Homoseksualiteit en islam

Screenshot 56

(Door: vanhetgoor)

Er zijn meer overeenkomsten tussen de islam en homoseksualiteit dan men zou durven veronderstellen. De verschillen tussen bepaalde aspecten van deze twee ‘maatschappelijke stromingen’ zijn marginaal. Uiteraard zal iedereen op de hoogte zijn van het feit dat in een land als Iran homoseksualiteit bestraft wordt met ophanging. Jongens die alleen maar verdacht worden van een beetje flikkerachtig gedrag komen al aan een touwtje te hangen. Bungelend onder een hijskraan. We zullen maar zeggen; ‘s-lands wijs, ‘s-lands eer. En zo heel vreemd is dit bestraffen van homoseksualiteit nu ook weer niet, want in de meeste Europese landen zijn er in het verleden ook wetten geweest die het verboden. In Nazi-Duitsland werden homo’s naar het concentratiekamp gestuurd en zij kregen een roze driehoek opgespeld. ‘Halve’ Joden een gele driehoek, Jehova’s Getuigen een paarse en zigeuners kregen op hun beurt een bruine driehoek. Mensen met twee joodse ouders kregen zelfs twéé gele driehoeken, een gele ster dus. Soms een combinatie. Op Wikipedia is te lezen dat iemand van het joodse geloof die het Arische ‘ras’ had bevuild een ster kreeg opgespeld. Die ster bestond uit een zwarte driehoek met drie extra gele punten of een gele driehoek met zwart. Deze mensonterende logica gaat te ver om uit te leggen. Tegenwoordig weet iedereen dat Joden geen ras zijn, maar destijds gingen de Nazi’s uit van de kwaadaardige gedachte dat men het ‘zuivere’ Arische ras kon bevuilen door met een Jood of een Jodin te trouwen. Dan zou ‘vermenging’ optreden. Nu weten we dat het onzin is. Tegenwoordig zijn er alleen nog Turken overtuigd van de uit de lucht gegrepen veronderstelling dat ‘Turk’ een ras is. Want als men Turken aanspreekt op hun zwak-sociale gedrag dan wordt men al-‘ras’ voor een racist uitgemaakt!

Feitelijk was het bestraffen van homoseksualiteit onzin. Er zijn mannen die wèl willen genieten van pretentieloze en losbandige seks, maar als gevolg daarvan géén zorg willen dragen voor een volgende generatie mensen. Dat is slechts een klein héél beetje onverantwoordelijk, want de mensheid kan alleen blijven voortbestaan als er in elke gemeenschap jaarlijks kinderen bij komen. Daarom is het noodzakelijk dat er mensen zijn die kinderen verstandig en verantwoordelijk opvoeden. Voor een stabiele maatschappij is het belangrijk dat iedereen in gelijke mate of naar mogelijkheden bijdraagt. Opzettelijke kinderloosheid is dus enigszins onmaatschappelijk. Het vreemde is dat homoseksualiteit vroeger wèl bestraft werd, maar het verkeerd opvoeden van kinderen niet! Ik doel hierbij op een liefdeloze opvoeding of in een anti-sociaal milieu. En dat is in wezen nog veel erger. Kinderen moeten een groot aantal jaren worden volgestopt met eten en wijze lessen. Men moet kinderen aandacht geven en ook willen ze dure kleren en een brommer. Dat kost handen vol geld en zeeën van tijd! Als iemand zich afvraagt waarom een ‘dameskapper’ of een ‘balletdanser’ in een huis van vier ton woont en op zijn 45ste met pensioen kan, welnu, kinderen kosten dus werkelijk een fortuin! Kinderen zijn parasieten die pas het huis uitgaan als hun ouders geplukt zijn. Dan laten zij hun ouders berooid uitgemergeld en arm achter. Dat wekt afgunst op. En dat is de enige zinnige reden waarom door de eeuwen heen homoseksualiteit werd bestraft. Iets anders kan ik niet bedenken.

Tot in het midden van de vorige eeuw werden in Engeland de mannen die op andere mannen vielen vanuit de overheid tegengewerkt. Dat was officieel beleid. Als hun afwijking bekend werd dan kregen zij geen aanstelling als ambtenaar of onderwijzer etc. Die wetten zijn pas in de láte tweede helft van de vorige eeuw overal in Europa grotendeels afgeschaft. Tegenwoordig mag iedere volwassene zelf beslissen wat voor een hobby hij er op nahoudt. Althans in de beschaafde wereld, in de Arabische landen en in sommige achtergebleven gebieden in Afrika zijn er nog wetten die bepalen waar en hoe een volwassen man zijn penis in mag steken.

De islam heeft er in het algemeen geen moeite mee dat volwassen islamitische mannen erotiek beleven met kinderen, jongens of meisjes. De profeet deed dat ook. Echter, in een groot aantal islamitische landen zijn wel restricties als beiden mannen èn moslim èn volwassen zijn. Een goed voorbeeld zijn de strenge en vrome Taliban uit Afghanistan. Men hangt daar een zuivere en pure islam aan. In Afghanistan worden jonge jongens verkleed als meisje of als danseresje, na een avondje buikdansen moet dan het bed beurtelings worden gedeeld met de voltallige Afghaanse Mujahedin. In een land als Saoedi-Arabië is er geen restrictie voor een niet-moslim om door een moslimse man geneukt te worden, maar het is wel strafbaar als zowel het ‘mannetje’ als ook het ‘vrouwtje’ allebei volwassen moslimse mannen zijn. Men heeft in de Arabische wereld andere opvattingen over wat kan en wat mag. Zelf ben ik van mening dat men daar enigszins verward is, de stellingen m.b.t. de homo-erotiek zijn namelijk niet consequent. Het is allemaal niet goed doordacht, het kraakt en rammelt. Het kan geen kritiek doorstaan en het hinkt op twee gedachten. Kortom, het zijn kreupele gedachten zoals er zovéél in de Arabische wereld zijn. Ik zal dit even nader uitleggen. Seksualiteit is alleen voortplanting. Twee mensen die samen willen werken om zorg te dragen voor de komst van een volgende generatie. Alles wat betrekking heeft op de genitaliën waarbij er géén sprake is van voortplanting is erotiek! Het is absoluut geen seksualiteit! En ook hier geldt weer, het zijn de twee volwassen mensen die samen beslissen wat zij willen doen. Zo denk ik er niet alleen over, de gehele beschaafde wereld is diezelfde mening toegedaan. Twee volwassenen zijn samen aan niemand anders verantwoording verschuldigd, de mening van een derde persoon doet er niet toe. Toestemming hoeft niet te worden gevraagd. Als mensen samen willen off-road fietsen of bergbeklimmen, postzegels verzamelen of aan auto’s willen sleutelen, het is hùn eigen keuze. Het is voor veel mensen erg verwarrend, maar homoseksualiteit heeft niets met voorplanting te maken, het is dus zuiver gezien géén seksualiteit. Het is simpelweg niets meer en niets minder dan erotiek, voor de ontspanning! Erotiek is een leuk tijdverdrijf, meer niet. Echt niet! Alleen het genot telt, het zich verbonden voelen met de ander, de ontspanning! Homoseksualiteit heeft helemaal niets om het lijf, er zit geen filosofie achter en het heeft evolutionair gezien vrijwel geen voordelen. Het is niets anders dan wat het is. Overigens als iemand van mening is dat homoseksualiteit smerig is dan mag dat gewoon gezegd worden. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Het mag van mij ook een afwijking worden genoemd. De ervaring is persoonlijk, en de manier waarop wij er naar kijken dus ook. En daar komt bij dat slechts vijf tot twintig procent van de mannen en vrouwen op de wereld houdt zich er mee bezig. Mondiaal gezien ongeveer net zo veel als er mensen moslim zijn. Mainstream is dus anders, het blijft hoe dan ook marginaal. Noem het zoals je wilt. Niet dat het van belang is, maar in de Bijbel wordt de mannelijke bijligging ook omschreven als vies, een gruwel! Voor de Bijbelboekschrijver was het net zo vies als het eten van een bepaalde vissoort of vleselijke gemeenschap hebben met een vrouw die op dat moment haar maandelijkse stonde heeft. Kortom, het is niet zo belangrijk.

De islam en homoseksualiteit hebben méér met elkaar te maken dan veel mensen willen toegeven. De overeenkomst tussen homoseksualiteit en de islam is vooraleerst dat het iets is tussen twee mensen. Men wordt er niet wijzer van en men wordt er niet beter van. Het is tijdverdrijf en sommige mensen vinden het prettig. Het is een rollenspel. Het heeft geen enkel doel, het zijn betekenisloze rituelen die slechts gedachteloos worden uitgevoerd. Zinloze erotische handelingen in bed. Een man doet alsof hij de ander bevrucht, maar dat ìs natuurlijk niet zo! Er zal nooit een derde persoon ontstaan, nooit zal er een volgende generatie komen. Bij de islam is het eenzelfde situatie, men doet alsof men iets of iemand vereert, maar die ‘persoon’ bestaat slechts in de fantasie. Die denkbeeldige persoon komt nooit tot leven. De verering binnen de islam voor een verzonnen entiteit heeft  hetzelfde effect als de verering of het ontzag voor Mickey Mouse of Superman. Er komt nooit fysiek resultaat, er komt nooit een eind aan het verhaal. Alles is en blijft denkbeeldig. En het vreemde gevolg van die verering voor die denkbeeldige entiteit is dat het gepaard gaat met regels tussen twee of meer mensen. Die ‘derde’ bestaat niet echt en doet er feitelijk ook niet toe. De ene mens moet dìt doen en dan moet die ander dàt doen. Het vereren van een god is hetzelfde als het ‘bevruchten’ van een man, het is een beetje zinloos. Evolutionair gezien is het ook volslagen nonsens. En van al die losse erotiek gaat de maatschappij er ook niet op vooruit! Het is en blijft gerommel in de marge. Twee volwassen mannen spelen vader en ‘moedertje’ en hoe hard er ook gedekt wordt, er komt geen resultaat. Dat zinloze heeft de islam dus ook.

Een derde niveau van overeenkomsten tussen de islam en homoseksualiteit is de overheersing. Tegenwoordig, in de beschaafde wereld zijn man en vrouw gelijkwaardig. Niet gelijk, want elk heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Echter, géén van beiden kan zonder de ander. Het besef van de wederzijdse afhankelijkheid is eindelijk doorgedrongen. Eindelijk begrijpt de mensheid dat een vrouw zich niet kan voortplanten zonder man, en omgekeerd. Dit is dus een wederzijdse afhankelijkheid, maar geen van beiden is de baas, geen van beiden is hulpeloos of het uitgebuite ‘slachtoffer’ van de ander. Want terwijl de man werkt, kan de vrouw voor de kinderen zorgen. Dit is geen exploitatie of rechteloosheid, dit is een ieder op zijn eigen waarde beoordelen. Een vrouw alleen kan nooit voldoende tijd vrijmaken om èn voor haar kinderen te zorgen èn het nodige geld te verdienen voor haar gezin. Uitzonderingen daargelaten.

Binnen de islam is er een sterke ordening tussen wie het ‘mannetje’ en wie het ‘vrouwtje’ is. Nu spreek ik niet over een normale heteroseksuele relatie tussen een moslimse man en de vrouw van een moslim. Ik doel nu meer op de relaties tussen moslimse mannen en anderen. De moslim die het meeste van de islam afweet, voelt zich superieur aan de andere moslims. Hij is de ‘potente’ baas boven de anderen. Hij is het mannetje! De denkfout die men maakt is dat men veronderstelt dat deze moslim dus ook boven andere mannen is geplaatst. In de moslimdoctrine staat de vrouw als rechteloos wezen helemaal onderaan in de hiërarchie. De vrouw van een moslim is afhankelijk van de luimen van haar eigenaar, haar heer en meester, aan haar wordt niets gevraagd. Deze vrouw van een moslim moet zich schikken in haar lot. Soms is dat dan het vijfde niveau van overeenkomsten tussen ‘fundamentalistische’ homoseksualiteit en de islam. Ik doel hier speciaal op bepaalde extreme vormen van gelijkslachtige ‘seks’ zoals C&BT en bondage, dominantie, sadisme en masochisme (BDSM). De vrouw van een moslim heeft ook niets te vertellen, net als de onderdanige ‘bottom’ bij de homo’s, het teefje. De moslimse man ziet zichzelf als het ‘mannetje’ onder de homo’s. Al met al is de allerbelangrijkste overeenkomst tussen de islam en homoseksualiteit dat het geen enkel doel heeft. Tijdverdrijf en doen alsof! Het is maar spel!

Een opmerkelijk aspect van islam wil ik nog eens extra benadrukken, het zijn de welbekende prosternaties. Dat zijn de rituelen waarbij de moslimse man zich ter aarde werpt in de richting van Mekka. Voordat de man dit doet, moet hij zich ritueel wassen. De voeten moeten worden gewassen en ook de genitaliën. Dat laatste vergeten velen vaak te vertellen. De bips moet ook gewassen worden, want in de moskee zit men kop aan kont en ongewassen bipsen rieken. Dus zijn er regels met betrekking tot de wekelijkse wasbeurt vóórdat men op vrijdagmiddag naar de gebedsruimte gaat. Ik kan mij een parallel voorstellen met homo-erotiek. Het nut van de voetwassing zie ik nog niet zo sterk, maar er zal wel een reden zijn. Als de moslim per ongeluk een wind laat ontsnappen op weg naar de gebedsdienst dan moet de gelovige moslim vervolgens rechtsomkeert maken en zich wederom grondig wassen. De prosternaties zijn moeilijk te doorgronden. Toch zijn deze rituelen herkenbaar. Men moet gaan zitten op de grond met de onderbenen onder zich. Met de rechterhand worden de posities geteld zodat iedereen dezelfde choreografie gebruikt en alles synchroon loopt. Men moet voorover buigen en met het hoofd de grond raken, dan wijzen alle kontjes naar omhoog. Deze positie wordt in kringen van homoseksuelen ‘op zijn hondjes’ genoemd. En dat is exact wat men er mee wilde aangeven, de ondergeschiktheid. De moslimse man wordt op zijn onderdanige plaats gezet door hem geritualiseerd de positie te laten aannemen van ‘het vrouwtje’ of ‘het teefje’ in de homoseksuele erotiek. Wekelijks zijn er dus vele honderdduizenden moslimse mannen die niet door hebben dat er met hen een spel wordt gespeeld. Zij spelen ‘homootje’ omdat iemand dat wel grappig vond. En dan nog wil men blijven volhouden dat de Heilige Profeet van Allah geen gevoel voor humor had! Die prosternaties hebben niets met geloof te maken. Men wilde kijken hoe ver men kan gaan met iemand vernederen. Enkel met als doel de onderdanigheid op de proef te stellen. Op zich is dat natuurlijk een goede grap, maar ik weet niet of men er nog om kan lachen als men eenmaal door heeft waar die prosternaties eigenlijk het symbool voor zijn!

De ‘fundamentalistische’ homoseksualiteit en de islam zijn beide in zelfde mate marginale maatschappelijke stromingen. Tachtig procent van de wereldbevolking interesseert het geen bal! Vrijheid blijheid! Ze doen maar! Het wordt pas kwalijk als er onschuldigen of buitenstaanders bij betrokken worden. Dan wordt het onwenselijk en vervelend. Het wordt hoog tijd dat men de ongewenste uitwassen van de islam eens gaat bestraffen, net zoals dat met andere vormen van misdaad ook gebeurt. Want dat is nu het hele punt van de islam. Als twee homoseksuele mannen samen wat willen doen dan is dat hun recht. Maar als één van de twee niet wìl of niet meerderjarig is dan heet dat verkrachting of misbruik. Als een moslim en zijn vrouw steeds maar weer het rollenspel van de ‘stoere’ overheerser en de domme slavin willen spelen dan is dat hun persoonlijke vrijheid tot expressie. Laat ze er gelukkig mee zijn, ik hoop alleen dat ik niet hoef mee te kijken! De vrijheid om zich liederlijk te gedragen, hebben ze bij elk aspect van hun leven. Maar als er een kind bij betrokken is of als de vrouw niet wil, dan is dat geestelijke mishandeling! En die mishandeling moet normaal worden bestraft. Volgens de bestaande wetten en zonder uitzondering. De beweegreden van een feit is hier dus de enige bepalende factor van de strafbaarheid. Het is dus niet zo dat ik oproep tot strafbaarstelling van de islam zoals vroeger ook homoseksualiteit an sich strafbaar was. Maar het beschadigen van kinderen moet ophouden. Een islamitische opvoeding is gewoon kindermishandeling. Onrecht tot een deugd verheffen moet stoppen.

Door:
vanhetgoor
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

9 reacties op Homoseksualiteit en islam

 1. Monalisa zegt:

  Nou wort het gevaarlijk onderwerp, overal zitten deze mensen bij ons en bij hun ook.kijk naar die boot vol met islamieten van homo’s. en lesbo’s.in adam de gay parade.

  Like

 2. windwens zegt:

  Prosternaties jammerlijk blijf ik vinden dat ze dit woord ook weer eens hebben gekaapt voor het wezenloze geloof Islam,kunnen deze creepy lui niet eens zelf wat verzinnen in plaats van allerlei zaken verzamelen die andere bedacht hebben. Ik kan werkelijk buiten dat Mo de nul zou hebben uitgevonden niets bedenken wat ze zelf uitgevonden of bedacht hebben.

  On topic of het nu erotisch of seksueel gedrag is wat deze lui bezigt, ze zullen altijd blijven ontkennen dat homoseksualiteit bij hen voorkomt. Terwijl er bijvoorbeeld genoeg studie materiaal is dat van Marokkanen bekend is dat daar nog meer homoseksualiteit voorkomt dan bijvoorbeeld hier in Nederland.Alleen dit gegeven zegt al iets over de dubbele moraal van het geloof waar men mee leeft als een boek je opdraagt te zijn wie je ben, kan je dan ooit zijn wie je bent.

  Like

 3. Tom Hendrix. zegt:

  Interessant artikel meneer van de Goor. Maar geloof maar dat de moslims in Nederland, deze tekst niet haram zullen vinden.

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Nou, Mijnheer van het Goor, U had wel weer een uitgebreide verhandeling met een héleboel woorden nodig om op die éne, overigens zeer terechte slotconclusie uit te komen!
  Islamitische opvoeding is mishandeling, ja. En niet alleen door de bijkomende erotiek, hoewel die er natuurlijk een extra lugubere dimensie aan toevoegt: Ook zónder dat aspect zou het mishandeling zijn. In vroeger tijd, zogezegd vanaf de oertijd tot niet meer dan zo ’n 60, 70 jaar terug zweemde de westerse opvoeding trouwens ook daartoe. De oorzaak daarvan was gelegen in de scheve, patriarchale machtsverhoudingen, die de zwakste -het kind- automatisch onder aan de pikorde deden bungelen, speelbal van praktisch alle boven hem gestelden. Vanzelfsprekend heeft de islamitische opvoeding die nog iets sterker: Immers, als binnen die ideologie iedereen als ‘werktuig van allah’ fungeert, dan geldt dit voor het kind dubbel: werktuig van allah èn daarnaast werktuig van de overige werktuigen.
  Vandaar, dat islamitische moeders hun eigen kinderen zonder gewetensbezwaren in bomgordels hijsen, natuurlijk: Daarvoor wordt het kroost op de wereld gezet……Onder andere, althans.
  Nou is het aspect van de erotiek, dat er dan ook nog eens bij komt kijken, in de westerse maatschappij ook nooit helemaal afwezig geweest, maar men kan tenminste stellen, dat het in de Joods-christelijke samenleving altijd wèl scherper is veroordeeld dan binnen de islam,, waar men -onuitgesproken- gerechtigd is om met zijn ‘bezit’ te doen wat men wil. Erotiek met kinderen is zonder meer pervers en aldus viert de perversie binnen de islam per definitie hoogtij. Onuitgesproken, zoals gezegd, maar onmiskenbaar.
  Echter niet omdat de islam een satanisch geloof zou zijn, zoals sommigen zich nu wel weer zullen haasten te beweren, want dit alles geschiedt volgens de moslims wel degelijk uit naam van hun Gód -allah- en vanuit een aspect, dat het satanisme juist níet verlangt: Onderwerping. Absolute onderwerping…….

  Like

 5. Fred Sevriens zegt:

  Wat betreft homoseksualiteit verkondigt dit artikel de grootst mogelijke onzin. De schrijver weet niet waar hij het over heeft en doet verstrekkende uitspraken die nergens op gebaseerd zijn, behalve op zijn eigen bekrompenheid. Onder het mom van leven en laten leven worden homoseksuelen tot nutteloze (zelfs asociale) mensen gedegradeerd en worden hun normale menselijke behoeften (die 100% gelijk zijn aan die van heteroseksuelen) geheel miskend. Schandelijk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s