Waar is God?

Screenshot_12

(Door: Th.M. van Baarle)

woensdag 2 april 2008, 22:14 uur

Deze gedachten pende ik neer in 2008 als ingezonden stuk in een grote landelijke krant. Ik vond deze tekst terug en dacht: Er is eigenlijk niets veranderd. De vraag is tot op heden niet beantwoord. Ik verwacht ook geen antwoord. Daarom is de vraag m.i. belangrijker dan dat nooit komende antwoord. Daarom bied ik deze tekst opnieuw aan voor het blog.

Wat men denkt, schrijft en zegt

In commentaren en reacties wordt veelvuldig geschreven wat men vindt, meent of zelfs wat ‘een ander’ denkt. Allemaal legitiem binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting. Zo ook in  debatten met Wilders in de Tweede Kamer. In ieder geval spreken de opponenten van Wilders vrijwel allemaal een ongefundeerd vertrouwen in de moslims in Nederland uit. Dat vertrouwen spoort niet met het gedrag van jonge moslims in de scholen, waar ze leraren schofferen, bedreigen en mishandelen. Het spoort niet met de oververtegenwoordiging van moslims in de gevangenissen. Ook niet met het percentage in WW en bijstand. We keuren het af dat moslima’s voor een (aanzienlijk) deel van hun moslimechtgenoten niet aan het openbare leven mogen deelnemen. Toch spreekt de politiek vertrouwen uit. Behalve Wilders.

De Tweede Kamer

De TK wil niet begrijpen dat Wilders het steeds heeft over de islamitische ideologie. Men projecteerde het steeds op de moslims in Nederland. Vanavond zag ik een aflevering van de documentaire serie “Op weg naar Mekka”. Een vooraanstaande Saoedi bevestigde dat voor een moslim islam en staat niet gescheiden kunnen worden. Waarom zou dat niet voor moslims in Nederland gelden als ze hier invloed (macht) zouden kunnen uitoefenen. En de macht van het getal is onverbiddelijk. Die geluiden worden toch al gehoord. Donner zei toch dat de sharia ingevoerd zou moeten worden als daar een meerderheid voor was. Het zou beter zijn eens kritisch naar het karakter van religie te kijken. Dat zou voor ons wel eens van levensbelang kunnen zijn (of worden).

Tijd voor duidelijkheid

Ik GELOOF dat het moment gekomen is om van alle religies het onweerlegbare bewijs te vragen dat hun god echt bestaat. Goden die over eigenschappen beschikken, zoals door religies aan hen toegeschreven, moeten in staat geacht worden zich, waarneembaar, aan de aardse bevolking te presenteren. Religies beroepen zich op verschijningen in de geest. (de hallucinaties van Mohammed en de openbaringen aan Johannes op Padmos). Dat is geen bewijs, maar menselijke fantasie. In het belang van zaken als vrede, veiligheid, menswaardigheid en gelijkwaardigheid van de mens, menselijk geluk, vrijheid van meningsvorming en –uiting, onbelemmerd wetenschappelijk onderzoek enz. dient de invloed op het dagelijks leven van religies, die niet in staat zijn het onweerlegbare bewijs van het bestaan van hun god te leveren, teruggebracht te worden tot ‘nul’. Zo kan de wereld ontdaan worden van angsten, gecreëerd door religies, die aan mensen levensvreugde en echte geestelijke ontwikkeling onthouden.

We spreken over geloofsvrijheid en godsdienstvrijheid. Aan geloofsvrijheid heb ik niets, want iedere dwaas kan van alles en nog wat geloven. Dat speelt zich af in het hoofd van die ‘gelovige’. Dat is dus niet tegen te houden. Godsdienstvrijheid is een minder waardevrij begrip. Als iemand een god wil dienen en om die reden anderen tot iets wil verplichten, vind ik dat dit niet zomaar kan. Het minste is dan toch dat die persoon bewijst dat zijn god bestaat. Het lijkt me niets teveel gevraagd om moslims te laten bewijzen dat Allah echt bestaat. Kunnen ze dat niet, dan is dat einde islam. Uiteraard geldt dit ook voor andere geloven.

Ondraaglijk en onverdraaglijk

Het gaat er niet om wat Wilders of ik zouden willen verbieden, maar wat de samenleving al dan niet acceptabel vindt. Bij ongewijzigd beleid zal de invloed van de islam in Nederland toenemen. Ik weet niet op welk moment de autochtone bevolking, voor zover nog niet naar het buitenland uitgeweken, de dan ontstane situatie onverdraaglijk zal vinden, maar ik weet zeker dat het dan in Nederland knapjes ongezellig is geworden. Als we dat niet willen laten gebeuren, zal er een bewustwordingsproces nodig zijn. En dat lijkt me geen onzin.

Ook de Tweede Kamer

Het is bedroevend dat het bewustwordingsproces ook nodig is voor de overgrote meerderheid van de Kamerleden. Ze sturen soldaten naar Afghanistan om Taliban dood te schieten. Uit reportages blijkt dat onze soldaten zich bij elke ontmoeting afvragen of de Afghaan een bom onder zijn jurk heeft. In Nederland wordt een scala van moslimorganisaties gesubsidieerd zonder dat men zicht heeft op de mogelijke staatsgevaarlijke activiteiten die er mee voorbereid worden. Wanneer vallen de schellen van de ogen?

Door:
Th.M. van Baarle
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Religie. Bookmark de permalink .

95 reacties op Waar is God?

 1. janfreak zegt:

  Ik zeg altijd maar, als er echt een god bestaat dat moet deze toch aan de diverse gelovigen duidelijk kunnen maken wie abuis is?

  Like

  • Harry zegt:

   Mocht het zo zijn dat ze allemaal toch bestaan , dan is allah zeker aan de winnende hand .
   God is waarschijnlijk net zo’n tobbert als Job Cohen , zo’n sukkel die eigenlijk nooit iets goed doet , niks echt voor elkaar krijgt .
   Ik kan maar niet begrijpen waarom de mensen zich aan zo’n zelfverzonnen zeepbel vastklampen .
   Is het een vorm van onzekerheid ? Labiliteit ? Kuddebehoefte ?

   Inderdaad janfreak , waarom laat ie dan niet zien wie of wat ie is ?
   Waarom al die achterlijke hokus-pocus ?
   Als je toch zo’n hopeloze vage doedel in je menselijke kennissenkring hebt , dan mijd je die toch ook als de pest ?
   Totaal overtollig en niks dan ergernis .

   Like

 2. dank voor het artikel. Aanvullend:
  1. Arab culture is a family-clan-national social reality. An Arab owes absolute and blind loyalty to the group of his birth. He belongs to family and village, as a Bedouin belongs to his tribe.
  2. For the Arabs, language reflects culture in a way that prevents it being a vehicle for direct and clear communication. Words are used to impress, deflect intentions, disarm interlocutors, confuse listeners, and offer promises never to be fulfilled.
  3. For the Arabs, the past defines the present because history is the anchor for all aspects of identity and aspirations. There is a mythological fascination with ancestors.
  4. Arab self-consciousness, spared any identity crisis, provides a psychological foundation for imposing the collective will upon others.
  5. Islamic truth claims, as in Koranic deviations from Biblical narratives, do not require proof or evidence, or even common sense validity.
  http://counterjihadreport.com/2014/12/10/arab-culture-the-arab-israeli-conflict/

  Like

 3. Anneke zegt:

  Ieder mens gelooft in ‘iets’, dat geloven zit in de mens. Of het nu de joods-christelijke Schepper is, Allah/Mohammed, of vurige aanbidding van koningshuizen en politici. De Bijbel is overigens niet zonder reden het meest gelezen, dus best verkochte boek ter wereld. En stap in het vliegtuig naar Israel, een land vol archeologisch – / geschiedkundig bewijs!!!! Zelf heb ‘k eveneens decennia gedacht dat de Bijbel te vergelijken was met vele sprookjesboeken uit de jonge jeugdjaren. Maar op ’n gegeven moment openbaarden zich toch ONVERKLAARBARE wonderen in mijn pers. leven. “Zelfs vele medici kunnen géén verklaring afleggen”. Vele wetenschappers kunnen er eveneens met hun ‘pet niet bij’. Er zijn en blijven legio onverklaarbaarheden in dit leven, zaken die ons mensenbrein te boven gaan.
  We mogen wel geloven/aannemen dat Caesar, Columbus en vele andere ‘fysieke legendes’ hebben bestaan, waarom dan niet in de G’d van Israel??? “Deze G’d lijkt wel een GROOT taboe te zijn geworden, hier in het westen”. DANK AAN de politieke hersenspoelingen van de afgelopen decennia. Geloof in G’d moest uitgebannen worden…..De kerken moesten maar worden afgebroken, als het aan de politici vanaf the flower power periode had gelegen!!! New Age was ineens hip, maar is inmiddels hartstikke DOOD….Nu is de islam hartstikke hot en straks eveneens morsdood. “Blijf de ogen en oren richten naar Israel en zie wat daar NU gaande is….Levend bewijs volop”.

  Like

 4. Cathja zegt:

  Mijn God eist niet van u om in Hem te geloven. Dat is aan u. Voor Hem bent u geen slechter mens dan iemand die wél gelooft. Hij vráágt alleen om geloof in Hem.
  Het verschil tussen Hem en andere goden is: de liefde!
  Daarom dien ik Hem en geloof ik in Hem.

  Like

 5. Louis Burgemeestre zegt:

  Onze God is er nog altijd; denk aan de 10 Geboden dat moeten wij uitvoeren, en niet aan onze voetzolen lappen.

  Like

  • Driek zegt:

   Louis Burgemeestre zegt: denk aan de 10 Geboden dat moeten wij uitvoeren, en niet aan onze voetzolen lappen.

   Ik vind dat mooi van u geschreven, beste Louis Burgemeestre, helemaal mee eens.

   Like

  • joopklepzeiker zegt:

   tekst (in de Statenvertaling) luidt als volgt:

   Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
   Ik ben de here uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, geleid heb.
   Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
   Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
   Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
   En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
   Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
   Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
   Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
   Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
   Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
   Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
   Gij zult niet doodslaan.
   Gij zult niet echtbreken.
   Gij zult niet stelen.
   Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
   Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

   arrogant ventje zeg, o ja er zijn erbij die dit liefde noemen, ik noem hem gewoon een pleuris fascist .

   Like

 6. Aegoliuscs zegt:

  Dank u, geachte heer Th. M. van Baarle, voor het herplaatsen van uw ”goddelijk” uitstekende artikel. Blijkbaar hebben mensen behoefte aan steunbiedende gelooforganisaties, welke wensen in de V.S. d.m.v. vele sektes kan worden vervuld.
  De EUSSR “avondgebedlanden”, op christelijk/Koninklijke rijksgronden geïnstitutionaliseerd, houden ondanks de ontkerkelijking, het bestuurmodel gaarne in stand. Zo nodig met behulp van de misdadige islam.
  Tenslotte zijn het bestuursvormen waarvan de een wat minder acceptabel is dan de ander.
  Uit mijn oude doos:
  Zolang mensen in het verleden, vanuit hun meest primitieve samenleving tot op heden in enig godheid meent te moeten, zal deze strijd, geënt op de hedendaagse existentiële heerschappij voortduren.
  Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur
  Goden zijn de vergoddelijkte tirannen van weleer. Hun bewind heeft zulke diepe sporen nagelaten dat hun afgedwongen verering tot vandaag voortduurt. De angst was zo groot dat duizenden jaren later de nakomelingen van de slachtoffers nog gehoor geven aan de oproep tot totale verering. Zelfs nu nog durven mensen niets verkeerd te zeggen over de goddelijke misdrijven, en is er angst om de blasfemiewetten af te schaffen. Als gevolg kunnen hun misdaden nog steeds niet worden aangeklaagd, en wordt hun narcistische, gewetenloze moraal nog altijd goedgepraat.
  http://www.atheisme.eu/nl/entry/129/religie_is_een_leugen_gebaseerd_op_angst_en_terreur
  Even tussendoor :
  Ontdoe de Bijbel van mythes, desorganiseer het geloof
  Het Nieuwe Testament is een opgesmukt ‘van horen zeggen’-verhaal. In het geïnterpreteer dat volgde is de kern van Jezus’ boodschap – heb iedereen lief, oefen geen macht uit – weggezakt. De macht ging zelfs aan de haal met het geloof en maakte het tot bron van conflicten.

  Dat is geen nieuw inzicht, maar…….
  http://www.nrc.nl/stevendejong/2012/04/16/ontdoe-de-bijbel-van-mythes-desorganiseer-het-geloof/
  Nu de koran nog.
  Mag ik u allen fijne feestdagen toewensen en dat uw verwachting mogen uitkomen in een voorspoedig 2015!
  Er zal weinig veranderen, dat dan weer wel:

  Like

 7. Driek zegt:

  Dus, omdat een misdadige ideologie, de islam, de oorzaak is van al die ellende, moeten mensen van het Joodse en christelijke geloof ook maar met bewijzen van het Godsbestaan aan komen dragen. Gaat u niet een beetje te ver?

  En ik vind de hallucinaties van Mohammed en de openbaringen aan Johannes op Patmos, hetgeen met trompetgeschal geschiedde (Openbaring van Johannes), een vergelijking die niet opgaat. Het boek Openbaring is een der moeilijkste boeken van het Nieuwe Testament.
  Niemand heeft die tekst ooit goed begrepen, maar het is zeer mooi geschreven. Johannes raakte in geestvervoering, nu, het staat iedereen vrij om dat wel of niet te geloven. En wat voor maatregelen dacht u dan te treffen? Trouwens ik zie de islam nog steeds niet als een geloof.

  Like

 8. Frans Brassens zegt:

  ‘God’? Praat me er niet van.

  De bijbel? Men weet kennelijk niet dat heel veel bijbelse verhalen uit veel oudere bronnen stammen en dat die bijbel (biblia, boeken) in 325 NC op het concilie van Nicea door ménsen werd samengesteld. Ruziënde mensen zelfs, die het niet eens konden worden over wat er wél en níet in die bijbel zou komen!
  Wat betreft die oudere bronnen, we hebben bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos waarin het Mozes verhaal voorkomt, we hebben de Indiase heilige geschriften waarin ene Krisna in een stalletje geboren wordt (tussen de os en de ezel, de oude benamingen voor de sterrentekens stier en tweelingen), enkele duizenden jaren eerder dan het Bethlehemverhaal! En er zijn nog veel meer van die oude mythologische verhalen over de hele wereld te vinden die we later in de bijbel in wat andere vorm tegen komen.

  Godsdiensten ontstonden oorspronkelijk bij de primitieve mens, die bepaalde natuurverschijnselen niet kon duiden en waarvoor hij bang was en onzeker daarover. Zo werden bijvoorbeeld het vuur, de zon, de maan, de donder en bliksem en nog veel meer van een naam voorzien en ze werden gevreesd en vereerd. Vuuraanbidders, Zonnegoden, Maangodinnen….noem maar op. Hier te lande hadden we bijvoorbeeld de god van de donder en bliksem, Donar. De aloude Scandinavische Edda wemelt ervan.

  Hoe meer de wetenschap voortschreed, hoe meer bekend werd over de natuurverschijnselen, hoe minder men kon spreken van ‘goden’ of van wat die (vermeende) goden allemaal voor ons in petto hebben. Denk eens aan de regenboog, die ‘god’ zogenaamd als teken gaf dat hij de aarde nooit meer door water zou verdelgen…..een zuiver natuurverschijnsel, gebaseerd op lichtbreking. Een verschijnsel dat áltijd heeft bestaan waar de zon schijnt en waar vocht in de lucht zit. Met iedere natuurkundige of biologische ontdekking wordt ‘god’ een stukje kleiner.

  Al die ‘natuurgoden’ werden in later tijden omgebouwd naar persoonlijke goden (de Egyptische Farao als zonnegod bijvoorbeeld). Maar daarmee kwam ook het misbruik van ‘goden’ aan de orde. De bange mens kreeg te maken met ‘goden’ die hem beperkten, uitbuitten en zelfs erger via mensenoffers.
  Kwaadwillenden eigenden zich ‘goden’ toe, creëerden nieuwe, of bouwden bestaande om naar hun beeld. Daarmee beheersten ze het volk waartoe ze behoorden.
  Er waren en zijn ook door mensen geschapen ‘goden’ die wat aardiger waren of leken. Dat hing (en hangt) helemaal af van de religieuze leiders. Maar er bestaat niet zoiets als een ‘god’ die bovendien onkenbaar genoemd wordt. Komt nog bij dat vooral de leiders van de religieuzen precies weten wat die onkenbare god wil. Nee, het gaat om wat die religieuze leiders willen!

  Nog een waar gebeurd verhaal over dit soort zaken tenslotte: In de Tweede Wereldoorlog vlogen Amerikaanse vliegtuigen tijdens de oorlog met Japan over afgelegen eilanden waar nog zeér primitieve stammen woonden, landden er ook soms. Ze brachten daar ook voedsel en toen ze na de oorlog weer vertrokken waren gingen die primitieve mensen alles in het werk stellen om hun weldoeners terug te lokken. Er ontstond een religie die men ‘Cargo Cult’ heeft genoemd. Ze maakten ‘vliegtuigen’, grote vogels in hun perceptie, van stro en voerden daar religieuze rituelen mee uit. Een modern voorbeeld van hoe onze primitieve voorouders tot ‘godsdienst’ kwamen. Een naam geven aan dingen die ze niet begrepen. Nóg niet in dit geval. Wij zijn al wat verder, maar dat geldt niet voor iedereen.

  ‘Godsdiensten’ zijn dus van oudsher ontstaan door angst en onzekerheid van de mens. Verschijnselen die men niet begreep én waarvoor men angst koesterde werden ‘goden’. Naamgeving maakt hanteerbaar. Met name waren dat in eerste instantie natuurverschijnselen.
  Er waren ontwikkelingen die maakten dat kwaadwilligen ‘godsdiensten’ voor hun eigen doelen gingen gebruikten. Soms hebben ‘godsdiensten’ daartoe wijzigingen ondergaan en zelfs zijn er ‘godsdiensten’ bedacht daarvoor.
  Daarvan is de islam er een. De islam is in wezen een afgeleide van een of meer andere ‘godsdiensten’ voorzien van door ene (vermeende?) Mohammed gewenste veranderingen en toevoegingen, en dient als instrument van een nietsontziende veroveringsideologie die dezelfde naam kreeg.
  Het ‘heilige boek’ is dus ingericht en aangepast aan wat de stichter nodig dacht te hebben om zijn gezag niet te verliezen, waaronder gruwelijke zaken (zoals die ook in het oude testament van de bijbel staan maar die door ‘christenen’ weggezet zijn onder symbolische of anderszinse vlaggen om deze niet te hoeven praktiseren. De ‘Verlichting’ ging er over.
  Dat laatste is niet gebeurd in de islam. Zál ook nooit gebeuren zoals we weten. De gevolgen zien we dagelijks.

  Het enige nut dat ‘godsdienst’ voor een normaal mens kan hebben is een vorm van troost en hoop. Maar dat geldt dan alleen voor mensen die niet op eigen benen (denken te) kunnen staan. Ik heb het dan wel over een ‘godsdienst’ die men vrijwillig kiest en waar men eventueel ook weer van af kan zonder met de dood te worden bedreigd zoals in de islam het geval is.

  ‘Godsdiensten’ zijn sprookjes, bovendien kwaadaardige en misbruikte sprookjes in voorkomende gevallen. De vraag ‘Waar is God’ denk ik hiermee beantwoord te hebben. Dat kan zelfs in één woord: Nérgens.

  Like

  • Driek zegt:

   Beste meneer Brassens, uw nobele bedoeling om de vraag te beantwoorden of God bestaat, is hier overbodig, ik denk dat de lezers van deze site intelligent genoeg zijn om die vraag zelf te beantwoorden.

   Verder schrijft U : Het enige nut dat ‘godsdienst’ voor een normaal mens kan hebben is een vorm van troost en hoop. Maar dat geldt dan alleen voor mensen die niet op eigen benen (denken te) kunnen staan.

   Goh, meneer Brassens, er gaat een wereld voor me open.

   Like

   • Frans Brassens zegt:

    Ik ‘vrees met grote vreze’ (Marcus 4:41 of Lucas 2:9)) dat de wereld-werkelijkheid in deze nog altijd potdicht zit voor je, Driek. Het zou wat positiever zijn als je mijn op vele jaren onderzoek gebaseerde woorden ging trachten te weerleggen. De intelligentie van de lezers hier zowel als die van jou lijkt mij ruimschoots toereikend, maar die moet dan op DIT punt ingezet voor -eveneens- ónderzoek’ om te controleren of ik geen onzin schrijf. Dat eis ik van niemand hoor. Maar ga er maar van uit dat ik héél goed weet waarover ik het heb.

    Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Prachtig Frans, ben je ook bekend met de Anunnaki ?

   Sumerische kleitabletten ?

   Like

   • Frans Brassens zegt:

    Ja Joop, er is zoveel op dit gebied. Met de Anunnaki wordt het hier een wel héél vage bedoening. Een soort engelen van elders die naar de aarde komen. Waren dat (later) de ‘reuzen’ uit de bijbel?
    De kleitabletten vormen wat dat betreft ook een allegaartje. Er is daarin van alles te vinden, van recepten tot goden.
    Een punt is interessant: Er wordt daar gesproken over een meervoud aan goden, wat dan (later) weer in het bijbelboek Genesis (wording, ontstaan) terug komt met het woord ‘elohim’, een meervoudswoord. ‘Elohim’ schiep(en) de hele handel hier volgens die bijbel. Toch werd in de vertaling ‘god’ in het enkelvoud gezet, weliswaar van drie ‘aanzichten’ voorzien, waarover heel wat jaren gesteggeld is.
    Vader,zoon, heilige geest. En.. en.. en, of toch één?
    De ‘natuur’ van de zoon. Volledig mens? Volledige god? Wat nog meer?
    Dat werd vaak taalgeknutsel op basis van merkwaardige redeneringen ten behoeve van een monotheïstische religie.
    Je kunt er boeken over volschrijven. Dat zullen we hier maar niet doen.

    Like

 9. En toch…..zou ik wel eens een beetje hulp van boven willen zien,voor allen onder ons die zich met moeite staande houden!

  Like

 10. D.DAY zegt:

  Helemaal met je eens Van Baarle. De positieve kijk op de islam, en daarmee op moslims, door de politici en naïevelingen slaat ook nergens op. De afgelopen 6 jaar zien we de dreiging van de islamterreur alleen maar toenemen. Zelfs het bestaan van ISIS, een moordbrigade geïnspireerd vanuit de koran, heeft er niet toe geleid dat de politici hun standpunt over de islam en hun houding tegenover Wilders hebben aangepast. Hoewel ze weten dat Wilders gelijk heeft, kunnen en mogen ze Wilders publiekelijk geen gelijk geven, omdat dit niet past in de lijn van de afspraken die met de Arabische Liga zijn gemaakt in de jaren ’70. Het is triest dat in 6 jaar niets is veranderd en dat bij ongewijzigde standpunten van de politici (behalve Wilders) de invoering van de sharia geen strobreed in de weg wordt gelegd.

  Like

 11. koloth zegt:

  God hoort bij het geloof en een geloof kan je niet bewijzen want dan is het geen geloof meer.
  Maar omdat wij God’s regels (de Christelijke) afgeschaft hebben zitten we nu wel mooi in de shitt.

  Like

  • Driek zegt:

   koloth zegt:Maar omdat wij God’s regels (de Christelijke) afgeschaft hebben zitten we nu wel mooi in de shitt.

   Beste koloth, dat ben ik helemaal met u eens. Maar als ik dat ten berde breng word ik wel mooi uitgelachen.

   Maar……..
   Beter een arme die in oprechtheid wandelt,
   dan een verkeerde van lippen, die bovendien dwaas is.
   Spreuken 19,1.

   Like

  • harrynl007 zegt:

   Vandaar dat het Boeddhisme dat zo mooi oplost met zijn specifieke regels:

   1 Het vermijden van al het foute gedrag
   2 Het ondernemen van het goede
   3 En het ontwikkelen van je eigen geest

   Boeddhisme is een manier van leven zonder een God.

   Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Weer een valse hond met een halsband die een baasje nodig heeft om kin het gareel re blijven , die zichzelf nog niet zover ontwikkeld heet tot het mens zijn. een stapje hoger op de ladder van de evolutie zal dat best wel oplossen, maar helaas dat is voor u niet weggelegd.

   Like

 12. jowitteroos zegt:

  ….Begrijp ik nu goed dat in dit artikel gevraagd wordt om ‘wetenschappelijk’ te ‘geloven’ ?

  Kerk en Staat gescheiden is mij voldoende.

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Op het ogenblik wel maar ik heb toch wel een verder uitzicht op de ontwikkeling der mensheid, tenminste als we onszelf niet helemaal terug werpen in de donkere primitieve achterlijke dagen der religie en het fascisme van een staat.

   Vooruit mensheid er gloort een mooie dageraad .

   Like

 13. Tom Hendrix. zegt:

  Inhoudelijk kan ik het artikel en zijn conclusies wel volgen. Geloof is geen exacte wetenschap, zoals bijvoorbeeld wiskunde. Ook de filosofie heeft zich over het onderwerp God en Godsdienst gebogen. Ik refereer hierbij op het geweldige boek, geschreven door de filosoof Emmanuel Kant, met de titel: ” Religie binnen de grenzen van de Rede”. Van de andere kant, is het frappant dat het christelijke geloof het al 20 eeuwen weet vol te houden. Een anekdote wil ik U allen niet onthouden.
  De verlichte despoot. Frederik de Grote van Pruisen, die vaak filosofen uitnodigde aan zijn hof- met name Voltaire- vroeg aan zijn HOFPREDIKANT om een Godsbewijs: de predikant had er maar 3 woorden voor nodig: DE JODEN, SIRE!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Een Gódsbewijs? Hé….. Was dat nu antisemitisch bedoeld of juist als een Hart onder de riem voor de Joden?
   In dat laatste geval had die Hofpredikant wellicht toch een dosis van de toenmalige verlichting in zich opgenomen!
   En ik neig ertoe, het zó te begrijpen. Maar verrassend ’s het!

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Theresa Geissler: 21.25. uur, op 11/12. Ik denk een hart onder de riem, Theresa. Als ik doordenk over wat de betreffende predikant zei; dan is het inderdaad frappant hoe veerkrachtig het Jodendom is. Eeuwen en eeuwen van vervolging, hebben de Joden niet kapot kunnen krijgen. Voorwaar een wonder, als je het mij vraagt. Verder over je reactie op 21.16 uur, ten aanzien van wat je in je jeugd hebt ervaren, Theresa. Ik herken het, ik kom ook oorspronkelijk uit een ” Rooms nest”. En inderdaad in de jaren ’50 van de vorige eeuw, heb ik hetzelfde meegemaakt. Ik MOEST ook naar kerk! En de meeste mensen gingen uit TRADITIE naar kerk; derhalve is de vraag gerechtigd stonden ZE er zelf wel achter? In de jaren ’60, bleek dat hun geloof dan ook broos was. Massale leegloop van kerken. Dit betekent dat GELOOF NIET OPGEDRONGEN KAN EN MAG WORDEN. Het is een individuele keuze, en dan is het ook een EERLIJKE KEUZE. VRIJHEID daar moet het om gaan, VRIJHEID om te geloven, maar ook VRIJHEID om NIET TE GELOVEN. Ik sluit af met een uitspraak van de filosoof Soren Kierkegaard: GELOVEN IS EEN SPRONG IN HET DIEPE!

    Like

 14. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  GODEN ZIJN DE VRIJBRIEF VOOR MENSEN DIE ALLES DOEN WAT “GOD” VERBODEN HEEFT!

  Like

 15. reageerbuis zegt:

  Een van Jezus’ uitspraken was: “Aan de vruchten kent men de boom.” De maatschappij heeft eeuwenlang gefunctioneerd met christelijke instituties en christelijke vrijwilligers. Pas de laatste eeuw zijn zaken als ziekenzorg, armenzorg, onderwijs overgenomen door de staat. Deze vrijwilligers haalden hun drijfveren uit hun geloof in God. Ook wetenschappers en filosofen als Newton of Erasmus waren gelovig. Een goed boek over hedendaagse gelovige Nederlandse wetenschappers is: “Geleerd & Gelovig” (2008) door Cees Dekker. Wie zich wil verdiepen in godsbewijzen leze: “God bewijzen; argumenten voor en tegen geloven” (2013) door Stefan Paas en Rik Peels. Voor mij is God een realiteit.
  Dat geldt niet voor de god van de mohammedanen: die roept in de koran op tot allerlei zaken die God verboden heeft. Ook hier geldt: Aan de vruchten kent men de boom. Natuurlijk worden aan het christendom ook gruweldaden toegeschreven, maar de daders kunnen zich niet op Christus beroepen, zoals de mohammedaanse slachters zich op Mohammed beroepen. Bovendien is het totale aantal slachtoffers van de islam berekend op 270 miljoen doden, wat bij lange na niet gehaald wordt door slachtoffers van zogenaamde christenen.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @reageerbuis: 19.57. uur. Dat heeft U heel goed onder woorden gebracht, reageerbuis. Het christendom, voortgekomen uit het Jodendom, had op het gebied van Caritas, Onderwijs, opkomen voor armen, weduwen en wezen, haar sporen dik verdient. Ik sluit mijn ogen niet voor zaken die – onder het mom van christendom- vreselijk zijn geweest, zoals de Inquisitie, heksenverbrandingen, en godsdienstoorlogen. Maar de medaille heeft altijd 2 kanten. En laten we eerlijk zijn; het VERSCHIL tussen Mohammed en Jezus is LEVENSGROOT. Jezus kwam met een BOODSCHAP van LIEFDE, Mohammed met een AGENDA van HAAT!

   Like

 16. harrynl007 zegt:

  Niet God heeft de mensen gemaakt,
  maar de mensen hebben een God gemaakt.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   @ Harrynloo007 De kern van mijn uitvoerig betoog hier ergens boven. Dezelfde formulering heb ik elders al vaak gebruikt. Hij is correct.

   Like

   • Maria zegt:

    inderdaad dat wat U schreef Frans is hoe het ineen steekt, het is de elite mensheid die god creëerden om het volk bang te houden en in hun macht!
    daar moet je voor teruggaan naar de sumerische tijdrekening en die annunaki daar is het allemaal begonnen, dat fantasie verhaal over god en al de rest dat erop volgde!

    Like

 17. Republikein zegt:

  Vroeger was alles beter!
  Is dat wel zo?
  Geloven doe je in de kerk!
  Is dat zo?
  We kijken thans naar programma’s als boer zoekt vrouw, of through the wormhole!
  De schellen blijven voor de ogen, geef het volk brood en spelen.
  Boer Koekoek zei ooit: we gaan het land een halve meter ophogen, dan hoeven de boeren niet zo te bukken!
  Veel stemmen binnengehaald!

  Like

 18. Driek zegt:

  Frans Brassens zegt: Ik ‘vrees met grote vreze’ (Marcus 4:41 of Lucas 2:9)) dat de wereld-werkelijkheid in deze nog altijd potdicht zit voor je, Driek.

  Beste meneer Brassens, aan mijn wereld-werkelijkheid hoeft u echt niet te twijfelen. Dat zit echt wel goed. En, als ik zo onbescheiden mag zijn: mijn Bijbelkennis is wat je noemt formidabel. Ik sta er zelf af en toe gewoon versteld van. Maar, dat komt, ik kreeg in mijn jongensjaren het Oude Testament als ontbijt.
  En hier laat ik het bij.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Beste Driek, je verweer tegen mijn feitenrelaas blijft dus uit. Veel mensen vinden het inderdaad beangstigend om hun veronderstelde zekerheden mogelijk te moeten prijsgeven. Dat kan ik accepteren.
   Wat ik níet accepteer zijn niet onderbouwde reacties op mijn woorden die slechts, samenvattend, bestaan uit het woordje ‘nietes’.
   Om een oordeel te kunnen vellen over mijn woorden komt heel wat meer kijken dan kennis van de inhoud van een boek. Die kennis is niet afdoende aangezien de hele context er om heen van uiterst belang is.
   Baseert men zich, zijn leven, op een boek zonder na te gaan of dat boek wel waarheden bevat, dan is het een gevaarlijke situatie waarin men zich begeeft. En dat geldt overigens niet alleen voor een ‘heilig’ genoemd geschrift.

   Like

   • Driek zegt:

    Frans Brassens zegt: Beste Driek, je verweer tegen mijn feitenrelaas blijft dus uit.

    Ja, beste meneer Brassens, mijn verweer blijft uit, want ik heb geen enkele behoefte mij te verweren. Wij, U en ik, leven in twee verschillende werelden. En ik voel geen enkele behoefte de Uwe te betreden. Onze opvattingen aangaande religie lopen te ver uiteen.
    Ik vind dit ook niet de plaats voor een discussie, wij vervelen andere lezers van deze site daarmee en het leidt tot niks. Trouwens U stelt Uw mening bij voorbaat ver boven die van anderen.

    U heeft een te hoge dunk van Uzelf als u schrijft:
    Om een oordeel te kunnen vellen over mijn woorden komt heel wat meer kijken dan kennis van de inhoud van een boek. Die kennis is niet afdoende aangezien de hele context er om heen van uiterst belang is.

    Ik laat het hierbij.

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Nogal aanmatigende woorden Driek. Kennis van zaken hebben en daar gebruik van maken heeft niets, maar dan ook niets met ‘hoge dunk’ te maken. Integendeel, ik ben een bescheiden mens. Maar ik ben ook zelfbewust en wéét wat ik weet.
    Je gaat de discussie op de agora niet aan, maar trekt je terug in je bekende veilige wereld. Dat geeft niet, maar ga mij dus niet makkelijk beschuldigen van hoogmoed als je niet kunt weerleggen wat ik schreef.
    Als christenmens zou je mij met argumenten terecht moeten wijzen als je mij hoogmoedig vindt.
    Vraag je maar eens af of je over die argumenten beschikt. En vraag je ook af of er geen vage angst bij je bestaat om je vermeende zekerheden te verliezen. Dat proef ik namelijk een beetje uit je reacties, ook die op anderen.
    Overigens: No offence en no hard feelings Driek. Ik vind de stukjes die je hier van tijd tot tijd schrijft nog altijd de moeite waard.

    Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

   Dit is een vrucht en kenmerk van de Heilige Geest die woont in een wedergeboren Christen en dus niet iets wat wij bij onszelf kunnen aankweken.

   bij onszelf kunnen aankweken.
   bij onszelf kunnen aankweken.
   bij onszelf kunnen aankweken.
   bij onszelf kunnen aankweken.
   bij onszelf kunnen aankweken.

   Like

 19. Theresa Geissler zegt:

  God…..
  Wat zal ik zeggen? Je gelooft wel, dat er ‘iets’ is. Je hoopt dat zelfs, vooral, dat er hierná nog wat is, want de gedachte, dat het na je dood allemaal ‘afgelopen’ zou zijn, vind ik eerlijk gezegd héél benauwend.
  Aan één kant zou ik wel willen, dat er zoiets als ‘reïncarnatie’ bestaat, dat je ‘een nieuw begin’ kunt maken.
  Hoewel ik het ook weer een benauwend idee vind, eerst wéér die hele periode te moeten doormaken van kind zijn, onmondig zijn, dat er over je hoofd heen maar alles beslist wordt……
  Want zó kijk ik, ondanks de goede momenten die er natuurlijk ook waren, altijd weer terug op mijn jeugd; Boos en opstandig.
  Als kind geloofde je in God, ja. Omdat je móest. Je werd gedwóngen.
  Je móest geloven, je móest naar de kerk, je móest bidden……
  En als het moment daar is, dat ze je tot dat alles niet meer kunnen dwingen -al proberen ze het daarom nog wèl, of beter gezegd: Ze proberen je te manipuleren- denk je van alles af te zijn.
  Fout: Het laat je nooit meer helemaal los. Of je wilt of niet.
  Opgroeien in een katholiek milieu betekende in mijn herinnering vooral: Braaf zijn, je ‘gebedjes’ zeggen, verplicht naar de kerk…..Dat is onzinnig, want geloof zou zoveel méér moeten zijn -schat ik. Maar zó kwam het bij mij over.
  En al heel jong voelde ik: Ik wíl dat niet; zó wil ik niet zijn.
  Maar: Daar had je het weer: Je móest. Je werd gedwongen. Of beter gezegd: Gemanipuleerd.
  In de tweede klas, weet ik nog, leerde de onderwijzeres ons een gebed,,, dat we allemaal moesten meebidden. Maar ze zei wel: “Als je God niet aardig vindt, doe je het maar niet, want dan heeft Hij er toch niets aan.” En ik weet nog dat ik dacht: Ik vínd Hem niet aardig, maar ik zal het wel doen: Het MOET immers.”
  Dat was, wat je meenam: Dat het MOEST.
  Dat is geen geloofsbeleving, dat is…..helemaal niets. Mijn ouders waren er gelukkig mee, voor zover ik het kon beoordelen. Misschien vond hún generatie het fijn, dat bepaalde dingen móesten. Maar ik kón en kàn er niets mee.
  Ik ben geen verstokte atheïste; ik hóóp dat er méér is.
  Maar dan niet zoals je in de kerk(en) geleerd werd.
  En voor pragmátische christenen heb ik respect; dat gaat gewoon natuurlijkweg.
  Maar die zullen dan ook niet gauw pontificaal aankomen met “Je móet……”
  Het is, geloof ik geen erg diepzinnige beschouwing, dit comment, maar verder kóm ik niet, merk ik…..
  Ik kon er ooit een artikel over schrijven, maar dat ging dan ook over het pragmátische christendom.

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Er is meer, veel meer, maar het is geen god.

   Het is kennis en de wijsheid om ons te bevrijden van onze DNA gevangenis zodat we niet zomaar zweven in de pan soep der krachten van het alles maar ons bewust kunnen begeven en verplaatsen tussen die krachten, dan zullen we , ahum een god geworden zijn, een mede maker van, de ultieme kennis van het zijn in plaats en tijd.

   Like

 20. Infidel Pride zegt:

  Waar is God?
  Waarom niet; Waar zijn alle goden?
  Tenminste, die kant gaat Van Baarle op.

  Maar als het over God gaat, verklapt de vraag al dat Hij niet zichtbaar is voor de mens.
  En dat kan wel kloppen want de Geschriften spreken van ‘een verterend vuur’. Geen mens zou God kunnen aanschouwen zonder het betaalde bloed van Christus.
  Hij is dus wel te vinden.
  Een veel voorkomende zin is hier van toepassing; Wie zoekt zal vinden.
  Het vervelende is alleen dat het woord ‘zoekt’ inhoudt dat de vraagsteller zelf actie moet ondernemen.
  En dat gaat alle vraagstellers net iets te ver.
  De vraagstellers willen achterover leunen en overtuigt worden door anderen van het aangeleverde bewijs.
  Dat deze aanpak gebruikelijk is in de wereld, heeft Van Baarle goed gezien.
  Maar waarom deze vraag stellen als je nog niet eens weet hoe Hij Zijn zaken heeft geregeld/geopenbaard heeft?

  Waar is God?

  Waar heeft Th. M. Van Baarle overal gezocht?
  (als deze persoon dat al oprecht heeft gedaan)

  Like

  • En waar heeft u gezocht?En heeft u het ook gevonden?

   Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Ik zal je vertellen dat god bestaat !

   Laats trok ik een gehaktbal uit een Febo automaat, peuzelde dat ding op terwijl ik naar de voorbijgangers keek, draaide mij om , en JA een mirakel, achter hetzelfde loket was een nieuw gehaktbal zomaar uit het niets verschenen , een wonder een mirakel.

   Dat moest ik natuurlijk eerbiedigen en dus die maar ook even opgepeuzeld.

   Ik heb wel even gebeden dat ik er de volgende keer wat mayo bij wil hebben.

   Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Nah , niet voor mij, volgens een van je mede gelovigen heeft hij het kwaad ingebakken een soort van perversiteit zullen we maar zeggen.

   Ik ben heel tevreden om een balletje gehakt te zijn in de pan soep der krachten .

   Maar je hebt de mogelijkheid tot het lezen van de bijbel met open ogen geheel verloren want je heb je aangeleerd of het is je aangeleerd nee erger geïndoctrineerd om de bijbel te lezen zoals het de boven je gestelden goed uitkwam.

   Like

 21. Driek zegt:

  Beste mevrouw Theresa, u heeft het mooi onder woorden gebracht. Alleen het woordje “iets”dat u gebruikt, duidt op iets kleins, en het moet iets heel groots zijn.

  Het onderstaande vindt u misschien interessant. Dus even kopiëren en op Google plakken.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5097/Spiritualiteit/article/detail/3330838/2012/10/12/Neuroloog-ontwaakt-uit-coma-De-hemel-bestaat-echt.dhtml

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   iets heeft du NIETS met afmetingen te maken.

   Kunt u een definitie van niets geven ?

   Like

  • Gemelos zegt:

   Ik heb dit artikel ook gelezen en ik ben blij dat deze man dat heeft meegemaakt !!! Er zijn dingen die NIEMAND kan verklaren. In het laatste stuk van de Bijbel (de Openbaringen) staat beschreven wat wij nu meemaken !!!Hoe kan dat zoveel jaren geleden voorspeld zijn??? Ik denk dat de Antichrist de Islam is (moslims ) Let op het getal van het Beest !! Ik zie de Bijbel als een Geschiedenis boek en ik weet 1 ding dat de belangrijkste regel van de 10 geboden de LIEFDE voor elkaar is. Als je de Liefde hebt/geeft/uitstraalt, DAT IS GOD !!!!! Dan hoef je niet verder te zoeken of HIJ bestaat en waar. Even terugkomen op de Neuroloog !!! Deze dingen gebeuren bij mij heel mijn leven al. Ik ben daarom door verscheidene Christenen op een zijspoor gezet, maar dat komt omdat VEEL Christenen klakkeloos aannemen wat de Dominee of welke voorganger ook leert ! Ze zoeken niet zelf !! Dus is wat IK geloof en doe van de Duivel, zeggen ze. Ik ben 3 keer gedoopt in mijn leven en heb verschillende Gemeentes onderzocht en voor mij hebben ze allemaal een stukje gelijk. En nu leef ik in het geloof wat ik hier niet noem (geen zin in strijd) zoals de Neuroloog heeft meegemaakt !!! De strijd om het geloof blijven we altijd houden (zelfs hier) maar het kan ZONDER strijd zijn. Laat iedereen in zijn waarde, maar dat kan jammer genoeg niet bij de Islam !! Die zijn volgens mij van de Duivel. Ik geloof in God en Engelen en ook in de Duivel en demonen. IEDER VOOR ZICH ZONDER HAAT !!!!!!!!!!! MOET KUNNEN !!!!!

   Like

 22. In de voorgaande commentaren wordt op serieuze wijze ingegaan op de simpele woorden die ik aan deze zaak heb gewijd. Er komt bijvoorbeeld uit naar voren dat wat je gelooft niet bewezen kan en hoeft te worden. Verder wordt er heel veel geschiedenis bijgehaald.
  Ik dank de commentatoren voor de moeite die ze doen om iets zinnigs in te brengen om dit ‘mysterie’ op te lossen. Mysterie? Ja, want wat niet bewezen hoeft te worden en wat je maar moet geloven is een MYSTERIE.
  Ik blijf liever met mijn voeten op de grond. In vrijwel alle godsdiensten worden aan god ‘goddelijke’ eigenschappen toegeschreven. Met name dan alziend, alhorend, alwetend enz.
  Als dat waar zou zijn, dan zou dat ‘wezen’ zien hoe vertwijfeld een heleboel mensen zuchten onder dit mysterie. Angsten en vertwijfeling. Maar ook zinsbegoocheling zoals we zien bij de zelfmoordacties van moslims. Ten onrechte worden ze uitgemaakt voor extremisten en/of terroristen. Ze doen wat Mohammed ze heeft bevolen. De jihad in zijn gruwelijkste vorm. Het zijn de ware moslims.
  Als we die eigenschappen op ons in laten werken dan moet aangenomen worden dat deze god niet kan bestaan omdat het onvergeeflijk is om zijn ‘schepsels’ zo in vertwijfeling te zien lijden.
  Als de feiten kloppen dat de islam tijdens haar bestaan reeds 270 miljoen (270.000.000) mensen vermoord heeft om des geloofs wil, dan kan een ‘echte’ god niet zomaar toezien en niets doen.
  Dan zou hij heel dat islamgebroed van de aarde wegvagen.

  Like

  • Driek zegt:

   Maar, meneer van Baarle, als God terstond al het onrecht en het Kwaad zoude uitroeien, en voorgoed – dus let wel: voorgoed – vernietigen, dan blijft het paradijs over, en daarmee zoude het bestaan van een Almachtige niet langer aan twijfel onderhevig zijn.
   Maar, zoals u wel weet, in het Oude Testament werd Job door God, die een afspraak had met de Satan, zeer onbarmhartig door den Boze op de proef gesteld.

   Echter wordt de scheidslijn tussen goed en kwaad opgeheven, dan is Zijn Aanwezigheid nutteloos. Trouwens als het kwade is uitgeroeid, dan zal na verloop van tijd, wanneer men dat paradijs beu begint te worden, de mens toch weer tot het kwade vervallen, dat zit er nu eenmaal ingebakken.

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Zover dus de almachtige, hij heeft het kwade ingebakken.

    Voor mij is dit dus een mentale stoornis , van die god en de schrijver van bovenstaande commentaar..

    Een valse kunstenmaker in de hemelse neo dada art studio !

    Een balletje gehakt als het ware dus .

    Like

  • Gemelos zegt:

   Geachte van Baarle, helemaal mee eens. Daarom ook God en de Duivel !! Maar ook daar moet je in geloven, hoewel……. ik neig nu echt naar de Duivel wat Moslims betreft ! Want God is LIEFDE !!!!!!

   Like

 23. Jan zegt:

  Opvallend is dat atheïsten zich ineens even vervelend gedragen als moslims. Zien hun kans schoon om nu samen met die koppensnellers de westerse civilisatie af te breken; maar gaan straks wel cantates draaien en misschien weer in grote getale naar een kerk om de Martheuspassie te beluisteren. Daarna gaan zij weer naar huis en in het nieuwe jaar weer door te zeveren en te zeuren zonder dat zij ook maar 1 enkel iets alternatiefs weten of er voor in de plaats kunnen zetten. Geen Christen of Jood die een atheïst voor de voeten loopt maar toch eindeloos mekkeren. Maar intussen wel GELOVEN in de Big Bang Theorie: “En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.” (Bereishit 1:3)
  Nou de atheïsten nog.

  Atheïsten, socialisten of hoe zij zich ook willen noemen kunnen niet verdragen dat zij nooit een civilisatie zullen creëren zoals het Christendom die heeft voortgebracht, daarom breken zij dan ook alles af, denkend dat als het fundament is gesloopt het bouwwerk blijft staan.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Even een betere bril opzetten, Jan. Wat je hier schrijft is totale onzin. Een beetje wartaal eigenlijk. Atheïsten gedragen zich niet vervelend, maar weren zich bij gelegenheid tegen de al of niet schadelijke zendingsdrang die er soms heerst.
   Atheïsten geloven in de Big Bang? Wel Jan, of ik daar nu in ‘geloof’ of niet, die theorie is in ieder geval aannemelijker dan dat de wereld tot stand zou zijn gekomen door te zwaaien met een toverstokje.
   En wat is er op tegen dat een atheïst kan genieten van (al of niet quasi) ‘christelijke uitingen’? Ik vind een enkel bouwwerk van ‘moren’ ook mooi, al heb ik niets met islamieten, integendeel zelfs.
   En laat ons het woord ‘civilisatie’ nou maar niet misbruiken. Zó beschaafd was het christendom nu ook niet altijd. Waarmee ik het heden ten dage niet afkeur, maar er wel degelijk bedenkingen over heb. Zie bijvoorbeeld de houding van bepaalde Nederlandse kerken inzake Israël en Palestina.

   Like

   • Jan zegt:

    Zie bijvoorbeeld de houding van bepaalde Nederlandse kerken inzake Israël en Palestina.

    Deze opmerking plaatst je direct in het kamp van de simplisten. Waarom mag je zelf bedenken of anders blader je op dit blog maar terug in de tijd om dit te begrijpen.

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Man , die verfoeide gristenen hebben de Joden eeuwen lang vervolgd uitgemoord en het leven bijna onmogelijk gemaakt .

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Alwéér een inhoudloze kreet zonder enige onderbouwing Jan? En ken je niet eens de betreffende standpunten van bijvoorbeeld de PKN of de uitingen daarvan. Wie is er nou de simplist?
    Je maakt je er wel érg makkelijk van af. Reden waarom in ieder geval ík je niet serieus kan nemen.

    Like

  • Een echte, goede, eerlijke CIVILISATIE is niet afhankelijk van welk geloof dan ook. In elke samenleving heb je goede, eerlijke mensen en oneerlijke, criminele figuren. Dat staat geheel los van religieuze beleving.
   Dat er een BIG BANG geweest is wordt door wetenschappers AANGETOOND. Waar ze nu nog naar zoeken is wat er voorafgaand aan de BIG BANG was.
   Een argument als “En God zei(de): Daar zij licht!” is een bewijs (argument) uit het ongerijmde. Wie heeft deze woorden horen uitspreken? Er wordt aangenomen dat de eerste bijbelboeken in de tijd van Mozes zijn opgetekend uit OVERLEVERINGEN. Dat wil zeggen menselijke herinneringen die van vader op zoon worden doorgegeven. Een onbetrouwbaarder bron bestaat niet.
   Atheïsten kun je doorgaans ook humanisten noemen. Humanisten zijn ‘mensen-mensen’ en geen blinde ‘godsvolgers’.
   Er wordt ook wel aangevoerd dat in het Midden-Oosten en dan met name in Israël de tastbare bewijzen voor de oorsprong van het geloof te vinden zijn. Ik denk dat deze tastbare bewijzen daar neergezet zijn door ‘gelovigen’ die gelet op de stand van de wetenschap toen een geloof verwarden met wetenschap en andersom.
   Ik las hiervoor ook: “Geen mens zou God kunnen aanschouwen zonder het betaalde bloed van Christus. Hij is dus wel te vinden.”
   Ik vraag me af waar dat op gebaseerd is. Ik ben me bewust dat het vrijwel uitgesloten is om voor een ‘geloof’ sluitende bewijzen aan te voeren maar een geloof trachten ‘geloofwaardig’ te maken met een dergelijke geloofsuiting gaat er bij mij niet in.

   Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Hier heb je weer een gehaktballetje die atheïsten en socialisme gelijk trekt,

   laten we het maar niet hebben over de meme van de stam.

   LULLO er was al en bloeiende beschaving LANG voor het gristenDOM , de remmende werking van het gristendom en andere primitieve geloven is niet te bepalen op de ontwikkeling der mensheid, maar naar je kan aannemen is de angst de oppressie de moorden op de wetenschap die vanuit de geïnstitutionaliseerde geloven zijn voortgekomen niet van een positieve invloed op die ontwikkeling geweest.

   Nee lullo niet dankzij maar ondanks, en we vechten nog steeds die achterlijke primitiviteit uit van mijn god is beter dan die van jou, net valse honden aan een halsband.

   Om te kotsen.

   de Klep een hardcore atheïst die alleen maar een geloof verder gaat .

   Like

   • Jan zegt:

    Ik miag aanemen dat je net het VKO, Voortgezet Kleuteronderwijs wist af te maken omdat je antwoord getuigt van grenzeloze stupiditeit.

    Like

   • Jan zegt:

    Klepzeiker is een alias voor Psychopaat, dat is duidelijk.

    Like

   • harrynl007 zegt:

    Als Klepzeiker een Psychopaat is ( dat zijn jouw woorden ) dan ben jij de Godsdienstwaanzinnige!!! Leuk forum is dit!!!!!!

    Like

   • Jan zegt:

    1 ding is duidelijk: atheïsten zijn even intolerant en hysterisch als moslims en cultureel even analfabeet terwijl zij beter dienen te weten als zij vanwege de artikelen die hier vorig jaar en dit jaar op het blog in het verleden zijn verschenen.
    Dat heb je als je slecht leest, niet leest en afgunstig bent op hen die een civilisatie hebben gebracht en zelf nooit een zal voortbrengen. Doet pijn.

    Like

   • harrynl007 zegt:

    Hoera, hoera, dus alleen de gristenen hebben civilisatie gebracht en de atheïsten en andere gelovigen niet????
    Waar haal jij deze onzin vandaan?????

    UIT DE BIJBEL NATUURLIJK!!!!!!!!

    Like

 24. Harry zegt:

  Wat mij zo stoort is dat je éérst in iets moet geloven en dat er dan pas over gediscussieerd kan worden . Zo niet , dan doe je eigenlijk niet mee .
  Dan verdaag je in een scheve eenzijdige discussie waarbij je met allerlei bijbelspreuken om je oren geslagen wordt waar je zelf helemaal niks mee hebt .
  Wat kun je met dergelijke argumenten ? Wat moet je inbrengen tegen ogenschijnlijke wartaal ?
  Het wordt als waarheden geuit , waarover niet gepraat kan worden .
  Het is net als discussiëren met moslims , het gaat gewoon niet .

  Maar waarom zou je in iets dergelijks geloven ?
  Moet altijd denken aan een heel groot flatgebouw .
  Gebouwd op drijfzand .
  Je zou toch wel gek zijn om daar een woning in te betrekken ?
  Zo is het met het geloof ook , je moet gelóven ! En daar wordt dan je hele bestaan op gebaseerd .

  Maar ik vind het jammer dat zovelen hier steeds weer over religie beginnen terwijl het toch haast enkel over politieke onderwerpen gaat .
  Jammer hoor , want het lost helemaal niks op .
  En sommigen zien kans om mij woest te maken door steeds met Bijbelteksten te smijten en het daar dan bij laten .
  Ik noem geen namen , Lucky .
  Ziende blind en horende doof , lijkt me een passende visie .

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   EN bij tijd en wijle manipulatief, dat vind ik nog veel erger!
   En dan net doen of je van de prins geen kwaad weet: Ze doen het alleen maar omdat ‘ze het zelf zo mooi vinden en het anderen óók gunnen…..’ Ja, ja……..
   En dan bedoel ik niet eens Lucky, want die wordt nooit persoonlijk. Maar anderen……
   Onderhuids dwingen, dat herken ik maar al te goed van vroeger.
   Mede door zulke figuren heeft BertG. het tenslotte niet uitgehouden bij ons, dàt vind ik nog het spijtigste……

   Like

   • Driek zegt:

    Theresa Geissler zegt: Mede door zulke figuren heeft BertG. het tenslotte niet uitgehouden bij ons, dàt vind ik nog het spijtigste……

    Ik vond dat anders een knap overdreven reactie van die BertG. Deze site is juist interessant door zijn veelzijdigheid. En het zal me trouwens een rot zorg zijn of iemand nou wel of niet aanhanger is van een bepaalde godsdienst. De islam sluit ik hier natuurlijk buiten, die moeten we resoluut afwijzen, en daar zijn alle lezers van E.J. Bron het over eens. Dus om nou zo’n heisa te maken, moeten we het onderwerp religie dus helemaal vermijden?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Driek, 13.26u.: Je moet het wel zó zien, Driek, dat BertG. met het geloof wel buitengewoon slechte ervaringen heeft.
    Wèlke, weet ik niet precies, maar ze hebben hem dermate aangepakt, dat hij er de rest van zijn leven niets meer mee te maken wil hebben.
    Hij hoopte hier een neutrale site te vinden, waar hij er niet mee om de oren geslagen zou worden en dat is de opzet ook wel, maar het is nu eenmaal een feit, dat E. J., in zijn goedheid, niemand een stem wil onthouden, ook al is die religieus getint. Dat snap ik dan aan één kant ook wel weer, maar dat BertG. met bepaalde comments moeite had, daar kon ik aan de andere kant eveneens inkomen.
    Het gaat dan niet eens om comments zoals jij geeft, dat is nog niet eens het probleem, maar je hebt er bij, die van tijd tot tijd een stap verder gaan op de manier van “Deze getuigenis moet er nú uit en jullie slikken het maar, of je het leuk vindt of niet.” Persoonlijk trek ik het me van Lucky niet eens aan, omdat hij nooit persoonlijk wordt, maar juist zijn manier van commenteren was iets, waar BertG. absoluut niet tegen kon. Triggers vanuit zijn jeugd, denk ik. Zelf heb ik me nog niet zo lang geleden gloeiend kwaad gemaakt toen iemand, die hier inmiddels niet meer reageert, de persoonlijke aanval op m i j inzette: Niet alleen was de reden daarvoor in mijn ogen veel te futiel -ik had niet anders te kennen gegeven dan dat ik persoonlijk niet wakker lag van al dan geen Bijbel op een hotelkamer- de aanval was bovendien fel-grof en onterecht (“Je weet er immers geen bàl van”) en eindigde wel zó in-gemeen (“Moslims juichen als je geen christen bent; het is een voordeel voor ze.”) dat ik er, om eerlijk te zijn, tot op heden niet overheen ben.
    Deze reageerster was, achteraf bekeken, het mij niet onbekende, borderline-achtige type, dat op een zeker moment denkt, “God gevonden te hebben,” en redeloos kwaad wordt zodra ze te maken krijgt met wie dan ook, die er anders over denkt -al wordt dat niet eens met zoveel woorden door die ander te kennen gegeven. De religieuze beleving zit echter bij zo iemand niet diep. In tegenstelling tot bij bepaalde ‘pragmatische christenen, die echter de kunst verstaan, er in andere dan diep-religieuze kringen met geen woord over te reppen. Tom (Hendrix) is zo iemand en ik weet toevallig dat ook BertG. voor hem de grootste waardering had.
    Wat mijzelf betreft, ik zou er zelf niet te gauw voor vertrekken, maar begrijp, zoals gezegd, wèl dat BertG. het er ontzettend moeilijk mee had. -En er in het begin waarschijnlijk ook niet op had gerekend.

    Like

  • Frans Brassens zegt:

   Discussiëren met mensen die zich blijven vastklampen aan wat zij denken/geloven de waarheid te zijn heeft inderdaad geen zin Harry. Men gebruikt dan vrijwel altijd het bekritiseerde zelf om jouw kritiek daarop te proberen te weerleggen. Je vindt die houding overal.

   Een politiek voorbeeldje was bijvoorbeeld de reactie van iemand die terecht ‘een beetje dom’ werd genoemd. Opmerkingen over misstanden/misdaden in Argentinië werden door hem gepareerd door de veroorzaker ervan, Videla, op te voeren die dat zou ontkennen in zijn visie. Dat is kort samen te vatten in ‘de misdadiger zegt hij geen misdaden heeft begaan, dus is het niet waar’.

   Evenzeer geldt dat voor ‘geloven’ of welk ‘heilig boek’ dan ook.
   Als je aantoont dat je vele vraagtekens bij zoiets kunt zetten daar zelfs een hele reeks feiten over produceert, kun je in allerlei bewoordingen te horen krijgen: ‘Maar in dat boek staat….. en dat geloof ik’.

   Waarmee men zich inderdaad verschanst in een flatgebouw dat op drijfzand is gebouwd. Dat gebouw is inmiddels natuurlijk al diep weggezakt in dat drijfzand, maar de bewoners beseffen dat niet, omdat men nog altijd niet naar buiten durft te kijken om de realiteit in ogenschouw te nemen.
   Wie die moed wél heeft, kan zich in een -begrijpelijk- langdurige worsteling naar buiten begeven om daar in de frisse lucht te verzuchten: ‘Goddank ;-), ik ben bevrijd’. Het leven zal er niet direct makkelijker op worden, integendeel soms. Maar dat weegt niet op tegen dat vrijheidsgevoel.

   Like

  • Gemelos zegt:

   Nu zie je maar weer dat je NIET over Geloof moet praten/schrijven. Nu zie je ook dat de mensen elkaar in de haren vliegen, iedereen wil gelijk hebben. Niemand kan het bewijzen, dus LAAT LOS en laat een ander denken en geloven wat hij/zij wil. Maar MAAK ELKAAR NIET AF !! Dat gebeurt hier op het forum in het klein, laat staan in de wereld. Ja inderdaad, de Islam tegen de rest van de wereld !!!! Laten we wijzer zijn dan de KOPPENSNELLERS SVP !!!!!!

   Like

 25. Jan zegt:

  Nog nooit heeft een atheïst kunnen uitleggen hoe het leven is ontstaan, maar altijd een grote bek, altijd een superieure houding deze groep.

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Nah , dan gaan we maar geloven over hoe het ontstaan is.
   Ho nu eventjes is god niet superieur ??

   De almachtige de alwetende de alziende !
   Om te gillen van het lachen.

   Like

  • harrynl007 zegt:

   Jan, Nog nooit van de oerknal of evolutietheorie gehoord????? Zo ja, lees dan maar verder in het sprookjesboek de bijbel en voor moslims de haat zaaiende koran.
   En als boeddhist stel ik mij altijd nederig op en heb geen grote bek.

   Like

  • Frans Brassens zegt:

   Zozo Jan. Dát is nog eens een uitspraak! Wel een beetje agressieve uitspraak natuurlijk.

   Op dit moment kan niemand écht verklaren hoe het leven is ontstaan. Er zijn vele theorieën (vaak gecombineerd met experimenten) in omloop daarover. Sommige lijken waarschijnlijker dan andere, maar het naadje van de kous is dus nog altijd niet bekend.

   Nee, het is makkelijker om aan te nemen dat een onkenbaar iets dat je dan maar ‘god’ moet noemen, zin kreeg om zo hier en daar wat ‘leven’ te implementeren op eerder in aanzijn geroepen locaties. Laten wij het onkenbare een naam geven is er bedacht, dat praat makkelijker al zegt het evenmin iets: ‘god’ dus. Waar dat woord vandaan komt is trouwens redelijk duister.

   Een onkenbare ‘god’ als knutselaar dus, een doe-het-zelver in het groot. Een en ander met de bedoeling dat het (overigens erg jaloerse volgens het ‘heilige boek’) onkenbare, dat we dus maar ‘god’ noemen, geëerd zou worden voor zijn prestaties.
   Dat lijkt mij een megavorm van af te keuren ego-trippen te zijn.

   Maar goed, ieder mag van mij geloven wat hij of zij wil, als men er mij maar niet mee lastig valt of mij valselijk gaat beschuldigen als ik iets anders veronderstel.

   Like

 26. jowitteroos zegt:

  NWO wil juist ont-Christeijken en ont-Joden en dat doen ze o.a. met islam en via socialisme. Islam is al bezig met ont-Christelijken en ont-Joden met ondersteuning van links.

  Ik ga daar niet aan mee doen. Ik heb alleen ene probleem met islam!

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Wat heeft het Jood zijn nu met geloof te maken ?

   Ooit gehoord van atheïstische Joden ?

   Je haalt zaken door elkaar heen.

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @jowitteroos: 09.13. uur. Zo denk ik er ook over. Ik heb nooit last gehad, van bijvoorbeeld een Hindoe, een Boedhist, een animist, of van hen die geloven in het “vliegende spaghettimonster”. Oké de laatste is voor de gein bedoelt, Jo.

   Like

   • Gemelos zegt:

    MEE EENS, NOOIT VAN EEN ANDERE GELOVIGE LAST GEHAD, ZELFS NIET VAN JEHOVA GETUIGE MET VOET TUSSEN DE DEUR. LASTIG MAAR NIET DODELIJK HAHAHA !!!!!!

    Like

 27. joopklepzeiker zegt:

  Het feit dat wij een onderdeel zijn van het alles en het alles is een onderdeel van ons zou meer dan genoeg spiritueel en intellectueel moeten zijn voor het grootste gedeelte der mensheid.

  Realiseer u het zich nu maar , u is niets meer dan een klontje in de pan soep der krachten, een temporale verdichting zullen we maar zeggen, een balletje gehakt al zwevend in de pan soep.

  Like

  • Harry zegt:

   Laten we nou niet vergeten dat we diverse gemeenschappelijke doelen hebben , mensen .
   Bij gebrek aan Isis calamiteiten gaan we elkaar maar te lijf , dat is ook niet de weg .
   Maar laten we dan afspreken dat het wel-religieuze deel nou eens stopt om ons bij grote regelmaat te beschieten met allerlei teksten waar anderen niks mee hebben .
   Niet gelovigen zijn niet allemaal terroristen of marxisten .
   Zeg liever zelf wat dan een eeuwenoude quote te lanceren .
   Sommige dingen raken door de tijd achterhaald .

   En @ Jan , je draaft hier wel een beetje door , zijn we niet van je gewend .
   Om ons nou op een hoop te vegen met wat wij allemaal verafschuwen …………….
   Met hetzelfde gemak zouden de atheïsten eenzelfde soort bewering kunnen doen over christenen en moslims .

   Laat het maar rusten .

   Like

  • Frans Brassens zegt:

   Verdichtingen aan je hoofd, Joop? Of bedoel je ‘temporeel’. 😉
   No offence hoor.
   Je relativering van het menselijk bestaan bevalt me trouwens wel.

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Topper Frans , you got me, het moet natuurlijk temporeel zijn, offence ? welnee, ben juist verheugd .

    Like

 28. Martha N zegt:

  TH. Goed geschreven
  Door de eeuwen en eeuwen heen, geloven mensen aan ergens iemand die dit alles op aarde regelt, wat is anders de zin van het leven? Diegene die alles regelt moet wel een God zijn, maar wat en wie is God? Van de vele goden die aanbeden werden en nog worden, ontstond er voor de Christus volgers 1 God, en oh wonder uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  Christendom is een uitvloeisel van het Jodendom. Christus werd geboren op een zelfde wijze en datum als een vorige God Mitrah. Ook Mitrah’s moeder was een maagd. Een ouder geloof werd overgenomen als een vernieuwing, als zijnde HET ware geloof! En zo is er wat afgesjoemeld met het “Ware Geloof)”, dat velen denken te bezitten. Naar aanleiding van het Christus Geloof, ging Mohammed ook zijn ware gedachten opschrijven, maar wel gebaseerd op het Christen geloof.
  Moslims of ze willen of niet hebben aan de basis van hun Koran, het Christen (het Nieuwe Testament) geloof en daarvoor het Joodse geloof (Oude Testament).

  En zo schreed het geloof voort met al zijn ellende, want veel vreugde heeft het meestal niet gebracht, omdat ieder zijn eigen geloof en God heeft (daarvoor allerlei goden), en velen niet vreedzaam hun geloof kunnen uitdragen, dan alleen met geweld.

  Kortom, ieder moet maar geloven wat hij of zij wil, verder niemand ermee lastig vallen en leren in vrede naast elkaar te leven, naar mijn mening is daar meer behoefte aan.

  Like

 29. Willie zegt:

  Tjonge tjonge , bijwijlen is het hier al even erg als op Boink! toendertijd (toen men nog kon reageren(ZONDER MODERATIE toen daar)

  Like

 30. Driek zegt:

  Ik vind dat wij deze discussie moeten afronden met de wijze woorden van Martha N.

  Kortom, ieder moet maar geloven wat hij of zij wil, verder niemand ermee lastig vallen en leren in vrede naast elkaar te leven, naar mijn mening is daar meer behoefte aan.

  Like

 31. Frans Brassens zegt:

  Mijn slotopmerking dan:
  ‘Godsdienst’ is uiteindelijk voor een zeer groot deel verworden tot politiek, terwijl de politiek zich maar al te vaak gedraagt als ‘godsdienst’.

  Like

 32. Republikein zegt:

  Misschien kunt u met deze info uit de voeten!
  Twee weten meer dan één!
  Vind het zelf voor gelovigen en atheïsten een boeiende site!
  Zie maar, ik heb het al gelezen.
  http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/

  Like

 33. joopklepzeiker zegt:

  Als zijnde een pragmatische realistische objectivist moet ik toch mededelen dat ik vind dat we een minister van financiën die geloofd dat 2 x 2 = 5 is zo snel mogelijk uit ons bestuur moeten verwijderen ondanks dat een ieder mag geloven wat hij of zij wilt.

  Like

 34. Henry Baan zegt:

  Wij willen zo graag vrijheid zonder Hem?? Lieve mensen kijk in de wereld om je heen.. Wie God verlaat heeft niets goeds te verwachten!

  Allen die Hem liefhebben beleven echte vrijheid, nu al maar straks voor eeuwig!
  Ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in Hem.

  Onze lieve Heere Jezus Christus is gekomen voor mensen die naar Hem niet vroegen. God is gekomen om te dienen!! Laat u dan toch bedienen.
  Alle andere goden (buiten de bijbel om) willen gediend worden

  God niet goed voor u? Het bewijs dat Hij bestaat voel je toch bij elke hartslag.
  Geef je hart(slag) leven aan Hem!

  Hou uzelf niet voor de gek..
  Zoek Hem te kennen en LEEF!!

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   We zijn al bekeerd . . . 😦

   Like

  • Harry zegt:

   Lazer toch op met die preken , man , Henri Baan .
   Iedere veertien dagen of zo staat er weer zo’n nieuwe hemelbestormer op , die zijn psychische aandoeningsriedeltje weer even moet lozen .
   Waarom doe je dit ons aan ?
   Waarom hier ?
   Hebben die christelijke krantjes niet een mogelijkheid om je vrome zaadlozing te dumpen ?
   Of Xander misschien , daar horen jullie thuis met je godsdienstwaanzin .
   God is een illusie en alle verhalen daarom heen zijn verzinsels die voortborduren op dat ene hersenspinsel .
   Als je dat geloof blijft promoten en pushen hoe ver ben je dan nog van de moslims verwijderd ?
   Jullie snijden nog net geen koppen af , maar het komt er toch verrekt dicht bij .
   Drammers !

   “Het bewijs dat Hij bestaat voel je toch bij elke hartslag “ ?
   Ik ken iemand die echte krokodillen onder zijn bed zag liggen , zelfs toen we zijn bed op z’n kant zetten , geloofde ie nóg niet dat ze er niet waren .
   Zó gek kan iemand worden door een illusie .

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s