Het Marokkanenprobleem: waarom deugen Marokkanen niet?

Screenshot 15

(Door: Hafid Baouzza)

Waarom deugen Marokkanen niet? Anders gezegd: waarom willen Marokkanen in Nederland niet deugen? Marokkaanse volkswijsheid wijt dit aan de aard van de Marokkanen zelf. ‘El-marokkaan fimmaa kaan’, hetgeen zoveel wil zeggen als: ‘Waar de Marokkaan maar is (hij blijft hetzelfde.)’

Volkswijsheid is gekeuvel tijdens het hout sprokkelen en kindergetroost voor vragen die ouders niet beantwoorden kunnen – voor de rest heb je er weinig aan om te overleven. Uit deze spreuk spreekt desondanks een zelfdeprecatie die Marokkanen niet aan de dag lijken te leggen wanneer het gaat om het Marokkanenprobleem. Zelfs de Marokkaanse ontkenners van het Marokkanenproblemen geven geen blijk van zo’n zelfkritiek. Het is de schuld van de omgeving, van de sociaaleconomische omstandigheden, uitsluiting, gebrek aan s-s-s-stag- nee, niet stagnatie, ik wil zeggen stageplekken.

Lees verder>>>
(h/t Jan)
Post online

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Verrijking", Islam, Marokkanen, Nederland. Bookmark de permalink .

48 reacties op Het Marokkanenprobleem: waarom deugen Marokkanen niet?

 1. dutchess43 zegt:

  ‘De enige reden dat Marokkanen niet deugen is omdat ze in Nederland de mogelijkheid hebben om niet te deugen’
  Een waarheid als een koe, waar helemaal niks aan toegevoegd kan worden.

  Like

 2. Monalisa zegt:

  “HEB EEN HEKEL AAN MENSEN DIE NIET DEUGEN!”

  Like

 3. leefbarbaar zegt:

  Marokkanen deugen alleen in de ogen van Marokkanen. Wij zien ze als hinderlijke veelplegers, zij zien zichzelf als Strijders van de Islam. Ze deugen dus wel op hun manier; het zijn goede moslims. Dat ze hier wonen, dat is het echte probleem. En daar moeten we wat aan doen, liefst nog voor er weer een bejaarde in elkaar geslagen wordt om z’n pincode of een trein wordt opgeblazen.
  Of ze dan wel of niet deugen moet het probleem van Marokko zijn en blijven.

  Like

 4. Monalisa zegt:

  “HEB EEN HEKEL AAN MENSEN DIE NIET DEUGEN!”

  Criminele Marokkaanse jongeren moet je mét hun ouders terugsturen naar hun thuisland, vindt professor Bob Smalhout. Daarvoor zijn die dubbele paspoorten juist een uitkomst. Ook allochtonen die zich niet langer thuis voelen in Nederland, zijn beter af in hun eigen land.
  Door: Pauline Weseman
  Professor Bob Smalhout zit barstensvol kritiek op de islam en de criminele Marokkaanse jongeren die het verpesten voor de grote groep die het wel goed doet. Smalhout brengt zijn kritiek met de grootste vanzelfsprekend en verontwaardiging, met de voortvarendheid van een stand-up comedian. Maar zijn uitspraken zijn allerminst grappig bedoeld. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen over doodgereden tasjesdieven, beroofde en doodgestoken autochtonen. Zo kennen we deze gepensioneerde arts – die nog steeds zeventig uur per week werkt – ook van zijn wekelijkse column in De Telegraaf.
  Oplossingen bedenken voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, blijkt een stuk ingewikkelder. Steeds brengt Smalhout vooral de grote boosdoeners ter sprake. Zo is daar het “waardeloze toelatingsbeleid van Nederland” dat “hele volksstammen analfabeten” heeft binnengelaten en nog steeds binnenlaat “die alleen de weg naar het uitkeringenbureau kennen”. Overbevolking in dit kleine land ziet Smalhout als een ander groot probleem. “Zet vijftig lieve konijntjes in een hok, die slachten elkaar ook af.” De opvoeding, of liever gezegd: het gebrek daaraan, is een ander probleem. De schuldigen hierin zijn de tweeverdieners die geen tijd meer hebben om hun kinderen sprookjes vol zedenlessen voor te lezen, waardoor normen en waarden verwateren. Met name ouders van Marokkaanse jongens krijgen het ervan langs. Ouders die na 35 jaar nog geen woord Nederlands spreken, zich niet hebben aangepast aan de samenleving, waar de vrouw zich koest moet houden en door geen man, ook geen arts, aangeraakt mag worden. Hun dochters leren hard en doen het “fantastisch”, maar hun zonen worden gezien als “aankomende mannen die respect eisen vanaf hun tiende en dan geen pak slaag meer kunnen krijgen”. Het grote euvel bij Marokkanen is dat “wij de slechtste elementen hebben gekregen: uit de achterstandgebieden van Marokko”.
  En daar is boosdoener islam, een “starre, jonge godsdienst met agressieve trekken die vrouwen en homo’s onderdrukt, en niet-moslims – ‘wij dus’- ziet als vijanden die zich ‘zedeloos kleden en gedragen’”. Hier legt Smalhout de oorzaak bij slecht ingeburgerde imams en het islamitische onderwijs. Zij verkondigen een islam dat 2500 jaar achterloopt op het christendom.
  2500 jaar? Het christendom is toch pas 2000 jaar oud?
  “Ja, maar het christendom is een voortzetting van het jodendom. De islam is een jonge godsdienst die veel van deze godsdiensten overnam. In het Oude Testament werden zedelozen ook uitgeroeid. Christenen hebben de vreselijkste dingen gedaan. Wij zijn daar overheen gegroeid.”
  Het is een kwestie van er overheen groeien bij de islam?
  “Ja, de islam moet volwassen worden en moderniseren. Probleem is dat veel imams hier niet hoog opgeleid zijn, primitieve preken houden over hoe je vrouwen moet slaan en homo’s moet behandelen. Ze moeten vrouwen niet zien als een lustobject of kinderfabriek. Dat soort imams moet het land uit en die flauwekul maar in het Rifgebergte uitslaan. Imams hier moeten Nederlands spreken, een behoorlijke opleiding hebben, de Westerse normen en waarden kennen. Op den duur zal de islam veranderen, maar dat duurt lang en vergt veel botsingen.”
  Veel autochtone Nederlanders vinden dat Nederland hun thuis niet meer is en vertrekken mede daarom massaal naar het buitenland. Wat vindt u daarvan, waar ligt de oorzaak?
  “Het is jammer en krankzinnig als je je eigen land verlaat. Maar ik kan het me levendig voorstellen. Dat komt omdat we vergeleken met de rest van Europa procentueel de meeste immigranten hebben gekregen en zelf te weinig kinderen krijgen om de bevolking constant te houden, Moslims planten zich vier keer zo snel voort. Als het zo doorgaat, is over vijftien jaar de helft van de bevolking islamitisch.”
  Hoe kunnen we voorkomen dat autochtonen wegtrekken?
  “We moeten aan de andere kant beginnen, bij het toelatingsbeleid van allochtonen. Dertig jaar geleden had de overheid toelatingseisen moeten stellen, zoals Australië dat bijvoorbeeld doet. Je moet de taal spreken, werk hebben, een vak beheersen en financieel onafhankelijk zijn. Nu hebben we hier de slechte elementen die het verpesten voor de rest. Met de vele andere allochtonen als Chinezen en Spanjaarden hebben we nooit problemen. Die mensen hebben zich namelijk voortreffelijk aangepast, een goede opleiding gevolgd. Ze spreken vlekkeloos Nederlands. Ze onderhouden hun cultuur en taal, maar lopen ons er niet mee voor de voeten.”
  De ‘slechte elementen’ zoals u ze noemt, zijn hier nu eenmaal. Hoe kunnen we zorgen voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt?
  “Je moet de slechte elementen eruit gooien én hun ouders die daar geen flikker aan hebben gedaan. Als jongens zo disfunctioneren dat ze de buurt terroriseren, moeten daar strenge straffen op staan.”
  Velen zijn hier geboren, dus van terúggaan is geen sprake.
  “Met een dubbel paspoort blijven ze altijd Marokkaan. Ik weet niet waarom Wilders zoveel bezwaar maakt tegen dubbele paspoorten, want juist met die paspoorten kun je ze altijd terugsturen.”
  U had zelf een joodse vader en u verloor vrijwel al uw joodse familieleden in de oorlog. Ziet u overeenkomsten tussen hoe joden toen en Marokkanen nu worden behandeld?
  “Ik zie geen enkele overeenkomst. Joden waren volledig geïntegreerd. Het waren keurige burgers die zich nooit misdroegen, terwijl een groep Marokkaanse jongeren niets anders doet dan zich misdragen.”
  Joden werden destijds als zondebok gezien en uitgespuugd. Gebeurt nu niet hetzelfde met vele Marokkanen?
  “Nee, dat vind ik niet. In principe mag niemand worden uitgespuugd. Ik vind alleen dat Marokkanen die zich hier niet als gast gedragen het land moeten verlaten.”
  Er is ook een groeiende groep allochtonen die zich hier niet meer thuis voelt en uit zichzelf naar Marokko of Turkije vertrekt. Wat vindt u daarvan?
  “Ik vind dat niet jammer. Ik kan me voorstellen dat ze zich cultureel meer verbonden voelen met hun land, zoals wij ons altijd Hollander blijven voelen.”
  Een van de genoemde redenen is dat ze zich met de nek aangekeken voelen en vijandig benaderd voelen door mensen als Geert Wilders en zijn aanhangers.
  “Het zou best kunnen dat wij niet zo vriendelijk staan tegenover Marokkanen. Driekwart van de gevangenissen zit vol met Marokkanen, de rest is aangevuld met Antillianen. Wilders is een van de weinige Kamerleden die weet waar hij over praat. Hij haat geen allochtonen, hij ergert zich aan mensen die zich misdragen. Hij zou een uitstekend figuur zijn om deze samenleving vorm te geven.”
  Waarom denken mensen dan dat hij discrimineert?
  “Omdat hij tegen de multiculturele samenleving is en vindt dat Marokkanen milder beoordeeld worden dan autochtonen. De vrouw die de Marokkaanse tasjesdief doodreed (In de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost in 2005, PW) werd als moordenares neergezet. Ze had geen leven meer. Over de scooterbestuurder die het overleefde en het feit dat zij al zo jong volleerd crimineel waren, werd niet gepraat.”
  Wat vindt u van het idee van minster Ter Horst (Binnenlandse Zaken) om maatschappelijke spelregels voor goed burgerschap op te stellen, via een landelijke discussie. Zou dat helpen?
  “Welnee. De maatschappij zit vol met dit soort initiatieven.”
  Wat werkt dan wel?
  “Mensen moeten gewoon weer worden opgevoed. Het komt uiteindelijk neer op onderwijs en opvoeding. Het onderwijs is in Nederland veertig jaar verwaarloosd, alles moest gelijkwaardig en vrijblijvend zijn. Marokkaanse jongeren luisteren alleen naar autoriteit. Een leraar die zijn vak beheerst hoeft zich niet autoritair te gedragen, hij is een autoriteit van zichzelf. Door kennis dwing je respect af.”
  Kan de islam daar een rol in spelen?
  “De islam kan geen meerwaarde bieden. De positieve dingen in de islam hebben wij zelf al in huis met het jodendom en christendom. Ze zijn verwoord in de bijbelse wetten: ‘Je zult God liefhebben met je gehele ziel, lichaam en verstand en je naaste als jezelf’. Dat geldt ook in de islam.”
  Publicist Paul Scheffer en andere opiniemakers duiden op het belang dat Nederland op zoek gaat naar een nieuw wij, een nieuwe identiteit. Deelt u die mening?
  “Helemaal niet. Degenen met wie we een probleem hebben, zijn degenen die zich moeten aanpassen. Wij hoeven ons niet aan hen aan te passen. We moeten proberen onze medemens als gelijkwaardige te beschouwen én we moeten altijd een hekel hebben aan mensen die niet deugen. Ik denk niet in termen van wij-zij. Orthodoxe islamieten zijn degenen die ons – de ongelovige honden – zien als ‘zij’.”
  Past u zich weleens aan aan moslims?
  “Ja. Tijdens de vastenmaand ramadan hield ik altijd rekening met moslims in mijn gemengde medische staf. Dat waren goed opgeleide, ontwikkelde mensen die koranvoorschriften met een flinke schep zout namen en geen handen afhakten. Ik zorgde ervoor dat ze geen uitputtende werkzaamheden hoefden te doen en vroeg collega’s om hun broodjes buiten hun zicht te eten. Ik kan het wel waarderen als iemand zich houdt aan religieuze principes en daar dingen voor opoffert.”
  Wat is voor uzelf het ultieme thuisgevoel?
  “Gewoon hier. Thuis, waar ik alles ken. Ook op vakantie wil ik niet met een latent schuldgevoel nieuwe dingen moeten ontdekken. Ik kom meer dan zestig jaar op Terschelling en ken daar iedere straatsteen.
  Er is thuis veel veranderd. Dat is lastig. Mijn vrouw woont sinds december in een verpleeghuis omdat het niet meer mogelijk was om haar – ze heeft Alzheimer – thuis te verzorgen. Je mist vooral je maatje; in zestig jaar huwelijk heb je veel meegemaakt samen. Nu zit ik daar in een mooi huis met een grote tuin en twee honden, maar je bent alleen. Gelukkig heb ik goede mensen om me heen. De schrijfster Nanda van der Zee woont in een huisje op mijn terrein. Ze schreef een biografie over me en is gebleven. Ze kookt en zorgt voor me, we bespreken de dingen van de dag. En gelukkig heb ik mijn werk.”
  Voelt u zich thuis in Nederland?
  “Ik vind Nederland niet meer zo vreselijk veilig, door de toegenomen criminaliteit en beledigingen. Maar áls ik Nederland verlaat, zou dat alleen zijn vanwege de belastingen. Wat moet ik in het buitenland? Golfen of in de zon zitten? Nee hoor, als je wilt werken kun je vanwege de taal het beste in je eigen land terecht.”

  Like

  • peterselie1 zegt:

   Goed zo Monalisa laat het maar duidelijk zijn, hoe bekende Nederlanders hun stellingname ten aan zien van de alles verziekende multiculturele maatschappij is.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Als we nou ook nog eens tegen een Bekende Nederlander met een gezonde stellingname aan zouden lopen, die géén nep-oranje-hielenlikker is en een béétje meer begrip voor kinderen heeft, zou het helemáál mooi zijn…..
    Je mag me best een muggenzifter vinden hoor, maar ik kan het niet helpen: Ik blijf tegen die twee punten aan hikken als ik de naam van die man lees.
    Om die twee redenen kan ik hem niet als ‘goed voorbeeld’ beschouwen.

    Like

   • peterselie1 zegt:

    “Als we nou ook nog eens tegen een Bekende Nederlander met een gezonde stellingname aan zouden lopen” Hero Brinkman zeker waarvan jij Theresa zo gecharmeerd van bent zeker. Kom een op met een paar linkjes waar Prof. Smalhout zich schuldig heeft gemaakt aan de hielen likken van de oranjes, (óók niet mijn ding) dit is mijns inziens een niet ter zake doend argument in de strijd tegen de islamisatie waar jij zo op hamert. En wanneer je toch bezig bent met de linkjes te zoeken, zoek dan óók het linkje op waar Prof. Smalhout een open brief aan Beatrix in de Telegraaf schreef, waarin hij de meest nijpende problemen aan de kaak stelde. “Je mag me best een muggenzifter vinden hoor”en dat doe ik dan ook Theresa.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 19 oktober 2014 om 13:38

    Als ik de wijze woorden van professor Smalhout lees, denk ik altijd: “Meneer Smalhout, hoe kunt u nou toch zo dol zijn op dat ‘koningshuis’?! Ziet u de schaamteloze hebzucht en weerzinwekkende nutteloosheid van die op ons parasiterende jetsetters dan niet?!!”
    Dat verpest mijn begrip voor de heer Smalhout.

    En wat betreft de opvoeding van kinderen: kinderen hebben recht op een jeugd zonder zorgen (die krijgen ze later al genoeg) maar ze moeten niet als losbandige figuren opgroeien. Er is niets tegen een ‘corrigerende tik’ als ze die nodig hebben.
    Piepkleine pupjes krijgen van hun moeder ook correcties en die zijn soms tamelijk hardhandig.
    Kinderen afranselen is uit den boze, maar je kunt ook te soft zijn en dat is absoluut niet goed.
    Toen het onderwijs in opdracht van de pvda soft moest worden, is het hollend achteruitgegaan. Qua ordehandhaving werd het bij velen al snel een puinhoop in de klas.
    Ik heb in Rotterdam-Zuid gewerkt en daar barstte het al van de allochtonen in de klassen die geen woord Nederlands spraken. De Turken en Marokkanen namen niets aan van een vrouw en tjonge jonge, wat heb je dan een zwaar beroep.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Peterselie1, 13.51U: Dat is dan jammer. Maar met mensen, waarmee ik om welke reden dan ook niet weg kan lopen, loop ik niet weg; zo eenvoudig ligt dat.
    Kun je ook nagaan, hoe diep dat zit bij mij. Vooral dat tweede punt, trouwens: Ik ben allèrgisch voor mensen die zó schermen met ‘discipline’ voor jonge kinderen als hij dat doet; Daar heb ik prompt een afkeer van. Ik voel dat elke keer wéér als het ook maar éven ter sprake komt.
    Denk daar verder van, wat je wilt, maar dat ben ík nu eenmaal.

    Like

   • peterselie1 zegt:

    Ieder het zijne Therasa voor mij telt een argument: hoe meer bekende Nederlanders de islamisatie aan de kaak stellen des te beter.

    Like

  • Sjaak zegt:

   Daar ken ik ieder woord ondertekenen ! Bravo !

   Like

  • peterselie1 zegt:

   Heb óók de reacties gelezen op dit uitstekende artikel van Pauline Weseman, en deze verrasten mij eigenlijk gezegd niet, het zelfde linkse gezever welke in de MSM wordt gebezigd. Het zijn de linkse maakbaarheidsfilosofen die dag en nacht podium krijgen in de MSM en op Radio een en mijns inziens de 5e colonne vormen totdat het opeens echt helemaal te laat is. Wat een verraders komt men tegen in de MSM niet te geloven.

   http://www.nieuwwij.nl/interview/heb-een-hekel-aan-mensen-die-niet-deugen/

   Like

   • Vederso zegt:

    Wel of geen Oranjeklant, Smalhout voegt wel degelijk iets toe, nl.trots en tevreden zijn over dat kleine landje aan de Noordzee. Interessant artikel van Pauline Weseman. Bedankt.

    Like

 5. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Minder minder? GEEN, GEEN.

  Like

 6. Sjaak zegt:

  Een plichtlektuur die je de hele links/groene vaderlandverkwanselaars
  om de oren moet slaan !
  Hier eindelijk een Marrokaan die het begrepen heeft !
  Maar dat neemt niet weg dat we met onverbeterlijke
  rest Ettermarrokanen 99 % mooi opgescheept zitten !

  Like

 7. koloth zegt:

  Marokkanen deugen niet omdat ze DOM zijn, oftewel een laag IQ hebben.

  Like

 8. Joshua zegt:

  De islam veranderd niet,daar is deze domme indoctrinatie er niet op gebaseerd .

  Like

 9. luckybee zegt:

  Marokkanen deugden niet om dat ze uit de zelfde koraan lezen als de IS?Al Qaida, Boko Haram al Shabaab, Jama’a Islamia en vele anderen?

  Like

  • Harry zegt:

   Mijn buurman is een gereformeerde schurk , hij liegt , bedriegt en besteelt mensen .
   Hij leest dezelfde bijbel als jij , Lucky bee .
   Hoe verklaar je dat , dan ?

   Like

   • Monalisa zegt:

    Harry dat is een elleboog werker daar moet je het niet van hebben, helaas ze komen met slijmen wel verder om jou een loer te draaien.

    Like

   • Monalisa zegt:

    O Harry dat vergat ik nog ik lees ook een bijbel maar blijf wel een mens.

    Like

   • luckybee zegt:

    Maar je leef wel hardstikke Goed in dit door Gereformeerden gestichte land.Niet vergeten dat de Geuzen onoverwinnelijk waren, wij hebben iedereen die ons aanvielen verslagen.Onze ellende begon met de Coup d’etat van de Bataafse republiek onder Schimmelpenninck, en later toen wij een departement worden van de Fransen onder de imperator Napoleon Bonnaparte. vergeten grote Harry Held?

    Like

   • luckybee zegt:

    Na dat wij door de Weener congres tot een colloniale macht getorpedeerd wordt, hebben wij alle oorlogen zelfs tegen Belgie verloren. Onze held was dan eentje die met zijn schip in de lucht blies.Beste Harry.zijn wij Jezus Christus leer trouw gebleven dan was dat beslist niet gebeurd.En blijven wij alle oorlogen winnen.

    Like

 10. Eline. zegt:

  Dit intervieuw moet al van enkele jaren geleden zijn.
  Zijn echtgenote is al lang overleden en met Nanda v.d.Zee is hij later hertrouwd,maar ook deze vrouw is overleden tengevolge van een zeer ongelukkige val.

  Like

 11. peterk2014 zegt:

  De reden waarom de zogenaamde marokkanen niet deugen, is omdat zij een inferieur berber ras(woestijvolk) zijn die door andere arabieren met minachting behandeld worden en uiteindelijk verjaagd werden. Men kan het idee, dan zij zich zullen aanpassen, gevoeglijk maar vergeten want dat staat hun kleine verstandje niet toe. Het zelfde is aan de gang met de zg palestijnen, zij zijn ook een berber ras afkomstig uit Jordanie en ongewenst aldaar. Dat zij zich in de Gaza strook gevestigt hebben, werd met welgevallen aanschouwd en aangestuurd door de arabiese wereld, om de Israelies te pesten.
  Ergo, de marokkaanse en palestijnse rassen bestaan niet. Zij zijn verzinsels van zekere mensen, wat in hun kraam te pas kwam om te gebruikt te worden. Jammer genoeg, heeft de onschuldige westerse wereld daar met grote voeten in getrapt en zijn al zo gehersenspoeld, dat daar er geen plaats meer is om de waarheid te aanvaarden.

  Like

 12. De ouwe industrieën die met gastarbeid een tijdje kunstmatig hadden kunnen overleven, klapten in elkaar en zowel autochtoon als allochtoon werden ontslagen. Geen spoor van dieskriemienasie, nee, juist het pamperen nam toe.

  Bouazza:

  “( . . .) kinderbijslag bleef, gezinshereniging bleef, importhuwelijken namen toe met meer gefingeerde erecties (schijnhuwelijken) dan die van de toegenomen moskeebouw, Onderwijs In Eigen Taal En Cultuur was de rigueur, religieuze evenementen geurden ons tegemoet, Ramadan werd een gesubsidieerde vastenmaand, islamitische vrouwenlokken werden bedekt en ga zo maar door. Nederland werd de ergernis die we nu kennen.”

  En toen kregen we de mythevorming:

  “Het is opvallend dat wanneer de huidige Marokkaanse generatie (hiergeboren) spreekt over hun (groot)ouders dat zij, de generatie, constant, maar ik bedoel constant, tot walgens toe, spreekt over de gastarbeiders die ‘kei-, en keihard’ hebben gewerkt. En alsof dat niet genoeg is, voegen de sprekers eraan toe: ‘Om dit land op te bouwen!’ “

  Ja, vreselijk! Oh, wat waren en zijn ze het speciale slachtoffer!

  Wat Bouazza nog vergeet: de grote aantallen “gastarbeiders” (mannen en vrouwen) die na vaak nog geen jaar werken in Nederland plotseling ziek, zwak en misselijk werden, in een uitkering verdwenen en nooit meer aan het werk kwamen. Ik heb een keer een psychiatresse gesproken die werkzaam was bij de keurende instanties die de toegangspoort vormden voor zo’n uitkering. Ze vertelde me dat iedereen wist dat er op grote schaal gefraudeerd en gefingeerd werd, maar dat het werd afgedaan met een machteloos schouderophalen.

  Like

 13. Jean zegt:

  Ik leef gelukkig zonder allochtonen dus zal ik er alles aan doen om ze voor eeuwig en altijd uit mijn leven te houden veiligheid staat voorop bij mij en mijn gezin, veiligheid met marocs, turken, syriërs, congelezen e.d. is onbestaande dus is de conclusie snel getrokken.
  Ik pas dat reeds meer dan 70 jaren zo toe en zal dat ook zo blijven doen het geeft een heerlijk veilig gevoel, de onveiligheid met die massa parasieten is al gigantisch in het openbaar leven, het is toch levensgevaarlijk nog naar een stad als Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam o.a. te gaan, ik ben mijn leven niet moe.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Buiten het gegeven dat de ISLAM HET PROBLEEM IS, is het gedrag van de Marokkanen in Nederland- meestal en voornamelijk Marokkaanse jongens- absoluut schandalig. Het zijn geen incidenten, maar het is dag aan dag hetzelfde gelazer met het Marokkaanse deel van de inwoners van Nederland. En als Dhr. Wilders op de werkelijke problemen wijst, met betrekking tot de gang van zaken, wens de vuile rode politieke kliek, dat hij voor de rechtbank wordt gedaagd.

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  oei wens=wenst in de laatste zin.

  Like

 16. Dr.Kwast zegt:

  http://israeltoday.nl/

  Kan Israël nog wel op VS rekenen in Veiligheidsraad?
  zondag, 19 oktober 2014 15:21

  De Palestijnse leider Machmoud Abbas dreigt er duidelijk mee, de internationale gemeenschap eenzijdig om erkenning van de Staat Palestina te vragen …
  Lees meer »

  Like

 17. delamontagne zegt:

  Wat een ontzettend goed artikel. Wordt die Hafid ook niet bedreigd door z,n voormalige landgenoten.
  Kan iemand die zich zo uit toch moeilijk “Marokaan””noemen. Wel van Marokaanse afkomt.
  Alles kan samengevat worden in:‘De enige reden dat Marokkanen niet deugen is omdat ze in Nederland de mogelijkheid hebben om niet te deugen’ Een softie-land voor niet NL-ers………
  “NL is nooit een immigratieland geweest wel EMIGRATIE.
  In de landen waar de NL-ers in de jaren 50 heen vertrokken, werden ze niet in de “watten gelegd

  Like

 18. delamontagne zegt:

  E.J. Bron zegt:
  19 oktober 2014 om 13:19

  Weet niet of U deze Zemmour bedoelt ?

  Zemmour est un salaud, Plenel un héros.
  http://euro-reconquista.com/site/spip.php?article657

  http://euro-jihad.com/blog/?paged=2

  Like

 19. delamontagne zegt:

  Ik las in ,t artikel ook ( wat je dikwijls ook elders kunt lezen ) wij, Marokanen hebben dit land opgebouwd. Nu dacht ik zo dat NL na de oorlogsjaren, jaren 50, de verwoestingen uit de oorlog te boven is gekomen, maar toen waren er geen Marokanen in NL.
  Ik denk eerder dat ,t de generatie van mijn vader was ( was van 1898 ) die dat toen deden.
  Maar dit probleem speelt ook in Belgie::

  Like

 20. J. C. Th. Köhler zegt:

  Om te beginnen maak ik bezwaar tegen de titel van dit artikel. “Waarom deugen Marokkanen niet?”
  Een beetje fatsoenlijke journalist begint met aan te tonen dát Marokkanen niet deugen. Dat wordt door Hafid Bouazza zonder meer gestipuleerd en dat riekt naar een racistische benadering. Als eenmaal is vastgesteld dát Marokkanen niet deugen, kan pas begonnen worden aan de vraag waaróm.

  Vervolgens loop ik tegen de uitspraak van Monalisa aan: “…de grote groep die het wel goed doet.”
  Dit is een vaste kreet, een dooddoener eigenlijk, om toch maar vooral duidelijk te maken dat WIJ geen racisten zijn, want we maken wel degelijk onderscheid. Wie niet expliciet refereert aan die, vooralsnog fictieve, grote groep die het wel goed doet, is uiteraard een racist, fascist, Geert Wilders, etc.

  Wat ik nooit ergens aantref is de definitie van die grote groep. En wat de criteria zijn om ertoe te behoren. Is dat ooit uitgezocht? Moet je goed Nederlands spreken? Moet je een baan hebben, zodat je niet aan het uitkeringsinfuus hangt? Moet je een blanco strafblad hebben? Wat voor opleiding moet je hebben? Kortom, wie zijn dat dan, die grote groep die het wel goed doet? En hoe groot is die grote groep? Is die groep groter dan de groep die het niet goed doet? En wat zijn dan de criteria om dáártoe te behoren, tot de groep die het niet goed doet?

  Allemaal vragen waarop geen antwoord komt. Niet in het artikel van Hafid Bouazza, maar evenmin in de hele serie reacties. Een gemiste kans.

  j.c.th.kohler@online.nl

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s