Hypocrisie – appeasement – dhimmitude: Duitse bisschoppen hekelen “Pegida” aan het eind van het jaar

Screenshot_9

“Pegida”-aanhangers in Dresden. De kritiek van Duitse bisschoppen was ook tegen hen gericht

(Vertaling: E.J. Bron)

Aan het eind van het jaar hebben ook de vertegenwoordigers van de katholieke kerk hun conclusie getrokken. En die klinkt niet goed. De bisschoppen bekritiseerden de onverschilligheid tegenover oorlog, geweld en vluchtelingenellende. Ook “Pegida” kwam niet goed weg.

In hun Nieuwjaarspreken hebben meerdere katholieke bisschoppen terreur, oorlogen en vluchtelingenellende aan de kaak gesteld. De kardinaal van Mainz, Karl Lehmann, noemde het beschamend hoe werkeloos de mensen bijvoorbeeld het geweld in Syrië zouden accepteren. “We zijn vaak zo trots op onze technische prestaties, vaak zijn we daar echt gigantisch goed in, maar met het oog op het behoud van de vrede zijn we erbarmelijke dwergen”, benadrukte de voormalige voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. Ook het verband tussen geweld en het misbruik van de religie zou vreselijk zijn.

Wapenexporten en kilte tegenover vluchtelingen

De aartsbisschop van Keulen, Rainer Maria Woelki, maakt de Duitse wapenindustrie er medeverantwoordelijk voor dat het aantal vluchtelingen in 2014 is toegenomen. “We exporteren kwalitatieve, doelgerichte en robuuste wapens in een grote, nog nooit voorgekomen omvang”, zei de kardinaal. “Er werken circa 100.000 Duitsers in de wapenindustrie. We verdienen hier aan. (…) en dan zijn we verbaasd dat enkele slachtoffers van geweld bij ons aankloppen?”

Woelki had scherpe kritiek op de tegen de islam gerichte “Pegida”-demonstraties. “We verdedigen het Avondland niet door de schotten dicht te doen.” Ook de bisschop van Rottenburg, Gebhard Füst, die waarschuwde voor vreemdelingenhaat, houdt zich met dit thema bezig. “wie in naam van het christendom vreemdelingenhaat toestaat of aanwakkert, giet olie in het vuur van het fundamentalisme”, waarschuwde hij.

Meer solidariteit in plaats van egoïsme

De bisschop van Fulda, Heinz Josef Algermissen, riep, net zoals zijn medebroeders, op tot meer solidariteit met vluchtelingen. “Zullen we in een relatie rijk land bereid zijn om te delen of sluiten we ons af? Het antwoord op deze vraag moet nog gegeven worden.”

De bisschop van Hildesheim, Norbert Trelle, ziet 2014 als een tweeslachtig jaar: “In het oude jaar hebben mensen liefde ervaren en geschonken – hoewel egoïsme en agressie niet uit te roeien zijn”, zei de katholieke geestelijke woensdag in zijn Nieuwjaarspreek. “In het oude jaar werden kinderen geboren – hoewel het leven veelvuldig was uitgeleverd aan de ondergang en de dood vermoedelijk de enige zekerheid is.” Ook in het nieuwe jaar zou dit niet anders zijn. Het geloof zou weliswaar geen oplossing voor de problemen bieden, maar moed geven om de volgende stap te nemen – ook het komende jaar, benadrukte Trelle.

Bron:
www.focus.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Appeasement, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, Duitsland, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse christenen, meningsdictatuur, Multiculti, political correctness, praatjesmakers, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

36 reacties op Hypocrisie – appeasement – dhimmitude: Duitse bisschoppen hekelen “Pegida” aan het eind van het jaar

 1. Mowdes zegt:

  Tja, de bisschoppen hebben gelijk, straks valt er niks meer te verdelen.

  Like

  • Mowdes zegt:

   Omdat dan onze potten leeg zullen zijn!!!!!!

   Like

  • bigljohn zegt:

   Volgens die bisschoppen moeten wij ons solidair verklaren met de toekomstige koppensnellers. Zoals het vroegere dreigen en bangmaken met de Hel en eeuwigdurende verdoemenis. Net zo’n achterlijk gezever als die leugen van de Islam met die meer dan 70 maagden in het paradijs. Seks in het paradijs, ZONDER lichaam. Het huwelijk of monogamie stelt dus ook ineens niets meer voor. De tijd ligt reeds erg lang achter ons dat ik nog in de Kerk kwam, en dat de Kerk ons kon besodemieteren.

   Like

   • fleckie zegt:

    Vooral bang maken als het …’LEVENSEINDE’ in zicht kwam, …..kon men zich dan…redden'( uit het vagevuur of hel te blijven) door missen te laten lezen lezen ? Of, ‘ aflaten’ te doen,…of ………eventueel een TESTAMENT op te stellen!:::’DE ERFENIS’ …. te…schenken …aan…….de…KERK??!!…of…KERK-GERELATEERDE…..ORGANISATIE(S)?!

    Like

   • fleckie zegt:

    ‘ VAN ..MENS..TOT..MENS'( dagblad v.Nrd.Limburg 5 dec….1987!!!!
    Missionarissen..en…ontwikkelingshelpers ..uit..de..derde ..wereld…..schreeuwen..om..hulp..voor..hun..moeilijke projecten: ETHIOPIË staat voor een honger-catastrofe en MOZAMBIQUE ..voor ..hetzelfde….Wereldorganisaties zetten acties op.
    Mensen die zich in h.Westen( de eerste wereld) buigen over de ellende van ..daklozen, thuislozen…en vluchtelingen, ..weten ..geen raad om centjes te vergaren om …. deze mensen in opvangcentra te helpen, zeker in een tijd waarin het vriespunt steeds meer nadert..en..de..eerste sneeuw..gevallen is. ……….Vele…minima…hunkeren naar hun extra-kerstgratificatie of een beetje hulp in de huishouding..met..de slappe beurs….Vele bejaarden..en..alleenwonenden..zijn ook blij dat de kachel blijft branden..en..de..tafel…..gedekt is…………….De…..doorsnee…..pastoors…schrijven…in..hun…kerkblaadjes. dat de kerkelijke huishouding steeds moeilijker wordt..en dat ze hopen dat iedere parochiaan zijn…..gezinsbijdrage
    ..nog overmaakt voor het einde v.h.jaar. …………….Tientallen stichtingen: astma,kanker, reuma,nier,hart en ga zo maar door ratelen met de bussen aan deur en kerk om hun patiënten te kunnen helpen…De brieven van honderden .regionale,nationale en internationale……instellingen
    voor hulp aan mensen stromen de brievenbus binnen. ………………..WAT SCHETST MIJN VERBA-ZING…als…verschillende…..rijke…..mensen…..in…..onze…omgeving-precies…..UITGEKIEND..-…
    een brief MET…BEGELEIDENDE. ..STENCIL ..in de bus krijgen voor een stichting in…NOORD-
    Brabant:… CONFERENTIEOORD…..ZONNEWENDE in de …buurt..van…..MOERGESTEL.
    Schrik niet: ..het gebouw kost bijna …twee miljoen, de inrichting…meer..dan..twee..miljoen. Alles bij elkaar meet dan…VIER MILJOEN. De katholieken,die rijk zijn en mee willen werken dat er weer…..ECHTE KATHOLIEKEN komen en dat die ECHTE KATHOLIEKEN zich ook op zijn tijd
    …CU.TUREEL..en….RELIGIEUS…kunnen recreëren ..worden ..verzocht..een..FLINKE….BIJDRA-
    GE ..te doen ..in..de..vorm..van…..GELDEN,…SCHENKINGEN,…LEGATEN,…LENINGEN……EN
    …..IN…NATURA… Alles te storten ..op..de..stichting…..SOKA..en de activiteiten…en..de….SPIRI-
    TUELE…..BEGELEIDING. .is toevertrouwd..aan………DE..LEDEN..van de …..PRELATUUR………..
    ……..’OPUS..DEI’……………Een kerkelijke beweging ..in SPANJE…gesticht..en sterk op MI.ITAIRE…LEEST GESCHOEID…..Verdere informatie ..kunt u overal krijgen………..Het is bar en boos zo’n actie. …..Overal staan kloosters leeg. Zijn die niet goed genoeg…..Wij mensen in de praktijk ..maar dubbeltjes verzamelen voor de parochies, de daklozen,de missie…etc.En zij bij
    degenen …die de basis kunnen vormen voor al het moeizaam werk aan de basis de…guldens ..en..de….BANKBRIEFJES…..WEGHALEN.
    Christus zegt:’ik wasnaakt…ik was hongerig…ik was dakloos…ik was vluchteling…ik was weduwe ..en ..weduwnaar…..De zoon van God, het kind v.Nazareth was dakloos.Maria en Jozef waren vluchtelingen met hun kind…Hij begon zijn. Verkondiging v.d.blijde boodschap in een stal of grot en niet in een villa in de bossen van vier miljoen.######################################
    …..het boek…..’OCTOPUS…DEI’..van …Aster Berkhof, uitg.Houtekiet, 1992, Antwerpen,
    Isbn 905240156X,,,,,,vertelt over de familie van Marcke:’Antoon van Marcke is de godfather van een invloedrijke Vlaamse familie, bestaande uit tolerante , gemoedelijke,traditionele christenen. Hij leidt met krachtige hand het( katholieke)Middenstandsverbond,terwijl een van zijn zonen hoofdredacteur van het ledenblad is en een andere bankdirecteur. Vader Van Marcke is bovendien adviseur van bisschoppen en politici en wordt door zijn..talrijke..kroost op handen gedragen. Kortom ,een voorbeeldig katholiek gezin waarvoor het leven een feest is. …Tot…zoon Erwin lid wordt van het…..REACTIONAIRE…RELIGIEUZE…GENOOTSCHAP……DEO…NOSTRO…..een
    UITWAS…van….’OPUS…DEI’………..Wanneer Erwin niet de steun krijgt van zijn vader,broers en zussen, …stelt hij alles in het werk om zich met de hulp van deze …MALAFIDE..SEKTE…de macht en de …bezittingen…..toe..te.. eigenen……Hij schuwt daarbij de grove middelen niet: hij hersenspoelt jonge familieleden,chanteert en bedreigt broers en zussen, manipuleert de media en organiseert…lastercampagnes tegen zijn hele familie. Het rijk van Antoon van Marcke begint te wankelen en de pressie. Op het gezin is haast. Ondraaglijk,ook omdat de Vlaamse KERKHIERARCHIE …zich onder druk van …ROME..in het geheim achter…..DEO..NOSTRO…..
    schaart…………Zo sluiten de …vangarmen …van de ..katholieke…octopus…zich om de familie.
    De Van Marckes staan voor de bittere keuze: de eigen principesvan tolerantie trouw blijven of toegeven aan het…brute…autoritaire…FUNDAMENTALISME..van…’DEO…NOSTRO’.
    ‘OCTOPUS…DEI’ is geschreven op de hartslag v.d.tijd.Op 10 mei 1992 verklaarde paus Johannes
    Paulus ll de stichter van het …beruchte …OPUS .DEI ..heilig,een voor velen, ook katholieken,schokkende en provocerende daad…..’.OCTOPUS ..DEI’ ..sluit naadloos bij de verontwaardiging van deze mensen aan. Met dit nieuwe boek heeft Aster Berkhof echter niet alleen een actuele,Maar ook een bijzonder spannende roman geschreven over de opkomst van religieuze sekten , extreem rechts, RACISME en de groeiende invloed van fanatici in de kerk.##################################################################################……….op 3.10.14 staat onder e.j.bron:’dhimmithude v.h. Vaticaan’
    ‘De opmars van de pauselijke stoottroepen’,( uit de Antifascist sept.2001
    ####################################################################
    ‘ de GEHEIME..MACHT..van…OPUS..DEI is een boek dat geen bisschop,priester,
    of…OUDER mag missen’ ( THE Tablet)……………………TIRION…………..
    Voor sympathisanten is…OPUS..DEI… EEN GEESTELIJKE organisatie dier ernaar streeft de katholieke rechtzinnigheid te beschermen tegen vrijzinnige aanvallen. Tegenstanders doen de organisatie, die vasthoudt aan verouderde vroomheids- en boetepraktijken,geringschattend af
    af als een ‘kerk binnen de kerk’……………In..De Geheime Macht van OPUS..DEI ..doet de
    vooraanstaande katholieke historicus Michael Walsh uitvoerig verslag van zijn speurtocht in de magische wereld van…OPUS ..DEI, waarbij hij zich o.a.baseerde op gesprekken en NIET EERDER toegankelijke documenten………….De GEHEIME MACHT van OPUS ..DEI…is het
    Onthullende relaas v.d.ontstaansgeschiedenis v.d.beweging in het Spanje van zestig jaar geleden,
    de SAMENWERKING met het..FRANCO-REGIME en de ontwikkeling tot een …WERELDWIJDE
    ORGANISATIE. ..De auteur schildert een vaak huiveringwekkendoryret van de in 1975 gestorven stichter van…OPUS..DEI,…Escriva de Balaguer. Daarnaast onderzoekt hij de pogingen v.d.organisatie om de stichter heilig te verklaren en…..onthult …nieuwe..feiten over…de. betrekkingen ..met het Vaticaan, de financien en …LIEFDADIGE..FONDSEN, de ledenwerving en de scholen, en de …UNIVERSITEITEN V.D.BEWEGING.################################################################
    ‘ geef om de toekomst’, het grootseminarie …ROLDUC( Kerkrade) blijft trouw werken aan de boodschap v.d.rooms-katholieke kerk.etc. ( de PAREDIS STICHTING) #####################
    ……….in het boek’ De Bende VAN DE Bokkenrijders’, verneemt men o.a. dat toendertijd paters augustijnen eigenaar waren van ROLDUC, ‘de augustijner koorvereniging van Kloosyerrade, die eigenaar waren van het MEESTE LAND in de omgeving van hun abdij, verpachtten de grond aan concessiehouders, die pacht betaalden naar rato v.d.opbrengst.Maar toen detragische naar kolen. Groter werd, besloten de exploitanten v.dMijnen zelf ter hand te nemen. Keizerin Maria- Theresia v.Oostenrijk( het Land van Rode hoorde toen bij de Oostenrijkse Nederlanden) gaf Kloosterrade in 1723 het alleenrecht tot ontginning v.d.kolenmijnen in het Land van Rode. de koorvereniging brachten de mijnen tot bloei. De mijn De Herenkoel,die zo werd genoemd omdat ze werd bestuurd door de heren-of koorvereniging- v.Kloosterrade ,bood in h.jaar 1771 waarin dit boek speelt al meer dan 200 mijnwerkers werken had een hoge produktie……Naar maatstaven. Van die tijd werd de mijn…STRAK..en…ZAKELIJK geleid door de ABTEN van KLOOSTERRADE..Het zwarte goud veel geld op, maar van dat goud kregen de mijnwerkers zelf NIET VEEL!
    Een goede arbeider verdiende een paar stuivers per dag, meestal te weinig om een gezin van te onderhouden,…..zodat …VROUWEN…en…..KINDEREN..vaak moesten meewerken
    in de mijn.( pag.596 De Bende v.d.Bokkenrijders,auteur Ton van Reen, uitg .De Geus B.V.Breda,isbn 9789044511352,##############################################

    Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Eén ding is al generaties lang nooit veranderd. Zal ik U vertellen, welk ding?
  Bisschoppen en priesters hebben vaak gemakkelijk praten, maar geven in de praktijk zelden het goede voorbeeld!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Theresa Geissler: 12.06. uur. Precies, Theresa!

   Like

   • tjonge zegt:

    sterker nog, die bisschoppen zijn hypocriete hufters die stiekem hopen dat de islamschaapjes tot de katholieke kerk bekeren, want hun kerk is zo goed als dood als er geen nieuwe schaapjes komen.

    Like

 3. Sjaak uit Dordt zegt:

  We zijn niet onverschillig, omdat de Duitsers de luiken dicht doen en wij ons achter de dijken verschansen. We zijn zuinig op onze cultuur. En wij willen geen verdere vermenging (lees vergiftiging) van de importeerde haat-godsdienst.

  Wij zijn het avondland en wij willen dat zo houden.
  Een vredig jaar uw allen toegewenst.

  Like

 4. Harry Kooistra zegt:

  Ondertussen zijn ze op het Saoedi-Arabisch schiereiland niet bereid om te delen en sluiten ze zich af van de jaarlijks toenemende vluchtelingenstroom uit islamitische landen; en dat in naam van de Allah van de Islam.
  Maar als men zo’n boot op de middellandse zee aanhoudt en de daarop aanwezige islamitische economische vluchtelingen mededeelt dat de asielaanvraag in Saoedi-Arabië plaatsvindt, dan zullen velen liever teruggaan naar hun plaats van vertrek. Dat is eveneens de hypocrisie en het latente racisme van de EU. Die arabieren hebben de eigenschap dat ze niet beschikken over medemenselijkheid en mededogenen en van humanistische waarden ook geen kaas hebben gegeten. Dat het racisme van de Islam onbesproken blijft. Ook door de duitse kerken.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Harry Kooistra: 12.17. uur. Zo is het, meneer Kooistra. En daar hoor je die bisschoppen, de eurofielen en de islamofiele politici, en de rode kerk niet over! Schijnheilige huichelaars, dat zijn het. En de kosten van deze MASSA-INVASIE op de rug van de doorsnee burger leggen. Dat is Europa/EUSSR anno 2015!

   Like

 5. freddy zegt:

  Ach.. wie zegt het : de hoeders van een kapseizende sekte.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Dan heb ik een voorstel voor deze GOEDMENSCHEN. Bisschoppen neemt U per persoon maar 50 van deze “kansenparels”, in huis. U staat garant voor hen, en U doet hen onderhouden. Dan ben ik benieuwd of U daarna ook nog zo GASTVRIJ zult zijn!

  Like

 7. 4sjun zegt:

  Nog maar een paar open deuren:
  Misdaad los je niet op door de deuren wijdopen te zette en de sloten te gaan verbieden. We verdedigen het avondland niet door stevig van problemen weg te blijven kijken en de boodschappers ervan tot fout na de oorlog te verklaren.
  Vreemdelingenhaat is wat heel anders dan noodzakelijke kritische kanttekeningen bij de wortels van de leer van Mohammed en haar vruchten in de wereld van vandaag. Sterker nog, er vallen vele onnodige slachtoffers als dat onkruid niet ontmaskerd en voortdurend aan de kaak gesteld wordt opdat er komaf mee gemaakt kan worden. Hoewel er vele brave moslims zijn die evenals ieder ander het beste willen voor hun kinderen en hun leefomgeving betekent dat nog helemaal niet dat er met de leer van Mohammed, het door hem voorgeleefde leven van de ideale moslimmens en zijn opdrachten aan de gelovigen van alle tijden niets mis zou zijn. 1400 jaar islam en een blik op het leven de landen waar islam de agenda bepaalt zijn absoluut geen ambassadeurs van mensenrechten en ontplooiingskansen. Een stevig zoeklicht op en aanpak van die misstanden, het blijven benoemen van man en paard en is de meest beschavende weg naar verandering. Doen we dat niet dan slaat de onbeschaving toe in islam of in noodzakelijk geworden hardhandige bestrijding van een veel te lang ontstekende infectie.

  Like

 8. Jules Vismale. zegt:

  Die Duitse bisschoppen gedragen zich, in omgekeerde vorm welteverstaan, net als de Farizeeërs en Schriftgeleerden uit het Nieuwe Testament of als een soort Jezus Christus maar dan op een huichelachtige manier! De desbetreffende joodse bisschoppen verkozen namelijk hun eigen volk als het uitverkorenen volk en hielden het in bedwang met soortgelijke wetten als in de EU terwijl Jezus meer voor vreemden, armen, blinden en zondaars verkoos waarvan hij er velen letterlijk en figuurlijk genas opdat zij het Koninkrijk des Hemels binnengingen.
  Want wat die vreemdelingenhaat (?) in Duitsland betreft: maken talloze moslims en asielzoekers daar soms geen misbruik van de Duitse gastvrijheid en haten de islamterroristen onder hen ook geen vreemden? En wat de bewapening betreft werd zoiets al in WO I en WO II gedaan door alle strijdende partijen en Adolf Hitler had Europa NOOIT veroverd als zijn latere opponenten aanvankelijk niet zo lief en aardig tegen hem waren geweest en hem ook niet hadden gesteund met miljarden aan geld, grondstoffen, wapens en goederen.
  Anders nemen die menslievende bisschoppen toch gewoon ZELF al de asielzoekers, moslims en islamterroristen gastvrij in hun EIGEN huizen op om hen hierna ongevraagd te overbetuttelen, verwennen en overdreven aardig tegen hen te zijn. Maar ze kunnen ook wilde dieren in huis halen in de hoop deze te veranderen in brave huisdieren maar dezen verloochenen hun natuur toch nooit, net zo min als de “gediscrimineerde” groeperingen die steeds gehater worden bij ontelbare Duitsers omdat ze teveel zijn voorgetrokken en verkeerd gedrag van hen veel te lang werd getolereerd!

  Like

 9. Roni zegt:

  Die hoge omes van die diverse kerken wonen die ook naast of samen in een wijk met dit massaal geimporteerd grotendeels menselijk afval?
  Die hoge omes van die diverse kerken, is gebleken de laatste jaren vooral, houden toch van jonge jongetjes. Moeten ze hun monden dichthouden over het negatieve vanuit de islam in Europa omdat er weer een Ali Baba-buit, duizenden, zit aan te komen? Omgekochte jurken?

  Like

 10. vanhetgoor zegt:

  Pegida vecht tegen het fascisme, dat moet toch algemeen bekend worden geacht. De Duitse bisschoppen waren nog niet zo heel erg lang geleden niet zo héél èrg tegen het fascisme. Destijds – toen het er echt om ging – toen hielden de Duitse bisschoppen de kaken stijf op elkaar, de smoeltjes angstvallig dicht. Het zou misschien een leuke geste zijn om de Duitse Bisschoppen eens te herinneren aan hun falen destijds.

  Like

 11. Johan zegt:

  Ze (de bisschoppen) zouden eens bij hun collega uit Mosul in Irak , als hij nog leeft, te rade moeten gaan. Dit gebied wordt thans door IS beheerst en het leven voor katholieken is daar een hel. Het onbenul en de naïviteit van de Rooms Katholieke Kerk is onvoorstelbaar. Die bisschoppen hebben geen mijter op hun hoofd, maar kilo’s boter. Met het binnenhalen van de islamitische hordes begint ook voor de katholieken in het Avondland het aftellen naar nul. Hoe lang nog kan dit zo doorgaan ? Hoe lang zal de Katholieke kerk nog bestaan ? Maar de bisschoppen blijven maar blaten over naastenliefde en barmhartigheid. Men zou ze bijna kunnen beschuldigen van medeplichtigheid aan het vernietigen van de Westerse cultuur.

  Like

  • Willie zegt:

   Volgens Nostradamus is dit de laatste paus ,dus denk s verder …..

   Like

  • Harry zegt:

   Ik haat inmiddels alles wat naar religie ruikt , de ene partij door hun onmenselijke gruwelijke wreedheid , de andere door het infantiele onbenul om maar niet te kunnen en willen zien en beseffen hoe ontzettend onnozel ze zijn .
   En alle niet-religieuzen lijden daar ook onder . Het zou er immers een stuk beter uitzien als we al die vromen aan ónze kant van de streep zouden kunnen scharen ?
   Hoe stom ben je om onder de huidige omstandigheden anno 2015 je te verdedigen met spreuken die verondersteld worden ruim 2000 jaar oud te zijn ?
   Argumenten uit het jaar nul , dus .

   En dan die verdomde schijnheiligheid , zowel zakelijk als menselijk , misbruik , incest , leugens , noem maar op .

   Mooi voorbeeld nog uit “de waard” waar ik woon .
   Een meisje werd misbruikt door haar vader ( ouderling , artikel 31 , als ik het goed onthouden heb ) en zij mocht van haar vader geen verkering hebben .
   Er was echter een beetje een onnozele boerenknul die wel gek op haar was en achter haar aanzat .
   Op een gegeven moment werd het meisje zwanger , ( van pa , want met die jongen had ze nooit seks gehad ) , toen pushte haar vader haar om met die jongen aan te pappen .
   Dat heeft ze gedaan en na een paar maanden vertelde het meisje tegen die jongen dat ze drachtig was . Dat was ZIJN schuld ! Zal wel opdracht van pa geweest zijn .
   Dus : trouwen ! Ja , die boeren kunnen soms nog écht simpel zijn !
   Totdat één van de vrienden van die knul er achter kwam dat ze nooit seks gehad hadden en dat ze dus nooit van hém zwanger kon zijn .

   Zó verdomd geniepig en doortrapt zijn sommigen van die lui .
   Het hele “feest” werd afgeblazen en het hele incident met “de mantel der liefde” bedekt .
   Ach ja , het vlees is zwak ……………
   Meneer wandelde op zondag gewoon weer naar de kerk met de bijbel demonstratief onder zijn arm geklemd , met een smoel alsof er niks aan de hand was .

   Grappig verhaal nog over een dominee die vrouwelijke kerkgangers proberen te versieren , onder het motto : “mijn vlees begeert Uw vlees ” , zoals in mijn woonplaats gebeurde .
   Alleen de man des huizes ( een beer van een vent ) had argwaan , luisterde de boel af en toen de dominee in “actie” kwam , sprong ie te voorschijn , brulde : “en mijn klauwen begeren jouw donder ” en donderde meneer de dominee dwárs door het raam naar buiten .
   Diezelfde dominee wedijverde al jaren met de plaatselijke melkboer , die hem al had gewaarschuwd : “uit mijn wijk te blijven” .
   Gereformeerd , zwaar gereformeerd .
   Mijn respect voor die lui is tot onder het vriespunt gedaald .
   Al was het alleen maar vanwege het misbruik uit naam van hun functie .

   Nee , nee ik ben geen zedenprediker .
   Nou zal ik zelf ook wel nooit de Nobelprijs voor eenkennigheid meer krijgen , maar probeer het dan wél op een eerlijke en sportieve manier .

   Ik roep het wel vaker , religie doet iets met de hersenen , maar het is nooit iets om blij mee te zijn .

   Like

 12. GT zegt:

  Zo,zo de Bisscoppen geven hun ongenoegen, nu kijk eerst maar eens in uw eigen gelederen onder de noemer kindermisbruik, de vele kerken die gesloten worden door jullie toedoen en als je dat eens recht getrokken heb, geef dan pas jullie kritiek.Want jullie geven geen ene sodemieter om jullie Christen, er worden er duizenden vermoord die zelfde oorlogs misdadadigers zitten jullie nu goed tepraten,die straks hier de boel uitmoorden, kom leg jullie tabernakel eens bloot en zeg nu werkelijk eens wat het Vaticaan van plan is, jullie vernietigen je eigen volk.
  En mensen mogen dan niet demonstreren, voor hun avondland te beschermen.
  Stelletje smeerlappen wordt er een Christen vermoord kijken jullie de andere kant uit.

  Like

 13. Louis Burgemeestre zegt:

  Bischoppen zijn Katholieken, ze geloven in iluminatie en tovenaars die ze zullen helpen net als de Anglicaanse kerk ook in tovenaars geloven bvb Merlijn en koning Arthus, daar om is bij hun ook Harry Potter erg populair.Of the Chronicle of Narnia met zijn Aslan.of the lord of the ring, Voor ons Calvinisten (Gerformeerden)is er alleen een die ons redden kan en dat is de God van Abraham (Vader, zoon en de Heilige geest) en niemand ANDERS.Ook niet de Afrikaanse tovenaars niet.Voo Doo Mokambo en alle andere tovertjes uit Afrika.Ook de Lutherse kerk geloof in deze Tovenaars is groter dan bij ons.

  Like

  • Louis Burgemeestre zegt:

   Zo te zien ook bij de linken Supperhelden heet het bij ze.

   Like

   • Harry zegt:

    Alleen de refo’s geloven niet in sprookjes , dus , Lucky ?
    Geloof je wél in de knuppel steeds in het hoenderhok gooien en dan op afstand gaan zitten kijken hoe dat uitpakt ?
    Heb je zélf het idee dat dat iets uithaalt ?
    Lijkt dat niet een beetje op het gedrag van terroristjes , die een handgranaat op de markt gooien en dan hard wegrennen ?
    Wachtend op de volgende gelegenheid ?

    Like

  • Jaan zegt:

   Jaja gereformeerden hebben het licht gezien in de god van Abraham en katholieken zijn tovenaarsleerlingen.
   Ik heb als katholiek ook geleerd dat er God de Vader, de zoon en de Heilige Geest was. Dus wat is het verschil in richting?
   Ik zie bij de CU toch heel wat multiculti en zich afzetten tegen de PVV.
   Alle christelijke geloven zijn besmet door pers en t.v., gereformeerden niet uitgezonderd. De wens is hier de vader van de gedachte.

   Like

 14. john zegt:

  Ik weet niet hoe in NL die bisschoppen gehuisvest zijn. Maar in Vlaanderen zijn het stuk voor stuk heel mooie en ruime herenhuizen. Ik stel voor dat die Nederlandse én Vlaamse bisschoppen hun huizen omgevormd worden tot asielcentra. Uiteraard mogen ze er zelf ook blijven wonen.

  Like

 15. baksteen zegt:

  Zo gaan het dus framen dat Pagida vreemdelingenhaat is terwijl iedereen weet dat het de terechte angst is voor de Islam en de teloorgang van de joods-christelijke-europese cultuur.
  De katholieke kerk schaart zich dus weer achter de nazi’s en de Islam, Walgelijk en dom.

  Like

 16. beatsme zegt:

  De nieuwjaarsboodschap van Merkel (is een domineesdochter) staat op de site bij Joop. Die geeft er zijn eigen verdraaide draai aan natuurlijk. Cherry picking heet dat geloof ik.
  Mevrouw Merkel die voor Europa, de volkerenbond en al onze bondgenoten spreekt, ziet inmiddels in de mensen van Pegida lui die tegen mensen met een andere huidskleur zijn, en andere religie’s, die de waarheid niet vertellen en een vals hart vol haat hebben.

  Ik denk dat de Duitse SPD, die Grunen en gelieerde socialistische partijen en bijvoorbeeld Groenlinks samen met de mensen van de religie van de waarheid binnenkort los gaan op de rest (ons?). Laten we wel zijn, ze heeft gelijk, racisten, leugenaars, met haat en een vals hart, die zomaar kritiek hebben, zelfs op God, daar moet je eigenlijk “als een bezetene op los timmeren”; denkbeeldig bedoelde zijnde natuurlijk….

  Like

 17. tjonge zegt:

  zo zie je maar weer, er komt niks goeds van een religie, welke religie ook.

  Like

 18. Bas Koning zegt:

  De grootste grap is dat pegida demonstranten worden weggezet als ‘racisten’ die tegen de islam zouden zijn omdat de meesten islamieten ‘een kleurtje’ hebben en uit het buitenland komen.

  Daar gaat het namelijk niet om heh? Maar de linkse wegkijkers willen niet tot de kern van het debat doordringen: omdat ze daar glashard verliezen. Want wie voor homorechten is, is tegen de islam. Wie voor vrouwenrechten is, is tegen de islam. Wie tegen geweld is, is tegen de islam. Wie voor geloofsvrijheid is, inclusief het recht op afvalligheid, is tegen de islam. Wie de joden hun leven gunt, is tegen de islam.

  Wij zijn niet tegen de islam ‘omdat de moslims een kleurtje hebben’, maar omdat de islam erger is dan het FASCISME. De islam predikt dood aan de homos. Dood aan de afvalligen. Dood aan de joden. Vrouwen zouden minderwaardig zijn aan mannen. Geweld. Wereldheerschappij. Pegida is daartegen. DE LINKSEN ECHTER STAAN PAL ACHTER DE ISLAM. Wie zijn er nou ‘fascistisch’? De islam en hun linkse vrienden.

  Intussen neemt de hersenspoeling groteske vormen aan: de geschiedenis word vervalsd door de media (‘andere tijden’ met ‘pim fortuin schuldig aan dood 5 turkse kindertjes’, terwijl het een ISLAMITISCHE EERWRAAK was, wat ze dan weer niet laten zien) de scholen prediken het linkse gedachtegoed alsof hun leven ervanaf hangt (dit terwijl de afvalligen, joden, homos en vrouwen die vrij willen zijn hun leven ER ECHT vanaf hangt!)

  Wij leven in 1984. Wij hebben geen democratie meer, geen vrije pers meer, geen vrije wetenschap meer. Wat wij hebben is 100 procent linkse indoctrinatie en, als dat niet ‘helpt’ om de mensen tot ‘inkeer’ te brengen: GEWELD van de kant van de islam als wel links.

  En wat doen wij? Vreedzaam demonstreren. En daar worden ze WOEDEND van.

  Ik stel overigens voor om het (nutteloze) vreedzame protest te staken, en de islam zowel als links te benaderen met de door hen gekozen middelen: om het geweld van de islam MET GEWELD de kop in te drukken, en het geweld van links MET GEWELD te counteren.

  We did not start this fire, but we will keep it burning till the tide is turning!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Bas Koning: 17.20. uur. Dat heeft U volkomen juist verwoord! En vanwege deze feiten, heb ik steeds meer begrip voor wijlen GENERAAL FRANCO, die afrekende met de RODEN tijdens de Spaanse Burgeroorlog! En dergelijke burgeroorlogen staan NU ook weer voor de deur. SCHULDIG daaraan zijn, de politiek-correcte elite, van “links tot rechts”, de BILDERBERGMAFFIA, de EUSSR en de lakeien van de NWO! LEVE PEGIDA, LEVE DE WARE PATRIOTTEN, LEVE DE NATIONALISTEN! Weg met de EU, de RODEN, en de LANNDVERRADERS!

   Like

 19. guusvelraeds zegt:

  Ook het verband tussen geweld en het misbruik van de religie zou vreselijk zijn.

  Laat het nu zijn dat extremistische en gewelddadige moslims alles behalve hun religie misbruiken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s