De diversiteit van de islam?

Screenshot 5

(Door: Robert Spencer – Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Robert Spencer is directeur van Jihad Watch en auteur van de New York Times bestsellers ‘The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades)’, [De politiek incorrecte gids naar de islam’ (en de kruistochten)] en ‘The Truth About Muhammad’[ De waarheid over Mohammed]. Zijn laatste boek, ‘Arab Winter Comes to America: The Truth About the War We’re In’ [De Arabische Winter komt naar Amerika: De waarheid over de oorlog waarin wij ons bevinden], is nu beschikbaar.

Pas dertien jaar na 9/11 heeft de opschudding die Bill Maher/Ben Affleck hebben veroorzaakt, de media impasse, die een open discussie over de vraag of de islam een bij uitstek gewelddadige religie is, doorbroken en eindelijk die vraag in het heersende publieke debat gebracht. De mainstream media en de linkse intelligentsia, die erg van slag gebracht zijn door de afvalligheid van Maher, dekken zich in met een serie artikelen over hoe Maher ongelijk heeft, dat hij onwetend en onverdraagzaam en per slot van rekening alleen maar een komediant is – met inbegrip van een column in de ‘New York Times’ van Nicholas Kristof (een kleine speler in de knokpartij tussen Maher en Affleck), die voorspelbaar is getiteld “De diversiteit van de islam”. De roemrijke diversiteit van de islam is natuurlijk iets wat we allemaal geacht worden te erkennen en te vieren, op straffe van beschuldigingen van ‘islamofobie’ en ‘fanatisme’.

Voor linksen en islamitische racisten is het een doodzonde om de ’essentie’ van de islam weer te geven – dat wil zeggen, durven te suggereren dat die in feite iets specifieks leert en voor iets specifieks staat. Het is nog erger om iets te zeggen dat misschien iemand de indruk kan geven dat de islam één geheel vormt en dus niet divers is. De elites van de politiek en de media dringen erop aan dat we de islam moeten zien als een geweldig diverse, veelzijdige zaak – zolang we niet iets fluisteren wat erop neerkomt dat die diversiteit massamoordenaars en verkrachters bevat, die handelen in overeenstemming met de algemeen geldende opvattingen over wat zijn teksten en leerstellingen zeggen.

Eén tegenstrijdigheid [van de vele tegenstrijdigheden] bestaat hieruit dat de islam in werkelijkheid een van de minst diverse entiteiten op de planeet is. Een paar jaar geleden kwam ik een groepsfoto van een topontmoeting van Zuidoost- Aziatische overheidsfunctionarissen tegen. De Vietnamese, Thaise, Laotiaanse, Cambodjaanse, Birmese en Chinese functionarissen hadden allemaal inheemse namen; de Maleisische en Indonesische ministers hadden namen als Mohammed en Abdullah – namen die inheems in heel Arabië zijn. Degenen die zich tot de islam bekeerd hebben, geven over de hele wereld een beetje van hun culturele diversiteit op door een Arabische naam aan te nemen en in veel gevallen voelen zij zich gedwongen om de jurk van een Arabier uit de zevende eeuw aan te trekken. Dit is geen diversiteit, het is homogeniteit. Ook is er, ondanks de vele beweringen van het tegendeel, geen opvallende diversiteit in de interpretatie van de islamitische wet, de sharia. Waar in de hele wereld vandaag de dag de sharia volledig wordt toegepast, van Soedan tot Saoedi-Arabië tot aan Iran, ziet die er grotendeels hetzelfde uit: de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt, vrouwen en niet-moslims worden basisrechten ontzegd, afvalligen van de islam worden verstoten of zelfs gedood, ‘ketters’ en ‘godslasteraars’ worden door gerechtelijke instanties en/of door lynchende bendes opgejaagd. De vier belangrijkste soennitische scholen van de islamitische jurisprudentie zijn het eens over 75% van alle uitspraken, en die zaken waarover ze van mening verschillen, staan niet centraal in het islamitische geloof of in de praktijk ervan.

Toch neemt de diversiteit van de islam een sleutelpositie in het liberale zangboek in, en Kristof vertolkt die dapper in de ‘Times’ van afgelopen woensdag. Het doel is natuurlijk om de bewering van Affleck te onderbouwen dat het ‘oppervlakkig’ en ‘racistisch’ is om te suggereren dat er iets bij uitstek gewelddadig is aan de islam – ‘nou ja, er zijn van die jihad-terroristen, ja, maar de hele zaak is zo divers, begrijp je’.

Kristof probeert dit te illustreren door te beweren dat “historisch gezien de islam niet bij uitstek intolerant was, en dat die aanvankelijk de status van vrouwen verhoogde”. Dit is een veel voorkomende mythe; dat Kristof die opnieuw in omloop brengt, betekent dat hij zich hiervan niet bewust is of dat hij de onaangename feiten van de geïnstitutionaliseerde onderdrukking die in ‘dhimmitude’ ligt besloten, die tot de gewelddadige onderdrukking van religieuze minderheden in de islamitische wereld heeft geleid totdat die in het midden van de negentiende eeuw werd afgeschaft, niet onder ogen wil zien.

Maar hoe zit het met het tolerante, pluralistische al-Andalus? De filosoof Maimonides, een Jood die een tijd in het islamitische Spanje heeft gewoond en vervolgens vluchtte uit dat zogenaamde tolerante en pluralistische land, merkte op:

“Jullie weten, mijn broeders, dat God ons vanwege onze zonden te midden van dit volk heeft geworpen, het volk van Ismaël, dat ons zwaar vervolgt, en dat manieren bedenkt om ons te schaden en om ons te vernederen …. Geen natie heeft ooit Israël meer kwaad gedaan. Niemand heeft het onteren en het vernederen van ons kunnen evenaren. Niets is in staat geweest om ons zo te verlagen als zij dat hebben gedaan … Wij hebben hun opgelegde vernedering verdragen, hun leugens en absurditeiten, die het menselijk vermogen om te verdragen te boven gaan.”

Kristof vervolgt dit wensdenken met een ronduit bizarre zin: “Wie op zoek is naar de geschiedenis, zelfs die van de 20e eeuw, zou niet voor de islam kiezen als het om een  bloeddorstige religie gaat; het waren het christelijke/nazistische/communistische Europa en het boeddhistische/taoïstische/ hindoeïstische/atheïstische Azië die alle records op het gebied van massamoord braken”. “Christelijk /nazistisch/communistisch”? “Boeddhistisch/ Taoïstisch / hindoeïstisch / atheïstisch”? Deze samenvoegingen maken het argument van Kristof volstrekt onsamenhangend. De islam is geen ‘bloeddorstige religie’, maar het “christelijke / nazistische / communistische Europa” is dat wel? Is het “christelijke/ nazistische/ communistische Europa” een religie? Bestaat er zoiets?

De echte vraag is of de islamitische leer bij uitstek ‘bloeddorstig’ is, in tegenstelling tot de “christelijke / nazistische / communistische” leer of net gelijk wat. En op deze manier pakt Kristof die kwestie aan: “Zo is het ook waar dat de koran passages heeft waarin geweld toegejuicht wordt, maar die heeft de Bijbel ook, waarin over God verteld wordt dat hij opdracht geeft tot genocide, zoals die tegen de Amalekieten”. Kristof vermeldt niet dat deze opdracht  niet ongelimiteerd is en voor alle gelovigen geldt (zoals die is te vinden in de koran), maar eerder een specifieke richtlijn is, die aan Saul wordt gegeven en die bedoeld is voor slechts één groep, de Amalekieten. Als je noch Saul noch een Amalekiet bent, dan geldt dat niet voor jou. Ook  kan Kristof geen enkel voorbeeld aanvoeren van een Jood of een christen die een daad van geweld pleegt en die rechtvaardigt door te verwijzen naar de opdracht die gegeven wordt tegen de Amalekieten.

Evenmin vermeldt Kristof dat noch het Jodendom noch het christendom, in welke vorm dan ook, nu of ooit ook maar doctrines hebben gehad die gelijk zijn aan de islamitische doctrine dat de moslimgemeenschap “oorlog moet voeren tegen Joden, christenen en aanhangers van het zoroastrisme …  totdat ze moslim worden of anders de belasting voor niet-moslims betalen”(‘Umdat al-Salik 09.8). Het citaat komt uit een handboek van het islamitisch recht, dat goedgekeurd is door het meest prestigieuze en invloedrijke instituut van de soennitische islam, al-Azhar, dat in overeenstemming is met “de praktijk en het geloof van de orthodoxe soennitische gemeenschap”.

Ik daag Nicholas Kristof uit om een citaat uit een gezaghebbende Joodse of christelijke bron aan te halen die te vergelijken is met al-Azhar en die een beroep doet op de gelovigen om oorlog te voeren tegen de niet-gelovigen en die te onderwerpen. Dat doet hij niet in dit artikel; in plaats daarvan besteedt hij de rest van zijn artikel aan het vertellen van anekdotes over niet-moslims, die schurken waren, en moslims, die prachtige mensen waren, wat helemaal niets bewijst over de leer van de islam en of die het vermogen bezit om de gelovigen tot geweld aan te zetten. De mensen hebben allemaal verschillende invloeden en prioriteiten; het bestaan van christelijke schurken en islamitische helden maakt niets duidelijk over het christendom of de islam, tenzij hun acties betrekking hebben op de leerstellingen van hun geloof; Kristof doet daartoe geen poging.

Kristof trekt conclusies door te stellen dat “er geen grote kloof tussen religies bestaat, maar tussen intolerante fanatici van een traditie en dat de grote aantallen fatsoenlijke, vreedzame gelovigen daarom te vinden zijn in elke traditie”. ‘Times”- lezers, die deze klinkende zin met tevredenheid lezen bij het drinken van hun kopje koffie in de ochtend,  pauzeren ongetwijfeld niet om Joodse of christelijke intolerante fanatici te noemen die een massamoord hebben gepleegd op de schaal van 9/11 en die rechtvaardigden door te verwijzen naar hun [heilige] geschriften. Dat zijn alleen maar details. De islam is divers, de islam is vreedzaam en hardnekkige sceptici kunnen altijd tot zwijgen worden gebracht met kreten als ‘Tim McVeigh’ en ‘de Kruistochten’, terwijl de grote mars van tolerantie en diversiteit vol vertrouwen voortgaat.

Bron:
www.frontpagemag.com
Auteur: Robert Spencer

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

12 reacties op De diversiteit van de islam?

 1. jitskesez zegt:

  Btw. ik heb een Companion Study Bible en bij “Amalek and Midian” staat de aantekening, dat is Mecca en Medina.

  Like

 2. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  They are all one Amalekite. I mean Islam.

  Like

 3. Infidel Pride zegt:

  Het verrotte is dat die tactiek van o.a. N. Kristof (mind control/brainwashing) ook nog werkt.
  Vooral op nujij.nl
  “Ja maar de Kruistochten of de Inquisitie dan? Of de IRA…?”
  Gek wordt je van die onwetende kontlikkers van die (gematigde) moslims.

  Like

 4. Henk.V zegt:

  En ook uit dit artikel van Robert Spencer blijkt andermaal dat de moslims en hun dhimmi’s elkaar volledig bijvallen ,zeker in dit opzicht: over de islam mag NIEMAND kwaadspreken, want deze ideologie is goed en nergens schuldig aan
  Dhimmi Nicholas Kristof geeft daarvan andermaal een duidelijk voorbeeld dat ons maar al te bekend voor komt.
  Als je al een bepaalde vorm van kritiek op de ideologie hebt, dan MOET je tegelijkertijd MINSTENS zoveel kritiek op andere religies hebben, zodat de islam er alsnog gunstig bij afsteekt.
  En zo houdt men het wiel van de verleugening van het westerse denken volop draaiende.
  Wat er moet gebeuren met degenen die de westerse wereld onmetelijke schade toebrengen, omdat zij de leugens opzettelijk verkiezen boven de aantoonbare waarheid, hoef ik hier niet meer te herhalen.
  Links denken en culturele ZELFHAAT, twee symptomen van de meest dodelijke ziekte waaraan onze maatschappij lijdt.
  Wij MOETEN die twee aspecten zien uit te roeien, als we onze maatschappij weer gezond willen krijgen..

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Als we er alleen maar in slaagden, één van de twee, het linkse denken, uit te schakelen, Henk, dan was de zelfhaat automatisch verdwenen.
   Die twee symptomen zijn niet los van elkaar te zien, maar de wortels zijn gelegen in het eerste.

   Like

  • M.A.L. Sion zegt:

   Links denken en Zelfhaat zijn dus de aspecten die uitgeroeid moeten worden.
   Lauw kans. De bezitters van deze onaangenaamheden zijn tot op het bot geïndoctrineerd en als gevolg daarvan onwrikbaar in hun overtuiging.
   Vooral de linksen zijn er rotsvast van overtuigd dat ze juist het goede voor hebben met de mensheid. Een rode roos uitdelen ten teken van de goede bedoelingen.
   Noodgedwongen zullen we dus niet de aspecten aan moeten pakken maar de dragers van dit kwaad. Het heeft geen zin om deze mensen te haten want ze weten niet beter. Het moet hen onmogelijk gemaakt worden om nog meer ellende te veroorzaken. Ze moeten zsm uit hun sleutelposities ‘geschopt’ worden.
   We moeten klaar staan om hun plaatsen in te nemen want de samenleving moet wel door kunnen draaien.

   Like

  • windwens zegt:

   Ja Henk en de laatste zin de de moeilijkste opgaven omdat men jaren en jaren is gebrainwashte dat deprogrammeren kost tijd wat we eigenlijk niet hebben.

   Like

 5. luckybee zegt:

  Lees uit de koraan alle Medina predikkingen,dat Islam niets anders is als een religie van de dood.
  Dat Allah niemand anders is als Durga of Kali de vrouw van Shiva de vernieler.
  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm
  Daar om haar haat tegenover alle vrouwen. Ze wil als enige door mannen worden aanbeden.

  Like

 6. Jan zegt:

  Wat ISIS niet mag, mag Arabistan wel:

  Saoedi-Arabië laat man kruisigen omdat hij de waarheid sprak over de Saoeds, de intense corruptie en onderdrukking van minderheden.

  Saudi Arabia sentences reformist Shiite cleric to ‘crucifixion’

  Nimr Baqer al-Nimr, a reformist cleric, has repeatedly called for an end to corruption and discrimination against minorities. He has a wide following, particularly among young people in Saudi Arabia’s Eastern Province, home to most of the country’s minority Shiites, who are considered heretics by the Sunni-ruled government.

  After being imprisoned for nearly two years, al-Nimr appeared in Riyadh’s Specialized Criminal Court Wednesday with his lawyer and two brothers. Charged with terrorism offences and “breaking allegiance to the king,” the judge upheld the country’s harshest sentence — “crucifixion” — where the decapitated body is publicly displayed. His brothers were reportedly detained after the sentencing.
  ..
  http://www.thestar.com/news/world/2014/10/15/saudi_court_sentences_highprofile_shiite_cleric_to_death.html

  Like

 7. Joshua zegt:

  De diversiteit van de islam is gelijk een leugen,zelf de agressor uithangen en een ander de schuld in de schoenen schuiven.

  Like

 8. Pingback: BOINNK!!! | De islam in vraag stellen…………!

 9. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 4) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s