Vrede met de islam in onze tijd

Screenshot_22

(Door: Daniel Greenfield – Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Abdallah Bulgasem Zehaf-Bibeau, de crackgebruiker die Jihadist werd en die werd verwekt toen een Canadese immigratieambtenaar seksueel contact had gehad met een Libische islamitische Jihadist, wilde alleen maar vrede. Hij vertelde een collega: “Er kan geen vrede in de wereld zijn, totdat er alleen maar moslims bestaan”. Toen probeerde hij de vrede op islamitische wijze in te luiden door het  vuur te openen in de buurt van het Canadese parlement. Ondertussen ontdekte een verslaggever in Israël, die Arabische islamitische kolonisten in Jeruzalem interviewde, dat ook zij vrede wilden. Op hun voorwaarden. “Ja, we willen vrede,” zei een van hen, “maar vrede betekent dat er geen Joden zijn”.

Bij de onderhandelingen over vrede met andere culturen is het een goed idee om ervoor te zorgen dat de woorden die u gebruikt dezelfde betekenis hebben. De meeste moslims en westerlingen willen vrede. Maar voor westerlingen betekent vrede [naast elkaar] samenleven. Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.

Ideeën hebben een zware culturele bagage. Vrede in het Westen roept beelden op van de ‘Wapenstilstandsdag, van het kerstbestand van WO1’, waarin Franse, Duitse en Engelse soldaten maaltijden konden delen en met elkaar gingen voetballen. Het [bestand] draagt in zich de subversieve idee dat beide partijen zich realiseren dat de oorlog het vechten niet waard is. Zo’n subversieve idee heeft geen plaats in de islam. De Jihad bevindt zich in het hart van de islam. Als men aan de heilige oorlog twijfelt, trekt men ook het geloof in twijfel. Als de oorlog religie is, dan is vrede, waarin de oorlog opzij wordt gezet, ketterij.

Het westerse idee van vrede is volledig vreemd aan de islam. In de islam komt er geen vrede, omdat mannen hun verschillen overstijgen, maar er komt vrede door het vernietigen van mensen die anders denken en leven. Dat is de functie van de religieuze politie van onze geallieerde ‘gematigde moslim’ landen, die op zoek gaan naar de gewoontes/gebruiken van andere religies en andere manieren van leven in landen als Saoedi-Arabië en die hun beoefenaars onderdrukken. De islamitische vrede komt niet voort uit diversiteit, uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen. Als de islam de bron van vrede is, dan is alles wat  “niet bij de islam” hoort, de oorzaak van de oorlog.  Dood de Joden. Dood de christenen. Dan zal er vrede zijn.

De islamitische idee van vrede werd treffend verwoord door Zehaf-Bibeau en onze anonieme Jihadist in Jeruzalem. Die is niet gebaseerd op erkenning van het mens zijn van de medemens, maar op afwijzing van hun menselijkheid. Zoals Mohammed het kernachtig zegt in missives/officieel schrijven aan de leiders van niet-islamitische landen in de regio, “Aslim, Taslem”. Bekeert u tot de islam en u zult vrede hebben. Hetzelfde bericht is door hedendaagse islamitische leiders naar pausen en presidenten verzonden. Het is een boodschap van vrede op de enige voorwaarde die de islam toestaat.

De islam is de religie van de vrede. Want om vrede te hebben, moet de islam superieur zijn. Binnen het islamitische wereldbeeld wordt het conflict veroorzaakt door het bestaan van afwijkende meningen. De enige manier om vrede te bereiken, is door dwingend de onderwerping van ieder mens aan de juiste richtlijn van de islam op te leggen. ‘Gematigden’ kunnen overeenkomen om Joden en christenen, indien zij zich onderwerpen aan de moslims, te laten leven als minderwaardige tweederangs burgers, ‘extremisten’ zullen meteen overgaan hen te verkrachten en te onthoofden. En zodra die nare zaak is afgehandeld, zal er vrede zijn.

Of er zal vrede zijn zodra de ‘gematigden’ en de ‘extremisten’ klaar zijn met elkaar te vermoorden, zodra de soennieten en de sjiieten klaar zijn met het onthoofden van elkaar, en zodra elke moslim klaar is met het afslachten van elke andere moslim die op enigerlei wijze een afwijkende mening heeft over de islam. Dat is het soort vrede die we vandaag de dag in Irak en Syrië zien. Of in het vredesproces tussen Israël en de Arabische moslims, die werden omgedoopt tot ‘Palestijnen’ om aan dit proces een lokaal smaakje te geven.

De islam verwerpt het idee dat wederzijdse empathie het conflict moet overstijgen. In plaats daarvan is de islam van mening dat de oorlog de mensheid zou moeten overstijgen. Of zoals de koran zegt: “Oorlogvoering wordt u opgedragen, hoewel u die haat; maar het is mogelijk dat u iets haat dat goed voor u is, en het is mogelijk dat u iets lief hebt dat slecht voor u is. Allah weet, wat u niet weet”.

De westerse traditie geeft voorkeur aan vreedzame co-existentie. Die past de logica van wapenstilstand toe op alle gebieden van het leven, wat ertoe leidt dat men pleit voor multiculturalisme en immigratie. John Lennon bracht de verlokking ervan naar voren met zijn lied Imagine, dat opriep tot het beëindigen van de grenzen, de naties, de religies en eigendom/bezit. Haar ideaal van vrede komt voort uit het beëindigen van de structuur waarin de mensen leven en de scheiding die er tussen mensen is.

Het islamitische idee van vrede bevestigt echter [het bestaan van] structuur en scheiding op basis van de koran. Die is van mening dat er vrede zal zijn wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven. En daarom kan er geen echte vrede zijn met niet-moslims, die zich niet aan de islam onderwerpen. Deze twee onverenigbare begrippen van vrede blijven botsen. Stel je voor dat Franse soldaten [uit de loopgraven] naar boven waren geklauterd om te gaan zingen en te gaan voetballen en werden neergeschoten door Duitse soldaten die een fundamenteel ander idee over vrede hadden. Dit was namelijk de manier waarop vorm werd gegeven aan WW2, omdat de zegevierende kant van destijds volgens achterhaalde regels speelde, terwijl nazi-Duitsland, Japan en de USSR waren opgeschoven naar een grondig totalitaire mentaliteit. München was een ramp, omdat Hitler niet de Duitse keizer was. De andere kant was niet langer bereid om welke spelregels dan ook te volgen, zelfs bij diplomatieke onderhandelingen, of om iets wat minder was dan de totale overwinning te accepteren. De geallieerden werden gedwongen om niet onder te doen voor hun vijanden, in een meedogenloze oorlog waarin hele steden werden verwoest. De nazi’s en de communisten waren producten van jarenlange indoctrinatie die hen leerde om tegenstanders te zien als minder dan menselijk en vrede als iets wat men alleen kon krijgen door hen te vernietigen. Japan, dat een langere geschiedenis van ontmenselijking van buitenstaanders had, bleek een nog hardere noot te zijn om te kraken.

De islam heeft een geschiedenis van meer dan duizend jaar van ononderbroken ontmenselijken van niet-moslims en de vrede en de slavernij als een en hetzelfde met elkaar in verband brengen. Het is onmogelijk om in vrede te leven met moslims, die denken dat er geen vrede kan zijn zolang niet-moslims een zelfstandig leven blijven leiden. In het islamitisch wereldbeeld ontstaat oorlog, omdat niet-moslims bestaan. Oorlog wordt veroorzaakt door de ongelovige, de ongelovige en de moslimhuichelaar die niet echt deelneemt aan de praktijk van de islam. De Jihad zuivert de wereld van de niet-moslims; die roeit de ‘gematigde’ moslims, die zijn aangetast door de westerse cultuur, uit. Het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is.

Als westerlingen vrede voorstellen, verwerpen moslims hen als huichelaars, omdat zij van vrede spreken maar weigeren om de enige religie die vrede kan brengen te accepteren. Ze voelen zich niet verplicht om vredesakkoorden te accepteren, omdat vrede alleen van de islam kan komen en de westerse afwijzing van de islam bewijst onze bedrieglijkheid en slechte bedoelingen. Deze dynamiek is inherent aan de koran en de hele geschiedenis van de islam.  De islam krijgt geen vrede door vrede [vredesakkoorden], maar door oorlog. Hij streeft naar een wereld zonder conflict, door iedereen te doden die het mogelijk niet eens is met zijn totalitaire ideologie.

Een vredesplan van co-existentie [het vreedzaam naast elkaar bestaan] voorleggen aan een ideologie waarin ‘vrede’ zijn eigen suprematie betekent, is een dwaze en gestoorde daad. Onze hulpverlening aan de moslimwereld mist geen gemeenschappelijke taal, maar algemeen aanvaarde ideeën. Beide zijden kunnen spreken van vrede, maar voor de ene partij betekent vrede echt oorlog. Talen bestaan niet alleen uit woorden, maar ook uit waarden. Het is niet genoeg om een woordenboek naar een onderhandeling mee te nemen als in de twee partijen vanuit verschillende morele en ethische tradities wordt geïnterpreteerd. Alleen maar omdat we ‘salaam’ als vrede vertalen en het erover eens zijn dat we beiden vrede willen, betekent dat niet dat we dezelfde opvatting hebben over wat vrede is. Het Westen ziet vrede als het naast elkaar leven met moslims. Moslims zien vrede als het einde van het Westen.

Daniel Greenfield, a Shillman Fellow in de journalistiek aan het Freedom Center en een schrijver in New York die zich richt op de radicale islam. Hij is bezig met een boek dat gaat over de internationale uitdagingen waar Amerika in de 21-ste eeuw voor staat.

Bron:
www.frontpagemag.com
Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Cultuurstrijd, Islam, islamitische ideologie, Westen. Bookmark de permalink .

11 reacties op Vrede met de islam in onze tijd

 1. De Joodse nationaliteits wet stelt het joods zijn en de democratie als equal als gelijkwaardig. Maar ik sta – naast de scheiding tussen kerk en staat – op de stelling dat ieder gelijk is voor de Wet .. maar ongelijk buiten de wet. Buiten de wet mag men (behalve de staat) discirmineren zoveel men wil behalve bij levensnoodzakelijkheid en monopolie.
  http://www.frontpagemag.com/2014/joseph-puder/the-argument-for-israels-nationality-law-2/?utm_source=FrontPage+Magazine&utm_medium=email&utm_campaign=3c3501557c-Mailchimp_FrontPageMag&utm_term=0_57e32c1dad-3c3501557c-156515129

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Vrede met alleen moslims ????? Dat bestaat niet ze roeien elkaar zelfs uit !!!
  Er zal pas vrede zijn als er geen moslims, linkse en gutmenschen meer zijn !!

  Like

 3. Tom Hendrix. zegt:

  Wachteres en Henk, prima artikel van U beiden. Inderdaad kun je van de ISLAM/MOSLIM pas vrede krijgen als JE je overgeeft aan hun NAZI-IDEOLOGIE ISLAM! Hun adagium is: ” Willst DU nicht mein Bruder/MUSLIME sein, so schlag ich DICH dei SCHEDEL ein”. Islam uit Nederland, uit Europa en uit heel de beschaafde wereld. Maar dat zal wel een droom blijven…

  Like

 4. Vederso zegt:

  Heel goed. Ik heb ergens gelezen, ik meen bij Ibn Warraq, dat er in de Arabische taal helemaal geen woord is voor “compromis”. Dat daar het begrip ook helemaal niet bestaat. Dan is iets als een vorm van oorlog met de islam voorgeprogrammeerd.

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Wat Daniel Greenfield hier beschrijft, weten de westerse Realisten allang…..en zouden de overige Westerlingen óók kunnen weten. Het enige onderscheid: Zij WILLEN het niet weten.
  Ooit pikten zij het door de islam-zelf in de wereld geslingerde criterium “De islam is een religie van Vrede” enthousiast en misschien niet zonder opluchting op met de intentie, het nóóit meer los te laten; “Zie je wel, ze zeggen het zelf: Het is een religie(!) van Vrede! We kúnnen vreedzaam naast elkaar leven; we hóeven niemand buiten te sluiten, hoera!” Het feit, nu, dat het begrip “Vrede” binnen de islam een totaal andere betekenis heeft, vormt voor hen zó ’n absolute desillusie, dat ze zichzelf er niet toe kunnen brengen, die te accepteren; dat gaat hun psychische krachten als het ware te boven……
  Het stuk speelgoed, dat ze zo dolgelukkig in de armen gesloten hebben, blijkt radio-actief en voor hun eigen veiligheid èn dat van hun omgeving zouden ze het terstond lós moeten laten, er afstand van moeten doen……maar dàt brengen ze nu juist niet op.
  Hoe meer de realisten daarop aandringen, hoe verbetener zij zich aan de -valse- gang van zaken vastklampen en niet zullen schuwen, scènes te maken als de druk te machtig lijkt te worden…..
  En als het nu nog maar metterdaad kínderen waren, waarover wij het nu hebben, maar het zijn onze bestuurders, het is onze óverheid, onze elíte……
  Zodra dezúlken zich gaan gedragen als koppige, weerbarstige kínderen, die naar geen enkele rede willen luisteren, is het eind héél, héél ver zoek…….

  Like

 6. Louis Burgemeestre zegt:

  De Islam is opgericht om de hele wereld met het zwaard te islamiceren.Er kan geen vrede heersen met ze.

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Iedereen (politiek correct en kritische burgers) zou dit artikel elke dag een keer met verstand moeten doorlezen en alles in zich opnemen wat het feitelijk zegt..

  Over de doelstellingen van de islam mag NOOIT MEER enig misverstand bestaan en daarom is op het gevaar dat onze westerse samenlevingen bedreigt maar EEN antwoord: de islamisering PERMANENT TOT STAAN BRENGEN EN TERUGDRINGEN.
  Precies wat Wilders altijd zegt.Als men alles wil veilig stellen wat men als land heeft verworven dan is slechts één grotere partij waarop mensen met enig gezond verstand kunnen stemmen: de PVV.

  Evenzo blijft er met betrekking tot het gerechtvaardigde voortbestaan van de staat Israël maar één zinnige, logische optie open :
  Steun dit land, dat in het zicht van de niet aflatende vernietigingsdreiging vanuit de islamitische wereld, wil overleven ( in de meest letterlijke zins van het woord!) DOOR DIK EN DUN en breng nooit begrip en steun op voor de erkenning van een staat met moord -intenties, het zogenaamde Palestina.

  Een heldere boodschap verdient heldere, voor de hand liggende beslissingen.

  Like

 8. M.A.L. Sion zegt:

  Het Westen wordt geconfronteerd met een ideologische gemeenschap, de moslims, die zodanig is geïndoctrineerd dat ze vroeg of laat slechts tevreden zijn als OVERHEERSERS. Iets anders past niet in hun denkpatroon.
  De koran en de islamitische geschriften daar omheen stippelen precies uit hoe in dat soort gevallen gehandeld moet worden. Aanvankelijk de schijn van integratie vertonen en zodra de macht groot genoeg is, toeslaan.
  Uit de reacties hierboven maak ik op dat het besef groeit dat met de islam niet valt te leven omdat de islam slechts verder wil leven als wij vernietigd zijn. Als wij ons niet willen laten vernietigen moeten we de moslims ons land en heel Europa uitzetten.
  Dat klinkt hard en onmenselijk maar is de enige manier om te overleven.
  ( malsion@wanadoo.fr )

  Like

 9. Pingback: Vrede met de islam in onze tijd | Likoed Nederland

 10. Pingback: Nice is verschrikkelijk, maar islam wil vrede | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s