‘Het gaat niet om de vrijheid een hoofddoek te dragen, maar om de vrijheid van anderen’

Screenshot 18

(Door: Philipp Bekaert)

Wie het recht opeist om in een Westerse stad een symbolisch beladen accessoire als de hoofddoek te allen tijde en in alle omstandigheden te dragen, mag niet verwonderd zijn dat niet iedereen dat even leuk vindt, schrijft Philipp Bekaert van Liberales. ‘Het gaat niet om uw vrijheid en integriteit, maar om die van anderen.’

Deze brief is een reactie op het opiniestuk van de 22-jarige studente Safâa Achnak: ‘Aan al wie denkt mij te moeten bevrijden van mijn hoofddoek: mijn hijab belemmert mijn vrijheid niet, dat doen jullie.’

Geachte mevrouw Achnak,

Lees verder>>>

(h/t Wachteres)
Knack.be

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", "Verrijking", Islam, Islamisering, islamitische ideologie, kwaadaardige opzet, Moslims, Vlaanderen. Bookmark de permalink .

22 reacties op ‘Het gaat niet om de vrijheid een hoofddoek te dragen, maar om de vrijheid van anderen’

 1. Luchtpint zegt:

  Gezaag. Sinds wanneer is knack een betrouwbare bron voor zoiets ? Rond-de-zaken-heen-fietsen-flauwekul, zoals we gewoon zijn van dat open riool.

  Like

 2. “Dit alles leidt tot misnoegdheid over het eigen lichaam”????Nou,niet iedereen wil als een lopend olijfolie-vat over de straat!

  Like

 3. Jan zegt:

  Maar geen vrijheid voor Joden:

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Wat een uitstekend verwoord stuk, genóten heb ik ervan!
  En dat voor de Knack…..Zou daar langzamerhand ook een kentering plaatsvinden naar ‘minder politiek correct?’ Alleen al vanwege dit artikel zou je het wel gaan denken!
  Voorts beviel mij deze conclusie wonderwel: “Religie is een idee.” Réligie. Die conclusie is dus, behalve specifiek in dit stuk, niet alleen toepasbaar op de islam……
  Dus, gelovigen-in-het-algemeen, nu hoort U het en passant ook eens van een ander: Niet voortdurend uw overtuiging opdringen aan seculieren, niet meteen zo verbaal agressief reageren wanneer iemand te kennen geeft, tegen bepaalde dingen ànders aan te kijken en zeker geen respect éisen, waar het misschien wel automatisch gegeven wordt als men zijn geloof uit door dàden in plaats van door wóórden….Wat voor moslim(a)s geldt, geldt voor anderen net zo goed!
  Bravo, Philipp Bekaert!

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Een bullshit stuk dat vol PC dommigheden staat.

   Philipp Bekaert schrijft: “Neen, mevrouw Achnak, u mist het punt: het gaat niet om uw vrijheid en integriteit, maar om die van anderen. Niemand belet u uw hoofddoek in de privésfeer of zelfs in de openbare ruimte te dragen. Maar ieder van ons (‘ons’, en daar hoort u ook bij) beseft wel dat wij in bepaalde omstandigheden, die meer te maken hebben met wat men de ‘institutionele sfeer’ zou kunnen noemen, ten opzichte van onze persoonlijke overtuigingen beter een zekere terughoudendheid aan de dag leggen om de vrijheid en integriteit van anderen te respecteren.”

   Dat was niet de bedoeling van Achnak wanneer ze schreef “Mijn hijab is volgens jullie een symbool van onderdrukking, laat mij even een andere definitie van het woord onderdrukking geven: duizenden jonge meisjes die aan anorexia lijden als gevolg van jullie visie van vrouwenbevrijding: naakte vrouwen, vrouwen die zichzelf plooien naar de noden van de Westerse samenleving, vrouwen die onder druk worden gezet om te voldoen aan de schoonheidsidealen van de media, vrouwen die gebrainwashed worden om mannen fysiek te imponeren. Dit alles leidt tot misnoegdheid over het eigen lichaam. Lang leve de Westerse vrouwenrechten!’.”

   Mevrouw Achnak probeert namelijk haar eigen morele superioriteit dik in de verf te zetten door zgn. d.m.v. Taqiyya aan te tonen dat dit “haar vrije keuze is”, terwijl ze echter bedoelt “Ik kan feitelijk niet anders dan tegemoet te komen aan de eisen van de mannen in mijn moslimgemeenschap door de hijab te dragen, anders zwaait er wat. Dus kan ik beter de aandacht afleiden van mijn eigen probleem door die mannen naar de mond te praten en dus de immoraliteit van jullie vrouwvolk dik in de verf te zetten.” Bekaert begrijpt duidelijk niet dat pleiten voor redelijkheid van haar kant in die context totaal zinloos is, want ook daar zou ze in haar eigen gemeenschap op kunnen worden aangekeken, want wat wij redelijk vinden geldt daar niet. Moslima’s worden geacht namelijk hun smoel te houden en het spelletje taqiyya mee te spelen. Achnak zelf begrijpt daarentegen heel goed waar ze mee bezig is. Professor Boemba daarentegen zit zichzelf zand in de ogen te strooien !

   “‘Afficheren’ of ‘ostentatief zichtbaar maken’ is iets helemaal anders, en wordt als agressiever ervaren, dan ‘er gewoon over praten’, het maakt een dialoog zeer moeilijk omdat het een persoonlijke overtuiging van absolute aard (‘Ik geloof dat God bestaat, en dat Mohammed zijn profeet is’) van begin af als absoluut presenteert (‘iedereen moet dit te allen tijde van mij weten’).

   Het is een simpel psychologisch mechanisme, dat trouwens in een veel extremere context door de nazi’s werd gebruikt: SA-studenten stoorden de lessen niet, ze kwamen gewoon in SA-uniform naar de les. In de meeste gevallen volstond dat om kritische stemmen in de collegezalen te doven. Voor de duidelijkheid: de gesluierde studenten waarover ik het had, hadden zeker niet de bewuste bedoeling andere studenten het zwijgen op te leggen, maar toch was dat het effect.”

   Van de SA was het in Duitsland algemeen geweten dat ze er niet voor terugdeinsden openlijk geweld te gebruiken. Dus kon je mensen op grond van het uniform intimideren alleen. Tegenwoordig is er wat anders aan de hand: er is ons hier generaties lang wijsgemaakt dat je per definitie respect moet hebben voor een doctrine enkel en alleen omdat die zich presenteert als een godsdienst, ongeacht of die zich nu pisnijdig afzet tegen onze gewoonten, dus hebben we hierover continu “schuld en boete, hel en verdoemenis” ingelepeld gekregen. Nu hebben we onszelf geconditionneerd met schuldgevoel en politieke correctheid, we hebben decennia lang ONSZELF leren intimideren. Echt geweld gebruiken hoeft zelfs bijna niet meer, als het reëel wordt zo nu en dan, dan blijven we onszelf wijs maken “dat al die kritiek voor niks nodig is”, banggemaakt door de softe doctrine van politieke correctheid ! Mogelijk kon je de Duitsers nog verwijten dat ze echt bang waren voor een minderheid die echt geweld wilden gebruiken, Westerlingen kan je verwijten dat ze gewoon bang worden van symbolen alleen. Wat aantoont hoe week we geworden zijn ! En dat allemaal omdat omdat we zo zijn opgevoed ! Wat zo mogelijk nog erger is !

   “Van kleren, maar ook van ideeën (en dus van religie) kunt u veranderen.”

   Gaat niet op voor de Islam, maar ook dat snapt hij blijkbaar niet !

   “Vandaar dat in een democratie enkel mensen respect verdienen, ideeën (en kleren) niet. Ideeën zijn er om bekritiseerd te worden. U zult er moeten aan wennen, zoals wij allen.”

   Er aan wennen zal ze “moeten” volgens Bekaert, maar hij vergeet wel dat Achnak’s betoog een type voorbeeld is van “zo doen wij het, en binnenkort jullie ook allemaal, of jullie dat nu leuk vinden of niet !”

   “De islam als religie is bekritiseerbaar, dat is absoluut normaal.”

   Bekaert leeft op een andere planeet ! Als het dan allemaal zo normaal is, waarom heeft dan tegenwoordig iedereen zoveel schrik om er zijn bek over open te doen tegen die symbooldragers ?? Zie boven.

   “Vele moslims beleven hun geloof zonder uiterlijke tekens ervan tentoon te dragen, maar u besloot een symbolisch geladen kledijaccessoire te dragen. Daardoor draagt u willens nillens bij tot het verspreiden van een klimaat van geafficheerde deugdzaamheid en bigotterie, dat nefast is voor de vrijheid van vrouwen die géén hoofddoek dragen.”

   Dat besluit heeft ze zeker niet alleen genomen, zie de bovengenoemde redenen. Bekaert lijkt dus stellig te geloven in de taqiyya rotzooi dat ze zelf die “vrije keuze” zou hebben gemaakt ! Wat een onnozelaar van het achterste knoopsgat !

   “Ik verdenk er u niet van dezelfde symboliek in uw hijab te plaatsen als een salafist of een IS-jihadist, maar het is van een grove naïviteit een symbool te dragen dat uw eigen interpretatie ervan overstijgt.”

   Het getuigt van veel meer naïviteit om niet in te willen zien dat Islam globaal genomen steeds conservatiever geworden is en steeds verder de salafistische richting uit lijkt te gaan. Tot voor 2000 zag je in onze steden overal Arabische moslim tienermeisjes naar school lopen, waarvan de overgrote meerderheid GEEN hijab droeg. Sinds 2000 is dit merkbaar veranderd: HET IS NU NET OMGEKEERD ! De grote meerderheid draagt een hijab !

   Zie ik trouwens ook niet onder Bekaerts naam staan:

   “Kernlid Liberales en Onderwijsbegeleider VUB” ?

   De VUB, potverdomme, een universiteit die zo links is als de pest !!! Die vent leeft op een andere planeet ! Sofa-liberalisme, totaal vervreemd van de buitenwereld !

   Like

 5. Een aanvulling op zijn brief van mijn hand:

  Open brief aan de 22-jarige Safâa Achnak

  De focus mag niet liggen op haar fysieke verschijning, zeg je. Dankzij die afzichtelijke hoofddoek bereik je dus wel het tegenovergestelde: Je valt heel erg op, maar velen willen jouw hoofddoek en de (vaak) bijpassende hoogmoedige gezichtsuitdrukking beslist niet zien en wenden dus het hoofd af. De gemiddelde westerse, echt vrije vrouw walgt van de aanblik van jouw slavendoekje en heeft het (meestal terechte) gevoel dat moslima-hoofddoekdames uit zijn op provocatie. Je voelt je ver verheven boven de niet-moslima maar intussen merk je niet eens dat jij het bent die onder de schoen van de mannelijke helft van de bevolking gehouden wordt.
  Uit solidariteit met je Pakistaanse en Iraanse zusters zou je tegen moslimmannen moeten zeggen dat ze wat jou betreft de boom in kunnen met hun onderdrukkende religie erbij! Dat ze hun seksuele frustratie maar eens ’n keer onder controle moeten krijgen. (Die fase hebben westerse mannen ook moeten doorlopen) Dat ze er maar aan moeten wennen dat vrouwen er óók bij horen als zelfstandige wezens en zeg tegelijkertijd ook maar dat de heren er met hun handen vanaf moeten blijven. Moslima’s of niet!
  Tevens horen vrouwen nóóit het eigendom van ’n man te zijn. En dat ben je, of zul je worden, als moslima.

  Like

 6. koddebeier zegt:

  Beste Safâa Achnak, als wij je belemmeren in je vrijheid ga dan fijn terug naar het land van herkomst, waar je dan veel vrijer bent……………………..Doei !!!!!

  Like

 7. Tom Hendrix. zegt:

  Chapeau meneer Bekaert! En ondanks of dankzij mijn christelijke overtuiging, erken ik het volste recht van iedereen om vraagtekens te zetten bij mijn overtuiging. Het was de filosoof Sören Kierkegaard, diev terecht opmerkte: ” Geloof is een sprong in het diepe”. Ergo, ook het geloof c.q. mijn overtuiging kan en mag bekritiseerd worden. Dankzij de VERLICHTING van filosofen als Rousseau, Voltaire, is het Christendom verandert, en streeft het NIET zoals de ISLAM naar WERELDHEERSCHAPPIJ. Dat wat mijn argumenten betreft, in de lijn van de Rede, zo goed verwoord door Immanuel Kant in zijn: ” Religie binnen de grenzen van de Rede”. Dus nogmaals meneer Bekaert, U heeft volkomen gelijk! Verder blijf ik erbij dat de Islam niet een Religie is, maar een NAZI IDEOLOGIE avant la lettre! Ik sluit af met de filosoof Descartes: Cogito ergo sum!

  Like

  • Wachteres zegt:

   Tom, je bent weer helemaal aanwezig, chapeau!

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ach, Tom, Wat ben ik blij, dat jij er weer bent!
   Jij belichaamt nou dat ‘pragmatische christendom, waarvoor ík, zowel in artikelen als in comments, voortdurend zit te pleiten.
   Als alle gelovigen hier op de site er zo in stonden als jij, hadden we niet half zoveel meningsverschillen en ruzies als we hier de laatste dagen gehad hebben; ook de seculieren zouden dan veel minder geprikkeld en agressief reageren!
   Totaal niet om te slijmen, hoor: Het is gewoon de waarheid en die moest ik even kwijt.
   Zonder flauwekul: Jij bent nog eens een WARE christen!

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Theresa Geissler: 20.33. uur. Je brengt me zowaar aan het blozen beste Theresa.
    En uiteraard sta ik volkomen achter de scheiding der machten- Montesqieu alsook achter de seculiere maatschappij; Geloof en Staat dienen 100% gescheiden te zijn, en dat kan nooit bij de Islam. Ziedaar mijn hartstochtelijke pleidooi voor een vrije seculiere Staat. De garantie dat iedere burger, ongeacht afkomst of overtuiging, zich vrij mag voelen en zijn.

    Like

 8. BertG. zegt:

  Volgens mij is dat hetzelfde waar we het de hele tijd over hebben.
  “Dat dat niet iedereen dat even leuk vindt, ” Zeer storend zelfs. Ongewenst.

  ‘Het gaat niet om uw vrijheid en integriteit, maar om die van anderen.’

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zeg ik immers ook om 18.25u; precies hetzelfde!
   Trouwens, lees maar eens mijn comment aan Tom om 20.33u: Als ik dat niet meende, tikte ik het beslist niet in.

   Like

   • BertG. zegt:

    Klopt, w.b. jou comment (20:33) aan Tom,ik kan het niet anders dan er mee eens zijn.
    Tom, ik had het niet beter kunnen zeggen/opschrijven.
    Waren ze allemaal zo. Dan zouden zouden sommige discussies hier onnodig zijn.
    Maar gelukkig heeft iedereen hier het recht op ze eigen waarheid.

    Like

 9. Jean zegt:

  Stuur dat debiel kind snel naar die grote zandbak daar kan ze die vodden dragen en niemand stoort er zich aan. Please enkele reis.

  Like

 10. exter39 zegt:

  Ben ik verplicht mij te laten bedienen door een moslim met een hoofd doek in b.v een Apotheek, ik vind van niet en heb dat ook duidelijk gemaakt, toen aan de balie van 3 plaatsen ik aan de beurt was , er een moslim verscheen in een hoofd doek waar alleen de snuit nog uit stak , heb ik gezegd dat ik niet geholpen wenste te worden door een moslim fanaat ,om dat ik geen moslim ben , toen kwam de baas ,en vroeg naar het probleem , ik zij ik wil niet geconfronteerd worden met een moslim fanaat , om dat ik ook geen groot kruis draag, hij zei dit is geen moslimfanaat , ik vroeg waarom draagt zij dan een hoofddoek , het stuift hier niet het is niet koud, dit is een moslim symbool, en daar wens ik niet mee geconfronteerd te worden ,dat doet ze maar in de moskee. hij zei oké dan zal ik je helpen, dus het kan wel. als je maar op je strepen gaat staan.

  Like

 11. Republikein zegt:

  Slager, heeft u varkenspootjes?
  Nee mevrouw, wel een kunstgebit!!!

  Like

 12. Tom Hendrix. zegt:

  @Republikein: 23.40. uur. Heel leuk!

  Like

 13. Jan zegt:

  Belangrijk nieuws voor mohammedienes: zo wordt je mooi van buiten: eet verse groente.

  Máxima mooi door verse groente

  Koningin Máxima was even verrast door de inleidende opmerking vanmiddag tijdens een gesprek met docenten en leerlingen van de interne opleiding van groente- en fruitgigant Vezet in Warmenhuizen. ‘In het echt ziet u er nog mooier uit’, kreeg de koningin te horen. ‘Oh, ik dacht dat u iets ging zeggen over groente’, antwoordde de verbouwereerde Máxima.
  De opmerking was opgevangen door koning Willem-Alexander een tafeltje verderop. Hij draaide zich een slag om en merkte gevat op ‘Ze eet alleen maar verse groente’. Dat was het geheim van de schoonheid van zijn vrouw!
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3746974/2014/09/12/Koning-verklapt-Maxima-mooi-door-verse-groente.dhtml

  Als dat geen belangrijk nieuws is.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dan is dat een relatief betrekkelijk middel, want haar ‘schoonheid’ is van een betrekkelijke graad -die iedereen met de nodige financiële middelen kan bereiken.
   Trouwens, wat betreft d’r HAAR heeft het niet veel geholpen!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s