‘Miljoenen moslims dromen van een kalifaat’

Screenshot 7

Montasser AlDe’emeh: ‘Ik vereenzelvig me niet met de Syriëstrijders. Ik probeer hen te begrijpen.’

(Door: Lieven Sioen)

Weinigen genieten zoveel vertrouwen van Syriëstrijders als de jonge doctorandus Montasser AlDe’emeh. Hij noemt het Sharia4Belgium-proces een politiek spektakel en weigert Belkacem als terrorist te bestempelen. Waar ligt de grens tussen wetenschappelijke interesse en sympathie voor het onderzoeksobject? ‘Ik wil de mens in de Syriëstrijder blijven zien.’ Vandaag, tijdens het offerfeest, laat Montasser AlDe’emeh een schaapje slachten om het vlees onder een aantal families van Syriëstrijders te verdelen. Het is zijn manier om het leed te delen van de vaak ontredderde achterblijvers.

Want de Belgisch-Palestijnse onderzoeker wordt wel vaker door bezorgde ouders gecontacteerd. Hij biedt een luisterend oor, bemiddelt met zoon of dochter in Syrië, en praat met jongeren die overwegen naar het conflictgebied af te reizen. ‘Verschillende ouders hebben mij de afgelopen weken gecontacteerd, omdat ik genuanceerd schrijf over hun kinderen’, vertelt hij thuis in Molenbeek. ‘Ik deel hun visie niet, ik behoor niet tot de internationale jihadbeweging, maar ik blijf wel bereid om naar hun verhaal te luisteren. Daardoor ben ik behalve onderzoeker, ook een soort tussenpersoon geworden tussen hen en de samenleving. Als de staat er niet in slaagt om de pijn van die mensen te kanaliseren, ben ik blij dat ik wel dat vertrouwen heb gewonnen. En dat ik ook hun stem kan vertolken.’

Juridisch monster

AlDe’emeh doet onderzoek naar het radicaliseringsproces van Syriëstrijders. Deze zomer trok hij zelfs persoonlijk naar Syrië om Belgische en Nederlandse jihadisten te interviewen. Niet bij Islamitische Staat, want daar is ook hij niet veilig, maar bij het aan Al-Qaeda gelieerde Al-Nusra. Want Montasser AlDe’emeh wil de mens in de strijder blijven zien.

Die betrokkenheid maakt dat Montasser AlDe’emeh regelmatig een dissidente stem laat horen. Als Fouad Belkacem door de goegemeente al bij voorbaat is veroordeeld als terrorist, dan vindt AlDe’emeh het terrorismeproces in Antwerpen een politiek spektakel en noemt hij de diabolisering van Fouad Belkacem contraproductief. ‘Men heeft van Belkacem een juridisch monster gemaakt. Het is nu eenmaal makkelijker om de verantwoordelijkheid voor de Syriëstrijders in zijn schoenen te schuiven, dan de voedingsbodem voor radicalisering en polarisering te bestrijden.’

Alle verstandige mensen zijn het met u eens dat ook de voedingsbodem moet worden aangepakt, maar betekent dit dat de samenleving een figuur als Fouad Belkacem zijn gang moet laten gaan?

‘Wie haatpredikers in de samenleving wil aanpakken, moet dat consequent doen. Dan mag je ook niet aanvaarden dat Filip Dewinter een computerspelletje maakt waarin je moslims dood mept.’

‘Belkacem is het product van de mislukte integratie. België is een seculiere samenleving en een deel van de moslims voelt zich daar niet goed bij. Zeker zij die hun geloof echt willen beleven, botsen voortdurend op een hoofddoekenverbod, racisme of beledigingen van de islam. Dat komt des te harder aan, omdat veel moslims ook sociaaleconomisch achtergesteld blijven.’

‘In die leemte kon iemand als Belkacem opstaan. Op televisie verkondigt hij dat het koningshuis moet worden vervangen door een kalifaat. Provocatie, ja, maar jongeren die zich slecht voelen, vinden dat cool. Sharia4Belgium gaf hen de kans zich af te zetten tegen de samenleving.’

En om naar Syrië te vertrekken.

‘Er zijn geen bewijzen dat Belkacem direct heeft geronseld. Hij heeft geen opdracht gegeven om te vertrekken, geld gegeven of de route uitgestippeld. Die jongeren in zijn entourage hebben vooral elkaar aangestoken.’

Wat is dan volgens u wel de rol van Belkacem in dit verhaal?

‘Hij heeft die jongeren een platform geboden. Hij heeft ze sneller in contact gebracht met de internationale jihad dan ze op eigen houtje sowieso hadden gekund.’

U hebt zelf in een portret van Brian De Mulder beschreven hoe die jongen uit een gebroken gezin, met problemen op school en heel erg zoekende naar zichzelf en zingeving, onder invloed van Belkacem razendsnel vervreemdde van zijn omgeving. Hoe kun je vermijden dat zo iemand in de greep van figuren als Belkacem komt?

‘Door aanspreekpunten te geven. Elke imam in dit land moet zich de vraag stellen waarom die jongeren met hun pijn en frustratie bij hem niet terecht konden.’

‘Men onderschat welke impact het leed in de islamitische wereld heeft op moslims hier, en hun honger naar politiek activisme. Die meeste jongeren zijn geen criminelen, maar willen iets doen. Er is nood aan een religieuze tegenbeweging die het onrecht benoemt, en alternatieve wegen aanreikt om zich te verzetten.’

‘Los daarvan wil ik het beeld van de kwetsbare jongere toch ook nuanceren. Kijk naar de leeftijd van de personen die voor de rechtbank komen. Twintigers, dertigers,… Dat zijn volwassen mannen die eigen keuzes maken.’

Waarom uitgerekend die keuze?

‘De meeste moslims willen gewoon leven, werken en hun kinderen opvoeden in België. Zij die echter hun geloof heel strikt wensen te beleven, hebben weinig alternatieven. Ofwel isoleren ze zich van de samenleving, in een enclave, zoals de orthodoxe joden. Ofwel verhuizen ze naar een streng islamitisch land. Dat is wat die Syriëstrijders uiteindelijk hebben gedaan. Ze zijn verhuisd naar het kalifaat waar ze kunnen leven zoals dat hier niet mogelijk is. Laat ze gaan, zou ik zeggen.’

Beschouwt u de Syriëstrijders als daders, of als slachtoffers?

‘Slachtoffers van de omstandigheden, maar wel verantwoordelijk voor hun daden. Daarom veroordeel ik elke misdaad tegen de menselijkheid, maar ik ben niet bereid de persoon te diaboliseren.’

Oorlogsmisdaden

Vraagt u de jihadisten die u interviewt ook waarom ze tegenstanders en andersdenkenden ontvoeren, onthoofden of hun lijk achter een jeep aansleuren?

‘Het is oorlog, zeggen ze dan, en in elke oorlog gebeuren zulke zaken. Assad doet niet onder in wreedheid. Ze zijn zo gefocust op de strijd dat de vijand uitgeroeid moet worden. Anders is hun migratie niet geslaagd. Onthoofden doen ze om de tegenstander en het Westen schrik aan te jagen. Om angst te zaaien.’

Wat zegt u als een jongere u toevertrouwt dat hij naar Syrië denkt te vertrekken?

‘Dat ik er zelf ben geweest. Dat ik even hard als zij getroffen ben door de ellende in Syrië. Maar dat ik de waarheid niet in pacht heb. Niemand trouwens. Geen enkele moslim kan in naam van Allah oordelen of een ander een goede moslim dan wel een ongelovige is.’

‘Als die jongere dan toch naar Syrië wil gaan, zeg ik hem dat hij evengoed in een vluchtelingenkamp kan helpen. Aan meisjes vraag ik wat het nuttigst is: in Syrië met een strijder trouwen en wachten tot een bom hen doodt of hier strijden tegen onrecht?’

Toch blijven er vertrekken.

‘Minder dan vroeger, omdat het moeilijker is geworden en omdat de meest overtuigden al vertrokken zijn. En ook omdat ze ondertussen ook wel zien dat al die groepen onderling slaags zijn geraakt. Terwijl ze op de eerste plaats tegen Assad willen vechten. De radicaalsten laten zich niet afschrikken door de gruweldaden van IS.’

Ook niet door de bombardementen van de internationale coalitie?

‘Met elk bom wordt het internationale jihadisme sterker. Het Westen zal Islamitische Staat niet kunnen verslaan, omdat de ideologische overtuiging van IS sterker is. Jihadisten, ook de Belgische, zijn niet bang om te sterven.’

‘Waarom trekken Chinese Oeigoeren naar Syrië? Indonesiërs? Overal waar moslims worden geblokkeerd in hun vrijheid, trekken ze naar IS. Omdat ze niet begrijpen dat in Somalië de mensen omkomen van de honger terwijl hun medegelovigen in Saudi-Arabië zwemmen in het geld. Of waarom geen van de Arabische landen Gaza te hulp schoot en in Bosnië duizenden moslims vermoord konden worden terwijl andere moslimlanden toekeken.’

‘Dat is de reden waarom moslims alle grenzen willen wissen. En is het voor zo’n jongen die zich slecht voelt thuis en in de samenleving, dan niet geweldig om van dat project deel uit te maken? Bommen of niet.’

Jeruzalem

Hoe loopt dit af?

‘Het uiteindelijke doel van Osama bin Laden was zijn troepen tot aan de poorten van Jeruzalem te leiden en de stad te heroveren zoals dat duizend jaar geleden op de kruisvaarders is gebeurd. Maar omdat dat op korte termijn niet haalbaar was, heeft Bin Laden voor Al-Qaeda eerst een veilige haven gezocht in Afghanistan. Bij de Taliban, die ooit nog door Ronald Reagan waren bewapend om tegen de Sovjets te vechten.’

‘Het resultaat van vijftien jaar westerse strijd tegen het jihadisme is echter dat de jihad nooit dichter bij Jeruzalem heeft gestaan als vandaag. Vanaf de Golanhoogte zie je de zwarte vlaggen van het kalifaat wapperen in Syrië. In de Sinaïwoestijn hebben Al-Qaedacellen trouw gezworen aan al-Baghdadi. In Gaza zouden drie- tot vijfhonderd Palestijnen bereid zijn om in Syrië te gaan vechten en zelfs in Jordanië heeft een groep trouw gezworen aan IS.’

‘Uiteindelijk ligt daar de knoop van alles. Zolang de Palestijnse kwestie niet is opgelost, zal het jihadisme blijven groeien. Er is zoveel frustratie en wrok in de Arabische wereld, dat miljoenen mensen bereid zijn om met Satan mee te vechten tegen Israël.’

U lijkt enthousiast.

‘Geboeid door het onderwerp, maar zonder oordeel. De wereldkaart zal er binnen vijftien jaar volledig anders uit zien. Uit angst voor het kalifaat heeft George Bush de oprichting ervan alleen maar versneld.’

Stockholmsyndroom

U bent geen sociaal werker of politiek activist. Waar trekt u de grens tussen wetenschappelijk onderzoek en engagement?

‘Ik ben voor mijn onderzoek naar Syrië gegaan. Ik heb de oorlog van dichtbij meegemaakt, enkele keren mijn leven geriskeerd en met Belgische jongeren gepraat. Ik ondersteun terugkeerders en hun families. Dat is heel emotioneel, maar het levert wel uniek, genuanceerd onderzoeksmateriaal op, dat ik objectief behandel.’

Er bestaat zoiets als een Stockholmsyndroom. Dreigt die nabijheid uw objectieve analyse niet te vertroebelen?

‘Ik vereenzelvig me niet met de Syriëstrijders. Ik probeer hen te begrijpen. De Joodse filosofe Hannah Arendt heeft ook geprobeerd om de daders van de holocaust te begrijpen, in haar boek Eichmann in Jeruzalem, over de banaliteit van het kwaad.’

‘Mijn eigen geschiedenis helpt me de grens te bewaken. Ik heb de haat gekend. Mijn ouders zijn in 1948 door zionistische milities uit hun dorp verjaagd. Ik ben in een Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië geboren; op mijn twee jaar ben ik naar België gekomen en pas op mijn twaalfde ben ik als vluchteling erkend. Ik heb de identiteitscrisis ervaren van iemand die tussen twee werelden opgroeit. Ik heb uitsluiting gekend, in Vlaanderen, waar ik ben opgegroeid. Het gevoel wel getolereerd te worden, maar nooit volledig aanvaard te zijn. En ik heb de zionisten gehaat, die mijn familie dit alles hebben aangedaan. Zeker na de tweede intifada.’

‘Veel jongeren in een gelijkaardige situatie zoeken dan een houvast in de islam. Ik ben elders op zoek gegaan naar antwoorden. Na de aanslagen van 9/11 heb ik het boek Terreur in de naam van God, van Jessica Stern gelezen. Ik wilde begrijpen waarom veel mensen er vanuit gingen dat ik, als Palestijn, die aanslagen wel zou steunen. Waarom ik in een bepaald kamp werd gestoken, hoewel ik onschuldig bloedvergieten veroordeel.’

‘Daarom heb ik ook Arabische en islamitische studies gevolgd aan de KU Leuven, met onder meer vakken over het jodendom. Ik heb Auschwitz bezocht, om te begrijpen waarom de Israëli’s hun eigen staat wilden. Mijn haat is verdwenen naarmate ik besefte dat iedereen het product is van de plaats waar hij is geboren en de omstandigheden waarin hij opgroeide.’

‘Net als die Syriëstrijders heb ik heb er niet voor gekozen te zijn wie ik ben. Maar op een bepaald moment heb ik wel beslist om me los te maken van mijn eigen verleden, en voortaan als een vrij mens door het leven te gaan. Daarom zal ik me niet laten meeslepen door mijn onderzoeksobject, maar ook niet door al die mensen die de Syriëstrijders nu zonder kennis van zaken criminaliseren.’

Onder één zwarte vlag

Voor de duidelijkheid: wat is uw oordeel over de internationale jihad?

‘Wat bedoelt u met jihad?’

De gewapende strijd om een islamitisch kalifaat te vestigen. En liefst nog tot in Washington, zoals Fouad Belkacem ooit zei.

‘Dat is grootspraak, om angst te zaaien. Maar het herstel van het historische kalifaat is een droom van miljoenen moslims. Al in 1928, kort na de val van het Ottomaanse rijk, zijn de Moslimbroeders opgericht om het kalifaat te hertellen. De Ummah, de wereldwijde gemeenschap van moslims onder één vlag, in een groot islamitisch rijk dat volgens de wetten van de Koran wordt geregeerd. In de plaats van dat postkoloniale lappendeken van staten die bestuurd worden westersgezinde, autoritaire regimes. Uiteindelijk sterven die Syriëstrijders voor de droom van alle imams.’

Dat kalifaat moet gewapenderhand hersteld worden?

‘De islam onderscheidt negen vormen van jihad. Het is de weg om een betere mens te worden. Alleen de laatste vorm van jihad is gewapend, maar ze is alleen toegestaan onder duidelijke voorwaarden en mits strikte regels: een moslim heeft het recht zichzelf te verdedigen, maar mag daarbij bijvoorbeeld geen vrouwen of kinderen doden.’

‘Elke moslim kan zelf oordelen of IS aan die voorwaarden voldoet. Veel ideologen van de internationale jihad hebben zich trouwens al uitgesproken tegen de wandaden van IS.’

U ontwijkt de vraag: wat vindt u van die jihadistische ideologie, zoals die door Al-Qaeda, Al-Nusra of Sharia4Belgium wordt beleden.

‘Waarom vraagt u mij de internationale jihad te veroordelen, als we niet tegelijk George Bush veroordelen voor de honderdduizenden Irakese doden en de puinhoop in het hele Midden-Oosten die hij op zijn geweten heeft? Waarom zoveel verontwaardiging over de onthoofdingen door IS, en niet over de honderden onthoofdingen in Saudi-Arabië? Al-Qaeda en IS zijn het product van jaren wanbeleid in het Midden-Oosten. En de jihadisten zijn zo gewelddadig geworden omdat ze hebben gemerkt hoe het de democratische verkozen Moslimbroeders in Egypte is vergaan. Of hoe het democratisch verkozen Hamas internationaal niet wordt erkend. Daarom hebben velen uiteindelijk voor de wapens gekozen.’

De ene misdaad verontschuldigt de andere niet.

‘Neen, maar we moeten consequent zijn in het veroordelen ervan. En daarom weiger ik de ene partij te diaboliseren zolang niet tegelijk het andere onrecht wordt veroordeeld. Bovendien, hoe kunt u verwachten dat ik als onderzoeker van de jihadistische ideologie mijn onderwerp veroordeel? Dat is ook een vorm van subjectiviteit.’

‘Maar als u dan toch een helder antwoord wil: neen, ik steun niet de gewapende jihad. Ik ben niet pro Sharia4Belgium, Al-Nusra of IS. Ik veroordeel gruweldaden van Syriëstrijders, en ik heb de oorlogsmisdaden door IS al eerder vergeleken met het fascisme. Ik ben een vrij persoon.’

Wat hoopt u met uw doctoraat te bereiken?

‘Invloed op het beleid. Maar ik zie mezelf niet als professor aan de universiteit. Eigenlijk wil ik na dit onderzoek terugkeren naar Palestina om de Palestijnse staat te helpen opbouwen. Ik geloof in de tweestatenoplossing, als een eerste stap om de mensen weer bij elkaar te brengen. En dan zal de muur vallen en het Heilig Land herenigd worden.’

Een 26-jarige man uit Borgerhout die op het terrorismeproces in Antwerpen terechtstaat en op dit ogenblik als moslimextremist strijdt in Syrië, werkte als technicus in Doel. Tot hij in november 2012 naar Syrië vertrok. Dat meldt VTM Nieuws.

Ilyass B. werkte drie jaar als technieker voor Vinçotte uit Wilrijk. Dat bedrijf levert veiligheidscertificaten af en inspecteert of herstellingen in de kerncentrale voldoen aan de strenge normen. De taak van B. bestond erin om de lasnaden in de kerncentrale te controleren. Die job gaf hem toegang tot de meest beveiligde zone van Doel, de plaats waar de kernreactor staat.

‘Einde 2012 heeft hij zelf beslist om het bedrijf te verlaten. De man is nooit berispt en heeft zijn werk altijd voortreffelijk gedaan. We hebben daarna zijn veiligheidsmachtiging om de kerncentrale te betreden, teruggestuurd naar Binnenlandse Zaken’, klinkt het bij Vinçotte.

Ilyass B. staat op het terrorismeproces in Antwerpen terecht als een van de 46 beklaagden. De openbare aanklager vorderde deze week vijf jaar cel tegen hem en zijn kompanen. B. verblijft momenteel in Syrië, waar hij vecht aan de zijde van een jihadistische groep gelinkt aan Al-Qaeda.

Bron:
www.standaard.be
Interview: Lieven Sioen
De Standaard

 

(h/t J.G.)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, ISIS, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, kalifaat, Krankzinnigheid, Moslims, nieuw fascisme, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

31 reacties op ‘Miljoenen moslims dromen van een kalifaat’

 1. danny zegt:

  En ik droom van een islam vrije wereld. Dat zou zo fijn. Maar helaas het is een droom. Het gaat nog lang duren eer we daar vanaf zijn. Helaas. Dat gaat nog veel onschuldige slachtoffers kosten.

  Like

 2. Peter van Schie zegt:

  De gebruikelijke islamitisch-socialistische kletspraat op basis van het wetenschappelijke historisch-materialisme. Behalve deze uitspraak: ‘Er is zoveel frustratie en wrok in de Arabische wereld, dat miljoenen mensen bereid zijn om met Satan mee te vechten tegen Israël.’ Hiermee slaat hij (onbedoeld?) de spijker op de kop! Met satan meevechten tegen Israël. Dat gaat uitlopen op een overwinning. Voor de God van Israël! Lees o.a. Zacharia, hoofdstuk 12.

  Like

 3. Jean zegt:

  Als ik die rotkop zie dan droom ik van iets heel anders, ik denk dat ik meer paardenvlees moeten gaan eten gezien die paarden van Troje…, het worden er nu toch wel teveel en we hebben nu al geen ruimte meer.
  In Sint Truiden hebben ze weer een lichting afgeleverd en de bewakers mogen niets zeggen zelfs niet aan de familie gezien het gigantische gevaar voor ebola!!! Goed bezig politiekers, wij zullen er voor zorgen dat die ebola patiënten jullie een handje en een kusje komen geven….

  Like

 4. luckybee zegt:

  Ze zullen echter nooit vergeten dat Europa de ondergang betekent van een Kalifaat.Karel Martel die de laatste Kalief der Omayaden in de slag bij Tours gedood heeft.En de Arabieren zinds dien geen macht meer bezat.Overgenomen door de Mongolen, en als ze teleurgesteld waren over de Buit; ze aan hun honden de Turken overgedragen hebben.
  http://www.isgeschiedenis.nl/militaire-confrontaties/slag-bij-poitiers-confrontatie-tussen-het-christendom-en-de-islam/

  Like

 5. Kraftavilqa zegt:

  Wat een kletskous. Hij wil de mens in de jihadi blijven zien nou veel geluk daarmee want die is er niet men kan nu eenmaal niet zowel mens als moslim zijn.

  Like

 6. joopklepzeiker zegt:

  Tja het is wat met die “intelectuelen ” die een genetisch bepaald iq level van 78,5 met een dolle honden afkomst cultuur wil wijten aan onze samenleving.

  Eigenlijk zegt hij dat we deze dolle honden moeten isoleren van onze samenleving. of niet ?

  Nee we moeten begrip hebben, misschien ook wel respect.

  vuilnis man mag deze intellectuele tagiya zak ook even mee naar de vuilverbranding, milieu technisch gezien een uitstekende zaak.

  Like

 7. Maria zegt:

  Braak kotsen doe ik hier!!! WAT EEN LEUGENS, ik ken persoonlijk de familie de Mulder waar Brian is gebrainwashed om naar Syria te gaan, DAT IS WAS HELEMAAL GEEN BROKEN GEZIN INTEGENDEEL ZIJN EEN HECHTE KLIEK, het is door in contact te komen met die klootzak belkacem die openlijk op de Meir van antwerpen OPENLIJK mensen aan het recruteren waren, OPENLIJK haat verspreidde, NIEMAND van de politie heeft OOIT die belkacem op de Meir van Antwerpen opgepakt laat staan gestopt om haat te spuien en OPENLIJK mensen tot het jhihadisme te recruteren, die site sharia4belgium site (inmiddels opgedoekt ah ja was bewijs van recrutering) was een nog duidelijker bewijs daarvan!!!!

  hier ik zal de bewijzen leveren!!!!!

  OPENLIJKE HAAT IN DE STRATEN VAN ATWERPEN CENTRUM DE MEIR!!!!!!!
  Streetdawah op de Meir (Antwerpen) 26/11/2011

  sharia4belgium deelde flyers uit in antwerpen

  Streetdawah in Borgerhout 10/12/2011

  Weet ge wat onze socialistische politiek zei over bekacem en sharia4begium??? “ohhh dat zijn vrijheidsstrijders die gesteund moeten worden tegen de strijd van Assad, dat kwam van de socialisten in het begin als antwoord..

  de Familie de Mulder heeft hemel en aarde gemoved om politiek hulp te krijgen omdat ze wisten vermoeden dat Brian naar Syria zou vertrekken, die Mama ving overal bot, zelf op het proces nu hebben ze die vrouw met de grond gelijk gemaakt HAAR GEEN KANS GEGEVEN OM ENIG WOORD TE ZEGGEN OP DIE RECHTZAAK
  !

  hier de video waar belkacem samen met Brian die toen gebrainwashed was met jejeoen zitten en openlijk het jhihadisme predikte,
  De Mama van Brian wat die vrouw niet deed om haar zoon uit de klauwen van die satan te halen, zijn zuster Bruna jeeses wat hebben die mensen te verduren gehad omdat ze hun zoon kwijtspeelden aan een terrroristen recruteerder!!!!

  IK KAN HET GODVERDOMME NIET MEER VERDRAGEN DE LEUGENS LEUGENS LEUGENS DAT UIT DIE BEKKEN VAN DIE STRONTISLAM KOMEN!!!!!!!
  KAN GODVERDOMME HET NIET MAAR AAN DIE LIEGENDE LIEGENDE LIEGENDE POLITIEK

  GODVERDOMME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ALLE BEWIJZEN ZIJN ER SPREKEN DE YOU TUBE FIMLEN NIET VOOR ZICH?????????????

  Like

  • danny zegt:

   Lijkt me over duidelijk bewijs. Dit zal de Belgische justitie toch ook wel geanalyseerd hebben, mag ik hopen.

   Like

   • Maria zegt:

    neen justitie heeft hier dit niet geanalyseerd zoals het hoort! De Mama van Brian is op zo’n opbeschofte lage manier verketterd op die rechtbank ongezien, die mocht zelfs niet aan het woord komen 😦 vergeet niet de sossen belgie dat waren vrijheidsstrijders voor hen, en alleen al dat psychopaten als deze hierboven even gaan uitleggen hoe het was zegt alles, neje ze willen die syria gangers terughalen en helpen… kan je dat voorstellen daar moorden slachten en dan naar hier halen om ze te helpen, dus als ik morgen ff over de grens naar nederland wip en daar ga moorden dan verdien ik ook een 2é kans in belgie ah ja want die syria moordenaars zijn de sukkelaars in dit proces, er was zelfs sprake om het proces nietig te laten verklaren, en het meest frappante de rechtzaak zou 5 dagen duren, enkel de eerste 2 dagen hoorden we via die liegende MSM er iets over en nu niet meer… Niets weten we meer van dat proces 😦 NIETS hoorde je er nog van en dat verontrust me

    Like

   • Maria zegt:

    vergat erbij te schrijven omdat belkacem zogezegd al zo gestigmatiseerd was via de media hij hier geen eerlijk proces zou krijgen (kun je dit geloven)… geloof mij wij lopen de tippen van onze zenuwen in dit land…ze zoeken alle mogelijke manieren om dei belkacem te verdedigen… ik geloof niet dat deze beelden ook niet getoond zijn op dat proces… vanaf het moment dat de vader Bontinck van <jejoen openlijk op tv de incompetentie aankaartte van de staatsveiligheid hoorden we niets meer over dat proces, we hebben geen flauw idee wat er daar nu gebeurd is…

    Like

  • Driek zegt:

   Wat u hier neerschrijft, beste Maria, is zeer interessant, echter tot driemaal toe al dat gevloek van u, lijkt mij onnodig. Wij dienen deze fijne site van E.J. Bron wel op een behoorlijk niveau te houden. En misschien zijn er wel lezers die zich ergeren aan uw gevloek. En er zijn nu eenmaal mensen die niet gaarne hun Schepper vervloeken.

   Like

   • Maria zegt:

    Driek je hebt gelijk maar in dit geval vanwege mega frustratie en de ontploffing toen ik las wat die psychopaat schreef ben ik door het lint gegaan… sorry daarvoor pardon…
    ik verwijs niet naar de schepper in België is dat nu eenmaal een courant scheldwoord die niet verwijst naar de Schepper zelf… ik zal erop letten om het niet meer zo te vermelden, want wss schiet dat verkeerd bij Nederlanders in het keelgat, nogmaals pardon daarvoor xx

    Like

 8. Luchtpint zegt:

  ‘Ik wil de mens in de Syriëstrijder blijven zien.’

  Ik niet meer. Ik wil vooral de gestandaardiseerde haat-robot zien die zich op dezelfde manier gedraagt en kleedt als de andere haatrobotten die van de lopende band lopen.

  Da’s veel gemakkelijker !

  Like

 9. helletocht zegt:

  Deze poseur is een verrader en collaborateur, die pronkt met zijn innige banden met de jihadkillers. Hij heeft ook nog een baan aan de Antwerpse universiteit. Uitzetten deze vette hap. P.S. In het Belgische journaal van een uur vandaag bleek dat teruggekomen jihadisten bij voorkeur een woning krijgen van de Vlaamse overheid. Er waren nog 90.000 wachtenden voor deze proleet. Hoe je het ook keert of draait, we zijn het zelf schuld. We zijn te zwak en bang.We treden niet op.

  Like

 10. Maria zegt:

  de politie die je in beeld zag was een farce…. want hij werd niet opgepakt!
  pas later wanneer massaal jongeren naar ginder trokken en openlijk via you tube beelden de horror in Aleppo toonden hoe ze trots vrouwen en kinderen vermoorden en de rest dan pas werd er actie ondernomen… om te kotsen wat die belkacem jaren en jaren heeft kunnen afbrengen!
  om te braken kotsen wat deze walgelijke man hierboven schrijft! mensenlief zo kunnen liegen…. zo’n haat tegen de Joden en Christenen openlijk op straat verkondigen, wij als wij wilden demonstreren tegen hen dat werd VERBODEN dat mocht niet!
  pfffff geloof me de echte Belgen zijn het zat net zoals jullie nu meemaken in Nederland en per dag de haat meer en meer groeit tegen deze islam en installatie ervan in onze landen gaat exploderen, van mij mag iedereen hier wonen komen werken ze zouden zelfs die boerka’s van mij mogen dragen wat interesseert ons dat als je in vrede hier wilt leven en onze wetten en democratie eert en erkent, de Orthodoxe Joden hebben ook hun speciale klederdracht, maar de Joden roepen NIET op om te gaan moorden beledigen het Christendom niet op straat…
  Pffffffff het kan zo niet meer verder blijven duren… wij stevenen regelrecht af naar openlijke oorlog tussen ons en die islam en dat is niet onze schuld, zij kwamen naar hier de 1é generatie om te werken nu de 5é generatie later roepen ze openlijk op om onze democratie om te werpen…
  En de politiek helpt hen dan nog….

  Like

  • Maria zegt:

   er loopt weer iets fout had gepost en zie niets staan dus ik herpost;
   belkacem heeft dit veroorzaakt

   http://nieuws.marokko.nl/27335/belg-in-syrie-we-mochten-allemaal-een-keel-doorsnijden/

   http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2013/06/09/oorlogsmisdaden-op-grote-schaal-door-belgische-jihadisten/

   De Antwerpse jihadisten die in Syrië en Irak vechten aan de zijde van terreurgroep IS(IS) zijn absoluut geen doetjes. Ze zijn zelfs opgeklommen tot de top van IS(IS). Zo ook Hicham Chaïb (alias ‘Abu Haniefa Al Belgiki’), voormalige lijfwacht van sharia-kopstuk Fouad Belkacem… Hicham Chaïb zou een leidende positie bekleden bij IS(IS) in het Syrische Raqqa en onderhoudt sterke banden met ‘de slachter’ Abu Waheeb. Deze man is ondermeer ‘persoonlijk’ verantwoordelijk voor een gruwelijke executie van 3 truck-chauffeurs (onschuldige en ongewapende burgers) aan de Iraaks-Syrische grens. Een filmpje van deze ‘slachting’ is op sommige websites nog terug te vinden. De Antwerpse Hicham Chaïb plaatste gisteren (11 augustus 2014) op zijn nieuw facebook profiel een foto waarop hij broederlijk staat te poseren naast ‘de slachter’ Abu Waheeb.

   (DOE COPY-PASTE OM VOLGENDE LINKS TE BEKIJKEN!!!) indien het niet lukt via hier

   http://www.liveleak.com/view?i=8d1_1398584978 (‘de slachter’ Abu Waheeb)

   http://www.liveleak.com/view?i=744_1377386471 (schokkend filmpje waarin Abu Waheeb 3 truck-chauffeurs executeert)

   EN DAN GOVERMILJARDE ONZE POLITIEK/ DIT HEEFT NIETS MET ISLAM TE MAKEN NEE ZIJ ISLAM IS EEN RELIGIE VAN VREDE…

   Onze politiekers horen thuis op oorlogtribunalen net zoals die moorden marokanen van hier die door de schuld van gepamper links konder vertrekken en nu bij ISIS zitten en de mlensheid daar uitmoordt met een barbaarsheid nooit gezien in de geschiedenis van de mensheid, tonnen en tonnen bewijs heb ik hierover…

   excusen indien het een dubbele post is maar soms gebeuren er gekke dingen wanneer je wilt posten de site loopt vast wanneer je je bericht wilt posten, mijn excusen hiervoor Heer Bron

   Like

 11. Theresa Geissler zegt:

  Eindelijk even de tijd genomen om het hele artikel grondig door te lezen:
  Tjongejonge, wat een ‘redelijke,’ ‘doordachte,’ ‘vredelievende’ argumentaties hanteert deze man; je zou er tránen van in je ogen krijgen!
  En: Nee, hoor, hij is geen gewapende-jihadsympathisant; hij is….gewoon een móslim.
  Wat dus inhoudt, dat w i j , het W e s t e n, het uiteindelijk weer allemaal op ons geweten hebben, zoals je uit zijn relaas tussen elke twee regels door kan lezen……
  En als zijn radicale broeders de tijd rijp achten om het Westen ‘te vuur en te zwaard’ te veroveren, zal hij ze niet steunen: Hij houdt ze alleen niet tegen……
  Dàt soort hypocrisie is misschien nog wel het ergste omdat het zo verraderlijk is. En omdat er nog te veel onnozelaars zijn, die er intrappen!
  In feite moesten we ze er allemaal tegelijk uit donderen: Het loont niet om nog te proberen, de goeien te onderscheiden van de kwaden.
  Islam=islam; moslim=moslim.

  Like

 12. realist zegt:

  deze wanne-be intelectueel zat vorige week in het programma “de zevende dag”
  daar zei hij dat het de schuld van de belgische staat was dat jongeren in syrie gingen gaan moorden doordat ze hier in belgie hun zin niet kregen zoals de boerka dragen bvb,
  dus moraal van het verhaal,men moet altijd de moslims hun eisen inwilligen anders ontpoppen ze zich tot moordenaars uit frustratie.

  Like

  • Maria zegt:

   waanzin he wat die kan uitkramen op de rode VRT, dus omdat ze geen sharia hier mogen hebben en boerka’s mogen dragen rechtvaardigd het dan maar om naar Syria te vertrekken om massaal mensen te gaan afslachten…. Niet moeilijk dat ze via nieuws lieten zien dat 1 op 3 in belgie psychologische stoornissen heeft en angstaanvallen en dat de Belgen de grootste pillenslikkers zijn van de aarde het gaat van kwaad naar erger met de Belgen, onlangs op nieuw wou een school naar Brussel voor excursie maar die directeur uit angst voor de constante bedreigingen van de Islam dat ze Brussel willen aanvallen lastte hij het af, op het journaal verketterde ze die man maakte hem belachelijk, tot het zover is en er een aanslag gebeurd.. wat wij hier allemaal van die rode VRT socialist moeten slikken maakt ons allen rijp voor het gekhuis! ik heb het a gezegd de Belgen hun zenuwen kunnen het niet meer aan… het gaat niet meer heeldere steden zien eruit als afghanistan, overal taliban gekleed… ik kom ook niet meer in de steden, neem geen metro of bus meer laat staan dat ik shoppingcentra’s bezoek, want is kwestie van tijd en een aanslag gebeurd was onlangs in Brussel waar een terug gekeerde marokaan van Syria 4 mensen doodschoot in dat Joods museum en onze regering lacht ons gewoon uit 😦

   Like

   • Maria zegt:

    vanaf 2008 staan we onder bedreiging lees de vertaling: van 1 van de bedreigingen onder zang… en veel weten we niet want het komt pas nu uit…
    en nu 2014 is het alle dagen bedreigingen; en wat doet de staat Belgie heeft het laagste alarm qua aanslagen, pffff niet moelijk aanhoor de horror
    en die socialisten willen hen terughalen en helpen hier??????????????????????????
    Laat dan ook ineens de seriemoordenaars vrij Dutroux en de rest hé is just hetzelfde!
    De Belgen kunnen he niet meer aan 😦

    België is bang voor aanslagen van Teruggekeerde Syrië strijders ! de tikkende tijdbommen!! .2014

    Like

 13. Maria zegt:

  wat ik niet begrijp WAAROM SLUIT FB DIE HUN ACCOUNTEN NIET? waarom sluiten ze twitter niet af voor hen, waarom sluiten ze de gsm masten daar niet uit??? zo schakel je ineens die IS en terreur af kunnen ze niet meer communiceren met elkaar, you tube juist het zelfde als je een blote tiet laat zien blokkeren ze alles maar jhihadisten ohhh neen die hun accounten van alles sluiten ze niet af, ONBEGRIJPELIJK

  Like

 14. jroam zegt:

  Enig idee wat zo’n … kost per dag als het terug in Nederland komt. Instellingen voor gehandicapten en ouderen worden gesloten onder het excuus van bezuinigen.
  Tegelijkertijd moet heel Nederland rekening houden met deze idioten en krijgen ze bij terugkomst begeleiding. Begeleiding die godverdomme van fatsoenlijke Nederlandse mensen wordt afgepakt.

  Like

 15. b. gast zegt:

  Montasser was bij Jinek en zij liet hem zijn tegenstrijdige onzin ventileren zonder enige kritische tegenspraak, dat kan ze alleen bij Buma. Respect voor monsters die Jezidi meisjes als aardappels verkopen, verkrachten en martelen, nadat ze hun hele mannelijke familie afgeslacht hebben. Wat hebben de Jezidis hen ooit aangedaan? Respect voor duivels die openlijk journalisten onthoofden. Ze zijn talloze malen erger dan Assad, de Nazi’s en de drugmaffia bij elkaar. Ze zijn de perfecte volgelingen van de duivel, er is voor hen niets te pervers, te gruwelijk. Bovendien hebben ze geen enkel idee van de wet der wederkerigheid. Als je daar respect voor op kan brengen en zelfs respect voor vraagt, ben je zelf al verloren en je morele kompas totaal kwijt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s