Ministerie van Justitie en Veiligheid is één corrupte bende

Screenshot_11

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD)

(Door: Michael van der Galien)

Who’s watching the watchers?

De mensen die u en mij 24 uur per dag in de gaten houden om te controleren of we ons wel continu aan de wet houden, blijken zelf iets minder eerzaam te zijn. Dat bericht de Volkskrant vandaag:

Het integriteitsbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie is niet op orde. Interne onderzoeken naar kwesties rond belangenverstrengeling, mogelijke strafbare feiten en grensoverschrijdend gedrag door justitiepersoneel geschieden vaak te laat, hapsnap of paniekerig. Dat blijkt uit justitiedocumenten. Daardoor ontstaat er willekeur, wordt er niet altijd aangifte gedaan van strafbare feiten door ambtenaren en blijven meldingen van klokkenluiders liggen. Ook werken de talrijke ministeriële afdelingen die zich met integriteit bezighouden langs elkaar heen.

Lees verder>>>
(h/t Wachteres)
DDS

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in corruptie, Hypocrisie, Justitie, Nederland. Bookmark de permalink .

25 reacties op Ministerie van Justitie en Veiligheid is één corrupte bende

 1. Monalisa zegt:

  Waar is het geen bende zelfs bij de gemeentes is het een bende, Nederland had altijd zo’n grote mond over de lande waar corruptie heerst, jammer nederland is nu zelf het grote corrupte land ter wereld. ze hebben het goed afgekeken van de rest van de wereld.

  VVD en corruptie: meer dan goede vrienden?

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/11/vvd-en-corruptie-meer-dan-goede-vrienden

  Like

 2. Nederland is de grootste corrupte land in Europe.
  Kijk hoeveel schulden en voedselbanken er zijn.

  Like

 3. luckybee zegt:

  Wat verwacht je van een Justitie die uit de Code Napoleon stamt? dat het eerlijk zal gaan?Alles wat uit de Franse Revolutie stamt is corupt dat zie je toch in Frankrijk zelf?Denk aan de Affair Dreyfus.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dreyfusaffaire

  Like

 4. Pingback: dus dank aan Ivo hier … | Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite

 5. R.Kroonenberg zegt:

  .
  Nou geen paniek hé mensen…alsjeblief
  natuurlijk is er best wel knap veel dreiging
  en er lopen vreemde mafkikkers hier rond
  .
  dus dank aan Ivo hier voor elke aanslag die voorbijging
  wat nou weer Dhimmi…wat nou weer praten naar de mond ?
  je zult als hij zo’n ondankbaar klerebaantje krijgen
  .
  daarvoor bedank je dan toch lui…zoiets blieft toch geen hond?
  dat al die halve gekken in je nekkie staan te hijgen
  want Vrede en Vrijheid is ons toch véél te lief ?
  .
  maar goed: bewakers gaan bewapenen is bést ’n slim idee
  als de pot het toelaat beginnen we daar vàst ooit mee 😛
  .
  Jasterke
  .

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Het verbaast mij niets! Macht corrumpeert, dat wisten de “oude Romeinen”, al. Huichelaars zijn het, de wetten zijn er voor ONS het KLOOTJESVOLK. Maar deze MASTODONT Opstelten, is nog niet geschikt om een sigarenwinkel open te houden. Deze ROVERHEID is er niet voor ONS! Laaienlichters zijn het allemaal!

  Like

 7. Maria zegt:

  idd de gewone burger wordt bespied angst terreur aangezaait openlijke mening mag niet want dan word je door links monddood gemaakt en ondertussen installeert de islam hun plannen om ons uit te moorden met de steun van verradende politiek en elite!!! in wat voor een gestoorde ziekelijke wereld leven wij niet zeg???

  Like

  • Maria zegt:

   burgers zijn niet corrupt!!! DE EU EN POLITIEK ZIJN DE CORRUPTEN!!!!

   Like

  • fleckie zegt:

   ..’PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING’, in een oorlog is De waarheid het eerste slachtoffer’ door Akke Botzen,:NVMP Nieuwsbrief jan1997!!!(Ned.VerenigingMedische Polemologie).
   ( Psychologische oorlogsvoering. Een scriptie door Christianne Lok en Manje Dijkema………..Medische polemologie, Vrije Universiteit , september 1995..
   GESCHIEDENIS v.d.PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING……………. De ervaring dat geweld geen meningsveranderingteweeg kan brengen,deed de behoefte ontstaan aan middelen die zoiets wel kunnen bewerkstelligen. …………..Al in. 1245 voor Christus gaf Gideon in de strijd tegen de Midianieten aan elke soldaat een fakkel en een trompet. Gebruikelijk was een fakkel en een trompet per 100 man. Hij zette de aanval plotseling in en met een enorm lawaai, door vele kruiken te breken rond het vijandelijke kamp. De vijand dacht zodoende aan een grote overmacht. Door de ontstane chaos vochten de Midianieten ..uiteindelijk tegen elkaar…………….In de Middel-
   eeuwen werden in Europa de pijlen die geschoten werden naar een te veroveren kasteel voorzien van propagandistische boodschappen. ……………….Psychologisch ..kan..de..vijand..worden beïnvloed op politiek, militair, cultureel en economisch niveau……………Tijdens de Amerikaanse revolutie werden pamfletten verspreid om de Amerikaanse bevolking’ de goede kant’ te laten kiezen. In Engeland daarentegen werden George Washington en de zijnen afgeschilderd als ordinaire, goddeloze opstandelingen en terroristen………………..DRIE VRAAGSTELLINGEN…………
   De schrijfsters beperken zich tot drie vraagstellingen. ……….Wordt psychologie ..veel..toegepast om oorlogen te beinvloeden? ………. Welke strategieën worden daarbij gebruikt?………..heeft psychologische oorlogsvoering een aantoonbaar effect?
   DEFINITIE van PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING:Psychologische Oorlogsvoering is de poging van een natie om voordeel te behalen op een andere natie( vijand) door psychologische technieken zoals INTIMIDATIE, VERSPREIDEN van RODDELS en VOOROORDELEN, en HET GEVEN VAN AL DAN NIET JUISTE INFORMATIE over het ( THUIS) DRONT. ………..DOEL is
   OM HET EIGEN VOLK OP TE PEPPEN en TEGELIJKERTIJD BIJ DE VIJAND( OF IN BEZET GEBIED) ANGST, WANTRPUWEN…EN…ONZEKERHEID OP TE WEKKEN. Als MIDDELEN worden VOORAL PROPAGANDA en AFSCHRIKKING genoemd…………….PROPAGANDAin onze tijd is het geplande gebruik van massacommunicatie om denken, voelen en actiebereidheid van een doelgroep. Te beinvloeden ..voor ..een ..bepaald doel. …Militaire propaganda..is het beinvloeden van bevriende of vijandelijke naties en burgers om een strategisch of tactisch doel te bereiken…………..Voorafgaand aan het lanceren van propaganda moet het doel geanaliseerd en de propagandainhoud gechecked worden op geloofwaardigheid. De inhoud moet een objectieve indruk maken en mag geen emoties verraden. Een goede infrastructuur voor communicatie en coördinatie is vereist. Discussie met de vijand hoort hier niet bij maar een grondige kennis v.d.vijandelijke bevolking( target-analyse) is wel noodzakelijk…………Onderscheid wordt gemaakt tussen witte en zwarte propaganda………..Witte propaganda is redelijk objectief( de BBC in WO ll).
   Bij zwarte propaganda mag alles………………..De propaganda kan gericht zijn op ontmoediging v.d.vijand’ de oorlog zal lang duren’, ‘ de vijand is gruwelijk en wreed’. Doel kan ook zijn hetaanwakkeren van haat tegen de vijand om verzet te stimuleren, bijvoorbeeld in bezet gebied door verzetsgroepen. Peptalk wordt eveneens gehanteerd:’ het gaat goed, hou vol’.
   Het effect van propaganda is moeilijk te meten: de essentie van goede propaganda is dat ze niet als zodanig wordt …..HERKEND. ….. Effect of niet, het blijft fascinerend dat mensen al duizenden jaren, naast het gebruik van wapens, hun ‘intelligentie’, hun geest gebruiken om andere mensen uit te schakelen………………….Propaganda is overigens niet beperkt tot situaties van oorlog. Denk aan reclame,VERKIEZINGSCAMPAGNES,peptalk bij sport. ………………AFSCHRIKKING………….
   heeft tot doel de vijand ervan te overtuigen dat het beginnen van een oorlog stom is en levensgevaarlijk. Gesuggereerd wordt dat de afschrikker zwaar bewapend is. De afschrikker moet de tegenstander goed kennen en inspelen op diens angst. ……….Het effect hangt af van het feit of de bewoners van een land zich veilig voelen wanneer ze de afschrikker (‘ GROTE BROER MET DE PARAPLU”) ..behagen en zich gedeisd houden of dat ze zich juist veilig voelen door meer eigen wapens ( tegenafschrikking). Het afschrikkingseffect hangt er ook van af of een land een oorlog waarschijnlijk acht ..en..zo..ja,hoe de bewoners Ich die oorlog voorstellen: of dat er nog iets te winnen of te verdedigen valt. Het effect van afschrikking zal verminderd zijn als een land een oorlog onwaarschijnlijk acht………..De Duitse vredesonderzoeker Senghaas vindt de afschrikkingsstrategie pathologisch vanwege de criminalisering van de tegenpartij, de fictieve conflictverwachtingen en de afsluiting voor nieuwe informatie. Hij ziet overeenkomsten met autisme waar beelden ook onveranderlijk vastliggen. Senghaas verwerpt de afschrikkingsstrategie,vooral ook omdat deze een vredespolitiek in de weg staat……………..Enkele andere methoden van psychologische oorlogsvoering.: Met het uitgooien van stinkbommen werd de suggestie gewekt dat de geur behoorde bij een ziekmakende of zelfs dodelijke stof…………….
   Community singing, beurtelings van nieuwe(propagandistische) en oude(( vertrouwde) liedjes maakt de mensen opgemerkt tot deel v.s.STAATSCULTUUR.Zingen kan de mensen ook in extase brengen. Zo zweepte Japan zijn mensen op tegen de Ver.Staten tijdens WO ll.
   PROPAGANDA, SPECIAAL GEDEELTE,’À Lie that’s told with good intentie best all THE truth you can present’,…Sir Campbells Stuart………………..De Eerste Wereldoorlog……………Aanvankelijk heerste er bij beide partijen euforie: zingend naar het front en zo weer thuis. Pas toen twijfel en ontgoocheling toesloegen kwam er plaats voor propaganda. ……………….ENGELAND……………….
   Er ontstond een wildgroei van particuliere- en overheidsinstellingen voor propaganda. Een v.d.regeringsinstellingen was in het geheim ondergebracht in het gebouw v.h.Health Insurance Committee. Een poging om de afzonderlijke propaganda-organen v.d.diverse ministeries te verenigen mislukte door onderlinge ruzies. Uiteindelijk kwam toch— in 1918 — het Ministry of Information tot stand. ……….De hetze tegen Duitsland werd gevoed door in te spelen op het verleden: de misdaden, door Duitsers begaan in de KRIMOORLOG,zouden zich herhalen. En ‘der Kaiser’ werd afgebeeld als Attila de Hun. ……………….DUITSLAND……………….Overtuigd van eigen gelijk. Werd nauwelijks behoefte aan propaganda gevoeld. Toen die behoefte er tenslotte wel kwam,werd. Met veelruzie,pijn en moeite een organisatie uit de grond gestampt. Op de propaganda tegen de Duitsers reageerden deze deze defensief met het manifest” Es ist nicht wahrend” door 93 eminente geleerden.Zo ontkrachtten ze een van de basisprincipes van propaganda: met ontkenningen of tegenbeschuldigingen creëert je opnieuw(negatieve) publiciteit.etc.###################################################################

   Like

   • Maria zegt:

    kan enkel diep buigen voor Uw intellect!!!!

    Like

   • fleckie zegt:

    Vervolg van …’PSYCHOLOGISCHE. ..OORLOGSVOERING’……….
    ‘Frankrijk……….Franz’ Josh Gall, beroemd frenoloog ,beweerde dat deDuitsers een afwijkend brein hadden: het deel waarmee heldere beslissingen genomen worden, zou ontbreken, vandaar hun irrationele gedrag………………….DE TWEEDE WERELDOORLOG……………ENGELAND…….
    In tegenstelling tot in W.O.l kwam nu de propaganda laat op gang. De ontwikkeling werd werd gekenmerkt door ruzies,ten dele samenhangend met de gewenste geheimhouding. De twijfels aan de afloop speelden de geallieerden de eerste jaren van de oorlog ook parten. Engeland geloofde in een zekere betrouwbaarheid (=geloofwaardigheid) om propaganda effectief te doen zijn.Het falen van Duitsland later in de oorlog werd geaccentueerd ende haat tegen de Duitsers werd in de bezette gebieden aangewakkerd( de wrede mof,net als in 1870). De Duitse bevolking werd vriendschappelijk benaderd( bondgenoten voor een nieuw regime).
    DUITSLAND………..Dit land had bijgeleerd..en..vooral onder PAUL ..JOZEPH ..GOEBBELS..kwam de NATIONAAL-SOCIALISTISCHE…..PROPAGANDA-MACHINE ..op volle toeren: voor het moreel van volk en leger, voor anti-communistische ideeen in Europa en voorhebt imago van de ..onoverwinnelijke “WEHRMACHT”.Na de val van STALINGRAD ..veranderde Duisland zijn imago van jonge, energieke natie die het oude Europa zat was in beschermheer van de Europese beschaving tegen het communisme. ……………….DE OORLOG IN KOREA……………..
    Binnen 24 uur nadat de…VS… Hadden besloten zich te mengen in deze oorlog werden de eerste pamfletten uitgestrooid boven de gebieden waar gevochten werd………..Toch speelde PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING (spywar).. In Korea geen substantiële rol. Wel echter in de herinnering van betrokkenen………….het HOOFDKWARTIER…SECTIE…PSYCHOLOGISCHE …OORLOGSVOERING…….zat in …TOKIO.
    Speciale units dachten …PSYCHOLOGISCHE OPERATIES UIT, al dan niet tot ondersteuning van de gevechtstroepen(mentale kogels). EFFECT en ETHISCH GEHALTE waren dikwijlsachtig, maar deze operaties waren goedkoop en onbloedig.PSYWAR zou gemaakt hebben dat vele Noord-Koreanen zich overgaven of minder fanatiek gingen vechten…………….De VS ..BEDIENDEN
    ZICH ..VAN..ALLE..MODERNE..COMMUNIECATIEMIDDELEN..VOOR………INTIMIDATIE……….
    ( ONOVERWINNELIJKE…VS) en …VERLEDING..( bij ..OVERGAVE VOLGT BESCHERMING,GOED VOEDSEL, MEDISCHE ZORG..EN..BEHOUDEN..THUISKOMST.)
    In de ..net..veroverde..gebieden..werden..wegen..gerepareerd en medische zorg verstrekt om de ..sympathie..van de bevolking te winnen…( consolidatie)…………….De VS maakten in hun PSYWAR gebruik van NOORD-KOREANEN om in te spelen op wat leefde onder dementen, in hun eigen taal…………Van hun kant..verspreidden..de..Noord-Koreanen het gerucht dat de ..AMERIKAANSE PAMFLETTEN BESMET WAREN met gevaarlijke ziektekiemen…Martelingen,
    Moord en bedreigen van ..families, zouden ook tot de AMERIKAANSE PRAKTIJKEN BEHOREN.
    Terecht wijzen de schrijfsters erop dat hun onbekendheid met de Noord-Koreaanse kant van het verhaal( die wel beschreven is) een onvolledig beeld zal geven……………Schrijfsters gaan in aparte hoofdstukken in op “Het geschreven woord”…”Het gesproken woord” en de “Rol van ..DE…MEDIA”.Dit voettnogal eenstot doublures, niet zozeer van de vele interessante feiten als wel van begrippen. Ik wil hier in dit bestek niet op ingaan……………………..CONCLUSIE……………………..
    PSYCHOLOGISCHE ..OORLOGSVOERING…WERD…EN…WORDT…GROOTSCHALIG…TOEGEPAST. ……..ROPAGANDA is de BELANGRIJKSTE ..en ..tevens..best ..AANTOONBARE COMPONENT.
    Ondanks de twijfelachtige ethische basis zou oorlogsvoering humaner zijn als de PSYCHOLOGISCHE METHODE de gewapende strijd zou vervangen. In de praktijk zijn beide methoden altijd gecombineerd en VERSTERKEN ze ELKAAR, waardoor het effect in de zin van minder doden nauwelijksis in ge schatten. Het EFFECT op het WINNEN. Van een oorlog zou aanzienlijk zijn, maar dit is slecht meetbaar. …………..Naast gewapendesyrojd en psychologische oorlogsvoering dringt zich vanzelf de gedachte op aan een derde weg: early warning,diplomatie,
    mediation.Maar “psychologische vredesvoering” is niet het onderwerp van deze scriptie.
    ##############################################################################
    het eerste gedeelte van “PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING ” is geplaatst 24.10.2014, onder…’MINISTERIE van JUSTITIE en VEILIGHEID’.
    ##############################################################################

    Like

 8. koddebeier zegt:

  Ja,ja, ons kent ons bij de VVD, ofwel ouwe jongens krentenbrood. Het old boys netwerk, het elkaar toespelen van mooie baantjes.
  Net als bij de PvdA, CDA, D66 enz. Ze zijn met het zelfde sop overgoten !

  Like

 9. rob van marle zegt:

  Wat ij opvalt is dat Nederland moet 647 miljoen betalen, Engeland 1,5 miljard en die mafkezen van Fransen en Itakianen krijgen een forse reductie daar heeft Draghi stiekem voor gezorgd die maffia boy

  Like

  • Jean zegt:

   Rob de EU is corrupt, ‘eerst ikke en de rest kan stikke’ is hun lijfspreuk.

   Like

   • Maria zegt:

    yep dankzij de 2% elite EU en VS ikke ikke en de burger kan stikken en roeien ze wel uit via de islam samen met die corrupte omgekochte loge boy’s zo achterlijk verblind door macht en geld…. die hebben dat niet door, ze zijn oh zo trots om via lagere orde loge vrijmetselaars denken van aan de tenen te kunnen tippen van de Illuminatie… je moest eens weten, ken er alles van

    Like

 10. Bas Koning zegt:

  In een democratie had Opstelten allang moeten opstappen:

  De een na de andere ophef, elk goed voor opstappen in een democratie:
  -Minerva maatjes met Demmink, waardoor hij weigert die te vervolgen http://2.bp.blogspot.com/-auKyRnGs5Ek/U2vX9OWaPFI/AAAAAAAABnw/IsxFqxP4nZY/s1600/minerva+reunisten.jpg OPSTAPPEN
  -Het niet aangeven en opzeggen van bijbaantjes OPSTAPPEN
  -Het blijven liegen over bijbaantjes (zegt ze te hebben opgezegd, maar heeft ER NOG STEEDS) OPSTAPPEN http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/ivo_is_dement_maar_zijn_blazoenpoetsers_zijn_ook_niet_al_te_scherp.html
  -Criminele activieiten van ambtenaren van justitie blijven ongestraft OPSTAPPEN http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/zou_die_dementie_van_opa_ivo_dan_soms_ook_allemaal_gespeeld_zijn.html
  -Niet geschikt als UH, Uh, uh, minister OPSTAPPEN

  Maar dat gebeurt niet. Waarom? Omdat het kabinet niet ‘mag’ vallen, want dan krijgt de enige democratische partij van Nederland (de pvv) een veelvoud van zetels.

  Het is een ‘zelf-coup’: de macht is gegrepen door de lieden die op legale wijze de macht hebben gekregen: ze willen die niet meer afstaan. Ook niet als het zou moeten. Ook niet als in een normaal democratisch land dit niet zou worden getolereerd: het kabinet MAG niet vallen: van het kabinet. EEN SELF-COUP dus. http://en.wikipedia.org/wiki/Self-coup

  Like

 11. Pingback: Dus dank aan Ivo hier … | Partij Vrij Almelo

 12. fleckie zegt:

  Psychologie, pag. .84 van het boek ..’GOEBBELS’/ de MAN ACHTER HITLER’, van. Dr.Rudolf Semmler, uitg. BIGOT & Van Rossum N.V…Amsterdam…Nederlandse vertaling:Mej.N.van Rossum………………..’ De vrees voor de Russen breidt zich uit’, 14 maart 1943.
  De laatste weken heeft Goebbels geprobeerd een paniekstemming door heel Europa ..te..verspreiden, door de mensen bang te maken voor de Sovjetlegers. Iedere buitenlandse schrijver,…die …ongerustheid laat blijken over het oprukken ..van..het..Rode Leger, wordt..zorgvuldig..genoteerd..door..Goebbels..en wordt door hem als bewijs gebruikt voor het succes van zijn campagne. …Goebbels ..is..zo..trots..op..dit succes als een generaal op zijn overwinningen. Hij spreekt zelfs al van openlijk wantrouwen tussen de Russen en hun bondgenoten. Elke nauwkeurige waarnemer kan de bewijzen zien van deze toenemende spanning en het is maar een kleine stap van openlijk WANTROUWEN tot een openlijke breuk, zegt hij. Goebbels gelooft,dat de Westelijke geallieerden in stilte hopen..dat..DUITSLAND en RUSLAND elkaar volkomen zullen uitputten in deze strijd. ……….Gisteren zei hij,dat de DUITSE ..PROPAGANDA van de laatste drie maanden..het waard zou zijn, in een proefschrift geanalyseerd te worden. Men zou dan bemerken, dat ze een klassiek voorbeeld is van de KUNST van POLITIEKE PROPAGANDA, omdat de oorzaak,de , de eerste Pasen en de gevolgen in zo’n korte spanne tijds kunnen worden waargenomen…………………In de conferentie van afdelingschefs zei Goebbels vandaag over hetzelfde onderwerp:” Uit de redevoeringen van BRITSE en AMERIKAANSE staatslieden,uit wat er in de kranten staat en uit onze geheime berichten, blijkt wel hoe bang de WESTELIJKE GEALLIEERDEN en de neutrale landen in Europa waren toen onze frontlijn over een breedte van 500 km.was opengescheurd, …de Sovjet-legers..naar..de Dnjepr probeerden op te rukken..en..ons..gehele..front..in.gevaar scheen ineen te storten. Ik zal nu met alle middelen proberen deze vrees aan te wakkeren tot er tenslotte een breuk komt tussen het OOSTEN..en..het..WESTEN. dat is het einddoel van mijn werk en ik hoop het deze zomer te bereiken.”. ############################################################################

  Like

 13. F.D. van der Wee zegt:

  Als we alle corrupte ambtenaren op een rij zouden zetten hadden we een rij van Den Haag tot in Maastricht.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s