De doctrine van Frank Verhoef (DDS)

Screenshot_41

De Russische president Vladimir Poetin

(Door: Harry La Croix)

Het kan me niet zozeer schelen welke politieke kleur ik moet plakken op Dagelijkse Standaardschrijver Frank Verhoef, mij gaat het om de inhoud van zijn ‘stukjes’ proza. Ik zal mij beperken tot hetgeen hij schrijft en hem van repliek dienen. Maar omdat met name Michael van der Galien het niet kan hebben dat op zijn geschrijf op DDS ongezouten kritiek wordt geleverd, hanteert hij de censuurpen scheutig. Je account wordt dan geblokkeerd. De censuurpen heeft ook Ralf Sörensen (PVV) getroffen, zijn commentaar was plotseling op de site verdwenen. Ik bevind mij in goed gezelschap. Commentaar vinden ze bij DDS prima, het mag ook fors en scherp. Mocht u echter té kritisch zijn, dan wordt de website voor u geblokkeerd, u wordt weggezet als een slap lullende idioot. Tegenstander uitgeschakeld, einde verhaal, geen kritiek meer.

Op DDS is het artikel over de Russische president Vladimir Poetin van de hand van Frank Verhoef in DDS verschenen. Ik kan het niet laten hierop te reageren, want Frank Verhoef weet van wanten om zijn publiek te boeien:“Poetin heeft een deel van Oekraïne al bezet, maar de oorlogshitser heeft een oogje op de rest van het land”. Gemakkelijk geschreven, moeilijk te bewijzen. Maar in zijn retoriek vergeet Verhoef zijn eigen oorlogshitserij, zoals aan het eind van zijn artikel zal blijken. Hij vergeet ook een paar stappen.

Misschien heb ik gedurende een aantal jaren in een verkeerde wereld geleefd, maar ik heb Poetin nog nooit gehoord over het voeren van oorlog, laat staan dat hij Rusland ophitste tot het voeren van oorlog. Dat zou ook niet verstandig zijn geweest. Maar laten we eerst eens kijken hoe het allemaal zover is gekomen. Daarvoor moet ik teruggaan naar de vorming van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) en de verdedigings- en handelsorganisaties die eruit voortkwamen. Ik beperk mij tot de militaire importantie, dat is mijn specialiteit. Als antwoord op de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot de puur op verdediging gerichte Noord- Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) hebben de USSR-landen in 1955 een verdedigingsorganisatie geformeerd, genaamd Warschaupact (WP). Het was een militair bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa, dat tussen 1955 en 1991 heeft bestaan, op voorstel van Sovjetpartijleider Nikita Chroesjtsjov opgericht. Het verdrag is op 14 mei 1955 in de Poolse hoofdstad Warschau ondertekend door de Sovjet-Unie, Albanië, Bulgarije, Roemenië, de DDR, Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije. Daarmee waren op één na alle communistische staten in Oost-Europa lid: alleen Joegoslavië niet, omdat het land in april 1955 had deelgenomen aan de Bandungconferentie, die in 1961 zou leiden tot de Beweging van Niet-Gebonden Landen. De leden van het WP beloofden elkaar te verdedigen indien één of meer leden zouden worden aangevallen. Volgens het verdrag was de relatie tussen de ondertekenaars gebaseerd op onderlinge onafhankelijkheid en respect voor nationale soevereiniteit. Later zou blijken dat deze bewering niet klopte.

Waarom was dat antwoord nodig? Aan de grenzen van de BRD bevonden zich landen als de Deutsche Demokratische Republik (DDR), Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije. De NAVO was plotseling een goede buur van deze landen geworden. Volkomen verklaarbaar dat, tien jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, de aan belang winnende NAVO met de BRD een bedreiging vormde voor de Oostbloklanden. Hier trek ik de parallel met Oekraïne. Ook daar is de NAVO weliswaar nog niet formeel, maar toch feitelijk naar het Oosten opgerukt tot het Russische continent. De voor de Russische marine belangrijke bases in Moermansk en De Krim (Sebastopol) verschaffen het Rusland van vandaag een maritieme uitgang naar het Westen. Alleen is Moermansk het grootste deel van het jaar dichtgevroren. Militair-strategisch is De Krim voor Poetin dan ook de belangrijkste factor. Daar kan hij met zijn vloot het hele jaar door gebruik van maken. Maar daar wilde de regering van Oekraïne een stokje voor steken. Is het zo onlogisch dat Poetin dat niet pikte? Geen enkele wereldleider zal het accepteren door nota bene een verdedigingsorganisatie (NAVO) opgesloten te worden waardoor de inzet van de marine tot bijna nul wordt gereduceerd. Daar zit je dan met al je middelen…. En dan is er nog de EU, die de betrekkingen binnen Oekraïne dermate destabiliseert dat het Rusland van Poetin zich hierover grote zorgen maakt. Overeenkomsten worden over en weer geschonden, dus Rusland vertrouwt het niet meer! Stalin heeft destijds ‘Lebensraum’ geschapen door vele Russische staatsburgers de grens over te zetten om zich in de Oekraïne te vermenigvuldigen en het land te bezetten. Zijn wensen kwamen uit en er is een zeer grote groep, vnl. op Rusland georiënteerde Oekraïense bewoners ontstaan, die niets van Kiev willen weten. Daar komt bij dat in de Oekraïense regering geen uiterst frisse politieke partijen zitting hebben. Deels is sprake van fascisten en partijen die sympathieën hebben met het oude Duitsland en haar nationaal-socialistische ideeën.

Waarom zal Rusland niet als eerste aanvallen? Ten eerste is het land gewikkeld in een economische crisis, de olieprijs is laag en Rusland is afhankelijk van de verkoop van aardolieproducten als diesel, vloeibaar gas enz. Oorlogvoeren kost handen vol geld, geld dat er eenvoudigweg niet is. Ten tweede ondervindt het land de gevolgen van de economische boycot van het Westen. Ten derde, de Russische krijgsmacht is druk bezig met hervormen. Voor de marine zijn er twee enorme vliegdekschepen van de uiterst moderne Mistralklasse besteld en betaald in Frankrijk. De levering laat nog even op zich wachten… De Russische landmacht moderniseert haar tanks en artillerie en de korte- en lange afstandswapens zijn al gemoderniseerd. De luchtafweersystemen behoren tot de modernste van de wereld. De luchtmacht is uitgerust met de meest moderne vijfde generatie gevechtsvliegtuigen, die, denkt men, niet onderdoen voor de F-35, en bommenwerpers, die, naast de oude kratten die regelmatig ons luchtruim bezoeken, ook zeer modern zijn met een ‘endurance’ waarvan de deskundigen versteld staan. De hervormingen zijn dus nog niet afgerond, geen zin om nu al uit te testen of alles werkt. Vandaar dreiging: Westen, denk eraan, wij zijn een hele grote kernmacht. Dus probeer niets met ons uit te halen. Dit spreekt temeer, omdat het huidige Amerika in rap tempo haar kernwapenarsenaal ontmantelt en haar positie daarmee danig verzwakt. Ook de NAVO-landen voldoen al jaren niet aan hun afgesproken bijdrage van 2% BNP. De krijgsmachten worden leeggeplunderd en door te profiteren van andere landen is een grote bezuiniging mogelijk. Hoeveelheden materieel nemen af, de samenwerking is hevig. Heel verstandig!

Dan komt Verhoef met stelling nummer twee: “Het is algemeen bekend dat Rusland achter de bezetting van Oekraïne zit en dat Poetin (indirect) verantwoordelijk is voor de aanslag op MH17. Maar Poetin wil nog veel meer macht uitoefenen in de Oost-Europese regio. Hij kijkt met een schuin oog naar de rest van het grondgebied van Oekraïne”.

De relatie wordt weer gelegd tussen de bezetting van Oekraïne en de aanslag op MH17. Alhoewel de hele redactie van DDS op dezelfde noemer zit, is er geen ONOMSTOTELIJK bewijs dat Rusland achter de bezetting van Oekraïne zit. Iedereen die het waagt op haar mening kritiek te uiten, met argumenten uiteraard, krijgt de wind van voren, wordt gecensureerd of wordt op de site geblokkeerd. Het feit dat de troepen Russisch spreken wil nog niet zeggen dat het Russen zijn. Dit standpunt zullen ze naïef vinden, maar ik daag ze uit met bewijzen te komen in plaats van beweringen of napraten van de media. Was het niet zo dat veel tot het Oostblok behorende landen in de Russische invloedssfeer zaten en dat het Westen ervoor heeft gezorgd dat dit afbrokkelde? Als Rusland er daadwerkelijk achter zou zitten, dan duurt het, geloof me, maar een paar weken en de hele regio is onder controle. Rusland concentreert daarom troepen en materieel langs de grens, gereed om in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Bedenk daarbij dat het Kiev een rotzorg is hoeveel van die verderfelijke Russen er in Oost-Oekraïne omkomen, als ze maar omkomen! Een slachting door het Oekraiense leger onder de bevolking zal Rusland niet toestaan, zo zal Rusland ook niet toestaan dat De Krim wordt afgesneden van de rest van het land. Gas is daarbij een pacifistisch wapen, zeker met de winter in het vooruitzicht! Wat het neerhalen van MH17 betreft, allerwegen nemen journalisten voor waar aan dat het Rusland was, ook daar staat GEENSZINS vast dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag. De sleutel ligt in handen van de Amerikanen, maar die komen niet met het ONOMSTOTELIJKE bewijs dat ze zeggen wel in handen te hebben. Duitsland probeerde het ook. Maar het verhaal ging als een nachtkaars uit. Uit het bekritiseerde rapport van de onderzoekscommissie in Nederland lezen we nergens wie of wat de aanslag heeft veroorzaakt. Theorieën van uitermate deskundige jachtvliegers, commerciële vliegers en onderzoeksdeskundigen wuift het journaille rücksichtlos weg als naïef, niet terzake doende of niet van deze wereld. Zelf hebben ze vliegtuigen alleen in de lucht zien vliegen of ze hebben ooit een plastic model in elkaar geknutseld! Zelf ervaring, ho maar. Onze journalisten zijn vooral boos en hebben kritiek, omdat ze hun reeds gevormde mening niet bevestigd zien door de voorlopige uitkomst van het rapport. Ze zijn pas opgelucht als blijkt dat ze ongelijk hebben, want dan trekken ze alle registers open om kritiek te leveren. Scenario’s liggen ongetwijfeld al klaar bij kranten en TV. Een bevestiging van hun standpunt is eigenlijk onwenselijk. Dat levert geen mediaspektakel op.

Frank Verhoef vervolgt: “Volgens Philip Breedlove, de hoogste militaire bevelhebber van de NAVO, staat het Russische leger klaar naast de grens van Oekraïne. Niet omdat ze het daar zo gezellig hebben. Nee, Rusland is klaar voor een totale invasie van Oekraïne. En: Volgens Breedlove is ook een groot aantal Russische militairen actief in Oekraïne. Ze trainen en adviseren rebellenstrijders. Moskou ontkent categorisch dat het een directe rol speelt in Oekraïne. Oekraïne heeft tot dusver militaire hulp toegezegd gekregen van diverse westerse landen. Breedlove zei dat de focus moet komen te liggen op het uitbreiden van de mogelijkheden van de Oekraïense strijdkrachten.”

Ja, die Breedlove. Hij praat zijn chef, Barack Obama, na. Ondertussen trainen zijn mensen de IS-terroristen in Turkije, vlakbij de NAVO-basis Incirlik, brengen hen de basiskennis bij van het vechten als guerillas, stadsgevechten en leveren ze de modernste tanks, artillerie aan de terroristen, die ze – verdorie we hebben er geen strategie voor – later moeten bestrijden. En dan Rusland bekritiseren? Beste Frank, natuurlijk staat Poetin klaar voor een totale invasie van Oekraïne, hij zou dom zijn daarvoor niet klaar te zijn. De woorden van Breedlove worden in de verkeerde dimensie geïnterpreteerd. Hij zal nooit bedoeld hebben dat ze daar voor de gezelligheid zitten. Maar je moet militair zijn geweest om dit te begrijpen. De meest belachelijke suggestie is om de mogelijkheden van Oekraïense strijdkrachten te vergroten. Daarop is toch alleen maar méér wapens de reactie. Rusland zal snel het evenwicht herstellen en zo komen we in een wapenwedloop terecht die zijn weerga niet kent en die buitengewoon gevaarlijk is. Wat te denken van het feit dat Amerika weer wat rotzooi over heeft na de oorlog in Afghanistan? Ze voorzagen de Westerse landen van oorlogsmaterieel na de Tweede Wereldoorlog en nu moeten we de van fascisme en nazisme doordrenkte, maar EU-loyale, regeringen van ex-Afghanistan-materieel voorzien? Mediamarkt zegt het goed: “IK BEN TOCH NIET GEK?

Tenslotte Frank Verhoef weer: “De reactie van Poetin is even voorspelbaar als leugenachtig: ´We vormen voor niemand een bedreiging en zijn niet van plan om ons in geopolitieke spelletjes of intriges te mengen, laat staan in conflicten. Ongeacht wie ons daarbij probeert te betrekken.´ Poetin wacht op een goed excuus om de rest van Oekraïne binnen te vallen. Dat doet hij overigens alleen als hij er 100 procent zeker van is dat de andere Europese landen traag en slap blijven reageren op zijn machtspolitiek. Daarom moeten we, met de NAVO, ervoor zorgen dat Poetin een halt wordt toegeroepen door een rode lijn te trekken. Tot hier en niet verder. Misschien moesten we Oekraïne maar eens lid maken van de NAVO. Dat zal Poetin leren.

Als Poetin zegt dat hij voor niemand een bedreiging is, dan is hij voorspelbaar en leugenachtig. Op grond waarvan die bewering? Heeft het Russische leger één stap op Oekraïens grondgebied gezet.? Neen. Heeft Rusland gedreigd het land te bezetten? Neen. Vanwaar dan deze conclusie? Wel, simpel, omdat Frank Verhoef het vindt. Heel verstandig Frank dat je oproept binnen de NAVO een land met een fascistische regering, met nazi-sympathieën toe te laten treden en het land te bewapenen met modern Amerikaans materieel. Waar iedereen voorzichtig manoeuvreert, neen, Frank zal de beuk erin gooien om Poetin een les te leren. En Poetin, ja die beeft nu al, zit te sidderen in zijn stoel. Ik denk eerder dat hij de militairen op zal dragen de wapens te poetsen, de omsingeling strakker aan te trekken en meer modern materieel naar Oost-Oekraïne te sturen. De wapenwedloop zal weer gestalte krijgen, terug naar een kadermilitieleger, de opkomstplicht van dienstplichtigen heringevoerd. Een paar maandjes buffelen op de Ginkelse hei. Dat zal journalisten als Frank Verhoef leren!

Door:
Harry La Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in demoniseren, Desinformatie, Duitsland, EUSSR, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, meningsdictatuur, Naïviteit, nationaalsocialisme, NAVO, nieuw fascisme, Obama, Oekraïne, Oost-Europa, Poetin, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Rusland, soevereiniteit, Verenigde Staten, Volksvijandigheid, Westen, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

48 reacties op De doctrine van Frank Verhoef (DDS)

 1. Cj aka Elderofzyklons Blog zegt:

  Dit is op ElderofZyklon's Blog! herblogd.

  Like

 2. Jantje Beton zegt:

  Is dit hem

  Like

 3. N.F. van Kleef zegt:

  Ik zet bijna altijd alle artikelen van EJ Bron met links op Twitter, behalve als ik zie dat de stukjes oorspronkelijk op DDS staan, DDS heeft voor mij volledig afgedaan als een hypocriete anti PVV site, met de uber moslim Galien, kwalletje Tim (die een ongezonde afkeer heeft van hoogblonde mannen, waarschijnlijk een keer door een hoogblonde man afgewezen) en hypocriet Frank Verhoef.

  Like

  • Piet zegt:

   helemaal mee eens DDS is een waardeloze site geworden en niet meer geloofwaardig!!

   Like

  • Anneke zegt:

   Ik ben heel blij dat deze Frank Verhoef eens flink op zijn donder krijgt. Ik had het artikel van hem gelezen en heb mij daar behoorlijk boos over gemaakt. Gelukkig ben ik niet de enige en de DDS heeft voor mij afgedaan. Harry La Croix, goed gedaan…..

   Like

 4. Tom Hendrix. zegt:

  Helemaal eens met het artikel!

  Like

 5. C.M.Suijkerbuijk zegt:

  Hé, Harry, goed je hier weer aan te treffen. Ik mis je reacties node bij DDS. Misschien kun je nog eens een poging wagen?
  Dit geschreven hebbende: Hier is duidelijk iemand vakkundig gefileerd. Ik reageer ook telkens op die ophitsende stukken van Engelbart, Van der Galiën en Verhoef, maar de plaat die ze voor hun hoofd hebben is nog dikker, dan de voormalige Atlantic Wall. Alle kritiek en geloof me, ze krijgen er telkens ongenadig van langs, lezen ze niet, snappen ze niet, dringt niet tot ze door, of doen ze af met schouderophalen maar in elk geval, hun idiote en gevaarlijke schrijfsels blijven ze maar spuien. Het is hopeloos met die gasten, evenals hun PVV-haat en het ophemelen van Bontes en Van Klaveren (VNL), wat eenieder doet walgen!
  Ik hoop nog veel columns van je te mogen lezen!

  Like

  • Giny zegt:

   C.M.Suijkerbuijk

   Inderdaad, dat ophemelen van Bontes en van Klaveren word ik ook doodziek van!
   Ze maken iedere keer dezelfde fout dat die twee opgestapt zijn, herinner ze er aan
   dat Bontes eruit geschopt is! Meneer lag te jammeren of hij asjeblieft mocht blijven!
   Eerst hemelde ze lijst 50 op, toen dat niets werd, gooide Michael emmers bagger
   over Daniel van der Stoep!

   Like

  • Anneke zegt:

   Krijg af en toe het idee dat zij hier voor betaald worden, kloppen doet het niet….

   Like

  • Wim zegt:

   Ze gaan ook nooit in op de kritiek die ze krijgen, maar herhalen in een volgend stukje als een gebarsten grammofoonplaat gewoon botweg weer hun stellingen alsof die bewezen zouden zijn: Poetin is de schuld van het neerschieten van dat vliegtuig, is de agressor, de PVV is weggelopen bij dat overleg met Rutte 1, etc., etc. Ze denken zeker dat als je maar vaak genoeg hetzelfde roept, dit anderen zal overtuigen, zo van: frappez, frappez toujours. Het meest irritante van het stel is Engelbart, dat is echt het type van een troll die er alleen maar plezier in schept om anderen te jennen, hij is kennelijk de puberteit nog steeds niet ontgroeid. Verhoef lijkt me meer het onnozele type. Bij HP-De Tijd hebben ze hem er kennelijk uitgegooid, wat me niet verbaast.

   Like

   • bobzelf zegt:

    JA, HERHALING, HERHALING, HERHALING, HERHALING

    enige Adolf volgers schijnen dit uitgevonden te hebben ,

    en de reclame makers op de hele wereld , hebben dit opgepikt !!

    EN IN DE RECLAME WERELD WERKTE HET, DUS ???????

    VRAAG U maar eens af , waarom u het antwoord weet op :

    beter Kips leverworst dan ?????????????????????????
    U moet de groeten van ??????????????????????
    Als het aan de kat lag , kocht ????????????????????????????????????????

    dus ook u , bent geindoctrineerd ,

    GR. BOB

    Like

 6. Fubar zegt:

  Mooi artikel. Ik heb er een aanvulling op. De Russische aanwezigheid in Oekraïne stamt al van voor Stalin. Citaat Vaclav Klaus: Volgens Klaus is bovendien het belang onderschat dat Rusland heeft in Oekraïne, ‘dat meer is dan alleen een buurland, maar een historische culturele bakermat en het land van herkomst van miljoenen Russen’.
  Onder de link staat ook dit:
  “Klaus noemt Oekraïne: een historische culturele bakermat en het land van herkomst van miljoenen Russen’. Klaus gebruikt ‘bakermat’ waar ik gisteren ‘Hartland’ zei. Toevallig zat ik nog voor ik het citaat van Klaus gelezen had te bedenken dat dat inderdaad een beter woord geweest was om de situatie te beschrijven. Bij deze dan. En dan zal ik hieronder ook nog eens het kaartje van Het Kievse Rijk rond 1100 dat ik gister al had bijgevoegd wat groter weergeven, als u dan ook nog het wiki stukje over de geschiedenis van Het Kievse Rijk leest, dan snapt u waarom Klaus en ook ik menen dat Rusland Kiev (Oekraïne) nooit kan laten gaan. Kiev is Rusland, Rusland is Kiev.”
  https://fubarbaar.wordpress.com/2014/02/22/update-oekraine/

  Like

 7. bigljohn zegt:

  Komt hier DDS weer eens langs ? Breek mij de bek niet open ! De auteurs van DDS zijn als imams die uit de koran citeren. Je kunt het er inderdaad mee eens zijn, erger maken, geen probleem. Maar wee diegene die een afwijkende mening neerpent. Iedereen op DDS moet de auteurs hoog achten en meegaan met hun opinies. Reacties als; Goed stuk, meesterlijk en helemaal mee eens, zijn daar niet van de lucht. Slechts bij hoge uitzondering zal ik zo’n commentaar geven. Ik heb namelijk niet zo’n behoefte aan het slaafs volgen van iemand zijn mening, en formuleer graag een eigen mening die minstens net zoveel waarde heeft. DDS is net de voormalige DDR; iedereen moet in het gareel lopen, wil hij niet op een andere mening gepakt worden. Men wordt dan ineens van het forum gedonderd, zonder de mogelijkheid te krijgen op een weerwoord. Vrijheid van meningsuiting staat in de Wet. DDS meent een staat in de staat te zijn met eigen wetten. Mij (en anderen op dit forum) overkwam ook zo’n ban. Via een omweg heb ik nog een schrijven naar hun weggedaan, hun een flink pak op de broek gegeven, en excuses ge-eist, met de aanvullende eis mij met onmiddellijke ingang weer op het forum toe te laten. Vergeefse moeite ! Ik had beter niet in discussie willen treden met personen die de vrijheid van meningsuiting met voeten treden !

  Like

 8. antonius zegt:

  Ja ook ik hoor tot de uitverkorenen die door v.d. Galien werd geblokt ! Waarom ? Ja die jongens kunnen slecht tegen onderbouwde kritiek . Ze raaskallen maar door . Ik kijk nog weleens op die site maar vlgs mij worden ze steeds gekker . En dan nog het lef hebben om een betaald abo aan te bieden voor Jalta . Mafketels .

  Like

 9. Theo Prinse zegt:

  Goed artikel van La Croix. Ik ben door Dagelijkse Standaard geblocked in december 2012 toen ik in een comment schreef dat Mandela een vuile moordenaar was toen bekend werd gemaakt dat hij gestorven was. DDS is eigendom van de William F. Buckley aanhanger Joshua Liverstro. Livestro was ooit fractiemedewerker van bolkestein en adviseur voor Sara Palin. Onlangs zei hij met Nanninga bij Harry Mens voor Reader Digest te schrijven. Livestor propageert met de Europese maffia van Timmermans, van Baalen, Koenders, Verhofstad etc de revival van een quasi kopude oorlog (rethoriek) tegen de Russische Federatie. Het is zeer wel mogelijk dat Livestro via zijn geheime site Jalta vanuit Amerika betaald krijgt voor zijn oorlogstokerij.
  http://politiek.thepostonline.nl/column/jalta-nl-bedient-zich-van-belegen-koude-oorlog-praatjes/
  Livestro had recent een artikel om het aantal kamerzetels te verdubbelen.
  Mijn comment bij MH17: een doodlopend onderzoek?
  Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein
  Mijn opvatting is dat 1 of 2 huurling piloten in een Kiev straaljager(s) vanaf 5 km hoogte met 1 of 2 air to air misile de MH 17 op 11 km vanonder heeft aangeschoten en de splinters links-voor bijna horizontaal zijn ingeslagen.
  Daardoor brak de cockpit af en tijdens het voorbijkomen ervan heeft de huurling piloot er wellicht nog met een mitraileur op geschoten.
  Timmermans wist binnen 1 uur van dit scenario en dat heeft het traineren van de Nederlandse regering bepaalt inzake lichamen en onderzoek.
  Timmermans moest als straf voor zijn Kiev optreden op 4 dec 2013 van Merkel onderduiken bij Juncker en komen de wrakstukken nu naar Nederland en dat geeft hoop voor het onafhankelijk opereren van Joustra.
  Rutte was in januari 2013 in Davos aanwezig bij de shale gas deal van Shell met Yanukovich.
  http://www.nytimes.com/2013/01/25/business/global/ukraine-signs-drilling-deal-with-shell-for-shale-gas.html?_r=1&
  Obama – op 23/24 maart 2014 op de Nuclear Summit in Den Haag – heeft net als Erdogan ISIS getrained en bewapend. Obama’s vriend tegen Israel Frans Timmermans en Jozias van Aartsen wisten al op 18 juni dat de ISIS demos in Den Haag a.s waren.
  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/06/toch_geen_isisdemo_den_haag.html
  Pieter Omtzig cs moesten toen nog wakker worden over het lot dat de Yezidis en Assyrische Christenen door Timmermans met bloedverf aangemerkt stond te wachten.
  De Europese naheffing was al in maart bekend bij Rutte en mogelijk straf voor Timmermans oorlogstoken in Kiev in dec 2013
  http://www.rtlnieuws.nl/columns/column/pieter-klein/mh17-een-doodlopend-onderzoek?fb_action_ids=10154860937445224&fb_action_types=og.comments

  Like

 10. bigljohn:ze reageren nog niet eens op je vragen over het hoe,waarom en hoe lang;onbeschoftheid ten top.Je kunt eenvoudig weg niet meer inloggen!Nou,het zij zo,ik mis ze niet!

  Like

 11. Cathja zegt:

  Dankzij bovenstaand artikel heb ik er een stuk geschiedenis bijgeleerd. Ik wist nooit precies wat zich in de jaren kort na de oorlog heeft afgespeeld, en hoe het Warschau Pact is ontstaan, maar het is me nu duidelijk.
  Goed en helder geschreven. Wat Poetin betreft: ik kan die man wel waarderen. Hij wordt onterecht in een kwaad daglicht gezet (en niet alleen vanwege de ramp met de MH17), en zijn land lijdt behoorlijk onder de boycot.
  Laten we Poetin niet onnodig frustreren. Brussel zou er verstandig aan doen hun toon richting Rusland flink te matigen en de boycot in te trekken.
  Langs diplomatieke weg kan wellicht de kou uit de lucht gehaald worden. Zo doorgaan is een heilloze weg!

  Like

  • Ahava zegt:

   Cathja, mij overkwam het zelfde bij het lezen van het uitmuntende stuk van La Croix en het dito commentaar/aanvulling van Theo Prinse. Op je laatste zin heb ik een aanvullende suggestie: Brussel zou er verstandig aan doen… zichzelf nog dit jaar op te heffen als machtsdictatoriaal regime.

   Like

   • Jantje Beton zegt:

    zichzelf nog dit jaar op te heffen als machtsdictatoriaal regime.dit gebeurt niet kost wat het kost blijven ze zitten, wat interesseert het hun of u in de problemen komt, wat zij goedkeuren in Brussel, het geld komt toch wel is het niet links dan komt het van rechts.

    Like

   • Cathja zegt:

    @ Ahava,

    ja, het zou geweldig zijn als die troep in Brussel uit elkaar zou spatten! Ik zie dat niet gebeuren; ze worden eerder grimmiger richting de lidstaten dan dat ze de touwtjes wat laten vieren. Denk aan het pannenlappen-gezever. En de boel opheffen is al helemaal niet denkbaar, want dan gaat hun vette salaris er aan, en hun prachtige nutteloze en van alle gemakken voorziene leventje ook.
    Wij hebben in het verleden bewezen ons prima te kunnen redden zónder de EU, en terug naar die tijd zouden velen met mij toejuichen denk ik.

    Like

 12. bobzelf zegt:

  Beste Harry la Croix
  Mijn dank voor Uw heerlijke stuk en uitleg,
  geen speld tussen te krijgen ,
  MAAR :
  dat maakt bij de hersenlozen EU schrijvers niet uit ,
  Ik heb al lang een ban , en ben ook via facebook en andere reageer mogelijkheden helemaal op BAN !!!!!! GEZET .
  iK NEEM MIJN PET AF , VOOR o.a. dhr, Suijkerbuijk , en Louis Portugal , en uiteraard vergeet ik er een paar , , die het maar blijven proberen ,om HET PUTIN DID IT gezeik van de onnozelen , de Timmen, en de Islam krikker Michel o.a op een ander idee te brengen
  Ik denk zelf , dit kan geen complete dommigheid zijn , als wij hier sinds november vorig jaar bezig zijn om duidelijkheid te scheppen , dan wel te krijgen , wat er nou eigenlijk vanaf KIEV, vorig jaar November echt gebeurd is, dan maakt echt niemand mij wijs ,
  DAT DEZE RASKLOOTVIOLEN NIET GESTUURD WORDEN , DOOR LIVENSTRO ,
  DE MAN DIE DE DEUR VAN DE KAST NOG STEEDS NIET KAN VINDEN ,
  en gewoon via geld van brussel / EU !!!!
  misschien is blijven indoctrineren wel het goed woord ???

  en aangezien onze EU , alle Hitler trekken vertoont , hoort dat erbij , niet waar ?

  EIN VOLK , EIN REICH UND EIN FUHRER !!

  Tenslotte zitten daar de mongolen , met exact dezelfde reacties en beweringen , zie b.v.
  de krattenbier slepert Timmermans, en de vetrol Hansie en verhoffstadt ,
  WE WUN !!! ENT WE AR GUING TU HILP YU !!!
  KUM TU DE EJU !!!

  iK DENK DAT HET HEEL LEUK ZOU ZIJN , DAT DE LAATSTE DER MOHIKANEN , ZOALS
  Dhr. Suijkerbuijk en Louis , gewoon de pijp aan maarten geven , en ook voorlopig niet meer reageren !!!!
  Ik denk dat dat geschreven vuil zonder reacties gauw op zal houden .

  Ik zit zelf nogal dicht bij het vuur , whahahahaha, zolang als er gas en electriciteit
  is, ( leuke woordspeling ? )
  Het is vandaag 28 november 2014 00.55 uur , en tot deze dag heeft Ukraine nog geen EURO overgemaakt aan Rusland voor het gas van de laatste zeg maarr 39 maanden .

  Verder zitten we ieder moment zonder electriciteit, omdat dat komt van de kolengestookte
  plants, en de kolen zijn dus op !!!!

  Probleem 1 : het gas nog steeds niet is betaald !!
  probleem 2 de kolen zijn op !
  probleem 3 de kolenmijnen liggen allemaal in bezet !! gebied , donbass
  probleem 4 omdat de mijnwerkers het zat zijn , zijn ze mee aan het vechten in het oosten
  en is 50 % van de kolenmijnen gesloten , / dan wel onbemand
  probleem 5 de werkende 50 % kolenmijnen , weigeren kolen aan Kiev te leveren
  probleem 6 en dus ook Rusland weigert kolen te leveren
  ( NATUURLIJK , als je geen vrienden meer bent , gaat de gasprijs dik omhoog
  mag je ook voor gas nu vooruit betalen en ook vooruit betalen als je
  kolen wilt !!!

  Verder wil ik graag nog even toevoegen , dat als alle leugens en sprookjes over russische tanks in Ukraine waar zouden zijn , dan kan ik u allen de leuke opmerking
  van de Oost+Ukraine legerleiding NIET ONTHOUDEN :
  Als dat waar was hadden we al 14 dagen geleden in KIEV GESTAAN !!!

  TEVENS IS HET INDERDAAD VOLKOMEN “”GELUL ‘ BIJ DE DDS EN OOK DE NAVO KRETEN , WANT DE RUSSEN HOUDEN DUS OEFENINGEN AAN DE RUSSISCHE GRENS !
  en ik zou bij god niet weten , wat daar aan mis is, het Russische leger loopt oefeningen te doen in RUSLAND, , !!!
  WAAR IN RUSLAND ??
  JA IN RUSLAND !!!

  IETS MIS MEE !!!

  en ik lees iedere keer , dat de Russen het niet voor elkaar zouden hebben , wilt u even zelf kijken wat Rusland de laatste 15 jaar uitgegeven heeft aan ZEG MAAR het LEGER !

  TEVENS staat China nu achter / naast rusland !!
  dus hebben ze zonder de reservisten , dus gewwon een dikke 3.000.000 goed getrainde soldaten klaar staan , en die reservisten schat die maar in volgens de laatste cijfers op 800.000 !!!

  dus zet uw kruiwagens met hooivorken, klaar, en hef de banieren !!!

  DUS MAAKT U GEEN ZORGEN , WANT ALS PUTIN ECHT BOOS WORDT , IS HEEEEEEEEL UKRAINE BINNEN 72 UUR WEER HELEMAAL RUSLAND !!!

  EN ER IS ECHT HELEMAAL NIEMAND DIE HEM TEGENHOUDT, MOCHT HIJ DAN IN 1 KEER OOK DE GASKRAAN DICHTDRAAIEN , DAN IS DE TOTALE INEENSTORTING VAN
  EUROPA EEN FEIT ,
  dus MISSCHIEN DAT ER IEMAND GEWOON WIL PROBEREN OM WEER VRIENDEN TE WORDEN, MET DE BESTE SCHAKER EN POKERSPELER TER WERELD ???

  GROETEN AAN ONZE MEDESTRIJDERS ,

  NEVER GIVE UP , IS FOR LOSERS, en help dat DDS zooitje op zijn goed ROTTERDAMS naar de kloten , dan wel de gallemiesen !!!!!

  gr. uit een koud ukraine

  bob

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @bobzelf: 23.51. uur, op 27/11. Prima verwoord Bob!

   Like

  • Jantje Beton zegt:

   Het lijk de telegraaf wel, daar krijg je ook een ban als je de waarheid schrijft aan bepaalde personen.

   Like

  • Jantje Beton zegt:

   EN ER IS ECHT HELEMAAL NIEMAND DIE HEM TEGENHOUDT, MOCHT HIJ DAN IN 1 KEER OOK DE GASKRAAN DICHTDRAAIEN , DAN IS DE TOTALE INEENSTORTING VAN
   EUROPA EEN FEIT ,bob kan je dit niet even door seinen aan hem dan help hij heel veel mensen in het westen 🙂 (ik heb al een houtkachel gekocht.)

   Like

  • Cathja zegt:

   Zeg @ bob, 27/11 om 23:51,

   er zijn hier gelukkig ook nog normaal denkende mensen, die niet in die leugens over Rusland trappen, en die helemaal niet vijandig denken over Poetin. Alle berichten die we via de NPO binnen krijgen, daar zetten we een pak zout naast. Het is één grote smerige leugenaarsbende!
   We zien dat niet alleen de berichtgeving over Rusland nogal ‘gekleurd’ is, maar ook alles wat er wordt gezegd over de PVV wordt afgedekt met een smerig haatsausje, zéker nu de immigratiepolitiek op de agenda staat.

   Voor het verkrijgen van eerlijke berichtgeving hebben we nog maar zeer weinig ‘bronnen’ over, en we mogen ons gelukkig prijzen dat we ons hier nog uit mogen spreken en onze frustraties af en toe even de vrije loop kunnen laten.
   Vroeger kwam ik ook regelmatig bij DDS, maar sinds enkele mensen een ban hebben gekregen, waarvan ik dacht dat dat zeker niet terecht was, zien ze me daar ook bijna niet meer. Zo ging het enkele jaren ook al bij Elsevier.

   Bob, sterkte met de kou daar! Hebben jullie thuis geen énkele warmtebron?

   Oh ja, de EU zou de gasrekening aan Rusland betalen. Ik lees in uw commentaar dat dit nog steeds niet is gebeurd. Leugens dus, en schandalig tegenover degene aan wie ze dit toegezegd hebben!

   Like

   • bobzelf zegt:

    hallo lieve dame ,
    gelukkig is o.a Bron , onze bert er !!!
    Soms krijgen wij denk ik get gevoel, ik ben geschift ofzo
    met zoveel onzin, leugens etc
    dus ben blij om al “”ONZE ONZIN “”, WAT DUS DE KEIHARDE WAARHEID BLIJKT !!
    hier te lezen .
    en Elsevier ????, whahahaha, waarom ik daar een ban heb , geen idee , beetje te hard uitgelegd , waarschijnlijk waarom Putin gelijk had met “”DE KRIM “”
    NOU ALS IK NU AF EN TOE NOG KIJK DAAR !!!
    Blijken ze het daar nog steeds niet over eens te zijn , “”LANDJEPIK ?? ????
    WHAHAHAHAHAAHHA

    EN EEN WARMTEBRON : ER is zeg maar stadsverwarming , maar die warmte komt van de electriciteits Centrale,
    MAAAAAR !!!
    Die worden op kolen gestookt !!!!

    EEN DE KOLEN ZIJN DUS OP !!!
    ( KOMEN UIT DE KOLENMIJNEN IN donbass waar gevochten wordt ), de mijnwerkers daar die zien dat hun families beschoten worden door KIEV , zijn mee gaan vechten met de
    oost- Ukraine vrijheidsstrijders dus 50 % van de mijnen liggen dus sowieso stil !!!
    de andere 50 % werkt wel in de kolenmijnen, maar ,die hebben hun middelvinger opgestoken, en weigeren die kolen aan Kiev te leveren , want die zijn ook nog het oosten aan het bombarderen !!

    UITERAARD KOMT U DAAR ZOWAT NIKS VAN TEGEN OP UW NIEUWSBERICHTEN !!
    ALLEEN , als er troepenbewegingen zijn in Rusland,
    dan roept de Navo dagelijks met hun hele aanhang, PUTIN DID IT !!!

    dus lieve Cathja , als de kolen dus op zijn , liggen dus ieder moment de electriciteits centrales stil , dus dan ook geen STADSVERWARMING ,
    DAN OOK GEEN ELECTRICITEIT MEER, DUS we hebben wel een noodkacheltje
    maar dat pokkending doet het niet zonder stroom !!

    Wat er dus staat te gebeuren ????, vandaag heeft Jansenjoek, eindelijk ZIJN d’66 GROTE MUIL DICHTGEHOUDEN, en met Medveded gebeld , zeg maar de rechterhand van PUTIN !!!

    JAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!

    dE BERG KOMT NAAR MOHAMMED !!!!

    HET GROOTSTE PROBLEEM is nu natuurliijk, dat dank zij de geweldige hulp
    van de IMF GAJUS HULPTROEPEN , DE UKRAINSE MUNT , GEDEVALUEERD IS !!

    met hoeveel ??????????????

    met zeg maar 50 % , dus DE PROBLEMEN STAPELEN ZICH OP !!
    IN EEN RAZENDSNEL TEMPO !!!!!

    iK zou op mijn knieen terug kruipen naar Moskou , en om hulp vragen !!!

    MAAR DAAR ZULLEN ENIGE HELE ENGE usa en eu mannen , voorlopig wel een
    stokje voor steken ,

    GAAT HET GAS DUS UIT EN VALT OOK DE ELECTRICITEIT UIT, DAN ZIE IK zeer binnenkort ,
    DE MAIDAN WEER VOL STAAN, OM DEZE FACISTISCHE REGERING EEN DOODSCHOP TE GEVEN .

    er roept iemand eten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ik ben effe pleiten ,

    dikke kus , laaterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

    gr. bob

    Like

 13. Republikein zegt:

  Jawel, helder, Bob, kom er maar in want het is weer Kilo Utrecht Tango!

  Like

 14. Jaantje zegt:

  Goed stuk en ben het eens met het fileren van Frank Verhoef en co.
  Vreemd normaliter wil een opinie site zo divers mogelijk zijn dus heeft men schrijvers met verschillende kijk en insteek helaas ontbreekt het op de DDS daar helemaal aan.
  De artikelen gaan meer en meer lijken op luiers vol met s en t.
  DDS boeit me niet meer.

  Like

 15. Erik zegt:

  Ik ben klaar met dds, en wil er niet meer reageren, want dat zou de lage qualiteit slechts verhogen.
  Niet voor niets heeft hans Jansen bedankt voor de eer, zolang de islamiet daar de baas speelt.
  Hannibal heeft ook de eer aan zich zelf gehouden.
  Het wordt tyd die site te boycotten, Dan Lopen de reclame inkomsten vanzelf terug.
  Het ergste is dat ze van moment 1 direct wisten hoe mh17 neergehaald is.
  Wat een oorloghitsers.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ Erik: 01.39. uur. Ook ik heb net als U en enige anderen, een permaban op DDS gekregen. Als je zoals de anderen zeggen, niet meehuilt met de hypocrieten van DDS zoals Livestro, dan gooien ze er meteen vanaf. Mij zien ze bij DDS ook nooit meer!

   Like

  • Giny zegt:

   Het zou verstandig zijn als er niemand meer reageert, het enige waar die gasten mee
   bezig zijn is om ons uit de tent te lokken!
   Liverstro heeft er nog steeds de pest in dat het nooit iets geworden is met Geert
   Wilders en ook de poging om met Rita Verdonk in zee te gaan, is mislukt!
   Het enige wat deze man wil is een machtspositie!!!

   Like

 16. leefbarbaar zegt:

  Op een dag bezoek je de DDS nooit meer. Net als ik. Het is geen opinieplatform.

  Like

 17. harry la croix zegt:

  @suijkerbuijk. Ik lees nog dagelijks je commentaren op DDS en zie het zinloze ervan in. Maar ik bewonder je vasthoudendheid, niet reageren op kul is nl. ook niet mijn stijl. Ik ben van de site afgegooid toen ik een stukje commentaar gaf op de islam, ik stelde voor de islam niet langer als een godsdienst te beschouwen, waardoor ze grondwettelijk in Nederland geen bestaan meer hebben. Einde islamitische scholen…… Maar de groot moeftie Van der Galiën greep in. Hij stuurde mij een email, met kopieën aan alle stukjesschrijvers. Vervolgens was mijn opiniestuk weggejorist en merkte ik dat ik niet meer kon inloggen. Ik kreeg nog wel steeds mailtjes om abonnee te worden van Jalta, je moet maar durven. Gelukkig is deze site een goed platform om je ideeën op papier te zetten. Ook als je controversieel schrijft. Ik dank je nog voor de hartelijke woorden. Groeten.

  Like

 18. alidas1 zegt:

  Mooi geschreven en heel wat geleerd ik wist niet dat het allemaal zo in elkaar stak.
  Ook ik heb een ban op de dds.

  Like

 19. peterselie1 zegt:

  Over Rusland, VS, Japan, BRICS en de dollar

  Een koude winter in Amerika

  We horen nog steeds weinig goeds over Rusland. En toch lijkt het erop dat het met name door dat land komt dat we nog steeds niet in de zo gevreesde 3e wereldoorlog terecht gekomen zijn. Opnieuw heb ik een interview van de Duitse ARD met Vladimir Poetin geplaatst in het Nederlands. Dit keer niet vertaald door mijzelf, maar ik mocht het overnemen van een collega blogger, waarvoor mijn dank. Ik blijf zeggen dat het zeer belangrijk is dat we goed geïnformeerd worden. Zie dat interview hier.
  Op 21 november jl. werd er over een door Rusland geleide resolutie gestemd in de VN, waarin overeengekomen werd tussen de landen dat er efficiënter zou worden opgetreden tegen nazisme en racistische ideologieën. De VS, Canada en Oekraïne stemden tegen! Waar gaat het in godsnaam heen in deze wereld, vraag je je oprecht af…! Je kunt meer over die resolutie lezen op deze pagina die ik in het Nederlands heb vertaald.
  Nu ik toch weer bezig was met vertalen vond ik het onderstaande bericht dermate belangrijk dat ik het in het geheel hier wil plaatsen. Al vaker schreef ik over de gedreven journalist Benjamin Fulford en zijn kameraad David Wilcock. Beide mannen vechten voor een betere wereld en hebben overal hun inside-bronnen die ze kunnen raadplegen. Benjamin Fulford geeft informatie over de voortgang van de veranderingen die van groot belang zijn en die we nauwelijks ergens te horen of te lezen krijgen. Lees dit interessante stuk en voor wie het in het Engels wil lezen, kan onderaan naar het oorspronkelijke bronartikel. David Wilcock geeft regelmatig commentaar en soms aanvullingen op de artikelen van Benjamin Fulford en dat heeft hij ook dit keer gedaan. Zie hier het hele vertaalde artikel en zijn reactie.
  Pentagon klaar voor actie nu het ‘Amerikaanse Nazionist schurkenregime’ totaal geïsoleerd is
  De isolatie van het Amerikaanse ‘Nazionistische’ schurkenregime heeft het punt bereikt waar het Pentagon in actie moet komen indien zij de Verenigde Staten willen redden van de chaotische ineenstorting. Nergens was dit duidelijker te zien dan in de VN-stemming van vorige week. Alleen Canada, de Verenigde Staten en Oekraïne stemden tégen deze door Rusland geleide resolutie waarin nazi’s en andere racistische ideologieën worden veroordeeld.
  Premier Stephen Harper van Canada en de Amerikaanse president Barack Obama hebben hun eigen arrestatiebevelen ondertekend met deze openlijke steun voor de nazi-moordenaars. Obama onderstreepte zijn steun voor de nazi’s vorige week met een machtiging voor het versturen van $ 120.000.000 euro aan wapens voor de neo-nazi- milities in Oekraïne, volgens Amerikaanse regeringsbronnen. “Via Ierland, Boryspil Airport (in de buurt van Kiev in de Oekraïne) zullen ze duizenden geweren, raketwerpers en pistolen ontvangen,” meldde de Amerikaanse bron.
  Als reactie op en uiting van walging aan het adres van de moorddadige acties van Obama’s schurken regime, valt de CIA nu vooral onder de controle van een groepering die eens onder leiding stond voormalig CIA-directeur William Colby. Colby werd in 1996 vermoord door de Bush- ‘Nazi-Directie Operaties’ van de CIA, maar zijn aanhangers zijn nu opnieuw in controle, zeggen de bronnen van de CIA en het Pentagon.
  Vorige week namen ze contact op met het Centrale Commando van het Pentagon en ze vroegen hen om actie te ondernemen tegen het malafide Nazionist regime dat zich de macht heeft toegeëigend over de Republiek van de VS.
  De top van het Pentagon antwoordde dat zij geheel in beslag genomen werden door bezuinigingen en andere zaken en vroeg om een goede reden waarom ze zouden moeten ingrijpen in het Amerikaanse politieke proces.
  Het eerste wat hen moet worden gevraagd is of ze zelf begrijpen voor wie ze eigenlijk werken. Volgens de top bazen van de P2 Vrijmetselaars Loge, die tot voor kort verbonden waren met de ‘Nazi-zionisten’, wordt de Amerikaanse schurkenregering nu geleid door drie personen. Dit zijn Jeb Bush (huidige hoofd van de Bush/Sherff/Pierce/Pecce-clan), David S. Cohen van het ministerie van Financiën en Benyamin Netanyahu, prime minister van Israël.
  Deze mensen hebben geen andere visie dan de derde wereldoorlog te starten en om 90% van de mensheid te doden om hun occulte Satanische macht te behouden in de toekomst.
  Zij controleren het creëren en distribueren van de instrumenten voor de schuldslavernij, beter bekend als de ‘US dollars’.
  Deze drie psychopaten en hun collega-Nazionisten en kabbalisten hanteren de volgende vijf instrumenten van de macht: het IMF, de Wereldbank, de Verenigde Naties, de Federal Reserve Board en het Pentagon, volgens de P2 bronnen.
  De BIS (Zwitserse banken), de Schotse Rite der Vrijmetselaren (Britse Rijk), de P2 Vrijmetselaars (Vaticaan en Maffia), de Grand Lodge de L’Orient (Franse Rijk) en de Thule Society (Duitsland en Noord-Europa) zouden niet langer samenwerken met de Nazionists, volgens meerdere bronnen binnen deze verschillende geheime groepen.
  Omdat het IMF, de Wereldbank, de VN en de Federal Reserve zelf geen legers hebben, is het is nu echt aan het Pentagon om te beslissen wat te doen met het paria regime in Washington DC en met hun pseudo-wereldwijde dochterondernemingen zoals de VN, het IMF en de Wereldbank.
  Een ander ding dat het Pentagon moet begrijpen is, dat als de controle van dit regime over de schuldslavernij in de VS hen wordt ontnomen, de levensstandaard van de gemiddelde Amerikaanse burger eenvoudig kan worden verdubbeld in minder dan een jaar.
  Hier is een gedetailleerde, realistische uitleg van hoe dit in een paar eenvoudige stappen kan worden bereikt.
  Ten eerste, het nationaliseren van de Federal Reserve Board en beginnen met uitgifte van overheidsvaluta (dollars) in plaats van de schulden van de Fed. Dit zou leiden tot meer werk, verhoging van militaire budgetten, gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, etc., Zonder de noodzaak voor het betalen van belastingen of het creëren van schulden.
  Ten tweede, creëer een jubileum met een eenmalige afschrijving van alle publieke en private schulden. Dit zou hypotheekschulden, studentenleningen, overheidsschulden enz. in één klap wegnemen. Schulden aan buitenlandse schuldeisers zoals China kunnen worden afgeschreven door de VS-corporation failliet te verklaren en de Republiek der Verenigde Staten van Amerika opnieuw te stichten.
  Ten derde, herverdelen van activa. Dit kan op vele manieren worden verwezenlijkt, waarbij de echte ondernemers en kapitalisten niet tekort wordt gedaan. De eenvoudigste manier zou zijn om de controle weg te nemen van de 500 Fortune bedrijven uit de kleine groep van inteelt families die in het geheim hun macht misbruiken, om schulden uit het niets te creëren om daarmee nog meer fortuin te verwerven. Een door prestaties gevormde overheid die het verdient om te regeren, zou dan het beheer krijgen van de aandelen in deze bedrijven ten behoeve van de gemiddelde Amerikaan. Ook zou het een goed idee zijn voor alle mensen de woning in eigendom te geven wanneer ze die huren. Mensen die bestaan van inkomsten uit de verhuur kan het equivalent van de huur worden betaald uit overheidsgelden.
  Ten vierde, een plan maken voor de toekomst. Een samenleving die niet over een visie beschikt en niet weet waar men heen wil in de toekomst, is gedoemd tot decadentie en stagnatie. Het herstel van de ‘American dream’ verkrijg je door met alle Amerikanen te werken aan het creëren van nieuwe, realistische, toekomstige doelen voor de maatschappij.
  Ten vijfde, uitbreiding in het universum. In plaats van het creëren van oorlogen om energiebronnen te stelen en zich te verrijken aan de oorlogsindustrie, doe je wat je moet doen en maak je een Star Trek-toekomst; ga daarheen waar geen mens ooit is geweest.
  Het alternatief voor het Pentagon is om te blijven werken voor een moreel en financieel failliet regime, totdat de onvermijdelijke chaotische ineenstorting van dat regime optreedt. Het is een wiskundige zekerheid dat het huidige pad van de Verenigde Staten een enkele reis naar de hel zal zijn.
  Als het korps van het Pentagon nog steeds te koppig en kortzichtig is om de werkelijke situatie in de VS te begrijpen, moeten ze maar eens goed gaan kijken wat er in de rest van de wereld gaande is.
  Het belangrijkste is dat Europa zichzelf van de VS schurkenstaten aan het distantiëren is. Duitsland, Frankrijk en de United Kingdom voelen zich niet langer verbonden met de Verenigde Staten. Op 15 november jl, hebben bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin vier uur lang met elkaar gesproken.
  Merkel spreekt vloeiend Russisch en Poetin spreekt vloeiend Duits, zodat ze geen vertalers nodig hebben. Te oordelen naar de verschillende opmerkingen van deze twee leiders en hun top-regeringsfunctionarissen in de week na die vergadering, was het belangrijkste onderwerp van de discussie de toetreding van Duitsland tot de BRICS alliantie. Andere onderwerpen die van invloed waren, zijn de splitsing van Oost-Europa in een Russische en Duitse zone, de splitsing van Oekraïne, het gebruik van Duitse marken of euro’s voor Russisch gas en een vrijhandelsovereenkomst tussen de Duitse leiding van de EU en de Russische leiding van de Euraziatische economische Unie. De Fransen zijn ook van plan om Russische olie en gas in euro’s en Franse francs te betalen.
  De Britten willen dicht bij hun collega-Angelsaksen in de Verenigde Staten en Canada blijven en om dit te bereiken, zullen ze vechten tot de ‘Nazionists’ die daar de macht hebben gegrepen, te verwijderen volgens MI5 bronnen.
  Het andere grote punt is, dat de Verenigde Schurkenstaten dreigen Japan te verliezen. Nazionist-slaaf premier Shinzo Abe werd gedwongen om in een rap tempo verkiezingen uit te roepen op 14 december. Omdat Abe dictatoriale macht heeft en twee jaar geen verkiezingen hoefde uit te schrijven, kan de gehersenspoelde bevolking niet achterhalen waarom deze verkiezingen worden gehouden. Het antwoord daarop is, dat hij wordt gedwongen door de spelers van de rechtervleugel die boos zijn op zijn plundering van het Japanse geld ten bate van de Nazionistische gangsters. Hij zal vermoord worden, tenzij hij aftreedt, zeggen de rechtse bronnen.
  De rechtervleugel wil liever een alliantie met het Amerikaanse leger behouden inclusief de financiering van de Amerikaanse Pacifische vloot maar wil wel dat het Pentagon iets doet met de criminelen in Washington DC.
  Vorige week was er ook een aardbeving in Japan, in Nagano Prefecture, van 6.8 op de schaal van Richter. Het epicentrum van deze beving is precies waar een gigantische Japanse ondergrondse basis gelegen is. De basis werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog en was/is uitgerust om de overheid, de militaire leiding, het NHK nationale omroepnetwerk en andere elites te huisvesten in het geval dat de geallieerden Tokio zouden innemen of vernietigen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze basis werd vernietigd om de vluchtweg van de ‘cabal’ af te snijden.
  Een andere belangrijke bondgenoot van de VS is Saoedi-Arabië, dat zich ook in de richting van de BRICS-landen beweegt, volgens de Russische bronnen. Tijdens de bijeenkomst van de G20, besteedde Saudi Kroonprins Salman bin Abdulaziz Al Saud veel tijd aan een gesprek met Poetin. De kern van hun gesprek was dat de recente daling van de olieprijzen is gericht op het afnemen van de concurrentiepositie van Amerikaanse schalie-olie productie en niet op Rusland is gericht. Ook is gesproken over de mogelijkheid van het creëren van een moslim-Federatie, ontworpen en uit te voeren op een zodanige manier dat het niet de Russische energiebronnen en de militaire belangen in de regio zal schaden.
  Het Pentagon zal verder moeten begrijpen dat de Verenigde Staten worden onderworpen aan een oorlogsvoering met betrekking tot het ‘weer’ door geheime, maar machtige krachten die zich willen bevrijden uit deze satanische controle. Dat is de reden waarom de VS werd geplaagd met een record-koufront, toen Obama de frauduleuze agenda begon te ‘pushen’ over Global Warming, de opwarming van de aarde. Deze weer-oorlogsvoering zal doorgaan en zal intensiever gevoerd worden tot regime-verandering is bereikt.
  Tot slot, laten we dit rapport beëindigen met goed nieuws. Het eerste is dat zowel Toyota Motors als Honda hebben aangekondigd dat ze volgend jaar gaan starten met de verkoop van door waterstof aangedreven auto’s. Het andere is dat de plannen zijn aangekondigd voor de aanleg van onderzeese steden in afwachting van het nieuwe tijdperk van Aquarius dat zo’n beetje begint te dagen.>>>>

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/over-rusland-vs-japan-brics-en-de-dollar-2/

  © Benjamin Fulford Vertaling NL (translation): Irma Schiffers
  Bron: The Event Chronicle

  Like

  • bobzelf zegt:

   Jezus Christus, grote vriend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Dit zou een totale ineenstorting van de USA betekenen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   hoop dat het begin ,
   Merkel richting de Brics , de eerste waarheid xal zijn ,

   Jezus , wat een berg nieuws ,

   hug en kus

   dand bob

   Geliked door 1 persoon

   • peterselie1 zegt:

    Ja Bob men wil of ziet niet in dat de Amerikaanse buitenland politiek een vies, goor en perfide spel is tot wereld dominantie. Niet dat daar de gewone Amerikaan op zit te wachten die heeft liever ook geen nieuwe oorlog maar werk nodig.

    Vicepresident EU-parlement verwacht grote oorlog tussen Rusland en Oekraïne
    100 Amerikaanse tanks en pantservoertuigen naar Oost Europa – Russische vlooteenheid in het Kanaal – Oekraïne provoceert Rusland met inbeslagname pijpleiding naar Europa

    NAVO-opperbevelhebber Breedlove lijkt zich te verheugen op een nieuwe grote oorlog in Europa.

    Jacek Saryusz-Wolslki, de uit Polen afkomstige vicepresident van het Europese Parlement, rekent op een grote oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Terwijl de Amerikanen 100 M1-Abram gevechtstanks en Bradley pantservoertuigen naar Oost Europa sturen, stationeren de Russen nog eens 30 gevechtsvliegtuigen op de Krim. Ook zou er volgens het persbureau Reuters vandaag een Russisch eskader marineschepen door het Kanaal en Nauw van Calais zijn gevaren.

    De Amerikaanse tanks en pantservoertuigen worden in het kader van de operatie ‘Atlantic Resolve’ in Polen, Roemenië en Bulgarije gestationeerd, zo citeert de Army Times de Amerikaanse luitenant-generaal Frederick ‘Ben’ Hodges.

    ‘Grote oorlog aanstaande’

    Vicepresident van het Europese Parlement Jacek Saryusz-Wolski twitterde dat Rusland grote druk op de Oekraïne uitoefent, en een grote oorlog tussen beide landen aanstaande is. De Oekraïense president Petro Poroshenko twitterde terug dat zijn land niet bang is voor een Derde Wereldoorlog, omdat niemand het zal wagen zo’n oorlog te ontketenen.

    De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavel Klimkin zei echter dat de troepenbewegingen langs de grens lijken te wijzen op een Russisch winteroffensief. Daarom deed hij dringend een beroep op Duitsland om dieselmotoren voor Oekraïense pantservoertuigen te leveren. De Duitsers zijn echter bang dat het Kremlin militaire hulp aan Oekraïne als een provocatie zal opvatten. (4)

    Klimkin is een voorvechter van een pro-Westerse koers en wil dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Daarmee zal er vrijwel zeker een rode lijn voor Rusland worden overschreden, reden waarom de NAVO zelf voorlopig geen Oekraïens lidmaatschap wil overwegen.

    Pijpleiding in beslag genomen

    Toch lijkt Oekraïne al maanden aan te sturen op een militair conflict. Het land nam deze week 1400 kilometer pijpleiding waardoor diesel van Rusland naar Europa wordt getransporteerd in beslag. Deze pijpleiding is eigendom van het Russische bedrijf Transneft. De gevolgen voor de levering van Russische diesel aan Europa zijn nog onduidelijk (3).

    NAVO ‘zeer bezorgd’ over Russische militaire opbouw

    NAVO-opperbevelhebber generaal Philip Breedlove zei ‘zeer bezorgd’ te zijn over de Russische militaire opbouw op de Krim. Op de Krim bevindt zich de thuishaven van de Russische Zwarte Zeevloot. Breedlove is bang dat Rusland deze basis als springplank zal gebruiken voor het vergroten van zijn invloed op de landen rond de Zwarte Zee.

    Het Russische ministerie van Defensie berichtte woensdag dat er 14 gevechtsvliegtuigen -10 verbeterde SU-27SM’s en 4 SU-30’s- naar de Krim zijn gestuurd. Binnenkort volgen er nog eens 16. (1)

    Russische vlooteenheid in het Kanaal

    Vandaag zou een eskader Russische marineschepen onder leiding van de Torpedojager Sveveromorsk door het Nauw van Calais naar het Kanaal zijn gevaren. De schepen behoren tot de Noordelijke Vloot, en wachten in de buurt van Normandië totdat een zware storm voorbij is getrokken. (2) >>>>

    http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Vicepresident-EU-parlement-verwacht-grote-oorlog-tussen-Rusland-en-Oekrane

    Like

 20. Igor zegt:

  Ik heb nog steeds geen ban, maar ik reageerde niet meer op deze site want het heilloze Putin bashen is alleen maar slecht voor mijn hart. En ja ik hou van Oekraïne, behalve het dunbevolkte fascistische Westen, vroeger eigendom van Polen, dat nu hun Nazi wil oplegt aan de rest. De rest van UA was en is gewoon Russisch al meer dan 700 jaar vormden zij een onderdeel van eerst het Tsaristische rijk en daarna de Sovjet Unie, waarbij ook aangetekend dat de Krim (Crimea) tot 1954 onderdeel bleef van de Russische Federatie, en dus pas sinds 1954 door toedoen van de Oekraïnse USSR partijleider Chroestjov, Oekraïens werd.
  Goed en duidelijk verder geschreven Harry.
  En voor de duidelijkheid moeten wij niet vergeten, dat de US, EEG, en Nato hun beloften aan Gorbatsjov van terughoudendheid jegens het vm Warschau pact totaal niet zijn nagekomen en in feite gewoon schuldig zijn aan het met voeten treden en belazeren van Rusland, wat dus uiteraard tegenreacties van Putin oplevert.
  Frank Verhoef ga je blik eens verruimen en bestudeer eens de geschiedenis van Rusland, want met je geschrijfsels laat je duidelijk merken hoe slecht het tegenwoordig is gesteld met de schoolopleidingen.

  Like

 21. LOL. Inderdaad, ook ik ben van de Jalta Promo Party gepleurd. Zou het echt waar zijn dat er maar 1 halve stukjesschrijver op DDS is die onder de artiestennamen Timmetje, Verhoef of Galbakje allemaal flut plaatst waar mensen dan van gaan schuimbekken voor de broodnodige kwijlcijfers en die ook nog eens onder honderden nicknames de panelen als reaguurder vult? Ik heb toevallig nog een ouwe website liggen: dedagelijkseschandpaal.nl . Ideetje iemand?.

  Like

 22. Theodoor zegt:

  Mooi en helder stuk. Ja, ze zijn er nog de onafhankelijke schrijvers van belangrijke informatie, waarvoor hartelijke dank.

  Timmetjes schrijfels sla ik altijd gewoon over, geen echte info, kom hem sinds het vorige blog van Joost Niemoller regelmatig eens tegen, geen diepgang schrijft vaak zoals hij het graag zou willen zien (VVD)
  En Verhoef, die heeft heel stom al partij gekozen wat hij niet onder de hoed kan houden (12 in een dozijn).
  Ik ben ook geblokt bij DDS en kom er zelden om iets te lezen. Ik vind het net een flauwe soep getrokken van een oude schoteldoek, smakeloos netjes.

  Like

 23. Perfide Albion zegt:

  Genoemde heren van DDS zijn allen VVD-ers. Alleen “rechts” als er verkiezingen zijn. PVV-ers moeten goed beseffen dat de VVD helemaal niet blij is met een concurrent op rechts. Dat tast hun macht aan. En dus haten ze de PVV.

  Persoonlijk heb ik een grotere hekel aan een VVD-er dan aan een echte communist. Met een communist weet je waar je aan toe bent. Met de VVD weet je het nooit. Een hoop “rechts” gelul als er gekozen moet worden maar het beleid is diep rood.

  De VVD heeft dit land met hun rooie vriendjes flink naar de klote geholpen. Geen wonder dat die krypto moslim, die mongool van een Tim en de dwaas Verhoef voor de partijkrant van de VVD schrijven. Daar kan je lezen dat die partij eerst en vooral vernietigd moet worden. De Dagelijkse onzin erbij.. Ik kom er eigenlijk nooit en ik ben te goed om er te reageren op de VVD agitprop.

  Sterph DDS! Sterph VVD!

  Like

 24. paulzwueste zegt:

  Die hele hypocriete zogenaamde journalisten-bende bij DDS is het vuil van de straat niet waard!
  Die Livestro is ’n heel vies mannetje dat ’n dollarteken op zijn voorhoofd heeft en vol frustraties zit.
  Ik walg van DDS en bezoek de site nooit meer. Natuurlijk heb ik daar ook ’n ban gehad. Dus ik bevind mij in uitstekend gezelschap! Vroeger was het Wilders elke dag afkraken. Die zooi riool-schrijvertjes wisselden elkaar elke dag af! Nu is het Poetin! Bah!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s