Wat er voor nodig is om een progressieve gegijzelde zijn illusies over de islam te laten verliezen

Screenshot_28

(Door: Daniel Greenfield – Vertaling: Vederso)

Het verslag van Theo Padnos van zijn tijd als gegijzelde is eerlijk verteld. Dit is een man die studeerde in een “religieuze academie”, die verzen uit de koran kon citeren, die in een nachtmerrie terechtkwam, waarin hij ontdekte wat de islam werkelijk was.

“Ik begon mijn studie in een buurtmoskee, vervolgens schreef ik me op een religieuze school in die populair was onder degenen die dromen van een “terug naar de dagen van de profeet” versie van de islam. Later verhuisde ik naar Syrië om te studeren aan een religieuze academie in Damascus”.

Op de één of andere manier alarmeerde hem niets om het verschil te zien tussen wat moslims geloven en wat progressievelingen (“liberals”) denken dat ze geloven.

Padnos geloofde dat het Vrije Syrische Leger (FSA) een soort verzetsgroep was in plaats van een andere naam voor een aantal islamistische milities met banden met Al Qaida. Hij leerde zijn fout op de slechtst mogelijke manier.

“Op een middag in ontmoette ik drie jonge Syriërs in Antakya. Ze leken een beetje onbetrouwbaar, maar niet, voor zover ik kon beoordelen, meer militant islamitisch dan anderen.” “Het is onze taak het om spullen van hier naar het Vrije Syrische Leger te brengen”, vertelden ze me. Ze boden aan om me mee te nemen. Denkend in een paar dagen terug te zijn, vertelde ik niemand, zelfs niet mijn Tunesische kamergenoot, waar ik heen ging.

… Toen we klaar waren, glimlachte de cameraman, liep door de kamer en schopte me in het gezicht. Zijn vrienden hielden me neer. Abu Osama stampte op mijn borst, riep toen om handboeien. Iemand anders bond mijn voeten vast. De cameraman hield een pistool op mijn hoofd gericht.

“We zijn van Al Tanzeem Al Qaida,” zei Abu Osama grijnzend. “Wist je dat niet?” Hij vertelde me dat ik binnen een week zou worden gedood als mijn familie niet het equivalent van een kwart kilo goud betaalde – de ontvoerders dachten dat het ongeveer  400.000 dollar was, maar het was eigenlijk dichter bij $ 10.000 – het bedrag waarop hij recht had, zei hij, in de wetten van de islam”.

… Let op dat de “wetten van de islam” er deel van uitmaken.

Op dit punt had hij misschien hebben kunnen ontsnappen en zou hij veilig zijn geweest, maar hij geloofde nog steeds de onzin over de islam en het Vrije Syrische Leger.

“Die nacht gleed ik uit de handboeien die me verbonden aan een van de slapende mannen. In het zachte zonlicht van de Syrische dageraad sprintte ik langs muren bedekt met graffiti, door een begraafplaats en over een middenberm en hield toen een passerende minibus aan. “Breng me meteen naar het Vrije Syrische Leger”, zei ik. “Dit is een noodgeval”.

“Toen ik aankwam bij het hoofdkwartier van de FSA sprak ik tot de officieren in de meest wanhopige termen. Zij overlegden een beetje onder elkaar en namen me daarna mee naar een islamitische rechtbank waar een rechter mij ondervroeg en me terugstuurde naar een cel die was omgebouwd van een Turks toilet. Er waren gevangenen in de cellen aan weerszijden van me. Ik stak mijn hoofd door een doorgeefluik. Een 10-jarige jongen deed hetzelfde. “Wat heb je gedaan?” zei ik. Hij trok zich terug en een man van middelbare leeftijd, zijn vader vermoed ik, stak zijn hoofd naar buiten. “Wat heb je gedaan?”, herhaalde ik.

Een hulpeloze grijns verscheen op zijn gezicht. “We zijn Sjiieten”, zei hij.

“Ik begrijp het”, zei ik.

“Tien minuten later keerden de FSA-officieren terug, vergezeld door mijn ontvoerders en ik werd ik in een auto gestopt en meegenomen naar een safehouse van de FSA. Daar werd ik in een gat in de grond gestopt. Ik was een meter onder de oppervlakte of slechts de helft?Ik wist het niet. De officieren gooiden grond op mij, lachten en schreeuwden beledigingen. Iemand sprong naar beneden en kwam terecht op mijn borst. Iemand anders sloeg me met de kolf van zijn Kalasjnikov. Een officier stond erop dat ik op zijn vragen antwoordde door te schreeuwen, “Ik ben een stuk vuil, Sir!”

Dit zijn McCain’s gematigde, vriendelijke, seculiere rebellen die we financieel zouden moeten steunen. Maar dacht Padnos echt na al zijn studies van de islam dat een islamitische bemiddeling een islamitische macht een gevangene vrij zou laten? Dat zou zeer onislamitisch zijn en de FSA volgde de islamitische wet.

De FSA, zo bleek, had me aan het Nusra Front of Jebhat al Nusra gegeven, die het kinderziekenhuis in Aleppo als hoofdkwartier en als gevangenis gebruikte.

Al-Nusra is ook Al Qaida en momenteel ISIS.

Het leek mij dat ik rustig met Syrische vrienden tussen olijfbomen had gelopen en een scheur in de aarde zich had geopend, dat ik in de duisternis was gevallen en wakker was geworden in een onderwereld, het soort dat men tegenkomt in mythen of nachtmerries.

Het drong niet tot hem door dat hij nooit enige Syrische vrienden had gehad. De koran draagt moslims op geen niet-moslims als vrienden te nemen. Wat er met hem gebeurde werd veroorzaakt door de islam, door islamitische xenofobie, haat en suprematie. Dit waren goede moslims. Het probleem is dat goede moslims, net als goede nazi’s of goede communisten, verschrikkelijke mensen zijn.

… De leider – ik ben niet zeker wie het was, kon ik niet zien – droeg een zware stok en een prikstok voor vee. Terwijl ik daar lag, sloeg hij me achter op het hoofd, liep daarna de kamer rond, gebeden reciterend.

… Tijdens een verhoorsessie knikte de Koerd, die graag Sheik Kawa genoemd wilde worden, naar een gevangene wiens polsen aan een pijp net onder het plafond waren geboeid. Zijn voeten fietsten door de lucht. “Je moet me neerlaten, omwille van Allah! Omwille van Mohammed en Allah!” schreeuwde hij.

“Dit is onze muziek”, schreeuwde Kawa tegen me. “Hoor je het?”

… Wanneer religieuze autoriteiten of hogere leden van het Nusra Front – iedereen met bodyguards – bij mijn cel kwamen, reciteerde ik soms verzen uit de koran. Dit waren verzen waar ik van hield en de bezoekers leken tevreden. Maar het nettoresultaat van deze recitaties was. . . niets. Uiteindelijk legde een van de meer opgeleide bewakers me uit dat als een christen en Amerikaan ik zijn vijand was. Islam dwong hem me te haten.

“Doet hij dat werkelijk?”, vroeg ik.

Hoe dan ook, de koran verbiedt vriendschappelijke relaties: “O jullie die geloven!”, zou deze bewaker reciteren, “neem de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn vrienden van elkaar. En wie onder u hen tot vriend neemt, is inderdaad een van hen”.

Daar ga je. Je hebt geen moslimvrienden. Je hebt moslimkennissen die je zullen ontvoeren of je keel doorsnijden op het moment dat het in hun belang is om dit te doen, omdat hun religie hen vertelt dat je niet echt een mens, een persoon bent.

Het bekeren tot de islam helpt niet, omdat de religie deels raciaal is. Moslims kijken neer op dhimmi-bekeerlingen.

Screenshot_29

Padnos in 2005 in Jemen, waar hij Arabisch en islam studeerde

“Het was januari 2013 toen de gevangenisadministratie begon met het aanbieden van de kans om me te bekeren tot de islam. Elke dag preekten de bewakers tot mij en reciteerden de koran. In het Arabisch hoef je je niet te bekeren tot de islam, je onderwerpt je. “Ya, Bitar” (“O, Peter”), zouden de strijders zeggen: “waarom heb je je nog niet bekeerd?” Voor een tijdje dacht ik dat als ik me bekeerde mijn leven zou verbeteren, maar ik leerde al snel dat zelfs een bekering me niet zou helpen …

Matt vroeg om een Engelstalige koran. Een bewaker gaf deze aan hem. Een paar dagen later zei Matt de magische woorden – “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en Mohammed is zijn profeet” – in het bijzijn van getuigen. Toen rondom bekend werd dat Matt was bekeerd, zouden de jongere strijders naar hem wijzen en zeggen: “Jij, goed!” Dan zouden ze naar mij wijzen en zeggen: “Jij, slecht!”

Maar door te bekeren kreeg Matt geen beter voedsel en het bracht hem zeker niet naar huis. Eens sloeg een van de meer wispelturige bewakers hem toen we werden meegenomen naar de badruimte. “Jij, slecht!” zei hij tegen Matt. “Je liegt over religie.” De bewaker knikte naar mij. “Jij, jij christen”, zei hij. “Jij, goed”.

Maar hij had niets geleerd, want hij probeerde met het Vrije Syrische Leger contact te maken … ook al was hij door het FSA hier terecht gekomen.

Ik keerde terug naar de FSA. Men vertelde me dat zijn eenheid onlangs naar Jordanië was gereisd om training van Amerikaanse troepen te krijgen in de strijd tegen groepen als het Nusra Front.

“Echt waar?” zei ik. “De Amerikanen? Ik hoop dat het een goede training was.” “Zeker, zeer,” antwoordde hij. De strijders staarden me aan. Ik staarde naar hen. Na enkele momenten, vroeg ik, “Over die zaak van vechten tegen Jebhat al Nusra?” “O, dat”, zei er een. “We hebben daar tegenover de Amerikanen gelogen”.

En doen ze nog steeds. We bewapenen en trainen Al Qaida.

Ik luisterde naar de strijders hoe ze mijmeren over hun toekomst. “Hey, Abu Petra,”  vroegen ze me, “Hoe is het in Zweden?” Als ze er waren en zich aan de autoriteiten zouden presenteren als Syrische dissidenten, wat zou er dan vervolgens gebeuren? Of ik bekend was met de procedures in Zweden voor politiek asiel? En wat te denken van Berlijn, in de veronderstelling dat ze Duitsland zouden bereiken? Hoe lang zou het voor ze duren om Duits te leren?

Yep. Sommige van deze kerels komen naar een plek in uw buurt.

Op dit punt aangekomen, wist ik beter dan toevlucht te zoeken bij de “gematigden” van het Vrije Syrische Leger.

Dat was een vooruitgang … maar hij dacht nog steeds dat hij zijn toevlucht bij moslims kon vinden. Moslims, welke dan ook.

In het ziekenhuis werd ik begroet door een streng uitziende man. “Ik ben een journalist,” zei ik. “Uit Ierland. Alsjeblieft, u moet me helpen. Ik houd van het Syrische volk”.

“Maak je geen zorgen,” zei hij. “Ik ben de FSA.” Hij bracht me naar een binnenruimte. “Niemand komt hier zonder mijn toestemming”, zei hij. “Je kunt ontspannen. Je bent veilig.” Ik vroeg of ik contact met mijn familie kon maken. “Natuurlijk,” zei hij. De makkelijkste manier, zei hij, was voor mij om een email te sturen. Maar de man met het wachtwoord van de computer was weg. Het zou voor hem slechts een paar minuten duren om hem naar het ziekenhuis te krijgen. Wilde ik thee? Medische hulp?

De FSA-soldaat ging naar buiten. Tien minuten later kwam hij terug, wenkte me met de wijsvinger van zijn rechterhand. Hij leek dat in slow motion te doen, zoals een cipier een onschuldige gevangene naar zijn executie zou kunnen roepen.

In de voorste hal van het ziekenhuis stond een groep van ongeveer 15 strijders van het Nusra Front, Kalasjnikovs bungelend aan hun rechterhand. Niemand sprak. Een paar seconden gingen voorbij en toen zei iemand met een nauwelijks hoorbare stem: “Kom, Amerikaan”.

Op dit moment zouden we de FSA moeten bombarderen.

Eerder in maart zetten de commandanten van het Nusra Front in Deir al-Zour een paar commandanten van de Islamitische Staat in de cellen aan weerszijden van mij …  “Maar zeker”, zei ik, “is dit geweld niet goed voor de islam”. Ze namen de tijd … Assad moest wel verliezen, die is niet belangrijk. De strijd tegen zijn leger was gewoon een schermutseling in het grote wereldwijde gevecht dat zou komen, waarin de gelovigen tegen de ongelovigen zouden zegevieren.”Nadat we Jeruzalem hebben veroverd, zullen we Rome veroveren”, vertelde Abu Amran. “Niemand probeert te veroveren,” zei ik. “Waarom wil je iedereen veroveren?”

In de afgelopen 22 maanden ben ik opgehouden verrast te zijn als commandanten van het Nusra Front hun 8-jarige zoon aan mij introduceerden door te zeggen: “Op een dag zal hij een martelaar zijn, als Allah het wil”. De kinderen namen deel aan deze martelsessies. Rond de gevangenissen droegen ze grote zakken waar rode draden uit staken – blijkbaar zelfmoordgordels – en zongen hun “vernietig de Joden, dood aan Amerika” liederen in de gangen.

De hogeren in rang van het Nusra Front nodigen westerlingen niet zozeer uit aan de jihad in Syrië deel te nemen, niet omdat ze meer voetvolk nodig zouden hebben – dat deden ze niet – maar omdat ze de westerlingen willen leren om de strijd thuis in elke buurt en metrostation te brengen. Ze willen dat deze westerlingen hun 8-jarigen trainen om hetzelfde te doen. Na verloop van tijd, zeiden ze, zouden de Jihadisten mini-islamitische emiraten in de westerse landen instellen, zoals de Islamitische Staat in Syrië en Irak had gedaan. En zouden westerse moslims eindelijk waardig leven, in een echte opstelling/omgeving op basis van de koran.

En dat brengt ons terug naar de realiteit. Dit gaat over een Botsing van Beschavingen en het kostte hem enige jaren omringd door Jihadisten om dat te begrijpen. Ze willen echt veroveren, doden en ons in onze eigen landen tot slaaf maken.

De Man met Kennis vroeg me om naar de truck die hij reed te komen. “Hey Bitar,” zei hij. “Vertel over ons geen slechte dingen in de pers”. “Ik zal zeggen wat waar is”, zei ik. “Zeer goed,” zei hij. “Dat is prima.”

En eigenlijk deed hij dat. En het is een wonder dat de New York Times dit daadwerkelijk heeft geplaatst. De vraag is hoeveel hij echt heeft geleerd over wat de islam is.

Bron:
www.frontpagemag.com
Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door:
 Vederso
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, hersenspoeling, Indoctrinatie, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Terrorisme, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

18 reacties op Wat er voor nodig is om een progressieve gegijzelde zijn illusies over de islam te laten verliezen

 1. Theresa Geissler zegt:

  Nou, neem me niet kwalijk, maar als al deze ervaringen nodig waren om ten langen leste nog eens tot hem te laten dringen wat de Islam eigenlijk inhoudt, dan heeft hij al zijn studiejaren de Koran bestudeerd met een roze bril op!
  De mooiste soera ’s ingedronken, maar de onderliggende smaak niet willen proeven, zogezegd!
  En met hem hele volksstammen van dat soort naïeve westerlingen! Uit dàt soort lui komt nou het Goedmenschendom voort; moeten eerst ik-weet-niet-wat aan den lijve ondervinden, eer de waarheid tot ze doordringt!
  Valt me nog mee,dat-ie achteraf niet aankwam met: “Maar ja, ze zijn natuurlijk niet allemáál zo…..”

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Hoeveel van die mooie soera’s zouden er zijn ? Dat kunnen er onmogelijk veel zijn. Ik krijg de indruk dat Westerlingen eerder het idee hebben dat wat er in de Koran staat niet echt ernstig kan worden opgevat en dat ze ook denken dat de meeste moslims het niet letterlijk willen opvatten.

   “Even experimenteren met deze godsdienst. Mijn piëteit nog wat onderstrepen door de Islam te gaan leren in Jemen. En wat ik hier allemaal gelezen heb, kan ik me moeilijk van inbeelden dat moslims dat allemaal zo bloedserieus gaan nemen in de praktijk. Het zal wel meer voor de vorm zijn dan dat ze dit echt zouden menen.” Zoiets.

   In dat opzicht behoort hij echt tot het linkse kamp: ze kunnen zich daar de voorstelling niet maken, blijkbaar, dat moslims zich ook echt zouden gaan gedragen naar wat er zwart op wit staat, zelfs als de multikullers er met de neus bovenop zitten. En dan is het niet moeilijk dat ze alles gaan bekijken met een roze bril ! Hun uitgangspunten zijn compleet fout, het zal waarschijnlijk weer “een minderheid” zijn die misdaden pleegt en die de eigen doctrine niet goed begrepen heeft , besluiten ze dan.

   Typisch ontkenningsmechanisme: compleet irrationeel ! De Islam gaan bestuderen terwijl je tegelijk zegt dat het “allemaal maar flauwekul is”. Wat een onnozelaar !

   Like

 2. Jade zegt:

  Je moet toch wel erg van het padje zijn, als je besluit
  om arabisch en islam te gaan studeren.

  Like

 3. Fockewulf190 zegt:

  Het leest als een spannend jongensboek, maar legt wel pijnlijk een groot probleem bloot.
  Een van de problemen van de “Gutmensch” , maar eigenlijk voor het overgrote deel van de “westerse” beschaving is, dat wij ons gewoon domweg niet kunnen voorstellen, waartoe volgelingen van de profeet in staat zijn…

  Zolang dit zo blijft, voorzie ik een donkere toekomst voor het oude continent… 😦

  Like

 4. Joost Visser zegt:

  Een stage van ´onze´ politici aldaar zou hen goed doen. Nu reizen ze naar leuke plaatsen wat handenvol geld kost zonder veel opbrengst, m.n. uitbreiding van inzichten.

  Like

 5. bigljohn zegt:

  Een fotoshopper van deze foto maken met die rotkop van Jozias van Aartsen, of die van van der Laan er op. Met als tekst eronder; Ik dacht dat er via de dialoog en de heropvoeding van radicalen veel te bereiken viel !

  Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Op een of de andere manier vertikt de westerling het de “”mind set”” van de moslim te begrijpen. Moslim zijn betekent totale onderwerping aan Allah. Dat betekent dat hij niet meer de beschikking heeft over een vrije wil. De Koran, de uitspraken van Mohammed en zijn daden is de richtsnoer geworden van zijn geweten en zijn uiteindelijk levenslot. Vervolgens is elke moslim als hij zijn geloof trouw wil blijven verplicht elke omgang met niet moslims te mijden. Als hij zijn leven hiermee schade toebrengt en of zijn eigen belangen in gevaar brengt mag hij tijdelijk tot op zekere hoogte wel omgang met niet moslims hebben. Zodra hij echter in een situatie komt dat uitsluiting van niet moslims geen persoonlijke schade brengt is hij verplicht de niet moslim te mijden. Dit verklaart in notendop waarom er moslims zijn die zich een bomgordel omdoen en deze ook laten exploderen en dit verklaart ook waarom Hamas leiders zonder schaamrood op hun kaken hun familie laten verzorgen en genezen in Israëlische ziekenhuizen. Zodra het uitkomt zullen ze evengoed de Israëlische arts die hun dochter of zoon heeft genezen laten doden of eigenhandig de hals afsnijden zonder een greintje gewetensnood. Zodra we dit begrijpen, begrijpen we de impact van de islam op moslims en begrijpen we ook het gevaar voor alle samenlevingen die niet islamitisch zijn. De islam doet niet aan het ontwikkelen van een vrije wil en straft individuele geweten vorming meteen af. Als moslim maak jezelf niet uit wat goed of slecht is, dat bepaald alleen de Koran en de islam geleerde die bevoegd is tot interpretatie. De islam is gewetenloos en meedogenloos, want met geweten en mededogen bouw je geen islamitisch imperium op. Op het moment dat we dat begrijpen weten we pas waarmee we ons hebben ingelaten. ik wens iedereen die dat nog niet begrijpt een prettige dialoog met zijn moslim vrienden. Natuurlijk zijn er ook geboren moslims die wel vriend willen zijn met niet moslims maar deze moslims hebben niets te vertellen als het erop aankomt en deze moslims zullen net zo ijverig over de kling gejaagd worden als de Christen en de Jood.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   …….En daarom kijken ze maar weg als hun niet-moslimvrienden over de kling gejaagd worden. Maar maak dàt de Gutmensch maar eens duidelijk.
   Déze wou er immers ook aldoor niet aan…..

   Like

  • Vederso zegt:

   “Mindset” vind ik hier wel een goed gebruikt woord. De Aartsbisschop van Canterbury kan zich helemaal niet voorstellen dat die moslim in de interreligieuze dialoog hem, Rowan Williams, helemaal niet als medemens ziet, maar allereerst als buit en tegenstander. Daarom is elk gesprek met een moslim, elke dialoog, tenslotte ook tot mislukken gedoemd. Een niet-moslim is per definitie niet gelijkwaardig aan een moslim.

   Like

  • Luchtpint zegt:

   Helemaal juist, guus. Links begrijpt niet dat moslims echt de Koran gaan gebruiken om hun eigen daden mee te rechtvaardigen, en daar hoort ook uniformering van de hele samenleving bij.

   Een mooi voorbeeld daarvan heb ik in 2013 gelezen via Jihadwatch:

   “FOUR men who took part in the whipping of a Muslim convert as punishment under sharia law for him drinking alcohol and taking drugs have been found guilty of assault in Sydney. Christian Martinez, 32, was whipped with an electric cord at his home in Silverwater in Sydney’s west between July 16 and 17 in 2011.His mentor, Wasim Fayed, was accused of carrying out the whipping as punishment under sharia law, while the other three men held Mr Martinez down on his bed.Fayed, 44, along with Zakaryah Raad, 21, Tolga Cifki, 21, and Gengiz Coskin, 22, pleaded not guilty to charges of assault occasioning bodily harm, causing harm in company and stealing.Fayed also faced two charges of intimidation.Magistrate Brian Maloney convicted the men in Burwood Local Court today. He will sentence them at a later date. As Fayed left the court and was bundled into a car, he told reporters, “I love him for the sake of Allah,” referring to Mr Martinez.”

   http://www.jihadwatch.org/2013/02/australia-four-muslims-guilty-of-whipping-muslim-convert-as-sharia-punishment-for-drinking-alcohol

   http://www.theaustralian.com.au/news/nation/man-jailed-for-whipping-muslim-convert-under-sharia-punishment/story-e6frg6nf-1226663806813?nk=fab5d1261c05ccf51b1ed53759da7548

   Het is vrij duidelijk dat Westerse bekeerlingen niet lijken te begrijpen dat moslims hun eigen doctrine wel degelijk bloedserieus nemen, plus dat bekeerlingen onvermijdelijk onderworpen zijn aan de totale controle van de gemeenschap waar ze deel van zijn gaan uitmaken. Je kan met de Islam dus niet in het wildeweg gaan experimenteren in de veronderstelling dat je dan gewoon maar kan poseren of doen alsof !

   Like

 7. Wachteres zegt:

  Misschien gaat hij zich nu aansluiten bij de ‘gematigde islam’…

  Like

  • delamontagne zegt:

   Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden
   Waarom gaat zo,n arabist
   Prof. M.Berger b.v. ook niet eens zo,n ervaring opdoen.

   Peter Padnos:
   “It seemed to me that I had been walking calmly through an olive grove with Syrian friends, that a rent in the earth had opened, that I had fallen into the darkness and woken in a netherworld, the kind found in myths or nightmares”.
   ………………………
   Mischien ook iets voor van Aertsen, om een nachtmerrie mee te maken !!!!!!! en wakker te worden.

   Like

  • Tempelier zegt:

   Wachteres , haha …….. deze mensen zijn verloren en niet meer te genezen.

   Like

 8. Tom Hendrix. zegt:

  ” Wachteres : 06.59. uur. Scherp opgemerkt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s