Nederland zet met benoeming Bert Koenders anti-Israël beleid voort

Screenshot_15

Dit is niet wat bezoekers als Koenders te zien krijgen

(Door: Franklin ter Horst)

De geruchten gingen al weken dat de PvdA’er Bert Koenders de opvolger van Frans Timmermans zou worden als minister van Buitenlandse Zaken. Inmiddels is het zover, en dat belooft op voorhand weinig goeds voor Israël. Nederland voert al jaren een anti-Israël beleid en dat zal met de aanstelling van Koenders alleen maar verder worden doorgevoerd. Bovendien is hij net als meerdere van zijn voorgangers een pro-PLO-activist die eveneens niet schroomt de terreurbeweging Hamas te behagen. Dries van AgtGretta Duisenberg, Hans van de Broek, Harry (Intifada-Intifada) van Bommel, Laurens Jan Brinkhorst, Anja Meulenbelt en de rest van de anti-Israël meute hopen natuurlijk op flink wat anti-Israëlisch vuurwerk van zijn kant.

Als voormalig Nederlands minister van (Ontwikkelingssamenwerking) ging Koenders in de zomer van 2009 hoogstpersoonlijk op bezoek in het terreurbolwerk Gaza. Zoals bekend worden alle gasten door Hamas langs verwoeste gebouwen gesleept om een zo dramatisch mogelijk beeld over de situatie in Gaza naar buiten te brengen en om op deze manier de anti-Israël stemming in de wereld verder aan te wakkeren. Dat had ook succes bij Koenders, want hij beweerde dat het Israëlische leger irrigatiesystemen en een deel van het land “kapot gebulldozerd” had. Dat zijn precies de uitlatingen die Hamas van zijn gasten verwacht.

Klik hier en hier en hier voor meer informatie wat bezoekende diplomaten niet te zien krijgen.

Koenders staat ook bekend om het zeer ruimhartig verstrekken van financiële hulp aan corrupte bananenrepublieken en een aantal Israël hatende Nederlandse NGO’s (niet-gouvernementele organisaties, lees: ontwikkelingsorganisaties). Deze man bepaalt de komende tijd het buitenlands beleid van Nederland.

Er is onder Nederlandse politieke leiders al jaren een duidelijk patroon te bespeuren van Israëlhaat en sympathie voor de “Bende van Ramallah”. Deze Israël-bashers blijken geen enkel besef te hebben van Israëls recht op het land, zowel op Bijbelse gronden als vastgelegd in bindende resoluties. Met uitzondering van Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 in het kabinet-Rutte I, heeft Nederland ministers van Buitenlandse zaken gehad bij wie de kennis van het conflict tussen Israël en de bende van Abu Mazen (Mahmoud Abbas) lachwekkend genoemd mag worden.

Zo was de CDA’er Hans van den Broek van 1982-1993 minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten Lubbers I, Lubbers II en Lubbers III. Deze Van den Broek behoort tot op de dag van vandaag tot één van de toonaangevende anti-Israël activisten. Op 1 mei 2009 noemde hij in het programma van Pauw en Witteman Israël een “dief” van Palestijns land. Ga maar eens kijken en luisteren naar twee uitzendingen van Pauw en Witteman, waarin een paar monologen te vinden zijn over Israël van deze Van den Broek en hier (op 7:55), waarin hij de terreur van Hamas goedpraat. “De Palestijnen willen een onafhankelijke staat en willen het gestolen land  terug . . . . en je hoeft niet met de dief te gaan onderhandelen of die wel of niet bereid is dat terug te geven’ , aldus Van de Broek. Ook had Van den Broek al vroeg ontzag voor de gewelddadige intolerantie van de islam. Kijk hier maar eens hoe hij als minister van BZ in 1987 inbreekt bij een live-programma van “Achter het Nieuws”. In het programma van Zembla “Zwijgen over Israël” op 23-10-2003 zei hij dat de druk op de Joodse staat zichtbaar moest worden opgevoerd. ,,Wij hebben geen enkele stap van Israël gezien die geloofwaardig perspectief biedt aan de Palestijnen”. En dat terwijl Israël het ene na het andere vredesvoorstel lanceerde, waarin het zich bereid verklaarde delen van het aloude thuisland op te geven in ruil voor vrede. Op alle mogelijke manieren spuugt deze haatzaaier zijn gal over het optreden van Israël tegen de landrovers in Ramallah.

In 1994-1998 was de op 11 maart 2010 overleden Hans van Mierlo minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier in het ‘paarse’ kabinet-Kok I. Van Mierlo gaf geen enkele reactie toen in Nederland opgeleide en deels met Nederlands belastinggeld betaalde PLO-agenten massaal de Hitlergroet brachten en schudde destijds hartelijk de hand van terreurbaas Jasser Arafat.

Screenshot_16

Ook onderhield hij heimelijk contacten met Faisal al-Hoesseini in het omstreden Oriënt House in het oostelijk deel van Jeruzalem om daarmee de Israëlische regering eens flink te provoceren. Volgens de op 13 september 1993 gesloten Oslo-akkoorden waren dergelijke bezoeken verboden, maar desondanks gingen allerlei buitenlandse diplomaten daar schaamteloos op bezoek, waaronder Van Mierlo. Protesten van de kant van Israël sorteerden geen enkel effect. Het bezoek van Van Mierlo was niets anders dan een schaamteloze provocatie aan het adres van Israël. Mede door Van Mierlo’s toedoen groeide niet alleen de Nederlandse subsidiestroom naar Arafats terreurparadijs, maar ook de anti-Israël sfeer in Nederland en de rest van Europa.

Van 1998-2002 was Jozias van Aartsen aan de beurt als minister van BZ onder Wim Kok. Van Aartsen sprak tijdens zijn rondreis door het Midden-Oosten in het voorjaar van 2001 lovende woorden aan het adres van  Jasser Arafat. Hij beloofde te zullen reageren op het rapport van het “Center for Monitoring the Impact of Peace” dat hem werd overhandigd over de haat die in de door Nederland gefinancierde PLO-schoolboeken wordt gepredikt en waarin de Joden worden aangeduid als stelende veroveraars die moeten worden weggevaagd. Van Aartsen noemde de intolerante uitingen “ontoelaatbaar” en zei daar iets aan te zullen doen. Maar van zijn plechtige belofte is nooit iets terecht gekomen.

Screenshot_17

Wim Kok en Jozias van Aartsen heten de bendeleider Arafat van harte welkom in Nederland.

Van Aartsen was ook aanwezig bij de begrafenis van de “Slachter van Hama”, de in het jaar 2000 gestorven Syrische dictator Hafez al-Assad. Tijdens de grote opstanden die in 1982 tegen Assads bewind uitbraken in de steden Hama, Homs, Aleppo en Latakia werden tussen de twintig en dertigduizend burgers vermoord. Op de vraag aan Van Aartsen wat hij te zoeken had op de begrafenis van deze slachter, was zijn antwoord dat hij slechts respect kwam betuigen aan het Syrische volk!

Na Van Aartsen kwam Ben Bot. Deze CDA’er was van 2003-2007 minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten Balkenende II en III. Nauwelijks in zijn functie toog Bot op 16-05-2004 naar Ramallah voor een bezoek aan Arafat. Een dag voor dit bezoek riep de terreurbaas zijn volgelingen nog op “al het mogelijke te doen om de vijand van Allah te terroriseren”, daarmee naar Israël verwijzend. Bot liet zien net zo weinig empathie voor Israël te hebben als zijn voorgangers. Bot voelde zich al snel een hele piet in het rondtrekkende Europese circus van pro-PLO activisten. Kort na de dood van Arafat noemde Bot tijdens een interview op de televisie dit monster“een historisch leider die zich eindeloos heeft ingezet voor zijn volk”. Ook was Bot aanwezig bij de rouwplechtigheid in Caïro om de gevierde leider de laatste eer te betuigen. Kennelijk worden er in de politiek mensen uitgezocht die geen enkel besef hebben van de taak waarvoor ze worden aangewezen. Het lijkt zelfs een aanbeveling te zijn.

Vervolgens was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 de CDA’er Maxime Verhagen aan de beurt in het kabinet-Balkenende IV. In het acht uur journaal op 23 juni 2009 noemde hij het oostelijk deel van Jeruzalem ‘bezet’ gebied en bestreed hij Israëls 3000 jaar oude recht op Jeruzalem. Ook pleitte hij voor een directe opschorting van de bouw van ‘nederzettingen’. Verhagen was ook in Syrië om met de Syrische dictator Bashar al-Assad te praten over hervatting van de vredesbesprekingen met Israël. Volgens Verhagen was Assad bereid “zonder voorwaarden vooraf” de vredesonderhandelingen met Israël te hervatten. Maar Verhagen werd als een snotneus door Assad in de maling genomen, zoals dat ook een heel leger anderen al eerder was overkomen. De Israëlische minister van BZ Avigdor Lieberman toonde volkomen terecht bar weinig enthousiasme voor de pleidooien van de Nederlander, temeer daar Verhagen zich met Israëls interne aangelegenheden bemoeide.

Een van de weinige Nederlandse politici die de positie van Israël in het Midden-Oosten werkelijk begreep was  Uri Rosenthal. Rosenthal was  minister van Buitenlandse Zaken van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 in het kabinet-Rutte I. Zo verzette hij zich tegen anti-Israëlische rapporten van de Europese Unie en de Verenigde Naties en drong hij er bij de EU-landen op aan om de Libanese terreurbeweging Hezbollah te isoleren. In eigen land snoeide hij in de financiering van de Nederlandse regering van NGO’s die Israël het bestaansrecht betwistten.

Screenshot_18

Uri Rosenthal

In de praktijk bleken diverse linkse ambtenaren en diplomaten bij het ministerie fel gekant tegen zijn beleid ten aanzien van Israël. Ze adviseerden de minister een positie in te nemen die meer in overeenstemming was met de pro-PLO standpunten van de EU en van de internationale gemeenschap. De situatie was zo slecht dat volgens de Nederlandse media de secretaris-generaal Ed Kronenburg, de hoogste ambtenaar op het ministerie, zelfs weigerde de telefoon op te pakken wanneer de minister telefoneerde. Rosenthal veronderstelde dat hij de steun had van minister-president Mark Rutte, maar na de verkiezingen van september 2012 besloot Rutte hem te laten vallen en in te ruilen voor de linkse PvdA politicus Frans Timmermans.

Op de interne website van het ministerie hadden ambtenaren berichten geplaatst als ‘opgeruimd staat netjes’ en kritiek geuit en zijn opvolger Frans Timmermans hartelijk verwelkomd. De opvattingen van PvdA’er Frans Timmermans bleken meer in overeenstemming met de standpunten van de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat bleek al snel, want Timmermans opende ogenblikkelijk na zijn aanstelling de aanval op Israël door het plan van de Israëlische regering om 1285 nieuwe woningen in het oostelijk deel van Jeruzalem te bouwen scherp te veroordelen. Volgens hem ondermijnt Israël met dit soort bouwactiviteiten de twee-staten oplossing, waarbij Israël en een toekomstige Palestijnse staat in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan. Dit tot groot genoegen van de bekende mee zwijmelende anti-Israël kliek. Niet gehinderd door juridische en historische feiten noemde hij het bouwen van nederzettingen in Israëls aloude thuisland in strijd met het internationaal recht. Hij verzuimde er echter bij te vermelden welk internationaal recht Israël verbiedt in deze gebieden te bouwen. Volgens Timmermans is de ‘West Bank’ (Samaria en Judea) geen Israël, daarmee alle Joodse dorpen tot illegaal bombarderend. Er is echter geen enkele sprake van illegale bezetting zoals ook door diverse andere anti-Israël activisten met regelmaat wordt verkondigd. Het Franse hooggerechtshof heeft ook vastgesteld dat Israëls activiteiten in Samaria en Judea legaal is. Er is geen sprake van dat Israëlische bedrijven en burgers die zich in de aloude Bijbelse gebieden vestigen de wet zouden overtreden.

Ook heeft Timmermans zich kennelijk nooit verdiept in de handvesten van zowel het bewind in Ramallah als dat van de doodscultuur Hamas in Gaza. Beide streven onverkort naar de vernietiging van Israël. Hij stond al langer bekend om zijn pro-PLO standpunten. Dit natuurlijk tot groot genoegen van PLO-terreurleider Abu Mazen en zijn maffia maatjes. Op 7 februari 2014 beweerde hij zelfs dat het PLO-bewind in Ramallah een actief beleid voert tegen haat zaaien op overheidsniveau. De waarheid is dat Mazen en trawanten hun volgelingen juist met regelmaat oproepen tot het plegen van geweld. Er heerst bij deze bende geen cultuur van vrede, maar een cultuur van opruiing en jihad tegen de Joden. Met de uitspraak van Timmermans wordt het PLO-bewind juist bevestigd in zijn streven om Israël te vernietigen. Een streven dat heimelijk door veel westerse politici wordt ondersteund. Nederland had met deze Timmermans te maken met een anti-Israël activist, iemand met een zeer selectief geheugen.

Zoals gezegd is Koenders de opvolger van deze Timmermans en het zal beslist niet lang duren eer deze figuur in Ramallah en Gaza zal worden gesignaleerd om de Heilige Land dieven de helpende hand te reiken. Ook Jeruzalem zal weer op zijn agenda staan om zich te bemoeien met Israëls interne aangelegenheden.

Door:
Franklin ter Horst

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Israël, Israël-vijandigheid, Nederland, Rotzakken. Bookmark de permalink .

12 reacties op Nederland zet met benoeming Bert Koenders anti-Israël beleid voort

 1. johannes zegt:

  ze zijn het dood trappen niet waard,ze komen er nog wel eens achter,aan wie ze hun ziel verkocht hebben

  Like

 2. Cathja zegt:

  Gelukkig heeft Israël een uiterst verstandige premier, die deze rotstreken wel doorziet! Israël heeft Nederland echt niet nodig, en zal steeds de eigen koers varen.
  Grote landen zoals Australië en Canada staan gelukkig wel bekend als bevriende landen. Nederland moet zich diep schamen om zijn vijandige houding tegenover het meest democratische land in het hele Midden-Oosten!

  Like

 3. johannes zegt:

  ze zijn het dood trappen niet waard,maar ze komen er nog wel eens achter aan wie ze hun ziel verkocht hebben.

  Like

 4. johannes zegt:

  hmpf t’staat er nu 2keer nou ja da’s beter dan geen keer

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Goed om nog even jouw informstie te lezen Franklin hoewel het meeste wel bekend is..

  Like

 6. Prima stuk.
  Handig als “naslagwerk”.

  Like

 7. Jan zegt:

  Intussen in Amerika Jen Psaki:

  antisemieten en Israëlhaters zijn vrienden van Amerika

  Jen Psaki: wie Joden levend probeert te verbranden zijn vrijheidsstrijders, geen terroristen

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Goed artikel Franklin ter Horst. Petje af!

  Like

 9. Ekster zegt:

  Een treurig lijstje inderdaad.
  Net als anti-joods was Van den Broek anti-Servisch en pro-moslims tijdens de Bosnische oorlog.. Hij werd niet voor niets “bruka” (spreek uit: broeka) genoemd. Dit is Servokroatisch voor “schande”, en dat past heel goed bij die lamzak. Alleen Rosenthal had een brein waarmee hij nadacht, al die andere sukkels zijn papegaaien.

  Like

 10. windwens zegt:

  Even uit de printer laten rollen het boek wordt steeds dikker met anti semitische feitelijkheden van onze overheid. Mooi naslagwerkje voor de verkiezingsstrijd tevens zo het eens fijn zijn als er een pol zou komen wat de gemiddelde Nederlander vindt van het Israel beleid. Want men wordt in de MSM wel erg vergiftigd tegenwoordig. De ware Nazi zitten wederom op Links en voelt dat wel zo goed zullen we vragen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s