Allah wint. Geert Wilders tien jaar beveiligd

Screenshot_13

(Door: Van Rossem)

Nog een triest jubileum deze week. Op 4 november 2004, twee dagen na de slachtmoord op Theo van Gogh, werd Geert Wilders onder begeleiding van zwaarbewapende beveiligers uit zijn huis gehaald en ondergebracht op een schuiladres. In het huis van Mohamed Bouyeri waren plannen gevonden om hem te vermoorden. Sinds die dag wordt hij permanent beveiligd (archieffoto). 20 tot 30 miljoen piek heeft dat gekost – de schattingen lopen uiteen. In gevangenschap werd Wilders steeds radicaler, bozer en meer uitgesproken tegen de islam in Nederland. Of hij “het maatschappelijk debat” daarmee vooruit heeft geholpen of juist een stok in de wielen werd, daar kun je over twisten.

Feit is wel dat hij een van de weinigen is die het nog durft, islamkritiek spuien in een laf landje dat de toorn van de islam zo erg vreest dat het knieval na knieval maakt voor de radicaal bekrompen denkbeelden van de volgers van de Profeet. Onder de doorzichtige vlaggetjes van ‘respect’ en ‘tolerantie’ is religieuze drammerij in tien jaar tijd opnieuw geaccepteerd geraakt in de openbare ruimte. Immers: liever thee drinken met de vijand van je vrijheid, dan een pilsje met de probleembenoemers.

Lees verder>>>

(h/t Martien Pennings)
GeenStijl

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Appeasement, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, Geert Wilders, hersenspoeling, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Moslims, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

14 reacties op Allah wint. Geert Wilders tien jaar beveiligd

 1. windwens zegt:

  Klaar mogen we zijn met de tolerantie te goed is buurmans gek. Aan alles komt een eind ook aan de tolerantie van intolerante mensen. Elastiek is rekbaar maar blijf er maar eens te lang aan trekken dan wordt het slap en uiteindelijk breekt het.

  Like

 2. Th.M. van Baarle zegt:

  Wilders is een held die ver voor de troepen uitloopt. Zo ver dat die troepen niet in zicht zijn. Daardoor leeft hij als een kluizenaar. Dat is de schuld van die ‘troepen’.
  Want zoals Wilders voor de troep uitloopt volgen de troepen op veel te grote afstand en ziet men de relatie niet.
  We zouden wel iets kunnen doen. We zouden allemaal een button kunnen dragen met daarop alleen het woord ‘MINDER !’
  De troep wordt dan zichtbaar. Tenminste als ze het lef hebben.

  Like

  • oud-marinier zegt:

   Da’s een hele leuke …..Hehehe…… !!!

   Like

  • Sjaak zegt:

   Ook wanneer er 100.000 mensen verdeelt over het land
   met zo een button rond zouden lopen, krijg je het probleem
   dat deze marrok-ratten in groepsverband op enkele uitgepikte
   zwakke personen jacht gaan maken !
   We komen er niet omheen de hele moslimtroep uit Europa
   te flikkeren !

   Like

 3. bigljohn zegt:

  Als EEN man meer durft dan miljoenen anderen, is dat wel een hele trieste constatering. Slechts EEN man kan Nederland niet redden, vele Nederlanders zullen hem moeten volgen om te voorkomen dat we over een gering aantal jaren tegen een Kalifaat aan zitten te hikken ! Hulde voor Geert Wilders !

  Like

 4. Avidia zegt:

  Ook van mijn kant Hulde voor Geert!!

  Like

 5. Lis zegt:

  Geert Wilders is een held. Hij spreekt de woorden uit die velen denken, maar uit angst liever voor zich houden. Hij en zijn PVV komen op voor ons, voor de mensen die Nederland Nederland willen laten blijven, een klein tolerant land met een rijke cultuur. Een land waar iedereen welkom is als je bereid bent om mee te doen. Alle aantijgingen tegen hem zijn bespottelijk. Hij is de enige die voor ons opkomt en daarom blijf ik hem steunen waar mogelijk.

  Like

 6. koddebeier zegt:

  Eigenlijk wordt ik er een beetje misselijk van !! We wonen in een land met heel veel landverraders !

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Keurig verwoord door van Rossem. En hoe waar zijn dan de woorden: INTOLERANT TEGEN DE INTOLERANTEN!

  Like

 8. leefbarbaar zegt:

  Niet allah wint. De landverraders winnen, de Neo-N.S.B.-ers.
  Want alle andere politici vinden het geen probleem, dat zij op de fiets kunnen komen, met het OV, met de auto. Dat één van hen bewaking nodig heeft, vinden ze in meerderheid wel een mooie straf voor een oppositieleider. Ze trekken geen streep, zetten geen grenspalen, eisen geen maatregelen. En hebben een mooie afspraak met de linxe media om eeuwig de heer Wilders te verwijten dat de kosten van zijn beveiliging zo hoog zouden zijn.
  Het was niet een moslim, die Fortuyn vermoordde. Het was een linxe. En dit soort linxen worden nog steeds massaal van subsidie voorzien en dienen als stormtroepen van de nieuwe NSB.
  Zeker maakt de heer Wilders zich niet populair onder haatlims, maar dat is onvermijdelijk omdat hij het opneemt voor Nederlanders, voor autochtonen. Bovendien wordt het haatvolk op alles boos en roeien ze zelfs elkaar uit, hebben ze niemand bij nodig. Doen ze allemaal zelf. Heeft niets met de PVV te maken.
  Maar dan nog zou de gehele regering en alle media achter hem moeten staan. Want de veiligheid van de heer Wilders is grondwettelijk en vrijheid van meningsuiting is de motor van onze democratie.

  Like

  • petra555 zegt:

   @Leefbarbaar: 08.59. uur. Dat ben ik geheel met U eens, leefbarbaar. De RODEN zijn al sinds dik 45 jaren bezig onze cultuur kapot te maken. Met hun zogenaamde “mars door de instituties”, hebben ze overal hun pionnen zitten, bij de ambtenarij, de maatschappelijke organisaties, en de gehele MSM en geschreven pers! ROOD maakt DOOD!

   Like

 9. Louis Burgemeestre zegt:

  Dat betekent niet dat Allah wint,Ze hebben ons niet veroverd, ze worden hier naar toe gehaald,Door Lubbers en van Agt . van de CDA.Jezus Christus heeft de Satan al eens verslagen,
  Lucas 4 Verzoeking van Jezus Christus in de woestijn.vers 1-15
  1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;

  2 En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.

  3 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.

  4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.
  schilderij van Gustave Doré: De verzoeking van Jezus door de duivel

  5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.

  6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil;

  7 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.

  8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

  9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;

  10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen;

  11 En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.

  12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

  13 En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.

  14 En Jezus keerde wederom, door de kracht des Geestes, naar Galilea; en het gerucht van Hem ging uit door het gehele omliggende land.

  15 En Hij leerde in hun synagogen, en werd van allen geprezen.

  Hij het aanbod van de Duivel afgeleend.
  Mohammed echter heeft deze aanbod aangenomen.
  Soera 24 vers55 dat hij aan alle moslims beloofde.
  24. Het Licht (An-Noer)

  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 64 strofen.
  55. Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.
  Hier bij niet vergeten dat Mohammed niet eens weet wat Allah met hem gaat doen.
  [quote]
  SAHIH BUKHARI Volume 5 boek 58 nr 266
  Volume 5, Book 58, Number 266:
  Narrated ‘Um al-‘Ala:

  An Ansari woman who gave the pledge of allegiance to the Prophet that the Ansar drew lots concerning the dwelling of the Emigrants. ‘Uthman bin Maz’un was decided to dwell with them (i.e. Um al-‘Ala’s family), ‘Uthman fell ill and I nursed him till he died, and we covered him with his clothes. Then the Prophet came to us and I (addressing the dead body) said, “O Abu As-Sa’ib, may Allah’s Mercy be on you! I bear witness that Allah has honored you.” On that the Prophet said, “How do you know that Allah has honored him?” I replied, “I do not know. May my father and my mother be sacrificed for you, O Allah’s Apostle! But who else is worthy of it (if not ‘Uthman)?” He said, “As to him, by Allah, death has overtaken him, and I hope the best for him.[b] By Allah, though I am the Apostle of Allah, yet I do not know what Allah will do to me,”[/b] By Allah, I will never assert the piety of anyone after him. That made me sad, and when I slept I saw in a dream a flowing stream for ‘Uthman bin Maz’un. I went to Allah’s Apostle and told him of it. He remarked, “That symbolizes his (good) deeds.”
  [/quote]

  Like

 10. Theresa Geissler zegt:

  Niets af te dingen op dit artikel! Prima!
  Ook tot van Rossem (de columnist, n i e t de zogeheten historicus, heb ik begrepen) dringt langzamerhand de realiteit door. Houden zo!

  Like

 11. duinsnip zegt:

  Het communisme en het nazisme zijn vervloekte ideologieën en werden, c.q. worden geleid door moordenaarsbenden. Het heeft helaas vele miljoenen slachtoffers gekost om van deze vrijheid berovende krankzinnigen af te komen, omdat velen weigerden het gevaar in te zien.
  Er is niets veranderd. Ook het mohammedanisme is een vervloekte afgoderij en wordt geleid
  door moordenaarsbenden waarvan we dag in dag uit de beelden kunnen zien. Het niet willen inzien van deze waarheid zal helaas weer leiden tot vele miljarden slachtoffers om hier weer van af te komen. Westers leiders die de Islam een respectabele godsdienst noemen zijn volledig van hun verstand beroofd en deze struisvogels c.q. landverraders zullen eenmaal verantwoording moeten afleggen voor de vreselijke gevolgen van hun Chamberlain/Colijn lafheid.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s