Waarom schrijf ik?

Screenshot_11

(Door: Fjordman)

Waarom schrijven? Wat is het nut van de voortzetting van mijn schrijfactiviteiten? Ik heb me die vraag al een paar keer gesteld. Er bestaat een theorie dat het de westerse heersende elites niets kan schelen zolang de enorme problemen van hun multicultureel sociaal experiment alleen maar het gewone volk pijn doen. Ze zullen niet reageren, totdat de problemen zich direct op hen richten. Op 22 oktober 2014 vond er een islamitische terreuraanslag in de Canadese hoofdstad Ottawa plaats. Een gewapende islamitische terrorist probeerde het parlement binnen te komen. Gelukkig werd hij doodgeschoten door de 58-jarige sergeant Kevin Vickers. Als het de terrorist was gelukt om binnen te komen, zou hij in staat zijn geweest om veel politici die in dialoog geloven, te doden. De islamitische terrorist werd op het allerlaatste moment gestopt. Echter, anderen zullen het ongetwijfeld opnieuw proberen.

Toch hebben de regerende elites niet met kracht gerageerd. Ik keek tevergeefs naar vooraanstaande westerse politieke leiders dat ze zouden zeggen dat we nu moesten stoppen of op zijn minst de islamitische immigratie beperken. Ik zag er geen enkele. Het is waar dat we dan nog steeds geconfronteerd zouden worden met het probleem van de bekeerlingen tot de islam, maar in ieder geval zou het probleem kleiner en meer beheersbaar zijn.

Nogmaals, de nutteloze Amerikaanse president Barack Hussein Obama weigerde deze islamitische aanval aan de islam te koppelen. Obama suggereerde alleen maar dat het “zinloos geweld” zou zijn. Zoals de in Canada geboren auteur Mark Steyn heeft gereageerd, was dit een gerichte islamitische terreuraanslag gericht op het hart van de staat. Het was helemaal niet zinloos.

Als een poging tot een islamitische aanslag op een westers parlement niet genoeg is om de westerse leiders wakker te schudden, wat is er dan voor nodig? Er zijn meer moslims in Europa dan in Noord-Amerika. Geloven ze dat dit de laatste islamitische poging van een aanslag op één van de westerse parlementen zal zijn? De volgende aanslag kan de wetgevers in Londen, Parijs, Berlijn, Rome of Madrid treffen. Hoe zit het met de EU-instellingen in de steeds meer islamitische stad Brussel? Hoe lang zullen de veiligheidsdiensten in staat zijn om het snel groeiende aantal militante moslims op afstand te houden? Wanneer zullen we een aanval op het Europees Parlement, de Europese Commissie, of misschien het NAVO-hoofdkwartier in dezelfde stad zien?

Ik geef toe dat ik ooit hoopte dat westerse leiders in staat zouden zijn om van koers te veranderen als zij maar voldoende waarschuwingen zouden ontvangen. Op dit moment zijn er overal rinkelende alarmbellen. Je hoeft niet eens te zoeken naar informatie. Het is praktisch onmogelijk om in een enkele week, of zelfs een enkele dag, de krant te lezen zonder iets over de ravage en de dood veroorzaakt door militante moslims over de hele wereld te zien. Je zou blind moeten zijn om het niet te zien.

Blijkbaar zijn er nogal wat mensen in de massamedia en in machtsposities zo verblind door hun ideologische overtuigingen dat zij weigeren een bedreiging te zien die vlak voor hen is. De westerse heersende elites houden fanatiek vast aan hun agenda van open grenzen en de ontmanteling van de westerse natiestaten, ongeacht de kosten.

Gegeven het niveau van misbruik dat kan ontstaan met het schrijven over dergelijke kwesties, en in mijn geval onvrijwillige ballingschap uit mijn vaderland, zou het leuk zijn om te zien dat de westerse heersende elites voor de verandering eens werkelijk luisterden. Tot dusver hebben ze dat nooit gedaan.

Ik geef toe dat het een uitdaging voor mijn persoonlijke motivatie is dat de machthebbers nooit reageren op eventuele waarschuwingen. Dus waarom moet ik blijven schrijven? Ik veronderstel dat het gemakkelijker is voor hen die in een God en een hiernamaals geloven. Voor mij als niet-religieus persoon, die nooit bidt tot iets of iemand, kan het een uitdaging zijn.

Ik sta op het handhaven van een erg zwakke hoop dat de regerende elites op zekere dag in de toekomst zullen luisteren. Ondertussen moeten we onze inspanningen concentreren op het onderwijzen van de massa’s. Op die manier worden de waardeloze heersers tenminste geconfronteerd met grote maatschappelijke weerstand tegen hun suïcidale domheid.

Bovendien is het mogelijk om te schrijven in de hoop dat de wind in de toekomst uit een andere, gunstige richting zal gaan waaien. Dat kan zelfs waar zijn. Nu al is er een groeiend verzet onder de bevolking tegen de dogma’s die worden gepromoot door de mainstream media.

Een andere reden voor het schrijven, is het vastleggen van wat zich afspeelt. In dit geval kan het internet nuttig zijn. Het is geen magisch middel. Het kan worden gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te vergroten, maar het wordt ook gebruikt voor grootschalige controle. Zo kan het mogelijk zijn om websites te sluiten en informatie van het internet te verwijderen. Echter, het is vandaag de dag moeilijker om zich van bewijs te ontdoen dan in het verleden toen je gewoon wat papieren moest verbranden.

We moeten documenteren wat er nu gebeurt, zodat het moeilijker voor mensen in machtsposities zal zijn om in de toekomst te zeggen dat ze “het niet wisten”. Zij wisten het, of zij moeten het hebben geweten. Twintig jaar geleden was het misschien nog mogelijk geweest om te zeggen dat je de omvang van de dreiging niet begreep. Dit is niet langer geloofwaardig.

Tenslotte is er ook het principe dat je iets gelooft, omdat het waar is. Gewoon, omdat het waar is. Als aan mensen die zijn opgegroeid in communistische samenlevingen wordt gevraagd wat zij het ​​meest in hun situatie hebben gehaat, zullen velen van hen antwoorden: De leugens. De praktijk van het systematisch elke dag liegen, van het geen belang hechten aan de waarde van de waarheid en van het verachten van degenen die dom genoeg zijn om hun ware mening te vertellen, is het kenmerk van totalitaire samenlevingen. Deze cultuur van leugens uit het communistische Oosten verspreidt zich nu in het multiculturele Westen.

“Politieke correctheid is communistische propaganda, maar dan klein geschreven”, heeft de Engelse schrijver Theodore Dalrymple scherp opgemerkt. In mijn studie van de communistische samenlevingen kwam ik tot de conclusie dat het doel van de communistische propaganda niet het overreden of het overtuigen was, niet om te informeren, maar om te vernederen; en derhalve hoe minder het overeenkwam met de werkelijkheid des te beter. Wanneer mensen worden gedwongen om te zwijgen als hen duidelijke leugens worden verteld, of, nog erger, als ze gedwongen worden om de leugens zelf te herhalen, verliezen ze voor eens en altijd hun gevoel van eerlijkheid. Om in te stemmen met duidelijke leugens is als samenwerken met het kwaad, en op een bepaalde manier wordt dit het kwaad zelf. Iemands wil ​​om iets te weerstaan wordt dus uitgehold en zelfs vernietigd. Een samenleving van ontmande (gecastreerde) leugenaars is gemakkelijk te controleren. Ik denk dat als je de politieke correctheid bekijkt zij hetzelfde effect heeft en dat is ook zo bedoelt.

In dit licht bezien kan het schrijven een vorm van protest zijn. Je weigert om de officiële propaganda te herhalen. Er wordt ons verteld dat de islam een ​​religie van vrede is, dat de gematigde islam de ware en tolerante vorm van de islam is en dat die daden van jihadistisch terrorisme en wreedheid veroorzaakt worden door extremisten die de grote religie van de islam verkeerd begrijpen en misbruiken. Ik weiger om deze beweringen te herhalen, want ik geloof niet dat zij waar zijn.

Tenslotte hoop ik door mijn artikelen een bescheiden bijdrage aan het behoud van mijn volk en mijn beschaving te leveren. Dagelijks richt ik me op het documenteren van wat ik zie en probeer ik mijn zelfrespect te behouden door te weigeren de leugens van onze tijd als een papegaai na te praten.

Bron:
http://gatesofvienna.net
Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Engels door:
Vederso
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Appeasement, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, hersenspoeling, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, political correctness, politici, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

17 reacties op Waarom schrijf ik?

 1. kernrob4 zegt:

  Beste Fjorman
  Blijf schrijven. Het is niet zinloos.

  Like

 2. peterselie1 zegt:

  Dit staaltje van verradelijke praat van Bart Schut, zegd meer over Bart Schudt dan over zijn artikel, de hoog opgeleide eikel is echt gestoord geworden mijns inziens. Ook aan het einde van dit verhaal dat gebedel om lid te worden van Jalta daar heb ik elke keer een teiltje voor nodig en nog zure oprispingen zijn mijn deel. Dat abonnement op Jalta kan kan Joshua Livestro op een plaats steken waar de zon nooit schijnt en dat uitgestreken ‘rechtse smoelwerk’ van hem gaat mij enorm tegenstaan. Een abonnement nemen op Jalta staat gelijk wanneer men als baby zijnde van de commode gerold is. Als men eens flink de waarheid tegen al die slijmerige journalisten en colomnisten zegt wordt je een permanete ban op gelegt.

  ‘Verleen bekeerde jihadisten gratie’

  Bart Schut wil dat er een amnestieregeling komt voor jihadisten die zich afwenden van de gewapende strijd.

  Bart Schut dat er wat hem betreft zo snel mogelijk een amnestieregeling moet komen voor jihadisten die zich bedenken en zich tégen de gewapende strijd keren. Hij schrijft dat op Jalta.nl:

  “Wat,” vroeg mijn hoofdredacteur, “ben je helemaal gek geworden?” Amnestie voor de Nederlandse fanatici van de Islamitische Staat, de extremisten, de moordenaars, de verkrachters… het lijkt op het eerste gezicht inderdaad een schoolvoorbeeld van progressieve naïviteit. Theedrinken on steroids, zeg maar. Toch vraag ik u het onderstaande met een open geest te lezen en mij op mijn woord te geloven wanneer ik u verzeker dat ik mij niet heb laten beïnvloeden door wat Lincoln “the better angels of our nature” noemde en dat ik op puur pragmatische gronden tot mijn amnestievoorstel ben gekomen.

  Amnestie werkt namelijk.

  Hij noemt vervolgens enkele voorbeelden waaruit blijkt dat een dergelijke regeling effectief kan zijn. Zie bijvoorbeeld Zuid-Afrika: na de zwarte jaren van de Apartheid werd een Waarheids- en Verzoeningscommissie opgezet waardoor er werd voorkomen dat er bloederige afrekeningen plaatsvonden.

  In de Verenigde Staten heeft men met behulp van spijtoptanten de maffia flink verzwakt; die is daar geen schim meer van wat zij ooit was. Zonder een amnestieregeling was dat anders geweest. Ook is er het geval van Syrië: Bashar al-Assad slaagt er in steeds meer rebellen ervan te overtuigen dat ze hun wapens moeten neerleggen; dat lukt hem alleen maar door hen te beloven dat ze niet vervolgd zullen worden voor hun daden. Tenslotte blijkt deze strategie ook effectief in Nigeria:

  Enkele jaren geleden begon de Nigeriaanse regering aan een ambitieus en succesvol amnestieprogramma bedoeld om gewapende milities in de Nigerdelta hun strijd op te laten geven.

  Daarom kan dit volgens Bart ook prima werken met Nederlandse jihadisten, zeker als er strenge voorwaarden aan worden verbonden. Zo moeten de spijtoptanten daadwerkelijk (publiekelijk) spijt betuigen en afscheid nemen van het radicale gedachtegoed. Daarnaast moeten ze vrijwillig terugkeren uit het Midden-Oosten; jihadisten die gevangen zijn genomen door de Koerden of de Iraakse strijdkrachten komen er dus niet voor in aanmerking. Tenslotte moeten de oud-extremisten vervolgens samenwerken met de autoriteiten om de Radicale Islam te bestrijden; ze moeten informatie delen over hoe extremistische organisatie te werk gaan, wie wat doet, hoe ze nieuwe mensen rekruteren, etc.

  Gezien het succes van dit soort regelingen in andere landen valt hier zeker wat voor te zeggen. Al zouden maar vijf jihadisten hieraan meewerken; zij zouden echt een goudmijn van informatie zijn. We moeten er dus zeker serieus over nadenken en Barts idee niet zomaar verwerpen.

  Toch zijn er enkele problemen met het plan. Ten eerste wil Bart zich ervan verzekeren dat de ‘bekeerde’ jihadisten geen misdaden tegen de menselijkheid op hun conto hebben. Prima, maar hoe stel je dat vast? Als een jihadist zegt dat hij het brave jongetje van de radicale klas was is het bijzonder moeilijk om het tegendeel te bewijzen (behalve natuurlijk als hij foto’s op sociale media heeft gezet van zichzelf met een paar afgehakte hoofden). Gezien de situatie in Irak en Syrië kunnen we er veilig vanuit gaan dat alle jihadisten zich schuldig hebben gemaakt aan de meest vreselijke misdaden; als niet direct, dan in ieder geval indirect. Hoe denkt Bart dat probleem op te lossen? Hebben de Nederlandse inlichtingendiensten genoeg informatie om te kunnen vaststellen wie wel en niet mee hebben gedaan aan massamoorden en -verkrachtingen? Ik ben daar veel zeker van.

  Daar komt bij dat de figuren die op grote schaal in aanmerking kwamen voor andere amnestieregelingen niet per sé vergelijkbaar zijn met Syrië- en Irakgangers. Een maffioso is weliswaar een gevaar voor de samenleving, maar hij wordt niet gedreven door een hatelijke ideologie. Hij is ‘gewoon’ een crimineel. Dat is niet zo bij jihadisten; hun daden komen voort uit hun religieuze denkbeelden. Zullen zij daar echt afstand van doen omdat ze beloofd wordt dat ze niet vervolgd zullen worden?

  Tenslotte – en dit is ook vrij belangrijk – lijkt het mij waarschijnlijk dat dit soort regelingen nu ook al mogelijk zijn, alleen dan op kleine schaal. Het zou werkelijk oerdom zijn als onze inlichtingendiensten dit soort maatregelen niet al treffen met jihadisten die tot het inzicht zijn gekomen dat de Radicale Islam een vreselijke haatideologie is die de mensheid alleen maar schade berokkent. Is het nodig om dat aan de grote klok te hangen en met een algemene amnestieregeling te komen? Lost dat echt iets op?

  Hoe dan ook, het is in ieder geval een interessant, tegendraads en creatief idee, wat meer is dan we gewend zijn van columnisten en analysten die over deze materie schrijven. Daarmee bewijst Jalta dus voor de zoveelste keer toegevoegde waarde te hebben én het debat te kunnen beïnvloeden – wat lang niet gezegd kan worden over veel media. Reden genoeg, lijkt mij, op vandaag nog een abonnement te nemen op Jalta. We hebben nog een stuk of 150 abonnees nodig om van start te kunnen gaan; dat zijn er inderdaad niet zoveel meer, maar die laatste 150 moeten wél over de brug komen. Vrees niet: het wordt u bijzonder makkelijk gemaakt. U kunt namelijk kiezen uit een jaar- en een maandabonnement. Kies het abonnement dat het beste bij u past… en geniet de komende tijd van veel meer interessante artikelen, analyses en natuurlijk originele verslaggeving op Jalta.nl. Word lid. Vandaag nog. >>>>

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/10/verleen-bekeerde-jihadisten-gratie

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Twee vragen. Namelijk:
   Over Bart Schut: Heeft-ie ooit wel eens van taqiyya gehoord?
   Over dat abonnement: Geintje zeker….?
   Verder geen commentaar.

   Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Tack Fjordman for sanningen!!!

  Like

 4. Th.M. van Baarle zegt:

  Het neigt naar fatalisme maar als je tot het eind doorleest en het goed tot je door laat dringen, dan is er maar één conclusie. WAKKER worden.
  Niet wachten tot de politici wakker worden maar het heft in eigen handen nemen.NU !!!
  Dus VERZAMELEN en er tegen aan.

  Like

  • Anneke zegt:

   Th.M.van Baarle, zeg maar waar en wanneer…..want onze politici zullen nooit wakker worden….en als ze al wakker mochten worden zal dat eerder tegen de eigen bevolking zijn dan tegen al die vreemdelingen in ons land.

   Like

 5. anoname zegt:

  prachtig!

  Like

 6. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Ook Republikeinen hadden en hebben hun mond vol van, Islam is vrede, alle Westerse leiders piepen het en de EU helemaal en het is gewoon beleid van de VN de wereld voor Allah te veroveren.

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Fjordman, de waarheid, mits met volharding uitgedragen, overwint tenslotte altijd.
  Sterker nog: U bent daar zelf het levende bewijs van!
  Hoezo? Wel, denk aan uw studiebeurs, vorig jaar: Bepaalde, goedmenschelijke autoriteiten in uw land, Noorwegen, toonden duidelijke tegenzin om die aan U toe te kennen, maar tenslotte moesten ze wel: U had hem gewonnen en zij konden er niet onderuit. Eenvoudig omdat datgene wat Ú verkondigt de WAARHEID is.
  Die hèn pijn doet, maar die niet kan worden weerlegd.
  Daarom: Ga vooral door! Dat bent U niet alleen aan Uzelf, maar tevens aan de wéreld verplicht!

  Like

 8. Sjaak zegt:

  Hallo fjordman !
  Ook PI Duitsland hat het begin weinig reaguurders !
  Door de laatste heldendaden van de smerige moslims
  zijn ze van 100.000 tot af en toe over 150.000 gestegen !
  Dat betekent dat iedereen die hier reageert een heel lange
  adem heeft en dat is ook nodig ! Maar er komt beweging in
  de zaak dat hebben we nu ook in keulen gezien en op een
  artikel kwamen over 350 reakties ! Langzaam worden er
  meer en meer mensen wakker ! Het zou verkeerd zijn nu
  het stokje neer te leggen !
  Ik hoop dat je doorhoud !

  Like

 9. Wachteres zegt:

  Ik begrijp Fjordman helemaal…. Dat gevoel van zinloosheid. En documenteren is een goed idee,

  Als de waarheid aan het licht komt, zal ‘de elite’ alles doen om onder hun immense schuld uit te komen.

  Goedstuk, Vederso!

  Like

 10. Maria zegt:

  blijven schrijven Fjordman dat doen wij allen met je mee!!! uiteindelijk zal de elite ondergaan hoor!!! de reden dat hen niets interesseert is omdat zij waanzinlonen hebben de islamieten door leeflonen uitkeringen aan hen binden om maar stemmers te halen want eigen autochtoon volk stemt allang niet meer op hen vandaar het verraad naar ons , onze landen onze identiteit alles… Europa barst uit zijn voegen door asielzoekers van moslims die teren op onze kosten en wij gaan letterlijk overkop, is kwestie en het ontploft letterlijk, de eersten die eraan gaan zijn nu net die socialistische politiekers elite en heel die bende die ons verraden heeft om macht enkel macht en harde cash!!! vroeg of laat wreekt zich dat, mooi stuk vanuit je hart geschreven!!!! MOED !!!!

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Fjordman en peterselie jullie duwen jullie hele leven uit jullie pen.
  Hoewel ik het met jullie eens ben heb ik al veel afgeschreven.
  Helaas zullen we moeten toezien hoe de verrotte wereld verdergaat.

  Like

 12. Republikein zegt:

  1. De terrorist is te vroeg gestopt, had meer lui moeten neerknallen.
  2. Obama is een stroman.

  Like

 13. IK HOOP DAT JULLIE BLIJVEN SCHRIJVEN, IK STUUR ZE WEER DOOR NAAR ANDEREN. ZO BREIDT HET TOCH UIT. ALVAST BEDANKT EN VEEL WIJSHEID EN INZICHT !!!

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Respect voor U meneer Fjordman! We staan achter U!

  Like

 15. 4sjun zegt:

  De reactie van Mark Steyn waaraan Fjordman refereert.

  ]Mark Steyn Talks About Ottawa Attack

  Mark Steyn on Canadian Shootings

  – Mark Steyn: Attacks Aimed at Canadian State, Not ‘Senseless Violence’ http://www.newsmax.com/Newsfront/Canada-terrorism-shooting-Mark-Steyn/2014/10/22/id/602487/
  – An Assault on the Heart of the Canadian State http://www.steynonline.com/6621/an-assault-on-the-heart-of-the-canadian-state
  – Meer Mark Steyn: http://uitingsvrij.net/viewtopic.php?f=41&t=1036

  Tijd om voorbij komend aan wat de publieke omroep voorschotelt iedereen anders en beter voor te lichten door zelf informatie langs verschillende wegen te verspreiden en te bediscussiëren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s