Waar blijft de kreet van verontwaardiging? Over de Apocalyps van het Irakese christendom

Screenshot_10

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron)

Foto boven: Het gezicht van het meisje op de voorgrond toont pure doodsangst. Christenen weten dat de IS-barbaren ook kinderen niet sparen – en hen voor de ogen van andere kinderen (die daarna aan de beurt zijn) op islamitische wijze onthoofden: met een mes van de keel tot het ruggenmerg. De politiek, de media en zelfs de kerken laten de door IS-moordenaars vervolgde christenen in Irak schandelijk in de steek. Voor onze ogen herhaalt zich een christengenocide zoals in 1915/1916 in Turkije. Het lijkt erop dat de beroemde gedragsonderzoeker Konrad Lorenz gelijk had, toen hij formuleerde: “De mens is de grootste foutieve constructie van de natuur!”.

De Apocalyps van het Irakese christendom

Het onbetwiste doel van radicaalislamitische extremisten in Irak is het vernietigen van christenen en andere “ongelovigen”. Een van de oudste christelijke culturen ter wereld staat op het punt van sterven. Een analyse door Johannes Gerloff.

De beelden zijn afschuwelijk. Rijen aan elkaar geketende vrouwen worden als seksslaven te koop aangeboden. Mannen moeten in massagraven gaan liggen, waarin ze met een kopschot gedood worden. Kruisen, waaraan bloedende menselijke lichamen hangen. Niet alleen soldaten, maar ook kleine kinderen worden onthoofd. De afgesneden hoofden worden op palen tentoongesteld – die de daders daarna fotograferen en trots op internet zetten.

De beelden worden begeleid door vreselijke verhalen, die nauwelijks onafhankelijk gecontroleerd kunnen worden. Maar ze zijn effectief: Duizenden Oriëntaalse christenen zijn op de vlucht. In het midden van het tweede decennium van de 21e eeuw staat een van de oudste christelijke culturen ter wereld op punt van sterven.

Daarbij stonden de tekens op onmiskenbare wijze aan de wand. Wat nu gruwelijk werkelijkheid wordt, werd door graffiti op de huismuren van de grote Irakese steden Bagdad en Mosul al jarenlang aangekondigd. En de op de muren gespoten antichristelijke haat was geenszins zonder precedent. Ongeveer vijftien jaar geleden al dreigden radicaalislamitische leuzen op muren in Egypte: “Eerst de zaterdagmensen! Dan de zondagsmensen!”

Systematische uitroeiing

In werkelijkheid is de massale verdrijving van de christelijke bevolking in de Arabisch-islamitische Oriënt een consequente voortzetting van de onbetwiste, planmatige en succesvolle etnische zuivering van de Arabische Joden, van de “zaterdagmensen”. Woonden er in het midden van de 20e eeuw nog meer dan een miljoen Joden in de Arabische wereld, tegenwoordig is deze bijna “Judenrein”.

Screenshot_11De kerken van Europa zouden dagelijks moeten oproepen tot protestdemonstraties. In werkelijkheid gebeurt er niets. Net zoals in het geval van Byzantium laten we ook nu christenen aan hun lot over

Nu zijn centra,organisaties en instellingen van de “zondagsmensen” “legitieme doelwitten” van extremistische moslims. Ze willen “alle ongelovigen doden, waar ze hen ook te pakken kunnen krijgen.” Met “ongelovigen” worden vanuit het oogpunt van de moslims alle anders gelovigen bedoeld, niet alleen christenen, maar ook Jezidi´s en moslims van andere geloofsrichtingen.

Vanuit het perspectief van de christenen komt de bedreiging echter niet alleen van de kant van de soennitische radicale islamieten, bijvoorbeeld van de Moslimbroederschap, Al Qaida en haar “dochter” Al-Nusra of van de zogenaamde “Islamitische Staat”, maar ook van sjiietische groeperingen. Zo gaf in het jaar de grootayatollah Sajid Ahmad al-Hassani al-Baghdadi in een interview met de Egyptische televisiezender “Al-Baghdadiah”opdracht tot de onbeperkte onderwerping van of de moord op alle christenen in Irak.

Jarenlang hebben radicale moslims in Irak een klimaat van verschrikking, intimidatie en bedreiging gecreëerd. Opmerkelijk daarbij is hoe zwijgzaam de machthebbers “met amerika´s genade” deze ontwikkeling hebben geaccepteerd. Christenen werden uitgescholden als “polytheïsten” of “zionistenvrienden”. Nu plaatst de “Islamitische Staat” (IS) – vroeger noemde de beweging zichzelf “Islamitische Staat in Irak en Zuid-Syrië” (ISIS) – de christenen in Syrië voor de keuze: “Bekering tot de islam of de dood.”

Concreet gaf IS op 17 juli 2014 de christenen in het Noord-Irakese Mosul drie dagen om het gebied van zijn “kalifaat” te verlaten. Daarbij werd benadrukt dat “kalief” Abu Bakr al-Baghdadi gul zou zijn met deze periode, omdat niets hem hiertoe zou verplichten. Deze oproep veroorzaakte een massale vlucht van de christenen uit Mosul naar het nabijgelegen autonome Koerdistan. Veel oude of gehandicapte christenen, die geen mogelijkheid hadden om zich aan te sluiten bij de exodus, bekeerden tot de islam.

Christenvrije zone

Geschokt vertellen vluchtelingen hoe ze kort na het verlaten van hun geboortestad bij straatblokkades aangehouden en van hun laatste spullen beroofd werden: “Ze pakten alles van ons af. Onze auto´s, ons geld, onze persoonsbewijzen, paspoorten, zelfs luiers van baby´s en de medicijnen van een chronisch ziek meisje.” Ze trokken de oorbellen uit de oren van een zes maanden oud meisje. “Veel van ons werden in elkaar geslagen”, is er te horen. En daarna dreigde de radicale islamieten: “Kom nooit meer naar dit land terug. Dit is ons land. Als jullie terugkomen, zullen we jullie met het zwaard doden.”

Screenshot_12

Zelfs bij kinderen kent de islam geen genade: onthoofd christelijk meisje

De chaldeeuwse patriarch Louis Sako schat dat er op dit moment ongveer 100.000 christenen op de vlucht zijn. Nadrukkelijk noemt hij dat er ongeveer 1500 oude manuscripten door de radicaalislamitische fanatiekelingen werden verbrand, wat in de islamitische wereld uitermate ongewoon is. Moslims hebben over het algemeen ook veel respect voor christelijke boeken.

Voor de “bevrijding” door de Amerikanen in 2003 woonden er in Mosul 60.000 van de 1,5 miljoen Irakese christenen. Op 23 juli 2014 verklaarde de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van de stad, in ballingschap in Irbil, Nikodimus Daud, tegenover de Russische televisiezender “Russia Today TV”: “Er zijn geen christenen meer in Mosul!” Verder vertelde hij hoe de radicale islamieten van IS de kruisen van de kerken hadden getrokken, “als eerste die van mijn kathedraal Mar Afram.” Daarna zouden ze alles in de kerk verbrand, luidsprekers opgesteld en de christelijke kerk door hun gebeden in een moskee veranderd hebben.

Andere kerken in Syrië en Irak werden door de strijders van IS opgeblazen, net zoals overigens veel moskeeën, die door deze fanatieke moslims als bedreiging voor de strikte één-god-religie werden beschouwd als ze bijvoorbeeld dienden als bedevaartplekken. Het eerbiedwaardige klooster Mar Behnam in de buurt van Al-Chadhir ten zuidoosten van Mosul, dat uit de 4e eeuw stamt, werd ingenomen en zijn monniken werden verdreven.

Onderwerping of vlucht

Kennelijk had de “kalief” van IS de inwoners van het pas veroverde Mosul al aangeboden de Jizya, een hoofdelijke belasting, te betalen. In februari 2014 hadden de christelijke inwoners van de aan de rivier de Eufraat gelegen Syrische stad Al-Raqqa een zogenaamd “dhimmi-verdrag” met de veroveraars ondertekend. Daarin verplichtten de moslims zich volgens de oude islamitische traditie om het leven, het eigendom en de religieuze plaatsen van de christenen te beschermen. Daarom wordt deze zogenaamde “dhimmi-status” ook wel “status van de protegés” genoemd.

Screenshot_13

Bijna klaar, maar nog niet helemaal. IS publiceerde deze beelden op Twitter, dat ze gebruiken als mediakanaal om de wereld te intimideren. IS zal niet stoppen bij Noord-Irak en Syrië

De christenen van hun kant verplichten zich om de Jizya te betalen, die, afhankelijk van het inkomen, tussen 178 en 715 dollar per jaar bedraagt. Verder mogen ze geen nieuwe kerken bouwen en oude of beschadigde bestaande kerken niet restaureren. Het is christenen in de “dhimmi-status” verboden om kerkklokken te luiden, religieuze symbolen – zoals een kruis of een religieuze tekst – publiekelijk te tonen. In aanwezigheid mogen ze geen religieuze teksten hardop voorlezen of opzeggen. “Dhimmi´s” dienen iedere religieuze houding in het openbaar te vermijden en mogen geen wapens dragen. Bovendien verplichten ze zich ertoe om leden van hun eigen geloofsgemeenschap er niet te hinderen zich tot de islam te bekeren en hen op geen enkele wijze te beledigen.

Als basis voor deze maatregelen beroept IS zich op de koran, soera 9, die de naam “Het Berouw” draagt, vers 29. Daarin wordt over Joden en christenen gezegd: “Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Sjeik Hussein Bin Mahmud, een prominent schrijver op jihadistische internetforums, zegt hier over: “Dit is een duidelijke goddelijke tekst. Dat ziet iedereen die de koran leest.” De met de dhimmi-status gepaard gaande vernedering schrijft Mahmud toe aan het ongeloof van de christenen en hij zegt: “Als ongelovigen zijn ze waardeloos en verachtelijk en moeten ze ook zo behandeld worden.”

Volgens het verdrag betekent een schending van deze verplichtingen dat ze als “vijanden” behandeld worden. Het alternatief voor een ondertekening van het dhimmi-verdrag is “het zwaard”. Begin augustus hadden IS-milities in Tel Afar, een stad ten westen van Mosul, ongeveer honderd christenen en Jezidi´s opgepakt, de mannen vermoord en hun vrouwen en dochters als slaven verkocht. Heel officieel werd door islamitische geestelijken in zulke gevallen bepaald: Christelijke vrouwen en meisjes worden “rechtmatig als vrouwen van de moslims beschouwd.”

Omdat de christenen van Mosul zich niet wilden onderwerpen aan het dhimmi-verdrag, resste hen niet anders dan te vluchten. Hun have en goed werd in beslag genomen. Hoe systematisch en goed georganiseerd IS daarbij optreedt, bleek uit het feit dat in de maand daarvoor christelijk onroerend goed voorzien werden van de Arabische letter “N” voor “Nasara” (“Christen”) en het opschrift “eigendom van de Islamitische Staat”.

Screenshot_16

Zonder woorden. . . 

De christenen uit Mosul, die dit hadden meegemaakt, waren vooral geschokt dat hun islamitische buren, met wie ze al generaties lang hadden samengeleefd, bereidwillig deelnamen aan het optreden van de IS-strijders. Plotseling beweren diegenen, met wie men tientallen jaren lang deur aan deur gewoond heeft: “Dit land is van de islam! Hier moeten geen christenen leven.” Een christelijke vluchteling uit Mosul vertelt: “Toen de IS-mensen onze stad binnengetrokken zijn, hebben de mensen hen toegejuicht – en de christenen verdreven.”

“Het lijden staat ook christenen in het Westen te wachten”

In het tweede weekend van augustus 2014 verklaarde de chaldeeuws-katholieke aartsbisschop van Mosul, Amel Nona, in ballingschap in Irbil, tegenover een Italiaanse journalist: “Ons huidige lijden is een voorspel van datgene wat Europese en westerse christenen in de nabije toekomst te wachten staat.” En verder: “Jullie moeten de realiteiten hier in het Nabije oosten waarnemen, omdat het aantal moslims, dat jullie in jullie landen opnemen, steeds groter wordt. Jullie liberale en democratische principes tellen hier niet.”

Met het oog op de miljoenen moslims in Europa adviseerde de 47-jarige: “Jullie zullen krachtige en moedige beslissingen moeten nemen, ook wanneer dat ten koste van jullie principes gaat.” Lorenzo Cremonesi omschrijft hem in het Italiaanse dagblad “Corriere dlla Sera” als “gekwetste en door smart getekende man”, die echter “niet gecapituleerd” zou hebben. Aartsbisschop Nona ziet uit eigen ervaring nog slechts één “mogelijkheid om de christelijke exodus uit plaatsen te beëindigen, waarin het christendom wortels ver voor de islamitische tijd had”: “Geweld met tegengeweld bestrijden!”

Screenshot_15

Door moslims vermoorde Syrische christelijke kinderen. Media laten zulke beelden niet aan ons zien. Per slot van rekening zijn ze maar afkomstig uit christelijke bronnen

Bron:
http://michael-mannheimer.info
Auteur: Michael Mannheimer

Bron oorspronkelijk artikel:
www.israelnetz.com
Auteur: Johannes Gerloff

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Christendom, christenhaat, Christenvervolging, Irak, ISIS, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, Moslims, Rotzakken, Terrorisme. Bookmark de permalink .

108 reacties op Waar blijft de kreet van verontwaardiging? Over de Apocalyps van het Irakese christendom

 1. Islamitische spreuk: “Na de zaterdag komt de zondag!” betekent “Na de Joden komen de Christenen aan de beurt!”

  Like

  • jos ijsmans zegt:

   ik ben verdorie blij dat ik al 52 jaar ben en probeer dan ook mijn best te doen opdat onze kinderen geen kleinkinderen op deze verdorven wereld zetten… wat men ook mogen beweren, het is onomkeerbaar…

   Like

   • Ik vraag me af wie van de lezers van dit artikel de Bijbel naast al deze gebeurtenissen legt. Wake-Up mensen! Zijn deze ontwikkelingen niet allemaal al beschreven en voorspeld? Escaleert het niet allemaal zo gigantisch vanwege de goddeloosheid van de mens die zichzelf en zijn eigen mening oh zo belangrijk vindt? Weten we niet meer, dat het kwaad uiteindelijk totaal overwonnen wordt door Jezus de Zoon van God de Vader die Liefde is (en die de mens de vrijheid heeft gegeven zelf zijn/haar eigen keuzes te blijven maken met alle gevolgen – positief of negatief- van dien?). Strijd zonder Hem wordt bloedvergieten, strijden aan de zijde van God met zijn kracht brengt overwinning voor wie op Hem vertrouwt. en ik weet van mezelf, ik heb heb daar niet zóveel van.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Als dat allemaal zogenaamd al zo mooi beschreven stond, waarom laten de christenen dan hun christelijke broeders en zusters in het Midden-Oosten afslachten??!!! Dat vind ik onbegrijpelijk en stuitend! Dan is het dus BEWUST toekijken, wat ik nóg erger vind!!! VERRAAD aan de eigen geloofsbroeders en -zusters. Walgelijk!

    Webmaster

    Like

 2. Maria zegt:

  omdat zij GEEN ROOMS KATHOLIEKEN ZIJN maar Koptische en Orthodoxe Christenen hoor je dat vaticaan niet en word erover gezwegen, want zij erkennen geen pausen en al die dogma’s van henn Rome vaticaan is maar al te blij van de uitmoording van hen zie maar naar de geschiedenis aanhang met Hitler om alles Orthodox CHristenen via kampen op de balkan om te brengen en zie gitzwarte geschiedenis vaticaan inquisitie en die ketterij van hen, vaticaan rooms katholiek is/heeft satan zelfs overtroffen!!!!! zijnnet hetzelfde als de islam!!!! moorden alles uit wat niet in het kraam van het vaticaan paste…

  Like

  • Maria zegt:

   daarom dat het vaticaan imams ontvangt om met hen te bidden voor vrede???????????????????????????????? man de paus in mekka zetten en 100000den verscheuren die levend dus wie is satan eigenlijk, het vaticaan en dan de islam, de geschiftheid hierin is werkelijk waanzin ten top!!!!

   Like

   • Ahava zegt:

    Doe graag mee, Maria, met je ‘kennisgroepje’.
    Bert heeft mijn mailadres

    Like

   • Maria zegt:

    binnenkort zal ik via EJ een email adres geven van me Ahava en aan al degenen die erom vroegen krijgen het dan toegestuurd 🙂

    xx

    Like

  • fleckie zegt:

   De OOSTERS orthodoxe Kerk (BYZANTIJNSE KERK)behoort immers ..NIET… onder het GEZAG van ROME, m.a.w daar heeft het Vaticaan NIETS ( ook NIET over de EIGENDOMMEN te VERTELLEN), en laat nu …NET….in die landen VEEL DE.FSTOFFEN VOORKOMEN,)

   Like

   • Maria zegt:

    zij roeiden hen al uit in de middeleeuwen Fleckie dat vaticaan want dat waren ketters in hun ogen!!!

    Like

   • fleckie zegt:

    Heeft het Vaticaan…soms …OOK…ECONOMISCHE BELANGEN, ..in ..h.MIDDEN-OOSTEN?!

    Like

   • fleckie zegt:

    Het boek van A.Dumas , ‘de 3 musketiers’vertelt o.a.over LaRochelle, Hugenoten, ALBIGENZEN, WALDENZEN, KARDINAAL …RICHELIEU,…..met zijn privelegertje, Dan was er nog koning PHILIPS ,, de SCHONE die zelfs nog de monnik-soldaten TEMPELIERS bijna helemaal UITGEMOORD had, o.a.ook om zich hun bezittingen te kunnen toeeigenen.
    Een gedeelte v.d.HUGENOTEN heeft zich na hun vlucht in o.a.CANADA gevestigd,vandaar een Frans-sprekend gedeelte in Canada.

    Like

   • Maria zegt:

    @flekie idd gans die TEMPELIERS orde heeft het vaticaan laten uitmoorden ben daar nu zwaar onderzoek in aan het doen en kom tot verbijsterde feiten ivm Jezus en andere zaken en die heilige graal en de bloedlijn van Jezus was wel degelijk met maria magdalena samen en had/hadden nakomenlingen.. met jou Fleckie zou ik graag aan tafel zitten en praten over zoveel zaken je bent iemand naar mijn hart veel kennis van zaken, telt ook voor een paar anderen hier waaronder Peterselie, en nog anderen 🙂

    Like

  • Charles Martel zegt:

   De paus is de enige ‘westerse’ leider die het woord ‘derde wereldoorlog’ in de mond heeft genomen , en die zich wel degelijk tegen de christenvervolging in het Midden-Oosten heeft uitgesproken. Alleen zwijgen onze media als vermoord over alles wat hij daarover zegt. Bovendien moet de paus erg voorzichtig zijn hoe hij de dingen formuleert. Weet u nog hoeveel priesters, bisschoppen en kloosterzusters afgeslacht werden na de ‘Regenburgse’ reden van vorige paus Benedictus. Zelfs de eens ‘christelijke’ partijen zijn toen over hem heen gewalst.

   Like

   • Maria zegt:

    takiya van de paus vergeet je eigenlijk hoe en wat en wie zij zijn de pausen en rome hun ketterij, inquisitie…. alles uitmoorden tot vorige eeuw voor de eerste WOI ???
    dus jij vind dat normaal dat een paus met de massamoordenaars samen in het vaticaan gaan bidden??? waar is zijn steun voor de christenen uberhaubt???? zij leven in weelde gouden kranen, marmer duurste op aarde leven in zo’n rijkdommen daar waar de gelovige alles moest afstaan aan hen…. the joke hierin, waarom wenden ze hun fortuinen niet aan die arme christenen op aarde neen missionarissenwerk bevatte enkel iedereen laten dopen, pedofiele priesters die tot op vandaag niet ge-excommunuceert zijn, dan zijn zegen aan hitler in WOII, openlijke joden vervolging allemaal mogelijk door dat vaticaan… de paus is geen gezant van god maar van het satanische, toch rar he dat zij alles afweten over exorsimse en occulte zaken wat normaal niet kan strookt niet mer het goddelijke!!! tot vorige eeuw zat iedere pastoor in je keuken je de les te spellen hoe te leven hoe je voor alles zou branden in de hel enz enz…. wat een goddelijkheid niet????
    en ja op den duur moest hij een boodschapje laten aan de wereld vanwege verontwaardiging van vaticaan zwijgen en de vorige paus was zelf lid van de Nazi

    JERUZALEM – Paus Benedictus XVI wél –onvrijwillig– lid geweest van de Hitlerjugend, de jeugdorganisatie van de nazi’s. Dat heeft het Vaticaan gisteravond verklaard.

    hahaha de grap onvrijwillig???????

    http://www.derokendevlaswiek.nl/index.html?target=PERSBERICHTENPAUS_NAZIznLID.html

    dan dit
    paus pius XII

    rechtstreeks met hitler hand in hand beste maatjes

    http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nazis-kerk.pdf

    zwijg me van die satanische vaticaan!!!!

    Like

  • Hilfried zegt:

   Hoi Maria ik heb een aantal van je reacties gelezen maar heb je de openbaringen wel eens gelezen alles wat gebeurd op aarde is voorspeld de bijbelse profetieën zijn waar en komen uit voor je ogen maak je niet te druk wat er hier op aarde gebeurd maar eerder waar je naartoe gaat na dit leven Jezus heeft gezegd dat hij de weg daarheen is verdiep je maar eens in alles wat hij heeft gezegd en ga hem leren kennen

   Like

  • René zegt:

   Met alle respect Maria, maar de kwestie Rooms-Katholisisme, Koptisch en Orthodox is hier niet ter sprake. Wat de IS doet is te afschuwelijk voor woorden: zij vermoorden andersgelovigen, of zoals zij dit noemen ‘ongelovigen’. Je kunt ongelovigen niet dwingen om gelovig te worden. Zij geven de ongelovigen de keus: of bekeren tot hun geloof, of de kop eraf!
   Wanneer God op de dag des oordeels terugkomt op aarde maakt hij het nóg veel bonter: hij neemt de gelovigen tot zich in de hemel, en laat de ongelovigen over aan de duivel die hen voor eeuwig laat branden in de hel zonder te sterven! GOD IS SATAN IN EIGEN PERSOON!!!
   God laat, net als de IS, de mens de vrije keus om te geloven. Je kunt een ongelovige niet dwingen om te geloven…

   Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Maar wel hevige verontwaardiging over de zogeheten “kindermoorden” door Israël op Palestijnse kinderen…….?
  Waar blijft de verontwaardiging híerover?!
  Kun je nagaan hoe onwetend en belàchelijk de westerse Goedmensch is in z’n selectieve verontwaardiging!

  Like

  • Tempelier zegt:

   Juist Theresa.

   Like

  • jedeha zegt:

   Stompzinnigheid ten top, Israel waarschuwt ALTIJD voordat het een bom werpt op de onderaardse gangen van waaruit men Israel/Het joods Volk wil vernietigen. Hamas misbruikt kinderen en vrouwen als menselijk schild, hoe stompzinnig kan iemand zijn, @T.G. 20.52 uur

   Like

   • Helder zegt:

    Dat zeggen de Israëli’s wel. Maar helaas blijkt dat niet altijd ook werkelijk zo te zijn, volgens ooggetuigen…..

    Like

   • Israël waarschuwt altijd dat ze vergeldingsacties gaat uitvoeren, zelfs via de media in Gaza. “Volgens ooggetuigen is dat niet zo. Volgens moslims en linkse mensen (moslimvrienden).” Maar moslims zijn geen betrouwbare bron!!! Allah en hun ‘profeet’ ook niet. Is een valse profeet een betrouwbare bron?

    Like

   • Allah is de Duivel zelf! Is de Duivel een betrouwbare bron? Volgens mij niet! Volgens moslims en moslimvrienden wel!?

    Like

 4. janfreak zegt:

  Waar blijft de kreet van verontwaardiging? Over de Apocalyps van het Irakese christendom.
  Het antwoord lijkt me duidelijk, het verhaal is op geen enkele manier aan Israël te koppelen. In dat geval zouden alle kranten het met grote koppen brengen.

  Like

 5. Breget zegt:

  En dan hoor je de linkse media dagelijks zeggen er zijn twee is leden gedood,al waren het er 10 miljoen zal er geen traan om laten

  Like

  • Maria zegt:

   de linksen zijn haters van katholieken en andere geloven, zij steunen de islam hier om maar aan de macht te blijven, Karl Marx is de figuur voor alle socialisten maar dan allemaal hij beschreef al zijn verachting voor enig geloof en uitroeiing ervan Stalin was daar het perfecte voorbeeld van daarna Hitler… dus iedere socialist is net hetzelfde doet me denken aan dat artikel van EJ Bron onlangs van een linkse rat die zogezegd het licht zag en literatuur was gaan lezen, een van die boeken was de leer van Karl Marx, idem dito voor Obama die was ook hard core fan van karl marx…
   De socialisten zijn onze ergste vijand dan de islam want door de socialist heeft de islam platform gekregen om opnieuw 1400j moordende traditie verder te zetten die was gestopt rond 1900 toen gans dat ottomaans rijk werd uitgeroeid en een 100j ong waren er geen barbaarse moorden onder de islam tot socialisme ong jaren 80-90 vorige eeuw de kant van PLO dan hamas koos, Amerika al qaida creëerden…. de geschiedenis herhaalt gewoon, we moeten de socialisten eerst uitroeien tot op het bot dan pas kunnen we de islam verslaan, want kijk rond u al de socialisten blijven geld geven aan terreurorganisaties steunen openlijk de islam tegen ons, er liggen godverdomme korans in jullie kamer politiek, koninklijke huizen gaan de reten likken bij saudi arabie en Qatar enz… socialisme is de OORZAAK DAT DE ISLAMIETEN ZICH AL SLACHTEND NAAR DE EU LANDEN KOMEN, en er zitten een 100 miljoen slapende islamieten hier die wachten op het teken en zoals de schrijver hierboven aanhaalt ook al leef je 20-30j naast moslims die vriendelijk leefden met je je eten gaven weet ik wat, ze zullen net zoals in Irak schreeuwen bekeren of je gaat eraan, ALLEMAAL DANKZIJ DE MACHTSGEILHEID VAN DIE ELITE SOCIALISTEN!!! want die debielen beseffen niet dat zij de eersten zijn die eraan gaan, en voor beamuslima en schoondochter van massamoordenaar Argentinia denk nu niet dat zij daar een rustig leventje gaan hebben want maxima is ook elite van ginder de argentijnen zullen hen zelf levend uit een vliegtuig gooien, vluchten naar moslim landen nog minder daar rollen hun ,kopjes, griekenland waar ze nu een domein opkochten de grieken zullen hen lynchen vanwege NAZI OPRICHTING BILDERBERG!!!!!
   geloof me nergens kunnen ze naartoe vluchten!!!!

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Maria 26 oktober 2014 om 23:41

    Hetgeen u hier schrijft, roep ook ik al tijden!
    “we moeten de socialisten eerst uitroeien tot op het bot dan pas kunnen we de islam verslaan, want kijk rond u al de socialisten blijven geld geven aan terreurorganisaties steunen openlijk de islam tegen ons, er liggen godverdomme korans in jullie kamer politiek, koninklijke huizen gaan de reten likken bij saudi arabie en Qatar enz…”

    Wat u hier zegt, hoop ik van ganser harte! Voorlopig genieten die lieden nog met volle teugen!
    “geloof me nergens kunnen ze naartoe vluchten!!!!”

    Like

   • Maria zegt:

    ik weet niet waarom ik dit weet Tistochwat maar ik weet nu eenmaal dat dit het lot van beatrix familie alle koninklijke huizen op aarde zal zijn en de elite plus Illuminatie!!!
    niets is voor eeuwig ook die Illuminatie niet!!! ze overstegen het kwaadaardige verraden geheimen diepe zware occulte geheimen aan politiekers idioten bankiers die dan op hun beurt de CODE verbraken want door de macht die ze verkregen zetten ze zich zelfs boven de zware occulte machten en krachten en dan keert dat tegen je …
    1 GROTE REGEL EN WET VAN ALCHEMIE EN OCCULTISME = geheimhouding
    geen derde mag weten wie of wat je bent, door openlijk die macconerie die tekens die graden te openbaren iedereen denkt dat het maat 33 graden zijn terwijl ze diep tot tegen de 80 graden gaan, dat kunnen enkel die Illuminatie bereiken en reincarneren zo.
    Die Bildeberggroep heeft alles verraden door hun geilheid op macht konden ze dat niet geheimhouden, 1000den keren heb ik hier al geschreven, MACHT CONTROLEER JE NIET DAT CONTROLEERT JOU!!!

    Wel die wet is overtreden onderschat evil niet wanneer dat keert tegen je…
    daarom moet je er met je fikken vanaf blijven!!!!!
    spijtig genoeg gaan wij de mensheid mee ten onder of er moest een mirakel gebeuren dart mensen wakker schieten en zelf massaal keren tegen degenen die dit veroorzaken, in magie occultisme heb je dat recht om terug te vechten met hun middelen, enkel met dat!! maar ja vermits 80% brain death is op aarde is 80% ten dode opgeschreven hierdoor!

    Like

 6. en dit zeg ik dus steeds en steeds opnieuw! Zo zal het gaan met die ooo zooo aaardige buren die altijd zo aardig groetten…
  “De christenen uit Mosul, die dit hadden meegemaakt, waren vooral geschokt dat hun islamitische buren, met wie ze al generaties lang hadden samengeleefd, bereidwillig deelnamen aan het optreden van de IS-strijders. “

  Like

  • Driek zegt:

   Scarlatti Bombatti zegt: De christenen uit Mosul, die dit hadden meegemaakt, waren vooral geschokt dat hun islamitische buren, met wie ze al generaties lang hadden samengeleefd, bereidwillig deelnamen aan het optreden van de IS-strijders. “

   Maar wanneer ik de mensen vertel dat die aardige Turkse buurman straks op de deur bonst, dan wijzen ze op hun voorhoofd. Want zoiets is onvoorstelbaar. Maar het gaat werkelijk gebeuren.

   Like

  • Tempelier zegt:

   Alweer een bewijs, vertrouw geen moslims !

   Like

 7. jantjeuitnl zegt:

  Ook niemand, van welke christelijke gemeenschap dan ook, zij het bestuurders, parochianen, kloosterbewoners, die dagelijks op het binnenhof staat te protesteren.
  Niemand. Ook niet in het parlement. Terwijl daar toch zeker 3 christelijke partijen in zitten.
  En niet alleen in Nederland maar in heel Europa, nee, de hele wereld. Lambs to the slaughter.

  Like

 8. Peter Selie zegt:

  Het is wraakroepend en het Westen zwijgt in alle talen. De zelfgenoegzaamheid, de desinteresse in het leed van anderen, of misschien zelfs wel stiekeme vreugde wat die Christen wordt aangedaan, Altijd als haantje de voorste overal bij en een mening over waar wellicht terughoudendheid op zijn plaats zou zijn. Zelfs de kerk zwijgt. en doet alsof er niets aan de hand; erger nog vooral in Duitsland geeft ze overal steun aan de islam. Het is een kerk van
  D W A L I N G geworden.

  Het maakt mij verdrietig!!

  Like

 9. riet-1 zegt:

  de Duivel bestaat.
  God, help ons

  Like

  • Maria zegt:

   god = de duivel

   Like

   • Maria zegt:

    geef 1 voorbeeld in al die 1000den jaren die bestaan op moorden onder zijn naam dat die god ooit optrad, ,neen god/allah staat aan de kant van de moordenaars… god is de uitvinding van de elite om de mens dom te houden en via heilige boeken ongeacht welke religie elkaar uit te moorden… en vermits de elite zelf des duivels is maak de rekensom hoe ze de mensheid hebben misleid via religies

    Like

   • Charles Martel zegt:

    Geen uitvinding van de elite, maar zoals Marx zegt ‘het is het opium van het volk’: elke godsdienst is psychotisch, alleen kan ook de gewone mens er niet zonder, want dan loopt hij doelloos rond. Alleen, Er zijn lichte en extreem moorddadige vormen van psychose. De islam is van het ergste soort .

    Like

   • Tistochwat zegt:

    Volgens de Bijbel staat God de duivel toe om in de eindtijd ‘tekeer te gaan als een brullende leeuw’.
    Het verloopt allemaal volgens plan; het duurt helaas zo lang voor Hij (zoals beloofd in de BIjbel) ingrijpt.
    De situatie moet (ook weer volgens de BIjbel) zó erg worden dat ‘de natiën in hun radeloze wanhoop geen uitweg meer zien’.

    Overigens moet ik niets hebben van de ‘georganiseerde religie’ onder leiding van mensen. Ik geloof wel op mijn eigen manier achter mijn voordeur.

    Like

  • Ruud Karsten zegt:

   Ja, de duivel bestaat echt. Smeken we de goede God om hulp!

   Like

   • Maria zegt:

    richt je tot het Universum!!!! richt je tot de spirituele wereld zoals de indianen deden!!! daar zit het goddelijke ergens!! is niet voor niets dat ze alle indianen 60 miljoen in Amerika uitmoorden,, dan de katholkieke spanjaarden in latijns Amerika alles uitmoorden wat geen katholiek was en dan de inquisitie middeleeuwen waar het vaticaan alles heeft uitgemoord wat met de spirituele wereld had te maken alles belandde op de brandstapel!!! dus geloof me mensen aub alles wat de mens onder religie kent is the devil himself als je bid zoals je is opgedragen wordt richt je je tot de duivel en niet god !!!

    Like

 10. U.G. Kempenaer zegt:

  Het importeren van islamitische inteelt orcs is maatschappelijke zelfmoord. Het christendom is gedegenereerd tot een slappe en zwakke beweging die haar eigen leden laat verrekken. Ik ben helemaal klaar met die geretardeerde idioten.

  Like

 11. Th.M. van Baarle zegt:

  Wij krijgen het advies:
  “Jullie zullen krachtige en moedige beslissingen moeten nemen, ook wanneer dat ten koste van jullie principes gaat.”
  Het is dus zaak dat WIJ beslissingen nemen die verder gaan dan onze principiële kaders.
  Erkennen dat de islam een criminele organisatie is en dat daarom de aanwezigheid van moslims in onze samenleving onaanvaardbaar is.

  Like

  • Maria zegt:

   we kunnen enkel hopen op onze blote knieën dat Putin het midden OOsten nuked en dat hier dan de mensheid opstaat en alles maar dan alles wat islam is uitroeit verbrand aan bewijs alles wat er ooit bestond qua islam ZE GEWOON UITVEGEN UIT DE GESCHIEDENIS!!! religies moeten dan verboden worden allemaal want allemaal leiden ze naar moorden in naam van die almachtige, mensen mogen geloven in wat ze willen maar niet meer onder kerken vaticaans tempels debielen die verkondigen dat zij afgezanten van god zijn??????
   neen we zouden ons beter naar het Boeddhisme richten dat is geen geloof Boeddha was GEEN GOD en Boeddhimse is een levensleer!!!!
   waar je door meditatie zelfontplooiing kan evolueren zonder dat iemand jou verwijt dat je in de hel zal branden of je een plaats in de hemel moet verkrijgen door in angsten te leven!!!

   Like

   • Marlijn zegt:

    Ik vind je reactie ietwat overtrokken door te zeggen dat alles dat met de islam te maken heeft vernietigd moet worden. Ben je dan zelf niet net zo aan het denken als extremistische groeperingen als IS? Lekker boedhistisch ook, vind dat je jezelf een beetje tegen spreekt. Ben het helemaal met je eens dat deze afschuwelijke dingen gestopt moeten worden, maar dan alleen de extremisten alsjeblieft en niet niet gelijk iedere moslim die geen kwaad in de zin heeft (ja, geloof het of niet, die bestaan ook nog). En dan is het nog de vraag of geweld moet worden beantwoord met geweld..

    Like

 12. IkHebErZoGenoegVan zegt:

  Als het mag wil ik dit graag uitprinten in een word document en aan alle kerken in mijn buurt sturen.
  Als het mag zouden we dat allemaal moeten doen zodat ze het niet kunnen ontkennen (dass haben wir nicht gewusst kan dan niet meer).

  Like

 13. Ik kan deze beelden niet verdragen.
  Gisteren zat de bischop van de Syrische kerk van Mosoel te huilen voor de buis om het onrecht wat ons en de Yezidis is aangedaan.
  Ik kan mij ook iets van de woorden herinneren van Karabasi over de genocide van 1914,die nu wederom van toepassing zijn;wereld schaam je dat je het gehuil van kinderen……………..

  Like

  • Maria zegt:

   @Syrier…

   bij ons normale mensen snijdt dit door de ziel… ik begrijp je maar al te goed mijn eigen familie was slachtoffer op dubbele wijze eerst vaticaan met hitler in WOII dan erna katholieken en islam die de jacht en moorden op ons verder zetten en iedere westerling toen op dat moment koos de kant van die katholiek en islam, dus ik begrijp jou pijn leed maar al te goed… xx

   Like

 14. breget zegt:

  We hebben al eeuwen kunnen zien hoe de christelijke hoogwaardigheidsbekleders dachten over onze naasten hoe gevuld het offerzakje was je vrouw en kinderen ,dus van die zijde kan geen hulp komen.En in NL werd in de laatste jaren de jacht op de motorclubs met samen werking van Zweden gedaan omdat daar de opstand tegen de islam zou kunnen beginnen .verders heeft NL niet veel betekenis dan het leveren van slapers .

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  Inderdaad, een grote schande, geen woord van PROTEST, van RK zijde, van de PKN kerken, van de Wereldraad van Kerken, NIETS, GEEN WOORD! Ook niets van de LAFAARDS van het CDA, de CU en de SGP, de zogenaamde christelijke partijen. En het is al gebeurd door MOSLIM TUIG in Europa, ik ben verdomme het JOEGOSLAVIË ECHEC NIET VERGETEN. Daar heeft het vuile MOSLIMVARKEN ORIC 100 SERVISCHE DORPEN UITGEMOORD!

  Like

 16. Theodoor zegt:

  Wat moet je hier over schrijven, ik kan geen woorden meer vinden die deze moordenaarsramp kan omschrijven.

  Behalve misschien dat er burgemeesters zijn in Nederland die (er zijn/worden geen grenzen overschreven bij pro ISIS marsen met vlagvertoon in oa Den Haag) het bloedige geloof, wellicht uit angst, vergoelijken.

  Help mij om daarvoor woorden vinden die deze ramp kunnen omschrijven welke de impact daar recht kan doen, het is om knettergek van te worden.

  We weten het allemaal ” MINDER, MINDER MINDER MAROKKANEN” schijnt niet te mogen volgens de wet???????????????

  En dit wel, toch van Aartsen?

  Ik begrijp het niet.

  Like

 17. Henk.V zegt:

  Het afschuwelijke zwijgen en de dodelijke passiviteit van het westen met betrekking tot de moord op christenen en andere niet-moslims in het Midden Oosten geeft precies aan waar de ware sympathie van het Westen ligt.
  Een overheid die geen boodschap meer heeft aan de eigen verworvenheden en die moeiteloos opoffert aan oprukkende barbarij laat daarmee impliciet zien hoe die tegenover de oorspronkelijke joods -christelijke -humanistische bevolking aankijkt. Hun belangen hebben allang geen prioriteit meer.

  De grootte van het verraad zien had niet duidelijker kunnen worden getoond dan door een afwachtende houding wanneer christelijke bevolkingsgroepen worden uitgeroeid.

  Zielige bootvluchtelingen, ellende in Gaza (uiteraard de schuld van…) doen het goed en het kwijlende medeleven kent geen maat, maar feitelijk zouden de vervolgde christenen de grootste ontferming moeten oproepen!
  Zij zouden het hoofdbestanddeel moeten uitmaken in de rij van vluchtelingen die Europa binnen laat.

  Like

 18. Jan zegt:

  IsraAID Yazidi and Christian Relief Program

  Like

  • Maria zegt:

   kan enkel maar bittere tranen huilen voor deze mensen… NIEMAND van westerse regeringen satanische vaticaan andere religies die ne fuck inzitten met deze mensen, neen pro moordende moslim zijn en deze mensen laten afslachten en hier de moordende islam knuffelen onderhouden bewapenen ze en worden voor de westerlingen nu zelf gezet…
   In wat voor een ziekelijke wereld leven wij eigenlijk??? een mini groepke satanisten elite socialisten steunt de moordende islam op aarde… en de rest van jullie gaan meemaken wat zij en de Syriers en mijn volk Orthodoxe christenen heeft meegemaakt… je moest eens weten die pijn slijt niet, blijft vreten en nu je ziet dat zelfs jullie landen openlijk het westen te wachten staat wat wij meemaakten verergerd alles alleen maar…
   fileert je ziel vanbinnenuit…. psychologiosch amper te dragen want dit rijt alles terug open… mensen die het meemaakten herkennen dit wel… de pschychische pijn kan je niet onder woorden brengen dan dat het vreet aan je innerlijke vanbinnenuit sterf je keer op keer.. het is alsof je maag hart met een soort scheermesjes aan het fileren zijn zulke pijn voel je innerlijk …. hoe kunnen die socialisten zo slecht zijn en de islam met dat vaticaan kerken westen alles zomaar hun hoofd omdraaien, zij zijn mijn volk niet maar ik voel hun pijn…. herleef ook eigen trauma’s en leed….
   ik begrijp dat echt niet waarom in het westen zovelen de islam omarmen terwijl hen net hetzelfde lot valt zoasl wij meemaakten, moet dit van me afschrijven, deed dit nooit ervoor heb geen dagboeken, kon dat ook niet vroeger afschrijven… dus sorry dat ik hier dan effe schrijf wat het deed/doet met mijn ziel…..

   Like

 19. Henk.V zegt:

  Het spreekt vanzelf dat wij VOLLEDIG achter het land (blijven) staan dat het gezonde westerse verstand het beste vertegenwoordigt en de waardevolle westerse, menselijke waarden EN de menselijke waardigheid het meest effectief verdedigt!
  Dat land zullen wij NOOIT laten vallen.

  Brave, Israël!
  Shalom to you.

  Like

 20. Jaantje zegt:

  Je hoort de Christenen hier niet omdat ze hier samenspelen met de Islam en dus niet daar hun vriendjes gaan bestrijden.

  Like

 21. Jaantje zegt:

  Islamitische vriendjes*

  Like

 22. Jaantje zegt:

  Onze westerse banken en bedrijven hebben geld geïnvesteerd in die oorlog en oorlogstuig dat kunnen ze en gaan ze dus niet bestrijden.
  Ook de christenen(CDA) niet die willen hun boerenbedrijf en aandelen graag (in de plus)behouden.

  Like

 23. Jan. zegt:

  Te erg voor woorden. Laten we voor hen bidden.

  Like

 24. Ted zegt:

  Verschrikkelijk, waarschijnlijk kunnen onze westerse tere zieltjes dit niet verwerken. Het is een schande dat hier niet tegen wordt op getreden. Bah

  Like

 25. Hans zegt:

  Oke, wil er nu iemand reageren die wel verstand heeft van het christendom en wat Nederlandse christenen doen voor hun naasten? Dit zijn wel heel haatzaaiende reacties waarbij het er eigenlijk op neer komt dat de Nederlandse Christenen de Syrische christenen hebben vermoord. Lijkt me iets te snel geoordeeld.

  En daarbij is blijkbaar de enige oplossing dat wij het met z’n allen teruggaan doen bij de moslims? Hun ook onthoofden? Nog meer mensen vermoorden? Natuurlijk, er moet iets gebeuren en snel ook, maar dit is wel een hele simpele en bloederige oplossing

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Niets doen en de boel stilzwijgen is wat mij betreft al helemaal geen optie, beste “christen”. . .

   Webmaster

   Like

   • Beste Christenen… het ‘beste’ is gewoon oogkleppen voor houden, niet naar Geert Wilders luisteren, geen geklaag over de islam en linkse politiek en je gewillig naar de slachtbank laten leiden!!! En als ultieme beloning krijg je het eeuwige leven in de Hemel en mag je naast de tronen van Jezus en Mohammed zitten!!! Tezamen met 72 maagden in boerka’s!!! En dat je pikje besneden wordt is natuurlijk wel een vereiste van Allah… wat heeft Allah toch mooie beloningen voor je in petto!!!

    Like

   • Hans zegt:

    Ah Goedemiddag, hier is beste ‘christen’ weer. Stilzwijgen en niets doen heb je mij niet horen zeggen. Het is vreselijk wat er gebeurt, laat dat duidelijk zijn.. Er zijn weldegelijk christelijke acties gaande; die zijn vooral gericht op het opvangen van vluchtelingen in de grensgebieden. Het is voor hulpverleners namelijk te gevaarlijk om in de Islamitische Staat te komen. Het geweld daarentegen moet natuurlijk ophouden.

    Maar de opties die hier op deze blog worden genoemd zijn net zo schandalig als de acties van IS. In feite zeggen/wensen de meeste mensen hier hetzelfde als IS. Bloed met bloed vergieten is in de geschiedenis nog geen 1 keer als goede oplossing gebleken. Deze opties kunnen niet de goede oplossing zijn.

    Ook zijn niet alle christenen hetzelfde, zijn alle moslims verschillende mensen en zijn alle atheïsten anders. Het over 1 kam scheren van dit soort groepen, vind ik persoonlijk wat ver gaan.

    Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet het hele artikel gelezen heb maar wil wel een opmerking maken over het onderschrift van bijvoorbeeld de laatste foto: Er zit een hele andere reden achter dat de media dit soort foto’s niet verspreid. De berichten van moorden en onthoofdingen zijn al schokkend genoeg. Daardoor zijn deze foto’s geen toegevoegde waarde en is het ethisch niet nodig om deze te plaatsen. Bij het woord onthoofding hebben de meeste mensen al een gruwelijk idee in hun hoofd, daar is geen plaatje van een IS strijder die bezig is iemands hoofd af te snijden voor nodig.

    @JackTerrible Geen idee waar u Allah en Mohammed opeens vandaan haalt, in mijn geloof komt alleen de Drie-enige God voor; Vader, Zoon en Heilige Geest. 72 maagden zijn mij niet beloofd, boerka’s al helemaal niet en de laatste keer dat ik hem heb gezien is er bij mij niks besneden.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Sorry, maar ik heb helemaal niets met het “de andere wang toekeren” en wegkijken. . .

    Like

   • @Hans? Bij de Joden, moslims en Jehovah’s Getuigen komt geen drie-eenheid voor. Die drie-eenheid is bedacht door een paar kerkleiders en dat wordt geloofd door al die ‘christenen’. Dus toen Jezus werd geboren, verwekt door JHWH (Jahweh), veranderde JHWH ineens in een drie-eenheid? Of zoiets? Afgoderij!!!

    Like

  • Harry zegt:

   Zoek de dialoog !
   Alleen , weten wij inmiddels dat er met die lui niet te praten valt .
   Je kunt er soms afspraken mee maken , maar dat doen ze enkel als het in hun eigen belang is en ze hebben geen enkele scrupule om dat morgen weer geheel teniet te doen als dat hén beter uitkomt .
   Maar neem het initiatief , ga praten .
   Zorg dat er vast ergens een paar miljoen losgeld gestald wordt , dan leef je misschien iets langer .
   Bloederig wordt het in ieder geval , de vraag is of je liever je eigen bloed ziet vloeien of dat van die barbaren .

   Nee inderdaad , ook weer geen verstand van christendom , wel van tactiek .

   Like

  • Marlijn zegt:

   Helemaal met je eens!

   Like

 26. Henri zegt:

  Te afschuwelijk voor woorden. Maar laten wij niet boven hen gaan staan, want je ziet hiermee maar weer dat een mens tot alles in staat is. Als God het niet verhoed. En ondanks al dit bloed vergieten, Zijn Kerk zal nooit uitgegroeid worden. Sterker nog, het bloed van martelaren is het zaad van Gods Kerk. En dat is in de geschiedenis altijd weer gebleken. Laten we daaraan vasthouden en tegelijk vurig voor hen bidden!

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Bidden… dat helpt!? Een paar flinke tonnen bommen erop lijkt mij de enige oplossing. Strak is er geen christen meer in het hele Midden-Oosten over om voor te bidden! “Eerst de zaterdagmensen, daarna de zondagmensen…”. Gaat er wellicht een belletje rinkelen?

   Webmaster

   Like

   • Dat betekent eerst de Joden en dan de Christenen. Daarna de anders gelovigen, dan de ongelovigen en daarna de gematigde moslims. En dan is er vrede op de aardbol als er alleen maar radicale moslims zijn. Aldus het boek van de Duivel, de koran!!!

    Like

  • Harry zegt:

   Te zot voor woorden , uw reactie , Henri .

   Ik lees : ” laten we niet boven hen gaan staan ” , nee buk maar vast voor dat tuig , nog even dan lig je ónder hen , zonder hoofd .
   Geweldig die nederigheid .

   ” Als God het niet verhoed ” ,…………………. stel dat er geen god bestaat en die kans is 99.9 % dan klamp je je dus vast aan een luchtbel , als die klapt , verzuip je alsnog .
   ” Het bloed van martelaren is het zaad van Gods Kerk ” , jezus christus man , wat een gelul !
   De sprookjes van Grimm zijn er niks bij .

   Je zult dat best ergens gelezen hebben , maar houdt dat in dat je soortgenoten gerust kunnen sterven , zodat er meer christenen ” opstaan ” ???
   Rare vorm van opofferingsgezindheid . Buk maar alvast !
   Dan zitten jullie niet zo ver van de mossels vandaan , alleen gaan die meer voor het persoonlijk belang , 72 maagden of zo !
   Jullie gaan voor het zaad , begrijp ik .

   ” Zijn kerk zal nooit uitgegroeid worden ” , als het uitgeroeid moet zijn , dan zijn ze al aardig op weg .
   Als het uitgegroeid moet zijn , nou dat lijkt me ook weinig hoopvol in deze markt .

   “Laten we daaraan vasthouden en vurig bidden ” , nee dát zal helpen !
   Hoe kan een volwassene zó kinderlijk naïef zijn ?
   Mijn hond is nog goochemer !
   En wij ons hier maar afvragen waarom alles de verkeerde kant uit marcheert .
   Waarom bidden jullie niet naar een basalt kei ?
   Die helpt je ook niet , maar die kun je ze tenminste nog naar hun harses gooien !

   Godsamme , man , je bent toch niet onder het kroos geboren ???
   Aan jullie hebben we dus ook geen ene godverdomme om tegen dat tuig te strijden .
   Je hoeft ze niet eens de andere wang toe te keren , je kop rolt er toch in één keer helemaal af , hebben ze alles !

   BUKKEN !!!

   Like

  • riet keijzer zegt:

   Nou ze bestaan nog. Wat ben ik blij dat ik atheïstisch ben opgevoed. Merci papa.

   Like

 27. Vanavond om 22.40 uur heb je op Nederland 3 PowNews. Theresa en ik zijn gisteren geïnterviewd door PowNews tijdens de Herdenking van Theo van Gogh in Amsterdam. Kijken allemaal!!!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jack Terrible: 17.42. uur, op 3/11. Top Jack! Helaas heb ik de uitzending gemist, heb nu pas je reactie gelezen.

   Like

   • Ha Tom Hendrix; ik heb de uitzending wel gezien. Het viel me erg tegen. Bij elkaar werd er een kleine minuut aan de tienjarige herdenking van Theo van Gogh besteed. Je zag dat er verschillende mensen werden geïnterviewd. Maar helaas geen Theresa en Jack!!!

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Nee, dat heb ik ook moeten constateren.
    Ik weet nog wel dat ik antwoordde op de vraag: Waarom bent U hier? “Ik ben hier om te ageren tegen het gevaar dat ons allen bedreigt. En dat gevaar heet Islam.” Ik heb daar nog wat op voortgeborduurd, maar ik vrees, dat ze dàt al te ‘gevaarlijk’ vonden….
    Nou, IK ben niet bang, hoor; ik begin te geloven, dat ik zelfs onverzettelijker ben dan de hele “La Schuurman” -die duidelijk niet durfde komen!

    Like

   • PowNews vroeg aan mij wie de nieuwe Theo van Gogh zou zijn. Toen zei ik; “ik!” Toen vroeg PowNews aan mij of ik nog iets beledigends over de islam wilde zeggen. Toen zei ik dat de ‘profeet’ van de moslims Mohammed een valse ‘profeet’ is en dat dat een paar keer in de Openbaring, het laatste boek van de bijbel, staat. En dat alle christenen dat ook weten. Waarschijnlijk vonden ze het te gevaarlijk voor me om dat uit te zenden. Maar niet getreurd, ik wacht op een herkansing!!!

    Like

 28. Arjan van Hemert zegt:

  Shared on FB

  Like

 29. coudre hilde zegt:

  Wat daar gebeurt is afschuwelijk ik heb er geen woorden voor, hoe kunnen mensen zo slecht zijn,

  Like

 30. Mikel zegt:

  Bah wat een naar gevoel als ik dit artikel zie en lees. Voor mij in Nederland zo onvoorstelbaar! Ik heb wel mijn twijfels bij de meeste artikelen op internet en reageer daarom bijna nooit. Maar ik kan niks anders dan hier iets over zeggen, dit artikel en de foto’s raken mij diep. Bovendien de reacties van anderen bij het artikel vind ik niet erg gepast. Wat maakt het uit dat je moslim, christen, ongelovig, boeddhist of weet ik wat nog meer bent??? We hebben allemaal 1 ding gemeen en dat is het ‘mens zijn’. Ieder mens heeft net zoveel recht als een ander om in zoveel vrijheid te leven. Helaas zijn er nog steeds mensen die anderen hoe dan ook hun wil opleggen en anders laten zwijgen voor altijd desnoods met veel geweld. Ik hoop dan ook heel erg dat mijn regering ,de EU, VN en alle andere landen in de wereld hier heel snel meer tegen gaan doen!

  Like

 31. Bill Heijnen zegt:

  Ik denk dat het nu tijd is mensen, voor diegene die nog niet op de hoogte zijn ,zich te verdiepen in illuminatie ! Illuminatie in de muziek , tv industrie .Illuminatie in de grote banken , denk aan bilderberg groep en de Rothschilds en bovenal in de politiek .De huidige en een paar voormalige Amerikaanse presidenten willen een zogenaamde New World Order stichten .Als mensen zich nu eens verdiepen in wat illuminatie precies inhoud , dan ziet de toekomst er niet goed uit .Wat in Irak met de Christenen gebeurd heeft er zeker mee te maken . Natuurlijk zullen er nu mensen zeggen ” dit is alleen maar conspiracy theorie ” . Nou noem ik dat maar inderdaad je kop in het zand steken . Je kunt op z,n minst erin verdiepen en kom dan met een mening .

  Like

 32. Kim zegt:

  Afschuwelijke beelden.. Wat een idiote domme gehersenspoelde debielen zijn dit.. Een ander vermoorden vanwege een geloof.. Een GELOOF… Waar zijn we toch mee bezig in deze wereld. We worden geboren en worden allemaal gehersenspoeld door onze ouders en voorouders en de cultuur waarin we leven,welk geloof is nou echt het geloof waar we in moeten geloven.. Dat is ons nog nooit iemand komen vertellen..

  Like

 33. René zegt:

  De IS dwingt de andersgelovigen om zich tot hun geloof te bekeren. Zo niet, dan worden zij gedood. Niemand kan een “ongelovige” dwingen om gelovig te worden.
  In het Christelijk geloof is het nóg erger: zij laten het oordeel aan God over. Wanneer Hij ‘op de dag des oordeels’ terug komt op aarde, dan neemt Hij alle gelovigen tot zich en de ongelovigen laat hij over aan de duivel en zij zullen voor eeuwig branden in de hel, zonder te sterven. Dat is nog véle malen erger! Dan kun je nog zó zeggen dat het de mens zijn eigen keuze is om gelovig te worden of niet, maar dat is nou precies hetzelfde wat de IS ook zegt.

  Met vriendelijke groet

  Like

 34. Jannieta zegt:

  Te verschrikkelijk voor woorden! Gelukkig zijn de kinderen nu bij de Vader! Wat een verdriet dit. Te erg om het uit de drukken in woorden. Bid voor hen die het moeilijk hebben!

  Like

  • René zegt:

   De kinderen nu bij de vader? Hun vaders leven immers niet meer! Zij zijn vermoord door de IS! En als God terug komt op aarde op de dag des oordeels dan maakt hij het nóg veel bonter! Hij neemt de gelovigen tot zich in de hemel en laat de ongelovigen over aan de duivel die hen voor eeuwig laat branden in de hel, zonder te sterven!
   Nu kun je zeggen dat het aan de mensen zelf ligt welke keuze zij maken, maar je kunt een ongelovige, of een andersgelovige niet dwingen om gelovig te worden volgens hun geloof! Dit is nou precies wat de IS ook doet met ‘ongelovige’ mensen.maar dan nog vele malen erger!
   Ik ben altijd wel gelovig geweest, maar bij DIT ben ik meteen bekeerd tot atheïst!
   Als ik u was zou ik nog maar eens heel sterk nadenken of het wel terecht is om nog te geloven in iets wat helemaal niet bestaat…

   Mvg, René

   Like

 35. Ben de belazerde zegt:

  Like

 36. Tom Hendrix. zegt:

  @ E.J. Bron: 18.02. uur. Dat zie ik net zo, web master!

  Like

 37. margreet zegt:

  Het is zo barbaars en zo gruwelijk . ik word er stil van.

  Like

 38. Human zegt:

  Mensen! GOD BESTAAT NIET!!!!! Religie is een middel om ons op basis van angst te controleren. Dat mensen hier 2000 jaar geleden intrapte, ok. Maar in deze tijd? WAKE UP!

  Like

  • René zegt:

   Helemaal gelijk in Human

   Like

  • René zegt:

   Maar weet wel Human, dat de dominee met hun bijbels in de hand 2000 jaar lang het volk gerust heeft gesteld dat zij God moeten liefhebben en God moeten vrezen, en te moeten leven volgens de bijbel. En het is werkelijk ongelooflijk dat de kerk daar hele bevolkingsgroepen dat nog steeds weten te handhaven, en dat ook heel veel mensen denken dat God liefde is, terwijl God volgens de bijbel op de dag des oordeels de gelovige mensen tot zich neemt in de hemel en de ongelovige mensen overlaat aan de duivel door hen voor eeuwig te laten branden in de hel zonder te sterven. Dat lijkt mij vele malen erger dan wat de IS doet.

   Like

 39. Tony zegt:

  Het is onbegrijpelijk, ik geloof in god ,in zijn zoon in de belofte.
  Staan we nu echt op het punt de wereld te verliezen .?
  Ben zo voor wereldvrede geluk en liefde voor elkaar
  Wat laten wij achter aan onze kinderen?
  Haat, geweld,angst en verdriet.
  Zoek niet in waar we in verschillen maar naar wat ons bindt. Respecteer andere gedachten meningen gebruiken.
  En sta open voor dialoog.
  Vandaag misschien niet je overtuiging, morgen misschien iets van opgestoken.
  Ben ik soft? Nee net zo soft als de beul die massaslachting toebrengt aan andersdenkenden.
  Verschil ?
  Ik hoop dat ik mijn menswaardigheid nooit zal verliezen.

  Like

 40. Pingback: Top 10 best gelezen artikelen op “E.J. Bron” in 2014! | E.J. Bron

 41. Laat Hem besturen waken, ’t is wijsheid wat Hij doet, zo zal hij alles maken dat ‘g u verwonderen doet

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s