Dubbele catastrofe bij de “klimaatbescherming”

Screenshot 65

(Door: Wolfgang Kaufmann – Vertaling: E.J. Bron)

Tegelijk twee voorspellingen van de apologeten van de “energieommekeer” blijken fout te zijn. De ijskappen groeien in plaats van te smelten en windmolens en elektrische auto´s produceren meer koolstofdioxide in plaats van minder. Desalniettemin of juist daarom wordt de handelwijze tegen “klimaatontkenners”steeds intoleranter.

Om de klimaatverandering te “ontkennen” is al langere tijd net zo riskant als betwisten dat de zogenaamde “opwarming van de aarde” door de mens komt, die teveel van “het gevaarlijke broeikasgas” koolstofdioxide in de atmosfeer pompt. Wie dat waagt, loopt het risico om door overijverige goedmenschen op één niveau geplaatst te worden met de tijdgenoten die aan de Holocaust twijfelen. Sommige ophitsers bazelden dan ook al over “eco-goelags” om diegenen die “niet voor rede vatbaar” zijn her op te voeden. Nu echter dreef Sir Paul Nurse, de nieuwe president van de British Science Association, de klopjacht op de spits door heel onverholen tot gewelddadigheden op te roepen, die doen denken aan het optreden van de moordenaarsbendes van de “Islamitische Staat”. Want hoe anders dient men de door Britse kranten geciteerde uitspraken van Nurse te begrijpen dat  “klimaatsceptici” “seriedaders” zijn die “verminkt en begraven” zouden moeten worden?

Gelukkig laten veel wetenschappers zich echter niet meer door zulke insinuaties of dreigingen beïnvloeden en spreken de wereldondergang-propaganda tegen, wat haar woordvoerders tot iedere prijs proberen te voorkomen. Zo motiveerde de Amerikaanse president Barack Obama zijn jongste klimaatbescherming initiatief  van 31 mei er o.a. mee dat meer dan 97% van de deskundigen geloven in de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Dit percentage is echter afkomstig uit volledig onzinnige foutief geïnterpreteerde resultaten van een peiling op de University of Illinois, waar slechts 77 van de 10.257 aangeschreven natuurwetenschappers verklaarden Obama´s thesen te delen.

Het intussen dus wijdverbreide “klimaatscepticisme” is niet in de laatste plaats gebaseerd op een feitensituatie, die een steeds duidelijker taal spreekt: Zoals zelfs de Wereldklimaatraad (IPCC), de overkoepelende organisatie van de “klimaatwaarschuwers”, moest erkennen, vond er sinds 1997 geen verdere verhoging van de globale temperatuur plaats, hoewel de koolstofdioxidewaarde in dezelfde periode met bijna 10% steeg. Bovendien worden de effecten van de stagnerende temperaturen nu ook heel concreet zichtbaar. Zo laten door satellieten gesteunde metingen van het National Snow and Ice Data Center van de VS evenals van het Deense Metereologisch Instituut zien dat de Arctische ijskap zich nu al twee jaar lang uitbreidt – en wel in aanzienlijke omvang: Amerikaanse onderzoekers spreken van een toename van ongeveer 43%, terwijl de Denen zelfs een toename van 63% hebben vastgesteld. In ieder geval breidde de ijskap in het noorden zich in korte tijd uit met een oppervlakte van minstens de grootte van Alaska. Bovendien is de ijslaag niet alleen veel groter, maar ook dikker geworden en het ijs bezit een grotere dichtheid, wat de weerstand tegen smelten verhoogt.

Dit alles doet natuurlijke grote twijfels ontstaan over de modellen die een nauwe samenhang tussen de “opwarming van de aarde” en de door de mens geproduceerde koolstofdioxide construeren, en laat de “deskundigen” met hun prognoses voor schut staan. Zo had de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore, die voor zijn waarschuwingen voor de klimaatverandering zelfs een Nobelprijs kreeg, nog in 2007 gezegd dat over zeven jaar – dus precies dit jaar – er überhaupt geen Poolijs meer zou zijn.

Met het oog op deze ontwikkeling is het bijna een troost dat de maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide, die de Duitsers ieder jaar 23 miljard euro kosten, zo compleet zonder effect zijn. Hierover zei de professor in regelingstechniek, elektrische aandrijving en management, Gonde Dittmer uit Kiel, op 4 september in een interview met de “Wirtschaftswoche”: “Tot nu toe werd er door de energieommekeer niet één kilowattuur fossiele energie bespaard en niet één kilogram CO2-uitstoot vermeden, veeleer is het tegendeel het geval.” Bij de productie van windmolens of het opwekken van elektriciteit voor elektrische voertuigen is namelijk sprake van veel meer CO2 dan dat er door hun werking vermeden zou worden: “Onder de streep stoot een dieselauto slechts ongeveer de helft van de CO2-gassen uit in vergelijking met een elektrische auto.” Daaruit trekt Dittmer de enige logische conclusie: “Het echte doel van de energieommekeer is niet de reductie van de uitstoot van koolstofdioxide, maar economische winst.”

Desondanks echter moet gevreesd worden dat zelfs deze dubbele catastrofe bij de “klimaatbescherming” niet zal leiden tot een andere denkwijze. De reden daarvoor noemt Michael Rosenberger, professor voor morele theologie aan de katholieke theologische privé-universiteit van Linz, in de nieuwste uitgave van het tijdschrift “GAiA – Ecologische Perspectieven voor Wetenschap en Maatschappij”: in de klimaatdiscussie gaat het al lang niet meer om “klimaatdata en hun duiding, maar om wereldbeschouwingen en wereldoriëntaties.” En deze zijn, zoals bekend, hardnekkig – om het even wat de feiten zeggen en het verstand gebiedt.

Bron:
www.preussische-allgemeine.de
Auteur: Wolfgang Kaufmann

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", demoniseren, Graaien, Groenen, klimaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Milieu, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

14 reacties op Dubbele catastrofe bij de “klimaatbescherming”

 1. Manna zegt:

  net pauw gezien. met aboutaleb. meest irritante wat ik daar zag is dat er weer een passage in de koran verkracht wordt, uiteraard met als doel de islam positief te laten klinken. het betreft hier de frase ‘hij die een mens vermoord, is als ware hij de mensheid vermoord heeft’.
  deze frase doelt echter op een passage uit de torah en het joodse recht, en dus NIET voor mohammedanen. is hij, aboutaleb, nu echt zo gek?

  Like

  • Manna zegt:

   zie anders de, zonder overdrijven, briljante video/analyse van david wood aangaande het wegkijken van de overheid (president, senator, etc. ) bij de bomaanslag in boston en het misbruiken van deze passage:

   Like

  • Jan zegt:

   Aboutaleb liegt bewust of weet niets af van de koran waaruit hij meent te citeren (het citaat komt bovendien uit de Talmud) of het is een combinatie van beiden. Wat werkelijk in dat vers staat is:

   “Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.”
   (5:32 http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093546&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL)

   Het bevel (van allah) is dus gericht op de Joden en geldt níet voor moslims en daarom wordt er gemoord en afgeslacht door moslims dat het een lieve lust is.

   Echter, iemand die ellende in een islamitisch land veroorzaakt (fasad) kan worden gedood en dat gebeurt dus nu op grote schaal (er is altijd wel een excuus). In de koran staat hoe gedood kan worden:
   “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.”
   (5:33 http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093546&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL)

   ‘Wanorde’ scheppen is weigeren moslim te worden, de ‘profeet’ niet willen accepteren en niet-moslims zijn potentiële veroorzakers van problemen:
   “Toen zonden Wij na hen (de vorige boodschappers) Mozes met Onze tekenen naar Pharao en zijn leiders, maar zij geloofden er niet in. Ziet hoe het einde was van de onruststokers.”
   (7:103 http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093470&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL)

   “De ongelovigen zijn vrienden van elkander. Als gij niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land komen.”
   8:73 http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093424&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL)

   Terug naar sura 5:32 maar nu de exegese/tafsir van de koran: Tafsir Al Jalalyn:
   “Because of that, which Cain did, We decreed for the Children of Israel that whoever slays a soul for other than a soul, slain, or for, other than, corruption, committed, in the land, in the way of unbelief, fornication or waylaying and the like, it shall be as if he had slain mankind altogether; and whoever saves the life of one, by refraining from slaying, it shall be as if he had saved the life of all mankind — Ibn ‘Abbās said [that the above is meant] in the sense of violating and protecting its [a soul’s] sanctity [respectively]. Our messengers have already come to them, that is, to the Children of Israel, with clear proofs, miracles, but after that many of them still commit excesses in the land, overstepping the bounds through disbelief, killing and the like.”
   http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=5&tAyahNo=32&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

   “Sa`id bin Jubayr said, “He who allows himself to shed the blood of a Muslim, is like he who allows shedding the blood of all people. He who forbids shedding the blood of one Muslim, is like he who forbids shedding the blood of all people.” In addition, Ibn Jurayj said that Al-A`raj said that Mujahid commented on the Ayah, (it would be as if he killed all mankind,) “He who kills a believing soul intentionally, Allah makes the Fire of Hell his abode, He will become angry with him, and curse him, and has prepared a tremendous punishment for him, equal to if he had killed all people, his punishment will still be the same.” Ibn Jurayj said that Mujahid said that the Ayah, (and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.) means, “He who does not kill anyone, then the lives of people are safe from him.”
   Quran Tafsir Ibn Kathir
   http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=786&Itemid=60

   Dus, Abutaleb citeert vals (in beide betekenissen) en half en iedereen trapt er steeds weer in als dit vers gedeeltelijk geciteerd wordt. Wie beschermd worden zijn alléén de moslims, niet-moslims worden niet beschermd

   Het citaat komt overigens uit de Mishnah Sanhedrin. Mo meende dat het in de Torah stond. Vers 5:32 legt uit wat in Genesis 5:32 staat en het belang van het verhaal over Adam en Eva:
   http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Talmud/sanhedrin4.html
   Wat Mo er van maakte was dus broddelwerk en helemaal citeren betekent dat moslims door de mand vallen omdat het uit de Talmud komt, dat zij niets hebben begrepen en dat zij door de mand vallen omdat zij slechts slaafs navolgen wat een ander die de verzen ook al niet begrijpt hen influistert. Kortom, zonder liegen en bedriegen en onzin te verkopen zakt de islam als een kaartenhuis in elkaar en dus moet men overgaan tot geweld, zoals voorgeschreven in hun jachtakte, ofwel koranus. En zo is de cirkel weer rond.

   Like

 2. Allemaal al vanaf dag 1 in mijn blogs gezet! Gewoon een kwestie van observeren en analyseren…

  Like

 3. En uiteraard concluderen dat zulke hoax-berichten door de multinationals en hun aandeelhouders is verspreid om hun bevolkinsroof te legaliseren…

  Like

 4. correctie: bevolkingsroof

  Like

 5. U.G. Kempenaer zegt:

  Die CO2-apologeten zwetsen al jaren. Als het straks kouder blijkt te worden op aarde, beginnen ze daar weer hysterisch over te krijsen. Het kan ook meer gaan waaien, regenen of sneeuwen. Ja hoor allemaal door de CO2-uitstoot. Knettergek zijn ze die linkse halve garen.

  Like

 6. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Ieder blikje frisdrank zit vol CO2 maar niemand zegt daar wat van.

  Like

 7. Jan zegt:

  Al meer dan 18 jaar geen hogere temperaturen

  It’s Official: Global Warming ‘Pause’ or Standstill extends to over 18 years

  The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

  Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.
  http://www.climatedepot.com/2014/10/03/its-official-global-warming-pause-or-standstill-extends-to-over-18-years-pause-has-endured-for-a-little-over-half-the-satellite-temperature-record/

  Like

 8. luckybee zegt:

  Al Gore de klimaat Guru uit de VS is nog altijd erg populair bij de linksen.Niet de CO2 zullen onze verderf worden maar de Zonnenwinden.Hier tegen hebben wij mensen geen middel. alleen God kan ons hier in helpen.

  Like

 9. Tistochwat zegt:

  Ik blijf het zeggen: een elektrische auto werkt zo:

  http://iceagenow.info/

  Like

 10. Dr.Kwast zegt:

  Prachtig zo’n tekening, Tistochwat.

  Like

 11. sam zegt:

  @Manna
  Wat heeft dat feitelijk te maken met klimaatopwarming. Er zijn meer dan voldoende topics op deze site waar je dat soort commentaar probleemloos kan plaatsen.
  Wat is jou visie op dit artikel, geen waarschijnlijk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s