CARTOON “Partners for Peace”

Screenshot_61

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

27 reacties op CARTOON “Partners for Peace”

 1. benkok zegt:

  De cartoon laat de bijna helemaal kloppende seculiere visie zien: iedereen laat het Joodse volk in de steek.
  Maar er komt een aspect bij: niemand is volmaakt, zeker ook het volk Israel niet, zoals we in de Tenach (eerste 39 boeken van de Bijbel) kunnen lezen en ook in het Nieuwe Testament, de volgende 27 boeken, totaal dus 66)
  Daarboven uit gaat de geloofsvisie: we kunnen op de God van Abraham , Isaak en Jacob vertrouwen, als we ons tot Hem wenden, zal Hij ons redden, als we ons bekeren van onze eigen-wijsheid , Yeshua als de Mashiach aanvaarden en Hem volgen in de Tora-praktijk en uitzien naar de komst van JHWH als Koning in de gestalte van Yeshua.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ benkok: 07.34. uur. Daar sluit ik mij van harte bij aan.

   Like

  • Th.M. van Baarle zegt:

   Dit is ook een manier om jezelf in slaap te wiegen. ISIS begaat gruwelijke misdaden.
   ISIS handelt naar woord en geest van de grootste crimineel die ooit bestaan heeft, nl. Mohammed. Die deed in zijn eentje wat ISIS nu in groepsverband doet.
   Dergelijke gruweldaden worden ook beschreven in het Oude Testament, waarnaar in het comment van Ben Kok wordt verwezen. Joden en Christenen hebben afstand genomen van deze gruwelsprookjes. De moslims nog lang niet. Die willen een kalifaat, waarbinnen ze lekker door kunnen gaan met martelen en doden.
   Op rationele gronden heb ik afstand genomen van de religieuze sprookjes. Als overtuigd atheïst verwerp ik beide religieuze richtingen.
   We leven in het NU en in dat NU tracht de islam de wereld te veroveren en te overheersen. Als ze dat lukt dan is normaal leven niet meer mogelijk. Daarom moeten we alles op alles zetten om de islam te bestrijden en te vernietigen.
   ISLAM – Weg ermee !!!

   Like

   • benkok zegt:

    Dag Th M van Baerle,
    Als je op tora-yeshua.nl leest, dan zie je dat we het over de islam grondig eens zijn.
    En ook over Israel.
    Ik voeg er alleen een belangrijke dimensie aan toe, het bestaan van de God van Abraham, Isaak en Jacob.
    Er is meer dan alleen “rationele gronden”, veel kun je niet zien, maar is er toch.
    Bijv. de kosmos, dagelijks ontdekt men nieuwe “grenzen”, planeten, sterren e.d. waarvan het bestaan niet bekend was en nu na een reis van 10 jaar bewezen, zelfs met een satelliet, die foto’s terug stuurt.
    Zuurstof kun je ook niet zien, is er wel, houd je adem maar even in, dan merk je het al gauw.
    De Bijbel is een boek van liefde voor JHWH boven alles en liefde voor de naaste als jezelf.
    De koran gaat over een gruwelijke “godheid”, die geen naam heeft (allah betekent niet meer dan het algemene woord “god”) en die de mensen ,die in de islam geloven en dus moslims (“onderworpenen”) heten, gebiedt om in jihad de wereld voor deze demonische godheid te veroveren.
    Het verschil is zo groot als dag en nacht, licht en duister.
    Voor meer info :
    http://tora-yeshua.nl/2014/11/eo-radiosymposium-moslims-en-christenen-20-nov-met-ben-kok-5-min-e-a-als-spreker/

    Shalom,
    Ben

    Like

   • Hartgrondig mee eens!

    Like

  • oud-marinier zegt:

   @Ben Kok , ik sluit me helemaal bij u aan . Als 7e Dag Adventist. Als oud-marinier zeg ik : “Afmaken die lui wat de RADICALE RICHTING van de Islam vertegenwoordigen.”

   Like

  • Jan zegt:

   Jezus heeft NIET dat gedaan wat de profeten zeiden waaraan de Messias moet voldoen
   * een eind maken aan alle ellende op de wereld
   * de tempel herbouwen
   * kennis van het woord van God onder al de mensen brengen
   * alle joden terug brengen in het land van Israël
   * de kenmerken hebben van een profeet zoals Mozes. Jezus stamde van vaderskant niet af van de stam van David; een maagdelijke geboorte sluit dit immers uit.
   In de Statenvertaling staat: “Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten (Jesaja 7:14), maar ‘alma’ betekent niet ‘maagd’, maar ‘jonge vrouw’:
   Therefore, the Lord, of His own, shall give you a sign; behold, the young woman is with child, and she shall bear a son, and she shall call his name Immanuel.” http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15938
   * Hij respecteerde de Thora niet. De Tenach zegt dat wie zich hieraan niet houdt een valse profeet is (Deuteronomium 13)
   De Christelijke Bijbel meent door wonderbaarlijke gebeurtenissen haar gelijk te moeten/kunnen tonen (denk ook aan mirakelspelen in de Middeleeuwen) dat Jezus de Messias is, terwijl het Judaïsme uitgaat van een nationale openbaring en geen persoonlijke, dat God tot het gehele volk spreekt en wars is van de opvatting dat een of meer wonderlijke gebeurtenissen verwijzen naar een echte profeet.
   Wil je de komst van de Messias bespoedigen dan dien je je te houden aan de Thora en anderen aanmoedigen dit te doen, iets wat jij nou juist niet doet, je doet precies het omgekeerde, je wilt ons bekeren tot jouw visie, probeert met de evangeliën, waarin je selectief winkelt, je gelijk te halen door weer te verwijzen naar passages in de Tenach die meer dan eens foutief zijn vertaald en geïnterpreteerd. De gehele Christelijke iconografie getuigd immers hiervan en van de minachting voor het Judaïsme (zie o.a. Timmers: Christelijke Symboliek en Iconografie, Emile Mâle: The Gothic Image) De Tenach diende immers vervangen te worden door de Christelijke Bijbel en dus werden overal zogenaamd passages gevonden die ‘duidelijke’ verwijzingen zijn naar het leven van Jezus. De Tenach kreeg de minachtende naam Oude Testament en de Christelijke Bijbel werd zo het Nieuwe Testament.
   Het Judaïsme staat overigens zoals bekend, lijnrecht tegenover het Christendom aangezien het Christendom een triniteitleer is, i.t.t. het Judaïsme dat uitgaat van de eenheid van God: ‘Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één’. ‘Je zult deze woorden schrijven op de deurposten van je huis en aan de poorten van je steden.’ In het Judaïsme heeft God geen menselijke vorm, kan Hij niet geboren worden, kan Hij niet sterven. Het gebed wordt direct tot God gericht (“De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen”, Psalm 145:18) en niet via Jezus als tussenpersoon, zoals in het Christendom. In jouw Bijbel, in het Evangelie van Johannes 14:6 staat dan ook: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij”)
   http://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/14.html In de Thora, die jij ook zegt te respecteren staat: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”, één van de tien geboden. Dus er wringt heel wat in je exegese en opvatting wat God en Messias betreft.
   Nog iets. Als Jezus God zou zijn/was en dus volmaakt dan had hij geen fouten gemaakt zoals o.a. beschreven in Marcus 2:26 waarin staat dat David in het huis Gods ging, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden at…..http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/2.html
   Dit is onjuist want het was Achimelech: “Toen kwam David te Nob, tot den priester Achimelech; en Achimelech kwam bevende David tegemoet….”, dus de vader en niet de zoon.
   http://www.statenvertaling.net/bijbel/1sam/21.html
   Jezus zegt in Matheus 23:35 dat Zacharia, de zoon is van Barachia, ook dit is niet juist. In 2 Kronieken 24:20 staat: “En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jojada, den priester…”
   http://www.statenvertaling.net/bijbel/2kro/24.html
   Er was wel een Zacharia, zoon van Berachia maar dat was een profeet die ons het boek Zacharia gaf: “In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharia, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, den profeet …” http://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/1.html Hij leefde dus ten tijde van de bouw van de tweede tempel. De moord op Zacharia de zoon van Jojada gebeurde ten tijde van de eerste tempel.

   Like

   • benkok zegt:

    Dag Jan,
    De leer van de Drie-Eenheid komt uit het heidense Egypte (Isis, Horus, Seth) en uit het hindoeisme (Vishnu, Brahma en Shiva), van ver voor de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua (Jezus Christus).
    De RK kerk (een misleidend machtsinstituut) heeft die onzin opgepakt in de 4e eeuw officieel en daar Vader,Zoon en Geest als 3 losse Personen van gemaakt.
    Daar voegden ze nog “een moeder Gods” aan toe in de persoon van Maria en dat is allemaal zeer heidens en dwars tegen de Tora in, van harte met je eens.
    De gemeente te Yerushalayim van net na de opstanding van Yeshua dacht precies zoals in de Tora staat , in het sjema: “hoor Israel, JHWH elohim is echad”, Hij is eenheid.
    JHWH kan alles en verschijnt dan ook bij Abraham in mensengestalte met 2 anderen mensengestaltes (2 engelen zo blijkt dan later) en gaat met Abraham in gesprek over Sodom en Gomorra.
    JHWH verschijnt later aan Jacob als een mensengestalte, die met Jacob worstelt en ook aan de ouders van Simson, Richteren 13, waar de vader van Simson constateert: we hebben JHWH gezien.
    Dus met dat soort antisemitische christendom heb ik niets van doen en verder zijn er veel christenen, die wel degelijk geloven dat JHWH echad is, maar Zich als Vader, in Yeshua als “Zoon” (beeld van de Vader) en als Geest (JHWH is immers Geest) doet kennen.
    Gewoon als verschillende manieren van spreken over Een en Dezelfde God, zeker niet als 3 Goden, het is vaak ondoordacht verwoord, ook in geloofsbelijdenissen en waar men toch aan “3 onafhankelijke Personen” vast houdt, zit men gewoon heel misleid fout.

    Joden hebben helaas in meerderheid de komst van JHWH in Yeshua niet willen erkennen en verwachten een menselijke Mashaich als superJood, die Israel leidinggevend in de wereld moet maken.
    Daar vergist men zich zeer in, de komende Mashiach is opnieuw een komen van JHWH in deze wereld, net als bij Abraham, Jacob , ouders Simson en bovenal in Yeshua 2000 jaar geleden, als de lijdende Mashiach, Mashiach ben Joseph.
    JHWH komt nu als Mashiach ben David, als Koning te Yerushalayim, op de Olijfberg, zie Zacharia 14 en Handelingen 1:9-11

    Lees aub http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

    En dan zal er werelwijd “shalom” zijn in dat komende 1000 jarige rijk en daarna, als “de 8ste dag” voor eeuwig.

    Shalom,
    Ben Kok (joods-chr. pastor)

    Like

   • Marlies zegt:

    Bedankt, Jan. Jouw commentaar is een verademing.

    Like

 2. Marlies zegt:

  “De cartoon laat de BIJNA helemaal kloppende seculiere visie zien…” BIJNA? Legt u eens uit: WAT klopt er niet aan?
  Het is geen visie, maar de realiteit, iets wat ik van “geloven” – van welke soort dan ook – nog steeds niet kan zeggen.

  Like

 3. Jan zegt:

  @benkok zegt:
  19 november 2014 om 15:50

  Die vlieger van jouw gaat echter niet op en wel omdat jij de Tenach gebruikt om je gelijk te halen en dat is ten ene male volslagen onzin, temeer omdat de Evangeliën die jij voortdurend hanteert elkaar ook al overal tegenspreken en gehele passages qua vertaling en dus exegese volslagen fout zijn.
  Mij zal je dus nooit bekeren.

  Like

  • benkok zegt:

   HI Jan,
   Geen mens kan een ander bekeren, zelfs JHWH wil dat niet/kan dat niet,omdat bekering altijd een eigen vrije keuze moet zijn van de mens zelf.
   Dus daarom heb ik geen enkele intentie om “jou te bekeren”, dat moet je zelf doen door na te denken of het klopt wat je zelf tot nu toe gelooft en vervolgens , als je vindt dat het niet klopt, een stap de goede kant op zetten.
   In de Teanch lees je als kern van de vergeving van zonden dat er een dier wordt geofferd ipv de mens, die zijn schuld belijdt en zijn overtredingen van de Tora erkent.
   Maar dat is symboliek, het bloed van een dier is uiteraard niet toereikend om de schuld van een mens te vergeven en zelfs een mens kan niet voor een ander diens schuld dragen, zo staat in Ezechiel 18
   De Enige die voor ons de straf kan dragen is JHWH en daarom verscheen Hij in mensengestalte, Yeshua en dat werd al voorzegd in Jesaja 53 en meer teksten in de Tenach.
   In de evangelien, die door 4 Joodse evangelisten zijn geschreven, vind je dan 4 elkaar aanvullende beschrijvingen van het ware Pesachlam, Yeshua.
   Ze spreken elkaar helemaal niet tegen, maar geven elkaar aanvullende ervaringen met Yeshua.

   Shalom,
   Ben

   Like

   • Jan zegt:

    Nee, niemand kan boete doen voor de zonden van de ander. Dat wilde Mozes doen, maar hem door God geweigerd:
    It came to pass on the next day that Moses said to the people: “You have committed a grave sin. And now I will go up to the Lord; perhaps I will obtain atonement for your sin.”

    And the Lord said to Moses: “Whoever has sinned against Me, him I will erase from My book!”
    Shemot/Exodus 32:30-35
    http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9893

    Yeshayahu/Jesaja 52 en 53 hebben betrekking op Israël en niet op Jezus en bovendien kun je in o.a. Mattheüs 16 vanaf vers 21 lezen dat Jezus Joden uitmaakt voor kinderen van de duivel nog voor zijn ‘wederopstanding’ en bovendien wil Hij niet sterven. Dat pleit dus niet voor jouw exegese dat Hij stierf voor de zonden van de ander.

    Overigens moet ik zeggen dat ik van al het antisemitisme in de Christelijke bijbel niet zo gecharmeerd ben.

    Like

 4. Tom Hendrix. zegt:

  @ Benkok: 15.50. uur. Uw uitleg ligt meer op mijn opvattingen in deze queeste. Ik erken echter ook, dat @ Jan het recht heeft zijn visie daarover te geven. Eerlijk is eerlijk, ik heb beide reacties gelezen die van @ Jan en van U, en ik vind het heel lastig om te zeggen; Ben heeft gelijk of Jan heeft gelijk.
  Vooralsnog vind ik het gegeven dat Christus heeft geleefd en daadwerkelijk heeft geleden en is opgestaan mijn voorkeur. Daarbij wil ik wel zeggen, dat ik dagelijks worstel, ook met mijn eigen geloof. Hoe verwoordde de filosoof Kierkegaard het zo mooi: “Geloof is een sprong in het diepe”. Ik wens U beiden de zege van G’d toe.

  Like

 5. benkok zegt:

  @Jan: er staat nergens in de Bijbel antisemitisme, noch in de Tenach, noch in het Nieuwe Testament.
  Leg maar uit, waar dat wel zo zou zijn.
  En uiteraard kon Moshe niet voor het volk Israel sterven, ieder mens is zelf verantwoordelijk.
  Dat kon JHWH wel in de gestalte van Yeshua.
  Verder kan Jes. 53 niet slaan op het volk Israel, want er staat duidelijk dat die “Knecht des Heren” sterft voor de zonden van anderen en dat kan Israel als volk met fouten en gebreken, uit het land verdreven wegens afgoderij en ongehoorzaamheid aan JHWH en Zijn Tora net zo min als welk ander volk dan ook.
  @ Tom: wie Yeshua mist, mist de enige weg tot JHWH, de Vader.
  Shalom
  Ben

  Like

  • Jan zegt:

   Nee in de Tenach zal je dat niet aantreffen, maar dat zei ik ook niet. Ik zei dat het in de Christelijke Bijbel staat en wel van begin tot eind dat Joden uitgemaakt worden voor oplichters, dieven, lamzakken, parasieten, geldwolven en niet te vergeten voor de moordenaars van Christus. Hou je vast want dit is dus geheel nieuw voor je:

   Matheus 8:12: ‘En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden.’ http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/8.html
   Wie Jezus niet volgt gaat naar een soort hel (die hel veranderd ook in de loop de eeuwen) die Hij dus zelf heeft verzonnen, in dit geval de evangelist.
   Matheus 16:22, 23: Jezus maakt Petrus uit voor duivel. Dus wie niet de opvatting van Jezus heeft is een volgeling van de duivel. Deze uitspraak als zou Jezus, een Jood, de ander die niet zijn opvattingen heeft over de Tenach (waaraan Hij zich niet houdt en vandaar zijn ruzie met Farizeeërs) hebben uitgemaakt voor duivel is ronduit absurd, maar wel geheel in de leer van de kerk die later altijd de associatie Jood, duivel, varken hebben verkondigd in woord, geschrift en beeld en vaak ook niet vies waren Joden van kindermoord te betichten.* In de gehele beeldende kunst vindt je dit terug. Van imbecielen waaruit het EAJG bestaat verwacht ik dergelijke opvattingen wel maar dat Jezus zelf dit woord in Zijn mond nam is onzinnig. Een prediker die zijn volgelingen uitscheldt kan op weinig sympathie rekenen.

   Matheus 23: 37: ‘Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.
   38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.
   39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/23.html
   Eigen schuld, jullie vroegen zelf om de ellende. Moslims zeggen dit ook tot de dag van vandaag en socialisten, niet te vergeten (kolonisten vragen er om vermoord te worden)

   Matheus 27:25: ‘En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen.’
   http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/27.html
   Natuurlijk zullen Joden zichzelf niet beschuldigen van moord op ‘de Messias’, ook al niet omdat Hij niet voldeed aan de voorwaarden die gesteld werden/worden.

   Marcus 13 in zijn geheel en in het bijzonder vers 9: ‘Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.’
   Hier staat de volgeling van Jezus tegenover de niet-volgeling en synagoge in negatief daglicht, dwz als vijand. http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/13.html
   Dit ziet men later in de beeldende kunst terug,m de Jood als vijand van het Christendom.

   Marcus 16:16: ‘Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.’ http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/16.html
   Johannes 3:16 e.v.: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
   17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
   18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
   http://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/3.html
   En al weer ben ik verdoemd.

   Johannes 8:44:
   (43 ‘Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.’)
   44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. http://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/8.html
   Duizend jaar eerder dan Luthers ‘Von den Juden und ihren Lügen’ mogen wij al met deze opvatting kennis maken.

   Andere Bijbelboeken:
   Handelingen
   Handelingen 7 e.v.: Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.
   52 Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en MOORDENAARS geworden zijt. http://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/7.html
   Kijk eens aan, dit hoorde men een paar maanden terug o.a. in Den Haag en Amsterdam
   Handelingen 13:45 e.v.: ‘Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende.
   46 Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.’ http://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/13.html
   Titus 1:10 e.v.’ Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn;
   11 Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil.
   12 Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. http://www.statenvertaling.net/bijbel/titu/1.html
   13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.
   14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.
   Joden zijn leugenaars, zij nestelen zich overal tussen als je niet oppast en zij zijn slechts op geld belust.

   1 Thessalonicensen 2
   14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;
   15 Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn; http://www.statenvertaling.net/bijbel/1tes/2.html
   Joden hebben Christus vermoord, het staat er letterlijk.
   1 Johannes 2:
   22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
   23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. http://www.statenvertaling.net/bijbel/1joh/2.html
   Joden zijn goddelozen en leugenaars.

   Openbaringen 2: 9 e.v.: ‘Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
   10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. http://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html
   Joden zijn duivels en geleid door satan.
   Dit komt nog eens terug in Openbaringen 3:9: ‘Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.’ http://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html

   Altijd de klos en altijd eigen schuld. Dus vanaf moment 1 dat de evangelisten hun verhaal over Jezus aan het perkament toe vertrouwden en de gehele kerkgeschiedenis door (ook Thomas van Aquino kon er wat van (Joden zijn criminelen) tot in jouw ‘kerk’ is het steeds weer hetzelfde liedje: geloof in Jezus dan ben je gered, wie niet gelooft dat Jezus de Messias was/is verdoemd. Het is één enkele lijn die je kunt doortrekken tot in jouw kerk. Onbegrijpelijk dat je dat niet door hebt.

   Like

  • Jan zegt:

   Niet fraai van je om Joden uit te maken voor kwaadsprekers en dwazen. Citaat: ‘Dwazen zoals Willem Ouweneel en Lody van der Kamp (rabbijn) schrijven in hun gezamenlijk boek “Joden en Christenen, een verdiepend gesprek” stellen ook dat Joden geen “Yeshua als enige weg tot JHWH” nodig hebben, want alle Joden horen al bij JHWH.
   Godslasteraars, lees Johannes 8 maar es door. ..”
   http://tora-yeshua.nl/2014/06/joden-het-evangelie-onthouden-antisemitisme-aldus-yehsua-belijdende-joodse-zangeres-helen-shapiro/
   Zo win je geen vrienden en zieltjes en begrijp je dus ook dat ik jouw standpunten verwerpelijk vind.

   Like

  • Jan zegt:

   Staat er niet. Wat er wel staat

   In Yeshayahu 53:8 geeft ‘lamo’ het poëtische meervoud aan, niet het enkelvoud http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15984 zoals je dat ook op tientallen andere plaatsen zal aantreffen, o.a. in 48:21 en 44:7; bovendien heeft het woord ‘dienaar’ zoals in 41:8 (1), 44:1 (2) en 49:3 (3) en in alle andere verzen betrekking op Israël. Het is Israël dat onderdrukt wordt en lijdt.
   1. But you, Israel My servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham, who loved Me,
   http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15972
   2. And now, hearken, Jacob My servant, and Israel whom I have chosen.
   3. And He said to me, “You are My servant, Israel, about whom I will boast.”
   http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15975
   Dus, met prefiguratie heeft het vers niets te maken, al wil jij dat wat graag.

   Like

 6. Republikein zegt:

  Goed, ik doe mee! Geen blabla maar leuke linkjes.
  http://www.cuttingedge.org/news/headline.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s