De islam is meer ‘net als de maffia’ dan Bill Maher beseft (deel 1)

Screenshot_18

(Door: Raymond Ibrahim – Vertaling: Wachteres)

Opmerking van de redactie: Het volgende artikel is het eerste deel van een driedelige serie die de vele parallellen tussen de islam en de maffia onderzoekt.

Tijdens een recent debat op HBO’s Real Time verklaarde gastheer Bill Maher dat de islam “de enige religie is die zich gedraagt ​​als de maffia, die je f *** ing vermoordt als je de verkeerde dingen zegt, het verkeerde beeld schetst [figuurlijk]/de verkeerde tekening maakt [letterlijk], of het verkeerde boek schrijft”.

Maher verwees blijkbaar naar de ‘godslastering’ wetten van de islam, die op straffe van de dood elke ‘belediging’ van de islam en vooral van de profeet Mohammed – zoals die wordt gevonden in een verklaring, een foto, een boek – verbiedt.

Terwijl Maher is bekritiseerd vanwege zijn ‘islamofobe’ bewering, zullen hij en anderen misschien verbaasd zijn te horen dat er veel meer overeenkomsten bestaan tussen de islam en de maffia dan [alleen maar] het straffen van degenen die ‘de verkeerde dingen’ zeggen, tekenen of schrijven.

In het volgende driedelige artikel zullen we een aantal van deze overeenkomsten onderzoeken.

In dit artikel, het eerste deel, zullen we kijken naar de relatie tussen Allah en zijn boodschapper Mohammed en de moslims en aandacht schenken aan een aantal parallellen die er zijn in verband met de relatie tussen de peetvader, zijn onderbaas, en de maffia.

In deel twee (dat nog verschijnt) zullen we de kliekjesgeest van de maffia onderzoeken en die vergelijken met het begrip ‘loyaliteit en vijandschap’ binnen de islam – inclusief hoe, bij zowel de islam als de maffia, de leden die willen breken met de islam, om ‘afvallig te zijn’, worden gedood.

In het derde deel (dat nog verschijnt) zullen we onderzoeken hoe zowel de maffia als de islam een geschiedenis hebben waarin zij profiteren van de ‘bescherming biedende’ gangsterpraktijken.

Allah als Godfather [peetvader]; Mohammed als Underboss [onderbaas]

De Padrino van grotere maffiaorganisaties en families – letterlijk, de Godfather of ‘baas der bazen’ – heeft de absolute controle over zijn ondergeschikten en wordt vaak door hen gevreesd vanwege zijn meedogenloosheid. Hij heeft een ‘onderbaas’, zijn rechterhand,  die zijn bevelen doorgeeft/uitvaardigt en zijn wil dwingend oplegt. De peetvader zelf is vaak onbereikbaar; maffialeden hebben contact via de onderbaas of via andere hooggeplaatste medewerkers.

Vergelijk dit met de relatie tussen Allah en zijn ‘boodschapper’ Mohammed (in het Arabisch wordt Mohammed meestal aangeduid als al-Rasul, ‘de boodschapper’). In tegenstelling tot de joods-christelijke God – die een persoonlijke God is, een Vader, waar volgens Christus rechtstreeks vertrouwelijk mee gesproken kan worden (Matt 6: 9) – is de god van de islam, Allah, onbereikbaar, onkenbaar, onaantastbaar. Net als de peetvader is hij onbenaderbaar. Zijn wil wordt afgedwongen/uitgevoerd door zijn boodschapper, Mohammed.

Als de joods-christelijke God de gelovigen oproept “komt dan nu en laat ons samen een rechtszaak voeren” (Jesaja 01:18), zegt Allah: “Stel geen vragen over dingen die, als ze aan u bekend zouden worden gemaakt, u alleen maar pijn zouden doen” (Koran 5: 101). Volg gewoon orders op.

Hoewel zij grotendeels onzichtbaar zijn en achter de schermen werken, krijgen de peetvader en zijn onderbaas een ‘aandeel’ – een ‘deel’ – van alle geroofde goederen die door hun ondergeschikten, de maffia, zijn buitgemaakt.

Dat krijgen Allah en zijn boodschapper Mohammed ook. Koran 8:41 informeert moslims dat “een vijfde [een ’deel’] van al het geroofde dat u buit maakt naar Allah en naar de boodschapper gaat” (gevolgd door Mohammed’s familie en tenslotte de behoeftigen).

De peetvader stuurt via zijn onderbaas regelmatig zijn volgelingen naar geplande moordaanslagen  –  om degenen te vermoorden die als vijanden van de familie worden beschouwd.

Dat deden Allah en zijn boodschapper ook. Een voorbeeld: Een niet-islamitische dichter, Ka’b ibn Ashraf, beledigde Mohammed en bracht de laatstgenoemde ertoe om uit te roepen: “Wie zal deze man doden, die Allah en zijn boodschapper gekwetst heeft?” Een jonge moslim genaamd Mohammed ibn Maslama bood zich aan, op voorwaarde dat hij, om dicht genoeg bij Ka’b te kunnen komen om hem te vermoorden, tegen de dichter mocht liegen.

Mohammed ging ermee akkoord. Ibn Maslama reisde naar Ka’b en begon de islam en Mohammed in een kwaad daglicht te stellen tot zijn onvrede zo overtuigend werd dat Ka’b hem in vertrouwen nam. Kort daarna verscheen Ibn Maslama met een andere moslim en terwijl Ka’b’s bewaker beneden was slachtte hij de dichter af en bracht zijn hoofd naar Mohammed, onder de gebruikelijke triomfantelijke kreten “Allahu Akbar!” (“Allah is groter”).

Op dezelfde manier wordt er van de maffialeden verwacht dat zij altijd beschikbaar zijn voor de familie, “zelfs als je vrouw op het punt staat te bevallen“, om de eer van de peetvader te verdedigen – zelfs als het hun leven opeist.

Vergelijk dit met het wijdverspreide geweld dat zich voordoet en de opstanden die plaatsvinden als Allah of zijn profeet beledigd worden – steeds wanneer niet-islamitische ‘ongelovigen’ hen bespotten. Of, zoals Bill Maher het formuleerde: “Het is de enige religie die zich gedraagt als de maffia, die u f *** ing vermoordt als u de verkeerde dingen zegt, de verkeerde conclusie trekt/de verkeerde tekening maakt, of  het verkeerde boek schrijft”.

Tot slot, terwijl de familie zich aan algemene regels houdt, vaardigt de peetvader ook orders uit die anders zijn, om zich aan veranderende situaties aan te passen.

Dit doet denken aan de complete ‘openbaring’ van de koran, waar de latere de verzen/opdrachten in strijd zijn met eerdere verzen/opdrachten, afhankelijk van de omstandigheden (in de islamitische jurisprudentie bekend als al-Nasikh wal-Mansukh, of de leer van de afschaffing/intrekking/abrogatie).

Dus, terwijl Allah tegen de profeet zogenaamd zei dat “er geen dwang is in godsdienst” (Koran 2: 256), gaf Allah, nadat de machtsbasis van de boodschapper sterk genoeg was geworden, nieuwe openbaringen uit, waarin wordt opgeroepen tot een totale oorlog/jihad over de hele wereld, totdat de islam zal heersen (Koran 08:39, 9: 5, 09:29, etc.).

Binnenkort deel twee …

Bron:
www.raymondibrahim.com
Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, islamitische ideologie. Bookmark de permalink .

25 reacties op De islam is meer ‘net als de maffia’ dan Bill Maher beseft (deel 1)

  • Jan Wandelaar zegt:

   Michael Rose
   3:59 AM GMT+0200
   I live in this city, and to all of you who call the danes naive idiots and so on: you’re absolutely right.
   A couple of years ago there was a very small demonstration against radikal islam in aarhus, and the mayors response was to gather the far left millitants and young muslims who showed up in hoodies with “soldier of allah” printed on the back to beat them out of town, all in the name of tolerance and diversity.. As far as the police goes, the police chief in the article have just converted an office at the policestation into a muslim prayer room to appease the muslim officers who is responsible for investigating the radikal mosques in town! And if all this isn’t enough, the same mayor and party has just approved a huge mosque being build a mile down the road from the radikal mosques, claiming that it somehow won’t contribute to further radicalisation and segregation.. All this is done in the holy name of “diversity”, a word that has become like a magic chant to the leftwing politicians in this town, as it somehow makes all the cultural clashes, radical fundamentalism, and criminal overrepresentation in these areas dissapear when said out loud. This is all true, google it.
   In the end i want to point out that not all danes are this stupid, aarhus has always been something special, and most danes don’t mean that as a compliment. We have a term called “aarhus stories”, it’s basically old folklore-tales about people from aarhus doing illogical stupid things, and unfortunately they are still relevant today, perhaps more than ever.

   Like

 1. Rudi zegt:

  Misschien is het net andersom en gedraagt de maffia zich als de islam? Het is niet verwonderlijk dat uitgerekend Zuid-Italië en Sicilië de maffia zoals we die kennen hebben voortgebracht. In de achtste eeuw na Christus zijn de moslims zowel Sicilië als Zuid-Italië binnengevallen net zoals ze in Spanje en Zuid-Frankrijk zijn binnengedrongen.
  De islam met zijn piramidale structuur, waarvan dhimmi’s en jizhya een fundamenteel onderdeel uitmaken want anders blijft bij de islamitische Übermensch de schoorsteen niet roken, en de totale afwezigheid van eigendomsrecht zouden wel eens model kunnen hebben gestaan voor de latere maffiapraktijken.

  Like

  • win zegt:

   dit is correct,
   win

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat is helemaal geen onlogische gedachte, Rudi: Je ziet tenslotte ook veel overeenkomsten tussen de positie van de vrouw binnen Maffia-families en binnen de islam:
   Bijvoorbeeld het eeuwige ‘waken’ van mannelijke Maffiosi over elkaars echtgenotes, zusters, dochters en wat dies meer zij, en het schermen met hun ‘eer.’ Maffiosi zijn dan traditioneel Katholiek, maar de neiging om vrouwen te ‘beschermen’ als ‘diamanten in een doosje’ onder dat daarbij het zelfbeschikkingsrecht van die vrouwen ter sprake komt, doet wel héél sterk aan de islam denken.
   Het katholicisme wijst weliswaar de polygynie af, maar de Maffia-vrouw hoeft daarom niet te denken dat haar echtgenoot haar ook tróuw is: Promiscuïteit beschouwt hij bijna openlijk als zijn onvervreemdbaar rècht.
   En voorts trekt de maffioso zich totaal niets aan van de 10 Geboden, zolang de ‘uiterlijkheden’ als ter communie gaan, kerkelijk trouwen en dergelijke maar in acht worden genomen. Ook dàt heeft veel overeenkomsten met de islam.
   Aangezien de eerste katholieke voorgangers zoals Petrus en Paulus, de richtlijnen voor het christendom wel degelijk ànders dicteerden, is het zeer wel mogelijk, dat latere ontsporingen -zoals de Maffia die wel héél opvallend tentoon spreidt- hun oorsprong vinden in eveneens latere islamitische invloeden.
   Uiteindelijk de zoveelste achteruitgang dus. Eerder werd tenslotte al meermalen vastgesteld, dat de islam nooit ook maar iets wezenlijks heeft kunnen toevoegen aan de Europese cultuur, althans niets constructiefs. (Het déstructieve is een ander verhaal.)

   Like

  • Anneke zegt:

   Totale afwezigheid van het eigendomsrecht is EVENEENS een model voor de COMMUNISTISCHE -/ SOCIALISTICHE-politieke ‘stromen’…..VANDAAR dat de bloedrooie slinkse parasieten zich zo verwant voelen met de ‘arabische mossels’!!! ! !!! “Hé…..eye- and mindopener…..”!!!!!!!

   Like

 2. Ik spreek niet voor niks al heel lang van “Palmaffia’s” als ik het heb over die misdadige islamitische Arabieren die de rest van de Arabische bevolking van Gaza en Samaria-Judea in gijzeling hebben genomen.
  Ik reageer niet altijd, maar ik volg wel de Goede Werken die je doet, “Wachteres”, vaak samen met “Henk V”.
  Om het met Gerard Reve te zeggen: “Het is gezien. het is niet onopgemerkt gebleven.”

  Like

 3. Theodoor zegt:

  Een beetje ontwikkelde westerling kan dit gewoon weten indien hij/zij zich een beetje inleest in het mohammedaanse politieke geloof waarin vele mensen de dupe van worden OOK van mesen in het Midden Oosten zelf.
  Waarom een normaal denkende politicus de leugen verdedigt is mij een raadsel, het zullen wel persoonlijke belangen zijn.
  Dat zij daarbij volksverraad plegen nemen ze op de koop toe.

  Like

  • Anneke zegt:

   – Waarom een normaal denkend politicus de leugen verdedigt -…..omdat er helaas geen zelfstandig denkende /- handelende politicie meer zijn. Het zijn ALLEMAAL NWO-speelballen…………Gehersenspoeld door de duistere NWO-elite, vol demonische waanbeelden!!!!!!!!! Psychiatrisch zieken, kun je hun ook noemen .

   Like

 4. Rudi zegt:

  Ik heb net het filmpje gezien waarin Ben Affleck zich zo aanstelt en ik heb een vraag gericht aan links: als Hitler en zijn horden in plaats van een bruin hemd een bruine huid hadden gehad en als Stalin een zwarte was geweest, zou kritiek op het nazisme en het communisme dan ook bestempeld worden als ‘racisme’?

  Like

 5. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Ja het IS een Mafia. De Koran moet in de ban, het is gevaarlijke haat literatuur die aanzet tot moord.

  Like

 6. Pieter G zegt:

  De islam in zijn pure vorm is wreder en afschuwelijker, dus meer dan de maffia of de nazi’s dan welke doodcultuur of criminele organisatie er ooit is geweest.
  IK bagatelliseer geen van die misdaden die gepleegd zijn.
  Maar denk je eens in dat Duitsland een islamitische staat was geweest vol met knettergekke islam fundamentalisten die niet alleen de joden willen uitroeien maar elke ongelovige (iedereen dus eigenlijk). En tijdens hun Europese tocht dat gene doen wat hun ideologie hun opdraagt. Dochter (ook jonge) worden geroofd en als seksslavin aan de strijders meegegeven. En dat gaat al honderden jaren zijn gang.
  Met als dekmantel een te respecteren godsdienst zijnde.
  Er zijn geen superlatieven genoeg te vinden om al het leed veroorzaakt door die dood ideologie onder woorden te brengen. Dus elke vergelijking is mijnsinziens gedoemd te mislukken.
  Er staat geen maat op de pure islam.
  Dan toch maar een vergelijking omdat ik het niet laten kan:
  Als de pure islam een ziekte was dan was het via lucht besmettelijke ebola en agressieve hersens kanker tegelijk.
  Zo zouden we het ook moeten behandelen.
  En snel ook.

  Like

  • Anneke zegt:

   Het is na WW-2 van kwaad naar / tot erger gegaan…..De wereld kookt, heel wat mensen hebben hun vingers ‘lelijk verbrand’ aan de snelkookpan/friteuse ‘aardse politiek’.

   Like

 7. Michael Jacobs zegt:

  In het arrogante Islamitische zelfbeeld is de hele Westerse wereld reeds ‘ondergeschikt’ aan de wil van Allah. Zij gedraagt zich immers zo, door ‘vrijwillig’ astronomische ‘protection’ gelden te betalen in ruil voor de olie die de Arabieren zelf gratis uit de grond (laten) halen!

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  De ISLAM is niet meer of minder dan de PEST voor de wereld.

  Like

 9. Sjun Demartelaere zegt:

  En zoals er een uitstekende vergelijking tussen islam met de maffia en islam met het nationaalsocialisme te maken is, is dat ook inzake islam met ebola en kanker. Domweg niet elke geinfecteerde en geaffecteerde komt in het eindstadium waarop we via Isis. via Boko Haram en via diverse andere islamreformatorische organisaties op verschillende plekken in de wereld een blik geworpen krijgen. Maar waarom zou je zo’n bijzonder schadelijke ideologie die daarvoor vatbare mensen van hun beschaving berooft onderbelicht en onbestreden voort laten woekeren in plaats van er dezelfde komaf mee te maken als met de nationale variant van het socialisme gebeurde?

  Like

 10. Pingback: Loyaliteit en vijandschap: Parallellen tussen de islam en de maffia (deel 2) | E.J. Bron

 11. Pingback: Islam en de maffia: ”Making an offer you can’t refuse” | E.J. Bron

 12. Pingback: Het veto van de moordenaar | E.J. Bron

 13. Pingback: De leer (doctrine) van de jizya | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s