Op speelfilm lijkende voorstelling van de onthoofding van 18 Syrische soldaten door IS

Screenshot_30

(Door: Michael Stürzenberger – Vertaling: E.J. Bron)

De Mohammedanen van de Islamitische Staat documenteren hun perverse wreedheden met steeds professioneler geproduceerde video´s. De koran-conforme onthoofdingsrituelen in de traditie van hun “profeet” worden als een speelfilm geënsceneerd: volgens een draaiboek toont men de gezichten van de betreurenswaardige slachtoffers, die nog slechts enkele minuten te leven hebben. De wanhopige gezichten worden met beelden van de triomferende tronies van de IS-barbaren afgewisseld.

Eén voor één halen ze hun messen uit een messenblok, die als een monstrans op een sokkel staat. Je ziet hun handen, waarmee ze vol verwachting de messen strelen waarmee ze enkele momenten later mensen in levenden lijve hun hoofd afsnijden. Deze moordmachines hebben geen enkel onrechtgevoel, want per slot van rekening handelen ze in opdracht van hun “god” Allah. Ze vergapen zich aan de hulpeloosheid van hun slachtoffers en krijgen daardoor een verrukkelijk gevoel van macht.

Op 16 november 2014 werd de melding over de massale onthoofding van 18 Syrische soldaten samen met een professioneel gemaakte video gepubliceerd. Na een intro, waarin de verovering van de wereld aangekondigd en getoond wordt hoe gewelddadig Irak onder uitvoering van de koran-bevelen in een islamitische staat werd veranderd, volgt vanaf 07:15 het opgenomen bejubelen van de langzame onthoofding van 18 betreurenswaardige officieren en piloten van het Syrische leger (zie video in het oorspronkelijke artikel!).

Net zoals ze dieren slachten, vermoorden ze “ongelovige” mensen: ze snijden hen de keel door, trekken het hoofd omhoog en snijden verder. In de IS-video is na de onthoofdingsorgie van de Syrische militairen op 13:30 het afgesneden hoofd van Peter Kassig te zien, aldus BILD.

Screenshot_31

Deze moslims in de Islamitische Staat herhalen exact de wrede daden van hun “profeet” Mohammed. Het al 1400 jaar lang durende massamoorden zal nooit ophouden zolang Mohammed als perfect voorbeeld geldt en deze tijdloos geldende bevelen in de koran staan:

Soera 2, vers 191:  “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden….”

Soera 2, vers 193: “En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt….”

Soera 3, vers 151: “Wij zullen de harten der ongelovigen met ontzag vervullen omdat zij aan Allah deelgenoten toeschrijven waarvoor Hij geen gezag heeft neer gezonden. Hun verblijfplaats is het Vuur en slecht is de woning der overtreders.”

Soera 4, vers 47: “O, mensen van het Boek, gelooft in hetgeen Wij hebben neer gezonden, vervullende hetgeen bij u is voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals Wij het volk van de Sabbath vervloekten. Allahs gebod zal volbracht worden.”

Soera 4, vers 78: “Waar gij ook zijt, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens….”

Soera 5, vers 33: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Soera 5, vers 35: “O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem en strijd voor Zijn zaak, opdat gij moogt slagen.”

Soera 8, vers 12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”

Soera 8, vers 17: “Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.”

Soera 8, vers 22: “Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.”

Soera 8, vers 39: “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”

Soera 8, vers 55-56-57: “Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven: Degenen met wie gij een verbond sluit, daarna schenden zij dit verbond telkens weer en zij vrezen niet. Als gij hen in de oorlog ontmoet, jaagt dan degenen die achter hen zijn vrees aan wegens hen, opdat zij er lering uit mogen trekken.”

Soera 8, vers 60: “En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”

Soera 8, vers 65: “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.”

Soera 9, vers 5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Soera 9, vers 33: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn.”

Soera 9, vers 41: “Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van God. Dit is beter voor jouw als je het slechts weet.”

Soera 9, vers 68: “Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen.”

Soera 9, vers 111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood…”

Soera 9, vers 123: “O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”

Soera 16, vers 88: “Degenen die verwerpen en anderen van de weg van Allah afhouden – Wij zullen straf bij hun straf voegen omdat zij onheil stichtten.”

Soera 22, vers 58: “Degenen die hun huizen verlaten ter wille van Allah, en dan sneuvelen of sterven, voorwaar voor hen zal Allah een goede voorziening verschaffen. En voorzeker Allah is de Beste der Voorzieners.”

Soera 33, vers 61: “Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.”

Soera 33, vers 64: “Allah heeft de ongelovigen zeker vervloekt en heeft een laaiend Vuur voor hen bereid.”

Soera 47, vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.”

Soera 47, vers 34: “Waarlijk, de ongelovigen, die van het pad van Allah afleiden en sterven, terwijl zij ongelovig zijn, Allah zal hen zeker niet vergeven.”

Soera 48, vers 28: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.”

Soera 54, vers 50: “En Ons gebod komt in één oogwenk.”

Soera 58, vers 21: “Allah heeft verordend: ´Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren.´ Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig.”

Soera 59, vers 3: “En indien Allah hun geen verbanning voorgeschreven had, zou Hij hen zeker in deze wereld (nog zwaarder) hebben bestraft. En voor hen is in het Hiernamaals de straf van het Vuur.”

Soera 61, vers 4: “Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die ter wille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.”

Soera 61, vers 9: “Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.”

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, ISIS, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, koran, Krankzinnigheid, Mohammed, Moslims. Bookmark de permalink .

31 reacties op Op speelfilm lijkende voorstelling van de onthoofding van 18 Syrische soldaten door IS

 1. ronezerman zegt:

  de handlangers van deze vredelievende islam zetelen in Brussel en Den Haag!!! Anti Christelijk en niet te vergeten anti Israel! Het uiteindelijke resultaat staat reeds vast ,zij gaan hun eeuwige dood tegemoet samen met meeste inzittenden van het MH 17 vliegtuigje !!Word wakker gij die slaapt in het stof,nu het nog kan!!Alleen door die Joodse Messias Jeshua kunt u een entree ticket krijgen tot de eeuwigheid!! shalom van Leon van Durenl

  Like

 2. Sjaak zegt:

  Deze dokumentatie het hele linkse kabbinet verplicht laten kijken !
  EN AANSLUITEND DE KORAN IN EEN
  HOGE BOOG HET RAAM UIT FLIKKEREN !

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Walgelijk boek, walgelijke ideologie, walgelijk volk!!!
  Hoe heette ook weer die Amerikaanse dominee, die in die video ritueel die Korans èn die IS-vlaggen verbrandde?
  Over het algemeen heb ik het niet erg op Amerikaanse predikanten, maar deze kerel beviel me: Ruwe bolster-blanke pit-type, dat ook al.
  En z’n rituéél beviel me bijzonder!
  Kunnen we geen brandstapel oprichten, speciaal voor deze beulen en díe ritueel verbranden??
  Weinig wreder, dan wat ze hier hun slachtoffers aandoen, zou ik zo zeggen…..
  (Ja, ik weet het: Als puntje bij paaltje komt, dóen wij, westerlingen dat niet….. Evenwel….)

  Like

  • Jade zegt:

   Soms moet je wel, Theresa…

   Like

  • delamontagne zegt:

   Terry Jones is de naam. Maar deze mevrouw doet ,t ook heel aardig. ( idee voor de 2e kamer, om de dag paar bladzijden voorlezen en dan die in vissekom verbranden.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ja! Bedankt, Delamontagne: Nu kan ik die ouwe ‘Trapper’ nog eens gaan bekijken, als ik zin heb!
    En deze dame zal ik óók nog bekijken, geloof me!
    Da ’s nou weer wel Amerika: Je kunt er rustig van alles verbranden op TV -zelfs Korans- zonder dat je er last mee krijgt!

    Like

 4. Th.M. van Baarle zegt:

  Ja,Theresa, evenwel….
  met 4 puntjes.
  Voor de meeste Nederlanders eindigt het daar maar …..
  Of het nu een brandstapel zal worden of iets anders maar de lafaards in Den Haag zullen er van lusten. Het kan niet anders maar het Nederlandse volk zal toch een keer wakker worden.
  En als dat niet vanzelf gaat zullen we ze een handje moeten helpen.
  Als je de gruwelen die ISIS aanricht ziet (eerlijk gezegd heb ik niet eens alles bekeken)
  dan kunnen we toch niet langer wegkijkend afwachten tot …… wij aan de beurt zijn.
  ISIS – Bah. ISIS = ISLAM
  islam – WEG ERMEE !!!

  Like

 5. muszi zegt:

  deze barbaren en hun volgelingen kunnen niet accepteren dat iedere mens een soeverein en autonoom wezen is, en behalve liefde en aandacht geen God of Allah nodig heeft.

  Like

 6. Theresa:’evenwel” .inderdaad.ons beschaafd zijn remt ons af ons zelf te verdedigen!Het wordt tijd om beschaafd zijn onder alle omstandigheden,maar even op een zijspoor te zetten!Totdat we de rotzooi opgeruimd hebben!Daarna kunnen we,met een gerust hart,weer beschaafd zijn!Nu werkt dat alleen maar tegen ons!

  Like

 7. Perfide Albion zegt:

  De PVV moet elk betoog in de 2e kamer beginnen met een soera. Wrijf het ze maar in die domme gezichtjes. Dat tuig met die koran voor hun smoelen.

  Like

 8. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  En niet alleen hebben wij dit soort met duizenden hier binnengehaald, maar die worden ook nog door onze regering en de barbarenknuffelende linkse landverraders verheerlijkt!

  Like

 9. windwens zegt:

  Hele filmpje gezien en het vlieg over facebook daar kan Den Haag helemaal niets aan doen of ze nu willen of niet ook Oboema kan er niets mee er is altijd wel iemand die de link wel vindt. Dus er zullen miljoenen getuigen zijn van de feiten en dat zal op een goede dag leiden tot een reactie onmogelijk dat deze uitblijft.

  Like

 10. Allah is de Duivel zelf en Mohammed is een valse profeet. Dat Mohammed zich uitgaf voor profeet en Allah voor de Almachtige, JHWH (Jahweh), heeft de Almachtige diep bedroefd. Maar de heldere van Geest heeft dat spelletje van de Duivel door en blijft JHWH aanbidden! Maar de blinden van Geest vervloeken God (JHWH)… hun straf zal hetzelfde zijn als dat van kinderen van de Duivel (Allah)… of heb ik iets miszegd?

  Like

  • Jade zegt:

   Niks mis mee, Jack…

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Wat mij betreft ergens natuurlijk wel, want je weet misschien, dat ik die uitleg te star en te simplistisch vind en ook niet zo houd van het spelletje mijn-God-is-beter-dan-jouw-God. Maar goed, jij ben één van de weinigen, die de anderen er niet doorlopend mee lastig valt; geloof dat dan maar als je er houvast aan hebt. -Voor jezelf.

   Like

   • Waarschijnlijk heb je gelijk Theresa en heb ik dat laatste regeltje fout geschreven. Omdat degenen die JHWH (Jahweh) vervloeken over het algemeen nog een beste leventje kunnen hebben. In het woordenboek staat dat Jahweh de naam is van de Joodse God, de God van de bijbel. Voor die naam heb ik ontzag. Ik word een beetje pissig als onwetenden het verschil niet weten tussen Allah en JHWH of Mohammed en Jezus en alles maar op één hoop gooien, begrijp je?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Tuurlijk, joh, volkomen duidelijk.

    Like

 11. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 12. Tom Hendrix. zegt:

  Tja, volgers de volgers der islam, is islam vrede. En eenieder die dat niet wenst te geloven, MOET DOOD!

  Like

 13. Hans zegt:

  Wat ik vreemd vind is het volgende: Je mag in dit land niet oproepen tot bloedvergieten, maar een boekje met zo’n oproep mag hier wel zijn. Heel vreemd. Iedereen die in een ander geloofd vergeet zichzelf.

  Like

 14. koloth zegt:

  Laten we van de meest vreselijke soera’s nou eens grote stickers maken en overal opplakken.
  Dat heeft impact volgens mij.
  Plak ze in bushokjes, enz. zodat het gewone nietswetende volk dit kan lezen en misschien eens gaan nadenken.

  Like

 15. Tistochwat zegt:

  En al die soera’s staan óók in de koran van de ‘gematigde’ moslims!

  Ik vind het leven tussen moslims en hun linkse ‘importeurs’ niet leuk meer; alle kleur gaat er vanaf… Er is zelfs geen Sinterklaasliedje meer te horen.

  Ik houd mijn hart vast voor de dag waarop pechtold (met een kleine p) zal zegevieren!
  Het is nu al erg met die zware belastingdruk en die eu bemoeizucht, maar dan wordt het nóg ondraaglijker!

  Like

 16. Dokus zegt:

  Als je dit zo leest is er maar een waarde oordeel over het boek waar dit instaat. Opruiing tot terrorisme. Kortom de Koran is een een terroristisch boek,!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s