VOLKSVERRAAD!

Screenshot 2

(Door: Henk V.)

Een vrolijk makend verhaal is het niet, maar geloof maar rustig dat Guus de spijker op de kop slaat. De gevolgen van het politiek-correcte verraad zullen uiteindelijk op de bevolking neerkomen in de vorm van geweld dat tegen de burgers is gericht. Tijden geleden heb ik het thema van de islamitische veroveringstactieken aan de orde gesteld, maar vaak dringt zo’n verhaal niet altijd even snel door, omdat de signalen van het naderend religieus onheil nog nauwelijks waarneembaar zijn.

Het is zoals Guus het zegt. De opdracht tot het leveren van een bijdrage aan de uitbreiding van de invloedssfeer van de islam geldt voor iedere gelovige moslim, ook voor de moslim die eigenlijk geen boodschap aan die opdracht heeft, omdat hij zich met andere zaken bezighoudt. De categorie “ongeïnteresseerde moslims” bestaat wel degelijk en volgens de arabist Hans Jansen moeten wij ongeveer twintig procent van de moslims daartoe rekenen.

Zij hebben andere prioriteiten in het leven, maar wanneer – door fundamentalistische krachten -de geestdrift onder de moslims voor de goede zaak eenmaal op peil wordt gebracht, dan richt de energie zich zeker allereerst op de twintig procent ongeïnteresseerde moslims: “Helemaal bij de les komen en weer meedoen met de goede strijd, want anders … “. Wij kunnen de moslimwereld nooit als een vastliggend, stabiel gegeven behandelen en het is op dit moment niet moeilijk om vast te stellen welke stroming in deze ideologie in toenemende mate de gang van zaken in de belevingswereld van de moslims wil gaan dicteren.

Onze westerse wereld is individualistisch, het maken van persoonlijke keuzes op allerlei gebieden en ook het nemen van initiatieven gebeurt in het Westen doorgaans op individuele basis. Die eigenschap dicht politiek-correct ook aan de islam toe. Dat is een levensgevaarlijke misvatting. De islam is ontstaan in een wereld van stamverbanden, van groepen die uit samengevoegde families bestaan. De kracht van de islam berust op die traditie van groepscultuur, waarbij sterke onderlinge sociale controles de richting van het gewenste denken aangeven en het gedrag dat daar bij hoort! Vanuit het groepsbesef beoordeelt men ook de wereld om zich heen en stelt men ook vast hoe men zich tegenover die wereld moet opstellen.

Politiek correct met haar opvatting dat alles relatief is, en dat doorgeredeneerd ideologieën en culturen allemaal gelijkwaardig zijn, begrijpt niets van de mechanismen die in de islam werkzaam zijn.

Maar één ding staat vast: onder toenemende fundamentalistische groepsdrang zullen veel meer moslims weer vurig van geest worden. Dat mechanisme treedt nu al op: het succes van IS heeft al tot gevolg dat er grote belangstelling onder moslimjongeren ontstaat voor wat het Westen het fundamentalisme noemt, wat niets anders betekent dan dat je terugvalt op de oorspronkelijke gedragspatronen die destijds de islam tot een succesvolle, moordende veroveringsmachine maakten.

Dit terugkeren naar de wortels van de islam is duidelijk in het Midden-Oosten begonnen en merkwaardig genoeg vragen maar weinig mensen zich af: “Waarom juist daar? Daar zit de islam toch al?” Of het Westen dat nu leuk vindt of niet, de opvattingen over hoe de islam oorspronkelijk te werk ging, vinden wij zeker bij ISIS terug. Raymond Ibrahim schreef daar al over. En deze stroming probeert op dit moment de islamisering weer over te doen, letterlijk vanaf haar beginpunt, omdat de leiders ervan de mening zijn toegedaan dat de islam overal is gecorrumpeerd door het Westen. ISIS beoogt een hernieuwde Arabische eenheid te bewerkstelligen met een volstrekt zuivere islamitische samenleving, waarin geen plaats meer zal zijn voor niet-moslims. En wanneer dat lukt, dan zal het corrumperende Westen met grof geweld worden aangepakt, zodat de islam niet meer door westerse decadentie kan worden verziekt. Guus beschrijft in zijn artikel “Ik stel het mij zo voor’” haarscherp hoe de “zuivering” van het Westen te werk zal gaan.

Dat brengt mij tot vragen waar wij niet meer omheen kunnen, wanneer wij tenminste onze vrije en verrijkende samenleving willen behouden:

Wat moeten wij aan met overheden die niets van het gevaar dat werkelijk op ons afkomt willen weten? Welke boodschap hebben wij aan mensen die door hun stompzinnige manier van denken deze overheden electoraal in het zadel houden?

Onze overheden (daarbij geholpen door de politiek-correcte media) leveren ons volk, U, mij, onze kinderen en kleinkinderen DAADWERKELIJK uit aan moordenaars die in de islam schuil gaan, aan krachten die een einde willen maken aan een soort bestaan waarbij iedereen zich goed kan voelen. Zij leveren ons uit, omdat zij de feiten die wij hier regelmatig aandragen niet onder ogen willen zien. Over de islam niets dan goeds, zegt de overheid! En OOK niets dan goeds over de EU, die ons van onze zelfbeschikking berooft, die ons meer en meer zal controleren en die ons sinds 1975 blootstelt aan de toenemende invloed van de islam en die door haar politiek van verplichte voortdurende instroom van niet-westerse personen – die onze landen MOETEN OPNEMEN – onze westerse bevolkingen SYSTEMATISCH  DEMOGRAFISCH VERMENGT, zodat er binnen één of twee generaties niet veel meer over zal zijn van de oorspronkelijke bevolking!

Onze overheden zijn door de dienstbaarheid aan het Europese ideaal niet meer onze vrienden, maar onze vijanden geworden, want de verplichtingen aan de EU gaan ALTIJD voor. Daarom komen kwetsbare groepen, zoals de ouderen, meer en meer in de knel, omdat de overheid het geld, dat IN RUIME MATE wordt gegenereerd, naar een andere richting laat stromen!

Daarbij verzwakt de politiek-correcte overheid de organisaties die voor onze rechtstaat en voor onze veiligheid moeten zorgen.

Dus wanneer het gevaar daar is, dan zal de overheid niet thuis geven. Dat is het politiek-correcte verraad dat de overheden plegen. Alles wat er gebeurt en wat ons welzijn aantoonbaar schaadt, wordt voorgesteld als logisch, als voor de hand liggend, alsof er nooit partijen en individuen zijn geweest die ZEER VERANTWOORDELIJK moeten worden gehouden voor de catastrofale keuzes die zij hebben gemaakt.

Wij zijn niet het slachtoffer van onvermijdbaar natuurgeweld, maar van een geplande smeerlapperij, waarin het welzijn van ons volk te grabbel werd gegooid. En zij die de schadelijke keuzes maakten, wassen hun handen in “onwetendheid”, in onschuld en helaas, als wij niet alert zijn, zullen zij, in welstand, aan het grote gevaar ontsnappen en zich elders in veiligheid brengen.

En tot slot dus vraag twee: welke boodschap hebben wij aan de Nederlandse kiezers?

Iedereen die op een andere partij heeft gestemd dan de PVV is VOLOP MEDEVERANTWOORDELIJK voor de puinhopen die in de toekomst zullen ontstaan. ALLE partijen, buiten de PVV, hebben de islam in bescherming genomen en hebben ingestemd met de politiek van de EU en de rampzalige gevolgen ervan voor ons. Zij deden dat schaamteloos, want onze bevolking was tegen een almachtige EU en stemde tegen een alles bepalende EU-grondwet. De politiek negeerde die uitspraak en het volk bleef degenen steunen die haar belangen verkwanselden.

Dat is schier ongelofelijk. Politiek correct heeft de PVV op allerlei manieren zwart gemaakt en het grote publiek liet zich bespelen en men gaf de partij van Wilders niet het mandaat dat zij verdiende!  Er is werkelijk maar één partij over die over gezond, nuchter verstand beschikt…. Maar ÉÉN!

Ik hoop dat, na het lezen van deze uiteenzetting, er nog heel veel meer mensen wakker worden.

PVV normale grootteDoor:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Appeasement, demoniseren, Dhimmitude, EUSSR, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

65 reacties op VOLKSVERRAAD!

 1. jowitteroos zegt:

  Natuurlijk vind ik dat iedereen op de PVV moet stemmen. Het gaat mij te ver te stellen dat iedereen die er niet op heeft gestemd medeverantwoordelijk is voor de ellende die we hebben en krijgen. Immers, de politiek correcte media speelt daar een grote rol in. Niet iedereen heeft een pc en kan alle blogs lezen die de werkelijkheid over wat gaande is lezen. Ik houd de politiek correcten, linksen, politiek correcte politici en overheden in Nederland en EU verantwoordelijk voor het ‘dom’ houden en tegenwerken van enig objectieve verslag legging in de kranten en media en daardoor o.a. kritische noten over islam.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Ook ik vind dat de politiek en de media hoofdschuldigen zijn. Maar als je als volwassen persoon alleen maar kunt nakakelen wat anderen je voorkakelen dan wil dat niet zeggen dat je niet verantwoordelijk bent voor wat je doet of niet doet. Het wordt tijd dat volwassen mensen ZELFSTANDIG leren nadenken.

   Per slot zijn zij, hoe dan ook, wel verantwoordelijk voor wat er met hun kinderen en kleinkinderen gaat gebeuren.

   Geen volwassen mens hoeft zich ‘dom te laten houden’. Dat is een keuze. Veel mensen kijken liever naar ‘boer zoekt vrouw’ dan dat ze zich eens gaan verdiepen in wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt.

   En ja, de MSM is er bewust op uit om mensen ‘dom te houden’. Dat wordt zichtbaar bij de stompzinnige programma’s die zij aanbieden:’Geef het volk brood en spelen’ is blijkbaar nog alijd actueel

   Like

  • Ik stem helemaal niet meer , politiek is het smerigste gedoe wat er is .

   Alle politieke partijen samen hebben slechts 360.000 leden , en ja dat de PVV geen leden heeft dat weet ik .

   Daarom zijn er incl. die 360.000 ongeveer hetzelfde aantal PVV ers gepland als dat er SP ers zijn .

   zie ; http://wuzondergumgum.forum2go.nl/nederland-word-door-nog-geen-320-000-mensen-ge-terroriseert-t9760.html?highlight=320%20000%20%20worden%20geterroriseerd

   Mijn vraag is het niet een regelrechte dictatuur dat de vertegenwoordigers van die 360.000 lieden handjeklappend onder elkaar de dienst uitmaken over ca. 17.000.000 mensen ?

   En wat mij betreft is Dhr. Wilders een ingehuurde acteur , die het hele spel dik betaald gewoon mee speelt om jullie PVV ers rustig te houden .

   Zie b.v. maar eens hoe hij op komt bij zijn optredens , ik bemerk behoorlijk veel overeenkomsten met gewone ” artiesten”

   Like

   • Driek zegt:

    Sjonnie Simpel zegt: En wat mij betreft is Dhr. Wilders een ingehuurde acteur , die het hele spel dik betaald gewoon mee speelt om jullie PVV ers rustig te houden. Zie b.v. maar eens hoe hij op komt bij zijn optredens , ik bemerk behoorlijk veel overeenkomsten met gewone ” artiesten”

    Beste Sjonnie Simpel, u doet uw naam alle eer aan. Simpeler kan het niet. Op zoveel domheid is geen weerwoord te geven. Nee, met lieden als u komen we niet verder.

    Like

  • Th.M. van Baarle zegt:

   De realiteit komt steeds duidelijker aan het licht. Er is geen groter kwaad dan de islam. Het is alleen droevig dat we de islam niet kunnen bestrijden op blogs, hoe goed bedoeld ook. Er zal op andere wijze strijd geleverd moeten worden. Niet morgen maar vandaag.

   Like

  • jowitteroos zegt:

   Er zijn meerdere oproepen geplaatst alhier op de website met verzoek tot ondersteuning van projecten die een alternatief geluid willen laten horen. O.a.: hier: https://ejbron.wordpress.com/2014/08/10/comment-en-oproep-van-yaakov-siepman/ en hier https://ejbron.wordpress.com/2013/12/23/popned/

   Like

  • jowitteroos zegt:

   Er zijn inderdaad genoeg -niet stemmers- omdat ze geen geloof meer hebben in de politiek. Die mensen die dat bewust doen acht k ook mede verantwoordelijk overigens.

   Like

 2. Driek zegt:

  U schrijft zeer juist: Alle partijen, buiten de PVV, hebben de islam in bescherming genomen en hebben ingestemd met de politiek van de EU en de rampzalige gevolgen ervan voor ons. Zij deden dat schaamteloos, want onze bevolking was tegen een almachtige EU en stemde tegen een alles bepalende EU-grondwet. De politiek negeerde die uitspraak en het volk bleef degenen steunen die haar belangen verkwanselden.

  Ja, en dat bevreemd mij nog steeds, dat het volk, de veroorzakers van al deze ellende, bleven steunen. En dat volk blijft maar stemmen op die partijen. Ongelooflijk.

  Maar ik vind het een mooi en duidelijk geschreven artikel. Ik hoop maar dat onze boosdoeners het ook lezen.

  Like

 3. bigljohn zegt:

  Ik vrees dat de meeste mensen pas wakker zullen worden na hun dood, in het geestenrijk. Maar dat is dan wel rijkelijk te laat. De PVV zal en moet 78 Kamerzetels halen, wil deze proberen het uiterst zieke Nederland weer wat beter te maken. Die 78 Kamerzetels zullen wel weer niet gehaald kunnen worden. En vervolgens krijgen we dat cordon sanitair weer voor de PVV van de overige politieke partijen, zodat de PVV weer in de oppositie geduwd word en de linkse partijen alweer de dienst gaan uitmaken. Totdat Nederland ophoudt te bestaan en onderdeel gaat uitmaken van een kalifaat.
  De grote landen rondom ons zijn al bijna zover. Ook IS zal niet meer te stoppen zijn, doordat door die enorme massa import van Moslims, Europa een kweekvijver is geworden van Jihadisten. Van de 50 miljoen Europese Moslims zullen er wellicht honderduizenden zijn die zelf Jihadist willen worden, of deze willen ondersteunen. Ik vrees dat ons lot allang beslist is. Onze toekomstige rol is die van verzetsman cq verzetsvrouw. Maar de Nederlander durft dit volgens mij niet meer ! In de tweede wereldoorlog hadden we nog wel veel dappere mannen en vrouwen.

  Like

 4. windwens zegt:

  Ik geef toe dat de politieke correcte de PVV als maar het zwarte schaap maken. Maar vind het ook een taak van de PVV om mensen op andere manieren wegwijs te maken in het oerwoud van de media die deze politieke correctheid volop steunt. De hele voordracht van Geert was een aanklacht tegen het kabinet en zijn handelswijze. Maar de boodschap wordt zo bedekt gebracht dat je toch echt een persoon moet zijn die heel goed tussen de regels door kan lezen. Het is niet voor iedereen weggelegd omdat te doen. Sommige mensen lezen iets of horen iets kritiekloos en slikken zaken voor zoete koek. Ik begrijp best dat de PVV niet zomaar de hele propaganda oorlog krijgt getakeld, maar het is al een start om mensen hier nog meer op te wijzen. De kritiekloze aan spreken op hun houding, wakker schudden dat niet alles is zoals ze denken dat het is. Er zijn meer mensen in Nederland die niet hier lezen dan wel, dus ook kunnen we wat meer reclame maken voor het Blog. Als het kan nog meer tweets verzenden, zodat er nog meer mensen bereikt worden.

  Like

 5. Misschien zou uw wens in vervulling gaan,als deze heldere boodschap het gros van de bevolking zou bereiken,maar dat doet hij niet!We zouden eerst de regering,zowel als de zittende media uit moeten schakelen;pas dan gloort er weer hoop!

  Like

 6. Ad de Koning zegt:

  Daar is geen woord aan toe te voegen, alles is jammer genoeg zoals hier wordt voorgesteld. Daarom stem PVV. Het enige lichtpuntje in Europa is de stijgende lijn van o.a. de partij van Marine Le Pen.

  Like

 7. koloth zegt:

  Het overgrote deel van Nederland heeft het nog steeds te goed om wakker te worden.
  Het is dus wachten op een veel grotere chaos en armoede hier in Nederland, dan gaan ze pas op een andere partij stemmen.
  In de tussentijd moeten wij ons voorbereiden op de strijd:
  voeselvoorraad/wapens/conditie/bunkerwoning.

  Like

  • Willie zegt:

   Jij weet tenminste wat te doen koloth ,al de rest zal niks uithalen

   Like

  • BertG. zegt:

   Het is natuurlijk het ergste wat je iemand zou toewensen maar soms hoop ik er zelfs een beetje op dat al die ontkenners en hun kinderen alle ellende van dichtbij meemaken.
   Ze waren er namelijk al voor gewaarschuwd maar blijven mij als opstoker/racist veroordelen.
   Kom er dan maar zelf achter met alle bijbehorende ellende.
   Eerder zullen ze het niet snappen omdat ze er zelf nog geen last van hebben.

   Like

 8. Doornroosje zegt:

  Mee eens. Ik wil geen moslim doden. Maar ik wil wel, dat ze hier weggaan. Of zich aanpassen aan de westerse maatschappij.
  Dat de politiek- correcte overheid ons in hun honger naar geld en macht verkwanseld, is duidelijk.
  Ik stem daarom PVV.

  Like

 9. Doornroosje zegt:

  De politiek- correcte overheid en niet te vergeten de media.

  Like

 10. Jean zegt:

  De vraak tegen die lafaards zal zoet zijn en zal ons ondanks de ellende toch vrede e geluk brengen, dat dat achterlijke islamieten het onderspit zullen delven staat in de sterren geschreven, 500.000.000 t.o.v. 50.000.000 is 10 tegen 1.
  Oh wat zal Europa een prachtig land worden om in te leven en te werken uiteraard zonder die laffe volksverraders vn die EU misdaadorganisatie die in een tijdsbestek van 40 jaar een waar kerkhof hebben gemaakt van ons Europa van Onafhankelijke Republieken. (Die middeleeuwse folklore die nog op 6 plaatsen rondloopt loopt op zijn laatste benen, de houdbaarheidsdatum is reeds lang verlopen).

  Like

 11. Republikein zegt:

  Waar gaat het naar toe?
  Je zou er toch gek van worden, lees eerst dit:
  http://www.nu.nl/binnenland/3885493/meer-asielzoekers-kazerne-budel.html

  Like

 12. Tom Hendrix. zegt:

  Prima betoog Henk V. Daar hoef ik verder niets aan toe te voegen!

  Like

 13. @geertwilderspvv #PVDA pic.twitter.com/XADl6n2DSH @MinPres @diederiksamsom @LodewijkA jullie zijn VOLK- en LANDVERRADERS! GA TOCH WÈG!

  Prima verhaal en ik ben het er volledig mee eens en hóe vervelend ‘men’ het ook kan vinden ik houd wèl iedereen verantwoordelijk en acht hen schuldig aan VOLK- en LANDverraad.

  Er wordt namelijk wel degelijk met opzet WEGgekeken of niet geïnteresseerd zijn en ‘als jij gewoon doet tegen díe mensen, doen zij ook gewoon tegen jou’…

  Er is ècht maar één oplossing en dat is deze ‘regering’ verwijderen/berechten welke volgorde is niet interessant nu,
  dat de PVV idd VOLLEDIG en als ENIGE partij de grote schoonmaak kan houden, ik zou daar graag aan mee helpen.
  Ik denk niet dat ik er een probleem mee heb om een moslim naar dat paradijs te helpen maar zéker weten doe ik dat natuurlijk niet, dat zal de praktijk moeten uitwijzen, ik denk wel ‘NOOD breekt WETTEN’ en ik verwacht v mijzelf dat ik dat wel zal (moeten) kunnen opbrengen gezien wat ONS anders te wachten staat…
  ik ben wel voor de minder bloedige wijze zoals ‘het spuitje ‘of zo, ik zie mijzelf nog niet zo zagen…

  Like

  • Driek zegt:

   Scarlatti Bombatti zegt: ik zie mijzelf nog niet zo zagen…

   Zagen zagen wiede wiede wagen,
   Jan kwam thuis om een boterham te vragen,
   vader was niet thuis,
   moeder was niet thuis,
   piep, zei de muis in het voorhuis.

   Like

 14. pic.twitter.com/XADl6n2DSH H7 Waarom doet het plaatje het nu niet? http://t.co/hYZfmXAuWT hopelijk doet dit het nu wel…

  Like

 15. Pingback: DIT IS WAARTOE DE MULTICULTURELE PAMPERWAANZIN ONS HEEFT GELEID! | eunmask

 16. Ik stem al jaren op Wilders en zeg het ook gewoon tegen de mensen om me heen. Ik stuur zelfs deze berichten door, meer kan ik op het moment niet doen. Een neef van mij zegt altijd, HET MOET NOG ERGER WORDEN. Daar bedoelt hij mee, dat de mensen het nog te goed hebben en hun ogen nog dicht zitten wat de MOSLIMS betreft !!!! In mijn omgeving is er iemand die tussen buitenlanders woont en hij stemt doodleuk op PECHTHOLD !!! Ik heb al vele malen gevraagd WAAROM en dan haalt hij zijn schouders op. Dit zijn de gevaarlijke Nederlanders, die DOMWEG in hun stramien blijven zitten. Die zijn er nog teveel, omdat ze het nog tegoed hebben. Gelukkig zijn er inmiddels ook mensen die aan me vragen om deze berichten te blijven doorsturen omdat het hun ogen geopend heeft !!!

  Like

  • Zo lang jullie in de muppetshow voor volwassenen blijven geloven , tsja wat zijn jullie toch naief !

   Stem helemaal niet meer pleur al die smerige leugenaars incl. Wilders de noordzee in , want alle kabinetten sinds het einde van WO 2 zijn onwettig en ongeldig !!!

   Dank zij Wilhelmina die bij haar terugkeer zonder verkiezingen te houden een kabinet benoemde , en dat is in strijd met de grondwet .

   En maakte daardoor ook ALLE kabinetten tot op heden illegaal , en onrechtmatig !

   zie ook ; http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&app=desktop

   Like

   • m.l. van dongen zegt:

    sjonnie, wat is dit voor een stomzinnig antwoord. PVV is de enige partij die altijd hetzelfde zegt. Absoluut op Wilders blijven stemmen. Lees je eigenlijk wel wat Geert zoal publiceerd. Ik denk van niet. Mijn hemel…………PVV heeft iedere stem van ons nodig. Het zijn moedige mensen die zich alsmaar moeten verweren tegen het linkse K…. volkje.
    Niet stemmen, dan wordt links nog groter……………….dat wil je toch niet!!!!!!!!!!!!!!!.

    Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Sjonnie Simpel: 23.37. uur, op 23/9. We kunnen er echter niet omheen, meneer Sjonnie; dat Geert Wilders al 10 jaar bezig is om te waarschuwen voor de ISLAM, en ook waarschuwt voor de perfide EUSSR. Daar alleen voor, geef ik hem het voordeel van de twijfel.

    Like

 17. Henk.V zegt:

  Alle waardering voor jullie bereidheid om je over deze materie uit te spreken! Ik heb naar beste vermogen een analyse gegeven van de situatie waarin ons land verkeert en ik heb aangegeven wie verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de teloorgang van onze maatschappij.
  Ik denk dat de door Bert gekozen titel mijn boodschap goed samenvat.

  Het is waar, ons forum bereikt maar een klein segment van de Nederlanders en buitenlanders die onze taal ook spreken. We zullen naar meer wegen moeten zoeken om onze opvattingen te verspreiden.
  Soms zorgt Facebook al voor een prettige vergroting van de reikwijdte . Van mond tot mond reclame is werkelijk heel goed.
  PVV icoon Ton van Kesteren die Wachteres en ik gisteravond bij de lezing van Tweede Kamerlid Sytze Fritsma in het Drentse Zandepol troffen, zei dat hij op Twitter veel van zijn gedachten kwijt kon..
  Op beide sociale media kom ik zelf nagenoeg nooit, maar Geert Wilders daarentegen maakt er erg graag gebruik van. Ik heb mij laten vertellen dat je, wanneer je aansprekende boodschap kunt doorgeven je op zeker moment op ”volgers” kunt rekenen, mensen die als het ware op je inzichten zitten te wachten en verder geïnformeerd willen worden wanneer je weer iets te melden hebt.

  In deze materie ben ik persoonlijk onvoldoende thuis.

  Het zenden van mails met informatie ,opmerkingen of vragen aan fracties in de Tweede Kamer heb ik lange tijd volgehouden, maar de respons dat ik kreeg was niet indrukwekkend.

  Persoonlijke gesprekken kunnen zeker voor een sneeuwbal effect zorgen en ik ben nog steeds van mening dat het aanplakken van lezenswaardige artikelen op plaatsen in de publieke ruimte absoluut te overwegen zijn.Ik geloof erg in muurkranten met compacte boodschappen.

  Lezers van dit blog zijn nu met de voorbereiding en uitvoering van een sticker actie bezig. Zelf denk ik dat een sticker in rood-wit -en blauw met de slagzin ”Wilders krijgt toch gelijk!” er op,wel eens heel effectief zou kunnen werken, net zo als de slogan” C&A is toch voordeliger!” tientallen jaren in de hersens van de mensen heeft gezeten.

  Ik denk dat zoiets dringend nodig is, omdat Wilders nu al jarenlang op schandelijke wijze bewust zwart wordt afgeschilderd door politiek correct tuig, een treurig voorbeeld van politiek correcte karaktermoord. En deze aantasting van de integriteit van Wilders gaat onophoudelijk door, OMDAT KWAADSPREKEN KENNELIJK WERKT!

  Daar moet dus een STERK tegensignaal, in de vorm van een slogan (die waar zal blijken te zijn!) tegen in stelling worden gebracht.

  En wat de verhoging van onze persoonlijke weerbaarheid betreft: wanneer onze overheid ons uiteindelijk niet meer afdoende kan verdedigen, dan lijkt het mij nogal al logisch dat wij over deze kwestie onze gedachten laten gaan en tot zinnige conclusies komen….
  En dat ik van mening ben dat NIEMAND die ons in deze ongewenste situatie heeft gebracht zijn of haar gerechtelijke straf mag ontlopen zal zo langzamerhand wel bekend zijn.

  Like

 18. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Het zal hier toch eerst tot aanslagen moeten komen. Je snapt het niet maar de meerderheid denkt NOG het is een ver-van-m’n bed show.

  Like

 19. Geert Wilders is gewoon een ingehuurde artiest in de staatspoppenkast , om jullie zoet en koest te houden !

  Hij is niet meer en niet minder !

  Ik geloofde die vent eerst ook , maar nu mooi NIET meer .

  lees ; http://wuzondergumgum.forum2go.nl/en-weer-zwijgt-geert-wilders-en-weer-zwijgt-de-pvv-t9950.html?highlight=320%20000%20%20worden%20geterroriseerd

  Like

  • Henk.V zegt:

   O.K, Sjonnie Simpel.Dat weten wij dan weer.
   Wilders wordt 24 uur per dag bewaakt, heeft geen normaal leven ! Dat is nogal een opoffering voor het spelen in jouw muppet show.
   Wilders reist onder bewaking naar het buitenland, spreekt mensen toe en inspireert ze enorm,,Hij overlegt met zielsverwanten en wij zien dat -dank zij Wilders- overal mensen wereldwijd wakker worden. Allemaal theater, in dienst van de ”staatspoppenkast?”

   Wij hebben het over reële problemen en BENOEMEN die ook. Die problemen zijn enorm en zij kunnen ons te gronde richten. Wij WETEN ECHT waarover wij spreken.
   Wij papegaaien Wilders niet na, maar wij denken helemaal ZELF en wij zijn het toevallig met hem eens..

   En dan stel jij voor dat we niet gaan stemmen?
   Wie NIET stemt geeft ALLE speelruimte aan de partijen die ons de vernieling injagen.

   En hoe denk je de problemen op te lossen, als ik vragen mag?
   Welke simpele oplossing sta jij voor, Sjonnie?

   Like

 20. Giny zegt:

  Gisteravond naar Drenthe geweest voor de lezing van Sietse Fritsma>
  “DE IMMIGRATIERAMP VAN NEDERLAND”
  Hij deed het uitstekend en vond hem gegroeid in zijn rol.
  Heb nog wat andere Fractievoorzitters gesproken, ze gaan nu in alle provincies lezingen houden!
  Ik heb gevraagd of het niet mogelijk zou zijn om Hans Jansen daar voor uit te nodigen en dan een beetje in het midden van het land!
  Drenthe was voor mij een rot eind om te rijden, maar ik had het er wel voor over!
  We houden het in de gaten!!!

  Like

 21. Avidia zegt:

  LaLuna Gemelos zegt:
  23 september 2014 om 22:10
  Doorsturen van de nieuwsbrieven van de PVV aan mijn e-mail contacten deed ik ook, gevolg: wens geen mails van jou meer te ontvangen, nou, mijn mailadres lijstjes zijn aardig uitgedund, maar ik weet in ieder geval aan welke kant ze staan, kan ze dus missen als kiespijn!!!!

  Like

 22. oud-marinier zegt:

  Als ik het “nieuws” (media) en politiek volg , vraag ik me soms wel eens af , of het er tijdens verkiezingen wel EERLIJK aan toe gaat in NL ? NL is behoorlijk snel met het wijzen naar andere landen wanneer men het over corruptie e.d. heeft….Gezien wat de MSM en politiek klaar speelt om mensen dom te houden in NL als ook elders in Europa…zou het me absoluut NIETS verbazen wanneer blijkt dat de verkiezings uitslagen gemanipuleerd zijn…..Ook wanneer ik zoveel mensen hoor klagen over van alles en nog wat….KAN ik het me haast NIET voorstellen dat er nog steeds mensen zo “dom” zijn om op bepaalde partijen , D66, VVD, PvdA , GL enz enz. te stemmen. Die mensen hebben toch geen stront in hun ogen of zie ik dat nu verkeerd ? Ik bedoel , men zegt wel dat Geert alleen maar schreeuwt maar verder ook niet oplossingen komt ( zouden ze toch eens beter moeten luisteren wat de goeie man ZEGT.) Vele partijleiders LULLEN veel , maar ZEGGEN weinig !

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @oud-marinier: 07.18. uur. Oud-marinier terzake verkiezingen, heeft U een terecht punt aangevoerd. Het was de communist Lenin die gezegd zou hebben: ” Het maakt niet uit wat de mensen stemmen, maar wie de stemmen telt”.

   Like

  • BertG. zegt:

   Wat betreft corruptie en fraude, daar zijn wij al vele bananen republieken mee voorbij gestreefd. We stijgen jaarlijks op de lijst met meest corrupte regiems.
   Inmiddels kijken ze het hier af hoe wij dat doen en vragen ze zich af waarom niemand dat hier door heeft en dat wat zij doen wel.
   Toon aangevend zijn we daarmee geworden. Waar een klein land al niet groot in kan zijn.

   Like

   • oud-marinier zegt:

    @BertG. whahahaha…..men kijkt het inmiddels af bij ons in NL , is een goeie Bert…(zou me overigens ook niet verbazen als dit daadwerkelijk zo is) … En tja…waar een klein land inderdaad al niet groot in kan zijn.
    Whahaha….!!! Om je dood te schamen….!

    Like

  • Henk.V zegt:

   U brengt mijn vermoeden onder woorden, oud-marinier.

   Eerlijk gezegd denk ik dat er bij het tellen van de uitgebrachte stemmen na verkiezingen wel degelijk onregelmatigheden plaatsvinden..

   Het is alleen nog niet duidelijk op welke schaal dat gebeurt.
   Twee gevallen staan al wel vast.
   Stembiljetten kunnen ” per ongeluk” op verkeerde stapels belanden…….
   Eveneens is voorgevallen dat er enkele VOLLE STEMBUSSEN na de verkiezingen zijn verdwenen ( enkele jaren geleden in Rotterdam) Dat leidde toen merkwaardig genoeg niet tot herverkiezingen..

   Verder krijg ik het sterke vermoeden dat er een doortrapte strategie wordt toegepast bij de zogenaamde peilingen vooraf , zeker wanneer men er op wijst dat een bepaalde partij die helemaal uit de gratie leek te zijn, PLOTSELING weer sterk opveert!

   Dit soort mededelingen wantrouw ik enorm, omdat iedereen die de psychologie van de kiezers een beetje doorgrondt kan weten dat zij BIJ VOORKEUR op WINNAARS stemmen en nagenoeg NOOIT op LOSERS.

   Zo’n mededeling over een partij die opeens weer sterk in opkomt, werkt als een magneet, als een soort zelf vervullende profetie.

   Ik geloof dus niet echt meer in eerlijke verkiezingen en dat lijkt mij ook wel logisch,omdat de EU helemaal niet democratisch te werk gaat en de zetbazen van de EU in Den Haag buitengewoon gehoorzaam zijn. Zij voerende bevelen uit het dictatoriale “Brussel” altijd naar de letter uit.

   De enige verandering hierin kan alleen maar bereikt worden wanneer niemand meer om de PVV heen kan, omdat die te groot is geworden.

   Like

   • oud-marinier zegt:

    @Henk.V…dank u voor uw “steun” in uw denkwijze….dit vermoeden heb ik echter al langere tijd.

    Like

 23. Doornroosje zegt:

  Sjonnie Simpel. U vindt Wilders een clown. U haalt een Zwitserse bankrekening van Jan Maat aan. U wilt niet meer op de PVV stemmen .U suggereert iets en weet het niet zeker. Dat de PVV in zijn ééntje niet veel klaar kan krijgen als het om stemmen in de kamer gaat weten we . Maar dat hij het grootste gelijk aan zijn kant heeft, weten we ook en wordt steeds duidelijker.
  Ik suggereer nu ook iets , u gaat bij de club van Bonte……ehhhhh Hero?

  Like

 24. BertG. zegt:

  De weduwe van de doodgeschoten Stefan Regalo Eggermont wil dat mensen inzien dat de liquidatiegolf in de stad veel dichterbij komt dan mensen geneigd zijn te denken.
  Haar vriend werd op 13 juli dit jaar doodgeschoten, de politie denkt dat criminelen de 31-jarige Eggermont hebben verward met het beoogde doelwit. Hij woonde in de buurt en reed in dezelfde auto.
  http://www.at5.nl/artikelen/134998/vrouw-eggormont#

  Like

 25. Cathja zegt:

  Volledig eens met het artikel, en de vele goede reacties daarop.

  Like

 26. alidas1 zegt:

  Ze moeten al die asielzoekers in kleine dorpen verdelen dan zal het gauw gedaan zijn als ze hun eisen gaan stellen.
  Heel veel dorpsbewoners hebben nog nooit een asielzoeker gezien

  Like

  • BertG. zegt:

   Lees jij wel eens andere berichten? Het wordt ze inmiddels door de strot gedouwd.
   Die dorpsbewoners die nog nooit zogezegd asielzoekers gezien zouden hebben?
   Waar woon jij eigenlijk?

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s