Ongelovigen onthoofden: Hoe Allah “de harten van de gelovigen geneest”

Screenshot 33

(Door: Raymond Ibrahim – Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Om te begrijpen waarom de Islamitische Staat  zijn ‘ongelovige’ gevangenen niet alleen onthoofdt, maar hun lijken ook verminkt en er de spot mee drijft – en dit alles onder sadistisch gelach – hoeft men alleen maar de koran te raadplegen en zich richten op de daden van de islamitische profeet Mohammed. De Koran spoort de gelovigen aan om “Hen te bestrijden [degenen die zich verzetten tegen de islam], Allah zal hen door uw handen straffen, hen vernederen, u tot een overwinning over hen stellen, en de harten van de gelovigen genezen, de woede uit hun hart wegnemen” (koran, soera 9, vers 14-15).

Zoals gebruikelijk moet men, om de betekenis van een koranvers te begrijpen – voor de context –  respectievelijk de Sira en de Hadith – de biografie en de anekdotes van Mohammed – raadplegen. Op die manier komen we tot het volgende verslag met betrekking tot de slachtpartij van ‘Amr bin Hisham, een heidense Arabische hoofdman die oorspronkelijk bekend stond als ‘Abu Hakim’ (vader van de Wijsheid), totdat Mohammed hem “Abu Djahl” (Vader van de Domheid) noemde, vanwege zijn onwankelbaar verzet tegen de islam.

Nadat ‘Amr tijdens de Slag van Badr dodelijk werd verwond door een nieuwe bekeerling van de islam, Abdullah ibn Mas’oed, een nauwe metgezel van Mohammed, zag hij dat het ‘ongelovige’ stamhoofd op de grond stortte. Dus ging hij naar hem toe en begon hem te mishandelen. Abdullah greep onder andere ‘Amr’s baard en trok er aan en stond triomfantelijk op de borstkas van de stervende.

Volgens Al-Bidaya wa Al-Nihaya [‘Het begin en het einde’], de gezaghebbende/betrouwbare geschiedenis van de Islam van Ibn Kathir, “Sneed hij [Abdullah] daarna zijn [‘Amr’s] hoofd af en droeg het naar de profeet en plaatste het tussen zijn handen. Op die manier heeft Allah de harten van de gelovigen daarmee genezen”.

Dit is om die reden de werkelijke betekenis van koran 9, vers 14-15: “Bestrijd hen, Allah zal hen door uw handen straffen [door ‘Amr dodelijk te verwonden en hem uiteindelijk te onthoofden], hen vernederen [aan zijn baard trekken], u tot een overwinning over hen stellen [op hem gaan staan], en de harten van de gelovigen genezen, de woede uit hun hart wegnemen [bij het zien van zijn afgehakte hoofd]”.

De logica hiervan is dat vrome moslims zo vol van ijver voor de zaak van Allah zijn, dat de enige manier om hun harten, die in woede zijn ontstoken, tot rust te laten komen, is dat zij zien dat degenen die zich verzetten tegen Allah en zijn profeet volkomen verpletterd – vernederd, verminkt en onthoofd worden. Dan kunnen de harten van de gelovigen tot rust komen en ‘genezen’.

Dit is zeker een van de redenen waarom de Islamitische Staat bloederige video’s en foto’s van de slachtoffers verspreidt: het nieuwe ‘kalifaat’ probeert de harten van iedere gelovige, die in woede is ontstoken voor de zaak van Allah, te genezen.

Als dit  te vergezocht klinkt, overweeg dan de volgende beschrijving van een onthoofde ‘ongelovige’ op de websites van de Islamitische Staat. Het Arabische bijschrift [links] zegt ‘genezing voor de harten’, een duidelijke verwijzing naar het hiervoor genoemde vers uit de koran:

Screenshot 38

Koran, soera 96, vers 15-16 verwijst ook naar het lot van ´Amr en biedt meer samenhang die van toepassing is op de Islamitische Staat: “Nee, als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij zijn lok op zijn voorhoofd grijpen. Een leugenachtige, zondige voorhoofdslok”.

Volgens al-Alusi’s tafsir of exegese opende ‘Amr, nadat Abdullah zijn voet op de stervende vijand van de islam had gelegd, zijn ogen en herkende hem. Het eens zo trotse stamhoofd klaagde dat hij werd gedood door een ordinaire ‘geitenhoeder’, waarop Abdullah antwoordde: “De islam is hoger geplaatst en niets is er boven verheven”. Vervolgens sneed hij zijn hoofd af. “Maar hij kon het niet dragen, dus maakte hij gaatjes in de oren en deed er draad doorheen en sleepte het hoofd naar de profeet. Toen kwam Gabriel, vrede zij met hem, er lachend aan en zei: “O profeet, u hebt twee oren – en het hoofd ertussen als een bonus!”

Alle sadistische handelingen die worden uitgevoerd door de Islamitische Staat zijn in feite al begaan door de vroegste moslims en die hebben allemaal de volledige goedkeuring van Mohammed [en blijkbaar ook van de ‘engel’ Gabriël] en die handelingen, zoals zij zijn opgenomen in de kernteksten van de islam – Koran, hadith, Sira, en tafsirs – dienden vervolgens als basis voor de behandeling van ‘Amr bin Hisham (AKA “Aboe Djahl”), Die handelingen bevatten:

– Onthoofdingen en verminkingen (bijvoorbeeld gaten in de oren van ‘Amr)
– Vernedering en gebaren van triomf (een voet op de borst van het slachtoffer, het slepen van zijn lichaam, of het hoofd dat over de grond wordt gesleept)
– Gelach, spotten en feest vieren [want de harten van de gelovigen zijn nu “genezen”]

Sterker nog, denk, samen met de ‘genezing voor de harten’ in bovenstaande beschrijving, maar eens na over een aantal andere situaties die overgenomen zijn van de websites van de Islamitische Staat en hoe goed ze voldoen aan de bovenstaande verslagen, die het afslachten van ‘Amr [*] beschrijven:

Merk op hoe op de volgende vier beelden, om te laten zien dat de vijanden van de islam zijn vernederd, zoals koran, soera 9, vers 14-15 beloofde, leden van de Islamitische Staat er een punt van maken om hun voeten te plaatsen boven op hun gevallen lijken, waarvan de meeste eerst waren onthoofd. Let ook op hoe de alomtegenwoordige zwarte vlag van de islam altijd boven de gevallen ‘ongelovigen’ uitsteekt, wat eraan herinnert dat “de islam hoger is geplaatst en dat niets er boven is verheven” zoals Abdullah tegen ‘Amr zei, met zijn voet op zijn borst geplaatst, voor hij hem onthoofdde.

Screenshot 39Screenshot 40Screenshot 41Screenshot 42

Let op de scherts in het volgende beeld – die doet denken aan de ‘engel’ Gabriël die lacht en grappen maakt over het verminkte hoofd van ‘Amr. (Als de engel van Allah zo’n menselijke slachtpartij amusant vindt, zouden dan de jihadistische dienaren van Allah dat ook niet vinden?)

Screenshot 43

Het volgende tafereel doet denken aan hoe het hoofd van ‘Amr werd behandeld: verminkt en over de grond gesleept. In dit geval is het een onthoofd lichaam dat wordt onteerd:

Screenshot 44

De volgende twee beelden zijn van bijzonder belang omdat daarin daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het relatief esoterische [alleen voor ingewijden te begrijpen] Arabische woord haz [in de hoek links onder], wat betekent ’[langzaam] afsnijden’, om de onthoofding van de vijanden van de islam te beschrijven. Het standaard Arabische woord voor “cut”, dat over het algemeen gebruikt wordt om een onthoofding te beschrijven is ‘qata’. Dat het woord dat gebruikt is (haz) hetzelfde woord is dat wordt gevonden in de vroege  jihadistische literatuur is geen toeval en een verwijzing naar de bron van inspiratie: De geschriften van de islam. (Bekijk ook deze video met Engelse ondertiteling van een islamitische geestelijke die zijn volgelingen uitlegt hoe men hoofden moet ‘afsnijden’ (haz) – en doe het langzaam om er meer van te genieten – in tegenstelling tot het alleen maar afhakken).

Screenshot 45Screenshot 46

Kortom, niet alleen nemen de leden van de Islamitische Staat Mohammed strikt tot voorbeeld – van wie koran 33:21 gelovigen aanspoort  om hem op alle mogelijke manieren trachten te evenaren, maar zelfs in de meest sadistische details vinden ze steun bij wat hun profeet doet.

En het kan ook niet als een verrassing komen dat moslims zich bewust zijn van deze verslagen van de vroege islamitische geschiedenis. Immers, de bijna als een heiligenlegende geschreven Slag van Badr, waarin het verhaal van de slachting van ‘Amr voorkomt, wordt stelselmatig wereldwijd verheerlijkt in preken in de moskee, op islamitische satelliet stations, en in de islamitische teksten. De legende is een bron van grote trots.

Dus wanneer jonge moslims hun woede en frustratie over de stand van zaken in de islamitische wereld uiten, dan adviseren hun geestelijken hen om naar de jihad in Irak en Syrië te gaan, om zelf een ongelovige te onthoofden – wat, volgens de koran, ‘hun hart moet genezen’.

(Misschien is dat de reden waarom een voormalige Britse rockster en bekeerde tot de islam zo staat te popelen om de christenen te onthoofden? Misschien is dat de reden waarom een jihadi op een woeste manier het hart uit het lichaam van een gevallen Syrische soldaat rukte en er in beet – om zijn eigen hart te genezen door zijn woede tegen de ‘vijanden’ van Allah te bevredigen?)

Dergelijke moslims treden toe tot de jihad, en niet alleen onthoofden zij, maar ze verminken, vernederen, en lachen om de in ongenade gevallen vijanden van Allah – in perfecte navolging van de islamitische glorierijke/bloederige verhalen waarmee ze zijn opgegroeid.

Dit is de ware cultus van de jihad, die weinig niet-moslims ook maar kunnen beginnen te begrijpen – en geen wonder, gezien het feit dat hun politieke leiders, professoren, en media dom/dwaas blijven brabbelen over hoe de islam  de ’religie van de vrede’ is.

Bron:
www.raymondibrahim.com
Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Allah, Barbarisme, hersenspoeling, ISIS, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, koran, Krankzinnigheid, Mohammed, Moslims, nieuw fascisme, Rotzakken, sharia, soennieten, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

50 reacties op Ongelovigen onthoofden: Hoe Allah “de harten van de gelovigen geneest”

 1. delamontagne zegt:

  Net als vorig jaar bij die slachtpartij van die Engelse sergeant in London en Cameron ook toen zich haastte te verklaren::
  :”dit heeft NIETS met het vredelievende is=lam-geloof te maken”. Zo ook nu hij hetzelfde zegt van IS=(lam), evenals Obamba, Hollande en mischien ook wel………..Rutte.
  Je hoort ze ook nooit de middeleeuwse executie-praktijken in S.A veroordelen.
  Middeleeuwen anno 2014 in Riyahd Saudia Arabia.

  Like

 2. Driek zegt:

  Ik vind het een interessant maar vreselijk artikel. En dat lees ik zojuist voor het slapen gaan. Hier moet toch iets aan gedaan worden?

  Like

 3. Vederso zegt:

  Ik blijf het gruwelijk vinden en kan er niet aan wennen. Dat wil ik ook niet!

  Like

 4. Jade zegt:

  Als de schaduwmacht in Amerika, Engeland en Frankrijk zou willen
  was deze barbarij volgende week van de aarde gebombardeerd.
  Ik heb al een aantal keren geschreven hoe ik dacht dat de zaak
  in elkaar zat, maar heb daar tot heden geen enkele reactie op gekregen.
  Erg jammer. Wie kan mij nou eens uitleggen hoe het echt zit???
  Rothschild, JP Morgan, Rockefeller, Kissinger en al die namen…
  Wat willen ze van ons, wat is het doel volgens u?

  Like

  • Wachteres zegt:

   @Tja, het is grotendeels giswerk, @Jade. Op de site van Bron en op internet zijn hier genoeg artikelen over te vinden. [ Denk aan de Frankfurter Schule].

   Zeker is, dat men planmatig werkt; maar ik vermoed dat verschillende groeperingen verschillende doelen hebben.

   Ook is duidelijk dat de mening van het volk voor de ‘elite’ niet meer telt. De wereldwijde plannen moeten doorgang vinden, ook al gaan die ten koste van het ‘klootjesvolk’.

   Like

 5. cat zegt:

  Als ze toch geilen op onthoofdingen, lijkt me een guiotine de meest humane manier.
  In een keer, “klap”, je hoofd eraf. Gaat zo, dat je echt niets boelt.

  wellicht een idee om bouwpaketten te sturen naar de kalifaat.
  Kunnen ze zelf massal in elkaar zetten.

  Like

 6. cat zegt:

  Of een bouwtekening guiotine, mobiel. Inklapbaar, klaar voor vervoer.
  duidelijk instructies in engels en arabisch.
  Plus bijgeleverde “slijber” voor her hak gedeelte.

  Je kunt er rijk mee worden he ???
  Een gat in de markt. !!
  Je bent een hollander of niet.
  maar niet voor Christenen en yezidi’s. Dat mag niet. We moeten die groep opvangen hier bij ons.
  Ja je wordt vindingrijk zo…eens zn dood een ander zn prood. Haha. Hoe merr moslims dood joe beter.
  Exportprodukt uit Holland. Goed voor de economie !!.

  Like

 7. cat zegt:

  elekrische messenslijpers !

  Like

 8. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Jihad is de plicht van iedere Muslim. Hoe komen we van deze kanker af.

  Like

  • Willie zegt:

   Hoe er vanaf te komen ?? Laat ONS jihad houden tegen mo zn akolieten ,enige manier : aanval is de beste verdediging ,en laat de gutmenschen maar zeiken hierover

   Like

  • bert zegt:

   en we hebben ze zelf binnen gehaald,het paard van troje…honderden moskeeen staan er in heel europa,nee duizenden en allemaal horen ze vrijdags de zefde preek vanuit ankara of saoedie arabie via app ,email in een paar sec drik op send en al die honderden of duizenden immams krijgen di epreek te zien die ze de komende vrijdag in hun moskee moeten preken!!hoe makkelijk is het om al die moslimste mobiliseren en dat is volgens mij als die madhi op het wereld toneel verschijnt,ik hoop dat ik het fout heb,maar ik denk het niet.een moskee is niet alleen een plek waar ze bidden,maar ook fatwa,s,vervloekingen uit spreken,van ex moslims hoorde ik dat het militaire kazernes zijn,ambassades die je nooit weg krijgt,want dat stukje grond waar ze opstaan bijvoorbeeld in den haag is van de islam,hebben ze al geclaimd!bestaat niet dat het gesloten word of word verwijderd!de westerse regeringen moeten wat doen!

   Like

 9. Jaantje zegt:

  Dit is pure intimidatie angst zaaien zodat de ongelovige zijn woede in angst omslaat(rust).
  Wat een gruwel.

  Like

 10. windwens zegt:

  Nou delamontagne fraai plaatje, hij is zo nieuw dat ik juist die nog schokkende vindt dan de rest. Zo raar onwerkelijk beeld zo hoog in de lucht, zoiets van hoe dichter bij Allah hoe beter.
  Wel een stuk waardoor je min of meer snap hoe dat zit met dat rare koppensnellen. Hoe heeft die mo en zijn bende het voor elkaar gekregen zulke gruwelijke zaken op te tekenen. De zat toch op zijn minst een steekje los in het hoofd van mo. Dat verklaart die rare voorhoofdslok, ook psychopathie/narcisme ( beide het zelfde volgens de DSM V) is het sterkst aanwezig in de frontale cortex. Dus maakt meteen 1 plus 1 twee, en het is echt iets van iemand die dus al bewust deze geestelijke stoornis zelf had en deze ook herkende bij zichzelf waardoor deze het daardoor ook zo door gaf in het grafboek.
  Mo had dus een onaflaatbare drang om zijn haat gevoelens tegen over anders denkende of mensen die hem niet zagen staan te bod vieren en dan nog het liefst zo gewelddadig mogelijk. Past precies in het plaatje.
  Wat zal mo het kreng als hij zo slachting achter de rug had zich zelf zuchten tot de aarde hebben geworpen om daar bij te komen van de adrenaline stoot die hij ook kreeg van deze handeling.
  Kortom bij de door snee moslim is vast gesteld in studies dat er bij hen boven matig veel narcisme voorkomt dus wederom de appel valt niet ver van de boom.
  Dus het kabinet en de wereld heeft een groot probleem want voor deze aandoening is er namelijk nog niet veel genezingsmethodiek het enige wat tot nu toe bewezen is dat meditatie, wat bij hen neer komt op recitatie deze lui rustig kan krijgen. Vandaar ook het veelvuldige bidden 5x per dag is hierdoor eveneens verklaarbaar. Dus jongens en meisjes op de academie het wordt tijd voor nog meer onderzoek naar deze stoornis omdat de bol er vol mee zit.

  Like

 11. janfreak zegt:

  Mij kunnen deze verhalen ook allerminst bekoren. Je zou je bijna gaan schamen een mens genoemd te worden als mensen tot zulke gruweldaden in staat zijn.

  Like

  • Madeleine zegt:

   Het laat me denken aan een documentaire over chimpansees die effektief in oorlog gaan met een andere groep chimpansees. Vermits ik dat nog nooit bij een diersoort had gezien doet dat heel griezelig aan. Om dan even stil te staan bij de gruwelijkheden…..haast ondraaglijk.

   Like

 12. Avidia zegt:

  Ik word hier kotsmisselijk van, en erger nog, ze leven onder ons, denk daar maar eens over na, ze willen ook jouw hoofd. Ze willen ons overnemen, waarom denk je dat er hier zoveel moslims zijn??? Gematigd??? Moslims zijn NOOIT gematigd, moslim is eenzijdig, je bent moslim of niet, niet een beetje, niet een beetje veel, nee, allemaal hetzelfde, met dezelfde opdracht van een zonnesteek gestoorde die in een zonnesteek arriveerde in een totaal onoverzichtelijke toestand en daar zijn waarheden aan ontleend???. Mijn vraag is…. In die tijd, kon hij lezen of schrijven??? Een woestijn bewoner die kon lezen en schrijven???? Meer hoef ik niet te schrijven, voor mij is het duidelijk.

  Like

  • bert zegt:

   wat dacht u van al die moskeeen die er in ons land en in europa staan??totaal duizenden!en dat stukje grond waar ze opstaan is van de islam,van ex moslims hoorde ik dat dat hun stuk grond is wat ze al hebben geclaimd,nu is het alleen wachten op die zogenaamde madhi,als hij op het wereld toneel veschijnt,zal hij samen met Jezus die an ook volgens islam verschijnt de wereld laten buigen voor allah,hoe,nou als die moskee gangers elke vrijdag de zelfde preek hoort die men al van te voren uit ankara of saoedie arabie hebben gekregen via email of app,reken maar dat ze misschien zeggen dat deze vrijdag ik noem maar wat de straat op en elke ongelovige ,westerling die je ziet doden,filmen en gelijk uitzenden op de lokale tv,geloof mij maar niemand durft dan de straat meer op te gaan als er mensen worden onthoofd.en natuurlijk niet alle moslims willen dat,maar als je niet mee doet als moslim,word je zelf vermoord,en onthoofd,daarom zal dan angst regeren net als isis.de hele wereld heeft op tv en youtube gezien hoe isis met een paar hinderd man een stad van een miljoen inwoners in hun macht hadden,mensen zien dat op hun lokale tv gebeuren en worden bang,angst!!!ik hoop zo dat ik het niet bij het rechte eind heb ,dat ik me vergis,maar ik vreee.als u googled haten omdat het moet junt u lezen war die hele islam is en wat men moet doen en waarom.de islam ziet de niet moslims als een bedreiging zij moeten zich bekeren,zo niet ga je dood…

   Like

 13. Wachteres zegt:

  “Dat heeft niets met de islam te maken” roepen de moslims en hun linkse medestanders.

  Raymond Ibrahim laat zien dat dit gruwelijk geweld ALLES met de islam te maken heeft.
  De gewelddadigen halen al hun handelingen rechtstreeks uit de koran en de daarbij behorende geschriften. En op grond daarvan verklaren zij hun geweld ook voor rechtvaardig.

  Stel je voor dat de engel Gabriël in de Bijbel hartelijk zou lachen om een afgesneden hoofd van een ‘ongelovige’. Daar moet je toch niet aan denken.

  Geen wonder dat moslims iets wat voor ons gruwelijk is, gaan zien als de doodnormaalste zaak van de wereld.

  En dan verklaren zij de koran ook nog tot de laatste openbaring van God en dus de meest betrouwbare en de meest gerechtvaardigde openbaring.

  Je zou maar zo’n God hebben!

  Like

 14. Tom Hendrix. zegt:

  Wachteres & Henk, goed om nogmaals te wijzen op de gruwelijkheden, die gepleegd worden in naam van de ISLAM.

  Like

 15. M.A.L. Sion zegt:

  Het is te gruwelijk om aan te zien. De foto’s tonen de islamitische werkelijkheid.
  Wie een dergelijke gruwelijke, perverse ideologie aanhangt of zelfs in argeloosheid verdedigt door het de religie van de vrede te noemen is GEWETENLOOS DOM.
  Er zijn eerder beelden getoond van een MENIGTE, die juicht bij het zien van het doden van een medemens. Dan moeten niet alleen de beulen, de opdrachtgevers maar de gehele menigte VERNIETIGD worden. Dit soort misdadigers hebben niet het recht om langer op deze aarde rond te lopen en een volgende gruweldaad voor te bereiden.

  Like

 16. Wachteres zegt:

  http://www.parool.nl/parool/nl/3587/POLITIEK-BINNENLAND/article/detail/3310348/2012/09/03/PvdA-Het-moet-multicultureel.dhtml#.UESddv6TOts.twitter

  Diederik Samson: “Het MOET multicultureel”

  … En we sluiten dus onze ogen voor alles wat daarmee in tegenspraak is.

  Like

  • Tempelier. zegt:

   Samson praat onzin !!

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Wachteres: 11.15. uur. Weer een bewijs hoe landverraderlijk de PvdA is geworden, Wachteres!

   Like

  • bert zegt:

   google maar eens….haten omdat het moet….je weet niet wat je leest en ziet!!en dat is allemaal in ons land in zogenaamde moskees die in werkelijkheid militaire kazernes zijn waar elke vrijdag de zelfde preek word gehouden .de honderden immams krijgendat vanuit ankara of saoedi te horen wat ze aankomende vrijdag moeten preken,dus al die moskee bezoekers horen allemaal hetzelfde in heel europa,slim van ze.dus als die zogenaamde madhi verschijnt die samen met jezus de wereld zal laten buigen voor hun allah(dat geloven die moslims),hebben ze hulp zat !Men stuurd een boodschap dat bijv deze vrijdag aanvallen is na het gebed en iedereen die in de buurt van een moskee is word gedood,onthoofd,gefilmd door I-phone en gelijk tijdig uitgezonden!Net als isis dat deed en met een paar honderd man een hele stad met een miljoen inwoners onder controle had,door ANGST!!en die moskeeen zijn dus kazernes,militaire ambassades,die dat stukje grond al van de islam hebben geclaimd,bestaat niet dat het ooit zal worden opgeheven of worden gesloten!!ik hoop dat ik het fout heb,het liefst wil ik met iedereen in vrede leven ook met moslims,alleen zij willen dat niet,zij hebben als opdracht van mohamed die ze aanbidden de wereld voor de islam veroveren en in europa zijn ze er al!

   Like

 17. Henk.V zegt:

  Het is goed om eens stil te staan bij de volgende twee overwegingen:

  -Iedereen die onder ALLE omstandigheden de islam BLIJFT vrijpleiten van elke vorm van schuld wordt door die stellingname voor honderd procent medeschuldig aan wat in de naam van Allah werd, wordt en zal worden misdaan..

  -tegelijkertijd zal die stellingname zich vroeg of laat tegen de Gutmenschen gaan keren, want zoals Raymond Ibrahim aan de hand van de islamitische heilige geschriften aantoont , de huidige IS handelt VOLSTREKT in overeenstemming van de islamitische leerstellingen en tradities.

  Dus welke reactie zal het politiek correcte geloof dat Isis TEGEN de leer van de islam ingaat bij de Isis daders teweeg brengen? ONGELOFELIJKE WOEDE!, omdat er westerse ongelovigen zijn die zich aanmatigen hun gerechtvaardigde daden voor niet-islamitisch houden. En de ”woede ” van de ware gelovigen zal zich richten tegen hen die zeggen dat zij fout bezig zijn.
  Op zeker moment zal de politiek correcte ”goedheid theorie” richting de jihadisten genadeloos en bruut worden afgestraft.
  Tja, politiek correct boontje komt beslist om zijn loontje 🙂
  Alleen beseft men dat nog niet.

  Like

 18. Willie zegt:

  IK zou graag eens 1 van die koppensnellers onder MIJN handen krijgen ,ben er zeker van dat ik elk gevoel van humaniteit kwijt zal zijn op dat moment
  Die zal zeker op zn moeder roepen ipv op allahakmaar

  Like

 19. Lis zegt:

  Wat een gruwelijke beelden en walgelijk verhaal. Het kost me gewoon moeite om dit objectief te lezen zonder dat mijn maaginhoud omhoog komt. Maar ik denk ook dat deze gedegen analyse voor sommige mensen gewoonweg te moeilijk is. Die kunnen eenvoudigweg niet begrijpen dat ‘mensen’ in staat zijn om een ander het hoofd af te slaan, laat staan dat ze zich in kunnen denken dat hier een volledig filosofische, theologische gedachte achter zit waardoor de handeling voor het slachtoffer nog vele malen gruwelijker wordt. Mede daarom lijkt het mij zo ontzettend moeilijk om zulke informatie in de koppen van de overheidsfiguren te krijgen. Zo slim zijn die niet (op PVV-ers na dan ;-))

  Like

 20. Perfide Albion zegt:

  Gisteravond zei islamoloog Rutte de islamoloog Cameron na: “IS heeft niets met de islam te maken”. Als het niet zo kwalijk was dan was het om te lachen.

  En vandaag een nieuw dieptepunt: Iedereen in de 2e kamer – op de PVV na- heeft voor de koran gestemd. Dit maakt al de voorstemmers tot onze vijanden. Wie niet met ons is? Die is tegen ons.

  Stelletje dhimmi’s met hun pluris koran in dat duivelse parlement!! Een parlement dat heel wel opgeheven kan worden. Het sociale contract met het Nederlandse volk is vandaag openlijk verbroken door een meerderheid van de mohammedaanse vertegenwoordiging voorheen de tweede kamer genoemd.

  Wilders moet ze die koran bij elke zitting weer in hun islamitische muilen wrijven, telkens weer.

  Like

 21. de 13de imam zegt:

  Echt een indrukwekkend artikel, hier heb ik zelfs Spencer en Woods nog niet over gehoord. Dit zou iedereen moeten lezen, vooral de smerige huichelaars Cameron en Obama; al vermoed ik dat laatstgenoemde dit al wel wist.

  Like

 22. Tom Hendrix. zegt:

  @Perfide Albion: 16.37. uur. U trekt terecht de conclusie, dat de hele Tweede Kamer- buiten de PVV- gebroken heeft met de Nederlandse bevolking. En dat noemt zich democratie? Het is om te huilen!

  Like

 23. Jan zegt:

  Daar zijn zij weer, ‘zielige ‘ moslims van de Balkan, Bosnië, nu in ISIS-territorium

  Like

 24. Raquel zegt:

  Oh verschrikkelijk, wat een duivels uit de hel!
  Mohammed was de duivel in persoon, wat dr. Maarten Luther zegt, en Calvijn zegt ervan: “Ze moesten wel volslagen idioot worden”.

  Het is niet om aan te zien, deze beelden, maar toch denk ik dat meerdere mensen dit onder de neus gedrukt moet worden, zoals onze Europese leiders, allemaal ontkennen ze de kwade macht in islam.

  Like

 25. Pingback: @Anke_online: Waarom onthoofden moslims ongelovigen? Lees ->… | Anke Van dermeersch

 26. Realist zegt:

  Als je me zou vragen de moslim te typeren dan luidt men antwoord als volgt:
  Moslims zijn achterlijk, agressief, minachtend, leugenachtig, haatdragend, onbeleefd, onbeschoft, respectloos, vijandig, meedogenloos, gewetenloos, gewelddadig, gevaarlijk, moorddadig, bloeddorstig, barbaars, genocidaal, sadistisch, roofzuchtig, wreed, pervers, parasitair, en extreem kwaadaardig. Zij brengen gegarandeerde dood en destructie, overal waar zij komen zijn mensenrechten en beschaving verdwenen. Zij aanbidden, vereren en verheerlijken een horror’god’ en haat’profeet’ welke hen bevelen de mensheid te vernietigen en te onderwerpen aan de duivelsverzen uit het dodenboek de koran. De islam is satanisch van aard en mohammedanen aanbidden de duivel, althans zo denk ik erover ondertussen.

  Like

 27. ojadaswa zegt:

  Bekijk dit eens en zeg me dan of je bloed niet gaat koken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s