De val van de Berlijnse Muur: Politieke ineenstorting als gevolg van een economische crisis

Screenshot_39

(Vertaling: E.J. Bron)

Het officiële Duitsland viert het einde van de DDR als een overwinning van de burgerrechtenactivisten op een onrechtstaat. In werkelijkheid stortte de DDR in elkaar door haar schuldenlast en haar slechte economische situatie. In dit opzicht is de ondergang van het communistische imperium een dreigende waarschuwing voor alle landen ter wereld met een veel te hoge schuld.

Exact 200 jaar na de Franse Revolutie bevond Europa zich in 1989 in een feeststemming: Na “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap” klonken nu de leuzen “eendracht, recht en vrijheid” door het Duitse land en weerklonken in een duizendvoudige echo over de hele wereld. Het Duitse volk had de Berlijnse Muur neergehaald. Samen met miljoenen broeders en zusters in Oost-Europa had een continent het juk van de onderdrukking door het communisme van zich afgeschud.

“Glasnost” en “perestrojka” – transparantie en hervorming – waren de woorden van het moment. Michail Gorbatsjov was de held, Helmut Kohl werd door de mantel der geschiedenis aangeroerd. De maandagdemonstraties in Leipzig weerlegden Lenin, die gezegd zou hebben dat de Duitsers een kaartje zouden kopen voordat ze uit revolutionaire overmoed een station zouden bestormen.

De teloorgang van het Oostblok werd door velen als een overwinning van de menselijkheid op de bureaucratie geïnterpreteerd, als zege van de onverschrokken geest op de materialisten. Velen zagen in de val van de Berlijnse Muur het definitieve bewijs dat systemen van onderdrukking, leugens en uitbuiting niet duurzaam zijn en dat het goed, uiterlijk na 40 jaar, doorzet.

De collectieve roes van de Europeanen ontketende zulke krachten, dat de revolutie onmiddellijk doorging en ook de landen van West-Europa greep. Als men al bij reizen van Keulen naar Cottbus, van Stuttgart naar Stralsund en van München naar Magdeburg geen bureaucratische formaliteiten meer hoefde te ondergaan, als men in landen, die decennia lang waren ingebonden in economische systemen die naar het leek als water en vuur tegenover elkaar stonden, nu met dezelfde munt kon betalen – waarom zou de grote hereniging tot Duitsland beperkt moeten blijven? Eendracht en recht en vrijheid – dat zou ook het hoofdmotief voor Europa moeten worden. En zo kwam het in 1992 tot het voor de EU fundamentele Verdrag van Maastricht. In het jaar 2002 werd in elf landen de euro als uniforme munt ingevoerd. Europa werd binnen enkele jaren veranderd op een manier zoals dit in honderden jaren niet was gebeurd.

Screenshot_36

De economische vereniging van Europa zorgde ook voor een soort roes bij al diegenen die niets van economie begrepen. De kanselier van de eenheid, Helmut Kohl, had zich naar eigen zeggen nooit met geld beziggehouden. Dat leidde na al zijn historische momenten tot zijn nogal profane val als partijchef na een affaire rondom schenkingen aan de partij. Helmut Kohl zweeg over de herkomst van dubieuze gelden met de grandioze motivering dat hij de schenker zijn “erewoord” had gegeven en dat dit voor hem heilig zou zijn, heiliger dan de wet. Dergelijk gebrek aan “glasnost” kent men eigenlijk alleen maar van de maffia. De assistent van Kohl, de latere en huidige Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, kreeg van een wapenhandelaar DM 100.000,- in een envelop, loog hierover tegenover het Duitse parlement en kan zich er tot op de dag van vandaag niet aan herinneren wat er uiteindelijk met het geld gebeurd is.

Maar destijds, in de roes van de hereniging en de Europese eenheid, wilde niemand zich bezighouden met schijnbaar banale economische kwesties. Bovendien dacht men destijds heel goed te weten wie de goeden en wie de slechten zijn. Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, Willy Brandt: de zeer grote coalitie van de politieke visionairs overtrof de kleine geesten Mielke, Honecker en Krenz. Het Westen had gewonnen en de overwinnaars schrijven nu eenmaal de geschiedenis, zouden de DDR-kameraden later klagen.

In werkelijkheid was de hereniging slechts ten dele de grote overwinning van de vrijheid op de onderdrukking. De oorzaken van de ineenstorting van het communistische machtsblok waren dezelfde die geleid hadden tot het uiteenspatten van de dromen van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV.: teveel schulden maken een einde aan de meeste hoge politieke vluchten.

De levensomstandigheden in het Oostblok waren ondraaglijk geworden. De burgers kwamen in opstand. Het ging hen zo slecht, dat zij niet meer bang waren voor arrestatie bij een legendarische demonstratie van de Poolse vakbond Solidarność of voor de dood in de strijd tegen de beruchte beulen van de Securitate van de Roemeense dictator Nicolae Ceauşescu. De kleine elite van functionarissen, die leefde op kosten van de meerderheid van de bevolking, was te ver gegaan. Niet toevallig heet de spreuk die de DDR aan het wankelen bracht: “Als de D-Mark niet naar ons toekomt, dan gaan wij naar de D-Mark.” De Oost-Duitsers hadden via de westerse televisie een alternatief voor ogen. Een revolutie kan niet gevoerd worden onder het motto “McDonald´s voor iedereen”. “Wij zijn één volk” – dat is daarentegen onweerstaanbaar, een oerkreet van zelfbeschikking, de donderende afwijzing van de betutteling, het geboorte-uur van de Duitse democratie in de geest van Schiller, Nietzsche en Hegel.

Screenshot_35

Na het einde van de DDR werd behalve de legende van het volk van verzetsstrijders – in werkelijkheid werden de echte verzetshelden zoals Bärbel Bohley of Konrad Weiß zowel door links als rechts voor en na de omwenteling gemeen behandeld – nog een ander beeld over de redenen van de teloorgang zichtbaar. Hans-Hermann Hertle omschrijft de hopeloze situatie van de DDR in haar eindfase. Het bericht van de historicus herinnert fataal aan de krantenberichten over de huidige situatie in de landen van Zuid-Europa:

“Sinds 1978 zat de DDR in de schuldenval: Vervallen kredieten en rentes moesten gefinancierd worden door de opname van nieuwe kredieten. De solvabiliteit van de DDR hing af van de bereidheid van westerse banken de SED nieuwe kredieten toe te staan. Uit angst voor protesten en binnenlandse onlusten wees het Politbureau in 1979 eerst ingrijpende prijsstijgingen en daarna ook een herverdeling van investeringen ten gunste van het producerende gebied van de hand. Lagere investeringsquota, nagelaten economische aanpassingsregels, stijgende rentes voor de schulden aan het Westen, een kredietstop van het Westen, die volgde op de betalingsproblemen van Roemenië en Polen en het uitroepen van het oorlogsrecht in Polen op 13 december 1981, en de vermindering van de levering van ruwe olie uit de Sovjet-Unie sinds begin 1982 stortten de DDR in de tot dan toe grootste economische crisis.”

De crisis leidde tot het einde van het politieke systeem. Ze leidde echter niet, zoals werd beloofd door Helmut Kohl, tot de “bloeiende landschappen”, die de ijverige Duitsers in het Oosten en Westen graag samen zouden hebben opgebouwd met daadkracht, ingenieurskunst en vertrouwen in God. Ze leidde vooral niet, wat betreft het volksvermogen van de DDR, tot een versterking van het volk: Een deel werd in sneltreinvaart via privatiseringen aan West-Duitse of West-Europese concerns verkocht. Aanzienlijke delen uit het vermogen van de SED verdwenen. 16 jaar na het einde van de DDR beëindigde de “onafhankelijke commissie tot onderzoek naar het vermogen van de partijen en massaorganisaties van de DDR” haar werkzaamheden – zonder de verdwenen miljoenen gevonden te hebben.

Screenshot_40

Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland. Bookmark de permalink .

20 reacties op De val van de Berlijnse Muur: Politieke ineenstorting als gevolg van een economische crisis

 1. bigljohn zegt:

  Ook de Verenigde Staten hebben astronomische bedragen geleend in het buitenland, waarbij ze het meeste in het krijt staan bij de Chinezen. Deze leningen zijn zo astronomisch groot, dat zelfs de rentebetaling van de U.S. aan China, over de uitstaande schuld, moeizaam verloopt. Het is net zoiets als geld lenen in de familie. Als de bank je al niet meer kredietwaardig bevindt, en je geen krediet of hypotheek daar krijgt, hoe lang zal het dan wel niet duren eer je flink bonje met de familie krijgt. Van de U.S. zullen we dit ook nog eens vernemen. Een nieuwe wereldoorlog kan er zelfs van komen, waarvan u en ik dan ook deelgenoot van zullen zijn !

  Like

 2. Frans Brassens zegt:

  Misschien wel een profetisch artikel……

  Like

 3. vanhetgoor zegt:

  Vergeef mij een kanttekening te plaatsen, de ineenstorting van de Duitse Democratische Republiek had niet veel met economie te maken, in een geleide economie is marktwerking of opbrengst volkomen irrelevant. Een markt van vraag en aanbod werkt beter, omdat er heel snel ingespeeld kan worden op wat het volk wil. In Oost Duitsland had men daar niets mee te maken, het volk moest vreten wat de machthebbers hen voorzetten. Pindakaas met hele stukjes noot werd gewoon niet verkocht, men kon kiezen tussen géén pindakaas of goedkope smerige pindakaas uit de staats pindakaas-fabriek. Import en export waren ook niet van belang omdat het land bijna zelfvoorzienend was.

  De schuldenlast van het land was puur kunstmatig veroorzaakt, men heeft er nooit aan gedacht omdat met het niet durfde, maar men had altijd nog de truc kunnen uithalen van het failliet gaan, niemand zou ook een pfennig terugzien van zijn vordering, maar diep in hun hart zijn de Oost Duitsers altijd gewone Duitsers gebleven. Lenin had wat mij betreft wel gelijk met betrekking tot de slaafsheid van de Duitse volk.

  Wat mensen vaak de vrije markt noemen heeft ook zijn nadelen, maar sinds Oost Duitsland opgegaan is in Duitsland draait de economie zeker honderd keer beter. De markt van vraag en aanbod werk beter dan wat welk planbureau ook kan bedenken. Ik vermoed dat er in het geval van Oost Duitsland iets heel anders speelde, namelijk de bevolking was het socialisme tot kotsens toe beu.

  De Russische economie stond wèl op instorten, dat kwam door een te grote defensie-uitgave. En dat had met de koude oorlog te maken, maar Oost Duitsland was niet meer dan een satellietstaat van de USSR, ook bij het partijkader moet duidelijk zijn geworden dat in eeninstorting van Rusland wellicht Oost Duitsland mee zou sleuren in zijn val. Er is dus van boven af voor gekozen om in Oost Duitsland heel erg bewust en opzettelijk de teugels te laten vieren. Er was al maanden voor het openen van de grenzen een hele duidelijke beweging dat er iets op til was. Sterker nog, afgelopen week was er een docu op TV en daarin werd heel duidelijk gesteld dat het op de Oost Duitse TV werd gemeld dat iedereen zonder uitreis-visum naar het Westen op bezoek mocht. Toen duurde dat nog een paar uur, en toen kwam de grote golf Oost Duitsers die vervolgens met de blote handen de Muur hebben afgebroken, nog steeds vind ik dat ik een ontroerend schouwspel! Die brave Oost Duitsers die geduldig hebben gewacht tot zij toestemming kregen voor hun ‘wende’!

  Like

  • Dank vanhetgoor voor uw uitstekende tegenwerpingen. Gorbatchov zei gister bij RTL dat hij de afkeer van de Oost duitsers had opgemerkt en hen de vrijheid had gegeven. Dat is een grove verdraaiing want in werkelijkheid had het Rode Leger een grote nederlaag geleden in Afghanistan. Onder advies van Zbigniew brzezinski en zijn Grand Chessboard geostartegy was de mujahedeen door de CIA uitgerust met de schouder Stinger raketten die er de Russische helicopter gunship mee versloegen. De politieke gevolgen waren dat de Soviet Unie ineenstortte en dat de Oost Duitse Wende heeft gediend als afleiding voor die ondergang van het Rode Leger die de machtsbasis vormde van de Russische communistische partij. Zbigniew Brzezinski zit ook achter het oorlogstoken in de oekraine. Het belang van Brzezinski is dat hij sinds zijn adviseur schap onder Carter en later Reagan tot op de dag van vandaag de geo politieke invloedsfeer van de toenmalige Soviet Unie en hedendaagse Russische Federatie in met name de islamitische grenslanden zoals Pakistan (Zia ul Haq), Afghanstan (Taliban Bin Laden Al Qaida) wil inperken door meedogenloos de op het westen gerichte en christelijke bevolkingsgroepen in die islamitische landen te verraden aan het moslim fundamentalisme. Het is daarbij abjecvt dat de anti Israelische christelijke kerk in Amerika aan de verraderspolitiek van Brzezinski tot op heden de morele steun geeft. Bill Clinton en ook Hillary Clinton onder Hussein Obama hebben de Muslim Brotherhood Outreach Policy en Hussein Obama heeft die verder ontwikkeld als de Arab ‘Spring’ met zijn heimelijke steun met Erdogan aan ISIS.
   Het Amerikaanse verraad aan christenenen in islamitische landen voert echter verder terug tot de ontmoeting van Hitler en de groot moefti van Jerusalem en het is saillant dat Frankrijk op dat moment onder Vichy de Duitse nazi’s toegang gaf tot de franse protectoraten Syrie en irak waar de Ba’at partij werden opgericht naar het voorbeeld van de Nazi eenpartij systeem. Na 1945 stroomden er duizenden Nazi’s met Operation Odessa en hulp van het vaticaan o.a. naar Egypte, Syrie en Irak. De Europese Ba’at partij stond en staat haaks op de 1.000 jaar sharia politiek van het Osmaanse rijk dat door de Engelsen en Fransen in 1924 was ontbonden vanwege de collaboratie met Duitsland.
   Gorbachov is dus een naive meeloper in de politiek van Brzezinski en de Muslim Brotherhood van Clinton en Obama..

   Like

 4. Sjaak zegt:

  Willy Brandt de laffe rooie SPD oorlogsvluchteling die als burgermeester
  van Berlijn en als kanzler waar hij ook geen zuiver image hat !
  Eveneens de perenkop en vetzak Helmut Kohl wie hij hier al beschreven
  staat en ook van zijn zoon in vorm van een boek beschreven staat wat
  voor een stuk stront hij was en de dood van zijn vrouw Hannelore ook
  op zijn geweten heeft !
  Ook word hier niet op Franz Jozef Strauss de DDR Finanzjongleur en
  zijn dubieuze DDR finanztransaktionen ingegaan !
  Ik in ieder geval heb ook mijn ervaring met dit elendig luie DDR
  wir sind das volk gemaakt !
  Als warenbereiksleider van een groot duits handelskonzern heb
  ik in mijn hele leven nog nooit zo een hoge ziekteverlof-fluktuatie
  meegemaakt als dit strontluie DDR volkje !
  2 jaren lang heb ik wekelijks deze staats-smarotzer die alleen
  maar kwamen om hun WW aanspreuk door te zetten en met
  hun luie kont wie ze van de DDR al gewend waren in de praktijk
  om te zetten !
  Ook toen ik als interim-manager in het oosten bij de eerste
  supermarkten in provisorische Bierzelt-tenten ondergebracht
  waren, en voor de opbouw toestandig was en de thuisgebleven
  DDR volks-smarotzer als personeel kreeg ging het zelfde theater
  weer vanaf het begin los !
  Qm de haveklap kwamen ze met een ziektemelding of kwamen
  helemaal niet opduiken !
  En wanneer zich nu wat beweegt heeft dan zijn altijd hardwerkende
  mensen uit het westen die daar de boel opgebouwt hebben !
  Ik voor mijn part kan een boek over dit penetrante luie volkje schrijven !
  Dan toch 100 x liever een Pool want die kunnen en willen werken !

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Sjaat, die mensen hadden in de DDR totaal geen perspectieven! Geen wonder dus, dat ze zó werden.
   Hoe zou jij worden als jouw bezigheden b.w.v.s. bestonden uit het graven van een kuil, waarvan je wist, dat-ie ’s avonds weer dicht gegooid zou moeten worden?
   Niets deed je voor jezelf en niets kreeg je er voor terug. Burgerschap in de DDR was één eindeloze gevangenschap!
   Dus waar zou je je nog voor inzetten?

   Like

   • Sjaak zegt:

    Na over 42 jaar in Duitsland trek ik een resumee en spreek graag
    over fakten ! Vraag 100 % westduitsen wat ze van de val van de
    muur houden en of werkelijk een eenheid tussen oost en west
    bestaat en je krijgt van 80 % te horen de muur moet weer terug !
    Ik heb een paar ton aan soziaalleistingen afgevoert en omdat de
    rooie honden het niet voor mekaar hebben gekregen een faire en
    demokratische afwikkeling tussen oost en west te bewerkstelligen
    Ook heb ik van veel oostduitse de spreuk gehoort, vroeger toen
    de muur nog stond was alles beter !
    En die hondertduizend bezoekers die nu aan het Brandenburger
    Tor geviert hebben zijn voor mij alleen maar links gestuurde
    linkse medienindoktrineerde idioten !
    Waar blijven die honderdduizend protesteerenden Berlijner
    die tot boven in hun nek met criminelen volgestopt zitten ?
    Nee, nee daar hebben we verschillende mening maar dat
    is in een demokratie geen probleem !

    Like

  • Sjaak zegt:

   En niet te vergeten ! Geen woord word over de dwangsafgave ( Solidariteitsafgave)
   waar met milliarden van ooststeden op hochglanz gebracht worden en daarvoor
   inmiddelsin in het westen de steden, straten en bruggen in een katestrofale toestand
   verkeren ! Een door en door marode stedenkas en daarbovenop ook nog de daartoe
   komende asylstromen laat iedere soziaalkas exploderen !
   De van rood graag verzwegen afnemende economie zal ook in Nederland nog
   aankomen ! Het eenvoudig niet te bevatten een paar idioten houden zich met
   milliardenzware wereldruim projekten bezig en op de aarde krijgen ze de
   eenvoudigste soziaalproblemen niet geregeld !

   Like

 5. Tom Hendrix. zegt:

  Wat ik vreemd vind, de DDR werd verweten een communistische staat te zijn- en dat klopt ook wel- maar vervolgens stellen de diike Kohl, en de vampier Mitterand, een blauwdruk op voor Europa, wat nota bene ALLE KENMERKEN VAN HET COMMUNISME BEVAT, de VERVLOEKTE EUSSR. Het kan verkeren, zei Bredero al! Zum kotzen!

  Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Nou, ja, wat de uiteindelijke oorzaak ook was en hoe het zich verder ook al dan niet ontwikkeld heeft, het gevoel van herwonnen vrijheid was toen ook overweldigend, weet ik nog, en er is nu nog steeds geen reden om dat te bagatelliseren.
  Alleen al wat er zie zomer aan vooraf gegaan was: Hongarije doorbrak opeens het IJzeren Gordijn alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, waarop DDR-burgers hun kans schoon zagen, met moeite een vakantie-visum voor Hongarije bemachtigden en vervolgens naar Oostenrijk en via daar naar West-Duitsland wisten te ontkomen! Regelmatig gaven hun krakkemikkige Trabantjes het luttele meters voor de grens op en wat er dan gebeurde bevàtten ze gewoon niet: Dat Oostenrijkse douane-beambten toeschoten en behulpzaam waren om het wrak de laatste meters over de grens te duwen! Dat waren ze immers nooit gewend geweest; slechts het tegenovergestelde! Dat werd in die dagen in de pers breed uitgemeten en laat ieder ervan denken, wat hij zelf wil, maar dat was tóch mooi, heel mooi!
  Of de treinen, waarmee groepen mensen in diezelfde zomer definitief mochten vertrekken: Bij het eerste transport werden mensen die langs bepaalde trajecten op de trein sprongen, door de inzittenden geholpen om zich door de ramen naar binnen te wurmen! Natuurlijk werd dat bij volgende transporten onmogelijk gemaakt door de ramen en deuren te vergrendelen en bovendien werd de verwarming in de treinen buiten werking gesteld -echte DDR-rótstreken- maar bij aankomst op de West-Duitse stations, als de deuren ontgrendeld werden, wachtte er dan toch goede opvang, koffie en verdere voorzieningen èn de verzekering, dat het nu volbracht was: Ze waren in West-Duitsland en ze waren VRIJ.
  En zeg, wat je wilt, maar ook dat was mooi! Ik weet het nog goed.
  En toen tenslotte de Muur…….Nou ja, dat was pràchtig!
  Laat alleen daarom al niemand beweren, dat Nederland een DDR-land is, want ik weet doodgewoon beter: Op de eerste plaats genoeg gehoord en gelezen over die DDR en dan al die beelden en berichten in ’89…. Nederland zou nooit, nooit op het idee komen om aan zoiets als de MUUR te beginnen, met alle gevolgen van dien…..
  Het sleutelwoord heet hier: VRIJHEID!

  Like

 7. sam zegt:

  Ik was thuis en heb op de dag van de hereniging van Oost en West Duitsland dit gevolgd op TV. Wat me steeds is bijgebleven was de uitspraak ” Deutschland ist wieder gross ”
  Ik dacht onmiddellijk; en nu gaat het spel opnieuw beginnen.
  Waar staan we heden ten dage, het spel is opnieuw begonnen met en door Duitsland. Vraag is alleen waar gaat het eindigen.

  Like

  • Willie zegt:

   Sam, ”Vraag is alleen waar gaat het eindigen.”
   Wel man , ik dacht toen al : Here Comes Troubles toen men de grensposten over heel Europa begon af te schaffen , enne ; dat is toch al heel lang geleden, niet ?
   Wel , de ”Troubles ” zijn meer dan opvallend aanwezig sindsdien
   Geef mij maar terug de tijd van de smokkelaars etc

   Like

   • sam zegt:

    @Willie
    De tijd van de smokkelaars waren inderdaad geweldige tijden, met gepantserde wagens de grens oversteken. Om even tabak en melkproducten te smokkelen, stond toen op de voorpagina van iedere krant.
    Heden ten dage legt de CM busreizen in om aspirine in Nederland te kopen. Als ik dit lees denk ik ook, waar zijn de tijden.
    Je hebt inderdaad gelijk als je zegt, waar zijn de grenscontroles. Dit vraag ik mij al 20 jaar af. Vooral als ik zie, die nieuwe BRUINE buurman die naast mij woont.

    Like

 8. Jan Wandelaar zegt:

  +

  Ja, nu we het daar toch over hebben. Ik heb nog wel een ergernisje die ik even wil delen naar aanleiding van…
  een ergernis waar ik al 25 jaar mee rondloop. Ik neem u even mee naar donderdag 9 november 1989. De persconferentie van Schabowski valt de muur. De hele nacht kun je via ZDF en ARD een feestje uit Berlijn volgen. Nou, best leuk allemaal. Historisch en zo.

  Een paar dagen later is het zondag. Dat was eigenlijk mijn “radio-middag”. Beginnen met “Dubbellisjes” en daarna “Het Weeshuis van de Hits” (en dan om 3 uur naar Hilversum 1 voor Langs de Lijn, maar daar gaat het nu niet om). Bij het “Weeshuis van de hits” werd altijd de nieuwe “Speciale Aanbieding” van de KRO gekozen (een liedje dat dan in elk KRO programma op Hilversum3 zou worden gedraaid die week). Elke week waren er 3 platen met “hitpotentie” en er kon op gestemd worden en welke won was dan de “Speciale Aanbieding”.

  Hoe het precies werkte weet ik niet meer, maar hoe dat op 12 november 1989 ging weet ik nog wel: Opeens was “Over de Muur” van het Klein Orkest de “Speciale Aanbieding”, maar – en dat is ergernis nummer 1: Daar kon je helemaal niet op stemmen! Die was er zomaar tussen gefrommeld! En ergernis nummer 2: Het was helemaal geen nieuw nummer, geen nieuwe single, het was als single in 1984 al uitgebracht (en redelijk geflopt) en nu opeens in 2 dagen tijd opnieuw uitgebracht (vanwege de val van de muur – centjes verdienen voor de platenmaatschappij – hetgeen ergernis 3 inluidt…)

  Want ergernis 3 is dat dat liedje van Harrie Jekkers en co. helemaal geen pleidooi is voor het neerhalen van die muur, of een protest tegen de muur, of een protest tegen het socialistische regime in Oost-Berlijn… Integendeel! De tekst probeert heel genuanceerd geen stelling te nemen. Maar je proeft heel duidelijk dat Harrie een grotere hekel aan het westen heeft dan het oosten.

  Maar dan wel heel kapitalistisch en opportunistisch een hit willen scoren met een oud nummer. Voel je wel?

  En dan nu ergernis 4: Er was één keuze in de 3 plaatjes van 12 november 1989 die wél precies verwoordde waar de val van de muur over ging. Wat zongen de demonstranten in Leipzig en Dresden in de weken voorafgaand aan de val van de muur? “Wir sind das Volk!” (terwijl ze met hun autosleutels van hun Trabantjes en huissleutels zwaaiden). De Engelse vertaling daarvan zou zijn: “We the people”, de eerste woorden van de preambule van de grondwet van de VS. Waartegen protesteerden de Oost-Duisters? Tegen hun regime, tegen de staat. Er zat een liedje in de keuze voor “Speciale Aanbieding” die daar precies over gaat. Welk liedje heb ik het dan over? Nou deze:

  Vanwaar deze ergernis? Nou, 25 jaar dato hoor je dat nummer van “Over de Muur” ook weer overal om de val van de muur te vieren. En iedereen denkt dat het nummer daar over gaat, en speciaal daarvoor geschreven is. Dat is dus niet zo. Afgelopen week moest Ellen ten Damme het ook zo nodig zingen bij Pauw. En dan erger ik me dus weer 4x keer. Elke keer weer als ik het hoor.

  Stormageddon | 09-11-14 | 22:54

  +

  Like

  • Jan Wandelaar zegt:

   +

   @Stormageddon | 09-11-14 | 22:54
   Net als jij heb ik ook altijd een hekel aan dat liedje “Over de muur” gehad hoewel het best een leuk deuntje is. Dat liedje was een hit toen de muur er nog stond en werd indertijd vooral gepromoot door de VARA. Heb dat ook altijd als een verkapte pro-DDR song ervaren als ik het weer hoorde.
   Vergeet niet dat links Nederland in de jaren ’70 en ’80 volop heulde met de communistische dictators in de DDR. Honecker werd nog eind 1987 met alle egards ontvangen op staatsbezoek in Den Haag terwijl het communistische DDR regime toen al op zijn laatste benen liep.
   Je had ook de Vereniging NL-DDR met allerlei prominente PVDA-ers en de voorzitter daarvan was D66-er Dick Tommel. Bolkestein heeft daar later nog wel eens iets over gezegd, dat die mensen nooit ter verantwoording zijn geroepen voor hun foute keuzes en dat er in NL voor fouten van links met andere (mildere) maten gemeten wordt in dan voor rechts.

   http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/nederland-en-de-erkenning-van-de-ddr-blind-voor-de-werkelijkheid

   Outsider-Inside | 10-11-14 | 01:33

   Like

 9. Jan Wandelaar zegt:

  2 Behalve de vergelijking tussen de DDR toen en Nederland toen en nu, dringt zich ook de vergelijking Nederland toen en nu op. Uit het feit dat een Katholieke vereniging het volstrekt normaal vond om een uitwisseling te hebben met de protestantse Evangelische kerk, en uit het feit dat de gelovige katholieken het volstrekt okay vonden dat er ook (atheïstische, agnostische enz) studenten van diverse politieke pluimage meereisden, en dat er uiteraard nooit sprake was van bekeringsijver, blijkt dat ons inmiddels een fout beeld is aangepraat over de verzuiling van toen. En dat dat iets heel anders was dan de zg. ‘nieuwe verzuiling’ die steeds meer vorm krijgt door de opdringerigheid van de moslim gelovigen, met bv hun halalgedram en gebedsruimte op de werkplek of hun eis tot religieus gesegregeerd willen zwemmen door moslims. Dat lijkt van geen kanten op de softe verzuiling 50 jaar geleden. Wij gingen gewoon allemaal vriendschappelijk met elkaar om en godsdienst speelde bij de keuze van vrienden en kennissen geen grotere rol dan alle andere waarden en normen die we van huis uit hadden meegekregen.

  Like

 10. paul banning zegt:

  Paul Banning zegt: de val van de muur is meer dan een .symptoom….. Het geeft de makke aan van het socialistisch- communistisch gedachtengoed …waarin gemakzucht , verspilling, ontlopen van verantwoordelijkheid en het vermijden van zakelijke risico’s hoogtij viert. Was het niet Karl Marx die leerde:” Ïeder krijgt wat hij nodig heeft en geeft wat hij kan” (ongeveer dezelfde les als bij de padvinderij) Daarna is de tijdens de oorlog ondergewaardeerde inzet van de Russen tegen Hitler door westerse socialisten\communisten opgevat als een haatcampagne tegen Amerika en Engeland. Hiervan werd het door Amerika gekoesterde Israel met haar socialistisch-communistische kibboets de dupe- toch wel opmerkelijk!.. De Rooms Katholieke kerk vooral met lieden uit de Jezuiten opleiding (minister van Aght) heeft altijd verkeerde leiders voort gebracht. mede, door hun anti joodse facistische trekjes . De neiging van socialisten om altijd verantwoordelijkheid te ontlopen en te verwijzen naar excuses uit het verleden heeft onze maatschappij decennia lang slappe politieke leiders opgeleverd. De afwijzing van het bombardement op Hiroshima met de A-bom is tekenend voor de softlinkse slampamperigheid in Nederland. Wanneer deze bom drie jaar eerder was gevallen had dat miljoenen mensenlevens gered. Nederland mist politici met ballen , maar heeft nu op het binnenhof alleen maar kamelons rondlopen met een telmachine (stemmentellers)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s