Toespraak van Geert Wilders op 21 oktober 2014 in Nashville, Tenessee, Verenigde Staten

Screenshot_28

(Door: Geert Wilders – Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Beste vrienden,

Dank u voor het bijwonen van deze zeer belangrijke vergadering. Het is geweldig om terug te zijn in Tennessee, de Volunteer State [vrijwilliger staat]. Ik ben op reis van Los Angeles naar DC, maar stond erop naar Tennessee te komen, om een zeer goede reden. Twee eeuwen geleden kreeg generaal Andrew Jackson de opdracht een leger op de been te brengen om New Orleans te bevrijden. Toen hij de oproep naar Tennessee had laten uitgaan, kwamen uit uw staat vijf keer zoveel vrijwilligers opdagen dan er werden verwacht. De Tennessean Volunteers [vrijwilligers van Tennessee] stonden bekend om hun moed in de strijd. Veel dingen veranderen in twee eeuwen, maar de geestesgesteldheid van de vrijwilliger en de heldenmoed van Tennessee is niet veranderd. Dat is de reden waarom ik hier vanavond ben. Ik ga er niet omheen draaien. Ik heb uw hulp nodig. We hebben hier vandaag een rendez-vous met de geschiedenis. Buiten is een oorlog aan de gang. Aan ons is de oorlog verklaard. De situatie is veel erger dan u zich kunt voorstellen.

Al meer dan een decennium heb ik gewaarschuwd tegen de islam. Deze wrede, totalitaire ideologie wil van de hele wereld een islamitisch kalifaat maken, dat zal worden geregeerd door  de sharia. Wat dit betekent is momenteel te zien in de Islamitische Staat in Syrië en Irak. Er worden daar mensen onthoofd en vrouwen en kinderen worden als slaven verkocht, op dezelfde manier als Mohammed, de stichter van de islam, dat in de 7e eeuw deed. Amerika en haar bondgenoten bombarderen momenteel de Islamitische Staat in Syrië en Irak. Nederlandse F16-vliegtuigen maken deel uit van dit offensief. Mijn partij steunt dit van harte. Wij steunen de Verenigde Staten. Maar er moet meer worden gedaan.

De vrije wereld is in gevaar. Onze joods-christelijke beschaving staat op het spel. De islam is een bedreiging voor onze thuislanden. Dus moeten we meer doen dan de duistere krachten van de Islamitische Staat in het Midden-Oosten met wortel en tak uitroeien. In feite is onze eerste taak om onze naties, onze vrijheid, onze kinderen, onze beschaving, hier thuis, te beschermen. Dat moet onze hoogste prioriteit hebben. De islam is een dodelijke bedreiging voor het christendom, het Jodendom, voor de hele mensheid. De islam is onverenigbaar met democratie en vrijheid. Wat er vandaag in Syrië en Irak gebeurt, daar zullen wij in de toekomst onder lijden, als we ons niet bewust worden van het gevaar. We hebben in onze landen en steden een steeds groeiend aantal mensen verwelkomd van wie de islamitische waarden totaal onverenigbaar zijn met die van ons.

Nu al zijn er grote islamitische populaties in elke grote stad in West-Europa. En ook in veel steden in Australië, Canada en de Verenigde Staten. De islam neemt de Europese samenlevingen over. In mijn eigen land, Nederland, is Mohammed de meest populaire naam die aan pasgeboren jongens wordt gegeven in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit is ook het geval in de Belgische hoofdstad Brussel, de Noorse hoofdstad Oslo, de Britse hoofdstad Londen en in feite zelfs in heel Groot-Brittannië.

Natuurlijk zijn er veel gematigde moslims. Maar het zou verkeerd zijn om te stellen dat de niet-gematigden maar een kleine minderheid zijn. Dat is niet zo. Recente opiniepeilingen geven aan dat meer dan twee derde van de islamitische bevolking in Nederland de religieuze regels van de islam belangrijker vindt dan onze Nederlandse democratische wetten. En bijna driekwart van alle moslims in Nederland ziet de Nederlandse moslims die in Syrië vechten als helden. Driekwart! Dat is een enorm aantal en het is een groot gevaar voor onze nationale veiligheid. Peilingen in andere landen leveren dezelfde verontrustende resultaten op. In Frankrijk, het land met de grootste islamitische aanwezigheid in West-Europa, heeft 16% van de bevolking – dit zijn maar liefst 10 miljoen mensen – een gunstig oordeel over ISIS.

De afgelopen zomer waren er demonstraties van ISIS-sympathisanten in mijn eigen woonplaats, Den Haag, de zetel van de Nederlandse regering en het parlement. De demonstranten droegen hakenkruisen en ISIS-vlaggen. Ze schreeuwden “Dood aan de Joden!”. Deze scènes brachten ons terug naar de jaren 1940, naar het nazitijdperk, de donkerste periode in onze geschiedenis – toen er gebeurtenissen plaatsvonden waarvan we plechtig hadden beloofd dat we nooit zouden toestaan dat die ooit weer zouden gebeuren. Maar de politie greep niet in. De autoriteiten willen de krachten van de islam niet uitlokken. Ze zijn zwak. Ze hebben zich een politiek van ‘appeasement’ [verzoening door concessies] eigen gemaakt.

Duizenden terroristen die het Europese burgerschap bezitten, strijden voor de Islamitische Staat. Deze criminelen snijden mensen in Syrië en Irak het hoofd af. Een islamitische Britse staatsburger onthoofdt Amerikaanse gevangenen en mede Britse burgers. Onlangs poseerde een islamitische Nederlandse burger op Facebook trots met het hoofd van een van zijn slachtoffers. Het is gruwelijk. In Groot-Brittannië, Australië en Canada zijn soldaten die hun uniform in het openbaar dragen, aangevallen en zelfs door Jihadisten vermoord. Als soldaten niet veilig zijn, dan zijn burgers zeker ook niet veilig. In Duitsland vrezen de autoriteiten voor een islamitische ‘heilige oorlog’ in de straten van de Duitse steden. Eerder deze maand werden Koerden aangevallen door ISIS- sympathisanten in Hamburg, Bremen, Hannover en andere Duitse steden.

In België is een niet-moslim winkelier bedreigd met onthoofding als hij geen € 50,000 betaalde aan de Syrië-strijders. Amerikaanse inlichtingendiensten vrezen dat ISIS-terroristen zullen proberen om Europa als asielzoeker binnen te komen. De antiterrorismecoördinator van de Europese Unie zegt dat er minstens 4.000 burgers uit West-Europa in Syrië en Irak voor de Islamitische Staat vechten.

Boris Johnson, de burgemeester van Londen, heeft de vorige week te kennen gegeven dat deze cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn. Volgens Johnson houdt de Britse politie alleen al in Londen duizenden potentiële terroristen in de gaten. Intussen heeft de Londense locoburgemeester alarm geslagen over basisschoolkinderen die worden geïndoctrineerd door hun islamitische families en – ik citeer – “worden opgeleid tot jonge Jihadisten”.

Het hoofd van de Nederlandse geheime dienst zei vorige maand dat het aantal potentiële terroristen dat bereid is om bomaanslagen te plegen, zoals die op het treinstation van Madrid in 2004 en in de Londense metro in 2005, nu veel groter is dan dat tien jaar geleden het geval was. De inlichtingendiensten weten hoe gevaarlijk de situatie is. ISIS heeft een beroep op de moslims in Europa, Australië en Amerika gedaan om burgers te vermoorden. Joden zijn natuurlijk allereerst het doelwit. In de grote Nederlandse steden staan de Joodse instellingen onder permanente politiebescherming.

Helaas steken onze regeringen hun koppen in het zand. Drie weken geleden heeft de Nederlandse minister van Justitie aangekondigd dat de politie de paspoorten van 41 islamitische Nederlandse burgers in beslag heeft genomen om te voorkomen dat zij zich aansluiten bij ISIS in Syrië. Zij werden echter niet gearresteerd. Vandaar dat deze Jihadisten nu vrij rondlopen in onze straten in plaats van dat zij in Syrië met bommen worden bestookt. Vorige week liet een Nederlandse rechter een terreurverdachte vrij, omdat hij jonge kinderen had. Zelfs onze rechters laten het na om de mensen te beschermen.

En onze politieke leiders zijn niet beter. Ze doen niets, behalve het voortdurend herhalen van de ziekmakende mantra dat de islam een ​​religie van vrede is. Wanneer een gruweldaad is gepleegd uit naam van de islam haasten Barack Obama, David Cameron, de Nederlandse premier Mark Rutte en hun collega’s zich om te verklaren dat die helemaal niets met de islam te maken heeft.

Na de onthoofding medio september van de Britse hulpverlener David Haines door ISIS legde de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, over ISIS de volgende verklaring af – ik citeer: “Hun acties hebben absoluut geen basis in wat er ook maar geschreven is in de koran.” Einde citaat. Ze is ofwel blind of dom of oneerlijk De koran staat vol met opdrachten, zoals soera 47 vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, sla dan in op hun nekken [onthoofd/dood hen] en veroorzaak een bloedbad onder hen”. Alle wreedheden die door ISIS, Boko Haram, Hamas, Al Qaida, Al Nusra, de Taliban, Hezbollah, Khorasan zijn begaan  – vinden hun inspiratie in de koran. Ze tonen het ware gezicht van de islam.

Vrienden, mijn boodschap is onaangenaam, maar we kunnen er niet voor wegrennen. De taak om onze thuislanden tegen de islam te verdedigen rust nu op onze schouders. Op mijn schouders. Op uw schouders. Het is nu een van de meest cruciale momenten in onze geschiedenis. Dit moment, of we het nu leuk vinden of niet, roept op tot het vervullen van onze plicht. Als we ons onttrekken aan onze verantwoordelijkheid  zullen onze kinderen omkomen en wij zullen de rest van ons leven in schaamte leven. Het is niet genoeg om in Syrië en Irak tegen ISIS te vechten; we moeten ervoor zorgen dat de islam zich niet hier, in ons eigen land, verbreidt. Hoe minder islam, des te beter.  Zo eenvoudig is het. De gewone mensen weten het heel goed. Volgens een opiniepeiling is twee derde van de Nederlanders van mening dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Maar onze leiders willen er niet van weten. Ze proberen iedereen die de waarheid over de islam spreekt het zwijgen op te leggen.

Gedurende de afgelopen tien jaar heb ik onder voortdurende politiebescherming geleefd, omdat islamitische terroristen mij willen vermoorden. Ik ben bedreigd door Al-Qaeda, de Pakistaanse Taliban, Jihadisten in Syrië en anderen. Ik woon in een safehouse, politieagenten begeleiden me, waar ik ook heen ga. Maar het lijkt alsof het Nederlands Openbaar Ministerie me net zo het zwijgen op probeert te leggen als de Jihadisten dat doen. Drie jaar geleden stond ik terecht op beschuldiging van verspreiding van haat. Na een slopende rechtszaak, die bijna twee jaar duurde, werd ik volledig vrijgesproken. Nu gaat de Nederlandse justitie me opnieuw vervolgen. Er wordt beweerd dat ik een bevolkingsgroep zou hebben beledigd, omdat ik mensen gevraagd heb of ze meer of minder Marokkanen in Nederland willen. De Marokkanen vormen de grootste islamitische groepering in Nederland. Ze zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit en in de statistieken van de sociale dienst/bijstand. 65% van de Marokkanen tussen de 12 en 23 jaar wordt verdacht van een misdrijf. Van de Nederlanders die naar Syrië vertrekken om aan de Jihad deel te nemen, zijn de  Marokkanen goed voor 75%. Niemand wil meer Marokkanen in Nederland.

Mijn partij, die, tussen twee haakjes, de grootste of in ieder geval de tweede grootste partij in de peilingen is, wil het aantal Marokkanen op drie manieren beperken: door de immigratie uit islamitische landen stop te zetten, door alle veroordeelde Marokkaanse criminelen naar hun land van oorsprong terug te sturen en door vrijwillige remigratie te stimuleren. Zij zijn van plan om me weer te vervolgen. Ze willen dat ik ophoud met het vertellen van de waarheid over de islam. Ik zal echter nooit tot zwijgen worden gebracht. Niet door Jihadisten, niet door politieke tegenstanders, door niemand. “Leef in vrijheid of sterf”, is mijn motto. Vrienden, ik reken op u. We moeten de westerse wereld bevrijden van de islam. De islam vormt een bedreiging voor de hele wereld. We moeten samen optrekken. Amerika, Europa, Australië, Canada en zeker ook de staat Israël.

Israël is de bakermat van onze beschaving. Als we Israël verdedigen, verdedigen we onszelf. We moeten onze vriend en bondgenoot Israël steunen. Israël hoort bij ons. In de afgelopen jaren heb ik de wereld rondgereisd. Ik ben naar verschillende Europese landen geweest, naar Israël, de Verenigde Staten, Canada en Australië om mensen te stimuleren zich teweer te stellen tegen de islam. Maar er moet meer worden gedaan. De tijd is gekomen om onze krachten te bundelen. Ik heb het initiatief genomen om een internationale organisatie op te richten – de ‘International Freedom Alliance’, IFA. Het doel is om onze krachten te bundelen, om de waarheid over de islam te verspreiden, om onze vrijheid te bewaren en de islamisering van onze samenlevingen een halt toe te roepen. IFA heeft tot doel een netwerk van verzetsstrijders te zijn in alle landen die worden bedreigd door de islam. We moeten wereldwijd onze krachten bundelen, omdat het spook van de islam in de hele wereld rondwaart.

Ik zei u in het begin dat we hier vandaag een rendez-vous met de geschiedenis hebben. Op onze generatie rust een enorme taak: het verdedigen van onze vrijheid  en het verslaan van de islam. Ik zeg het zonder overdrijving: de toekomst van de menselijke beschaving hangt van ons af. Het hangt van u en mij af. De tijd is nu rijp dat een ieder zijn plicht moet doen voor de zaak van de vrijheid. Help me om de islam te bestrijden. We moeten onze kinderen redden van eeuwen van duisternis die over hen zullen komen als we nu tekort schieten in het vervullen van onze plicht.

De islam moet weten dat wij, de vrije mensen van het Westen, ons nooit zullen verontschuldigen voor het feit dat wij vrije mensen zijn. Wij zullen nooit in de richting van Mekka buigen. Wij zullen ons nooit overgeven. Vrijheid is het geboorterecht van ieder mens. Uw grote republiek is gebouwd op dit principe. Help me om dit geboorterecht over de hele wereld te verdedigen. Help mij om dit heilige principe te verdedigen. Help mij om voor de toekomstige generaties de vrijheid veilig te stellen.

Dank u.

Geert Wilders

Screenshot_29

Bron oorspronkelijk artikel:
www.pvv.nl

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Geert Wilders, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen. Bookmark de permalink .

17 reacties op Toespraak van Geert Wilders op 21 oktober 2014 in Nashville, Tenessee, Verenigde Staten

 1. Lis zegt:

  Prachtige speech en niets dan de waarheid. Ik hoop van ganser harte dat de PVV blijft groeien en de grootste partij in Nederland wordt. Dank ook aan Wachteres en Henk voor het vertalen van dit prachtstuk.

  Like

 2. Giny zegt:

  Kippenvel en tranen in mijn ogen, dat is alles wat ik van kan zeggen, de rest heeft Geert al
  voor ons gedaan!!!
  Onvoorstelbaar, dat mensen er doof en blind voor zijn!

  Like

 3. Joshua zegt:

  Meneer Wilders, Ik zou willen dat in NLD. de ogen open gingen.
  Hier lopen idioten te vertellen dat de islam vredelievend is, zijn zij vergiftigd met het rutte &co virus of worden zij er beter van?

  Like

 4. janfreak zegt:

  Maar hopen dat hij geen roepende in een woestijn is en hij weerklank vindt op zijn speech.

  Like

 5. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  wie zou er beter en teréchter kunnen zeggen
  wat deze Wilders dagelijks bezig is te doen ?

  Like

 6. Jade zegt:

  Prima toespraak van Geert, ik zou wel lid willen worden van die IFA.
  Bedankt voor de vertaling, Wachteres & Henk V.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Prima verwoord door Dhr. Wilders. En wij en velen in Nederland, staan wat de ISLAM betreft geheel achter Dhr. Wilders en de PVV. Maar de politieke elite, zal blijven wegkijken, en manieren zoeken om Dhr. Wilders “de mond”, te snoeren! Wachteres en Henk, prima werk!

  Like

 8. ron zegt:

  Veel te beschaafde speech in deze tijden van oorlog.

  Like

 9. Citaat:Israel is de bakermat van onze beschaving. Als we Israël verdedigen, verdedigen we onszelf.
  Ben ik voor een deels mee eens of niet mee eens.
  De wieg der beschaving ligt in Mesopatie,ook Israel heeft alles uit Beth Nahrin{Tweestromenland}Zelfs Abraham kwam volgens de thora uit Ur der Chaldeers.

  Like

 10. luckybee zegt:

  Ik ben helemaal met deze speach eens,ik vind zelfs dat het nog scherper mag zijn.Bvb dat Marokkanen bij ons gesterilliceerd moeten worden.En Mekka met de grond gelijk gemaakt moet worden.

  Like

 11. Goed werk weer, Wachteres en Henk V.
  En inderdaad een prima speech van Wilders.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Graag gedaan, mensen. Onze Geert heeft het maar druk met zijn boodschap over de hele Westerse wereld te brengen.

  Like

  • Maria zegt:

   Wachteres, bedankt!
   Wat een Man wat een Grote Meneer is Wilders!!! in eigen land willen ze hem uitschakelen en andere kant aarde krijgt hij openlijk platform om DEZE WAARHEID IN VRIJHEID TE VERKONDIGEN! Fier trots respect dat ik voor Meneer Wilders heb is ongezien!!! Wat een Staatsman zou Wilders niet zijn voor Nederland, ondertussen hier vermoorden ze hem publiek vermoorden zijn privé leven en vermoorden ze hem politiek en mijn grote angst is dat hij zoals wijlen Heer Van Gogh en Heer Fortuyn gaat eindigen, wat een grote Meneer die Wilders de enige in de EU die oh zo eenzaam staat NIEMAND die hem steunt van politiek, toen met die minder minder minder hoe zijn eigen partij hem verraadde en daar moederziel achterbleef zal me altijd bijblijven!!!
   Ik bewonder zijn moed zijn lef en ballen en waar die de kracht blijft uitputten is ongezien!!
   Meneer Wilders verdiend een standbeeld op zen minst!!!

   Like

   • Maria zegt:

    ook Henk V dit hierboven geschreven excuseer vergat uw naam erbij te zetten, chapeau voor deze bijdrage

    Like

 13. Theresa Geissler zegt:

  Excellent! Zoals trouwens met alle speeches van Geert.
  Wat ik wel eens graag zou willen weten is, wat de Amerikánen er eigenlijk van vonden…..

  Like

 14. Avidia zegt:

  Ook ik dank jullie Wachteres en Henk.
  Wat een prachtige rake rede houdt Wilders hier, ik ben trots op hem!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s