Hans Jansen – Abraham

Hans Jansen

(Door: Hans Jansen)

Abraham speelt een grote rol in de islamitische propaganda die op christenen gericht is. Die propaganda is effectief gebleken. Er zijn christenen die zich hebben laten overtuigen dat ‘islam, christendom en Jodendom samen de drie abrahamitische religies vormen’. Beroepschristenen krijgen een verzaligde blik in de ogen wanneer ze vrome teksten murmelen over ‘de God van onze vader Abraham die wij samen met onze moslimse broeders aanbidden’. Hoe vromer iets klinkt, hoe zekerder u er van kunt zijn dat het onzin is. Abraham als gemeenschappelijke proto-heilige voor moslims, christenen en joden is propagandeuze flauwekul. Wie was Abraham? Hij komt voor in verhalen in het eerste Bijbelboek, Genesis. Die verhalen zijn prima, maar ze lijden aan een klein gebrek: er zit geen enkele aanwijzing in naar het antwoord op de vraag: ‘In welke tijd speelde dat allemaal?’. Geen enkele naam van een koning of vorst waarvan uitgezocht zou kunnen worden wanneer hij geregeerd heeft. Geen hoofdsteden van wereldrijken die sindsdien verdwenen zijn. Geen materiële cultuur met dateerbare voorwerpen. Het is allemaal tijdloos, of eigenlijk staat de tijd stil, net als bij Donald Duck en Roodkapje.

Lees verder>>>
(h/t Robert Kern)
GeenStijl

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Islam, Jodendom, propaganda. Bookmark de permalink .

16 reacties op Hans Jansen – Abraham

 1. Theresa Geissler zegt:

  Als het abraham was die de oorspronkelijke islam predikte moeten ze tóch nog eens even uitleggen, hoe he dan mogelijk is dat de islam pas vorm kreeg, zeven eeuwen nà Christus, toen de Bijbel en de Thora al bestonden.
  Een paar duizend jaar gestagneerd, soms?
  Nu ja, met de islam is àlles mogelijk. -Ook als het niet mogelijk is.

  Like

  • Harry zegt:

   Inderdaad T. alles is mogelijk bij die lui .
   Zo hebben ze ook zo ongeveer álles uitgevonden wat er maar uit te vinden was .
   Zo hebben ze ook álle continenten ontdekt .
   Zo konden ze ook vliegen als Icarus . Gewoon een paar vleugels aan je armen en gáán !
   Zo hebben ze ook álle landen opgebouwd ! Ook het onze .
   En het mooiste is , ze gunnen ons nog de eer ook dat we dat zelf gedaan zouden hebben .
   Als dat geen ruimhartigheid is …………..

   Like

   • Daiyu-ninja zegt:

    Harry zegt:
    29 november 2014 om 22:49

    Zo hebben ze ook álle landen opgebouwd ! Ook het onze…………………………..

    Dat is wat ze beweren.
    Maar het is dan wel vreemd dat ze in hun eigen landen er niks van bakken en altijd anderen nodig hebben die het werk voor hen moeten doen omdat ze – moslims – het zelf niet kunnen. kortom; er te stom voor zijn.

    Nog even en dan beweren ze, dat ze ook de aarde hebben uitgevonden en de maan en de sterren.

    Like

  • fleckie zegt:

   ……….’STELLING v.d.WEEK’,…..’DE …TEMPELBERG ..IS. VAN. ONS’, NW.ISR.WEEKBLAD.
   28.11.2014, van ..David Lilienthal, (70) emeritus rabbijn, woont sinds 2 jaar in Jerusalem.
   ……….’ INSPIRATIE’………..’ ‘DE..HUIDIGE..STRIJD..OM..DEZE..BERG..GAAT..ECHTER..OM..MEER’.
   Eenvpudig gesteld is de Tempelberg weer van ons,sinds de herovering van Jetusalem in 1967,na 1897 jaar. Maar het beheer is in handen v.d.Jordaanse regering, met als uitvoerend orgaan de islamitische autoriteit, de Waqf. …..Israel droeg het beheer v.d.Tempelberg na de oorlog over,in samenspraak met koning Hoessein,en pareerde de plannen van opperrabbijn…Schlomo. Goren..om de Tempel..onmiddellijk te herbouwen. Los van politieke overwegingen was de reden de eeuwenoude halachische discussie of Joden de Tempelberg..wel..of..niet..mogen..betreden. De meerderheid v.d.rabbijnen..verbiedt..dit omdat het onduidelijk is waar de Tempel precies heeft gestaan ..en..er een risico bestaat dat bezoekers het stuk betreden..waar..het..Allerheiligste zich
   destijds bevond. Die plaats wordt nog altijd als bijzonder heilig beschouwd. ……………De huidige
   strijd om deze berg gaat echter om meer. Het is een strijd om het recht …op..het…land.
   In …2000…beweerde Arafat dat er nooit een Tempel in Jerusalem was geweest. Daarmee ontkende hij…onze…geschiedenis…en…rechten…in het land,,EN de oudste geschiedenis v.d.
   christelijke wereld: ..HET..NIEUWE…TESTAMENT ..vertelt immers veelvuldig over Jezus..’activiteiten in de Tempel. Het misbruik v.d.TEMPELBERG …met ..provocaties door beide
   kanten is een ontheiliging van een plaats die een inspiratie tot vreedzaam samenleven zou moeten zijn( zie 1 Koningen8, vooral verzen 42-43, Michael 4:1-5 en..Jesaja 2:2-4…. #####################################################################

   Like

 2. bigljohn zegt:

  Via het geloof hebben ze ons zowat van alles al wijsgemaakt. Wie kent het Bijbelverhaal niet van Adam en Eva, met hun twee zonen Kain en Abel. Kain, zo verluiden de geschriften uit de bijbel, vermoorde Abel. Daarna ging hij weg bij Adam en Eva, en nam een vrouw uit een ver land. Pardon,
  een VROUW uit een ver land ? Als Adam en Eva het enige mensenpaar waren, waar komt dan die vrouw van Kain vandaan ? Een ver land, welk land ? Dit verhaal kwam mij ter ore van een kennis van mij die deze kwestie aan de kaak stelde tijdens een godsdienstles op de lagere school, ergens in de jaren 50 van de vorige eeuw. Na de vraagstelling werd de frater behoorlijk kwaad, en gaf mijn kennis met de vlakke hand een harde mep tegen zijn hoofd. Het geloof eiste in die tijd dat je leugens diende te accepteren, en geen lastige cq kritische vragen zou gaan stellen. Op straffe van een pak slaag. Dat was in die tijd nog gemeengoed, compleet met bangmakerij voor de Heer, alsmede ook voor de Hel. Met de aanwijsstok op je vingers slaan, een klap tegen je hoofd, een harde trap tegen je achterste, alles was mogelijk in die tijd !

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @bigLjohn: 23.53. uur. op 29/11. Inderdaad John. Ook ik worstel met het gegeven dat als Adam en Eva, de eerste mensen zouden zijn geweest, hoe het dan mogelijk kan zijn dat Kaïn elders een vrouw zou hebben gevonden. Dat is het probleem in vooral het boek Genesis. Hoe interpreteer je dat, dat is heel lastig. Als Adam en Eva model zouden staan voor de EERSTE MENSHEID, zou dat wel een logische verklaring kunnen zijn. Ik worstel daar vanuit het verstand, DE REDE, ook mee, als zoekende christen.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Nou, ik las zoiets in de Nederlandse vertaling van “Bless me, Father” (Alle zegen komt van Boven) naar de boeken van ex-priester Peter de Rosa alias Neil Boyd:
    In 1951 (!) moet Kapelaan Neil Boyd bij wijze van experiment op een school seksuele voorlichting gaan geven, “op Katholieke leest geschoeid,” dus vooràl in het nette. Het wordt hem echter moeilijk gemaakt door Patricia, een vroegwijze, zéér bijdehante leerlinge:
    “Patricia, Adam en Eva wàren getrouwd,” antwoordde ik.
    En zij, met een sluw lachje: “Ooooh, maar dan deden hun kínderen dus allemaal gróte zonden door met elkaar te trouwen!”
    Ik stond met mijn mond vol tanden: Het viel niet te ontkennen, dat, als Adam en Eva
    ècht de twee eerste mensen op de wereld geweest waren, er aanvankelijk héél wat bloedschande gepleegd moest zijn……
    Nee, eerlijk: Het OT is samengesteld door de Joden tijdens de Babylonische Ballingschap, maar vooral in Genesis hebben die steken laten vallen, waar ieder zinnig mens zich kapót om lacht!
    Wat te denken van: God schiep eerst het licht en de volgende dag nog eens de zon?

    Like

  • Infidel Pride zegt:

   Er staat nergens vermeld wanneer Kaïn trouwde met zijn vrouw/zus.

   Adam en Eva kregen een opdracht (Gen 1:28) “Weest vruchtbaar en wordt talrijk”
   Genesis vertelt ons (waarschijnlijk is Mozes de auteur) dat Adam en Eva drie zonen hadden. Kaïn, Abel en Set kwam daar na 130 jaar nog eens achteraan.
   Hoewel slechts deze drie bij name vermeld staan, hadden Adam en Eva meer kinderen. In Genesis 5:4 staat dat Adam zonen en dochteren verwierf—”En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.” Hier staat niet wanneer ze werden geboren. Veel van hen konden geboren zijn in de 130 jaar (Genesis 5:3) voor Set geboren was.
   De Bijbel vertelt ons niet hoeveel kinderen Adam en Eva kregen. Als we echter hun lange levensduur in aanmerking nemen (Adam leefde 930 jaar—Genesis 5:5), lijkt het redelijk om aan te nemen, dat het er velen waren!

   Wanneer Kaïn zijn vrouw huwde staat niet vermeld.
   Misschien was het wel een oude knar.
   Gezien de leeftijden van Adam en Eva en de vele nakomelingen en de nakomelingen die daar weer uit voort zijn gekomen, had hij waarschijnlijk geen gebrek aan keuze.

   En ja, door onze moderne bril gezien werd er dus incest gepleegd bij de populatie van de aarde.
   Maar die tijd is niet te vergelijken met de huidige.
   Iedereen weet vandaag de dag dat broers niet kunnen huwen met zusters.
   Het is verboden en brengt ook vele risico’s mee (als er nakomelingen uit voort komen).
   In het beginstadium van de mensheid was er nog geen opeenstapeling van ‘fouten’ in de genen die doorgegeven konden worden. (Remember; God formeerde Adam en Eva en zag dat het goed was. Er waren nog geen fouten die doorgegeven konden worden/ook nog niet door de erfzonde)
   Pas eeuwen later nam Mozes wetten aan waaronder het verbod op het huwen van directe verwanten.
   De noodzaak was er ook niet meer want de totale populatie had al zulke vormen aangenomen dat het niet meer noodzakelijk was.

   Zelfs de aartsvader van de Joden (de moslims claimen dat ook) Abraham huwde zijn halfzus. God gaf Zijn zegening over dat huwelijk.
   400 jaar later gaf God de wetten aan Mozes/Israëlieten waaronder het verbod op broederzusterhuwelijk.

   -Ik weet dat dit verhalen zijn om in te geloven. En dat kan ook.
   Ik weet ook dat er velen zijn die door dit soort zaken aan te halen de bedoeling hebben om het Woord onderuit proberen te halen. En dat blijkt maar niet te lukken.-

   Die frater uit jouw verhaal hoefde helemaal niet kwaad te worden en geweld te gebruiken.
   De Bijbel legt zichzelf uit.
   Heel veel teksten zijn er juist om te verwijzen naar teksten waarover onduidelijkheden bestaan.
   Hand-in-hand samen met de wetenschap is het allemaal niet zo moeilijk om de vraagstelling gewoon netjes te woord te staan.

   Geweld is daarbij helemaal niet nodig.
   Zijn Woord werkt via het hart. Dat sla je er niet in of uit.
   Een ieder heeft zijn/haar eigen wil.
   Maar het woordje ‘frater’ verraadt met welk soort onderwijs jij vroeger te doen had.
   De (Roomse) katholieke leer staat mijlenver van de leer van Yeshua vandaan.
   In alles.
   Erg jammer dat er niet iemand voor de klas kwam staan en het jullie in gewoon begrijpelijke taal kwam uitleggen.

   Like

 3. Gemelos zegt:

  Ik heb ooit geleerd dat de vrouw van Abraham geen kinderen kon krijgen. Daarom verwekte Hij een kind bij de MEID, met goedkeuring van Sara (zijn vrouw) Er werd een zoon geboren en wat gebeurt er nog meer…. Sara werd ook zwanger. De meid is met haar zoon (ik geloof) weggestuurd of weggegaan, dat zijn de Moslims geworden. Eigenlijk een ONECHT kind en de zoon van Sara dat werden uiteindelijk de Christenen !! (Joden) Misschien zit ik er een beetje naast, maar de kern van het verhaal is dat bij Abraham de scheiding tussen Joden en Moslims is begonnen.

  Like

 4. Vrije Burger zegt:

  30 jaar geleden wist een Egyptische medestudent mij ook al te vertellen dat wiskunde (Algebra als verbastering van Al – Jabr) ook van Arabische (dus Islamitische) herkomst zou zijn. Maar dat is uiteindelijk afkomstig van de Indiërs en de Grieken, de Arabieren hebben het gewoon geconserveerd.

  Like

  • Charles Martel zegt:

   Wat wij Arabische cijfers noemen, heet ‘Indische’ cijfers in het Arabisch. Algebra is echter een westerse uitvinding, Noem mij een ‘grote Arabische wiskundige’:

   Geliked door 1 persoon

   • Free Citizen zegt:

    Het toont eens te meer de onkunde van onze geschiedkundigen aan. Kijk ook maar wie er in de regering zit: ik noem geen namen!

    Like

 5. Vrije Burger zegt:

  Dit is op Vrije Burger herblogden reageerde:
  Vroom bedrog!

  Like

 6. Tom Hendrix. zegt:

  Prima artikel meneer Jansen. Ook ik ben er zeker van, dat het met Abraham lastig is na te gaan, in welk tijdsbestek het e.e.a zou hebben plaatsgevonden. Vooral de eerste boeken van het O.T. zijn voor velerlei interpretaties vatbaar. Het is volkomen waanzin dat de Islam daar enige claim op kan leggen. Zie verder het comment van @ Theresa Geissler, dat ik volledig onderschrijf.

  Like

 7. Theo Prinse zegt:

  Dank aan Prof Jansen.
  Het archeologische bewijs levert vooral aanwijzingen op dat de oorsprong van Israël in Kanaän ligt en niet in Egypte. Er zijn tot nu toe, ondanks een eeuw zoeken, geen aanwijzingen voor de Egyptische slavernij en de ontsnapping naar de woestijn
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Uittocht_uit_Egypte
  Ik vind het echter toch verkeerd om nadat de heer Wilders met zijn verwerping vd kritiek van Asscher, vml senator Machiel de Graaf steunde dat de islam geen godsdienst is (en dus ook niet onder de grondwettelijke bescherming van vrijheid van godsdienst zou moeten vallen – de islam toch een podium te geven met de imaginaire figuur Abraham.
  De terreur islam wordt uiteindelijk beoordeelt op de moraal over de dood. Wanneer is de dood misdadig en wanneer legitiem.
  Deze morele vraag is wet nr 1 in de codex van Hammurabi van 1900 voj en maakt daarmee het Joden- en Christendom historisch secundair maar de Nederlandse Hunebedbouwers van 3.000 voj primair.
  Wat de PVV betreft – schrijft Wilders – is de islam geen godsdienst en geldt de grondwettelijke vrijheid van godsdienst dus niet. [einde cit]
  Voor mij geldt dat de mensheid verdeelt is in 2 kampen.
  Het kamp van het empirische bewijs van het (filo) materialisme tegenover het kamp van het op geloof (in een Opperwezen) gebaseerde idealisme.
  Godsdienst is een idealistisch geloof in een finite onzichtbaar moreel hoogste autoriteit Opperwezen.
  Maar alleen de menselijke moraal is primair en finite, eindig.
  De menselijke natuur en de mens omringende natuur is oneindig.
  Zo is het ook verkeerd opgevat door christen-, sociaal en liberaal democraten met gelijkheid.
  Ieder is immers gelijk voor de wet .. maar buiten de wet is ieder ongelijk en mag men discrimineren behalve bij levensnoodzakelijkheid en monopolie.
  Zo staat de liberaal-democratie van D66 met hun communistische individualistische mensenrechten tegenover de republikeinse staatsinvloed begrenzende burgerrechten.
  Het Opperwezen is dus voor materialisten het onvervreemdbaar en aan elk mens door de natuur gegeven vermogen tot morele opinies die in geheim kiesrecht democratisch aan de wet bijdragen.
  De ideologie van de islam heeft geen moraal noch over de vraag van de dood want de terreur ideologie van de islam roept op tot moorden op joden en afvalligen.
  Daarom kan de islam geen geloof in een maatschappelijk aanvaardbaar moreel Opperwezen zijn. Het idealistische begrip Geloof is dus meer de intellectuele handeling, het begrip Godsdienst het specifieke geloof in het begrip Opperwezen en het begrip religie de procesuele handeling van het begrip geloof in het begrip Opperwezen.
  Islam is dus geen religie. Het geloof van de islam in een moreel Opperwezen het aanbidden van een sanctionerend wezen tot eindeloze massamoorden en de handeling van het geloof in de islam louter een dode, dociele compulsie tot de dagelijks wereldwijd voltrekkende weerzinwekkende moorddadigheid.
  Filosofisch staat de terreur ideologie van de islam diametraal tegenover de dialectiek van Aristoteles.
  Het islamitische dualisme stelt waarheid en leugen beide tot waarheid als het dient om de sharia op te dringen. Het islam dualisme stelt de waarheid = de dood. Het leven is van nul betekenis en alleen het hiernamaals telt.
  De dialectiek tot kennis van Aristoteles onderscheid tussen inductie en deductie.
  Inductie is een algemene theorie afgeleid uit de complexe werkelijkheid en deductie is een sociale doctrine tot maatschappelijke conventie gedwongen
  Zo is communisme en islam als doctrine en maatschappelijk dictatuur hetzelfde hoewel het atheisme van het communisme geen hiernamaals kent.

  Like

 8. alidas1 zegt:

  Lees wikipedia
  Genesis 4
  Zonen trouwden met dochters
  Toen was er al incest

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s