Exclusief interview met voormalig lid van de Islamitische Staat

Screenshot 68

(Door: Rozh Ahmad – Vertaling: Marc Bouwman)

Lid van de Islamitische Staat “Sherko Omer” zou nu een dode jihadist zijn geweest als hij zich niet had overgegeven aan de pro-Koerdische Bevolking Beschermingseenheden in noordoost Syrië eerder dit jaar. Journalist Rozh Ahmad sprak hem over zijn ervaringen.

YPG is een Koerdische afkorting voor Yekîneyên Parastina Gel. Ze is een Koerdische militie in het noordoosten van Syrië bestaande uit Koerdische mannen en vrouwen afkomstig uit deze regio. Hun doel is te voorkomen dat de burgeroorlog zich naar hun gebieden uitbreidt. Ze verdedigt deze gebieden tegen invloeden en aanwezigheid van andere partijen, waaronder die van het Vrije Syrische Leger (Free Syrian Army, FSA), ISIS en Assad.                                                                       

Bron: Wikipedia

In dit interview legt “Omer” uit hoe hij zijn thuisstad in Iraaks Koerdistan verliet om zich te voegen bij de Syrische oppositie, hoe hij uiteindelijk lid werd van IS, wat hij zag en de redenen waarom hij met gevaar voor eigen leven besloot de extremistische IS te verlaten. 

Waarom en hoe sloot je je aan bij de Islamitische Staat in Syrië?

Samen met twee vrienden besloot ik Iraaks Koerdistan te verlaten om ons te voegen bij de Syrische oppositie en haar strijd tegen het regime. Oktober 2013 kwamen we in contact met verschillende mensen dicht bij de Koerdische Islamitische Groep (Komal) in mijn thuisstad, Halabja. Ons werd verteld dat deze mensen lid waren van het Vrije Syrische Leger (FSA). We ontmoetten hen in Turkije en zij namen ons naar een hotel voor een paar dagen. Later namen ze ons mee naar een trainingskamp aan de Turks-Syrische grens en ontdekten we niet in een kamp van het FSA te zitten, maar in dat van IS.

Hoe kan het dat jullie je niet bewust waren dat jullie contacten IS-jihadisten waren?

Nou, we spraken met hen in standaard Arabisch, maar zij spraken niet over IS totdat we in het kamp waren. Zij spraken over het regime als een machine dat zijn eigen moslimvolk doodde, en dat hoorden we eerder het FSA op tv zeggen. Bovendien droegen zij geen baarden, gingen modern gekleed en namen ons zelfs mee naar een hotel in de Turkse stad Kilis. We namen daarom aan dat zij FSA waren en niet IS, zoals vele anderen die naar Turkije kwamen om zich aan te sluiten bij het FSA, maar uiteindelijk in het IS-kamp terecht kwamen.

Is het waar dat IS nieuwe rekruten traint met onthoofdingen op dode lichamen in de kampen?

Dat is niet waar voor wat betreft het kamp waar ik was, waar onthoofding getraind werd op kippen en andere dieren. Ik deed dit niet, omdat mij bij onze aankomst werd gevraagd naar mijn vaardigheden en kwalificaties, en omdat ik een technisch professional met kwalificaties was, moest ik technisch werk doen en trainde ik met pistolen en lichte wapens. Mijn hoofdtaak was te leren omgaan met communicatieapparatuur, het onderscheppen van vijandelijke telefoon- en radioverbindingen alsmede het bergen van digitale apparatuur en archieven op de vijand. Nooit nam ik deel aan een vuurgevecht en dit was de precieze reden waarom de Koerdische YPG na maanden van onderzoek instemden mij over te dragen aan mijn familie.

Hoe behandelden IS-leden jou als nieuwe rekruut?

De commandanten van IS waren erg aardig en respectvol. Alsof je hen al jaren kende. Ze gaven ons het beste voedsel, kleding, wapens, en we genoten vriendschap en broederschap. We zagen onszelf als strijders die deze broederschap en weelde naar Syrië zouden brengen, en ons werd verteld dat we ook onze plaats in de hemel hadden veiliggesteld. Maar daarnaast, om eerlijk te zijn, voelden we ons moreel verplicht te blijven, omdat zij voor ons geld besteedden voor voedsel, kleding en auto’s, en respecteerden zij ons zo dat vertrek voelde als verraad aan de goede daden van deze mensen.

Was er iets waar over beloften van maagdelijke engelen in de hemel?

Ja, natuurlijk. Ons werd verteld dat we als martelaren 72 eeuwige maagden in de hemel krijgen en dat we ook nog eens dozijnen van onze familieleden konden redden van de hel.

Dus IS belooft rekruten 72 maagdelijke engelen; dit is dus geen anti-islamitische propaganda, zoals sommige mensen zouden zeggen?

Ons werden vrouwen in de hemel beloofd en ook op aarde, gebaseerd op strofen van sommige soera’s van de heilige koran en hadieten van de profeet Mohammed, dit alles verklaard middels tafsir door islamgeleerden als Ibn Majah, Bukhari en Ibn Kathir. Ons werd verteld dat alle niet-islamitische vrouwelijke gevangenen onze vrouwen zijn en dat dit Allahs wil is.

In islamitische heilige oorlogen kun je onder geen enkele omstandigheid vrouwen en kinderen van de vijand doden, ze kunnen alleen gevangen genomen worden. Het is toegestaan seksuele omgang met gevangen genomen vrouwen te hebben, ook als jihadisten getrouwd zijn. Je kunt deze vrouwen kopen en verkopen, maar kinderen moeten worden opgevoed als huishoudelijke hulp of als jihadist. Ik heb aan geen van deze praktijken deelgenomen, omdat ik als communicatie-expert niet aan de gevechten deelnam. Overigens zou niemand ontkennen hieraan deelgenomen te hebben, aangezien IS openlijk en trots vertelt dat zij deze daden verricht als implementatie van de sharia.

Toch zijn er moslimvrouwen die vrijwillig hun lichaam aan IS-jihadisten aanbieden in de zogenoemde ‘Seks voor jihad’. Ook zij worden in de hemel gecompenseerd, volgens IS. Toch werden deze vrouwen vooral bij de commandanten aangetroffen; ik heb geen jihadistische strijders met deze moslimvrouwen gezien.

En iedereen in het kamp geloofde dit?

De gevolgen als je het niet geloofde waren niet helder in een omgeving waar onthoofding gepraktiseerd wordt. Toch geloofden veel IS-jihadisten dit werkelijk, maar buitenlandse rekruten hadden geen idee wat de verzen in de heilige koran werkelijk betekenden. Ik zag vele buitenlandse rekruten ingedeeld worden in zelfmoordbrigades, niet omdat ze “groots en Allah wil het” waren, zoals IS-commandanten hen ten overstaan van ons prezen, maar feitelijk omdat zij onbruikbaar waren voor IS omdat ze geen Arabisch spraken, geen goede strijders waren en geen professionele vaardigheden hadden. Ze werden gehersenspoeld naar ‘de vrouwenhemel’ en diegenen die zij op aarde mochten verkrachten voordat zij eventueel zelf gedood werden. Ik leef gedeeltelijk dankzij mijn kwalificaties.

Hoewel IS uitsluitend voorgesteld wordt als een organisatie van misdadigers, hoewel dit evident is, besteedt het politieke leiderschap ongelooflijke veel aandacht aan scholing en geschoolde rekruten. Uiteindelijk zijn goede morele waarden gebaseerd op de manier waarop scholing en informatie worden gebruikt.

Dus IS-jihadisten kunnen met vrouwelijke gevangenen slapen tegen hun wil, wat de wereld ziet als verkrachting?

Niet alleen ik zeg dat, maar de emirs en commandanten van IS zeggen dat, openlijk en trots. Zij geloven dat het toegestaan is met vrouwelijke gevangenen te slapen, zelfs tegen hun wil, als zij ongelovigen zijn, niet-moslims of afvallige vrouwen. Dit overkwam de christelijke vrouwen in Al-Raqqa, nadat hun echtgenoten publiekelijk werden onthoofd. En ik was hier getuige van. Nu overkomt het de Koerdische Yezidi-vrouwen van Sinjar in Iraaks Koerdistan.

Wat zag je in Al-Raqqa?

Na afronding van de training werden mijn twee Koerdische vrienden naar A’zaz gestuurd, waar ze sneuvelden. Maar ik moest als technicus in Al-Raqqa werken op de afdeling communicatie. Eenmaal moest ik in een woning apparatuur testen om te zien of het nuttig was voor communicatie. Eenmaal binnen besefte ik dat het een christelijk huis was.

Ik zag zes jihadisten eisen dat een christelijke vrouw en haar dochter hun vrouw zouden worden. De dochter was ongeveer 12-13 jaar oud. Ik vertelde de jihadisten dat vrouwen dwingen in de islam verboden is en dat kinderen onder geen enkele omstandigheid aangeraakt mogen worden. Zij laadden hun wapens in mijn gezicht en vertelden me te vertrekken. Ik vertrok onmiddellijk naar het lokale gerechtshof, dat in een klein huis gesitueerd was, maar de rechter was erger en zei mij dat ik het fout had, omdat een 13-jarig meisje niet beschouwd wordt als een kind, in essentie omdat profeet Mohammed zijn vrouw Aisha huwde op de leeftijd van maar 9 jaar. Hij beschuldigde mij van zwak geloof in de praktijken van de profeet Mohammed, waarvoor ik gevangen genomen en mogelijk gestraft kon worden met strenge vonnissen; toen arriveerde mijn commandant die mij redde.

Dit was de reden waarom je de IS verliet?

Ik wilde al in de eerste week mijn post in Al-Raqqa verlaten, maar ik was een lafaard, bang om onthoofd te worden. En ik wist geen uitweg. In tegenstelling tot het kamp gedroegen IS-jihadisten zich als God in Al-Raqqa. Ze waren grof, arresteerden en doodden iedereen zonder reden.

Ik besloot mijn leven te riskeren door te ontsnappen toen ik getuige was van de publieke onthoofding van een Koerdische YPG-strijder. Hij had ongeveer mijn leeftijd, maar was, in tegenstelling tot mij, extreem dapper. Hij spuugde op elke Jihadist om hem heen. Hij schreeuwde slogans over Koerdische vrijheid en Abdullah Ocalan. Ik had nooit van mijn leven iemand zo dapper gezien. Zijn vingers werden afgesneden en toch schreeuwde hij beledigingen tegen de jihadisten. Uiteindelijk werd zijn nek van achter half afgesneden en werd de wond met zout ingewreven om in grote pijn te sterven. Maar hij gaf niet op en stierf op deze manier. Kinderen waren bij deze publieke executie aanwezig. Ik was doodziek en kon een week lang niet slapen en overwoog weg te lopen of zelfmoord te plegen, maar God zij dank kwam de kans korte tijd later in de stad Serekaniye.

Hoe en waarom eindigde je in Serekaniye?

Mijn commandant vertelde dat de Koerdische YPG een ongelovig seculier leger was en onzuiver. Elke jihadist had volgens hem de plicht eerst zijn eigen volk te zuiveren en als we allemaal puur waren er geen ongelovigen meer zouden bestaan. De commandant, en anderen ook, gaven mij voorbeelden van Palestina en Israël, maar ook van Kosovo en de Serven. Zij vertelden me dat jihadisten eerst de onzuivere moslims van Palestina en Kosovo moesten bevechten om hen te zuiveren en dat zo de Israëli´s en Serven niet zouden bestaan. Zo moest het ook met de Koerden gaan. Ik sloot me aan bij een nieuw bataljon, keerde met hen terug naar Turkije en stak de Turkse grens over om Serekaniye binnen te komen.

En wat deed de Turkse grenspost bij Ceylanpinar, dat streng gecontroleerd wordt door Turkse soldaten?

Zij deden gewoon hun ogen dicht.

Hoe?

Aanvankelijk werd ons door de IS-veldcommandant verteld dat we niets hoefden te vrezen, omdat er samenwerking was met de Turken aan de grens. Het licht van de wachttoren viel op ons en de commandant beval iedereen te stoppen, maar niet in het licht te kijken. Hij praatte over de radio. Na 8 tot 10 minuten bewoog het licht van de wachttoren van ons weg, het signaal dat we veilig over de grens konden.

Wanneer en hoe wist je uiteindelijk te ontsnappen aan IS in Serekaniye?

Ik moest radio- en communicatieapparatuur repareren en technische assistentie verlenen aan een kleine basis noordelijk van Serekaniye, eind februari 2014. Hiervoor sloot ik mij aan bij een nieuw bataljon, omdat IS in noordoostelijk Syrië zou hergroeperen om de YPG aan te vallen. Ik repareerde alle apparatuur na mijn aankomst in Serekaniye, maar toen vroegen ze mij communicatie op YPG-radio te onderscheppen en te vertalen. YPG-leden spraken Koermanji Koerdisch en ik sprak Sorani Koerdisch, maar ik probeerde zo goed mogelijk berichten te vertalen en hun volgende stappen op te sporen. Maar toen ik vrouwelijke strijders in Koerdisch over de radio hoorde spreken kon ik dit niet langer meer doen.

Bijna een week verstreek toen de YPG ons kamp aanviel. Ik had geluk, omdat mijn buitenpost het verst verwijderd was van de eerste YPG-aanval. Ik gaf mij onmiddellijk over nadat een YPG-sluipschutter de twee jihadisten naast mij had gedood. Ik schreeuwde in het Koerdisch, zij vertelden mij dichterbij te komen, mij uit te kleden, en nadat voor hen duidelijk was dat ik geen zelfmoordgordel droeg, accepteerden ze mijn overgave. Het is waar dat ik fysiek ontsnapte, dankzij God en de YPG, maar Al-Raqqa spookt door mijn hoofd omdat datgene dat ik zag pure horror was.

“Sherko Omer” is een pseudoniem. Zijn identiteit is geheim om veiligheidsredenen.

Rozh Ahmad is een journalist gestationeerd in Parijs. Hij groeide op in Engeland, maar heeft wortels in de Iraaks Koerdische regio. In de laatste drie jaar rapporteerde Rozh over de Koerden in Europa, Irak, Iran, Turkije en Syrië voor verschillende Engelse en Koerdische bladen.

Bron:
www.yourmiddleeast.com
Auteur: Rozh Ahmad

Vertaald uit het Engels door:
Marc Bouwman
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, ISIS, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme. Bookmark de permalink .

6 reacties op Exclusief interview met voormalig lid van de Islamitische Staat

 1. Uiteindelijk willen ze de wereld en onze “leiders”helpen hen een handje!

  Like

 2. cat zegt:

  http://pineut.files.wordpress.com/2013/01/roken_is_dodelijk_islam_is_nog_dodelijker.jpg?w=593&h=494

  Wat een verhaal zeg !! Deze jongeman is getekent voor’t leven.
  Zal never nooit meer een normaal leven kunnen leiden.
  Nu nog de walgelijke Islam uit zn leven bannen !!
  Ik denk dat er honderden/okey dan…tientallen mannen zoals hij rondlopen bij IS.
  Het is 24/7 horror.
  Het zijn echt demonen!! Kan er niets anders van maken.
  Nu 100 duizenden vluchtende Koerden richting de Turkse grens.
  Moslims zouden moeten gedwongen worden, de Islam, Koran, PedoMo ’s goed te onderzoeken.
  Dit is juist de tijd ervoor! IS getuigd ervan! Dit is Islam. Horror.
  Horror.
  Wie nu nog een moslim is , is knetter gestoort.
  ziek. Letterlijk.
  Velen leven in ontkenning.

  Like

 3. Tom Hendrix. zegt:

  Kijk dit is nu de WARE ISLAM, stelletje wegkijkers in Den Haag. Dhr. Wilders heeft volkomen gelijk!

  Like

 4. Marc Bouwman zegt:

  Mijn bedoeling voor de vertaling van dit artikel is misschien niet direct duidelijk. Ik vond het allereerst van belang dat met dit verslag van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Syrië uit eerste hand vernomen wordt van iemand uit de gelederen van IS zelf.

  Van groter belang vond ik dat dit artikel groot licht schijnt op de buitengewoon dubieuze rol van de Turkse regering: duidelijk wordt nu dat Ankara strijders van de Isil en IS op alle mogelijke manieren steunt en faciliteert bij het aanrichten van slachtingen onder diverse bevolkingsgroepen, onder andere door IS in staat te stellen onbelemmerd de Turks-Syrische en de Turks-Iraakse grens over te steken wanneer dit hun aanvallen vergemakkelijkt.

  Feitelijk heeft Timmermans zo toestemming gekregen het Nederlandse leger op dat zooitje ongeregeld af te sturen, met voorbij gaan aan alles wat Turks is!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s