Geert Wilders, Palm Beach, USA, toespraak tijdens het ‘Restoration Weekend’ 2014

Screenshot_5

(Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Beste vrienden,

Het is altijd een genoegen om in de Verenigde Staten te verblijven. En het is een eer om weer bij het ‘Restoration Weekend’ aanwezig te zijn. Zeker nu op dit moment een nieuw Congres en een nieuwe meerderheid in de Senaat zich voorbereiden om dit geweldige land te leiden en het ten goede te veranderen. Ik ben een Europees politicus. Ik ben lid van de Tweede Kamer in Nederland en de leider van de Partij voor de Vrijheid, de partij die in de huidige Nederlandse peilingen bovenaan staat.

Laat me, voor ik verder ga, u iets vertellen over mijn leven als Europees politicus. Ik ben geen voorzitter, geen gouverneur [van een Amerikaanse staat] en zelfs geen lid van het kabinet, maar slechts een lid van de Tweede Kamer. Al meer dan tien jaar leef ik nu onder 24/7 politiebescherming. Ik heb, tot nu toe, met mijn vrouw in kazernes gewoond, in gevangeniscellen en in ‘safe houses’ [vluchthuizen], alleen uit veiligheidsoverwegingen.

Waar ik ook heen ga, vergezellen gewapende politieagenten mij om me te beschermen tegen islamitische Jihadisten. Al Qaida, de Taliban, ISIS en veel anderen dreigden me te vermoorden, omdat ik de waarheid zeg over de islam en me openlijk uitspreek tegen de islamisering van onze vrije westerse samenlevingen. In Europa hebben we een verschrikkelijke fout gemaakt. Gedurende de afgelopen decennia zijn onze politici zo stom geweest om het miljoenen islamitische immigranten toe te staan zich binnen onze grenzen te vestigen. Overal werd de islamitische cultuur als een verrijking verwelkomd. Nergens werd de eis gesteld dat de immigranten moesten assimileren.

Geen enkele Europese leider had het lef om zich duidelijk uit te spreken over wat iedereen kon zien en om de waarheid te vertellen: onze westerse cultuur, die gebaseerd is op het christendom, het Jodendom en het humanisme, is veruit superieur aan de islamitische cultuur en de immigranten moeten onze waarden overnemen. En nu betalen wij in Europa de prijs voor deze dwaasheid. De islam tast onze Joods-christelijke en humanistische beschaving aan en vervangt die door intolerantie, haat en geweld. En onze zogenaamde leiders staan dat toe.

25 jaar geleden viel de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn werd ontmanteld. Dankzij president Ronald Reagan, Amerika’s grootste en beste president ooit, werd de totalitaire ideologie van het communisme in Europa verslagen en werd mijn continent bevrijd. Maar nu heeft een ander totalitair systeem zich in het hart van Europa genesteld.

De afgelopen zomer was mijn woonplaats, Den Haag, getuige van taferelen die herinneringen opriepen aan de donkerste periode in onze geschiedenis, het nazitijdperk. Sympathisanten van de Islamitische Staat paradeerden in onze straten. Ze droegen hakenkruisen, zij droegen de zwarte vlaggen van de Islamitische Staat. Ze riepen “Dood aan de Joden” en “O Joden, het leger van Mohammed komt er voor jullie aan”. In de straten van Den Haag, op klaarlichte dag. En in plaats dat deze haatzaaiers werden gearresteerd, deed de Nederlandse overheid niets.

Wanneer wij in Europa waarschuwen tegen de islam noemen de autoriteiten dit haat zaaien en slepen zij ons voor de rechter. Maar toen de grimmige krachten van haat door onze straten marcheerden, keek de politie toe en greep niet in. Het is een schande. Het is beledigend. Het is onaanvaardbaar. Islam voert oorlog tegen het vrije Westen. Alleen dwazen kunnen dat ontkennen. De Islamitische Staat heeft ons de oorlog verklaard. In Europa hebben we al de nodige keren onthoofdingen meegemaakt. En die zijn hier [in de VS] ook begonnen. Amerika en zijn bondgenoten bombarderen op het ogenblik de Islamitische Staat in Syrië en Irak. Dat is uitstekend.

Mijn partij steunt dit offensief. Ik ben blij dat de Nederlandse en Amerikaanse F16’s hieraan deelnemen en dat onze twee naties schouder aan schouder staan in deze onderneming. We moeten Abu Bakr Al-Baghdadi en de andere criminelen die de Islamitische Staat leiden uit de weg ruimen. Maar daar moet het niet bij blijven. Veel belangrijker dan vechten tegen de Islamitische Staat in het buitenland is de strijd om het behoud van de veiligheid in onze eigen landen.

Onlangs hebben de Nederlandse autoriteiten verhinderd dat meer dan 50 Jihadisten ons land zouden verlaten, toen ze probeerden naar Syrië te gaan om te vechten voor de Islamitische Staat.

Hun paspoorten werden in beslag genomen. Maar ze werden naar huis gestuurd in plaats van gevangenisstraf te krijgen. Kunt u dat geloven? Deze criminelen lopen nu vrij rond in onze straten en maken die onveilig. De Jihadisten die de vorige maand soldaten in Canada hebben vermoord, waren ook mensen die door de autoriteiten eerder waren verhinderd naar Syrië te vertrekken. Wat ik voorstel is dat we elke Jihadist ofwel gevangen zetten of hem laten vertrekken om nooit meer terug te keren. Ben je weg, dan blijf je weg!

[Weg] Uit Nederland, Amerika, Canada, Australië, uit alle andere Europese en westerse landen. In de eerste plaats moeten we onze thuislanden beschermen. En dat doen we nu niet.

Vrienden, het is onze plicht om moed te tonen. Dat moeten we doen!

Screenshot_6

Laat me u dit vragen: vertellen onze leiders ons de waarheid? Jammer genoeg niet. Ze liegen zelfs tegen ons. Elke dag horen we hen de misselijkmakende mantra herhalen dat de islam een religie van vrede is. Wanneer een gruweldaad wordt gepleegd in naam van de islam, wanneer iemand in Syrië of Irak wordt onthoofd, dan rennen Barack Obama, David Cameron, mijn eigen Nederlandse premier en veel van hun collega’s naar de tv-camera’s om de wereld te vertellen dat dit helemaal niets met de islam te maken heeft. Hoe dom denken ze dat we zijn?!

De koran staat vol met verzen, zoals soera 47 vers 4: “Wanneer gij een ontmoeting hebt met de ongelovigen, houwt dan in op hun nekken en veroorzaak een bloedbad onder hen.” Wilt u het nog meer islamitisch hebben, mr. Obama? Bij elk nieuw terroristisch misdrijf, bij elke nieuwe aanval, bij elke nieuwe onthoofding wordt het steeds meer mensen duidelijk wat de ware aard van de islam is. Bij elke islamitische aanval op onze waarden realiseren meer en meer mensen zich dat de islam de wereld wil veroveren, dat die bereid is om iedereen die weigert zich te onderwerpen te terroriseren, te doden of tot slaaf te maken. En dat hij klaar staat om de ergste wreedheden te begaan om dit doel te bereiken.

Natuurlijk – ik herhaal het overal waar ik kom – natuurlijk, er zijn veel gematigde moslims. Ik geloof in gematigde mensen, maar ik geloof niet in een gematigde islam. Er is maar één islam – de islam van de koran, de Hadith en het leven van Mohammed, die een terrorist en een krijgsheer was. Maar ook al zijn er veel gematigde moslims, het is verkeerd om te denken dat de gematigden in de meerderheid zijn. Dat zijn ze niet.

Deze week werd in mijn land een angstaanjagend onderzoek gepubliceerd. We wisten al dat driekwart van alle moslims in Nederland zegt dat Nederlandse moslims die naar Syrië gaan om te vechten helden zijn. Kunt u dat geloven? Helden! Maar nu blijkt dat 80% van onze Turkse jongeren het niet verkeerd vinden om geweld tegen niet-gelovigen te gebruiken. En zij steunen ook de gewapende strijd van Hamas tegen onze bondgenoot Israël – de enige democratie in het Midden-Oosten.

Mijn vrienden, we kunnen binnen onze grenzen geen extremisten tolereren die niet alleen onze naties, maar ook het Joods thuisland willen vernietigen.

Wij staan achter Israël. Wij verdedigen Israël. Israël is één van ons. Wij zijn Israël. Als Israël ten onder gaat, dan gaat het Westen ten onder.

Een paar jaar geleden heb ik een beroep op de moslims gedaan om zich te bevrijden van het juk van de islam, om voor de vrijheid te kiezen. Ik steun van harte die moslims die van vrijheid houden. Dus zei ik tegen hen “Bevrijd uzelf. Verlaat de islam.” En ik sta nog achter deze oproep. Maar die maakt me niet blind voor de verschrikkelijke realiteit waarmee we vandaag worden geconfronteerd.

Eergisteren was er een ruzie in ons Nederlandse parlement. Dat is niets bijzonders natuurlijk. Zoals u weet ruziën parlementsleden de hele tijd. Dat doen ze hier en ook in mijn land. Ze doen het overal. Maar deze keer gebeurde er iets buitengewoons. Een Nederlands lid van de Tweede Kamer, een Turk, bedreigde een ander lid – een Marokkaan – al schreeuwende: “Moge Allah u straffen”. En dat is niet alles. Ze eisten ook speciale wasruimtes voor moslims in het parlement en ze accepteren geen tegenspraak van vrouwelijke leden van de Tweede Kamer. Zo gaat het er momenteel in de Tweede Kamer van het Koninkrijk der Nederlanden aan toe. Politici bedreigen elkaar met islamitische vervloekingen, terwijl zij Allah aanroepen, ze eisen speciale wasruimtes, en ze behandelen vrouwen als minderwaardige wezens.

Inmiddels zit de Nederlandse officier van justitie weer achter mij aan. U heeft misschien wel gehoord dat ik drie jaar geleden terecht heb gestaan op beschuldiging van haat zaaien. Een rechtszaak die bijna 2 jaar heeft geduurd. Gelukkig werd ik vrijgesproken van alle aanklachten. Maar nu wil men mij weer voor de rechter slepen. Men ziet de islam of de Jihadisten niet als een probleem; men ziet mij als het probleem. Men probeert de boodschapper het zwijgen op te leggen. Maar men zal daarin nooit slagen. Want ik zal altijd voor mijn mening uitkomen en de waarheid over de islam vertellen. Wij zullen nooit zwijgen of ons het zwijgen laten opleggen. Omdat we van ons land houden. Omdat we onze vrijheid lief hebben. Omdat wij geloven dat zonder vrijheid het leven niet de moeite waard is. Wij vieren het leven; de Jihadisten vieren de dood.

Vrienden, wanneer politici een verzoeningspolitiek ten opzichte van het kwaad voeren, dan moeten de mensen spreken. Dat is de reden waarom ik de International Freedom Alliance, de IFA, heb opgericht. Dat is een internationale organisatie, die vóór de vrijheid vecht en tegen de islam. Hier in Amerika, in Europa, in Israël, in Canada, in Australië, overal in de vrije wereld. De IFA beoogt een netwerk van verzet te zijn in alle landen die door de islam worden bedreigd.

Onze missie is om alle immigratie uit islamitische landen tot staan te brengen, om vrijwillige remigratie van islamitische mensen te stimuleren en om criminelen en Jihadisten het land uit te zetten. Onze missie is om onze Joods-christelijke beschaving en haar waarden in stand te houden en die veilig te stellen. Want niets is waardevoller dan vrijheid en alles wat die vrijheid dient. Eén pad zullen we nooit kiezen, dat is het pad van de onderwerping. We zijn niet bereid om samen te werken met het kwaad, noch om het te sussen. We moeten dit zo luid uitroepen dat zelfs president Obama en de politieke leiders in het hele Westen dit zullen horen.

Laten we ons verdriet volop uiten voor elk onschuldig slachtoffer van de Islamitische Staat, voor elk arm meisje dat in Nigeria ontvoerd is door Boko Haram, voor iedere Jood, christen, Yezidi die in de islamitische wereld is vervolgd. Maar laten we ervoor zorgen dat niemand ooit om onze kinderen hoeft te huilen. Niemand. Nooit! Vrienden, we hebben een plicht te vervullen.

Wij zijn de fakkeldragers voor de vrijheid. Wij zijn de fakkeldragers voor een beschaving die veel beter is dan elke andere beschaving op de wereld. Wij zijn de fakkeldragers voor een betere toekomst – een toekomst zonder islamitische intolerantie en islamitisch geweld. Zoals u het trots zingt in uw mooi volkslied, zo is uw land, het geweldige Amerika, het is “Het land van de vrijheid, het thuisland van de dapperen”. Dus wees moedig, Amerika, en zorg ervoor dat uw land vrij blijft!

Vermijd alle fouten die Europa heeft gemaakt. Bescherm Amerika tegen de islam. Roep een halt toe aan de immigratie uit islamitische landen. Ga moedig voorwaarts. Zorg ervoor dat het licht van de vrijheid blijft schijnen. Behoud de vrijheid! Behoud Amerika.

Dank u.

PVV groot

Bron:
www.pvv.nl
Door: Geert Wilders

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Barbarisme, Europa, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Mohammed, nieuw fascisme, Obama, Patriottisme, political correctness, politici, praatjesmakers, PVV, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, VS, Westen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Geert Wilders, Palm Beach, USA, toespraak tijdens het ‘Restoration Weekend’ 2014

 1. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Ach…waren alle mensen wijs
  en moedig, zoals Geert…
  de Wereld was een Paradijs
  maar nú gaat het verkeerd !
  .

  Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Ze eisten ook speciale wasruimtes voor moslims in het parlement en ze accepteren geen tegenspraak van vrouwelijke leden van de Tweede Kamer. Zo gaat het er momenteel in de Tweede Kamer van het Koninkrijk der Nederlanden aan toe. Politici bedreigen elkaar met islamitische vervloekingen, terwijl zij Allah aanroepen, ze eisen speciale wasruimtes, en ze behandelen vrouwen als minderwaardige wezens.

  Wat Geert Wilders hier naar voren schuift heb ik behoudens het afroepen van Allah’s vloek in geen enkel zogenaamd neutraal Nederlandse krant of nieuwszender kunnen lezen en beluisteren. Hoe vinden jullie dat? Uiteindelijk is elke moslim (althans als hij gelovig is) verplicht mee te helpen aan de totale islamisering van de samenleving waarin de islam parasitair binnen gedrongen is. De moslim die dat doet kunnen we het uiteindelijk niet kwalijk nemen want het is immers de consequentie van het gelovig zijn in de islamitische ideologie. Wie ik wel kwalijk neem zijn alle Nederlandse collaborateurs die hand en spandiensten verlenen aan de islam. Door hand en spandiensten te verlenen aan de islam en de islamisering in onze samenleving te bevorderen doen deze politiek misdadig opportunisten niet alleen tekort aan de autochtone Nederlander maar ook veel tekort aan alle geboren moslims die liever niet in een geïslamiseerde samenleving willen wonen en leven. Collaborateurs op regeringsniveau alsook alle collaborateurs in media, vluchtelingenorganisaties en kerkelijke organisaties. De islam is niet in staat Nederland kapot te krijgen integendeel, het zijn juist de Nederlandse vrienden van de islam die Nederland onherstelbaar kapot maken en haar maatschappelijke cohesie beschadigen. Zullen we ooit meemaken dat deze lieden voor een tribunaal gesleept gaan worden? Laten we het in elk geval hopen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Allereerst: Het was -wederom- een schitterende speech, maar wat jij er nu uitlicht, daarvan had i k tot nu toe ook niet eerder gehoord of gelezen, Guus! Ja, nú dus, en ik twijfel er niet aan, dat Geert hier de waarheid spreekt. Maar nou ja, zeg…..
   Is dat, wat die allochtone Kamerleden eisen?! En hoe wordt daar dan mee omgegaan? Zou ik wel eens verdómd graag willen weten!
   Dit kàn niet, mag niet en is onaanvaardbaar! En als al die andere labbekakken in de Kamer niets anders kunnen, dan ten opzichte van zo ’n aanmatiging met hun bek vol tanden staan, dient er ingegrepen te worden!
   Hoe ge ven ze te kenn en dat ze niet tegengesproken wensen te worden door vrouwelijke Kamerleden? Op welke manier?! Dóet er ook niet toe: Hier dient de zittende Kamervoorzitter stante pede in te grijpen!
   Zijn die lui belázerd?!

   Like

   • Cathja zegt:

    @ guusvelraeds en @ Theresa,

    dat van die wasruimte heb ik wél ergens gelezen. Was het De Volkskrant? Ik weet het niet meer, maar wat ik wel weet is, dat deze wens (eis?) van de beide heren direct van de hand is gewezen. Geen schijn van kans dat er in het Tweede Kamergebouw een wasruimte voor rituele wassing zal komen.
    Gelukkig heeft voor één keer het gezonde verstand gezegevierd!

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Cathja, 19.21u: Ik maakte me eerlijk gezegd, meer druk om dat ‘niet tegengesproken willen worden door VROUWELIJKE Kamerleden.

    Like

   • Jade zegt:

    Ik zei het al eerder, Moslims in de kamer?
    Oké, maar dan alleen als schoonmaker.
    En dan nog, prefereer ik een blanke…

    Like

 3. Tom Hendrix. zegt:

  Dat heeft Dhr. Wilders uitstekend gedaan. O ja, als het D66 OM, Wilders wensen te vervolgen, dan zouden WIJ van dit blog en andere patriotten, moeten EISEN, dat de socialistische oud-hoofdcommissaris RIESSEN ook vervolgd dient te worden, wegens haatzaaien TEGEN 1 miljoen Nederlanders, die op de PVV stemmen. Deze kiezers wenste-RIESSEN- te deporteren, en nog fraaier hij wenst dat Wilders wordt vermoord!

  Like

 4. Weer een dijk van een toespraak!En nu maar hopen dat het niet voor de kat zijn viool is;dat er ogen open gaan,heel veel ogen!

  Like

 5. Martha N zegt:

  Wij zijn fakkeldragers, inderdaad. Nog steeds hebben wij de toekomst van onze kinderen in handen, nog steeds…
  Wij en nu spreek ik over de Nederlanders, zijn degenen die de fakkel over moeten dragen aan onze kinderen. Hoe beschaamd moeten we niet voelen, wanneer we ze geboren laten worden in een land zonder toekomst, gevuld met vreemdelingen die hen naar het leven staan en zullen staan? Heeft een kind geen eigen Vaderland nodig, heeft een Nederlands kind, geen eigen cultuur nodig en recht op een veilig leven? Niet alles kan voorkomen worden, maar veel van wat er nu aan het gebeuren is wel!
  Daar zijn wij, de ouders die een kind op deze wereld zetten verantwoordelijk voor, of is een kind slechts een ding dat je neemt, waarbij je verder niet nadenkt over wat het te wachten staat?
  De toekomst is in onze handen en niet in die van verwarde regeringsleiders!
  WIJ zijn het land, wij zijn het volk… Het recht van wat wij willen is in onze handen en dat wil zeggen: stop met het volstoppen van ons land.

  Like

  • Anneke zegt:

   Ik sluit mij hier volledig bij aan Martha. Goed gezegd, ook ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen in een vrij Nederland kunnen opgroeien. Wat er op dit moment allemaal gaande is maakt mij angstig voor de toekomst, daarom moet er inderdaad snel iets gebeuren, alhoewel ik bang ben dat het al te laat is.

   Like

 6. Cathja zegt:

  Goede speech van Geert! Ik sluit me aan bij de reageerders hierboven.

  Like

 7. Charles Martel zegt:

  Geert, bedankt. Dat is inderdaad waar het om gaat. Laten ze in de tweede kamer a.u.b. die koran op de tafel van de voorzitter ritueel verbranden.

  Like

 8. Frerik zegt:

  Wat ben ik toch blij dat er toch nog iemand is met een rechte sterke rug die zoveel moet verdragen van eigen volk en dat is onze Geert Wilders. Ik zal me voor hem niet schamen zoals zoveel medelanders dat doen. Ik ben heel vaak bij mensen thuis en kan het niet laten te praten over het komende gevaar en heb het dan ook over Geert die als enige daar voor waarschuwt, en ja dan merk ik dat mensen het dan ergens wel weer met Geert eens zijn en aaan de andere kant dat hij er zo rot mee aankomt. En ja dan zeg ik dat hij geen kiele kiele kiele persoon is zoals die anderen daar in het kabinet waar je niks aan hebt. Dus zeg ik waar kies je voor , voor iemand met een rechte rug of voor kiele kiele kiele personen. Mens maak eens een keuze, dat is in het landsbelang je plicht toch. Soms heb ik daarmee ook de sfeer wel eens bedorven maar dat kan me al niks meer schelen en weet ik met wie ik weer te maken heb. En Geert vooral zo doorgaan je hebt onze steun.

  Like

 9. Anneke zegt:

  “Hmm; ’n late reactie…maar beter laat, dan nooit” !!! ! !!! Met ontroering dit ‘stuk’ gelezen, de tranen welden spontaan op, een brokje in de keel. Kan alleen maar het volgende jubelen en juichen…Haleluyah, AMEN !!! ! !!! Voor Achmed, Fatima, Mohammed en hun satanische afgod Allah zullen wij VRIJE Westerlingen zeer zeker NIET strijden, wèl voor onze eigen WARE G’d. De Vader van Israel !!! ! !!! Laat de joods-christelijke moraal weer HERLEVEN….laat onze CULTUUR niet ‘weggommen’ door DUVELSE leidinggevenden. (Het merendeel is letterlijk geestes-ziek, totaal niet geschikt de taken uit te voeren op correcte wijze. Hun gedachten zijn radicaal ’t tegenovergestelde van hun ‘kiezers’; wij burgers.) “Zij hebben hun reis gepland, zijn NU ten onder aan het gaan. Verdrinken in hun EIGEN ontwikkelde ELLENDE. Triest dat zovelen (burgers) hier onder hebben te lijden. Wij burgers zijn (AL TIJDEN) gedwongen intensief te ‘spartelen’ om niet kopje onder te gaan”. Duvels, ga het landgoed Israel maar met hoogmoed binnendringen, des te eerder jullie EIGEN LETTERLIJKE ondergang een FEIT zal zijn. Jullie ondergang, zal ONZE REDDING ZIJN. “Wie een kuil graaft voor ’n ander tuimelt er zelf met hard gelach in. Goede reis”. Het GEHELE volk van Israel zal overleven, de demonische gansters van Mohammed zijn ten dode ‘opgeschreven’. Hetzelfde geldt voor onze westerse LANDVERRADERS. SHALOM………………

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s