Counteraction to manifestations of neo-nazism and rightwing extremism

Screenshot 11

Marjolein Faber

(Door: Marjolein Faber)

De bijdrage van Marjolein Faber (PVV) aan de discussie in de Raad van Europa:

In het rapport is te lezen dat er grote bezorgdheid is over de opkomst van het neonazisme, dat een probleem is voor heel Europa. Mijn partij deelt deze zorg. Confronterend was de swastika waarmee sympathisanten van de Islamitische Staat demonstreerden in de straten van Den Haag, niet ver van de parlementsgebouwen. Even confronterend was dat de betogers een vrouwelijke journaliste dreigden haar de kleren van het lijf te rukken.

In het rapport worden diverse groepen genoemd die vallen onder de noemer neonazisme. Voorbij wordt gegaan aan de samenwerking van de islam met nazi Duitsland. Deze samenwerking werd op gang gebracht door Al-Hoesseini, de moefti van Jeruzalem en in het verleden de leider van de Moslimbroederschap.

Al-Hoesseini was een bewonderaar van Hitler. Beiden mannen hadden een gezamenlijk doel: de vernietiging van het Joodse volk. Al Husaini wilde geen emigratie van de Joden naar het huidige Israël, die ook mede door zijn toedoen werd stop gezet. Hij moedigde Hitler aan tot de totale vernietiging van de Joden. Himmler heeft Al-Hoesseini persoonlijk een rondleiding gegeven in Auschwitz en Maidenek. Al Hoesseini was zo enthousiast dat hij dergelijke vernietigingskampen in het Midden/Oosten wilde opzetten.

Ook wierf Al-Hoesseini o.a. moslims voor de Waffen SS. Eén van de beruchtste eenheden was de Handschar divisie, die gruwelijk heeft huisgehouden op de Balkan. En laten wij niet vergeten dat tijdens de Neurenberg processen de SS en al zijn elementen zijn erkend zijn als crimineel.

Collega’s, u denkt nu misschien, ach dat is het verleden. Dit verleden is springlevend binnen de Moslimbroederschap, de geestelijke vader van de Organisation of Islamic Co-operation, een organisatie die zich graag opwerpt als spreekbuis voor islamitische organisaties in de westerse samenleving en die haar tentakels heeft in diverse maatschappelijke en politieke organisaties, ook in Europa. Deze heeft ook nog een stem binnen de Verenigde Naties.

De islam is een totalitaire ideologie. De islam biedt geen ruimte voor diversiteit. Individuen moeten zich onderwerpen aan de dictatuur van de islam. De islam verwerpt constitutionele democratie, onze westerse vrijheden en de gelijkheid tussen man/vrouw, homo/hetero, gelovigen en ongelovigen. De islam is de grootste aanjager van antisemitisme. Dit alles valt binnen de definitie van neonazisme, zoals beschreven is in het voorliggende rapport. De islam zelf zal nooit veranderen.  Er is geen gematigde islam, er is alleen islam en hij streeft er naar om de hele wereld de islamitische wetgeving, de sharia, op te dringen. Dit moet bereikt worden door de Jihad. Gematigde islam is een term, bedacht door de Europese multiculturele elite en is een vorm van wensdenken. Het wordt tijd dat u wakker wordt en het ware gezicht van de islam onderkent.

PVV normale grootte

Door:
Marjolein Faber
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Counteraction to manifestations of neo-nazism and rightwing extremism

 1. Lis zegt:

  Hulde voor Marjolein Faber. Wat een goede analyse. Maar uiteraard zullen de landverraders in het kabinet dit nooit lezen.

  Like

 2. Doornroosje zegt:

  Goed gezegd Marjolein Faber. En nu maar hopen, dat men er wat mee doet.

  Like

 3. Monalisa zegt:

  neonazisme waar groeit dit niet heeft het zuiden van Oostenrijk(oost tirol) en Duitsland wel eens goed bekeken daar is het nog nooit weggeweest.

  NEONAZISME: NATIONALISME
  Neonazisme

  Nationalisme en neonazi’s

  Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi’s in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich…

  Het neonazisme kent men van op televisie en vanuit kranten als een uiting van geweld door skinheads-gelijkaardige jongeren in vooral Oost-Duitsland die vreemdelingen aanvallen en vaak verwonden zo niet doden. Dat beeld is niet te ontkennen, maar weerspiegelt niet het echte neonazisme in Duitsland en elders. Die geweldplegingen kunnen we het best vergelijken met de SA. de stoottroepen van Hitler, de bruine hemden. Zij vormen slechts (!) het straatbeeld. Het eigenlijke neonazisme is veel ruimer opgevat. Een ander vals beeld dat men vaak heeft, is dat het neonazisme een vernieuwde vorm is van nazisme, een afzwakking ervan die afstand neemt van het uitgesproken antisemitisme en racisme. Niets is echter daarvan waar. Het neonazisme is in niets veranderd tegenover het nazisme. In tegenstelling tot andere neo-ismen zoals neoliberalisme, neoconservatisme is er helemaal geen evolutie te vinden in het neonazisme tegenover het nazisme. De oorspronkelijke doelen van het nazisme worden onverkort overgenomen door de neonazi’s. Wel is het zo , dat zij zich vermommen in een democratisch schijnbaar aanvaardbare beweging. Zij veralgemenen hun opvattingen door niet expliciet racistische uitingen, om de schijn te wekken van een maatschappelijk aanvaardbare beweging en aldus te kunnen opereren in het democratische landschap van tegenwoordig.


  Goram Davidoric, nationalistische leider in Servië


  Horst Mahler, notable neonazi en leidende figuur achter de shermen

  Nationalisme en racisme

  Het is merkwaardig vast te stellen dat het neonazisme als zijnde extreem nationalisme zich het best ontwikkelt in regio’s waar bepaalde ‘rassen’ neigen tot dominantie over andere rassen. Darwin heeft dit in zijn tijd reeds vastgesteld. Hij zag de dominantie van het ene ras over het andere als een natuurlijk proces. Hij verwees daarbij naar plantensoorten die andere verdringen, als ook naar dominante diersoorten. Hij waarschuwde bij zijn vaststellingen tegen de gevaren van dominerende rassen. Dit “darwinisme” wordt door neonazis als opperste heilig goed beschouwd, waarbij de conclusie van Darwin in de vorm van een waarschuwing en in de wens tot samenleven van rassen gewoon de papiermand in geworpen wordt. Dat darwinisme (“sociaaldarwinisme” noemen de nazi’s het graag) stuwt neonazi’s nog steeds tot verachting van andere rassen, verwerping van asielbeleid in een land, verwerping van socialistische partijen, verwerping van minderheden zoals homo’s, daklozen, minachting van werklozen, enzovoort.
  Regio’s waar bevolkingsgroepen wonen die makkelijk neigen tot dominantie over andere bevolkingsgroepen zijn centra van uitgesproken nationalisme, van voorliefde voor het eigen volk met aansluitend een verwerping of minachting van andere bevolkingsgroepen. Dat zien we zeer uitgesproken in Croatië en in Servië, waar het neonazisme dan ook een vruchtbare bodem heeft. Maar niet alleen daar. Ook delen van het Vlaamse volk hebben de neiging zich nationalistisch op te stellen. Het is dan ook haast normaal te noemen dat bewegingen als het Vlaams Blok en het Vlaams Belang de Vlaming als een makkelijke prooi inlijven. In Europa is ook een deel van de Duitse bevolking uitgesproken nationalistisch, gericht op hun eigen bevolkingsgroep als superieur over anderen. Daarvan hat Hitler geprofiteerd en proberen nu de neonazi’s op in te springen. In vele andere landen heerst haast weinig tot geen nationalisme. Dat zien we in landen waar de bevolkingsgroepen minder dominant zijn over anderen. In die landen overheerst het patriottisme, de vaderlandsliefde waarbij respect wordt opgebracht voor andere volkeren, hoewel vaak chauvinisme het patriottisme aanscherpt, maar van negatief nationalisme is er weinig sprake. In dat laatste verband zijn bijvoorbeeld Nederland te noemen, Frankrijk, Engeland, enzovoort. In die landen halen nationalistische partijen nooit een echt groot succes. Zo bijvoorbeeld heeft het Front National in Frankrijk zelden meer dan 15 % van de kiezers kunnen verstrikken. In Nederland hebben nationalistische partijen nooit een lang bestaan. In Engeland zijn te quasi onbestaande. Ook bij het Waalse volk overheerst patriottisme en heeft nationalisme (de partij van Olivier Maingain) niet die aanhang waarop het Vlaams Belang kan bogen.
  Rekening houdend met al het bovenstaande is het waarschijnlijk van belang dat de media steeds opnieuw accenten leggen op de gevaren van nationalisme in die landen waar het welig tiert. Nationalisme is het hoofdkenmerk van nazisme en aldus hebben de media een grote verantwoordelijkheid in het indijken van zulke ondemocratische bewegingen bij het herhalen en herhalen van de gevaren uit de NS-tijd. We zien het werk van de media het best in Duitsland. Er gaat haast geen dag voorbij of ergens in een krant of op een televisiezender worden docu’s behandeld over die gevaren. De grootste successen op filmniveau in Duitsland halen speelfilms over de NS-tijd. En het werk wonderbaar. Het neonazisme heeft het daardoor niet makkelijk om in Duitsland hoogtij te vieren.

  Hoofdfiguren van het Duits neonazisme

  Wat zijn hoofdfiguren? Zijn het de leiders van de neonazistische bewegingen of zijn het eerder de bezitters van groot-kapitaal die heimelijk de kassen van neonazistische bewegingen spijzen? Over die laatsten volgt maandag een posting. In Duitsland stammen alle leiders van de NPD, de neonazistische politieke partij, uit West-Duitsland. De voorzitter van de partij is Udo Voigt, geboren in 1952, meermaals veroordeeld voor geweld op vreemdelingen. Hij is afkomstig uit Aken. Een van de vice-voorzitters is Holger Apfel, geboren in 1970 in Hildesheim (Niedersachsen). Hij verhuisde naar Dresden om in de Sachsische Landtag een zetel te kunnen bemachtigen. De twee andere vice-voorzitters zijn Peter Max, geboren in 1956 in de Eifel en Sascha Roßmüller, geboren in 1972 in Bayern. Valt het u op hoe relatief jong het voorzitterschap van de NPD is en dat allen stammen uit het westen? De echte grote figuren van het neonazisme zetelen niet in de NPD, zij houden zich terzijde, leven haast incognito maar steunen en dirigeren de partij in de lijn van Hitlers gedachtengoed.

  Tot de echter grote figuren telt Horst Mahler, geboren in 1936. Hij is in tegenstelling tot de andere leidende figuren in Oost-Duitsland geboren (Niederschlesien). In de jaren zestig haalde hij het diploma recht en werd jurist. Hij hoort tot de ‘illustere’ holocaust-ontkenners en oefende zijn beroep voornamelijk ten voordele van dergelijke ontkenners uit. In de jaren zeventig was hij reeds enige tijd naar het westen overgekomen vanuit de DDR en sympathiseerde hij met de RAF, Rote Armee Fraktion. Dat is een vreemde vaststelling voor een neonazi. Neonazi’s en extreem linkse bewegingen als het RAF zijn kat en hond. Binnen het RAF werd hij een actief lid en organiseerde o.a. mede de bevrijding van RAF-hoofd Andreas Baader,en pleegde ook meerdere bankovervallen. Hij werd veroordeeld tot 14 jaar cel, maar – hier komt weer een heel vreemde vaststelling – hij werd vervroegd vrijgelaten dankzij zijn advokaat, niemand minder dan Gerhard Schröder, de latere voorzitter van de SPD en kanselier van Duitsland. Meer zelfs… Gerhard Schröder leidde Horst Mahler in bij extreem rechtse groeperingen. Een andere belangrijke advocaat ter verdediging van Horst Mahler is Otto Schilly, de bondsminister voor Binnenlandse Zaken onder de regering Schröder. Kan u nog volgen? Mahler werd na zijn vrijlating lid van de NPD en ontpopte zich daar als een extreem antisemiet en legde accenten op het schuldenvrij maken van Duitsland. Dat was een nieuwe dementie binnen de NPD: de eis tot stopzetting van alle schuldbetalingen wegens het NS-verleden. In 2003 verliet Mahler de NPD, althans als actief lid en verdween in de anonimiteit. Maar naar verluidt is hij nog steeds een drijvende kracht. Horst Mahler is slechts een van de topfiguren. Er zijn er meerdere met naar verluidt grote namen, die echter achter de schermen en in grote anonimiteit hun stuwkracht aan het neonazisme bedrijven.
  Organisaties van de NPD ter inpalming van de Duitse samenleving

  ROND DIT THEMA
  NPD webpresence

  NJ de jeugdorganisatie van de NPD

  NHB studentenbeweging van de NPD

  NF vrouwenkring-beweging van de NPD

  Vooral het succes van het neonazisme in Oost-Duitsland sinds de hereniging van beide Duitslanden in 1990 heeft de NPD gestuwd in het verder uitbouwen van de oude nazi-gebruiken om de hele bevolking te beïvloeden. Zo werd een jeugdbeweging opgericht, niet de Hitler Jugend (HJ) maar de JN (Junge Nationaldemokraten). Bemerk de misleiding in de naamgeving waardoor talloze kinderen en jongeren uit Oost-Duisland geworven worden. Hun voorzitter is vice-voorzitter van de NPD, Holger Apfel. Binnen deze jeugdorganisatie worden de streefdoelen van het nazisme beklemtoond. Zo bijvoorbeeld uitte Apfel zich tijdens een congres van het JN met de onverbloemde woorden. “Als Vorbilder für die JN zählen einzig und allein die Wehrmacht und die Soldaten der Waffen-SS” [Als voorbeeld voor het JN tellen alleen de strijdmacht en de soldaten van de Waffen-SS.].

  Een andere organisatie van de NPD probeert de intellectuelen in het land in te palmen. De NHB (Nationaldemokratische Hochschulbund) infiltreert in de universiteiten van voornamelijk Oost-Duitsland, houdt er colloquia en biedt ook intens hulp voor studenten. Nog een andere organisatie, de Nationaldemokratische Frauenkring, organiseert samenkomsten voor vrouwen in naaikringen, volwassenvorming en dergelijke meer.

  Men kan dan ook stellen dat vanuit Oost-Duitsland het neonazisme beetje bij beetje de hele samenleving probeert in te palmen. Los van de NPD, althans naar de buitenwereld toe, hebben zich in de laatste jaren talrijke “Kameraadschappen” gevormd. Zij staan niet in voor de vorming van het Duitse volk, maar staan in voor de doelen van Hitlers stootgroepen uit de NS-tijd. Zij zijn aldus de opvolgers van de “bruine hemden” uit de jaren dertig-veertig. Over hen zullen we volgende week meer vernemen.

  Voor die hele organisatie van het neonazisme in Duitsland is kapitaal nodig. Daarover meer nu komende maandag.

  NEONAZISME
  De oud-nazi’s (26 nov 2007)

  SRP, oud-nazi politieke partij (27 nov 2007)

  Holocaust ontkenning (28 nov 2007)

  NPD-partij (29 nov 2007)

  Nationalisme en neonazi’s (30 nov 2007)

  NEONAZISME
  De oud-nazi’s (26 nov 2007)

  SRP, oud-nazi politieke partij (27 nov 2007)

  Holocaust ontkenning (28 nov 2007)

  NPD-partij (29 nov 2007)

  Neonazisme (30 nov 2007)

  Gelden van de NPD (3 dec 2007)

  Symbolen van de neonazi’s (4 dec 2007)

  Vrije kameraadschappen (6 dec 2007)

  Rechtsrock (7 dec 2007)

  Dit vind u gewoon op het internet


  NPD, nationaal democratische partij, een vermomming voor nationalistische neonazi partij

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Ik denk dat de strekking van het artikel meer luidt dat men ons ook onder neonazi´s wil scharen. Het liefst iedereen die kritiek heeft op de EU en de islamisering!!!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @E.J. Bron: 18.15. uur. Dat gevoel heb ik ook daarbij, Bert. En daar maken de socialisten, liberalen, links-liberalen en christen-democraten gebruik van. Er mag van de communistische EU totaal geen kritiek zijn op 2 punten: islam en de eussr zelf.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    En dat, terwijl de Islam, alleen al getuige de connecties tussen Hitler en de Grootmoefti, veel dichter bij het nazisme staat, dan welk gedachtengoed ook ooit gestaan heeft! Maar om dàt te omzeilen hoef je kennelijk alleen maar in het hedendaagse moslims en Joden qua rol te verwisselen…..
    Krankzinnige manoeuvre, maar uiteraard weten ze niets anders, dus……
    Het gros van het volk laat zich werkelijk àlles wijsmaken!

    Like

   • Monalisa zegt:

    Bert daarom heb ik dit geplaatst het leeft nog steeds, wij hebben het in de korte tijd nog wat van meegemaakt, je weet waar ik ben geweest de afgelopen twee weken.maar ik ben er wel op tegen je weet ook wat mijn vader is geweest.dat hoef ik niet meer uiteen te leggen.

    Like

   • Monalisa zegt:

    Bert, ik ben geen neonazi en ook geen racist maar ben wel tegen de EU en de euro.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Dat heb je mij niet horen zeggen!

    E.J.

    Like

   • Monalisa zegt:

    Theresa Geissler de laatste regel van u betoog is volkomen waar.

    Like

 4. IFF zegt:

  Huidig links en de islam zijn het nieuwe nazisme. Alleen kan men straks niet meer zeggen wir haben es nicht gewusst.

  Like

 5. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  She does what you need to do: Speak truth to power.

  Like

 6. sam zegt:

  Het artikel is geschreven in de trend van 10 à 15 jaar geleden. Toen was het volledig normaal ALLE politiek andersdenkenden uit te schelden voor fascist, nazi, neonazi enz.
  In geval haar analyse van het Vlaams blok is compleet fout. Zij beschouwt het Vlaams Blok en Vlaams Belang als 2 verschillende partijen. Dit is één en dezelfde partij die na een gerechtelijke beslissing haar naam veranderde naar Vlaams Belang.
  In België is zij de NVA vergeten, deze hebben in Vlaanderen het bestuur. En op nationaal niveau zitten deze mee in de onderhandelingen.
  Ik geef de moderator meer dan gelijk als hij zegt dat deze site volgens haar criteria alsook neonazi is.
  Ik kan alleen maar concluderen dat de schrijfster eerst haar bronnen deftig had dienen na te kijken. Kritiek geven is gemakkelijk maar dient dient ook gefundeerd te zijn EN gestaafd door bronnen.
  Haar artikel is trouwens geschreven in de trend van de het naziregime, om een kat een kat te noemen.

  Like

 7. louis-portugal zegt:

  Ik vond het jammer dat L. Stassen was weggegaan uit EU PVV fractie.
  Echter deze dame maakt het helemaal goed.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat Laurence vertrokken is maakt wel duidelijk, dat zij uiteindelijk toch ook een zwakke schakel was……

   Like

   • Giny zegt:

    Theresa, daar heb je helemaal gelijk in, ze had wat anders op het oog, gelukkig is dat niets geworden!
    Was lekker makkelijk om het op de minder, minder uitspraak van Geert te gooien!!!

    Like

   • Niek Verheyen zegt:

    Weet iemand waarom precies Laurence Stassen vertrokken is uit PVV EU-fractie? Voor mij nog altijd een groot vraagteken.

    Like

 8. Avidia zegt:

  Zo is het Theresia, helemaal mee eens, ze heeft een andere agenda.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nou, @Avidia en @Giny,daar is hoe dan ook veel van terecht gekomen, van die andere agenda van haar!
   Wat is dat ook voor een stap: Overstappen naar een vaag, nota bene BRITS partijtje, dat voor zover na te gaan valt amper in kaart is gebracht!
   Als het Liberty GB was geweest, had ik het nog begrepen: Weliswaar laat díe doorbraak óók op zich wachten, maar het profiel van kanjer Paul Weston is althans overduidelijk en als je je daarin kunt vinden……(hoewel, waarom, als Nederlandse, Geert inruilen tegen hèm?) Maar dit…..Iets vaag conservatief-liberaals, dat waarschijnlijk nog het beste met Artikel 50 vergeleken kan worden. (En enfin, dàt heeft zichzelf inmiddels ook opgeblazen, dus…..)
   Ach, volgens mij hàd het mens niet eens een duidelijke agenda, niet eens voor zichzelf!
   Dus mag Geert waarschijnlijk blij zijn, dat hij van haar af is.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s