DE ANGST VOOR DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE

Screenshot_175

(Door: Theresa Geissler)

Vanmorgen een uitgebreid, twee pagina ’s beslaand stuk in de Volkskrant. Over Pegida. Pegida en het groeiende anti-islamisme. Het artikel was, zoals te verwachten viel, tendentieus. Hoewel de hele eerste pagina aan de Pegida-demonstraties in Duitsland gewijd was, werd het op de voorpagina niet als zodanig aangekondigd, maar werd er volstaan met de aanhef: “Anti-islam,” waarna in kleinere letters gewag werd gemaakt van de duizenden die maandagavond weer in Dresden en elders in Duitsland de straat op waren gegaan om te demonstreren, waaraan werd toegevoegd dat in Europa – ook in Nederland – ‘het geweld tegen moslims en hun gebedshuizen leek toe te nemen.”Zie pagina 6-7.”

Men zoekt dus pagina 6 en stuit daar op de immens grote foto van de demonstratie in Dresden met als kop:”De ‘Wutbürger’ dreigt zijn land te verliezen.” Men neemt kennis van de grieven die demonstranten desgevraagd te kennen geven en van enkele bijzonderheden over de beweging -het strafblad van Bachmann moet er natuurlijk zijdelings ook bij vermeld worden- leest nog een uitspraak, die eerlijkheidshalve wordt vermeld (“‘Bachmann is niet Pegida,’ zegt de gepensioneerde, ‘dat zijn wij'”)en neemt tenslotte kennis van een laatste uitlating van diezelfde gepensioneerde: “De meerderheid hier bestaat uit oprecht verontruste burgers. Duitsers die niet willen dat hun stukje varkensvlees door de opkomende islamisering van hun bord verdwijnt.” Kneuterigheid benadrukken is altijd effectief, zal correspondent Rolf Bos, verantwoordelijk voor dit deel van het artikel, gedacht hebben.

De rest van pagina 7 werd grotendeels gevuld door twee subartikelen, het bovenste met de vetgedrukte kop: “Incident bij 40 procent Nederlandse moskeeën” en de onderste met de verontruste aankondiging: “Opkomst Islamitische Staat wakkert islamofobie aan.” ( Jaja, ook hier werd de door de Moslimbroedershap bedachte term weer eens klakkeloos omarmd.) Het eerste, gebaseerd op een onderzoek van de onvermijdelijke ‘professor’ Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam, luidde de noodklok over het toenemend aantal incidenten waaraan moskeeën in Nederland ten prooi vallen – van varkenskoppen tot brandstichting – en de daardoor toenemende behoefte aan ‘dure’ beveiliging. (Ach, hoe tragisch.) In het onderste werden de drie aanslagen op moskeeën in Europa tussen kerst en Nieuwjaar aangehaald (“Drie in één week tijd!”), werd ruiterlijk toegegeven dat er geen doden gevallen waren (Nee, waar niet is, verliest de keizer zijn recht) en dat de door IS verspreide onthoofdingfilmpjes en de in Europa gepleegde moorden, o.a. die op Lee Rigby, wel een grond konden zijn voor de groeiende angst, máár (Altijd een máár) dat die angst van andere aard was dan bijvoorbeeld die na de aanslagen op de Twin Towers in 2001: Anders dan toen is er namelijk sprake van ‘angst, die wordt omgezet in tégengeweld.’ Dus, concludeert Imran Awan, criminoloog aan de Universiteit van Birmingham – aan de naam te horen eveneens van ‘Midden-Oostelijke’ afkomst – moeten Europese landen ook erkennen dat er inmiddels een probleem is met geweld tegen moslims. (Wie had dàt nu kunnen denken.)

Screenshot_173

De orthodoxe moslim Anjem Coudary

Screenshot_174

De “geïntegreerde” moslim Ahmed Aboutaleb

Verder wordt er in datzelfde subartikel door ene Matthew Feldman, hoogleraar rechts-extremisme aan de Teesside universiteit van Middlesborough, nog een opsomming gemaakt van de mogelijke oorzaken voor deze toegenomen rampzalige verschijnselen, waarvan hij, je moet het lef maar hebben, DE OPKOMST VAN NIEUWE POPULISTISCHE PARTIJEN NOEMT, zonder de vraag te stellen waaróm die dan wel opkomen (èn floreren) en beweert hij verder dat deze partijen, maar ook burgerbewegingen als Pegida en Britain First, ‘slim’ gebruik maken van Twitter en Facebook alsmede van websites als Gates of Vienna “waar moslimhaat welig tiert. Het bereik is enorm.” Ook hier wordt geen ogenblik stilgestaan bij de vraag waaróm die site zich dan wel in zo ’n grote belangstelling mag verheugen; men vindt het slechts een bedenkelijke zaak, meer niet…..

De Volkskrant is Links. Niet extreem-Links, maar links. Zoals het grootste deel van de MSM. Goedmenschelijk. Als ze af en toe al enige objectiviteit aan de dag leggen, is dat meestal omdat de realiteit zó sterk aan het licht getreden is, dat ze niet anders meer kúnnen, zonder zich ongeloofwaardig te maken. Maar zolang het enigszins kan, bekijken ze alles nog steeds zoveel mogelijk door de goedmenschelijke roze bril.

Van de wreedheid en verachtelijkheid van een organisatie als IS kunnen ze niet langer wegkijken, nadat IS zelf haar masker via internet heeft afgeworpen. Daarna probeerden ze, samen met de rest van de MSM, het verzinsel te verspreiden dat dit ‘niets met de islam te maken zou hebben.’ (Of, verzinsel, waarschijnlijk geloofden ze dat zelf maar al te graag.) De bewering doet op dit ogenblik nog steeds de ronde, zij het allengs iets minder nadrukkelijk, zoals de oplettende waarnemer misschien heeft kunnen constateren. In plaats daarvan trachten ze de nadruk sterker dan ooit op het ‘ongelijk’ van partijen als de PVV te leggen – zonder daartoe met deugdelijke tegenargumenten te komen – en het ‘minder, minder, minder Marokkanen’ van Wilders op te krikken tot een regelrechte halsmisdaad. Alles opdat de aandacht afgeleid blijft en niemand op het idee komt over één en ander dieper ná te denken en dóór te vragen. Want stel, dat deze of gene realist dat op een gegeven moment tóch eens zou dóen:

Het is, zoals reeds opgemerkt, niet voldoende om geschokt, verontrust of wat dan ook te zijn vanwege de opkomst van de goedmensch minder welgevallige partijen: Dan zou hij zich minstens moeten afvragen waarom er op ze gestemd wordt. Vanwege hun populisme is hij dan al snel geneigd te antwoorden; Zij zeggen wat bepaalde mensen willen horen. Waarop de volgende logische vraag zich al weer aandient: Waaróm willen ze bepaalde dingen dan hóren? ‘Onderbuikgevoelens?’ Stemmingmakerij? Of misschien toch eigen ervaringen, al is het maar omdat men over bepaalde kwesties zelfstandig is blijven nadenken? Want wie dat blijft doen, en niet klakkeloos blijft napraten wat de goedmenschelijke norm hem voorschrijft, neemt véél waar:

Hij neemt waar dat bepaalde moslims hun sympathie voor IS niet onder stoelen of banken steken en zelfs naar Syrië of Irak afreizen om zich bij IS te voegen. Hij neemt waar dat ze, als ze dat niet doen, toch in hun eigen omgeving een soortgelijke mentaliteit aan de dag leggen, wat nu en dan resulteert in aanslagen of moord op bepaalde personen die zij als ‘vijand’ beschouwen. Hij neemt ook waar dat ze, voor zover ze dat niet doen, toch zelden of nooit de stap zetten om openlijk afstand te nemen van de gruwelijkheden van IS, om maar te zwijgen van IS zèlf. Hij redeneert door en komt gaandeweg tot méér conclusies:

Hij realiseert zich dat zeker een aanzienlijk percentage moslims om te beginnen al niet uíterlijk wil integreren; Die blijven maar vasthouden aan hun inheemse dracht: djellaba, niqaab en hidjab. Vooral de vrouwen hebben dit sterk en de realist weet: Dat is niet toevallig. De mannen hebben de keuze, kunnen zich ook westers kleden als zij zouden willen. De vrouwen hebben die keuze niet: Zij moeten zich ‘bedekken.’ Hun lichaam, hun leven is niet van henzelf; zij moeten zich beschikbaar houden voor de mannen in hun omgeving: Echtgenoten, vaders, broers, neven….Zij zijn aan hen ‘onderworpen.’ En kinderen zijn onderworpen aan hun ouders en verdere volwassenen, die volwassenen weer aan de gemeenschap en de gemeenschap aan Allah…. Die hen opdraagt alle anderen aan zich te onderwerpen.

Aangezien de realist dit beseft, heeft hij oog voor al die verdere details, waarvan de goedmensch principieel wegkijkt: De aanmatiging die veel moslims aan de dag leggen als het gaat om het klakkeloos aanvaarden van sociale voorzieningen, het opeisen van privileges, het claimen van bepaalde rechten tot het verbieden van tentoonstellingen en theatervoorstellingen toe, met als argument het ‘gekwetst zijn…’ Hij wil onderwerpen, beseft de realist, hij wil de samenleving waar hij te gast is, veroveren en ‘onderwerpen aan de wil van Allah….’

De goedmensch wil dat niet zien; die wil alleen maar de hulpbehoevende, cultuurverrijkende moslim zien. Zijn creatie, zijn sprookje…. Daarom weigert hij ook de moslims in eigen land in verband met IS te zien. Nu hij DIENS bestaan niet langer kan ontkennen. Terug naar de realist: Hij kijkt nog verder: Hij ziet nog een ander soort moslims: Hoogopgeleid, redelijk, volkomen geïntegreerd, zo lijkt het…. Die àndere soort doet alleen al qua uiterlijk nog wel eens denken aan het tuig van de IS, deze niet. Zit het hier dan goed mee, kan men zich afvragen, is het risico geweken? De realist weet: Nee, want ook deze geïntegreerden noemen zich nog steeds MOSLIM. Ze aanbidden dezelfde God als die anderen: Allah. Ze lezen dezelfde koran, die onveranderlijk ONDERWERPING predikt. Van alles en iedereen. De hele wereld. Om dat streven te laten varen, dienen ze de islam te verlaten. En dat verkiezen ze niet. Zulks zegt eigenlijk al genoeg. Islam is islam. Alleen de verpakking kan verschillen. Maar door verpakkingen kan héén gekeken worden.

En de realist weet: Als men dat doet, komt men snel genoeg tot de ontdekking dat zulke, op het oog geïntegreerde, moslims in wezen nog steeds hun afwijkende normen en waarden aanvaardbaar vinden, een ‘andere rol’ voor man en vrouw aanvaardbaar vinden, verplichte islamitische educatie voor iedereen aanvaardbaar vinden, kortom, wel degelijk streven naar een geleidelijke onderwerping van de westerse maatschappij. Simpelweg omdat men de islam NIET heeft laten vallen. En bij een daadwerkelijke aanval door hun radicalere ‘broeders’ zullen zij de westerlingen net zomin verdedigen als welke moslim dan ook. De realisten beseffen dat. De goedmenschen niet, of ze wíllen het niet. En dat geldt evenzeer voor de goedmenschelijke MSM.

Het is daarom dat persorganen als de Volkskrant systematisch weigeren verder te kijken en de moslims als iets anders dan slachtoffers te zien. Want om dàt te doen, zouden ze aandacht moeten besteden aan de àndere kant van de medaille…..Waarvoor ze dóódsbenauwd zijn.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "PEGIDA", "Populisme", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, Barbarisme, betutteling, burgermoed, Censuur, Counterjihad, cultuurrelativisme, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Duitsland, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Mohammed, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Patriottisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

38 reacties op DE ANGST VOOR DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE

 1. IFF zegt:

  Ben ik de enige die het nieuwe jaar met een héél héél slecht gevoel is ingegaan? Als ik de 19-punten van Pegida doorneem kan ik als mens niet anders dan… akkoord gaan. En toch maken ze mij uit voor nazi, racist, xenofoob,… terwijl ze moordenaars, haatpredikers, enz. knuffelen en beschermen. Goed, laat de grote klap maar komen.

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Als je hart maar op de goede plek zit, en dat weet je zelf, kun je betitelingen als nazi, racist en xenofoob zien als geuzennamen van een miskend genie 🙂

   Like

   • Ekster zegt:

    Bovendien, IFF en Wans H., hoe vaker men die termen gebruikt hoe minder effectief ze worden. Ze zijn als het ware aan inflatie onderhevig. Als je alles en iedereen, of het nou terecht of meestal onterecht is, steeds maar uitmaakt voor racist of islamofoob, verliezen ze hun magische werking. Men haalt zijn schouders op over dergelijke onterechte en onzinnige beschuldigingen.
    Ik zelf beschouw die woorden inmiddels ook als geuzennamen. Ik zou me schamen als ik niét als islamofoob wordt beschouwd door het goedvolk. Als ik mezelf vergelijk met al de goedmenschen om mij heen en luister naar hun zg. argumenten, kan ik alleen maar lachen en blij zijn dat IK in ieder geval niet zo naïef ben als zij. Zo lang ze me islamofoob noemen weet ik dat ik aan de goede kant sta.

    Like

   • susan zegt:

    Ik was getrouwd met een narcist,dat wist ik toen niet,maar hij was te hoog voor de trein,waar ik dan nooit mee reed,mij onbekend. Ik zakte voor zijn examen,waar ik niet bij was. Ik wist alles beter,als ik de dokter om raad vroeg,waarom vraag ik dan raad? Mijn schuld als hij een baan niet kreeg,ik die personeelschef gebeld en hij ontkende het en vond het raar. Dat noemen ze dus projectie, ze zeggen van een ander,wat ze zelf zijn en komt vooral voor bij mensen,die zich volmaakt voelen,beter zijn als anderen.Toen hij dus met negens en tienen was geslaagd en ik een mooi boeket voor mezelf kocht,hoorde ik volgens hem in een inrichting,dat ben ik mijn huisarts maar eens gaan vragen en die legde mij dat uit, dat deze man zelf gestoord was.Ja je zou aan jezelf gaan twijfelen,maar dat is volstrekt onnodig, ze zeggen gewoon wie ze zelf zijn,hebben totaal geen eigen waarde en laten jou dus ook niet in je waarde,met het recht op een eigen mening..

    Like

 2. Sjaak zegt:

  Dit is mein andere kant van de Medaille !
  Ieder hetzblaadje liggen laten !

  Like

 3. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  Alleen door zelf te blijven denken en niet klakkeloos het nieuws aan te nemen als enige waarheid.

  Like

 4. Vederso zegt:

  Niet van mezelf, maar hier wel van toepassing: het enige waar je nog enigszins tevreden over zou kunnen zijn, is dat de grote kladderedatsch net zo onaangenaam en onplezierig zal zijn voor goedmenschen als voor andere mensen.

  Like

 5. Mooi geschreven Theresa! Ik denk er zelf net zo over! Ik heb die moslims en Linkse Nederlanders wel door die doen of de islam wel goed is, misschien met een paar nare kantjes, maar die had en heeft het christendom ook, allemaal één pot nat!???

  Like

 6. beatsme zegt:

  Wat misschien belangrijk om te vermelden:
  Ik zag dat op de website van de WAZ (www.derwesten.de) een liveblog aangaande de Kegida demonstratie (in Keulen) gisteren was ingericht. Er waren iets van 500 Kegida demonstranten, en er hadden zich volgens de politie (800 man sterk) zoiets van 2500 tegendemonstranten verzameld om de doorgang ergens te blokkeren, overigens wel een alternatieve route openlatende.
  Veel oprechte mensen waren aanwezig onder de tegendemonstranten, met name veel de mediabelangstelling zoekende politici die met borden als “Kein NAZI’s” meeliepen. Makkelijker kun je geen reclame oogsten natuurlijk, pardon; je voor de goede zaak inzetten.

  Een moment kwam ook de melding op het liveblog dat er uit een straat pakweg 100 gemaskerde met stokken bewapende mannen op de Kegida demonstratie afstormde. Binnen 10 minuten was de liveblog verdwenen op WAZ…?

  Like

 7. Robby E. zegt:

  Vanavond even gekeken naar Jinek. In de aanloop naar haar gesprek met een of andere verongelijkte imam vertelde ze dat Wildersaanhangers opgeroepen/gedreigt hadden om aanslagen op moskeeen te plegen.
  Zomaar, geen schijn van bewijs, alleen de bewering van die omhooggevallen snol!
  Je mag blijkbaar zomaar wat beschuldigingen uiten tegenwoordig?

  Like

 8. V.K. zegt:

  -Na ja, het is toch bekend dat de Katholieke kerk veel van haar aanhangers is verloren vanwege oa de vele pedofilie-schandalen.

  Like

 9. Pieter G zegt:

  goed verhaal Theresa Geissler.

  Je zou bijna zeggen: wie niet horen wil moet maar voelen.
  Dat de islam onderhand 2 miljard mensen heeft uitgeroeid maakt geen indruk om dat het aan hun persoonlijke ivoren toren is voorbij gegaan.

  Dat noem ik een totaal gemis aan empathie tegenover de slachtoffers.
  En een islam blinde vlek in de hersenkwabben.
  In die zin zijn de wegkijkers te vergelijken met de wrede islam zombies.
  Eens zijn ze namelijk zelf aan de beurt. Slechts een kwestie van tijd en kansberekening.
  Of dochter dan wel zoon wordt een keer verkracht en onthoofd terwijl ze niets vermoedend op vakantie waren in verweggistan omdat terreur volgens papa en mama een uitvinding is van Wilders en de PVV, Pegida ,enz. en dat zijn volgers veel gevaarlijker zijn, dus een vakantie in bijvoorbeeld Pakistan is eigenlijk veiliger. Islam is toch liefde?
  Dan wel valt de ivoren toren van hun penthouse om omdat een islambom de poort ramt.
  Een gewone overval waarbij de eigen grootouders de schedel ingeslagen worden door Marokkaanse scooterhelden zal wel geen indruk maken omdat dan eindelijk de erfenis binnen komt.
  Want de wegkijkers zijn net zo gevoelsarm als diegene die met het zwaard de hals doorklieven.
  Verraders van het menselijk ras die al die wreedheden zo ongelofelijk zat zijn.
  Ik geloof niet dat er ooit zoveel leed berokkend is in welke eeuw of hoeveel honderden, duizenden, dan wel miljoenen jaren geleden.
  De islam maakt van mensen zombies zonder moraal ethiek of wat voor menselijk gevoelens dan ook waar we ons meestal voor op de borst slaan over hoe goed we zijn met al onze intelligentie…..
  Ook in de hele dierenwereld is het hard om te overleven volgens de natuurlijke selectie die de beste overlevers de meeste kans geven op voortplanting. Maar nergens kom je zo’n systematische uitroeiing van de eigen soort tegen zoals de islam voorschrijft.
  Elke witte haai, krokodil of hyena is een voorbeeld van liefde en vrede vergeleken met de islam volgelingen.
  Deze wereld kan er alleen maar op vooruitgaan ZONDER ISLAM.
  Wie de islam steunt steunt de dood en zou zwaar gestraft moeten worden als medepleger van onvoorstelbare wrede misdaden tegen gewone mensen die van het leven willen genieten.

  Like

 10. Geronimo zegt:

  Hopelijk gaat de ‘auto-jihad’ en de ‘steen-jihad’ van de oh zo v(w)reedzame, alleen opererende moslims onverminderd verder in Europa en ver daarbuiten.

  Dit is spijtig genoeg voor ons, Europeanen, nu eenmaal de harde, onontkomelijke voorwaarde voor het verder blijven aangroeien van broodnodige protestbewegingen als Pegida, e.a.
  Anders vervalt de modale burger weer in zijn lethargische slaap. En dat moet ten allen prijze vermeden worden, nu het stilaan de goede kant begint op te gaan. Maar de weg is nog lang.
  De rekening voor alle door jullie aangerichte maatschappelijke miserie, kan dan nadien aangeboden worden aan verenigd links en handlangers, overal in ons geliefd Europa.

  Ga dus voort met moorden, beste moslims – ik zei bijna beste vrienden, sorry daarvoor – blijf moorden en burgers aanvallen in onze straten. Rijd maar op hen in. Nu zeker niet stoppen, want allah zal dit voorwaar niet kunnen pruimen ! Foetsie, de 70 maagden, of hoeveel zijn het er weer? Zo kennen we nu eenmaal jullie ‘vreedzame god’ vanuit zijn onvervalste leerboek.

  Het is overigens nog veel te vroeg om daarmee te stoppen. De meeste Europeanen verkeren immers nog altijd in de ontkenningsfase. Maar dat gaat ooit wel over. Daar kan je gif op nemen.

  Dus ook zoveel mogelijk Westerse vrouwen verkrachten, naar beproefd Zweeds recept. Wat ginder kan, moet ook hier kunnen, zou ik zeggen. Ik weet het, dit klinkt tegengesteld, maar, zoals gezegd, het is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad om er onderuit te kunnen komen, d.w.z. om ons van jullie godsdienst te ontdoen.

  Doe dit allemaal in naam van allah uiteraard, jullie satanische god en verpersoonlijking van alle kwaad. En laat dat dan ook telkenmale duidelijk horen, je weet wel met ‘allahsnackbar’ of iets dergelijks, zodat er niet de minste twijfel kan bestaan omtrent jullie drijfveer. Onze ‘goedmenschen’ zijn nu eenmaal serieus hardhorig en niet al te intelligent. Kunnen wij ook niets aan doen.

  Blijf dit dus zeker allemaal verder doen – wat klinkt dit religieus – tot ook de dikste schellen van de ogen vallen bij de allerlaatste ‘goedmensch’ hier overal ten lande !

  Dan gaan we jullie eindelijk voor eens en voorgoed kunnen afstoppen, ik zei bijna buiten zwieren. Weliswaar als beschaafde mensen, d.w.z. niet op jullie religieus bloederige manier, zo zijn we nu eenmaal niet, maar zeker heel efficiënt.
  Alvast bedankt voor de bewezen dienst.

  Like

 11. maria zegt:

  Hebben jullie dat ook, dat mensen in je omgeving geen flauw idee hebben waar je het over hebt? Dat ze geen internet lezen maar zo’n kutkrant als Trouw en naar een flauwe flutkerk gaan met een beetje “God-en-zo” waar ze geen hart hebben voor Israël of de vervolgde christenen in het Midden-Oosten? En ze denken dat het allemaal wel los zal lopen met die immigratie (Tja de Bijbel zegt dat je de vluchteling…..) Ja hallo maar niet per honderdduizend want dan is het geen vluchteling meer, dan is het kolonisatie. En die mensen blijven maar hameren op Marx en Piketty alsof het nooit 2015 is geworden. En over Pegida weten ze al helemaal niks want ja, afhankelijk van de reguliere media. Wordt je daar dan niet helemaal gek van? Hoop komende zondag wat meer gelijkgestemden te ontmoeten!

  Like

  • Anneke zegt:

   Ik begrijp helemaal wat je bedoelt, ik word daar af en toe zo machteloos van, je kan niet tot andere mensen doordringen, zij geloven echt wat zij horen via de media en nemen dit klakkeloos voor waar aan. Sommige weten niet eens wat er zich in de wereld afspeelt, of je krijgt het antwoord ” het zal mijn tijd wel uitdienen” om moedeloos van te worden.

   Like

  • Ha Maria, ik zal er zondag zijn als gelijkgestemde! Ik verwacht (hopelijk niet) één of andere Mohammed met een machinegeweer die onze bijeenkomst (feestje) wil verpesten!!! Net als bij Charlie Hebdo…

   Like

 12. Pilgrim zegt:

  Er zijn veel meer aanslagen op kerken (en synagogen) dan op moskeeën. Lees hier maar over de Christofobie: http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=31&t=23134#p326738
  Deze aanslagen worden veroorzaakt door moslims en linksen!

  Like

 13. beatsme zegt:

  Hier heb ik een duidelijker link gevonden aangaande Keulen:
  https://charismatismus.wordpress.com/2015/01/06/polizeibericht-koln-schildert-ablauf-der-demonstrationen-gegen-kogida/

  In tegenstelling tot wat ik eerder zei is de Kogida demonstratie wel wederrechtelijk geblokkeerd door een tegendemonstratie en heeft de politie Kogida met geweld moeten beschermen tegen een gemaskerde met stokken bewapende bende van 100 man!!

  Met dank aan Gauck en Merkel; verdeeldheid zaaiende intriganten.

  Like

 14. treintrien zegt:

  Waren er in Frankrijk in diezelfde week niet ook drie incidenten?

  Maar dan met geestelijk gestoorden die al ‘allahu akbarrend’ mensen probeerden te vermoorden? Iets met een politieburo, een auto die op een groep mensen inreed en nog iets toch?
  Maar daar hoor je die kutvolkskrant weer niet over.

  (En voordat de linksen over dat geestelijk gestoorden vallen: dat maakten de kranten ervan, dat ze niet goed waren in hun hoofd.
  Ik niet he. Voor mij zijn het volledig toerekeningsvatbare volgelingen van een moorddadige profeet. Dat dát wel even duidelijk is.)

  Like

 15. 4sjun zegt:

  Men zou zich in de volkskrant eens terzake kunnen oriënteren maar dat gaat vast in tegen de politieke gelijkschakelingsideologie die de krant een eigen burgemeester te Hilversum opleverde. Gelukkig zijn er andere media waarmee informatie te vergaren is.

  Like

 16. Brandende kaars zegt:

  Over gematigde en radicale moslims!
  Het was president Bush die na 11 september 2001 de verdeling van moslims maakte in:

  – gematigde, vredelievende moslims die kunnen en zouden willen integreren en onze cultuur verrijken.
  – radicale moslims, strijdbare moslims die een bedreiging vormen voor de democratie en moeten worden geweerd en zo nodig bestreden.

  Deze westerse redenering wordt ook door veel verwesterde moslims gedeeld, maar kan geen stand houden, omdat deze het wezen van het moslim-zijn ontkent.
  Gematigde en radicale moslims bestaan dus niet, wel actieve en minder actieve moslims!

  Ter aanscherping 2 stellingen:
  1 Integratie volgens westers model is onverenigbaar met het wezen van de islam.
  2 Gematigde moslims- die zich aanpassen aan de westerse democratie- gelden niet als echte moslims.

  Weet dat veel waarden en normen van de islam haaks staan op onze joods/christelijke waarden en normen. Aan veel begrippen zoals: barhartigheid, geloofsvrijheid, vrede en vrijheid geven moslims een totaal andere betekenis.
  Gematigde moslims hebben zich niet voldoende aan Allah en zijn geboden onderworpen.
  Ze eten van 2 walletjes: willen aan de ene kant genieten van de westerse materiële en immateriële verworvenheden, en aan de andere kant leven volgens de islamitische leefwijze die in veel opzichten haaks staat op onze westerse wereld.
  Daarom worden zij door de islamitische wereld ook niet als echte moslims beschouwd.
  Daarom ageren gematigden ook nooit tegen de radicalen, ze zouden worden vermoord.
  Daarom zijn imams in de moskeeën ook hard bezig om het ‘Oemma bewustzijn en het ‘jihadbewustzijn’ bij de ‘gematigde’ moslims te versterken.
  Koran 9: 73 :
  ‘O jullie profeet, voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars/ hypocrieten (gematigde moslims) en wees hard tegen hen. En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming.’

  Hoor wat Brigitte Gabriel een christelijke vrouw uit Libanon. ( in mijn ogen: een kanjer)
  zegt over gematigde- en radicale moslims!

  Zeer waardevol en verhelderend !!

  Brigitte Gabriel_ Islam Unveiled (3 of 8)

  Beluister het Youtube filmpje van Brigitte Gabriël, die een fantastisch antwoord geeft aan een moedige moslima op de vraag:
  ‘Waarom alle moslims zo zwart worden afgeschilderd? Er zijn toch ook vreedzame gematigde moslims?

  Brigitte Gabriel gives FANTASTIC answer to Muslim woman claiming all Muslims are portrayed badly

  (Zéér de moeite waard!)

  Like

  • Dokus zegt:

   Goede bijdrage. Van Brandende kaars.
   Video’s zeer de moeite waard. Is Brigitte Gabriel. haar boek ook in het Nederlands verkrijgbaar.???
   Zij geeft het probleem haarscherp weer 16 tot 25 % van alle moslims zijn radicaal.
   In 40 steden van Amerika zijn cellen van Hamas. Ook Hesbollah is in 14 steden vertegenwoordigd. Nu nog ” slapend” maar ze staan gereed om op te treden. Ook andere terroristische organisatie’ s zijn vertegenwoordigd in Amerika. Universiteiten worden met veel zwijggeld ” omgeturnd ” van vrije wetenschaps beoefenaars naar pro islamitische instituten. De geest van de Amerikaanse jeugd wordt gehersenspoeld.
   De meerderheid van de moslims zijn ” peacefull” maar dat was met de Duitsers in 1940/45 ook zo, toch zijn 16 miljoen mensen omgekomen. En in China de meesten waren niet gewelddadig maar toch 17 miljoen doden. Rusland onder Stalin de meesten waren vredelievend maar toch 20 miljoen doden……En het verschil is dat het nu wereld wijd sluipend geïnfiltreerd wordt. Ondergronds en door de tolerantie en de politieke correctheid kan er vrijwel geen aktie worden ondernemen, want zolang deze cellen ondergronds zijn is het niet officieel bekend. Bovendien liegen de moslims om hun echte beweegredenen. Vele universiteiten in Amerika zijn al besmet met de radicale Islam. ( wat wil je ook met een moslim als president) Saudi Arabië geeft miljarden uit om de wereld te destabiliseren. Lees ook het artikel van Leon de Winter in de Telegraaf.

   Dit is een grote geestelijke bedreiging op het totale gedachtengoed van de beschaafde wereld.

   De hele wereld verkeerd in een toestand van Ontbinding.
   Een kwestie van tijd….. Wanneer zal dit los barsten???????

   Like

 17. Brandende kaars zegt:

  Over de 3 fases van Jihad.
  Nederland bevindt zich nog steeds in de Jihad fase 1 ‘stealh jihad’. Mede dankzij Geert Wilders!
  Bij Jihad fase 1, hoort ook hun typerende, quasi en zeer geveinsde slachtoffergedrag van de moslims, zoals ook Mohammed dat eens deed.
  Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, België met zijn islamitische no-go zones en met zijn sharia-rechtbanken + sharia-politie nota bene naast de westerse rechtssysteem en met toestemming van de overheid(!) bevinden zich in: de offensieve Jihad fase 2!! Veel islamitische landen bevinden zich in fase 3 waar de Dar al islam geleidelijk aan is gevestigd en de sharia geleidelijk aan is ingevoerd.

  Beluister het zeer belangrijke filmpje van David Wood:

  David Wood: Three Stages of Jihad.

  Over de religieuze Islam die de politieke/militaire islam camoufleert.

  De islam voor een klein deel religie en voor een groot deel een gevaarlijk, totalitair, sharia dragend politieksysteem is dat nauw verwant is met het nazi-systeem en het communistisch systeem.
  – Ook de islam streeft naar wereld overheersing!
  – Ook de islam streeft naar de vernietiging van de Joden en is ook zeer antichristelijk.
  – Zoals de nazi er van overtuigd waren dat het Arische ras superieur is, zo zijn de moslims door de koran er van overtuigd dat de moslims superieur zijn en dat de joden en christenen de meest minderwaardige wezens zijn van heel de schepping.

  Goed om te weten:

  De religie dient in de islam als instrument tot onderwerping en de politieke/militaire islam.
  te verhullen!!

  De koran bevat ook 2 korans:
  – de religieuze Mekka koran (5 pijlers)
  – de politieke/militaire Medina koran.( 2 pijlers)
  Deze 2 korans zijn dan ook totaal anders van karakter. Daardoor kom je ook veel tegenstrijdigheden in de koran tegen.

  Over het opheffingsprincipe in de koran.
  (al-Nasikh wal Mansoukh – de opheffer en het opgehevene)

  De soera’s (hoofdstukken) in de koran uit de Mekkafase van Mohammed worden bij tegenstrijdigheid (en die zijn er dus veel) door de latere soera’s uit de Medinafase opgeheven. Daarnaast heeft de laatste soera 9:5 (‘het vers van het zwaard’), die de Mohammed op zijn sterfbed gaf, de 124 verzen in de koran die oproepen tot tolerantie en geduld uit de Mekkafase opgeheven. Daardoor zijn eigenlijk van de 114 soera’s in de koran nog slechts 43 soera’s die nog zeggen wat ze zeggen = 38%. En toch, en toch…. blijven ook de opgeheven soera’s geldig……(..) Immers de koran is toch perfect?
  De aardse koran is toch dezelfde als de hemelse koran bij Allah? Ondanks het feit dat een schaap soera’s heeft opgevreten en ook op een andere wijzen soera’s verloren zijn gegaan.
  Deze opgeheven Mekka soera’s worden door de islam gebruikt:
  – ter verhulling van het politieke/miltaire deel van de islam. (taqiyya).
  – Om mensen o.a. voor te houden dat islam een vredige Godsdienst is (=beslist niet waar!!)
  – om mensen te verleiden moslim te worden (zie 6e pijler van de islam)
  Vraag: Ziet u de bedrieglijkheid?

  De islam heeft geen 5 pijlers, maar 7 pijlers!!

  Te weten:
  5 geloofspijlers (is leuk voor de onwetende buitenwacht en camoufleert goed) te weten:
  1. de geloofsbelijdenis (shahada)
  2. de rituele gebeden
  3. het geven van aalmoezen
  4. het vasten tijdens ramadan
  5. de pelgrimstocht naar mekka
  +
  2 politieke/militaire pijlers:

  Pijler nr. 6 is de ‘Al Daawah’ wat uitnodiging betekent.
  Dwz. het uitnodigen van niet-moslims om moslim te worden door te citeren uit de (opgeheven!!) mekka verzen. Dit is een van de instrumenten is om het Westen te islamiseren. Islam betekent immers: ONDERWERPING! De Hoogste relatie die je als moslim met de maangod Allah kunt hebben is dan ook: ‘Meester-slaaf’

  Besef:
  Ook al doe je als moslim alle 6 bovenstaande pijlers van de islam nog zo goed, toch zul je als moslim branden in de hel. Allah zal dan zijn ‘grote’ genade tonen en door er enkelen uit te halen….

  Pijler nr. 7 is de ‘Jihad’ (Heilige Oorlog). Dat houdt in: Het vechten en sterven in de fysieke oorlog tegen ongelovigen voor de zaak van Allah.
  Alleen deze pijler geeft de moslim echt de garantie om in de paradijs van Mohammed te komen!

  Like

 18. Dat ze de intelligentie van “het klootjesvolk” onderschatten is bekend! Maar ze vergeten 1 zeer belangrijke eigenschap: en dat is de perceptie! De waarneming (het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie) is namelijk de basis van deze “Angst”! Het zijn geen onderbuikgevoelens, het is geen doemdenken, geen discriminatie, maar de Keiharde realiteit waarmee iedereen, van hoog tot laag, wordt geconfronteerd!

  Like

 19. hendrikush zegt:

  Dank Theresa voor de verwoording van mijn onbehagen.
  De primitieve geesten met uitwendige schaamlappen en schaambaarden zijn angstaanjagend.
  De netjes geklede gematigde moslims zijn verraderlijk. Achter hun veel te nette kleding en gladde praat verbergen ze onbetrouwbaarheid.
  We veroordelen zonder aanziens des persoons het nazisme als een verderfelijke ideologie.
  Als we op ideologische gronden de islam veroordelen breekt de hel los en wordt “de aangepaste moslim” als schaamlap opgevoerd.
  Wie niet islamofoob is, is niet goed wijs.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel weer Theresa. Verder onderschrijf ik de reacties van de vorige reageerders. Een enkele opmerking van mij: SOCIALISME EN ISLAM= EEN DODELIJK MIX!!

  Like

 21. beatsme zegt:

  @realpredictor 05:14

  En het ontkennen dat er iets aan de hand is, is overigens een afweermechanisme om bepaalde driften te onderdrukken, maar -nu komt het- ook om bepaalde realiteiten die te veel angst oproepen af te weren. De ontkenners van de betreffende (deel)realiteit beleven geen angst, omdat hij te groot is, zodat de angst ontkend wordt.
  Verder heb je in de psychologie ook het begrip projectie, ze projecteren hun angst op een ander: “U heeft angst, voor iets wat er niet is!?”

  Like

 22. Charles Martel zegt:

  “Pegidafobie” dat is het, waaraan die linkse gutmenschen leiden, omdat Pegida de waarheid aanklaagt. Pegida wint en indien niet dan is dat het einde van de beschaving. Zo simpel is dat.

  Like

 23. ildiko zegt:

  Maria, over die mensen in mijn vaste omgeving die geen enkel benul over de islam hebben? ja jammer genoeg er zijn meer dan genoeg. Ik erger me aan hoe jong en oud proberen alles over de islam goedpraten en steeds maar vergelijkingen maken met andere oorlogen van de kruistocht.

  Like

 24. Ad zegt:

  Weet iemand van een Nederlandse vertaling van het 19 puntenprogramma van Pegida? en als dat zo is kan iemand daar een link naar geven?

  Bij voorbaat dank.

  Like

 25. Charles Martel zegt:

  “Duitsers die niet willen dat hun stukje varkensvlees door de opkomende islamisering van hun bord verdwijnt”. Ha dat is pas islamofobie: het heilig totemdier van alllaa opeten!

  Like

 26. Ad zegt:

  Dank je wel, ik kijk uit naar de vertaling.

  Like

 27. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Nou en of terroristendaden Islamofobie aanwakkeren. Gelukkig maar. Ook was ik blij om te vernemen dat er 40 procent incidenten zijn geweest, akties met varkenskoppen enzo. Zijn er toch meer aktief dan ik dacht.

  Like

 28. Jaantje zegt:

  Zo en nu wil ik weleens die daders zien die deze(en andere) moskee in brand zetten.
  Wedden dat het eigen soort is die net als in Servië huilend om bescherming vragen nadat ze hele dorpen uitgemoord en van hun organen ontdaan hebben.
  Geloof er namelijk niets van dat er een brandstichter in het donker bij een bewaakte moskee mee wegkomt en zekers niet in een moslimwijk je word al gespot als je je neus om de hoek steekt.
  Kom vaak in moslimwijken en geloof me altijd bekijks als vreemde(Nederlandse) zijn wantrouwend volkje die zelfde moslims.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s