Eg Regs versus Vals Rechts

Screenshot_2
Thierry Baudet (links) en Arie Boomsma

(Door: Eg Regs)

‘Subversie’ betekent:de ondermijning van de volkswil. Met andere woorden, dit zijn de pogingen die in het werk gesteld worden om de natuurlijke, nationale verdedigingsreflexen in de kiem te smoren – om de wil tot verzet te breken. De aanvallen op onze volkseigenheid, onze traditionele cultuur en onze geschiedenis zijn zo bezien dus manifestaties van subversie. Als ons wordt verteld ‘de Nederlander bestaat niet’ en ‘verkleuring is verrijking’, of wanneer ons afwisselend een ‘Calimero-complex’,’koloniale schuld’ of ‘wit privilege’ wordt aangepraat, is dit allemaal te archiveren onder de noemer van subversie. Ieder rechtmatig gevoel van eigenwaarde moet kennelijk tot de bodem toe afgebroken worden om maar bij voorbaat elke gedachte aan herstel verdacht en hopeloos te doen schijnen. Subversie is het noodzakelijke voorwerk dat vooraf gaat aan de volksonderwerping die haar uiteindelijke doel is. Bij sommigen – zoals Alexander Pechthold – ligt het volksverraad er overduidelijk dik bovenop, maar helaas is ook het ‘rechtse landschap’ zelf bezaaid met haar éigen ‘agenten van subversie’.

“Een van de paradepaardjes van het liberale Nederland is de gendergelijkheid. Er zijn rechten voor homo’s, rechten voor vrouwen, rechten voor minderheden. Dat is een van de belangrijkste punten die gewaarborgd moet blijven, maar die het meeste onder druk staat. Alle Nederlandse vrijheden en verworvenheden op dit gebied zijn kenmerken van onze identiteit.” In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, werden deze sentimenten niet uitgesproken door Ella Vogelaar of Hedy d’Ancona, maar dit was hoe het Identitair Verzet -in haar eigen woorden- de essentie van onze ‘Westerse identiteit’ samenvatte. Geen wonder dat we machteloos staan tegenover veelrassigheid, islamisering en internationalisering – d.w.z. met dít soort gecorrumpeerde en gecompromitteerde zegs- en leidslieden. Hoe is de ‘Westerse beschaving’ ooit te verdedigen zolang men zelf tot over de oren bedolven zit onder deze cultureel-marxistische drab?

Of neem dit stukje tekst: “De verrijkingen die nieuwkomers onze cultuur hebben gebracht, beperken zich niet tot de keuken. Aan bijna alle sectoren van de maatschappij hebben migranten of hun kinderen inmiddels bijzondere, waardevolle bijdragen geleverd – van literatuur tot mode, van bedrijfsleven tot wetenschap. Bij de veelkleurige en dynamische samenleving die de afgelopen decennia tot stand is gekomen, steekt het Nederland van de jaren vijftig schril en saai af.” Een citaat uit een recent PvdA-verkiezingsmanifest of misschien de ontwerptekst van het comité 4 en 5 mei? Nee, dit is de multiraciale fantasiewereld waar de ‘conservatieve hoop in bange dagen’ -Thierry Baudet- klaarblijkelijk in ronddoolt.

Nu zou misschien te zeggen zijn dat het ‘goedkoop’ of ‘onoprecht’ is om aan de hand van enkele citaten er een hele thesis van rechtse collusie of infiltratie aan op te hangen. Maar helaas is er veel meer aan de hand dan enkel een losstaand citaat. Want uit Identitair Verzet-hoek vallen nog tal van andere bedenkelijke gedachtegangen op te tekenen. Zoals haar openlijk beleden en niet voor tweeërlei uitleg vatbare allergie voor de term ‘nationalisme’ of de politiekcorrecte gelijkgeschakeldheid, die blijkt wanneer verklaard wordt: “Het is goed dat er veel culturen over de vloer zijn”.

En wat Baudet betreft is onder andere te wijzen op het dubieuze gezelschap dat hij kiest. Te denken valt dan aan de eveneens zogenaamd ‘conservatieve’ Arie Boomsma. Of aan de ‘atheistische Libertariër’ Daniël van der Stoep. Er is een rode draad die hen verbindt, maar dat is niet één van rechtse – laat staan blanke – ijver. Eerder is het de gemene deler van compromis, van het hinken op twee gedachten – van beginselloosheid.

Misschien dat er geen beter exemplaar van nep-rechts, schijn-nationalisme bestaat dan het webblog ‘De Dagelijkse Standaard’. Een vermeend ‘rechts-conservatieve’ opiniesite die onderhand berucht zou behoren te zijn vanwege onder meer haar steken onder water richting Wilders,haar hoofdredactionele bewieroking van Mandela en haar stelselmatige weigering Hans Janmaat ‘onbesmet’ te verklaren. Maar DDS kan met dit bedrieglijke schimmenspel wegkomen, omdat ‘echt-rechtsen’ haar er mee láten wegkomen.

En dan zijn andere vooraanstaande vals rechtse dwaallichten zoals Rita Verdonk en Bart-Jan Spruyt nog niet eens genoemd. Met ‘rechtse vrienden’ zoals deze zijn ‘linkse vijanden’ vanzelfsprekend overbodig. Was hun ‘bijdrage’ echter maar slechts overbodig. Want in werkelijkheid gaat er van hun machinaties een bepaald destructieve werking uit.

Ten eerste is het ergens natuurlijk heel erg logisch dat ‘echt-rechtse’ opvattingen in de publieke beeldvorming doorgaans een ‘extreemrechts’ vignet op de mouw gespeld krijgen. Dat is niet verwonderlijk wanneer het vals-rechtse personages en organisaties vergund wordt zich een ‘rechts’ profiel toe te dichten. Als het al ‘rechts’ is om je te verheugen over de ‘vele culturen die over de vloer zijn’ welk etiket moet je dan wel niet plakken op diegenen die vinden dat er ‘te véél culturen over de vloer zijn’? Volstrekt legitieme, natuurlijke en logische wensen (bijvoorbeeld om in je eigen land te willen leven te midden van je eigen mensen) worden zodoende in een hoek gedreven waar ze absoluut niet thuishoren.

Daarnaast is een hele ‘onkruidanalogie’ los te laten op het fenomeen van de valse nep-rechtsen. Dit giftige gewas overwoekert immers het weldadige doch kwetsbare ‘echt-rechtse scheutje’; het berooft haar van de nodige (en eindige) voedingsstoffen, omfloerst haar gedaante en maakt er een goede kans op haar ten slotte volledig te verstikken. De enige oplossing is dan ook om dit onkruid met wortel en tak uit te roeien. In figuurlijke zin uiteraard; uit wat in onze belevingswereld doorgaat voor ‘rechts’. Zij moeten compleet gedesavoueerd en afgezworen worden. Dit zou weliswaar ‘radicaal’ zijn, maar verre van ‘extreem’.

Door:
Eg Regs
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

17 reacties op Eg Regs versus Vals Rechts

 1. Driek zegt:

  Beste Eg Regs, u heeft een fijn duidelijk artikel neergeschreven, ik ben het volkomen met u eens. Maar die verschrikkelijke Arie Boomsma is me even teveel vanavond. Ik heb nog de hele avond voor me. Maar ik hoop dat hij tot de eerste groep lieden behoort die straks het schavot bestijgen.

  Like

 2. Pilgrim zegt:

  Dat rigide links/rechts-denken deugt niet. Vooral ook omdat het allemaal tegenstellingen en verwantschappen suggereert die eigenlijk helemaal niet bestaan (vooral met de term ‘extreem rechts’). Het is eigenlijk beter dat al die ideologische shit uit onze cultuur verdwijnt. Wat is trouwens ‘echt rechts’? Conservatief? Die echte conservatieven kunnen, net als socialisten, vaak ook antisemieten zijn. Verder sterken die conservatieven de socialisten in hun overtuiging dat ze ‘echt’ vooruitstrevend zijn (wat ze eigenlijk helemaal niet zijn). Het is mede om die reden geen enkele conservatieve beweging of partij het ooit gelukt is om het socialisme te laten verdwijnen, wat eigenlijk zou moeten. ‘Rechts’ betekent in de praktijk eigenlijk gewoon alles wat niet-socialistisch is. De rest dus. De enige overeenkomst tussen bijvoorbeeld de SGP en de VVD is dat ze niet socialistisch zijn.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Plús, dat echte áártsconservatieven op zekere momenten een onverwachte waardering aan de dag kunnen leggen voor, nota bene, zoiets als de islám, ongelofelijk, maar waar!
   Dit door haar ‘devotie’ en -oppervlakkig bezien- eerbiediging van normen, waarden en ‘zedelijkheid.’ Toevallig werk ik momenteel aan een artikel, waarin dit curieuze verschijnsel op een gegeven moment ook nog even -zijdelings- de revue passeert.
   De voltooiïng kan nog enige dagen in beslag nemen, maar nu U deze site toch weet te vinden, kunt U het hoe dan ook lezen, als het af is.

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Pilgrim: 20.04. uur, op 31/12. Ook ik worstel met de termen: “links versus rechts”. De termen hadden betrekking op de indeling in de Tweede Kamer, en hadden in mijn optiek te maken, waar de regeringspartijen zaten, en waar de oppositie partijen zaten. Ik neig ertoe uw conclusie te onderscheiden: “Rechts”, betekent in de praktijk eigenlijk gewoon alles (partijen) die niet socialistisch zijn. Ik weet dat de PVV opkomt voor ons geboren Nederlanders, en dat ze opkomen voor de sociale zekerheid en de ZORG voor de Nederlanders. Wat dat betreft denk ik, dat ze wat dat betreft in de “geest”, van de “oude Willem Drees”, zitten. Ik ben er zeker van, dat “vadertje Drees”, de sociale wetgeving mee heeft helpen ontwikkelen VOOR ONS NEDERLANDERS! En NIET voor iedere gelukzoeker en moslim die hier komen binnen wandelen. Vaak kan men links versus rechts ook vertalen in: VERSTANDIG OF ONVERSTANDIG BELEID.

   Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Ja, het is een vreemd verschijnsel, dit soort ‘koudwatervrees,’ zoals ik geneigd ben, het te noemen. Mijns inziens is er bij zulke personen -naast een op zichzelf redelijke inslag- de tendens aanwezig om toch vooral ook weer niet ‘extreem’ te zijn. Een pose, als het ware, dat men het ‘fatsoen’ laat prevaleren. Niet, dat men nu het linkse gedachtengoed wenst te omarmen, maar toch……
  Hetzelfde, maar dan nóg weer meer naar de andere kant toe, ziet men volgens mij bij veel D ’66-aanhangers, die, hoewel hun inslag daar in wezen te kleurloos en te burgerlijk voor is, ergens wel heimelijk bewondering hebben voor, bijvoorbeeld, het radicale ‘elan’ van GroenLinks en daarom graag op bepaalde punten met haar meelullen, bijvoorbeeld op het vlak van multikul en de ‘open grenzen.’

  Like

 4. bigljohn zegt:

  En wat te denken van Angela’s Merkel nieuwjaars-toespraak om Pegida te wantrouwen, en de Islam met een warm hart tegemoet te treden ? Islamieten zijn een aanwinst voor Duitsland, en ze overweegt de Pegida demonstraties te verbieden. enz. enz.

  http://www.knack.be/nieuws/wereld/merkel-wat-is-er-mooier-dan-kinderen-van-asielzoekers-zonder-vrees-te-zien-opgroeien/article-normal-521937.html

  Like

  • Die landverraadster zouden ze moeten verbieden!Eerst toegeven dat de multi-cul totaal is mislukt en nu eisen dat de murw geslagen bevolking die haatbaarden met aanhang als een aanwinst zien????Opsluiten dat wijf,tussen 100 hitsige moslims;een maandje of zo:piept ze wel anders!De ellende met regeerders is,dat zij volledig van de werkelijkheid afgeschermd worden en daar dus niets van mee krijgen.En dat moet veranderen:pleur ze maar eens in een moslimwijk,een maandje,om daar te wonen.Wel zonder beveiliging en dikke portemonnee,uiteraard:zijn ze gelijk genezen van hun waanideeen!

   Like

 5. Avidia zegt:

  Wat mij betreft is echt rechts zijn een eerlijke benadering tot mensen in hun situatie. Zij die echt hulp nodig hebben, krijgen het, zij die de kantjes eraf lopen moeten gewoon aan het werk. Geen gesodemieter met ach, ach!!!! Niks ach, kom van je luie stoel, aan het werk, zoals rechts dat gewend is te doen. En geloof me, ik weet er alles van, mensen die niks doen terwijl ze niets mankeren, (ja, bij de dokter) maar bekijk ze maar eens wat ze allemaal wel aan het doen zijn, velen hebben stiekeme bijbaantjes, anderen zitten de hele dag tv te kijken, wat kost dit allemaal??? Er moet veel meer controle komen op onverwachte tijden, maar daar is de regering te lui voor, laat maar gaan, er is geld zat, ja!!! van ons!!!!

  Like

 6. Th.M. van Baarle zegt:

  Ik ben al jaren in het bezit van een strook papier, die bedrukt is met de politieke stromingen van rechts naar links. Aan de uiterste zijden van de strook bevinden zich de radicale partijen. Die strook kan na lezing van de partijnamen rond gebogen worden tot een cilinder, waarbij de linkse radicalen en de rechtse radicalen elkaar raken en zelfs overlappen.
  Dat is mogelijk door niet alle aspecten in het model op te nemen. Veelal laat men NATIONALISME en (MULTI-CULTURALISME) buiten beschouwing omdat deze onderdelen van het politieke bedrijf niet tot radicaal maar tot EXTREEM worden gerekend (en dus verbannen). De partijen op het midden van de strook zijn bang om deze aspecten te benoemen, althans anders dan de leugen dat multiculturalisme een verrijking van de samenleving is. En NATIONALISME wordt door de ‘politiek correcten’ in verband gebracht wordt met NAZISME en FASCISME.
  Volkomen onterecht want bij NAZISME moet het verband met het SOCIALISME niet uit het oog verloren worden (Nazisme = nationaal socialisme) en Fascisme is meer een scheldwoord omdat wie de democratie aanhangt kan nooit een fascist zijn.
  Gezond NATIONALISME = PATRIOTTISME en dat is het houden van het eigen land of het eigen nationaal voetbalelftal of …… (vul zelf maar in, vele mogelijkheden van positieve zaken het eigen levens- en/of maatschappijbeeld betreffend.)
  Die partijen uit het middenveld besodemieteren hun aanhang door een cordon sanitair ten opzichte van bijvoorbeeld de PVV op te werpen. De PVV is de enige partij die waarschuwt voor de instroom van barbaren die nog maar net het kannibalisme zijn ontstegen.
  Die barbaren/kannibalen zijn de moslims die op een door hen of hun leiders gekozen moment ons aan zullen vallen in overeenkomst met hun leer (de koran) die oproept om andersdenkenden (Joden,Christenen en Atheïsten) te DODEN. Zo simpel is het.
  Overdreven?
  Als meer dan 75% van de islamieten in Nederland (dus inclusief die zogenaamde gematigde moslims) aangeeft het bestaan van ISIS toe te juichen en een vrijwel even groot percentage de Syriëgangers tot helden bestempelt, dan kunt u er gif op innemen dat ze ter zijner tijd ook in Europa en dus ook in Nederland) een bloedbad aan zullen richten, zoals nu in de praktijk wordt gebracht in Syrië en Irak.
  De Europese Unie is zo verblind dat ze de ISLAM ruim baan wil geven. Men is bezig regelgeving te introduceren die een negatief initiatief ten opzichte van de aanwezigheid in Europa van deze woestijnbarbaren strafbaar wordt gesteld.

  Like

 7. Philippine zegt:

  Merkel staat onder bevel van de VS. Er worden 150 NAVO pantsers in Europa gestationeerd waarvan 50 in Germany. Littauen gaat wapens leveren aan Oekraïne.

  Like

 8. Louis Burgemeestre zegt:

  Arie Boomsma is een indische jongen, hij moet wel Katholiek zijn opgevoedt, de RKK heeft in Indie 100% DE MONOPOLIE OP HET OPVOEDEN VAN DE JEUGD.NA DE BATAAFSE REPUBLIEK EN FRANSE BEZETTING.

  Like

 9. Daiyu-ninja zegt:

  bigljohn zegt:
  31 december 2014 om 21:42

  ………Merkel, wat is er mooier dan kinderen van asielzoekers zonder vrees te zien opgroeien………..

  Fijn zij ZONDER vrees opgroeien, maar dat geld niet onze kinderen. Want die groeien op MET vrees om mishandeld te worden door de kinderen van asielzoekers, die ZONDER vrees opgroeien in onze landen.
  Onze kinderen worden geterroriseerd, in elkaar geslagen, verkracht, beroofd en vermoord door de kinderen van asielzoekers, die ZONDER vrees kunnen opgroeien in onze landen.
  Onze kinderen en wij – de inheemse bevolking – krijgen geen bescherming van de overheid.
  Onze kinderen groeien niet meer op in veiligheid, maar in angst.
  Angst om door gekleurd tuig in elkaar geslagen te worden omdat ze verkeert hebben gekeken. Of omdat ze het tuig geen sigaret wilde geven,of omdat ze het in hun hoofd haalde om hun hondje uit te laten, of omdat ze hun mobiel niet vrijwillig aan het tuig wilde afstaan etc.

  Ja, frau merkel (geen H-letter) onze kinderen moeten dag in dag uit op hun hoede zijn voor het tuig uit de moslimlanden, die hier ZONDER VREES KUNNEN OPGROEIEN.
  Zij/wij worden door mensen als jij, opgeofferd opdat de asielzoeker een goed leven hebben/krijgen. BAH.
  ,

  Like

 10. Theo Prinse zegt:

  Ik ben het eens met de stelling dat de Dagelijkse Standaard (Joshua Livestro) het quasi begrip rechts als fundament van hun maatschappij visie uitdragen. En dat is meteen hun achilleshiel.
  De sneer naar Thiery Baudet kan ik niet waarderen.
  Het quasi begrip rechts is een uitvinding van links. Immers, links is een dogma of beter een geloofsartikel van nivellering en redistributie. Het tegenovergestelde is innovatie en wetenschappelijk intellectuele progressie. Met het geloof van de linkse kerk kan niet worden gedscussieerd. Daarom censureert links het debat.
  Het linkse intellectuele denken steunt op de dialectiek van de arbeidswaarde theorie van Karl Marx.
  De dialectiek van Aristoteles op de metafysica inzake deductieve vs inductieve argumentatie. De dialectiek van Hegel steunde op de synthese van de staat.
  De dialectiek van de arbeidswaarden theorie van Marx culmineert in de leugen van een notie van een op klassen gebasserde maatschappij. De arbeiders zijn echter geen klasse van producnten maar van consumenten en het arbeidscontract is geen intellectueel of materieel bewijs van een werkleijk bestaande groep arbeiders als klasse.
  Het primaat van de conservatieve maatschappij visie is privaat eigendom. Het eigendomsbewijs op grondstoffen, machines en gebouwen maken ondernemers (kapitalisten) wel tot een objectieve klasse. De ondernemers zijn gesplitst in twee klassen: de monopolistische, syndicalistische kapitalisten ondernemers tegenover de innovatieve venture kapitalisten (Tesla).
  Het klassisme van links wordt door links gekoppeld aan het linkse concept racisme. Het racisme is de sinds de zestiger jaren met name door de black supremacist black community in Amerika valse stelling dat de politieke structuur van alle landen legitimeert tot discriminatie op basis van uiterlijke kenmerken zoals huidskleur, bloedgroep, voedingswijze, genotyoe of ethnische afkomst.
  De linkse intellectuele kerk heeft dus het valse concept van de herverdeling en de leugen van de arbeidersklasse op basis van de arbeidswaarden theorie van Marx en het (insinueren van) racisme met de koppeling aan hun klassisme.
  Deze linkse doctrines zijn gesublimeerd in de fictie van de begrippen links en rechts en zodanig sterk dat de sinds Averroes vs al-Ghazali wederom opgelaaide intellectuele strijd zowel door als tegen de islam sinds de eerste Saoedische staat begon in Centraal-Arabië rond ongeveer 1750. Een lokale heerser, Mohammed bin Saoed, ging een alliantie aan met een puriteinse hervormer van de islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhaab (1703 – 1792), om een nieuwe politieke eenheid te vormen en de opheffing van het Turks Osmaanse rijk en vanaf 1928 met de oprichting door Al Banna, Ramadan van de Egyptische moslim brotherhood (Hamas) etc. door het westen NIET wordt begrepen.
  Een belangrijke connextie tussen Aristotels – Avveroes en de hedendaagse linkse dimmitude voor de op wereldschaal opererende moorddadige islamitische supremacisme is de samenkomst geweest van Al Hussaini en de nationaal socialist Hitler.
  http://www.westernjournalism.com/unlikely-founding-fathers-islamic-state/#iqg8DBurdWtc7sgY.97
  Geert Wilders retweete onlangs Diana West en zij poneert de door Horowitz (FrontPageMag) bekritiseerde stelling dat Roosevelt KGB spionnen tot in het Witte Huis toeliet maar verzwijgt dat tienduizenden nazi’s met project paperclip, Gehlen organisation en operation Odessa naar de vml Vichy protectoraten Irak en Syrie, maar ook Egypte van Nasser, Argentinie van Zorreguitta, Uruquay en de Verenigde Staten tot in NASA (Wernher von Braun, Rudolph) en in het CIA project MKULTRA (o.a Multiple Personality Disorder) werden verborgen. Ook in West Duitsland bleven zeer veel stille nazi’s in de gemeente besturen en ministeries verscholen zitten.
  De linkse kerk is zeer succesvol geweest om na 1945 tot heden deze feiten en impact op wereld geopolitieke schaal te verdoezelen en iedereen in slaap te sussen.
  Daarin is voor een groot deel de tegenwoordige linkse compulsie van de dimmitude gelegen.

  Like

 11. Jan Van zegt:

  “Een vermeend ‘rechts-conservatieve’ opiniesite die onderhand berucht zou behoren te zijn vanwege onder meer haar steken onder water richting Wilders,haar hoofdredactionele bewieroking van Mandela en haar stelselmatige weigering Hans Janmaat ‘onbesmet’ te verklaren. Maar DDS kan met dit bedrieglijke schimmenspel wegkomen, omdat ‘echt-rechtsen’ haar er mee láten wegkomen.”.
  R-
  Tot mijn schande, gelukkig geen schade, moet ik bekennen dat ik ook me heb laten misleiden tot geloven dat de DDS werkelijk “rechts” en eerlijk was.
  Maar eergisteravond viel voor mij de laatste druppel die mijn emmer deed overlopen.
  Michael vd G. komt steeds zó gemeen en leugenachtig uit de hoek over de PVV, het PVV kader en PVV stemmers dat het niet meer te verdragen was, voor mij.

  Net nog even een kijkje genomen bij DDS, want reageren doe ik echt niet meer, maar wat je nu merendeels als reacties ziet van Beukman, Maaike, Jacobus, Nog_1 en bijv Arie_jansz, is niet te weinig.
  Het merendeel is dan ook zeer gelukkig dat de VVD nu zo “moedig” was om samen te werken met de PvdA, wat een “zeer gelukkige keus” zou zijn gebleken! (artikel over Rita V.)

  De één na de andere PVV sympathisant wordt met vergelijkingen met IS krankzinnigen weg getreiterd.
  Denk dat Michael vd G. pas de waarheid zal zien als hij los is van het schitterende voorbeeld van zijn profeet.

  Op Jalta heb ik nog wel vertrouwen in Annabel (ex- G.S), in haar objectiviteit.
  Bart had er weer een schunnig artikel, uiteraard over de PVV.

  Mvg, fijne avond.
  Jan v. E.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s