De islam volgens Michael van der Galiën (DDS)

Screenshot_31

(Door: Harry La Croix)

“Dat is ook maar een profeet, die brood eet”. Deze nuchtere opmerking komt van mijn moeder. Ze leende mij haar oor tijdens filosofische beschouwingen, die in mijn nog korte leven zo belangrijk waren om te reproduceren. Ze zei als ik met haar sprak over verlichte geesten, wier kennis ik over haar uitstortte, dat deze profeten ook gewoon brood aten. Ik moest eraan denken toen ik het artikel las van hoofdredakteur Michael van der Galiën op DDS van 11 januari 2015. Het artikel refereert aan Edwin Bakker, terrorismedeskundige van de Universiteit van Leiden. Van der Galien introduceert een zes stappenplan om de islam te moderniseren.

Informatie

Voor wie Michael van der Galien niet kent hier even een korte beschrijving:

Michael van der Galien is hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard (DDS) en freelance journalist/blogger. De journalist is een soefi. Ik citeer Wikipedia: “Het soefisme of tasawwuf is een mystieke traditie die haar oorsprong heeft in de vroege islam. Het soefisme wordt vaak beschreven als het hart, de kern of de essentie van de islam, en niet als een aparte stroming. Het soefisme kan getraceerd worden in alle spirituele stambomen (silsilah’s) van de soefi-orden tot Ali ibn Abu Talib, neef en schoonzoon van de profeet Mohammed, die hem speciaal zou hebben onderwezen hierin. Ali wordt daarom ook wel de ‘vader van het soefisme’ genoemd. Een aanhanger van het soefisme heet een soefi, oftewel een specialist in het vakgebied Tasawwoef, hoewel sommigen deze titel slechts wensen te gebruiken voor iemand die de doelen van het soefisme bereikt heeft. Ook is de naam derwisj gebruikelijk. De soefi’s vormen mystieke tariqa, broederschappen of zusterschappen”. Niet vreemd dus dat Michael ideeën heeft over de islam.

Zijn ideeën

Voor een goed begrip, ik heb niets gelezen van het verhaal van dhr. Bakker, ik reageer uitsluitend op Van der Galiën. In de eerste plaats vind ik in algemene zin dat uit de reacties van Van der Galiën tot dusver blijkt dat hij er, net als de meeste journalisten, een hekel aan heeft om tegengesproken te worden. Degenen die zich, aldus respectloos tegensprekend, uitlaten, treft hij genadeloos met het wapen der “verbanning” van de DDS-website. Uitschakelen is dan het devies. Een echte moslim dus, die niet tegen de andere meningen en de vrijheid van meningsuiting kan. Of: Een profeet die brood eet. Ten tweede heeft hij een hekel aan de PVV en steunt hij initiatieven van de nieuwe VNL, de beweging van Bontes en Van Klaveren, door zelfs het medium DDS te misbruiken/gebruiken haar propaganda. Maar dat zijn we van journalisten gewend: Met de mond neutraliteit belijden, met het woord een mening geven. Lees zijn artikelen en u ontdekt de propaganda als vanzelf. Een profeet die brood eet. Ten derde, Van der Galiën heeft een mening over alles en iedereen. Wat dat betreft is hij een all round journalist, die alle onderwerpen in zijn portefeuille heeft. Alleen, er komt veel knip- en plakwerk aan te pas als hij zijn artikelen ontwerpt voor DDS. De samenhang is daarom ook niet altijd gewaarborgd. Een profeet die brood eet. Ten vierde, ook in het MH17-dossier heeft Van der Galiën zijn ideeën en die luiden, geen tegenspraak duldend: Rusland is de grootste schuldige. U denkt natuurlijk dat Van der Galiën luchtvaartdeskundige is? Nee, het is ook maar een profeet die brood eet! U weet nu wat meer over Van der Galien.

Stellingen

Van der Galien herhaalt voor de goede orde dat “mainstream islam geweld tolereert en dat de radicale islam het propageert”. Wat verstaan we onder “mainstream islam”? Deze journalistieke kretologie legt hij niet uit. Is “mainstream islam” IS, Al Qaida, Boko Haram, Saoedie Arabië, Iran, Syrië? De lezer merkt de algemeenheden in deze zorguldig neergepende tekst. Want: Naar mijn mening propageert én tolereert de islam geweld. Tussen deze twee is geen woordenspel mogelijk, ze zijn beide een feit. Vergeet hij niet terloops dat de islam ook geweld uitoefent?! Van der Galiën motiveert dan dat er een reden is dat we het over de ‘Radicale Islam’ hebben (de hoofdletters hebben niet mijn instemming) en niet over de ‘Radicale economisch achtergestelden’: dit soort terroristen baseren (hij bedoelt: baseert) zich op hun versie van de islam, die – heel eng! – wel degelijk een relatie heeft met de mainstream versie. “Eng” geïnterpreteerd of “eng verhaal”, ik hoop het laatste. De term “radicale economisch achtergestelden” is journalistiek taalgebruik om een groep mensen te duiden met een zielige achtergrond. Immers, ‘economisch achtergestelden’ zijn de armen dezer aarde! Alleen WAAR zijn deze mensen economisch achtergesteld? Toch alleen in de islamitische landen?! Kom nou, geen nagel om je reet te krabben, maar wel om een eigen interpretatie over de islam te hebben?! Van der Galiën probeert de lezer wijs te maken dat er twee, of zelfs meerdere benaderingen van de islam mogelijk zijn, die alle nuanceren, vergoelijken. Zijn inleiding: Als moslims de islam werkelijk ‘tolerant, modern en individualistisch’ willen maken – en ja, dat is nodig om die religie te moderniseren en op een normale manier te laten functioneren, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen – moeten ze een aantal dingen doen. Van harte mee eens dat het nu niet op “een normale manier functioneert”! Eerst even dit. Een moslim is iemand die, kort samengevat, een bepaalde islamitische formule heeft uitgesproken waardoor hij/zij toetreedt tot de islam. De koran is niet een op de woorden van Allah geïnspireerd boek, maar IS het woord van Allah. Twijfelen aan de deze woorden is twijfelen aan Allah. De koran heeft ook een duidelijke rol weggelegd voor de enige profeet, namelijk een prominente rol van Mohammed, een rol die iedere moslim zal moeten imiteren. Het probleem waartegen Michael aanloopt, is nu juist dat het herschrijven van de koran het herschrijven is van teksten van de God zelf, niet teksten van mensen, zoals bij Talmoed en Bijbel. Tenslotte, er is een absoluut verbod op ijtihad, d.i. het verbod om zelf alles te onderzoeken en te interpreteren, het goede te behouden en het slechte weg te gooien. Als laatste voorafje: Geweld naar andersdenkenden, afvalligen en vrouwen is gelegitimeerd en is hoofdzaak in de islam. Een en ander naar het voorbeeld van de profeet! Van der Galiën komt met zijn stellingen.

Stelling 1.
De hadith en de sunna (de handelingen en uitspraken van de profeet Mohammed) moeten stuk voor stuk overboord worden gegooid, of op zijn minst gezien worden als de woorden en daden van een politicus in de 7e eeuw; niet meer, niet minder. Motivering: Ze moeten dus in ieder geval in hun historische context worden gezet. Op dit moment durven mainstream moslims dat niet aan: velen zien Mohammed als de perfecte mens die in zoveel mogelijk manieren nagebootst moet worden. Beetje vervelend, aangezien de moderne wereld in niets op het Arabië van de 7e eeuw lijkt. Commentaar: Deze stelling kan zo in de vuilnisbak. Het eerste basisprincipe van de islam is de trilogie, de combinatie koran, hadith (gewoontes) en sira (handelingen en uitspraken) en in hadith (Bukhari-versie) en sira (versie Ibn Hishaq) staan de sunna van Mohammed. Vijfentwintig centimeter verhalen, wegsmijten? Historisch besef heeft Van der Galiën ook niet, want Mohammed was in Mekka alleen religieus leider met circa 150 ‘gelovigen’ die hem volgden. Hij werd daarbij pas politicus toen hij verjaagd was naar Medina. Zijn aanhang steeg explosief toen hij zich toelegde op de ‘edele sport van het onthoofden van Joden of tegenstanders’. Ik zie helaas geen verschil in het om zeep brengen van mensen in de 7e eeuw of in de 21ste eeuw, of dit nu gebeurt door het zwaard, een hakbijl of een bom, de persoon wordt geheel onvrijwillig om zeep geholpen! Ook het gooien met stenen voldoet aan dit beeld.

Stelling 2.
De ijtihad moet in ere hersteld worden. Motivering: Let wel, zegt Van der Galiën, ik schrijf ijtihad, niet jihad. Ijtihad is het recht van moslims om de koran zélf te interpreteren. Daar is aanleiding genoeg voor: de koran zelf ontkent dat er een kaste van experts is die beslist wat de islam is (en mag zijn). Iedere christen en jood heeft het recht – in het jodendom zelfs de plicht! – om het eigenlijk intellect te gebruiken en ‘heilige boeken’ te interpreteren. Moslims moeten dit recht voor zichzelf opeisen. Let wel, ze moeten dat dus afdwingen. Als de gemiddelde moslim lekker blijft wachten tot hij toestemming krijgt van de zelfverklaarde leiders gebeurt dit nooit. Commentaar: Mij is alom verzekerd dat er een absoluut verbod is op ijtihad, d.i. het verbod om zelf alles te onderzoeken en te interpreteren, het goede te behouden en het slechte weg te gooien. Als er veranderd wordt dan beveel ik Van der Galiën van harte aan om de islam te voorzien van een “gulden regel”, t.w. Hebt een ander lief gelijk uzelve! De soefi, die denkt dit ‘even’ te veranderen, woont in het land Utopia, waar kennelijk veel soefi’s wonen.

Stelling 3.
Gerelateerd aan de Ijtihad is het volgende punt: vrouwen moeten veel meer rechten krijgen in de islamitische gemeenschap (in ons land en daar buiten). Motivering: Geen enkel geloof, geen enkele maatschappij en geen enkele gemeenschap kan werkelijk vrij en democratisch zijn als vrouwen stelselmatig onderdrukt worden. Hoewel het moeilijk is om dit te veranderen in een land als Saoedi-Arabië – waar vrouwen keihard gestraft worden als ze voor zichzelf denken te kunnen zorgen door bijvoorbeeld een eenmanszaak op te richten – geldt dat niet voor moslima’s in het Westen. Zij kunnen zonder al te grote problemen voor zichzelf beginnen, een goede opleiding genieten, een carrière najagen en andere moslima’s aanmoedigen om hetzelfde te doen. Daarbij moeten zij gesteund worden door moslimmannen; help hen financieel en spiritueel door hun rechten te verdedigen. Daarbij kunnen zij zich baseren op de mensenrechten (als God werkelijk goed is wil Hij, lijkt mij, dat iedereen gelukkig is) én op de geschiedenis van de islam zelf. Mohammeds eerste vrouw Khadidja was bijvoorbeeld een succesvolle zakenvrouw die hém ten huwelijk vroeg, niet andersom. Commentaar: Nu was het mij volledig ontgaan dat de islamitische gemeenschap vrij en democratisch zou zijn. Een ‘eyeopener’ dus voor mij. Ik kan mij geheel vinden in de benadering. Het is echter de vraag of de islamitische vrouw zich wel onderdrukt voelt. Ze geniet ook zeer veel bescherming van de islam. Mijn vrouw zegt o.a. altijd: “Als ik bedreigde moslima’s bijsta, ontdek ik meestal dat ze primair niet geholpen willen worden. Ze vinden dat ze die hulp niet nodig hebben, want Allah is barmhartig!” Ze zegt ook: “Je hoeft in een islamitische wereld niet bang te zijn voor verkrachtingen en berovingen”. In ons goedgeregelde Nederland gaat ze ’s avonds niet alleen over straat, ze neemt altijd een kloek knuppeltje mee (dat ben ik dan)! In het huisgezin is de vrouw heus de dominantste. Er zijn ook islamitische landen waar vrouwen ‘gewoon’ zakenvrouw zijn. Michael stelt “als God (hij bedoelt: Allah) werkelijk goed wil, Hij wil dat iedereen gelukkig is”. Nou is het probleem dat Allah dat helaas niet wil als het ongelovigen betreft en de rest “moet hem steeds vrezen” (!!).

Stelling 4.
Moslims moeten de moed daarom hebben – en het verstand – om die boeken open te slaan en serieus te lezen. Motivering:  Het zal een ieder die de koran leest opvallen dat het heilige boek van de islam zwaar leunt op de Talmoed en op de Bijbel. Volgens de koran zijn beide boeken geïnspireerd door God (hoewel er verdraaiingen in zouden staan). Er valt dus het één en ander van te leren voor moslims; de koran zelf is alles behalve volledig. Commentaar: De koran, het zij nogmaals herhaald, is niet GEINSPIREERD door Allah, maar het WOORD van Allah. Terwijl de Bijbel en Talmoed (Oude Testament) zijn GEINSPIREERD door God. Hier komt het citaat: ‘Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.’ Koran 18 :2.  Klopt dit niet Van der Galiën? De islam beweert dat Allah identiek dezelfde god is als de God van de Bijbel. Maar als Allah dezelfde god zou zijn als de God van de Bijbel, dan zou hij dezelfde eigenschappen, karaktertrekken e.d. hebben als de Joods-Christelijke Jahweh God. Reden om dit te onderzoeken en dan blijkt hier niets van te kloppen, integendeel, sommigen beweren na een ‘pakketvergelijking’ dat Allah een demon moet zijn! Daarbij werpt zich de vraag op of het waar is dat men de inhoud van de koran, die ongeveer 650 jaar na Christus in opdracht van een Kalief is geschreven voornamelijk uit de herinnering van geestelijken, blindelings als waarheid kan beschouwen, omdat het boek dit zelf beweert. Moeten de Joden en de christenen, wier geschriften niet in één mensenleven zijn geschreven maar over een periode van duizenden jaren door mensen uit verschillende lagen van de bevolking en uit verschillende culturen, mannen en vrouwen, geïnspireerd door één en dezelfde God en waarvan de koran vele passages heeft overgenomen, zomaar zonder enig onderzoek de islamitische beschrijving van god en de moslimkritiek op de christelijke geschriften aanvaarden als zouden ze vol fouten staan? De koran bevat vele overnemingen, maar is ook tijdhistorisch soms helemaal van het pad af. Ik citeer koran 17:2: Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee (masji…Aqsa) welker omgeving Wij hebben gezegend”. Allah is zeker abrupt wakker geworden uit een vooruitblikkende droom: Het probleem, de Aqsa Moskee was nog niet gebouwd daar Abd al-Malik deze pas voltooide in 691 na Chr. Deze passage kan evenmin verwijzen, zoals van islamitische zijde wordt beweerd, naar de Tempel van Jeruzalem, daar deze in 70 na Chr. werd verwoest door het Romeinse leger van Titus, de koran dateert immers van ongeveer 650 jaar na Christus. Een derde onjuistheid: Volgens de koran (18:83-98) heette Alexander de Grote in het Arabisch “Zol-Qarnain” (de twee-hoornige) en hij zou een moslim geweest zijn, die reisde totdat hij de zon letterlijk zag ondergaan in een bron van modderig water. Afgezien van de voorstelling die wijst op een platte aarde stamt de titel, ‘de twee-hoornige’, die aan Alexander werd gegeven uit het pre-islamitische tijdperk. Er was toen helemaal nog geen sprake van Allah, de koran, de moslim,…

Stelling 5.
Soefi’s moeten een prominente rol krijgen in de islam. Motivering: Op dit moment zijn zij zwaar gemarginaliseerd terwijl juist zij (meestal) voorstanders zijn van een tolerante versie van de islam, waarbij de koran op spirituele in plaats van op letterlijke wijze geïnterpreteerd wordt. Nee, zij moeten niet bekend komen te staan als ‘de priesters van de islam’ (niemand mag die rol hebben), maar ze kunnen wel degelijk veel moslims adviseren en inspireren. Commentaar: Deze stelling was  te verwachten van een soefi. Hoe moeten we een groot aantal barbaarsheden interpreteren? Door de gedachte en de daad als een spirituele handeling te beschouwen? Alleen in onze gedachten gebeurd? Michael het lijkt me goed als je naar Utopia verhuist.

Stelling 6.
Een zesde punt kan daar aan worden toegevoegd – dat de koran geïnspireerd is door God, maar niet letterlijk door Gabriël aan Mohammed gegeven  is – maar dat wordt eigenlijk al onderkend door punt 2: de Ijtihad. Commentaar: Het lijkt waarheid te worden. Geert Wilders schreef en zei ooit eens dat de koran het formaat van de Donald Duck zou kunnen krijgen als alle haatteksten weg zijn. Helaas Michael, in het boek staat het er echt, koran 18:2: ‘Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.’ Allah nam niet de moeite af te dalen naar het aardse om zijn ongeletterde volgeling een koran te dicteren. Hoe komt het eigenlijk dat een godheid niet weet dat zijn door hem gecreëerde volgeling alleen Arabisch sprak en niet kon lezen en schrijven? Voor het afdalen had hij zijn personeel: Gibril. Alleen, dit is niet de christelijke aartsengel Gabriël.

Conclusie van Vander Galiën. Als moslims de islam van zichzelf willen redden en het Westen van de islam moeten ze bovengenoemde punten onmiddellijk claimen. Als dat niet wordt gedaan, valt er wat mij betreft niets meer aan te redden en zal er niet alleen meer islamitisch geweld plaatsvinden, maar zal de islam uiteindelijk ook ten onder gaan – puur en alleen omdat een religie waarin geweld, onderdrukking van vrouwen en fundamentalisme zo’n prominente rol spelen de moderniteit niet kan overleven. Commentaar: Hij zal het wel niet zo bedoelen, maar eigenlijk zegt Van der Galiën hier in zijn conclusies dat de islam roemloos ten onder gaat als moslims niet zelf veranderingen willen. De islamitische doctrine is politiek, niet religieus, waardoor de islam een politieke ideologie is. Dit is het tweede principe waarop de islam is gebaseerd. De politieke ideologie van de islam is niet gebaseerd op laffe stellingen van dito moslims. Voor softies is geen plaats en bestaat geen respect. De islam is gericht op wereldonderdrukking en vestiging van het wereldlijke kalifaat en de invoering van de shariawetgeving. Tussen 2001 en 2014 hebben bijna 400 000 mensen hiervoor het leven gelaten. Michael: Alle middelen zijn toegestaan, wij laten ons niet misleiden door zalvende verhalen en daarom staan ALLE SEINEN OP ROOD.

Door:
Harry La Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

10 reacties op De islam volgens Michael van der Galiën (DDS)

 1. N.F. van Kleef zegt:

  Mooi, afbranden die Michael van der Galiën en heel DDS.

  Like

 2. bobzelf zegt:

  Beste Harry
  na onze discussies , waaruit blijkt dat we 1 ding weten :
  we zijn het soms niet eens,
  Ga ik vandaag een grote diepe buiging maken , en je op de schouders nemen !!

  Gaaf en duidelijk stuk, mijn dank ,

  gr. bob

  Like

 3. Sjaak zegt:

  ALLE SEINEN OP ROOD !

  VIND IK EEN UITSTEKENDE DUBBELZINNIGE OPMERKING !

  Like

 4. Fubar zegt:

  Ha, fijn stuk.

  “Conclusie van Vander Galiën. Als moslims de islam van zichzelf willen redden en het Westen van de islam moeten ze bovengenoemde punten onmiddellijk claimen. Als dat niet wordt gedaan, valt er wat mij betreft niets meer aan te redden en zal er niet alleen meer islamitisch geweld plaatsvinden, maar zal de islam uiteindelijk ook ten onder gaan – puur en alleen omdat een religie waarin geweld, onderdrukking van vrouwen en fundamentalisme zo’n prominente rol spelen de moderniteit niet kan overleven. ”

  Dan snap je toch niet dat ie zelf moslim blijft.
  Ik vraag me altijd af of Van der Galien wel helemaal bedoelt wat ie zegt, nou heb ik dat automatisch met alle moslims. Van der Galien maakt zo vaak het onderscheid tussen radicale islam en islam, dat dat eigenlijk maar één doel dient: het schoonpraten van de islam, want heus er is ook een lieve mooie en gezellige islam lijkt ie te willen zeggen. Dit schreef ik er eens over:

  De 7 hoofdzonden van de beroepsmohammedaan uit Izmir
  http://www.vrijechroniqueurs.nl/de-7-hoofdzonden-van-de-beroepsmohammedaan-uit-izmir/

  Tot slot is hij natuurlijk, als elke rechtgeaarde muzelman, een onvervalste oorloghitser:

  https://fubarbaar.wordpress.com/2015/01/15/plaatje-nodig/#prettyPhoto/0/

  Like

 5. Ahava zegt:

  uitstekende en leerzame analyse, Harry. Dank vanuit het Beloofde Land, het enige plekje in het Midden-Oosten waar Arabieren van allerlei herkomst het geweldig naar hun zin hebben (alleen kunnen ze dat in familiekring nooit zeggen).

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Meneer La Croix, puik artikel. De enige oplossing voor moslims is, bevrijd U van deze NAZI IDEOLOGIE. En van der Galiën, is een DWAALLICHT en een RENEGAAT!

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Soefi of niet, het blijft islam. Ertgo móet het bij van der Galiën wel iets afdoen aan zijn zijn islamkritische blik,al heeft hij dat zelf misschien niet eens in de gaten.
  Ziedaar misschien wel de hoofdoorzaak, dat men bij DDS nogal gemakkelijk een ban oploopt, zelfs zonder aanwijsbare reden.
  Soefi-wijsheid waarschijnlijk.

  Like

 8. paulzwueste zegt:

  Die meneer van der Galiën heeft dus nu met zijn 6-stappenplan zijn eigen doodvonnis getekend. Lees het glasheldere essay van Eshian Ellian over de trots van de moslim er maar eens op na! Zo ruimt de islam zichzelf dus op, zelfs bij DDS! Hahahahaha!

  Like

 9. Richard zegt:

  blanke moslims….. cultuur verraders zijn het
  valt me nog mee dat hij geen d66 stemmer is

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s