden als culturele en morele relativeerders, we dreven in een moreel vacuüm.

Ze willen ons allemaal onthoofden

Nu echter worden we geconfronteerd met de grenzen van deze zelftwijfel. Plotseling zijn we terug op een moreel en ethisch terrein dat we wilden vermijden. Plotseling staan we oog in oog met ideeën en waarden waarvan we dachten dat ze in het duister van de geschiedenis zouden zijn verdwenen. Nu moeten we over de grenzen van de tolerantie en de vrijheid van meningsuiting praten – was dat niet oude troep uit lang vervlogen tijden? We moeten ons zelfs in een onvriendelijke discussie over religie begeven. Is dat werkelijk 2014?

Wie wil er nu graag praten over het wezen van het heiligste van een religieuze civilisatie? Daar rennen we toch allemaal voor weg. En terecht. Het herinnert ons aan xenofobie en cultureel imperialisme, aan het kwaad, dat de vorige eeuw in bloed heeft gedrenkt. We willen gewoon geen afscheid nemen van het verleidelijke idee dat tolerant cultuurrelativisme geen grenzen kent.

Met dit idee van een cultuurrelativisme hebben we tot 11 september 2001 geleefd. Sindsdien weten we dat het om een uiterst onaangenaam thema gaat, maar het lukte ons dit besef te verdringen. Onze verantwoordelijke leiders herhaalden steeds opnieuw dat de islam – het spijt me dat ik het zo bot zeg, maar dat is immers juist het thema waar we een grote boog omheen maken – een religie van de vrede zou zijn. Iedere keer zeiden ze tegen de niet-islamitische wereld dat de terroristen slechts in naam islamitisch zouden zijn. Dat de terroristen een perversie van een vreedzame religie zouden zijn.

Dat heeft een tijdje gefunctioneerd. Maar de onthoofdingen, die we op dit moment in Syrië en Irak meemaken, maken het steeds moeilijker om enkele onaangename vermoedens over de grote Abrahamitische religie genaamd de islam te onderdrukken. Deze choquerende onthoofdingen markeren een keerpunt in de waarneming van deze indrukwekkende traditie. Ja, indrukwekkend – maar ook verwarrend.

Screenshot 34

IS-strijder in Raqqa, Syrië

De onthoofdingen dwingen ons de centrale figuur van de islam te beoordelen, de profeet Mohammed, want de moordenaars verklaren in Mohammeds zin te handelen. Ze willen ons ook allemaal onthoofden als we niet voor hen buigen. Wat een plan! Zou de profeet Mohammed zich tegen dit plan gekeerd hebben – of zou hij het wellicht begroet hebben?

Wie wil er graag een islamofoob zijn?

Net zoals het christendom heeft ook de islam een hoofdfiguur naast God. Maar Mohammed is niet zo´n hippiefiguur als Jezus. Mohammed is een hoofdman, een man, die extreem geweld zoals massamoord toepast om zijn doelen te bereiken. Als je de koran objectief leest, laat dit de indruk achter dat de vrede van de islam een vrede van onderwerping is – dat is de letterlijke vertaling van het woord islam – en dat de islam zichzelf niet alleen beschouwt als religie, maar ook als een ideologisch programma waarmee de samenlevingen gereorganiseerd moeten worden.

De islam is veel meer dan een persoonlijke vorm van meditatie. Hij wil de wereld graag overeenkomstig de waarden van een warlord uit de 7e eeuw opnieuw rangschikken. De koran laat daarover geen twijfel bestaan. Maar is het slim voor een verlichte postmodernist om zulke conclusies te publiceren? Wie wil er graag racistisch of islamofoob genoemd worden? Wie wil graag in de hoek van de neonazi´s en culturele suprematisten gedrongen worden?

In het cultuurrelativistische Europa zijn alle religies gelijk. We maken onszelf steeds opnieuw wijs dat de Abrahamitische religies van nature vreedzaam zijn. De optie om onderscheid te maken tussen christendom, Jodendom en islam moet onderdrukt worden, omdat de laatste consequentie van een onderscheid het A-woord betekent. Laat het me voluit schrijven: Auschwitz. Dus blijven we zeggen: de islam is een religie van de vrede en islamitische terroristen zijn geen moslims, maar barbaarse moordenaars. Dat klopt weliswaar niet, maar het veiliger zoiets te zeggen.

Dat is de ironie bij de grenzen van de tolerantie: we zijn niet tolerant tegenover diegenen die de fundamentele ideeën van de islam willen analyseren en bekritiseren. Wie zegt, dat de islam rondom een briljant, maar bizar karakter ontstond, dat iedereen wilde doden die het niet met hem eens was, wordt door de grote meerderheid van de commentatoren en politici tot zwijgen gebracht.

Miljarden moslims roeren zich niet

En toch reclameren de moordenaars van de “Islamitische Staat” voor zichzelf de ware erfgenamen van de profeet Mohammed te zijn – en wanneer men de koran en de Hadith (de vele verhalen uit het leven van Mohammed)  gelezen heeft, wordt het echt moeilijk om hen hierin tegen te spreken. Maar het is beter om je mond te houden gezien de onaangename gevolgen.

Het is een onbetwist feit dat de meeste moslims ter wereld vreedzaam zijn, terwijl een heel kleine minderheid van enkele duizenden jongeren naar Syrië reist om zich bij de gevechtstroepen van een tekeer gaande en bezeten religieuze cultus te voegen, die probeert door middel van een heilige oorlog genaamd Jihad de wereld de levensstijl van Arabië in de 7e eeuw op te dringen.

En de wereldwijd 1,3 miljard moslims blijven thuis. Ze zijn in de war, ze twijfelen en zwijgen – ze gaan niet de straat op om tegen de islamitische moordenaars van IS te demonstreren. Ze blijven thuis, omdat ze weten dat de moordenaars de regels van de profeet letterlijk nemen – en zijzelf niet. De toepassing van de zuivere islam kan tot massamoord leiden – met dit onacceptabele idee kan de meerderheid van de moslims niet leven.

Zou het kunnen zijn dat de perfecte religie, die ze tot in de kleinste aders van hun lichaam hebben opgenomen, zoveel wreedheid kan voortbrengen? Nee, zeggen zij, deze moordenaars kunnen geen moslims zijn. En in plaats van hun religie kritisch te analyseren en aan te passen, maken velen van hen de Joden voor IS verantwoordelijk – duizenden online berichten beweren dat IS een zionistisch complot zou zijn.

De gewelddadige figuur Mohammed

Om de heilige boeken van het monotheïsme als literaire teksten te lezen, is een verhelderend tijdverdrijf. Er bestaan aanzienlijke twijfels aan de historische authenticiteit van de vroege Hebreeuwse veroveringen, zoals deze worden beschreven in de joodse Thora, maar zoals het werd opgeschreven, gaat het daarbij ongetwijfeld om bloedbaden. De hervorming van het Jodendom door rabbi´s na de vernietiging van de Tweede Tempel schiep een nieuwe religie tegenovergesteld aan de letterlijke zin van de verhalen over veroveringen in naam van een jaloerse god.

De geschiedenis zit ook vol van bloedbaden in naam van Christus – ze stonden altijd los van de boodschap van de zachtmoedige Jezus, zoals hij in de werken van zijn apostelen wordt beschreven. Maar wat valt er te discussiëren over het wezen van de fascinerende, maar gewelddadige figuur van Mohammed?

Screenshot 35

Salafisten-demonstratie in Berlijn: deze man zwaait met een vlag en werft voor een radicale groepering

Radicale aanhangers van de boodschap van Mohammed kunnen niet tolerant zijn. Om het exact postmodern te zeggen: tolerant volgens onze westerse definitie. De intolerantie tegenover een afvalligheid van het geloof, overspel, homoseksualiteit, polytheïsme, atheïsme is zonder twijfel essentieel voor de islam, ook al worden de meeste moslims niet gewelddadig tegenover ongelovigen of homoseksuelen. Desondanks kan men de institutionele intolerantie niet ontkennen.

Hoe kunnen we onze tolerantie beschermen tegen de intolerantie van islamitische extremisten? Is een westerse samenleving nog tolerant – wat voor ons net zo essentieel is als de intolerantie voor radicale moslims – als we de tolerantie tegenover religieuze gekken beperken?

Extremisten haten vrijheid van meningsuiting

Mogen we überhaupt de aanhangers van een figuur, die voor gelovigen een profeet is, “religieuze gekken” noemen? Vanwege de wrede daden van extremisten, die geloven in een intolerante god, wiens boodschap door een engel aan een “perfect” menselijk wezen werd overgebracht, zijn we weer terechtgekomen bij de archaïsche discussie over de waarde en de authenticiteit van religie en over de grenzen van de tolerantie.

Onze beschaamde civilisatie wil zich niet met zulke kwesties bezighouden. Auschwitz – we horen het de hele tijd in ons achterhoofd. Maar de extremisten dromen ervan om vele Auschwitzen te creëren. De meeste van hen ontkennen de Holocaust, maar uiten tegelijkertijd openlijk hun droom eentje te organiseren.

Bij een demonstratie in Londen in 2006 tegen de Deense Mohammed-karikaturen droeg een deelnemer een bord, waarop hij geschreven had: “Naar de hel met de vrijheid van meningsuiting!” De extremisten hebben haar niet nodig, wij echter wel. Ze haten vrijheid van meningsuiting. Ze dwingen ons terug te keren naar zinloze discussies over de grenzen van de postmoderne tolerantie tegenover heilige teksten en over het wezen van de religie. Vanwege dergelijke discussies heeft Europa eeuwenlang in brand gestaan. Dat is het dilemma waarin we ons op dit moment bevinden.

Dus, wie durft te zeggen: “Open westerse samenlevingen zullen ideologische en religieuze concepten zoals Jihad en sharia voor onwettig verklaren, omdat zij onverenigbaar zijn met onze concepten van universele mensenrechten”? Kunnen wij op zo´n manier de grote civilisatie van de islam tegemoet treden? Of zullen wij op de vuilnishoop van de geschiedenis belanden, omdat onze voorstelling van een grenzeloze tolerantie vernietigd zal worden door intolerante religieuze extremisten? Of is er een tussenweg?

Wie wil zo´n discussie houden? Ik niet. Ik houd van mijn rust. En ik weet zeker, u ook van de uwe.

Screenshot 33

Leon de Winter

Bron:
www.welt.de
Vertaling uit het Engels: Rainer Haubrich

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t Sjaak

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Barbarisme, Christendom, cultuurrelativisme, ISIS, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Jodendom, Moslims, nieuw fascisme, sharia, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen. Bookmark de permalink .

18 reacties op De moordenaars van IS nemen Mohammed gewoon letterlijk

 1. Goed stuk. De moslims en linkse landverraders hebben elkaar gevonden in hun haat jegens de autochtone Nederlander. De islam zou volledig uit Nederland verdreven moeten worden. Het is een schandvlek voor ons land, ons volk en onze cultuur. Een uitzaaiende kanker.

  Like

 2. Vederso zegt:

  N.a.v. de laatste zin: gelukkig hoeft Leon de Winter niet zelf te kiezen, dat wordt voor hem gedaan. En tenslotte heeft hij dus géén keus.

  Like

 3. windwens zegt:

  Vind het een prima stuk maar ik wil toch liever de discussie aan dat dit geloof toch maar uit gebannen moet worden uit onze maatschappij. Of mee doen of je klep dicht en bidden in je godshuis of thuis en verder niet zeuren en de dingen nemen zoals ze zijn. Storen zij zich hier aan ga naar elders waar deze zaken geen storende emoties oproepen. Tevens interesseert het me niet meer of iemand me een racist of islamofoob vindt. Ik zie Islam al zo wie zo niet als een ras dus is het al zeker pure onzin om zich hierop te beroepen. Anderzijds ik wil ze ook niet uit moorden maar ik laat ze ook niet zomaar hun gang gaan. Mocht het bijltjesdag worden dan ga ik echt niet op mijn knieën zitten om te wachten of ze me hoofd er even af kunnen houwen. Men moet maar het voorbeeld aan nemen aan Israel die bereid zijn om alles waar zij voor staan om daar ook voor op te staan. Of ze het nu leuk vinden of niet,en ze krijgen ongezouten te horen je pas je aan, aan ons niet anders om. Daar durven ze tenminste openlijk te zeggen dat ze niet van plan zijn hun samenleving op te offeren aan een stelletje moslims die de boel over willen nemen. Wil je dat dan kan je verzet verwachten.

  Like

 4. Perfide Albion zegt:

  De ondragelijke zwaarheid van de islam noopt tot enige intolerantie. Dit- deze toestand met de nieuwkomer islam en de weerstand tegen islam- kunnen we zo niet verder laten voortduren.

  Noem het de wet van de remmende voorsprong. Dit continent heeft meerdere keren zeeën van bloed gezien door ideologiën en haar aanhangers. Die weg gaan we niet weer op! Zo waerlijk helpe mij de wapens almachtig.

  islam. De meest verderfelijke en laatste ideologie die wij in het westen zullen moeten vernietigen. Liever goedschiks maar het kan heel wel ook kwaadschiks. 1 keer gaan ze te ver…één keer is het genoeg. Dan gaat de lont in het kruidvat en dan zijn de gevolgen niet meer te overzien.

  .

  Like

 5. Perfide Albion zegt:

  En de voorstanders van immigratie zou ik willen meegeven. Ik- werkgever- heb die import van exoten nooit gewild. Ik had er heel wel gebruik van kunnen maken want: goedkope knechten. Toch heb ik dat nooit gewild. Niet omdat ik een racist of nazi ben – een woord waar jullie zo makkelijk mee strooien- maar omdat ik bepaal wie er bij mij werkt. Elke buitenlander heeft sowieso al een taalachterstand en dat maakt hem of haar minder geschikt om goed te functioneren in mijn bedrijf. Kunnen zij niks aan doen, ik ook niet. Even goede vrienden.

  Nu weten de meeste van jullie- jongens en meisjes van de rooie brigade- toch niet hoe je een bedrijf runt en winst maakt. Winst is bij jullie soort sowieso een vies woord. (behalve als Frans Timmermans € 23000 per maand “verdient”) maar winst is in mijn boeken pure noodzaak.

  Noodzaak voor de continuiteit van mijn bedrijf. En de continuiteit van mijn bedrijf is belangrijk voor mijn inkomen en voor het inkomen van mijn arbeiders. En voor de staat! Laten we de staat niet vergeten! Die ontvangt tenslotte maar al te graag mijn belastingafdracht. Om leuke dingen mee te doen voor slinkse mensen. Bijvoorbeeld die € 23000 per maand aan Frans Timmermans betalen.

  Het lijkt me beter en socialer als jullie al die import van jullie eens van werk gaan voorzien. En dan heb ik het natuurlijk niet over die waanzin van jullie hopman Adje Melkert. Jullie gaan je eigen import aan werk helpen! Echt werk..Werk dat ons allemaal winst oplevert. Lijkt me wel zo sociaal.

  Kom maar op met die op zonne energie draaiende patatkraam! Of doe anders een negerzoenen fabriek opstarten. Laat ons wel even weten wanneer Nederland dan echt vol is..Bij 20 miljoen? 50…zeg het maar..Stelletje koekebakkers!

  Like

 6. luckybee zegt:

  Sorry maar na dat Mohammed de Rasul Allah naar Medina (Jatrib) was uitgeweken,was hij begonnen met moorden, en moord befelen uit te voeren. Daar om moet vele Mekkah predikkingen geabrogeerd worden,zo dat zijn mujahedin, zijn moord maschienen kunnen uitvoeren.Doel de Mekkaanse handelaren en Caravanen te veroveren, en alle begelijders te vermoorden,en Joodse stammen uit Medina, te verdrijven.

  Like

 7. Tom Hendrix. zegt:

  Goed artikel van, Leon de Winter. Er is ook geen gematigde vorm van de Islam! Als puntje bij paaltje komt, zullen ze zich allemaal tegen ONS keren.

  Like

 8. jowitteroos zegt:

  Citaat; “Het is een onbetwist feit dat de meeste moslims ter wereld vreedzaam zijn, terwijl een heel kleine minderheid van enkele duizenden jongeren naar Syrië reist om zich bij de gevechtstroepen van een tekeer gaande en bezeten religieuze cultus te voegen, die probeert door middel van een heilige oorlog genaamd Jihad de wereld de levensstijl van Arabië in de 7e eeuw op te dringen.

  En de wereldwijd 1,3 miljard moslims blijven thuis. Ze zijn in de war, ze twijfelen en zwijgen – ze gaan niet de straat op om tegen de islamitische moordenaars van IS te demonstreren. Ze blijven thuis, omdat ze weten dat de moordenaars de regels van de profeet letterlijk nemen – en zijzelf niet. De toepassing van de zuivere islam kan tot massamoord leiden – met dit onacceptabele idee kan de meerderheid van de moslims niet leven.”

  Degenen onder de moslims die zich ‘rustig’ houden, wachten af en vermeerderen hun ‘groep’ religieuzen om zo, wanneer er een meerderheid is, stukje bij beetje territoriums te ‘veroveren’ d.m.v. opleggen van hun religieuze regels via wet, overheden en intimidatie ( zwembaden, westerse kleding etc.)……………

  Like

 9. de 13de imam zegt:

  Uitstekende presentatie van David Wood, valt geen spelt tussen te krijgen:
  Top Ten Quran Verses for Understanding ISIS (the Islamic State)

  Like

 10. Pingback: Het moet afgelopen zijn met de verkeerd begrepen multiculti | E.J. Bron

 11. paulzwueste zegt:

  Meneer de Winter heeft hier opnieuw een voortreffelijk artikel geschreven dat precies de kern van de zaak treft.

  Like

 12. Ik vind het géén best stuk van De Winter.
  Allang uitgekauwde geleerddoenerigheid voor een deftige krant.
  “De grenzen van de zelftwijfel”: dat weten we inmiddels allemaal wel.
  De grenzen van de zelftwijfel heb je bereikt als je strot wordt afgesneden!
  Wat zei Elma Drayer ook alweer? http://bit.ly/X0HsBW
  “Denken dat voor het Kwaad per definitie een rationele verklaring te vinden moet zijn, is een van de pijnlijkste opinions chics van het huidige tijdsgewricht. Een van de gevaarlijkste trouwens ook. ”
  Dit stuk van De Winter is ook weer bezig met het “begrijpen” van “onszelf” en “de Ander”.
  En dan dit soort zinnen:
  “het wezen van de FASCINERENDE, maar gewelddadige figuur van Mohammed?”
  “de grote civilisatie van de islam”
  Lik mijn reet!
  De Winter heeft veel betere gewoon praktische stukken over de islam geschreven naar aanleiding van de laatste Gaza-oorlog:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/voor-hamas-zijn-de-doden-van-gaza-pure-noodzaak#.U9YT8N-DMjU.email
  http://bit.ly/1A4ip0F
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/22856203/___Het_is_sadomasochisme___.html
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22869444/__Leon_de_Winter__de_publiciteitsoorlog__.html

  Like

 13. Exmoslim zegt:

  Het is gewoon de waarheid, Ik was ooit moslim en ik dacht dat de Islam vrede was, jarenlang deed ik mijn best, maar hoe meer ik las over de Islaam, hoe walgelijker de detais werden. Alles wat IS doet is gewoon Islamitisch. Ik geloof wel in een God, ik ben Christen geworden en ervaar meer rust in mijn leven dan toen ik Moslim was!

  Like

 14. b. gast zegt:

  Isis is erger dan de Nazi”s. Geven we de Nazi”s dezelfde behandeling. Durven we geen kritiek op het nazisme meer te hebben. Behandelen we Nazi’s met dezelfde zijden handschoentjes??

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s