Erkenning: De andere vluchtelingen

Screenshot_47

In de jaren na de stichting van de staat Israël in het jaar 1948 werden bijna een miljoen Joden uit Arabische landen vluchtelingen

(Door: Ulrike Schleicher – Vertaling: E.J. Bron)

Vandaag werd voor het eerst de nationale herdenkingsdag gevierd voor Joden, die tientallen jaren geleden uit hun Arabische thuislanden werden verdreven.

Voor de Knesset-afgevaardigde van Likoed, Shimon Ohayon, was de beslissing van het Israëlische parlement in juli van dit jaar een genoegdoening. “Met het besluit om een ´Nationale herdenkingsdag voor joodse vluchtelingen uit de Arabische landen en Iran´ in te voeren, gaat een historische onrechtvaardigheid ten einde”, zei de uit Marokko afkomstige professor van de Bar-Ilan-universiteit in Tel Aviv destijds. De 69-jarige was een van de initiatiefnemers voor de herdenkingsdag, die vandaag, 30 november 2014, voor het eerst landelijk werd gehouden.

Achtergrond is het lot van bijna een miljoen Joden uit Arabische landen in de jaren na de oprichting van de staat in het jaar 1948, die vluchtelingen werden. De oorzaak was de beslissing van de VN op 29 november 1947 om Palestina op te delen en aldus de stichting van de staat Israël mogelijk te maken. Daarna, aldus een persmededeling van de regering betreffende de herdenkingsdag, zouden de Arabische landen ermee begonnen zijn de joodse gemeenschappen daar aan te vallen met het doel een joodse staat te verhinderen.

In de eerste beide decennia na de oprichting van de staat Israël verdwenen bijvoorbeeld in Marokko en Irak bijna alle joodse gemeenschappen, zodat er van de meer dan 850.000 Joden, die er in alle Arabische landen voor 1948 leefden, in het jaar 2001 maar nauwelijks 7.800 waren overgebleven. Enkele van deze gemeenschappen keken terug op een meer dan 2.600 jaar durende geschiedenis.

Gerechtigheid

Tot nu toe werden in Israël uitsluitend de slachtoffers van de Holocaust in de vorm van een nationale herdenkingsdag, Jom Hasjoa, herdacht. Het hele land staat minutenlang stil wanneer de sirenes loeien.

Een herdenkingsdag, die herinnert aan het leed, de vervolging en verdrijving van de Joden uit hun Arabische thuislanden, was decennia lang geen onderwerp van gesprek. Enerzijds, zo schrijft de journalist Ben cohen, omdat de verschrikkingen van de Holocaust hun gelijke niet kennen. Anderzijds, omdat veel politici de verdrijving van de Mizrachim, zoals Joden uit Azië en het Nabije Oosten genoemd worden, niet als zodanig erkenden.

“Bovendien, hoe vaak per jaar moet een land stilstaan en treuren?”, vraagt Cohen, die zelf een Mizrachi is. Desondanks zou het lot van dit deel van de Israëlische bevolking in de loop der tijd steeds meer mensen hebben bezig gehouden. “En hoe meer tijd er is vergaan, des te bewuster werden de mensen in Israël zich van het feit dat niet alleen de Joden uit Europa geleden hebben, maar ook die uit de Arabische landen.” Daarom zou een nationale herdenkingsdag een juiste beslissing zijn.

Discriminatie

Ook Shimon Ohayon gaat het er bij de herdenkingsdag niet om met de Holocaust te concurreren. Maar men zou moeten erkennen dat de geschiedenis van de Joden, die oorspronkelijk uit Noord-Afrika en het Nabije Oosten afkomstig zijn en ongeveer de helft van de huidige bevolking in Israël uitmaken, “te lang genegeerd werd.” Het zou bovendien een belangrijkste stap in de strijd tegen diegenen zijn die de aanwezigheid van Joden in het algemeen zouden betwijfelen en zouden beweren dat ze hier niet thuis zouden horen, vulde de politicus van Likoed aan en verwees daarbij naar de Palestijnen, die Israël als koloniale binnendringer in een islamitisch-Arabische regio beschouwen. “Joden hebben duizenden jaren lang in islamitische landen gewoond.”

Hoe lovenswaardig de aanzet ook is – de herdenkingsdag krijgt tot nu toe maar weinig aandacht in Israël. Veel mensen weten überhaupt niet dat hij bestaat en dat hij vandaag plaatsvindt. Dat past bij het beeld dat de Mizrachim nog steeds van zichzelf hebben en hoe ze vaak worden gezien door de Asjkenazim: als tweederangs Israëli´s. In een bericht op de Israëlische televisie op Kanaal 8 bijvoorbeeld kwamen onlangs tientallen Arabische Joden aan het woord: van professor tot homoseksuele kapper. Ze zeiden allemaal dat ze zich gediscrimineerd voelden. Dat dit niet alleen maar een gevoel is, maar dat er nog steeds grote culturele verschillen bestaan, bewijzen bovendien statistieken en studies.

Tegenstellingen

Sociologen hebben talrijke factoren bepaald die de integratie van de Mizrachim vanaf het begin beïnvloeden, bijvoorbeeld de opleidingsgraad voor de aankomst in het land, maar ook de afwijzing door het Asjkenazische establishment. Over het algemeen echter zijn de tegenstellingen niet meer zo groot als vroeger.

De herdenkingsdag wordt met verschillende ceremonies gehouden, waaronder ook eentje in de Knesset. Op scholen wordt het thema in de lessen opgepakt en Israëlische diplomaten dienen het ook tot onderwerp van gesprek te maken.

Bron:
www.juedische-allgemeine.de
Auteur: Ulrike Schleicher

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t: Ton van Kesteren

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", antisemitisme, Arabieren, Arabische wereld, Barbarisme, demoniseren, Desinformatie, discriminatie, emigratie, Geschiedvervalsing, Heilige Land, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Moslims, nieuw fascisme, Racisme, Rotzakken, Terrorisme, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

9 reacties op Erkenning: De andere vluchtelingen

 1. breget zegt:

  Hieruit kan een krachtig initiatief voor het hele Israëlische volk wereldwijd uit ontstaan,geweldig.

  Like

 2. Tom Hendrix. zegt:

  Prima idee, om deze queeste te herdenken. Er is het Joodse volk veel leed aangedaan!

  Like

 3. fleckie zegt:

  ………..’FROM TIME IMMEMORIAL’, THE ORIGINS of THE …ARAB-JEWISH…CONFLICT…
  OVER…..PALESTINE’, van Joan peters, 1984, , Uitg.Harper &Row,Publishers ,New York.importeur Nilsson& Lamm, verkrijgbaar in ‘ bepaalde’ boekhandels in de VS……
  isbn..0-06-015265-6,……….0-06091288- X (pbk)…………………………………………………………….
  In het eerste hoofdstuk van haar boek( “The puzzle’s ..extra..peces” ,te vertalen als de ..”ontbre-
  Kende stukken v.d.legkaart”) vertelt Joan Peters hoe zij als Amerikaanse journalist…in…..1973…..
  het…Midden–Oosten… Bezocht, begaan met het lot in de kampen van hen die ..”dePalestijnen
  ..vluchtelingen…” PLEGEN .. te…WORDEN…GENOEMD…Zij stuitte daarbij op enige vragen, zoals
  :…waarom worden alle Arabieren …OFFICIEEL..als..VLUCHTELINGEN.. beschouwd wanneer zij
  …..SLECHTS…TWEE..( of meer)…JAREN… In …”PALESTINA”… hadden gewoond, …..VOOR
  ..de…PROCLAMATIE…van ..de…..JOODSE…STAAT…..ISRAEL…..IN…MEI….1948?
  Dit was niet te rijmen met elders…door…de…..VERENIGDE..NATIES…..,.GEBRUIKTE …MAAT-
  Staven, alsook ..met ..de……VERONACHTZAMING…….van …een…EVEN….GROOT….AANTAL….
  JODEN….dat..uit…..ARABISCHE…..LANDEN…NAAR…..ISRAEL….WAS …..GEVLUCHT.
  WAAROM…namen ..de Arabieren…..HUN…..VLUCHTELINGEN…niet…op?
  Joan Peters heeft niet berust..in …onvermijdelijkheid…van…..”ONTBREKENDE…STUKKEN”,
  Integendeel…..een…..UITVOERIGE…..WETENSCHAPPELIJKE…..STUDIE…..gemaakt..van..het
  VERLEDEN..en…met name de positie van onder..de..naam..”ARABIEREN”…..SAMENGEVATTE…..VOLKEREN,…die..heten..’SINDS…..
  ONHEUGLIJKE …..TIJDEN”…..het ..gebied..te..hebben….bevolkt…..DAT…nu…..ISRAEL..BESLAAT……De gangbare..mening..dat..Joden..en..Arabieren vreedzaam…samen…leefden…tot…het…zionisme
  roet..in…het…eten…gooide…, werd…door…haar…als…..MYTHE…..ONTMASKERD.Zij leerde
  dat reeds ..de …..VROEGE…..ISLAM…..FANATIEK…..ANTI-JOODS ….WAS ..en ..dat..de
  DHIMMI-STATUS…..van…..de…..JODEN…in …..MEESTE…..ISLAMITISCHE…..LANDEN…door
  JIHAD…..met terrorisme…meestal…..hachelijker…was…geweest…dan…de…..DIASPORA…..in
  CHRISTELIJKE…..LANDEN………………De studie van..vele..documenten..toonde ..Joan..Peters…..HOE…ENGELAND..het…..MANDAAT..over….PALESTINA,..na..de…EERSTE…
  Wereldoorlog..door..de..Volkenbond..verleend, consekwent ..heeft….GESCHONDEN…Daardoor
  Bleef ..er voor..het…..JOODSE..”NATIONALE…TEHUIS”……. (BALFOUR…DECLARATION)…1917),dat zij op …historische..gronden..alleszins..redelijk..vond,
  NIET…MEER…OVER…dan…..EEN…KWART,dat..de ..Joden..ZELF…BEVOCHTEN..op……..
  MET…NAZI-DUITSLAND…VERBONDEN…..ARABISCHE…MACHTEN. Israel begon zijn bestaan beladenmet…” schuldig ..aan..het..vraagstuk..der..palestijnen……….en kent..daardoor.niet..anders..dan…..OORLOG..en..AFKEURING..door..de…….LEDEN v.d…UNITED
  …NATIONS,…..de..West-EUROPESE…LANDEN…INBEGREPEN………..Joan peters ..maakt zich
  weinig illusies ..over…..CORRECTIE. van..de….WERELDOPINIE….betreffende ..het..”.JOODS-Ara-Bosch..conflict”, …maar het is duidelijk dat men in onze tijd..niet meer kan pretenderen.. een
  verantwoorde ..mening..te..hebben..over..de..vraagstukken..v.h.Mi-Oosten..zonder kennis..geno-
  men..te..hebben..van..haar..boek……M.i. Terecht ..schreef..Barabara..Tuchman, met haar belezenheid over ..Palestina( zie ” Bible..and. SWORD”), dat ” FROM..Time..Immemorial”……
  A..HISTORICAL..EVENT IN..ITSELF..is. ..Het praktische bezwaar..van J.Peters ..studie is..m.i.
  Vooral deomvang: 412 blz.tekst, 30 blz. aanhangsels en120 blz…verantwoordong(documentatie), afgezien..nog..van..12 blz. Bibliografie..en..een..uitvoerige..alfabetische..index..Om de behoefte
  aan persoonlijke kennismaking met dit boek, dat F-52,45 kost, te stimuleren, compileerde ik enige alinea’s uit h.laatste hoofdstuk” The Flight FROM fact”…..die een aantal van J.Peters’..bevingen..samenvatten. Moge. dit bijdragen..tot..de..STRIJD..TEGEN..H..ANTISEMITISME,…..DIE..KANSLOOS..IS..INDIEN..DE..
  JOODSE..STAAT…..NIET…BEHOUDEN…BLIJFT…………………..J.Wieberdink…..september..1986.

  Like

  • fleckie zegt:

   ……..’..STRIJD ..OM..DE..VERGETEN..UITTOCHT’……….NW.ISR.WEEKBLAD ..5.12.2014,
   Van Jan Franke:’ …’De helftv.d.zes miljoen Joodse Israëli’s komt oorspronkelijk uit de ..ARABISCHE..WERELD. Knessetlid Shimon Ohayon van Yisrael Beitenu vecht voor de erkenning van hun geschiedenis……………..Op 30 november vond in de Knesset voor het eerst
   de officiele herdenking plaats v.d.uittocht van…..900.000… Joden…sinds…1948 uit de ARABISCHE..WERELD naar Israel.”Die datum is niet toevallig gekozen. De Arabische landen,die het verdeelplan v.d.Verenigde Naties voor het toenmalige Mandaatgebied…PALESTINA… op 29
   November 1947 nooit hebben geaccepteerd , dwongen de Joden in hun landen om hun huizen en bezittingen te verlaten. Dit ging regelmatig gepaard met…POGROMS…en geweld”, zei premier
   Netanyahu tegen 120 parlementariers tijdens de herdenking. ” We zorgen ervoor dat zij en hun eisen niet worden vergeten”………..Voor Knessetlid Shimon Ohayon v.d. rechtse Yisrael Beitenu-partij van minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, vormden de herdenking en Netanyahu’s toespraak een persoonlijke overwinning. Eerder dit jaar loodste hij de wet voor de
   Herdenking v.d.vlucht van Joden uit de Arabische wereld en…Iran..zelf door de Knesset. Het thema v.d.wet is Ohayons politieke vlaggenschip. Het is ook zijn levensverhaal. Geboren in 1945
   in Marokko maakte hij in 1956 ALIA,net als veel andere Marokkaanse Joden.”Wij waren een zionistisch gezin en spraken en lazen Hebreeuws. De situatie was destijds zeer onzeker in
   Marokko. In de aanloop naar de onafhankelijkheid van Frankrijk heerste er een revolutionaire
   sfeer en de Arabische Liga zette na de oprichting v.d.staat Israel in ’48 grote druk op de regering.
   Hoewel er geen pogroms zoals in …Libië ..en…Irak ..waren,was het voor mijn ouders duidelijk dat ze moesten gaan.Het voelde onveilig”…………………………………ERKENNING…………………………
   In Israel maakte Ohayon carriere. Hij specialiseerde zich inonderwijsvraahstukken en werd hoogleraar aan de Bar. Ilan..Universiteit in Ramat Hasjaron. Zijn activiteiten voor de Jewish Agency en de Vereniging voor Marokkaanse Immigranten in Israel sprongen in het oog. Nadat een eerdere poging om in de Knesset te komen voor de nationalistische ‘Israël Ons Huis-partij’ van
   Naftali Bennett in 2009 faalde,lukte het vorig jaar wel.Zijn nieuwe partij Yisrael Beitenu,verbond zich met de Likoed partij van Netanyahu en won de verkiezingen. Wat betreft zijn uitspraken past
   Ohayon prima bijpartijleider Lieberman, een rauwdouwer met een verleden als nachtclubuitsmIjter en een botte retorische stijl. ……….” Ik spreek hier…weleens…Arabieren…die ..zeggen..mijn familie
   woonde al ver voor jou in dit land. Dan denk ik : mijn voorvaderen woonden 1200 jaar in Marokko,lang voordat er uberhaupt..over..Arabieren…werd..gesproken”, steekt Ohayon van wal,
   een dag na de herdenking in de Knesset.” In 25 jaar kwam er een einde aan 2500 jaar Joodse geschiedenis en cultuur in de..Arabische wereld. Dat gegeven moet onderwezen en herdacht worden, net zoals de Holocaust. Iedereen kent het verhaal v.d.palestijnse vluchtelingen,…maar
   niemand heeft het over ons”. ……….Wat Ohayon betreft strekt deze erkenning zich ver buiten Israel uit. Hij wijst op de Amerikaanse oud-president Bill Clinton die lobbyde voor een restitutiefonds voor de ..Joodse vluchtelingen..en de stappen die het Canadese parlement momenteel neemt voor de erkenning v.d.groep. Maar anderen zijn kritisch.Zij wijzen erop dat de vluchtelingenclaim moet dienen als tegenwicht tijdens onderhandelingen over het recht op terug-
   keer van palestijnse vluchtelingen uit het hedendaagse Israel,een van belangrijkste agendapunten
   v.d.palestijnse autoriteit…………………JOODSE…STAAT………………..De religieuze..en…zionistische..Ohayon verbindt..de..discussie..met..een..ander.thema; het controversiële voorstel..dat..het..Joodse..karakter v.d.staat Israel..grondwettelijk moet verankeren.
   Hij is een voorstander van de wet,juist gezien zijn verleden in Marokko ,zegt hij.”De Arabieren in Israel krijgen volgens deze wet rechten die joden in de Arabische wereld niet hadden,net als alle
   andere minderheden.Wij mochten bepaalde beroepen niet uitoefenen..en..moesten..in..getto’s wonen.Onder dit voorstel krijgen alle burgers die loyaal zijn aan de staat dezelfde rechten, maar is
   Israel een Joodse staat”………Hij windt zich op over de discussie die..de..wet..in..binnen-..en. .buitenland..veroorzaakt.” Er zijn 28 Europese landen met een christelijke grondslag en…50…
   moslimlanden,waaronder enkele theocratieën,maar als wij …EEN ..Joodse…Staat…willen, is het plotseling een probleem. Tegenstanders..zeggen..eigenlijk : de staat is van hen die er wonen.80% v.d.Israeli’s is nu Joods,maar als die verhoudingen…veranderen,kan Israel geen Joodse Staat meer zijn. Dat kunnen we ons met het opkomende antisemitisme in Europa niet permitteren”.Ohayon wijst op enkele initiatieven van bedoeïenen in het zuiden en Arabische gemeenschappen in Noord-Israel die pleiten voor onafhankelijkheid van Israel,op basis van de demografische verdeling in hun gebied.” Dat moeten we voorkomen.Bovendien heeft Israel voldoende bewezen democratisch..te..besturen. Minderheden hoeven zich geen zorgen te maken”…………………EUROPA………………..Het interview vindt plaats tijdens een dag vol ontwikkelingen in de Knesset. Na een wekenlange ruzie tussen seculiere partijen als Yeshiva..Atid en premier Netanyahu over de Joodse Staat-wet en het budget,lijkt de bom ieder moment te kunnen barsten. Als ze er niet uitkomen,valt de regering. Wat dat betekent voor Yisrael Beitenu is niet duidelijk,maar de concurrentie..op..rechts is groot. Binnen zijn partij is Ohayon echter een opvallende naam. De meeste van zijn collega’s komen immers net als partijleider Lieberman uit de voormalige Sovjetunie en trekken stemmen in de grote gemeenschap met dezelfde achtergrond. Zit hij erbij om ook kiezers met zijn achtergrond te trekken? ……….”Ik wil niet genera-
   liseren. Het beeld bestaat dat mizrachiem,de Hebreeuwse benaming voor Joden uit de Arabische wereld,altijd rechts stemmen,bijvoorbeeld op Likoed of op ons. Tegenwoordig zijn die verhoudingen anders en zijn er ook zat linkse activisten met mijn achtergrond”. Het gaat hem uiteindelijk om wat hij de grote zwijgende meerderheid v.d.Israelische kiezers noemt. En die is net als hij nationalistisch,zionistisch en sceptisch over buitenlandse inmenging in wat zij zien als Israelische zaken,in het bijzonder als de bemoeienis van…..EUROPA….. komt.”Men realiseert zich daar niet in wat voor situatie wij hier leven. …..Ik vertrouw…Europese…veiligheidsgaranties..in..ruil..voor..een…vrede…met..de..palestijnen..voor..
   geen..cent. …Niet nadat op Europese grond ..zes..miljoen ..Joden..zijn ..vermoord….We regelen het zelf wel,dan staan we bij niemand in het krijt”………..Voor Ohayon ,en een groot deelvan zijn achterban,geniet het vredesproces met de palestijnen nu sowieso geen prioriteit.” Een palestijnse staat kan er alleen komen als alle Arabische landen met Israel en de palestijnen om de tafel gaan zitten. We moeten dan pragmatisch zijn,en Arabieren in Israel de keus geven waar ze willen wonen. Maar laten we geen luchtkastelen bouwen. Als ik kijk naar de palestijnse schoolboeken
   waarin ze leren Joden te haten en de staat van hun economie duurt het nog wel twintig jaar voor ze zover zijn”…………………….. KRACHTIGE. ACTIE………………..Het zijn diezelfde soort uitspraken
   die ook de polaire rechtse leider Naftali Bennett doet en die het goed doen in Israel’s huidige rechtse politieke klimaat. De waarderingscijfers voor het politieke handelen v.d. Europese landen in het Israeliscch-Palestijns vredesproces zijn historisch laag. Het groeiende aantal antisemitische incidenten in Europa wordt -zoals altijd-breed uitgemeten in de Israelische media.” Ik hoef geen professor te zijn om te zien dat anti-Israel-activisme en antisemitisme..in..Europa
   samengaan. Het zijn dezelfde mensen die onze vlag verbranden en synagoges in Frankrijk vernielen”. Daarom organiseert Ohayon nu een conferentie voor buitenlandse parlementariers in de.Knesset waarin…antisemitisme…gezamenlijk…moet…worden..gedefinieerd..en..centrale..Euro- perse wetgeving tegen antisemitisme ontworpen moet worden.”Helaas glijdt Europa af. Er is krachtige actie nodig. Ik ben voorstander van ALIA onder alle omstandigheden,maar vecht ook voor het welzijn van Joden die er voor kiezen in Europa te blijven leven………..een dag na dit inter-
   view kondigde Netanyahu nieuwe verkiezingen aan. Ohayon was niet bereikbaar voor commentaar.###################################################################

   .

   Like

 4. Joshua zegt:

  Helemaal waar, maar welke geindoctrineerde onbenullen willen dit geloven.
  Zij zeggen dat dit door een Jood is geschreven, dus de waarheid zal wel in het midden liggen.

  Like

 5. Breget zegt:

  Laat Europa eerst eens de angsthazen uit de politiek verwijderen ,en goede realisaties standpunten in nemen en je afvragen heeft een Jood recht op leven ,zo ja help dan de moordmachines uit te schakelen .Ga aan een verslaafde niet vragen te stoppen als de noodzaak voor hem/haar niet wenselijk is. De wereld heeft nu genoeg gezien dat een Islamiet geen vrede wil ,alleen wrede onderdrukking waar je je ziekelijke daden kan verspreiden op de wegen van kinderhoofdjes .De grootse criminelen zijn de politieke uitvoerders die deze moordende in leven houden .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s