De Europese Unie

Screenshot_24

(Door: Eli E. Hertz – Vertaling: Wans Horst)

Europa wil de rol spelen van neutrale scheidsrechter in het Arabisch-Israëlisch conflict. Omwille van vele redenen – de meeste puur eigenbelang – heeft Europa een duidelijk pro-Arabisch vooroordeel getoond, inclusief totale ongeïnteresseerdheid in Israël’s veiligheidsbehoeften. Bovendien bedenkt het steeds weer een excuus voor het Arabisch terrorisme, dat geen enkel geciviliseerd land zou accepteren als het aan dezelfde aanvallen zou worden blootgesteld.

Het model waarnaar de Europese Unie is opgezet, verschilt te zeer met die welke thuishoort in het Midden-Oosten waar stammen, etnische groeperingen, islamitische sektes en regionale verbondenheden sociale eenheden beheersen. Veel van het conflict in Arabische staten van vandaag de dag is een afspiegeling van deze realiteit, terwijl het antizionisme de lijm is die ze bij elkaar houdt.

Tegen deze achtergrond willen EU-lidstaten een nieuwe kans om het Midden-Oosten vorm te geven, inclusief een oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict, waartoe de Britten niet in staat waren gedurende de dertigjarige overheersing van het Britse mandaatgebied. Zelfs gedurende die periode was de Britse staat van dienste zwak. Zogenaamde vredesplannen werden uit de hoge hoed getoverd om de Arabieren te verleiden de Joden te accepteren. Vandaag de dag probeert de EU vanwege een hele waaier aan redenen het conflict op te lossen ten nadele van Israel.

Europa’s bewering dat het een onpartijdig onderhandelaar kan zijn, is nergens op gebaseerd. Naast een zwakke geschiedenis met betrekking tot het oplossen van problemen als koloniale machten, zouden EU-lidstaten slechte begeleiders in het Midden-Oosten zijn vanwege een aantal redenen, zoals hun afhankelijkheid van Arabische handel en Arabische olie.

Eeuwen van Europees antisemitisme mondde uit in de Holocaust, niet alleen mogelijk gemaakt door de opkomst van het Nazisme in Duitsland, maar ook door de acties van andere Europese landen – door wel of geen actie te ondernemen. Twee jaar na de Tweede Wereldoorlog steunden Europese naties het plan van de VN om een Joodse staat te vestigen, steun die zowel een schuldgevoel richting de Joden vertegenwoordigde als nationale belangen. Ook al wees iedere Arabische staat het bestaansrecht van Israël af, West-Europese landen smeedden toch diplomatieke en economische  betrekkingen met Israël. Engeland en Frankrijk gingen zelfs strategische banden aan met Israël begin jaren ’50 toen Engeland opnieuw controle wilde hebben over het Suezkanaal vanuit Egypte.

De Jerusalem Post bekritiseerde Europa’s ongeremde steun voor de Palestijnen, terwijl de terreurcampagne werd genegeerd. Het hoogtepunt was misschien wel in 2002, toen de Franse president Jacques Chirac de leider van Hezbollah als eregast uitnodigde naar een top in de Franstalige natie. Bovendien kunnen Israëli’s de onverschilligheid zoals die werd getoond door de meeste Europeanen betreffende de Israëlische slachtoffers, waar gerespecteerde Europese intellectuelen de zelfmoordaanslagen vergoelijken als protest tegen Israëlische onderdrukking en schuld, niet vergeven.

Hedendaagse Europese steun voor Arabieren, gebaseerd op de foutieve aanname dat men Arabisch terrorisme kan afkopen en de toevoer van olie kan garanderen, is net zo levensvatbaar als de uitverkoop van Tsjecho-Slowakije in 1938 in ruil voor vrede [zie ook het Verdrag van München]. Tegelijkertijd moedigt Europa’s kortzichtige beleid extremisme aan door geen grenzen te stellen. De Palestijnen blijven steunen, ondanks het terrorisme, verlengt geweld en het verlies van Israëlische en Palestijnse levens.

Bron:
www.mythsandfacts.org
Auteur: Eli. E. Hertz

Vertaald uit het Engels door:
Wans Horst
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", antisemitisme, Appeasement, Arabische wereld, Barbarisme, demoniseren, EUSSR, Heilige Land, Hypocrisie, Islam, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Moslims, nieuw fascisme, oliebelangen, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Westen. Bookmark de permalink .

8 reacties op De Europese Unie

 1. wouteenhoorn zegt:

  Ach het woord neutraal is allang niet neutraal meer. I.p.v. neutraal kan men meestal beter ,,liegen” zeggen. Of hypocriet of zoiets. De hufters.

  Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Hoe kan het toch dat zoveel wijze mensen helder inzien wat onze politici verdommen in praktijk te brengen? Zelf al zou de vestiging van Israel een historische vergissing zijn geweest( wat ik niet vind) dan nog kun je de situatie niet meer terug draaien. Feit is dat de Israeliers al eeuwen in Judea en Samaria woonden ver voordat en uberhaupt islam bestond, dus waar praten we over.
  Kunnen wij als beschaving toestaan dat een bloeiende natie als Israel van de kaart wordt geveegd? Laten de Palestijnen hun raketten omsmeden tot ploegen en aan het werk gaan om hun eigenbroek op te houden.

  Like

 3. Dit is een voorname reden om van de EU af te willen. De erkenning van HAMAS is een regelrechte misdaad tegen de menselijkheid, op zijn minst medeplichtigheid aan (dodelijke) aanvallen op Israël van HAMAS.

  Like

 4. Henk.V zegt:

  Allereerst dank voor de prima vertaling van Wans Horst van een hoogst interessante uiteenzetting van Eli E. Hertz ( http://mefacts.com/cached.asp?x_id=11402)

  Hertz bedient zich van feiten en als Joodse Amerikaan die in Israël is geboren en getogen is hij emotioneel zeer betrokken bij het slepende conflict tussen Joden en Arabieren.
  Hij plaatst zijn analyses in een begrijpelijk kader, dat logisch valt te verdedigen.

  Wat hij doet zou iedereen die de verderfelijke multiculturaliteit bestrijdt moeten doen: alles voortdurend in het juiste kader plaatsen.
  Dat betekent dat je zeker de ontwikkelingen in de geschiedenis moet kennen en kennis moet hebben van de stromingen die zoveel schade hebben aangericht in de wereld.

  Het betoog van Hertz heeft een bittere ondertoon richting “Europa” en daar bestaat alle reden toe! De geschiedenis van onze westerse beschaving leert dat er in diverse Europese landen vormen van latente afkeer van Joden voorkwamen, die vaak uit afgunst waren geboren, omdat men er veralgemeniserend van uitging dat het de Joden maatschappelijk veel beter verging dan de niet-Joden. Deze gevoelens werden aangedikt en opgezweept door middel van samenzweringstheorieën die de Joden intenties en gedragingen toe dichtten die kant nog wal raakten.
  Vervolgingen van Joden (pogroms) kwamen regelmatig voor, waarbij grijpgrage handen veel Joodse bezittingen van eigenaren deden wisselen.
  Deze latente Joden-afkeer werd tot regelrechte haat die in de doctrines van het Nazisme tot de intentie leidden de aarde fysiek te verlossen van de Joden, de Holocaust.

  Wie enig benul heeft van de enorme inbreng van de Joden in de westerse samenleving voor wat betreft denkwijze, cultuur, wetenschappen ,economie en kunst, die kan de absurditeit van de aantijgingen die ooit richting de Joden werden uitgesproken gemakkelijk inzien.
  De Joden waren onderdeel van onze maatschappij en zij droegen hun steentje tot opbouw van ons welbevinden zeer bij! En ook in godsdienstig opzicht stelden zij zich zeer terughoudend op.

  Wij zijn het Jodendom veel waardering dank en respect verschuldigd!

  Een tijdlang heerste er ook in de hernieuwd opgerichte staat Israël, waar elke Jood een veilige plek op aarde dacht te hebben gevonden, dan ook de gedachte dat men te maken had met westerse bondgenoten die belangrijke lessen uit de Tweede Wereldoorlog hadden getrokken.

  Deze gedachte leek gegrond, want West-Europa en haar bondgenoten waren Israël zeer goed gezind en de socialisten oude stijl zagen steunverlening aan het Joodse volk, dat een slecht onderhouden gebied zeer bewoonbaar maakte, als zeer voor de hand liggend!

  Het verlies aan samenhangend denken in het Westen valt volledig samen met het onzalige bondgenootschap met het islamitische Midden-Oosten in het jaar 1975, dat de teloorgang van de westerse beschaving inluidde en de aantasting van een werelddeel dat voordien in veel opzichten uitstekend floreerde.

  De initiatiefnemers tot deze verstrengeling van belangen hebben overal aan gedacht, maar aan één ding duidelijk niet: de geestesgesteldheid van de nieuwe ”bondgenoten”. Economische belangen kregen voorrang boven alles.

  Wie de drijfveren van anders denkende mensen niet doorziet, verliest in het contact met deze mensen elk oriëntatiepunt.
  Het Westen verloor het zicht op de werkelijkheid volledig in het rampjaar 1975.
  En ik herhaal het: zonder het juiste kader voor de beoordeling van een situatie zul je steeds achter de feiten aanlopen.

  Het Westen heeft zich – ook achteraf, na 1975 – NIET willen verdiepen in de motieven die de nieuwe partners drijven. In plaats dat men de verschillen tussen de wereld van de islam en de Joods-christelijk en humanistische wereld bestudeerde, bedacht men een theorie die alles gelijkschakelt en nader onderzoek van verschillen onmogelijk maakt: het multiculturalisme en in dat multiculturalisme werd elke ideologie gelijkgeschakeld.
  En omdat deze denklijn een dwingend karakter heeft gekregen, waarin elke tegenstelling wordt ontkend of weggedrukt, spreken wij sindsdien van politiek correct denken.

  Deze tirannieke opvatting dwingt de mensen tot een verblinde eenheidsgedachte, waarin maar plaats is voor EEN soort discussiepunt ben je vóór politiek correct (en de schijnvrede die het brengt) of ben je ertegen (en zwengel je pijnlijke discussies aan)?

  In het laatste geval zit je in het foute kamp: ultra rechts, racist, moslimhater, noem maar op.

  OPEN DISCUSSIES over de islam zijn verboden, want dan verstoor je de vrede en de harmonie!
  Dit is zelden vertoond in het Westen.!

  Zo mag de inherente intolerantie die in de islam zit en de neiging tot extreme wilsoplegging niet meer worden besproken.

  Een maatschappij zonder open discussies is ten dode opgeschreven. Niemand zou zich er voor moeten lenen. En wie worden daar – buiten onszelf – de dupe van? Andermaal de Joden.

  Want de grote afkeer van Joden – in de Koran uitgesproken – wordt niet meer belicht en geen internationaal conflict wordt met de islam verbonden en dus beziet men het conflict in het Midden-Oosten, zonder dat men de juiste kennis van de ideologie die daarin een allesoverheersende rol speelt in overweging neemt, op een voor de Joden zeer nadelige wijze!

  Alle beslissingen die door onwetendheid of met boze opzet worden genomen, brengen de Joden opnieuw de ellende die zij uit alle macht hadden willen voorkomen.
  Het Westen ziet niets meer scherp en dat geeft Eli Hertz alle reden tot bitterheid en pessimisme.

  Like

 5. Luchtpint zegt:

  Vir Fortis Putin – The Inevitable Farewell Of The EU

  Like

 6. Jules Vismale zegt:

  De EU houdt van de islam, moslimextremisten, asielzoekers en criminelen maar is die liefde soms wederzijds? IN GEEN EEUWIGHEID dus in de beer- of afvalput ermee en alles wat ik hierboven opnoemde!

  Like

 7. De ongekozen EU heeft ons, m.m.v. onze collaborerende regeringen, ook als landverrader meegesleurd in hun islamofiele lawine!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s